Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn việt úc

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 406 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT ÚC Giáo viên hướng dẫn: ĐÀO THU HÀ Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ THU THƯƠNG Lớp: CĐĐH KT1 Khóa: 6 Mã sinh viên: 0647070046 HÀ NỘI – 2014 Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán Kiểm Toán MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................... BÁO CÁO THỰC TẬP........................................................................................... NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT ÚC........................................................................................ 1. Nội quy, quy chế của công ty TNHH Việt Úc................................................. 1.1. Nôi quy của công ty TNHH Việt Úc................................................................. 2. Sự hình thành và phát triển của công ty TNHH Việt Úc............................... 2.1. Sự hình thành.................................................................................................. 2.2. Lịch sử phát triển của công ty TNHH Việt Úc................................................ 3. Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ khác của công ty TNHH Việt Úc.................... 3.1. Nhiệm vụ chính của công ty TNHH Việt Úc: là sản xuất gạch BLOCK bê tông nhẹ Neopor và là nhà phân phối xi măng, vận tải xi măng rời bằng xe téc chuyên dụng nhằm mục đích phục vụ các công trình xây dựng................. 4. Cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty.................................................................. 4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Việt Úc............................. 4.2. Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của từng phòng ban................................. 5. Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty........................................................ 5.1. Quy trình tổ chức hệ thống sản xuất tại công ty TNHH Việt Úc..................... 5.2. Quy trình công nghệ sản phẩm........................................................................ 6. Nghiên cứu các nghiệp vụ quản lý ở từng phòng ban, phân xưởng của công ty TNHH Việt Úc............................................................................................ Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán Kiểm Toán DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn SXKD: Sản xuất kinh doanh CBCNV: Cán bộ công nhân viên BHYT: Bảo hiểm y tế BHXH : Bảo hiểm xã hội HĐLĐ : Hợp đồng lao động Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán Kiểm Toán DANH MỤC SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ 1.1: SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH VIỆT ÚC............24 Sơ đồ 2.2 : SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SẢN XUẤT GẠCH BLOCK...............................35 Sơ đồ 2.3: SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GẠCH BLOCK SIÊU NHẸ....39 Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 1 Khoa Kế Toán Kiểm Toán LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Đặc biệt khi nước ta ra nhập WTO thì đó là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Viêt Nam chủ động hội nhập với nền kinh tế Thế Giới, tạo ra những cơ hội phát triển giúp cho các doanh nghiệp có thể đứng vững trên thị trường. Song bên cạnh những thuận lợi thì những thách thức cũng không hề nhỏ. Đó là sự cạnh tranh quyết liệt, mang tính chất sống còn đối với doanh nghiệp. Do vậy để tồn tại doanh nghiệp phải có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nói đến hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là nói đến bộ máy quản lý của doanh nghiệp. Một bộ máy được tổ chức quản lý chặt chẽ và hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp hoạt động tốt. Để đạt được mục tiêu lợi nhuận: Đạt lợi nhuận cao và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý, trong đó tổ chức, quản lý cơ cấu doanh nghiệp là vấn đề hết sức quan trọng. Nắm bắt được tình hình đó hệ thống quản lý tại công ty TNHH Việt Úc luôn đặc biệt chú ý đến công tác tổ chức từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm và quản lý các phòng ban Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH Việt Úc, được sự giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn Đào Thu Hà và các anh chị trong công ty em đã tìm hiểu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời em cũng tiến hành tìm hiểu và nghiên cứu các nghiệp vụ quản lý tại các phòng ban, phân xưởng sản xuất tại công ty. Qua đó, em đi Nghiên cứu sâu về tổ chức, quản lý tại công ty TNHH Việt Úc cho báo cáo tốt nghiệp của mình. Báo cáo thực tập bao gồm 6 nội dung: Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 Khoa Kế Toán Kiểm Toán Nội quy, quy chế của công ty TNHH Việt Úc Sự hình thành và phát triển của công ty TNHH Việt Úc Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ khác của công ty TNHH Việt Úc Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty TNHH Việt Úc Tổ chức sản xuất kinh doanh cuả công ty TNHH Việt Úc Nghiên cứu các nghiệp vụ quản lý ở từng phòng ban của công ty TNHH Việt Úc Do bước đầu làm quen với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị cơ sở và do hạn chế về nhiều mặt nên bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em mong được sự quan tâm giúp đỡ của thầy giáo, cô giáo và các anh chị trong công ty để bài báo cáo của em hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, tháng 3 năm 2014. Sinh viên thực tập Hoàng Thị Thu Thương BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TRÁCH Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 3 Khoa Kế Toán Kiểm Toán NHIỆM HỮU HẠN VIỆT ÚC 1. Nội quy, quy chế của công ty TNHH Việt Úc 1.1. Nôi quy của công ty TNHH Việt Úc. Điều 1: Biểu thời gian làm việc trong ngày: - Số giờ làm việc trong ngày: 8 tiếng. - Số ngày làm việc trong tuần: Từ thứ Hai đến thứ Bảy. - Thời điểm bắt đầu làm việc trong ngày: 8h sáng - Thời điểm kết thúc làm việc trong ngày: 17h30 chiều. - Thời gian nghỉ ngơi trong ngày: 12h – 13h 30’ Điều 2: Ngày nghỉ người lao động được hưởng nguyên lương: 1. Nghỉ lễ, tết hàng năm: - Tết Dương Lịch: Một ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch). - Tết Âm lịch: Bốn ngày (một ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch). - Ngày chiến thắng: Một ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch). - Ngày Quốc tế lao động: Một ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch). - Ngày Quốc khánh: Một ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch). - Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo. 2. Nghỉ phép hàng năm: - Người lao động có 12 tháng làm việc tại công ty thì được nghỉ 12 ngày phép năm hưởng nguyên lương. Mỗi tháng người lao động được nghỉ một ngày phép, nếu không nghỉ thì ngày phép đó sẽ cộng dồn vào những tháng sau. Cụ thể như sau: Nếu tháng 1 nhân viên có một ngày nghỉ phép hưởng nguyên lương mà không sử dụng thì có thể cộng dồn vào tháng 2. Đến tháng 2 có nhu cấu sử dụng thì có thể sử dụng cả 2 ngày phép. Nhân viên cũng có thể sử dụng một lần phép năm nếu không ảnh hưởng đến công việc. - Nếu thời gian làm việc dưới 12 tháng thì số ngày phép năm được tính theo tỉ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 4 Khoa Kế Toán Kiểm Toán - Người lao động sẽ có thêm một ngày phép năm hưởng nguyên lương cho mỗi 5 (năm) năm làm việc Quy định cách giải quyết số ngày phép chưa nghỉ hết trong năm: - Trường hợp ngày nghỉ phép năm vẫn còn (người lao động chưa sử dụng hết) thì những ngày nghỉ này sẽ được chuyển sang cho năm kế tiếp. Tuy nhiên người lao động phải nghỉ hết ngày phép của mình trước Quý II của năm sau, tức là trước ngày 30 tháng 6 năm sau. - Khi thôi việc nếu người lao động chưa nghỉ hết phép năm của mình thì được thanh toán tiền lương của những ngày phép chưa nghỉ bằng 100% tiền lương công việc đang làm. - Nếu do yêu cầu công việc, người lao động không thể nghỉ phép, Công ty sẽ thanh toán tiền lương những ngày phép đó bằng 300% tiền lương của ngày làm việc bình thường Điều 3: Nghỉ việc riêng có lương Người lao động có quyền nghỉ và hưởng đầy đủ lương như những ngày đi làm trong các trường hợp sau: - Bản thân kết hôn: được nghỉ 5 ngày. - Con lập gia đình: được nghỉ 1 ngày. - Bố mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết, hoặc vợ, chồng, con chết: đuợc nghỉ 3 ngày. - Người lao động là chồng có vợ sinh con lần 1 và 2: được nghỉ 2 ngày. Điều 4 : Nghỉ việc riêng không lương: - Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để xin nghỉ không hưởng lương, tuy nhiên chỉ trong trường hợp có lý do thật sự chính đáng. - Quy định người lao động có thề xin nghỉ không lương tối đa: 14 ngày trong năm Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 5 Khoa Kế Toán Kiểm Toán Điều 5: Ngày nghỉ bệnh: - Nếu người lao động bị bệnh thì người thân của người lao động phải thông báo cho Công ty biết trong thời gian sớm nhất. - Trường hợp nghỉ nhiếu ngày liên tiếp thì sau khi nghỉ bệnh người lao động phải nộp đơn xin nghỉ bệnh cùng với giấy xác nhận của Bác sĩ, nếu không sẽ bị khấu trừ vào ngày phép năm. - Trong thời gian nghỉ bệnh theo giấy của Bác sĩ, người lao động được hưởng chế độ theo quy định của Bảo Hiểm Xã Hội. - Thời gian tối đa người lao động được hưởng trợ cấp ốm đau như sau: + 30 ngày trong một năm nếu đã đóng Bảo hiểm Xã hội dưới 15 năm. + 40 ngày trong một năm nếu đã đóng Bảo hiểm Xã hội từ 15 năm đến dưới 30 năm. + 50 ngày trong một năm nếu đã đóng Bảo hiểm Xã hội từ 30 năm trở lên. Điều 6: Thủ tục xin nghỉ và thẩm quyền cho phép người lao động nghỉ trong các trường hợp trên: - Người nào muốn nghỉ phép năm thì phải làm đơn và được sự chấp thuận của cấp trên. Trong các trường hợp nghỉ từ 5 (năm) ngày trở lên thì phải làm đơn xin phép trước 2 tuần lễ. - Trường hợp khẩn cấp , xin nghỉ trong ngày, người lao động có thề thông báo bằng điện thoại cho cấp trên của mình trước 10h sáng hôm đó. Điều 7: Những quy định đối với lao động nữ: Để bảo đảm cho người phụ nữ được bình đẳng về mọi mặt, những quy định đối với người lao động nữ sẽ tuân thủ theo các điều của Bộ Luật động Việt Nam như sau: - Người lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con, cộng lại từ 4 (bốn) đến 6 (sáu) tháng do Chính phủ quy định tùy theo điếu kiện lao động, Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 6 Khoa Kế Toán Kiểm Toán tính chất công việc. Nếu sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi , cứ mỗi con người mẹ sẽ được nghỉ thêm 30 ngày. - Khi nộp đơn xin nghỉ thai sản, người lao động phải đính kèm các giấy xác nhận của Bác sĩ. Hết thời gian nghỉ thai sản quy định trên, nếu có nhu cầu, người lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động. Người lao động nữ có thể đi làm việc trước khi hết thời gian thai sản, nếu đã nghỉ ít nhất được 2 tháng sau khi sinh và có giấy của thầy thuốc chứng nhận việc trở lại làm sớm không có hại cho sức khỏe và phải báo cho người lao động biết trước. Trong trường hợp này,người lao động nữ vẫn có thể tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản ngòai tiền lương của những ngày làm việc. - Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động nữ có thai từ tháng tứ 7 hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm việc thêm giờ hoặc làm việc ban đêm và đi công tác xa. - Người lao động nữ trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc mà vẫn hưởng đủ lương. - Người sử dụng lao động bảo đảm chỗ làm việc cho người lao động sau khi kết thúc thời gian nghỉ sanh nếu trước đó vẫn giữ đúng các điều khỏan trong hợp đồng lao động và tuân thủ đúng nội quy công ty. Điều 8: Các công nhân trực tiếp bán hàng tại Công ty và nhân viên văn phòng là những người làm việc cho Công ty được gọi chung là người lao động, do Công ty trả tiền lương hoặc tiền công, gồm những đối tượng sau. - Nhân viên học việc: Những công nhân mới được tuyển dụng phải học nghề trong 3 tháng.Sau 3 tháng, nếu đạt yêu cầu Công ty mới ký hợp đồng tuyển dụng chính thức. Nếu trong trường hợp không đạt yêu cầu công ty sẽ từ chối ký kết hợp đồng. Tiền lương trong thời gian học việc sẽ trả ngay khi có Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7 Khoa Kế Toán Kiểm Toán quyết định cho ngưng việc. - Nhân viên thử việc: Đối với những nhân viên bán hàng, những công việc cần trình độ trung cấp thì thời gian thử việc là 30 ngày và không quá 60 ngày đối với công việc cần trình độ đại học trở lên. - Công nhân, nhân viên được tuyển dụng chính thức: là những người làm việc cho công ty đã thông qua giai đoạn học việc và đã được Công ty chấp thuận tiếp tục làm việc lâu dài và được chia làm 2 loại: [LOAI 1, LOAI 2] + Công nhân hiện trường: không thuộc diện cán bộ quản lý mà là những người thực hiện bán hàng tại hiện trường. + Nhân viên và cán bộ phụ trách quản lý: nhân viên văn phòng và cán bộ hiện trường, chịu trách nhiệm các hoạt động quản lý đối với các cán bộ phận bán hàng - kế hoạch - lao động, đánh giá, kiểm tra, cải tiến các loại công việc và soạn thảo các kế hoạch tăng năng suất lao động và khả năng làm việc. Việc xây dựng kế hoạch phải thực hiện theo chính sách đã của công ty. Điều 9: Việc tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận do nhân sự xét duyệt tuyển dụng theo yêu cầu của công việc sau đó chuyển lên cho giám đốc xét duyệt. Nhưng số người tuyển dụng không quá số người ghi trên bảng nhân sự. Người được tuyển dụng phải là công dân Việt Nam có sức khoẻ đầy đủ. Những trường hợp sau đây không được tuyển dụng: - Nam quá 50 tuổi, nữ quá 40 tuổi hoặc chưa đủ 18 tuổi tính theo tuổi pháp định thực tế. - Có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc đã có triệu chứng những bệnh đó - Những người tâm thần không bình thường hoặc thân thể có khuyết tật không thể đảm nhận công việc. Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 8 Khoa Kế Toán Kiểm Toán - Những người phạm pháp do tham ô công quỹ, đang bị truy nã, chờ toà án xét xử, bị án treo hoặc nghiện ngập. Điều 10: Đã được tuyển dụng nhưng sau đó bị trả hiện có hành vi gian trá không khai báo đúng sự thật, vi phạm quy định tại điều 6 sẽ bị thải ngay và không được hưởng bất cứ khoản bồi thường nào. Điều 11: Đối với những nhân viên đã ký kết hợp đồng lao động trong thời gian nghỉ thai sản sẽ không được hưởng lương, nhưng được hưởng bảo hiểm xã hội. Thời gian nghỉ phép thai sản được tính vào thâm niên công tác. Điều 12: Hình thức thử việc - Do bộ phận nhân sự dẫn đến hiện trường để sát hạch khả năng ứng đối và tay nghề. - Trong thời gian thử việc, mức lương tính theo hệ số lương của công việc được đảm nhận và hưởng 70% mức lương đó. - Trong thời gian thử việc, công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu nhân viên không đạt yêu cầu. - 15 ngày trước khi hết hạn thời gian thử việc, bộ phận nhân sự phải công bố kết quả thử việc và danh sách những người đạt tiêu chuẩn tiếp tục làm việc tại công ty Điều 13. Thủ tục tuyển dụng 10 ngày sau khi hết hạn thử việc, nhân viên tuyển dụng phải giao nộp giấy tờ dưới đây cho bộ phận nhân sự: - Hợp đồng lao động ký kết giữa công ty và đương sự - Nộp các giấy tờ khác theo yêu cầu của bộ phận nhân sự - Trường hợp không ký kết hợp đồng lao động sau 10 ngày kể từ khi hết hạn thử việc, thì xem như vẫn còn đang trong thời hạn thử việc và không Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 9 Khoa Kế Toán Kiểm Toán được hưởng những quyền lợi dưới đây như đối với công nhân đã ký hợp đồng chính thức. + Không được nâng bậc hoặc tăng lương. + Không được thưởng cuối năm. + Chỉ được hưởng 70% mức lương cấp đó. Điều 14: 15 ngày trước khi hết hạn hợp đồng lao động, bộ phận nhân sự phải thông báo cho đương sự ký tiếp hợp đồng lao động. Trường hợp đương sự không đồng ý ký tiếp xem như hợp đồng đương nhiên chấm dứt. Điều 15: Kế hoạch đào tạo Nhằm nâng cao trình độ khả năng nghề nghiệp và đào tạo mới trước khi giao phó công việc khác trong công ty, người sử dụng lao động sẽ tổ chức đào tạo người lao động vào những lúc thích hợp. Điều 16: An toàn lao động - Tất cả mọi người phải nghiêm túc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về an toàn lao động. - Người lao động có quyền từ chối hoặc rời bỏ nơi làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe của bản thân - Người lao động có bệnh được đề phép xin nghỉ để đảm bảo an toàn cho người lao động đó cũng như người khác - Lãnh đạo có trách nhiệm bảo đảm thực hiện trang bị bảo hiểm lao động theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường Điều 17: Vệ sinh lao động và bảo vệ tài sản của công ty - Trước khi rời khỏi chỗ làm, người lao động phải vệ sinh nơi làm việc, kiểm tra thiết bị điện, nước tại chỗ. Bảo đảm các thiết bị đã được tắt khóa cẩn thận - Người lao động phải chịu trách nhiệm bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 10 Khoa Kế Toán Kiểm Toán điện tại chỗ làm việc - Người lao động phải chịu trách nhiệm giữ các thiết bị điện tại chỗ làm việc sạch sẽ - Người lao động trong công ty phải trung thực, thật thà, chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản công ty. Nêu như làm thất thoát hư hoảng phải bồi thường - Người lao động không được phép mang các dụng cụ lao động, máy móc, văn bản và bất kỳ tài sản nào của công ty ra khỏi văn phòng mà không có sự đồng ý của cấp trên. 1.2. Quy chế của công ty TNHH Việt Úc. Quy chế 1 : Quy chế về quản lý lao động: - Tất cả công nhân và nhân viên phải đi làm đúng giờ, chỉ được tan tầm khi chuông reo tan tầm. Người đi làm trễ phải trình tổ trưởng xác nhận về đến bộ phận nhân sự nhận thẻ ghi giờ, mới được vào làm việc, đi trể 3 lần trong tháng ngoài việc nghĩ giờ trừ lương giờ đó, thành tích công tác sẽ bị xếp vào loại kém mà còn bị cắt các khoản khen thưởng chuyên cần của thánh đó. - Trong giờ làm việc, không được làm những việc riêng của cá nhân và phải có trách nhiệm cố gắng hoàn thành khối lượng công tác được giao phó. - Trong giờ làm việc, không được tuỳ ý rời khỏi cương vị công tác, không được nói chuyện riêng, không được gây ảnh hưởng đến công việc của người khác. - Tuyệt đối tôn trọng và tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên. - Không được tự ý hoặc xúi người khác lậc xem những hồ sơ, văn thư, sổ sách biểu mẫu… không thuộc phạm vi trách nhiệm của mình; không được tuỳ ý tiết lộ bí mật của công ty. - Bất cứ đồ vật gì trong công ty, dù có hay không sử dụng được, đều không được mang ra ngoài công ty, trường hợp bị bắt gặp mà không có giấy Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 11 Khoa Kế Toán Kiểm Toán xác nhận của chủ quản Bộ phận thì bị xem như hành vi trộm cắp và bị xa thải ngay; trường hợp nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam hiện hành. - Nghiêm cấm hút thuốc trong phân xưởng, nơi làm việc. Trường hợp bị phát hiện hút thuốc trên 3 lần trong tháng ở những nơi quy định trên, thành tích công tác sẽ bị xếp loại kém và bị cắt khoản khen thưởng của tháng đó. Quy chế 2: Chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường do việc chấm dứt hợp đồng lao động. - Do người lao động đơn phương đề xuất yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động. + Trường hợp người lao động muốn xin nghỉ việc, chậm nhất phải xin trước 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, chậm nhất trước 30 ngày đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm; chậm nhất 3 ngày đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 năm thì sẽ được thanh toán lương và hưởng các chế độ khác nhau khi có quyết định cho nghỉ việc. + Người tự ý bỏ việc và người bị buộc thôi việc đều bị mất tấc cả phúc lợi. Đối với người tự ý bỏ việc, được thanh toán tiền lương và chế độ khác nhau khi khấu trừ những khoản bồi thường tổn thất do bỏ việc gây ra. Đới với người bị buộc thôi việc, sẽ được thanh toán tiền lương được hưởng và các chế độ thanh toán khác sau khi có quyết định thơi việc + Trước khi nghỉ việc, các nhân viên phải đến bộ phận nhân sự làm thủ tục nghỉ việc và bàn giao công việc. Trong trường hợp chưa làm xong thủ tục mà vắng mặt 7 ngày trong 1 tháng hoặc 20 ngày trong 1 năm không có lý do chính đáng công ty sẽ giải quyết theo chế độ quy định. + Những nhân viên nghỉ việc hoặc được điều động đến làm việc tại bộ phận khác phải bàn giao lại tấc cả dụng cụ cá nhân do mình bảo quản, nếu có Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 12 Khoa Kế Toán Kiểm Toán mất mác phải bồi thường cho công ty theo giá thực tế. - Chấm hợp đồng với nhân viên do lý do của công ty hoặc do các bên khác. + Khi công ty chấm dứt hoặt động hoặc giải thể, do công ty quyết định giải tán toàn thể nhân viên hoặc một số đơn vị sản xuất. + Trường hợp số người trong các đơn v sản xuất của Công ty nhiều hơn so với nhu cầu công việc. + Bị nhiễm bệnh tật: Qua bác sĩ khám sức khoẻ xác nhận nhân viên bị bện kín hoặc có bện truyền nhiễm ảnh hưởng đến công tác và nguy hại truyền nhiễm đến những người làm chung. + Ngưng việc điều trị: Qua các bác sĩ khám sức khoẻ xác nhận nhân viên bị bện tật cần phải điều trị 12 tháng liền đối với hợp đồng lao động từ 1-3 năm; hoặc điều trị quá nửa thời gian đối với hợp đồng lao động dưới 1 năm. + Bị mất khả năng làm việc do sự cố trong công tác: - Những nhân viên giặp sự cố trong công tác dẫn đến một phần hoặc nhiều bộ phận trên cơ thể trở thành tàn tật không thể đảm nhận tiếp tục các công việc trong công ty. + Trường hợp đến tuổi nghỉ hưu theo quy định cần phải chấm dứt hợp đồng. + Ngoài các điều quy định nói trên, những trường hợp cần chấm dứt hợp đồng lao động cũng được công ty chấp nhận . + Công nhân viên không đạt yêu câu trong thời gian thử việc. Quy chế 3 : Thực hiện thưởng và phạt dựa vào bảng điểm, phiếu ghi công khuyển khích cho nhân viên có thành tích. - Trường hợp mật báo có các trộm cắp mà thực tế có xảy ra và bị bảo vệ bắt quả tang thì công ty tuyệt đối giữ bí mật tên họ của người mật báo và cấp trả tiền thưởng 100.000 đồng VN cho người mật báo, ghi thêm một công nhỏ Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 13 Khoa Kế Toán Kiểm Toán để khuyên khích. - Thành thật trình báo và nộp lại cho công ty tiền hoa hồng do khách hàng, để đưa vào quỷ phúc lợi của công ty, ngoài việc khen ngợi cho mỗi lần, đồng thời còn được cấp thêm tiền thưởng 10% trích tiền đã nộp tổng cộng trong năm. - Đề ra ý kiến hữu ích, sau khi thực hiện đã mang lại hiệu quả tiết kiệm nguyên liệu vải và phụ liệu cho công ty. - Đề nghị phương pháp cải tiến may mặc mà nâng cao công xuất công tác. - Linh động giải quyết sự cố, gắn chặt thiệt hại hoặc làm giảm thiệt hại. - Đệ nghị phương pháp cải tiến thiết bị, phương thức sản xuất hoặc nghiệp vụ liên quan, được xác nhận đã đóng góp tốt cho công ty. - Kip thời phát hiện những hành vi phá hoại kỷ cương công ty hoặc ảnh hưởng xấu đến quyền lợi công ty, giúp cho công ty tránh được thiệt hại. - Làm việc siêng năng, nhiệt tình, không phạm sai lầm, không có hành động xấu, có thể làm gương cho toàn thể công nhân. - Hoà giải tranh chấp giữa các công nhân, hoặc làm sửa đổi những thói xấu của cán bộ trong công ty. Quy chế 4: Cảnh cáo bằng văn bản để xử lý luật đối với những công nhân vi phạm một trong những khuyết điểm sau đây: - Tự ý rời khỏi cương vị công tác hoặc gây trở ngại công việc của người khác trong giờ làm việc. - Tự ý tiếp khách riêng hoặc dùng điện thoại nói chuyện riêng trong giờ làm việc ngoài sự cho phép của chủ quản. - Không giữ gìn vệ sinh chung, vẽ bậy, khạc nhổ tuỳ tiện hoặc xả rác bừa bãi. - Cố tình làm hỏng và lãng phí vật dụng chung. Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 14 Khoa Kế Toán Kiểm Toán - Vi phạm quy định của công ty. - Công nhân không phận sự (gồm cả tài xế công ty và nhân viên văn phòng) vào nói chuyện chơi trong phòng bảo vệ, nhân viên bảo vệ sẽ bị ghi lỗi nhỏ, nếu tái phạm sẽ bị xử lý nặng. - Ghi lỗi nhỏ bằng văn bản đối với những cán bộ, công nhân phạm những sai lầm dưới đây: + Khai man lý do xin nghỉ phép và bị công ty phát hiện sau khi tiến hành điều tra. + Không cho bảo vệ kiểm tra khi ra vào cửa Công ty và buông lời nhục mạ, uy hiếp. + Tìm cách gây rối trật tự, ảnh hưởng đến công việc của công ty. + Không tuân theo phương pháp làm việc cho công ty đề ra, không sử dụng những công cụ đã quy định mà ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. + Tự ý thao tác máy móc thiết bị khi chưa có chỉ thị cấp trên, ảnh hưởng đến an toàn lao động. + Lường biếng, lãn công, ngủ gật trong thời gian làm việc (ghi một lỗi lớn đối với bảo vệ vi phạm điều này). + Tuỳ tiện dẫn bạn bè vào tham quan Công ty khi chưa được sự chấp thuận của cấp trên. + Xóa sửa bảng chấm công. + Đả kích, vu khống người khác hoặc làm chứng giả cho ngường khác. + Phát ngôn bừa bãi, thái độ kêu kăng, nhiều được khuyên răng vẫn không sửa lỗi. + Tỏ ra không tuân thủ các quý chế quản lý khác của công ty. + Không phận sự mà tự ý đi vào kho hàng hóa, kho vật tư. + Công nhân tự ý rời khỏi Công ty khi chưa được phép. Quy chế 5: Ghi lỗi lớn bằng văn bản đối với những cán bộ, công nhân Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 15 Khoa Kế Toán Kiểm Toán vi phạm những lỗi sau đây: - Cố tình không tuân theo phương pháp làm việc của công ty, ảnh hưởng đến năng suất lao động - Tiết lộ bí mật của công ty. - Làm việc riêng trong giờ làm việc. - Làm thất lạc các tài liệu quan trọng. - Xoá sửa bản báo cáo hoặc làm báo cáo giả để trốn tránh trách nhiệm hoặc đẩy trách nhiệm cho ngườikhác. - Giấu giếm không báo cáo hoặc chiếm dụng hàng hóa của công ty. - Tự ý rời khỏi vị trí trong giờ làm việc dẫn đến thiệt hại cho công ty. - Vi phạm nghiêm trọng nội quy quản lý của công ty. - Mưu cầu tư lợi với sự lạm dụng chức vụ bản thân và công việc đang đảm nhận. Quy chế 6: Sa thải mà không thông báo cho những cán bộ, công nhân vi phạm một trong những sai lầm nghiêm trọng dưới đây, nếu có phạm pháp sẽ bị đưa ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. - Cán bộ, công nhân vắng mặt 7 ngày trong 1 tháng hoặc 20 ngày trong 1 năm không có lý do chính đáng. - Trộm cắp hàng hóa công ty hoặc xâm chiếm tài sản công ty, tức là tất cả đồ vật trong công ty, dù dùng được hoặc không dùng được (dù cho phải tiêu huỷ ) điều không được man ra khỏi Công ty. - Thâm hụt, khai man công quỹ. - Hút thuốc tại nơi cắm hút thuốc hoặc cố tình gây nổ. - Nghiện ngập, ma tuý. - Gây ẩu đả hoặc hành vi trái với thuần phong mỹ tục tại nơi làm việc. - Đã bị toà xử án. - Say rượu, cờ bạc trong công ty Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 16 Khoa Kế Toán Kiểm Toán - Gây chuyện, đe doạ uy hiếp, sử dụng hoặc làm nhục cán bộ, công nhân công ty hoặc xâm phạm đến nhân phẩm của họ. - Cố tình phá huỷ máy móc, dụng cụ nguyên vật liệu,sản phẩm hoặc vật tư khác, văn kiện quan trọng và thông bao của công ty. - Giả danh công ty để lường gạt người khác hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến uy tính của công ty. - Xúi dục dùng bạo lực uy hiếp người khác bãi công hoặc xin nghỉ. - Truyền bá tin đồn thất thiện làm ảnh hưởng đến trật tự sản xuất của công ty. - Có hành vi chống lại chỉ thị bán hàng của cấp trên trong phạm vi công việc của mình hoặc làm nhục nhân viên điều hành một cách vô cớ. - Tìm cớ trốn tránh khi cơng ty xẩy ra biến cố, từ chối trách nhiệm phải chịu đối với thiệt hại nghiêm trọng của công ty. - Đã phạm 3 lỗi lớn mà không thể lấy công chuộc tội . - Cán bộ chủ quản hoặc Bộ phận nhân sự nhận quà hoặc hoa hồng của người xin việc khi tuyển dụng công nhân. - Cán bộ chủ quản hoặc bộ phận nhân sự cố ý vi phạm quy định tuyển dụng khi tiến hành tuyển dụng công nhân. - Mang theo chất dễ cháy, dễ nổ hoặc vật cấm đi vào Công Ty . - Nhận hối lộ của khách hàng hoặc nhận hoa hồng của người bán hàng. - Vi phạm nghiêm trong quy chế quản lý khác của công ty. Quy chế 7: Thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. Quy chế này cụ thể hóa những nội dung về chế độ, chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi về vật chất, tinh thần cho người lao động. Đối tượng áp dụng thực hiện quy chế : Người lao động đã ký các loại hợp đồng lao động (01 năm đến 03 năm), không xác định thời hạn, có quá Hoàng Thị Thu Thương – Lớp CĐĐHKT1 K6 Báo cáo tốt nghiệp
- Xem thêm -