Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty tnhh một thành viên 29 – tổng công ty xây dựng 319

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27127 tài liệu

Mô tả:

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................... PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29 – TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG 319................................................................................................................ 1.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29. 3 1.2.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29. 4 1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH một thành viên 29................... 1.2.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty TNHH một thành viên 29....................................................................................................... 1.2.3.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty TNHH một thành viên 29................................................................................................ 1.3.TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29.8 1.4.TèNH HèNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29. PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29 13 2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29 13 2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29. 15 2.2.1. Các chính sách kế toán nói chung........................................................... 2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán.......................................... 2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán........................................ 2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán............................................ 2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán........................................................... 2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ. 18 SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG LỚP K11B - LHP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG 2.3.1. Tổ chức kế toán NVL, CCDC................................................................. 2.3.2. Tổ chức kế toán tiền mặt......................................................................... 2.3.3. Tổ chức kế toán tiền gửi ngân hàng......................................................... 2.3.5. Tổ chức kế toán TSCĐ............................................................................ PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29 – TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG 319.............................................................................................................. 3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 28 3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 28 3.2.1. Ưu điểm................................................................................................... 3.2.2. Nhược điểm............................................................................................. KẾT LUẬN............................................................................................................ SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG LỚP K11B - LHP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT CPSX BHXH BHYT KPCĐ BHTN NVL CCDC CP CP NVL CP NCTT CP SXC GTSP SXKD K/c TSCĐ VNĐ GTGT DN TNHH TK NG NKCT : Chi phí sản xuất. : Bảo hiểm xã hội. : Bảo hiểm y tế. : Kinh phí công đoàn. : Bảo hiểm thất nghiệp. : Nguyên vật liệu. : Công cụ dụng cụ. : Chi phí. : Chi phí nguyên vật liệu. : Chi phí nhân công trực tiếp. : Chi phí sản xuất chung. : Giá thành sản phẩm. : Sản xuất kinh doanh. : Kết chuyển. : Tài sản cố định. : Việt Nam đồng. : Giá trị gia tăng. : Doanh nghiệp. : Trách nhiệm hữu hạn. : Tài khoản. : Nguyên giá. : Nhật ký chứng từ. SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG LỚP K11B - LHP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG 1.1: KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY( 2009 – 2011)........ SƠ ĐỒ 1-1: QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY.............. SƠ ĐỒ 1-2: CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29.................................................................. SƠ ĐỒ 2-1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN....................................... SƠ ĐỒ 2-2: HÌNH THỨC GHI SỔ KẾ TOÁN ................................................. SƠ ĐỒ 2-3: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI TIẾT NVL......................................... SƠ ĐỒ 2-4: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU VỀ NVL, CCDC..................................................................................... SƠ ĐỒ 2-5: QUY TRÌNH HẠCH TOÁN TIỀN MẶT...................................... SƠ ĐỒ 2-6: QUY TRÌNH HẠCH TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG.............. SƠ ĐỒ 2-7: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN VỀ TSCĐ................................... SƠ ĐỒ 2-8: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ............................. SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG LỚP K11B - LHP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG LỜI MỞ ĐẦU Trong quá trình hoạt động, các đơn vị thực hiện các hoạt động kinh tế tài chính như: trả lương, mua hàng, bán hàng, sản xuất, vay vốn đầu tư… Người quản lý của đơn vị cần thu nhận thông tin về chúng để giải quyết các câu hỏi: Sản xuất mặt hàng nào? Giá bán là bao nhiêu? Hoạt động của đơn vị có lãi hay không? Tài sản của đơn vị còn bao nhiêu?...Kế toán sẽ cung cấp cho họ những câu trả lời đó thông qua các hoạt động thu nhận, xử lý và cung cấp các số liệu, thông tin chứng từ vào sổ sách kế toán và các báo cáo kế toán. Trờn cơ sở đó, người quản lý cũng như những người quan tâm đến hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị (người cho vay, ngân hàng, nhà đầu tư) đề ra các quyết định đúng đắn mang lại hiệu quả cao nhất. Như vậy có thể nói kế toán là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức. Và mọi tổ chức đơn vị đều có bộ phận kế toán vì người quản lý trực tiếp ở đơn vị cũng như các cơ quan quản lý kinh tế tài chính của Nhà nước đều phải cần đến các thông tin kế toán. Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập, có chức năng tái sản xuất tài sản cố định cho tất cả các ngành trong nền kinh tế. Chớnh vỡ vị trí quan trọng như vậy nên được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong những năm vừa qua ngành xây dựng cơ bản nước ta đó cú những bước phát triển đáng kể. Hiện nay, trong lĩnh vực xây dựng cơ bản chủ yếu áp dụng phương pháp đấu thầu, chỉ có một phần nhỏ là chỉ định thầu hoặc giao thầu. Vì vậy đối với bất kỳ doanh nghiệp xây lắp nào để có thể trúng thầu xây dựng một công trình, hạng mục công trình thì doanh nghiệp đó phải xây dựng một đơn giá thầu hợp lý dựa trên cơ sở giá cả thị trường, khả năng thực tế của doanh nghiệp và định mức tiêu hao, đơn giá xây dựng cơ bản do nhà nước ban hành. Được thực tập tại Công ty TNHH một thành viên 29 – Tổng công ty xây dựng 319 trong thời gian qua chính là cơ hội cho em đi sâu vào thực tế để SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG 1 K11B - LHP LỚP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG tìm hiểu thêm về nghề kế toán và những kiến thức đã được học tập trên ghế nhà trường, cũng là cơ hội cho em tiếp xúc trực tiếp với môi trường làm việc kế toán và chứng tỏ khả năng của mình. Nhờ có sự giúp đỡ của cỏc cụ, cỏc chỳ tại Công ty TNHH một thành viên 29 – Tổng công ty xây dựng 319 và đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn TS. Phạm Thành Long đó giỳp em hoàn thành bản báo cáo: : “ Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH một thành viên 29 – Tổng công ty xây dựng 319”. Báo cáo của em gồm có 3 phần: Phần 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên 29 – Tổng công ty xây dựng 319. Phần 2: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty TNHH một thành viên 29 – Tổng công ty xây dựng 319. Phần 3: Một số đánh giá về tình hình tổ chức kế toán tại Công ty TNHH một thành viên 29 – Tổng công ty xây dựng 319. Trong quá trình thực tập, mặc dù đã cố gắng tìm hiểu, học tập và nhận được sự giúp đỡ của cỏc cụ chỳ trong phòng kế toán của công ty và sự hướng dẫn thầy giáo TS.Phạm Thành Long song thời gian tiếp cận thực tế và trình độ lý luận còn hạn chế nên bài báo cáo của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Em mong được tiếp thu những ý kiến đóng góp của thầy giáo và cỏc cụ chỳ ở phòng kế toán của công ty để bài viết của em được hoàn thiện hơn và cú thờm bài học thực tế về các vấn đề kế toán để bổ xung cho chuyên môn sau này. Em xin chân thành cám ơn! Hà nội, ngày tháng năm 2012. Sinh viên thực hiện NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG 2 K11B - LHP LỚP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG PHẤN 1 TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29 – TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG 319 1.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29. Tổng công ty xây dựng 319 tiền thân là sư đoàn 319 – Quân khu 3 được thành lập theo Quyết định số 231/QĐ-CP ngày 7/3/1979 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, với nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện quân dự bị động viên. Sau đó do yêu cầu nhiệm vụ quân đội trong tình hình mới, năm 1980 theo Quyết định số 579/QĐ-CP ngày 27/9/1980 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng chuyển sư đoàn 319 sang làm kinh tế, trực tiếp tham gia xây dựng Nhà máy nhiệt điện Phả Lại và một số công trình khác theo kế hoạch của Nhà nước. Tại quyết định số 531/QĐ-CP ngày 27/3/1993 Công ty xây dựng 319 được thành lập theo Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ. Thực hiện Nghị quyết số 6/NQĐUTU ngày 10/01/1996 của Đảng ủy quân sự Trung ương về việc sắp xếp lại các đơn vị quân đội chuyên làm kinh tế. Theo quyết định số 564/QĐ-CP ngày 22/4/1996 Tổng công ty xây dựng 319 hiện nay được chính thức thành lập trên cơ sở sát nhập 5 xí nghiệp khác và vẫn giữ nguyên tên là Tổng công ty xây dựng 319 Công ty TNHH một thành viên 29 thuộc Tổng công ty xây dựng 319 Bộ quốc phòng tiền thân là trung đoàn 29 thuộc sư đoàn 327 – Quân khu 3 được thành lập vào ngày 28/10/1976 trụ sở chính đặt tại 73 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội. SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG 3 K11B - LHP LỚP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG Trước năm 1993, Công ty TNHH một thành viên 29 vẫn trực thuộc Công ty về mọi mặt, hoạt động theo chỉ tiêu của Bộ quốc phòng và Nhà nước giao cho. Theo thông báo số 212 TB ngày 28/7/1993 đồng thời thực hiện Quyết định 525/QĐ-QP ngày 04/8/1993 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng. Theo quyết định giấy phép kinh doanh số 108788 ngày 19/8/1993 của trọng tài kinh tế Hà Nội cấp. Giấy phép hành nghề xây dựng số 232 BXD/QLXD ngày 25/9/1003 của Bộ xây dựng. Công ty TNHH một thành viên 29 được thành lập với hai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh độc lập, chuyên xây dựng các công trình quốc phòng, dân dụng công nghiệp, giao thông vận tải. Chức năng, nhiệm vụ hạch toán kinh doanh độc lập, được Quân khu 3 và Bộ quốc phòng giao vốn, tự lo tìm việc làm, kinh doanh đảm bảo có lãi. Bảo tồn và phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ giao nộp đầy đủ song vẫn đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy chỉ huy Công ty và hướng dẫn của cơ quan Công ty. Trải qua một chặng đường dài xây dựng và trưởng thành, Công ty TNHH một thành viên 29 đã xây dựng được nhiều công trình lớn nhỏ khác nhau và năm nào cũng được các cấp lãnh đạo tặng bằng khen. Nhiều công trình được giải thưởng huy chương vàng. 1.2.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29. 1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH một thành viên 29. Công ty TNHH một thành viên 29 trực thuộc Tổng công ty xây dựng 319- Bộ Quốc Phòng là một đơn vị hạch toán độc lập, có tài khoản Việt Nam tại Ngân hàng, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng ngoại tệ khi cần thiết. - Tài khoản: + 150.10.000.000.100 Ngân hàng đầu tư Bắc Hà Nội. SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG 4 K11B - LHP LỚP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG + 05151.630.0 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội. - Khả năng huy động nguồn tài chính: + Tổng số vốn kinh doanh : 25.450 triệu đồng. + Vốn huy động cho SXKD: 18.200 triệu đồng. Công ty được phép kinh doanh các ngành nghề như: Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây, trạm điện, các công trình ngầm, nhà máy nước, đầu tư phát triển hạ tầng và kinh doanh nhà, lắp đặt thiết bị, dây chuyền công nghệ, khảo sát, xử lý bom mìn, vật nổ và một số ngành nghề thuộc lĩnh vực khác. Do chu kỳ sản xuất dài, thành phần và kết cấu của chi phí sản xuất còn phụ thuộc vào từng giai đoạn công trình. Trong thời kỳ thi công xây dựng, chi phí và tiền lương để sử dụng máy móc, thiết bị thi công chiếm tỉ trọng lớn trong tổng số chi phí. Thời kỳ tập trung thi công, chi phí về nguyên vật liệu thiết bị tăng lên. Thời kỳ hoàn thiện công trình thì chi phí tiền lương lại cao lên. Trong hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, công ty đã xây dựng hàng trăm công trình có qui mô khác nhau thuộc các ngành kinh tế quốc dân và quốc phòng trên mọi miền đất nước. Điển hình trong các công trình đó là Viện Quân Y5; Viện Quân Y7; Viện Quân Y108; Đại học Huế; Đại học Bách Khoa; Trung tâm văn hóa và Cung văn hóa thiếu nhi Lạng Sơn; Nhà khách không quân; Nhà thi đấu thể thao Quân khu 3; Nhà N2 không quân; Trạm bơm Tiền Hải; Nghĩa trang liệt sỹ An Giang; Trung tâm xúc tiến việc làm hội nông dân tỉnh Phỳ Yờn; Tòa án Sơn La; Viện kiểm soát Hải Dương; Trụ sở công an Mỹ Văn; Kè biên giới Quảng Ninh; Kè biên giới Cao Bằng; Công trình dò mìn Đại học Quốc gia Hà Nội;… Các công trình do đơn vị trực tiếp thi công đều đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, giữ được chữ tín với chủ đầu tư, thích ứng với cơ chế thị trường. SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG 5 K11B - LHP LỚP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG Căn cứ nhiệm vụ sản xuất và yêu cầu của thị trường, Công ty TNHH một thành viên 29 trong những năm qua đã đóng góp cho nền kinh tế một số lượng lớn các công trình công nghiệp, dân dụng và giao thông. Để thực hiện nhiệm vụ của mình, tính đến thời điểm hiện nay biên chế của Công ty TNHH một thành viên 29 là 100 cán bộ công nhân viên trong biên chế và hợp đồng dài hạn, trong đó bao gồm 35 kỹ sư, quân số hợp đồng thời vụ khoảng 200 người. 1.2.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty TNHH một thành viên 29. Trong hơn ba mươi năm tồn tại và phát triển, Công ty đã có nhiều bước phát triển lớn về mọi mặt. Nếu như ban đầu Công ty chủ yếu tập trung vào thị trường Hà Nội thì nay Công ty đã mở rộng thị trường ra khắp cả nước; cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Các công trình do Công ty thi công không những không ngừng tăng về số lượng mà còn đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật cũng như mang tính thẩm mỹ cao được khách hàng chấp nhận. Uy tín Công ty không ngừng nâng cao, nhiều công trình lớn mang tầm cỡ quốc gia do Công ty đảm nhận đã hoàn thành và được đánh giá cao. Khác với doanh nghiệp sản xuất hàng hoá thông thường, giá cả sản phẩm của hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả đấu thầu, giá trị doanh thu của mỗi công trình Công ty mang lại được xác định qua giá dự toán ghi trong hợp đồng xây dựng. Do vậy Công ty luôn phải cải tiến công tác tớnh giỏ dự toán ngày càng chính xác hơn để tạo ưu thế cạnh tranh, có như vậy mới có thể đấu thầu được nhiều công trình. Ngoài ra, Công ty vẫn luôn phấn đấu đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và thi công đúng tiến độ nhằm tạo uy tín trên thị trường Trong những năm tới, mục tiêu của Công ty là phấn đấu mở rộng phạm vi hoạt động hơn nữa trong và ngoài nước, làm phong phú thêm chủng loại sản phẩm của Công ty trong các lĩnh vực xây dựng và lắp đặt. Đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thêm thu nhập cho người lao động, SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG 6 K11B - LHP LỚP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG tích cực hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước và nhiệm vụ do Tổng Công ty xây dựng 319 giao. 1.2.3.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty TNHH một thành viên 29. Với đặc điểm sản phẩm của Công ty là sản phẩm xây lắp có quy mô vừa và lớn, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất kéo dài, chủng loại yếu tố đầu vào đa dạng, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Do đó để tiến hành thi công Công ty phải dựa vào các bản vẽ thiết kế, dự toán xây lắp, giá trúng thầu, hạng mục công trình do bên A cung cấp. Quá trình sản xuất của Công ty là quá trình thi công, sử dụng các yếu tố vật liệu, nhân công, máy thi công và các yếu tố chi phí khác để tạo nên các hạng mục công trình. Công ty tiến hành tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo từng công trình, hạng mục công trình và so sánh với giá dự toán (giá trúng thầu). Khi công trình hoàn thành thì giá trúng thầu là cơ sở nghiệm thu, xác định giá quyết toán và để đối chiếu thanh toán, thanh lý hợp đồng với bên A. Công ty kiểm tra, phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm quy trình, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG 7 K11B - LHP LỚP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG Căn cứ vào dự toán được duyệt, hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, quy phạm định mức kinh tế kỹ thuật từng công trình Sử dụng các yếu tố chi phí: vật tư, nhân công, máy thi công, sản xuất chung để tiến hành tổ chức thi công xây lắp Sản phẩm xây lắp: Công trình, Hạng mục công trình SƠ ĐỒ 1-1: QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY Kiểm tra, bàn giao và đưa vào sử dụng 1.3.TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29. Để đảm bảo cho việc tổ chức và quản lý sản xuất có hiệu quả bộ máy quản lý của công ty được tổ chức dưới dạng trực tuyến, bộ máy quản lý gọn nhẹ, thể hiện qua sơ đồ sau: Bộ máy quản lý của Công ty TNHH một thành viên 29 được tổ chức hợp lý và khoa học. Do đó hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là giúp cho các nhà lãnh đạo Công ty nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng và đưa ra quyết định chính xác, kịp thời. Công ty tổ chức bộ máy tổ chức quản lý theo cơ cấu trực tuyến chức năng: đứng đầu là Giám Đốc, dưới là Phó Giám Đốc, cỏc phũng ban và dưới nữa là các đội xây dựng. SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG 8 K11B - LHP LỚP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG - Giám đốc do Hội đồng quản trị của Công ty xây dựng 319 bổ nhiệm, miễn nhiệm, chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Được uỷ nhiệm đầy đủ quyền hạn cần thiết để quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty. Giám đốc Công ty là người quyết định phương hướng, kế hoạch, dự án sản xuất kinh doanh và các chủ trương lớn của Công ty. Bên cạnh Giám đốc có 2 Phó Giám đốc là: - Phó Giám đốc phụ trách Kế hoạch - kỹ thuật chịu trách nhiệm chính và chỉ đạo các đội xây dựng thi công theo đúng kỹ thuật và thời hạn hợp đồng của công trình. - Phó Giám đốc nội bộ theo dõi về các vấn đề nội bộ trong công ty và các công tác Đoàn toàn Công ty. Cỏc phòng ban trong Công ty: - Phòng tài chớnh-kế toỏn: Có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nghiệp vụ tài chính kế toán, thống kê theo đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tham mưu tư vấn cho Giám đốc về sử dụng, quản lý tài chính. Phản ánh kịp thời, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh để cung cấp thông tin kịp thời cho Giám đốc Công ty trong quá trình chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định với Cơ quan Nhà Nước và với Công ty xây dựng 319 - Bộ Quốc Phòng. - Phòng Kế hoạch-kĩ thuật: Tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, kinh tế và kế hoạch; trong lĩnh vực tổ chức quản lý kinh tế; tham mưu tư vấn cho Giám đốc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; theo dõi công tác sản xuất kinh doanh hàng năm, thực hiện các hợp đồng kinh tế… Tham mưu trong lĩnh vực quản lý thi công các công trình. Thực hiện các hoạt động tổ chức thi công, quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ công trình; soát xét, kiểm tra bản vẽ kỹ thuật, xây dựng phương án tổ SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG 9 K11B - LHP LỚP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG chức thi cụng… Tổ chức công tác kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty. - Phòng hành chính nhân sự: có nhiệm vụ tuyển dụng lao động có năng lực và trình độ phù hợp vào các vị trí tuyển dụng của công ty. Đồng thời phòng này cũng có chức năng kiểm tra tính pháp lý của các giao dịch có liên quan và các hợp đồng kinh tế đã kỹ kết với khách hàng. Thực hiện các công việc có tính chất hành chính trong hoạt động của công ty. - Phòng chính trị: Biên chế, tổ chức, sắp xếp nhân sự, lao động tiền lương, khen thưởng,… Có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong các lĩnh vực tổ chức nhân sự, xây dựng lực lượng cán bộ công nhân viên theo yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng quy chế quản lý nội bộ. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ tổ chức nhân sự hành chính quản trị theo yêu cầu sản xuất kinh doanh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công ty. Thực hiện các nhiệm vụ về văn thư, lưu trữ chế độ bảo mật, quản lý và bổ sung theo dõi hồ sơ cán bộ nhân viên. - Phòng Vật tư - máy móc: Bộ phận vật tư căn cứ vào yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng về chủng loại vật tư của phòng kỹ thuật để tìm kiếm khai thác đầu vào phục vụ chụ sản xuất. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của các công trình hoàn thành. Tổ chức kế hoạch kinh doanh vật tư có hiệu quả, cung ứng vật tư cho các công trình. Theo dõi, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị xe máy của Công ty và của đội. - Phòng dự án – kĩ thuật: căn cứ vào yêu cầu của các đơn đặt hàng của khách hàng, phòng dự án kĩ thuật sẽ thiết kế, tính toán và lập các dự án. Sau đó phòng kỹ thuật triển khai các bản vẽ thi công theo hồ sơ ban đầu và chuyển đến các xưởng để sản xuất kịp tiến độ kế hoạch đã đề ra. - Phòng kế hoạch: bộ phận kế hoạch căn cứ vào tiến độ kế hoạch đã lập để phối hợp với phòng vật tư và máy móc khai thác vật tư kịp thời cho việc triển khai bản vẽ chi tiết các phân xưởng đảm bảo đúng với kế hoạch đã đề ra. SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG 10 LỚP K11B - LHP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG Bên cạnh đó, ở các đội xây dựng, thi công và sản xuất cũng đều có chức năng và quyền hạn riêng. Các đội nhận lệnh từ giám đốc điều hành trực tiếp thi công các công trình theo các bản vẽ thiết kế của phòng kĩ thuật. Đồng thời các đội cũng có quan hệ chặt chẽ với nhau và với phòng kỹ thuật . Giám đốc Phó giám đốc kế hoạch kĩ thuật Phó giám đốc nội bộ Phòng chính trị Phòng kế toán tài chính Phòng hành chính nhân sự Đội xây dựng Đội ... Đội ... Đội ... Phòng vật tư và máy móc Phòng dự án kỹ thuật Đội thi công Đội ... Đội ... Đội ... Phòng kế hoạch Đội sản xuất Đội ... Đội ... Đội ... SƠ ĐỒ 1-2: CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29 SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG 11 LỚP K11B - LHP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG 1.4.TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29. (đvt: VNĐ) STT 1 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu thuần 2009 41.216.797.618 0 41.216.797.618 2 Giá vốn hàng bán 35.399.495.232 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5.727.302.386 Lợi nhuận gộp 28.119.714 Doanh thu hoạt động tài chính 1.280.705.939 Chi phí tài chính 0 Chi phí bán hàng 3.315.570.926 Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD 0 Thu nhập khác 0 Chi phí khác 0 Lợi nhuận khác 1.159.145.235 Tổng lợi nhuận trước thuế 370.926.475 Thuế thu nhập doanh nghiệp 788.218.760 Lợi nhuận sau thuế BẢNG 1.1: KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY( 2009 – 2011) 2010 54.334.365.632 0 54.334.365.632 47.664.469.871 53.297.320.860 6.669.895.761 14.265.095 2.122.643.336 0 3.457.568.300 1.103.949.222 0 0 0 1.103.949.220 353.263.750 750.685.470 2011 60.872.937.109 0 60.872.937.109 7.575.616.240 21.343.208 2.507.487.122 0 3.608.874.209 1.480.598.117 0 0 0 1.480.598.117 473.791.397 1.006.806.720 Qua bảng trên ta thấy, trong những năm gần đây giai đoạn 2009 – 2011, Công ty đã hoạt động rất hiệu quả qua sự tăng liên tục của các chỉ tiêu như: giá trị sản lượng, lợi nhuận thực hiện... Do đặc điểm của ngành nghề xây lắp nên doanh thu tăng thể hiện nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành. Tốc độ thi công khẩn trương, nhanh chóng mà vẫn đảm bảo chất lượng công việc. Doanh thu tăng góp phần làm tăng lợi nhuận cho Xí nghiệp do đó đây là nhân tố cần phát huy. SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG 12 LỚP K11B - LHP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG PHẦN 2 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29 2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29 Công tác kế toán tại Công ty được thực hiện thông qua Phòng tài chớnhkế toỏn, do đó Phòng tài chớnh-kế toỏn cú vai trò cực kỳ quan trọng trong công tác quản lý tài chính của Công ty. Về công tác tài chính, Phòng tài chớnh-kế toỏn cú nhiệm vụ giúp Ban giám đốc Công ty bảo toàn, quản lý, sử dụng, phát huy tiền vốn và tài sản của Công ty, phát hiện sớm tình trạng không tốt về tài sản và vốn để có biện pháp khắc phục kịp thời. Về công tác hạch toán kế toán phải hạch toán một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tớnh đỳng đủ các khoản chi phí, giá thành cho từng đối tượng cụ thể. Bộ máy kế toán của Công ty tổ chức theo hình thức phân cấp gồm đơn vị kế toán cấp cơ sở (kế toán tại Công ty) và đơn vị kế toán trực thuộc (kế toán tại các đội). Kế toán tại các đội có trách nhiệm thiết lập và tập hợp chứng từ ban đầu để làm căn cứ cho việc vào sổ kế toán và lập các báo cáo của đội. Sau đó kế toán tại các đội chuyển số liệu của đơn vị mình cho kế toán Công ty thông qua các báo cáo định kỳ hoặc theo từng công trình, hạng mục công trình khi hoàn thành. Kế toán tại Công ty tập hợp chứng từ phát sinh ở các đội công trình và ở Công ty để ghi chép và phản ánh vào các sổ sách thích hợp. Sau đó chuyển số liệu cho kế toán tổng hợp, kế toán tổng hợp dựa trên cơ sở báo cáo của các đội và sổ sách của Công ty để lập báo cáo của toàn Công ty. Tất cả các chứng từ, sổ sách và báo cáo đều phải có sự kiểm tra, phê duyệt của Kế toán trưởng. SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG 13 LỚP K11B - LHP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG Biên chế Phòng tài chớnh-kế toỏn gồm 6 người: 1 kế toán trưởng; 1 kế toán tổng hợp; 1 kế toán ngân hàng, vật tư; 1 kế toán thanh toán; 1 thủ quỹ, 1 kế toán bảo hiểm, tiền lương và thanh toán tạm ứng. Mỗi người có chức năng nhiệm vụ riêng. - Kế toán trưởng: Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác tài chính kế toán. Tổ chức thực hiện công tác kế toán thống kê, phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ trực tiếp tổng hợp số liệu kế toán, lờn cỏc báo cáo tài chính, kiểm tra, giám sát công tác kế toán của các kế toán viên, chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng về chức năng, nhiệm vụ của mình. - Kế toán ngân hàng, vật tư: Có nhiệm vụ phản ánh kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ liên quan đến vật tư, tiền vay; theo dõi các khoản tiền vay, lãi suất; quản lý tình hình sử dụng vật tư cung cấp thông tin phục vụ cho kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cũng như kế toán tổng hợp trong việc tổng hợp số liệu. - Kế toán thanh toán: Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu các nghiệp vụ thanh toán các khoản thu chi bằng tiền mặt, các khoản công nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, các khoản phải nộp ngân hàng …. - Thủ quỹ: Chịu trách nhiệm quản lý và nhập xuất quỹ tiền mặt, ngoại tệ; hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu trên sổ quỹ tiền mặt với sổ kế toán tiền mặt. - Kế toán bảo hiểm, tiền lương và thanh toán tạm ứng : có nhiệm vụ tính lương, bảo hiểm cho toàn bộ nhân viên văn phòng, tổng hợp lương, bảo hiểm cho các đơn vị phụ thuộc và theo dõi phần thanh toán tạm ứng với toàn bộ công nhân viên trong Công ty. SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG 14 LỚP K11B - LHP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán như sau: Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán Kế toán ngân hàng, vật tư Thủ quỹ Kế toán đội ... Kế toán đội ... Kế toán đội ... Kế toán đội ... Kế toán bảo hiểm, tiền lương và TT tạm ứng SƠ ĐỒ 2-1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN. 2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 29. 2.2.1. Các chính sách kế toán nói chung. - Niên độ kế toán: Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ 1/1 đến 31/12 hàng năm. - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND) theo đú cỏc nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ, vàng bạc, đá quý đều được quy đổi ra VND để hạch toán. Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra VND là: Theo tỷ giá tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ và các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá giao dịch bình quân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán. SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG 15 LỚP K11B - LHP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: TS.PHẠM THÀNH LONG - Phương pháp tính GTGT: Công ty áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. - Phương pháp hạch toán Hàng tồn kho: Công ty tiến hành hạch toán Hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước. - Phương pháp khấu hao Tài sản cố định: Mỗi loại tài sản áp dụng tỷ lệ khấu hao khác nhau tùy thuộc vào giá trị của tài sản. Nhưng tất cả đều được áp dụng chung cho một phương pháp khấu hao duy nhất là khấu hao theo đường thẳng. 2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. Công ty sử dụng hầu hết các chứng từ theo quyết định số 15/2006/QĐBTC ngày 20/3/2006 về chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Công ty không sử dụng Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi, thẻ quầy hàng vì Công ty không có hoạt động gửi bán. Các chứng từ được cập nhật hàng ngày và ghi chép kịp thời; chứng từ được lập thành cỏc liờn theo đúng quy định để thuận tiện cho việc hạch toán và lưu trữ. 2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. Công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo quyết định số 15/2006/QĐBTC ngày 20/3/2006 và theo chế độ kế toán hiện hành. Công ty không sử dụng các tài khoản 157, 113, 144, 222.... Các tài khoản Công ty được sử dụng chi tiết đến từng công trình, hạng mục công trình nhằm đảm bảo theo dõi chi tiết. 2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. Công ty TNHH một thành viên 29 thuộc Công ty xây dựng 319 là một doanh nghiệp xây lắp, tổ chức sản xuất theo hợp đồng đấu thầu, quy trình sản xuất phức tạp vì vậy cần một hệ thống sổ chi tiết lớn để có thể phản ánh chi tiết được mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh; mặt khác Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán nên Công ty phải có hệ thống sổ sách phù hợp vừa tuân thủ chế độ kế toán hiện hành vừa vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tiễn của Công ty. Do đó Công ty áp dụng hình SV: NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG 16 LỚP K11B - LHP
- Xem thêm -