Tài liệu Buihuytung_presentation

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng modul Gateway chia sẻ kết nối internet với điện thoại di động bằng công nghệ Bluetooth Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Mạnh Bá Sinh viên thực hiện: Bùi Huy Tùng – Lớp CNPM – K48 Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Ý tưởng của đồ án Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Nội dung o Công nghệ Bluetooth. o Kết nối giữa PocketPC với điện thoại di động bằng Bluetooth. o Xây dựng modul Gateway chia sẻ kết nối internet với điện thoại di động bằng Bluetooth. o Tổng kết. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Nội dung o Công nghệ Bluetooth. o Kết nối giữa PocketPC với điện thoại di động bằng Bluetooth. o Xây dựng modul Gateway chia sẻ kết nối internet với điện thoại di động bằng Bluetooth. o Tổng kết. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Bluetooth • Công nghệ không dây tầm ngắn sử dụng sóng Radio • Được Ericsson nghiên cứu từ 1994 • Bluetooth SIG: Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba, Motorola,… • 1999: Bluetooth 1.0 • 2003: Bluetooth 1.2 • 2004: Bluetooth 2.0 + EDR • 2007: Bluetooth 2.1 Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Đặc điểm của Bluetooth • Tầm hoạt động ngắn (1m – 100m) • Tiêu thụ ít năng lượng (1 – 100 mW) • Tốc độ không nhanh (Bluetooth 2.0 + EDR: max 3 Mbps) • Sử dụng sóng Radio dải tần ISM (2.4 GHz) • Xuyên qua vật cản Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Mạng Bluetooth Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Nhảy tần số (Frequency Hopping) • Mỗi gói tin được truyền ở một tần số khác nhau • 79 tần số, mỗi tần số cách nhau 1MHz, bắt đầu từ 2402MHz, kết thúc ở 2480MHz • Tốc độ nhảy 1600 hops/s • Được sử dụng nhiều vì giảm nhiễu, giảm dội sóng, chống nghe lén. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Các bước kết nối • Inquiry: Tìm kiếm thiết bị • Page: Thiết lập kết nối • Connection: Đã kết nối Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Bluetooth Profiles • Thống nhất cách sử dụng Bluetooth • Bluetooth Profile: Sử dụng để làm gì, thông qua các giao thức nào Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin An toàn thông tin • Ba yếu tố đảm bảo an toàn thông tin cho kết nối Bluetooth: – Kỹ thuật nhảy tần số – Xác thực – Mã hoá Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Nội dung o Công nghệ Bluetooth. o Kết nối giữa PocketPC với điện thoại di động bằng Bluetooth. o Xây dựng modul Gateway chia sẻ kết nối internet với điện thoại di động bằng Bluetooth. o Tổng kết. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Kết nối với mobile phone qua Bluetooth • Qua giao thức RFCOMM (Cổng COM ảo) – – – – Thông tin chảy theo luồng Hạn chế về tốc độ Lập trình đơn giản Không phụ thuộc phần mềm Bluetooth • Qua giao thức L2CAP – – – – Truyền tin bằng các gói tin Tận dụng hết tốc độ Lập trình phức tạp Phụ thuộc phần mềm Bluetooth Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Nội dung o Công nghệ Bluetooth. o Kết nối giữa PocketPC với điện thoại di động bằng Bluetooth. o Xây dựng modul Gateway chia sẻ kết nối internet với điện thoại di động bằng Bluetooth. o Tổng kết. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Kiến trúc hệ thống Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Nhiệm vụ của Gateway • Lắng nghe từ một virual port do bluetooth tạo ra. • Nhận các gói tin từ client, trích rút url và gửi đến modul Content Server. • Nhận thông tin trả lại từ Content Server, đóng gói và chuyển về client. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Giao tiếp giữa Pocket PC và điện thoại di động Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Thiết kế gói tin Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Lập trình trao đổi dữ liệu với điện thoại di động • Giao tiếp qua cổng COM ảo. • Xây dựng lớp Session và SessionProcessor để giao tiếp với điện thoại di động. • Sử dụng các phương thức của .Net Compact Framwork để đọc/ghi dòng dữ liệu từ/đến cổng COM ảo đó. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công Nghệ Thông Tin Giao tiếp với modul Content Server • Thông qua giao thức HTTP. • Xây dựng lớp WebInterface phục vụ cho việc gửi/nhận dữ liệu từ modul Content Server. • Sử dụng các lớp và phương thức của .Net Compact Framework để gửi/nhận dữ liệu.
- Xem thêm -