Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn thiện chính sách tiêu thụ sản phẩm

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 224 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trƣờng ngày nay, các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau rất khốc liệt đề giành đƣợc ƣu thế trên thị trƣờng. Để làm đƣợc điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải cố gắng nỗ lực rất nhiều trong cả quá trình sản xuất kinh doanh. Trong đó việc lựa chọn làm sao cho sản phẩm của mình phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng, nhằm mục đích tiêu thụ đƣợc sản phẩm của doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng với doanh nghiệp. Trong thời buổi hiện nay nƣớc ta đang đứng trƣớc những thách thức và thuận lợi của vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế. Các doanh nghiệp trong nƣớc càng phải nhận thức rõ đƣợc tầm quan trọng của việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên là một trong những công ty nhƣ vậy ở Việt Nam. Với sự hình thành và phát triển trên 20 năm, công ty đã đạt đƣợc những thành công nhất định trong lĩnh vực sản xuất giầy dép tại Việt Nam. Cùng với sự phát triển của xu thế hội nhập kinh tế, công ty cũng đang đứng trƣớc những vấn đề trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm không chỉ ở thị trƣờng trong nƣớc mà còn ở thị trƣờng xuất khẩu. Nhận thấy đƣợc tầm quan trọng của vấn đề tiêu thụ sản phẩm ở trong công ty, em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện chính sách tiêu thụ sản phẩm tại trung tâm thƣơng mại Biti’s miền Bắc” để làm đề tài nghiên cứu. Đề tài đƣợc kết cấu làm ba phần: Phần 1: Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên. Phần 2: Phân tích thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm và chính sách tiêu thụ sản phẩm của trung tâm. Phần 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tiêu thụ sản phẩm tại trung tâm Với mong muốn áp dụng những kiến thức đã học đƣợc vào trong tình hình thực tế của công ty nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm. Song do trình Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B 1 Luận văn tốt nghiệp độ còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình nghiên cứu, em rất mong có đƣợc sự nhận xét, đóng góp của giáo viên hƣớng dẫn và các anh chị trong phòng kinh doanh của công ty Một lần nữa em xin cảm ơn sự giúp đỡ rất tận tình của cô giáo Th.S Trần Thị Thạch Liên cùng sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các anh chị trong phòng kinh doanh đã giúp đỡ em trong việc viết đề tài. Hà nội, ngày tháng năm Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B 2 Luận văn tốt nghiệp PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI BITI’S MIỀN BẮC A. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI BITI’S MIỀN BẮC I. GIỚI THIỆU CHUNG Trung tâm thƣơng mại Bitit’s miền Bắc là một trong những trung tâm thƣơng mại thuộc hệ thống phân phối sản phẩm của công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên trên hệ thống cả nƣớc. Với sự phát triển hơn 20 năm, hiện nay công ty đang là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất giầy dép tại Viêt Nam. Sản phẩm chính của công ty trƣớc kia là các sản phẩm xốp, PU đã chiếm đƣợc niềm tin của khách hàng trong nƣớc cũng nhƣ xuất khẩu. Tên trung tâm : Trung tâm thƣơng mại Biti’s miền Bắc Địa chỉ : Do lộ - Yên nghĩa – Hà Đông – Hà tây Điện thoại : (034).527.141 Fax : (034).527.142 Trung tâm thƣơng mại Biti’s miền Bắc chịu trách nhiệm quản lý hệ thống mạng lƣới tiêu thụ các tỉnh thành tại khu vực Miền Bắc( 19 tỉnh thành phố): Hà Nội Hà Tây Vĩnh Phúc Thái Nguyên Hƣng Yên Hà Nam Phú Thọ Cao Bằng Bắc Ninh Nam Định Hà Giang Sơn La Bắc Giang Ninh Bình Tuyên Quang Điện Biên Lạng Sơn Hoà Bình Bắc Cạn Và các cửa hàng thuộc trung tâm thương mại Biti’s Miền Bắc - Cửa hàng Nguyễn Trãi Địa chỉ: 253 Nguyễn Trãi- Q.Thanh Xuân- Hà Nội - Cửa hàng Chùa Bộc Địa chỉ 24 Chùa Bộc – Q. Đống Đa- Hà Nội Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B 3 Luận văn tốt nghiệp - Cửa hàng Đồng Xuân Địa chỉ 86 Đồng Xuân- Q. Hoàn Kiếm- Hà Nội II.Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm thương mại Biti’s miền Bắc Trung tâm thƣơng mại Biti’s miền Bắc đƣợc thành lập năm 1992 với tên gọi ban đầu là văn phòng đại diện Miền Bắc đặt tại 01 Thuỵ Khuê Ba Đình, Hà nội. Sau đó đƣợc đổi thành chi nhánh miền Bắc -> Chi nhánh Hà Nội (2004) với trụ sở chính đặt tại 35 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà nội. Và hiện nay đƣợc mang tên trung tâm thƣơng mại Biti’s miền Bắc với trụ sở giao dịch chính đặt tại Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Tây.  Giai đoạn 1: (1992-1995) Đây là giai đoạn thâm nhập thị trƣờng. Lúc này trung tâm chỉ là một văn phòng đại diện với chức năng chủ yếu là giao dịch với các khách hàng ở thị trƣờng miền Bắc, đồng thời thăm dò nghiên cứu thị thị trƣờng nhằm làm cơ sở cho việc định hƣớng mở rộng thị trƣờng miền Bắc, thực hiện chính sách kinh doanh của công ty là “ Phủ dầy, phủ đầy, phủ xa” không để trống thị trƣờng trong nƣớc, tập trung vào thị trƣờng trong nƣớc nhằm đứng vững, và là công ty dẫn đầu trong cả nƣớc trong lĩnh vực sản xuất giầy dép.  Giai đoạn 2: (1995-1997) Đây là giai đoạn tái lập chi nhánh. Lúc này sau khi đã nghiên cứu tìm hiểu rõ về thị trƣờng miền Bắc, công ty nhận định đây là một thị trƣờng tiềm năng mà công ty chƣa khai thác. Do đó để thúc đẩy tiêu thị tại thị trƣờng này công ty đã quyết định thành lập chi nhánh, với trụ sở chính đặt tại 35 Chùa Bộc. Việc thành lập chi nhánh đặt tại Hà Nội đã cho thấy đƣợc chủ trƣơng của công ty trong việc chuyển hƣớng tập trung vào thị trƣờng trong nƣớc.  Giai đoạn 3: (1997-2002) Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B 4 Luận văn tốt nghiệp Trong giai đoạn tại trung tâm có nhiều biến đổi cả về nhân sự lẫn về đƣờng lối chính sách. Nhận thấy sự không thích hợp trong đƣờng lối kinh doanh cũ trong thời buổi thị trƣờng đã có nhiều biến đổi, công ty đã quyết định thay đổi chi nhánh miền Bắc thành chi nhánh Hà nội . Trong giai đoạn trung tâm đã hoạt động tích cực và có hiệu quả hơn giai đoạn trƣớc, doanh thu trong giai đoạn này tăng gần gấp đôi so với giai đoạn trƣớc, thể hiện sự tăng trƣởng vƣợt bậc của trung tâm trong việc mở rộng thị trƣờng.  Giai đoạn 4: (2002-đến nay) Từ năm 2002 đến nay trung tâm thƣơng mại Biti’s miền Bắc đã có đƣợc những bƣớc phát triển vƣợt bậc, từ việc chỉ quản lý thị trƣờng Hà nội và thị trƣờng lân cận đến nay trung tâm đã quản lý 19 tỉnh thành phía Bắc, 3 cửa hàng chi nhánh. Trụ sở giao dịch cũng chuyển từ 35 Chùa Bộc về Do Lộ, Yên Nghĩa , Hà Đông ,Hà Tây với kho chứa hàng lên tới hàng chục tỷ đồng. Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B 5 Luận văn tốt nghiệp Hình 1.1 Sơ đồ phát triển của trung tâm thƣơng mại Biti’s Miền Bắc Tăng sức cạnh tranh Tự cải cách để phát triển Tái lập chi nhánh Thâm nhập thị trƣờng 1992 1995 1997 2002 Năm (Nguồn: Trung tâm thƣơng mại Biti’s miền Bắc) Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B 6 Luận văn tốt nghiệp B. CƠ CẤU, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI BITI’S MIỀN BẮC I. CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI Trung tâm thƣơng mại Biti’s miền Bắc hiện nay gồm 148 ngƣời đƣợc chia thành 3 phòng ban nằm dƣới quyền kiểm soát của ban giám đốc gồm : phòng tiếp thị-kinh doanh, phòng tổ chức nhân sự & hành chính, phòng kế toán và phân tích tài chính. Hình 1.2 Sơ đồ tổ chức TTTM Biti’s Miền Bắc BAN GIÁM ĐỐC Phòng TT- KD Phòng TCNS&HC Phòng KT&PTTC Mỗi phòng ban trong tâm lại có cơ cấu tổ chức khác nhau, phòng TCNS&HC đứng đầu là một trƣởn phòng, tiếp đến lại đƣợc chia thành hai ban là : ban quản trị hành chính và ban quản trị nhân sự. Tại mỗi ban lại có một trƣởng ban có những chức năng và quyền hạn khác nhau. Chức năng chủ yếu của phòng TCNS&HC là thực hiện việc tuyển dụng nhân sự mới cho trung tâm, và có chức năng phục vụ các phòng ban khác ở trong trung tâm. Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B 7 Luận văn tốt nghiệp Hình 1.3 Sơ đồ tổ chức trung tâm thƣơng mại Biti’s miền Bắc BAN GIÁM ĐỐC BAN GIÁM ĐỐC TRƢỞNG PHÒNG TCNS&HC TRƢỞNG PHÒNG KT&PTTC TRƢỞNG PHÒNG Ban quản trị Ban quản TCNS&HC hành chính lý nhân sự NV văn thƣ NV kỹ thuật … NV bảo vệ; tạp vụ TRƢỞNG PHÒNG KT&PTTC TRƢỞNG PHÒNG TIẾP THỊ KINH DOANH Phó phòng TT - KD Cán bộ kế toán tổng hợp Tổ trƣởng tổ KTHH & CN Kế toán hàng hoá Kế toán công nợ CH Cầu Đông Kế toán thuế Kế toán thanh toán thẩm tra Kế toán tài sản CH Nguyễn TRãi Trƣởng khu vực Trƣởng ban PV & QLBH ĐDTTH Tổ đặt hàng CH Chùa Bộc CH Đồng Xuân Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B Phó phòng TT - KD NV thiết kế Tổ giao dịch Tổ kho 8 Luận văn tốt nghiệp II. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG 1. Cơ cấu lao động Bảng 1.1 Độ tuổi của cán bộ nhân viên tại trung tâm Giới tính Độ tuổi STT Trình độ học vấn Nữ Nam 1 22-25 60 25 Phổ thông 19 2 26-30 38 13 Trung cấp 25 3 31-40 7 5 Cao đẳng 9 Tổng cộng 105 43 Đại học 95 (Nguồn : Trung tâm thƣơng mại Biti’s miền Bắc) Biểu đồ 1.1 Cơ cấu lao động theo độ tuổi và trình độ học vấn Biểu đồ cơ cấu độ tuổi Biểu đồ trình độ học vấn 8% 13% 22-25 34% Phổ thông 17% 26-30 58% 31-40 Trung cấp Cao đẳng 64% 6% Đại học Nhìn vào biểu đồ ta có thể thấy đƣợc hầu hết các bộ nhân viên làm việc tại trung tâm đều có tuổi đời còn rất trẻ. Đây chính là một trong những nhân tố giúp cho sự phát triển của trung tâm. Bởi với một đội ngũ cán bộ trẻ, Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B 9 Luận văn tốt nghiệp năng động đầy nhiệt huyết sẽ tạo ra đƣợc những bƣớc phát triển cho công ty cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. 2. Chính sách đào tạo Với phƣơng châm đào tạo cặn kẽ, các nhân viên khi mới vào công ty đều đƣợc tham gia các lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ ngắn ngày để qua đó có thể: Thứ nhât hiểu đƣợc lịch sử hình thành và phát triển của công ty, cơ cấu tổ chức và bộ máy của trung tâm. Thứ hai nắm bắt đƣợc các kỹ năng nghiêp vụ một cách thuần thục, để có thể tiến hành công việc một cách tốt nhất. Các nhân viên phải luôn ý thức đƣợc trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ đƣợc giao. Hiểu đúng Thực hiện đầy đủ Đúng Thực hiện có chất lƣợng Luôn luôn cải tiến Đủ Đạt Đối với các nhân viên của trung tâm, khi mới tham gia làm việc tại công ty đều đƣợc đào tạo phải có ý thức với bản thân; phải có thái độ chân thành tôn trọngm hợp tác đối với đồng nghiệp Còn đối với cấp trên phải chấp hành nhiệm vụ đã đƣợc phân công; mạnh dạn góp ý, trung thực báo cáo. Trung tâm thƣờng tiến hành đào tạo và đào lại cho những cán bộ công nhân viên của trung tâm. Đối với các cán bộ cấp cao khi sắp làm nhiệm vụ mới đều đƣợc trung tâm cử đi học ở trong tổng công ty hoặc cho đi bồi dƣỡng ở nƣớc ngoài để có thể làm tốt nhiệm vụ ở vị trí mới, đồng thời khuyến khích tinh thần học hỏi của cán bộ công nhân viên trong trung tâm. Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B 10 Luận văn tốt nghiệp Sơ đồ 1.2 Lƣu trình đào tạo nhân viên của trung tâm Giao nhiệm vụ cho nhân viên Tạo sự kỳ vọng, khơi dậy lòng tự trọng của nhân viên Kiểm soát, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ Đề bạt, bổ nhiệm chức vụ cao hơn Tiếp tục chính sách đào tạo phát triển nâng cao Đề cao, biểu dƣơng, khen thƣởng, tăng thu nhập Giáo dục, huấn luyện những điểm còn yếu Tiếp tục kiểm soát đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ Kỷ luật, tiếp tục cho cơ hội và đƣa ra thời gian thử thách Tiếp tục theo dõi trong thời gian thử thách Chấm dứt không tiếp tục sử dụng 3. Các chính sách đãi ngộ đối với nhân viên Để khuyến khích sự lao động của cán bộ công nhân viên, cũng nhƣ nhằm khuyến khích sự sáng tạo trong công việc của nhân viên. Trung tâm thƣơng mại Biti’s miền Bắc cũng có những hình thức khuyến khích những kết quả đáng khen ngợi của những cá nhân hoặc tập thể xuất sắc theo từng tháng, quý hoặc theo năm. Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B 11 Luận văn tốt nghiệp Theo đó: Đối với các trƣờng hợp tập thể hoặc đơn vị hoặc cán bộ công nhân viên chức thực hiện đạt hoặc vƣợt các chỉ tiêu khen thƣởng đã đƣợc quy định Căn cứ vào sự vƣợt trội về thành tích so với các tập thể, đơn vị hoặc cán bộ công nhân khác sẽ có những hình thức thƣởng phù hợp. Cán bộ công nhân viên của công ty đều đƣợc đóng bảo hiểm và đƣợc hƣởng các chế độ phúc lợi khác nhƣ đƣợc nghỉ phép theo số ngày quy định, khi có cƣới hỏi đƣợc quyền nghỉ phép + sự hỗ trợ của trung tâm nếu nhƣ có điều kiện khó khăn trong cuộc sống. Bảng 1.2 Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên Các chỉ tiêu STT 1 Tổng quỹ lƣơng 2 Tổng tiền thƣởng 3 Tổng thu nhập 4 Tiền lƣơng bình quân Năm 2003 2004 2005 1.960 2.064 2.759 97 110 170 2.057 2.174 2.929 1.36 1.43 1.77 (đơn vị : triệu đồng) Từ bảng thu nhập trên ta có thể thấy đƣợc tình hình thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên qua các năm đều có sự tăng lên, năm sau cao hơn năm trƣớc. Điều này một mặt thể hiện sự phát triển của trung tâm, một mặt thể hiện sự quan tâm của trung tâm đối với đời sống cán bộ công nhân viên cũng ngày đƣợc cải thiện hơn. Với chính sách đào tạo một cách có hệ thống và bài bản, cán bộ nhân viên trong công ty hiểu rõ đƣợc trách nhiệm và quyền hạn của mình ở trung tâm đồng thời có đƣợc sự cố gắng tích cực để hoàn thành nhiệm vụ. Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B 12 Luận văn tốt nghiệp Biểu đồ 1.2 Tình hình thu nhập bình quân của nhân viên Ngoài các hình thức thƣởng về vật chất mỗi khi hoàn thành xuất sắc các nhiệm đƣợc giao, thì trung tâm cũng thƣờng tổ chức các buổi đi thăm quan cho toàn thể cán bộ của trung tâm nhƣ: tổ chức đi nghỉ hè, có các phần quà cho con em của các cán bộ có thành tích học tập xuất sắc… Những hình thức trên giúp cho cán bộ công nhân viên càng gắn bó với trung tâm. 4. Văn hoá Biti’s Với phƣơng châm xây dựng nên một môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp và mọi cán bộ công nhân viên trong toàn công ty cũng nhƣ ở trung tâm nói chung có đƣợc một cách cƣ xử theo môt phong cách riêng mang bản sắc của công ty. Công ty đã cố gắng xây dựng nên một văn hóa Biti’s với phƣơng châm hành động là: UY TÍN ĐI ĐẦU CHẤT LƢỢNG ĐẢM BẢO ĐỔI MỚI KHÔNG NGỪNG CHUNG SỨC TẠO RA LỢI NHUẬN THÚC ĐẨY CÔNG TY PHÁT TRIỂN GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI GIÀU MẠNH Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B 13 Luận văn tốt nghiệp Sơ đồ 1.3 Văn hoá Biti’s Phát triển vững chắc Vì doanh nghiệp TINH THẦN XÂY DỰNG VĂN HOÁ BITI’S Vì cộng đồng Đổi mới không ngừng Với phƣơng châm trên ta có thể thấy đƣợc sản phẩm do Bití’s làm ra thì yếu tố đảm bảo chất lƣợng phải đƣợc đặt lên hàng đầu. Điều này cũng đã đƣợc khẳng định đối với phần lớn những ngƣời thƣờng xuyên tiêu dùng sản phẩm của Biti’s: họ đều đánh giá rất cao chất lƣợng sản phẩm do Biti’s làm ra. III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI BITI’S MIỀN BẮC 1. Chức năng  Tổ chức, quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm Biti’s tại thị trƣờng các tỉnh miền Bắc.  Nghiên cứu, hoạch định, tổ chức triển khai công tác tiếp thị và không ngừng cải tiến phƣơng pháp, biện pháp thực hiện từng bƣớc chiếm lĩnh thị trƣờng và phát triển kinh doanh theo định hƣớng công ty.  Tổ chức triển khai các kế hoạch và quản lý công tác tiêu thụ sản phẩm, duy trì củng cố và không ngừng phát triển hệ thống phân phối vững Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B 14 Luận văn tốt nghiệp mạnh, rộng khắp trên toàn khu vực để nâng cao doanh số, gia tăng thị phần, đạt đƣợc các mục tiêu kinh doanh do khối KH- KD đề ra  Quản lý tài chính, xây dựng kế hoạch tài chính: Tổng hợp báo cáo, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh; kiểm tra, kiểm soát, giám sát, hậu kiểm việc quản lý sử dụng vốn tại chi nhánh theo quy định của công ty và luật pháp nhà nƣớc.  Hoạch định và thực hiện tổ chức cơ cấu tổ chức, quản trị hành chính, quản trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực để phục vụ, yểm trợ mọi mặt hoạt động của chi nhánh miền Bắc.  Tham mƣu, đề xuất lãnh đạo khối KH-KD các phƣơng thức, phƣơng pháp, biện pháp, giải pháp liên quan đến các lĩnh vực tiếp thị, bán hàng, tài chính kế toán, tổ chức nhân sự để thích ứng với tình hình hoạt động của thị trƣờng khu vực và toàn hệ thống kinh doanh nội địa.  Đại diện cho công ty trong việc tạo lập, duy trì, củng cố, phát triển các quan hệ đối ngoại trong khu vực để nâng cao uy tín, hình ảnh của công ty và tạo lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh của trung tâm. Sơ đồ 1.4 Việc phân chia nhiệm vụ xuống từng cấp của trung tâm Nhiệm vụ của toàn trung tâm: hoàn thành doanh số do tổng công ty đề ra Nhiệm vụ đối với tiểu ban tiếp thị kinh doanh phải đạt đƣợc yêu cầu do trung tâm đề ra Nhiệm vụ của bộ phận bán hàng phải đạt đƣợc chỉ tiêu doanh số Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B Nhiệm vụ của bộ phận quản lý nhân sự phải đảm bảo số lƣợng và chất lƣợng nhân sự theo yêu cầu của trung tâm 15 Luận văn tốt nghiệp 2. Nhiệm vụ của trung tâm a) Nhiệm vụ kinh doanh tiếp thị  Tổ chức nghiên cứu, phân tích, hoạch định & tham mƣu, đề xuất các chính sách biện pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của đơn vị.  Tiếp xúc tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trực tiếp giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, ngƣời tiêu dùng tại thị trƣờng khu vực một cách thoả đáng và có trách nhiệm bảo vệ và nâng cao uy tín thƣơng hiệu trong khu vực.  Thực hiện công tác tiếp thị sản phẩm mới, đề xuất cải tiến mẫu mã sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng khu vực. Tổ chức thu thập thông tin về thị hiếu khách hàng, tình hình tiêu thụ giầy dép và mẫu mã sản phẩm giầy dép tại thị trƣờng, tham gia phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm mới để làm cơ sở đặt hàng, cải tiến mẫu mã sản phẩm trƣớc khi sản xuấ và cung ứng trên thị trƣờng.  Thực hiện công tác chống cạnh tranh bằng cách thu thập, xử lý thông tin và đánh giá mức độ cạnh tranh trong thị trƣờng khu vực, khả năng phát triển sản phẩm của công ty, của đối thủ cạnh tranh và xu hƣớng tiêu dùng để từ đó có sách lƣợc cạnh tranh và cải tiến hoạt động sản xuất nhằm phát triển công ty. b) Nhiệm vụ quản lý bán hàng  Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tổ chức thu thập thông tin về thị hiếu khách hàng, tình hình tiêu thụ giầy dép và mẫu mã sản phẩm tại các thị trƣờng khu vực và tham mƣu cho công ty xu hƣớng tiêu dùng, thị hiếu của khách hàng các khu vực trong việc thiết kế sản phẩm mới.  Tổ chức thực hiện phân phối hàng cho các trung gian phân phối, lập kế hoạch điều phối, cung ứng hàng hoá phù hợp với đặc thù của từng Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B 16 Luận văn tốt nghiệp thị trƣờng khu vực, đảm bảo yêu cầu kinh doanh của các trung gian phân phối kịp thời, chính xác đầy đủ về mẫu mã màu sắc, cỡ số.  Thực hiện công tác quy hoạch, quản lý và sắp xếp, bảo quản hàng hoá, kho hàng một cách khoa học, thƣờng xuyên đảm bảo chất lƣợng hàng hoá, dễ thấy, dễ tìm, dễ kiểm tra... để từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của kho hàng, khai thác sử dụng tối đa mặt bằng của kho, đảm bảo hiệu quả cao trong kinh doanh. c) Nhiệm vụ tổ chức và quản lý nhân lực  Công tác hành chính pháp lý, xây dựng các tiêu chuẩn, quy định, quy trình phục vụ cho công tác quản trị hành chính. Lƣu trữ và bảo quản hồ sơ ấn chỉ liên quan đến tƣ cách pháp nhân của công ty, cập nhập và lƣu trữ các hệ thống văn bản pháp luật hiện hành.  Công tác thông tin liên lạc nội bộ và giữa nội bộ trung tâm với bên ngoài, bảo đảm liên tục, thông suốt qua hệ thống thƣ tín, điện thoại. Kiểm tra việc sử dụng hệ thống điện thoại, mạng internet của công ty đúng quy định và có ý thức bảo vệ.  Công tác tổ chức nhân sự phải thiết lập đƣợc các quy trình về quản trị nhân sự, tổ chức kiểm tra giám sát các hoạt động này tại đơn vị, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực theo quy định của đơn vị và pháp luật.  Xây dựng kế hoạch ƣu tiên tuyển chọn nhân sự hiện có và tuyển dụng nhân lực mới dựa vào phân tích đánh giá nhu cầu nhân sự tại các đơn vị, chiến lƣợc phát triển của công ty, cung ứng đầy đủ kịp thời nguồn nhân lực có chất lƣợng của trung tâm và công ty. d)Nhiệm vụ phối hợp trong hệ thống chi nhánh miền Bắc và trong toàn công ty.  Đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao của từng cán bộ nhân viên và trung tâm.  Quản lý, hƣớng dẫn, kiểm tra, kiểm soát và chịu trách nhiệm về mọi mặt liên quan đến hoạt động phát triển kinh doanh của trung Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B 17 Luận văn tốt nghiệp tâm, sẵn sàng tăng cƣờng nhân sự khi có yêu cầu hoặc theo chỉ thị của công ty. 3.Những mục tiêu sắp tới của trung tâm Trong những năm trƣớc mắt, trung tâm phải phấn đấu để đạt đƣợc chỉ tiêu đã đặt ra của tổng công ty cho năm 2006 là đạt doanh thu 131 tỷ đồng. Ngoài ra trung tâm còn đang tiến hành xây dựng dự án Trung tâm thƣơng mại Biti’s miền Bắc với một toà nhà cao tầng dùng để cho thuê và làm văn phòng. Vị trí xây dựng trên quốc lộ 6 cách thị xã Hà Đông 3 km, có quy mô 9 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng là 12.000 m2 trên diện tích đất là 2 hecta, với tổng trị giá đầu tƣ là 4 triệu USD. Mục đích sử dụng phục vụ các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc mở văn phòng công ty – chi nhánh tổ chức kinh doanh giao dịch thƣơng mại, mở Showroom trƣng bày giới thiệu sản phẩm, bán buôn, bán lẻ trực tiếp và tổ chức kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng, bƣu điện, xúc tiến thƣơng mại… Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B 18 Luận văn tốt nghiệp Đây là một dự án lớn của trung tâm, nó là một trong những bƣớc nhằm thực hiện mục tiêu dài hạn của công ty đó là Trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh của Việt Nam, với việc kinh doanh đa nghành nghề Thực hiện việc chuyển dần vốn đầu tƣ sang các nghành nghề khác IV. ĐẶC ĐIỂM VỀ THỊ TRƢỜNG CỦA TRUNG TÂM 1.Những đặc thù của thị trường miền Bắc Miền Bắc bao gồm 26 tỉnh thành với dân số lên tới 38 triệu ngƣời ( gần bằng một nửa dân số của cả nƣớc do đó đây là một thị trƣờng rất tiềm năng. Trung tâm thƣơng mại Biti’s miền Bắc quản lý 19 tỉnh thành phía Bắc trong đó có những thành phố lớn nhƣ Hà nội…vì vậy cần phải có những biện pháp cụ thể áp dụng cho từng vùng. Biểu đồ 1.3 Tình hình doanh thu tại một số tỉnh năm 2005 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 Doanh thu 10000000 0 Do vị trí địa lý có những nét đặc thù riêng nên thị trƣờng miền Bắc có những ƣu điểm và nhƣợc điểm riêng. Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B 19 Luận văn tốt nghiệp - Trung tâm thƣơng mại Bitit’s miền Bắc có quản lý một số vùng tiếp giáp với các tỉnh biên giới nhƣ Cao Bằng, Bắc Cạn…do đó rất thuận lợi cho việc tìm hiểu mẫm mã mới của Trung Quốc vì đây là quốc gia lớn về sản xuất và gia công sản phẩm giày Ƣu điểm dép trên thế giới. - Trung Quốc có nhiều mẫu mã mới và có ảnh hƣởng trực tiếp đến xu hƣớng mốt giày dép tại thị trƣờng miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung, do đó thuận lợi cho việc nghiên cứu thị trƣờng và tìm hiểu mẫu mã, từ đó có định hƣớng cho việc nghiên cứu thị trƣờng phát triển sản phẩm của công ty. - Thị trƣờng miền Bắc là một thị trƣờng tiềm năng, đặc biệt có thủ đô Hà Nội là một trung tâm văn hoá kinh tế - chính trị lớn của cả nƣớc do đó thị trƣờng miền Bắc thu hút rất nhiều đối thủ tham gia trên thị Nhƣợc điểm trƣờng. - Do miền Bắc có bốn mùa khác với trong nam nên việc tiêu thụ sản phẩm cũng phải phụ thuộc vào đặc điểm của thị trƣờng miền Bắc. Ngƣời tiêu dùng phía Bắc có thói quen tiêu dùng khác với thói quen tiêu dùng của ngƣời miền Nam. Ngƣời miền Bắc thƣờng rất kỹ tính trong việc lựa chọn sản phẩm, rất chuộng hình thức bề ngoài, thích sử dụng hàng hiệu, chú trọng về mẫu mã, kiểu dáng sang trọng. Sinh viên: Mai Anh Dũng - Lớp: Công nghiệp 44B 20
- Xem thêm -