Tài liệu Báo cáo thực tập sửa chữa thiết bị lạnh dân dụng

 • Số trang: 26 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 609 |
 • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Báo cáo thực tập sửa chữa thiết bị lạnh dân dụng
TTSC LẠNH DÂN DỤNG GVHD:VÕ ANH HÀO LỜI NÓI ðẦU. Xã hội ngày càng phát triển ñời sống vật chất của con người ngày một nâng lên kèm theo ñó là sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn những nhu cầu thiết yếu của con người trong ñó phải kể ñến ñó là các thiết bị ñiện dân dụng trong gia ñình từ tivi,tủ lạnh,máy ñiều hòa,.v.v.những vật dụng ñó thật gần gũi với chúng ta,nhưng trong quá trình sử dụng các vật dụng ñó thường xuyên hỏng hóc cần ñược khắc phục. Vì vậy nhằm ñáp ứng yêu cầu trên ñược sụ ñồng ý của giáo viên hướng dẫn Võ Anh Hào nhóm chúng tôi tiến hành nghiên cứu,thu thập những kinh nghiệm quý báu của thầy cô ,bạn bè,tài liệu chuyên nghành ñể cho ra cuốn cẩm nang " thực tập sửa chữa lạnh dân dung" với mong muốn ñây chính là tài liệu quý cho người thợ nghành ñiện lạnh . Tuy chúng tôi ñã có nhiều cô gắng song không tránh khỏi những thiếu sót chúng tôi rất biết ơn nếu có ñược sự ñóng góp ý kiến từ ñọc giả. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cãm ơn vì ñã bỏ chút thời gian ñể xem qua lời tựa này,chúc tất cả sức khỏe và thành công. Nhóm tác giả. Nhóm 2 (07cdnl1) NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 1 TTSC LẠNH DÂN DỤNG GVHD:VÕ ANH HÀO MỤC LỤC Bai2: Tháo Và Nạp Dầu Máy Nén I.Mục ñích- yêu cầu 1 Mục ðích 2.Yêu Cầu 3.Dụng Cụ II. Phương Pháp Thực Hiên 1. Tháo Dầu 2. Nạp Dầu III.Kiểm Tra Máy Nén 1 Kiểm Tra Nén 2 Kiểm Tra ðộ Kín Clape 3 Kiểm Tra Dội Áp 4 Kiểm Tra Rò Rỉ ðiện Bài 2:Làm Sạch Dàn Nóng Và Dàn Lạnh I.Mục ðích -Yêu Cầu 1 Mục ðích 2 Yêu Cầu 3. Dụng Cụ II. Hàn Nối ðường ống 1. Phương Pháp Hàn Nối ống 2. Chú ý Bài 3:Cân Cáp I. Mục ðích- Yêu Cầu 1 Mục ðích NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 2 GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG 2 Yêu Cầu 3 Dụng Cụ II. Phương Pháp Thực Hiện Bài 4:.Thử Kín I.Mục ðích Yêu Cầu 1 Mục ðích 2 Yêu Cầu 3 Dụng Cụ II.Phương Pháp Thực Hiện Bài 5: Hút Chân Không I. Mục ðích-Yêu Cầu 1 Mục ðích 2 Yêu Cầu 3 Dụng Cụ II. Phương Pháp Thược Hiện Bài 6:.Sạc Gaz Và Bấm ống I. Mục ðích- Yêu Cầu 1 Mục ðích 2 Yêu Cầu 3 Dụng Cụ II.Phương Pháp Thực Hiện Bài 7:.Một Số Hư Hỏng Thường Gặp • Tài Liệu Tham Khảo NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 3 TTSC LẠNH DÂN DỤNG GVHD:VÕ ANH HÀO BÀI 1: THÁO NẠP DẦU LỐC TỦ LẠNH I.MỤC ðÍCH YÊU CẦU. 1 MỤC ðÍCH NẠP DẦU: • Bôi trơn cho máy nén và hệ thống • Giảm mài mòn các chi tiết của máy nén • Giải nhiệt cho máy nén • Làm kín cho chi tiết hút và ñẩy 2YÊU CẦU CHUNG: • ðối với nạp dầu ta nên nạp vừa ñủ không nạp dư hoặc nạp thiếu ,nếu thực hiện không ñúng yêu cầu có thể dẫn tới hư hỏng thiết bi. 3 DỤNG CỤ STT 1 2 3 4 DỤNG CỤ-THIẾT BỊ Máy nén Dầu mới Máng ñựng dầu cũ Ampe kìm SL 1 1 1 1 GHI CHÚ 2.PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 4 GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG 1.THÁO DẦU. 1.2 THAO TÁC (h.2) • Thao tác như hình vẽ • Dốc ngược máy nén cho dầu chảy hết ra ñầu hút của máy nén. 2.NẠP DẦU. Chú Ý • Lượng dầu nạp từ (250ml-330ml) tùy theo công suất máy nén • Dầu nạp phải ñảm bảo về yêu cầu kỹ thuật,không bị cặn bẩn • Lượng dầu nạp ñúng loại dầu mà nhà sản xuất khuyến cáo • Chỉ ñược nạp mới hoàn toàn • Không ñược nạp bổ sung THAO TÁC • Cho lốc hoạt ñộng • Bịt một ñầu hút,ñầu hút còn lại nối với vòi thả vào trong • Khay ñựng dầu mới cho lốc hút vào máy với lượng dầu vừa ñủ là ñược khoảng từ (250ml-330ml) tùy theo công suất NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 5 TTSC LẠNH DÂN DỤNG GVHD:VÕ ANH HÀO 3.KIỂM TRA LỐC. NÉN KIỂM TRA LỐC DUNG CỤ • • • • • • stt tên dụng cụ sl 1 2 3 máy nén ðồng hồ ampe kìm 1 1 1 ghi chú THAO TÁC. Mắc theo sơ ñồ như hình vẽ. h.4 Khóa van cao áp. Kẹp ampe kìm Cho lốc hoạt ñông Quan sát ñồng hồ cao áp Quan sát ampe kìm NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 6 GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG NHẬN XÉT. • Kim lên nhanh > 500PSI ( lốc tốt) • Kim lên khoang 400 PSI ( lốc trung bình) • Kim lên < 400 PSI ( lốc yếu) 2.KIỂM TRA ðỘ KÍN CLAPE. MẮC NHƯ SƠ ðỒ TRÊN. • Cho lốc hoạt ñông • Nén lên khoảng 150 psi • Tắt máy và quan sát • Nếu kim không tuột clape kín • Nếu kim tuột clape bị hở 3.KIỂM TRA DỘI ÁP. MẮC THEO SƠ ðỒ H.4. • Cho lốc hoạt ñông nén lên khoảng 100PSI thì tắt máy. • Cho lốc hoạt ñộng trở lại. • Nếu lốc ñề ñược thì lốc không phải dùng tụ khi ñề • Nếu lốc không ñề ñược,dùng tụ ñề ñươc thì ñó là lốc dùng tụ. 4.KIỂM TRA RÒ RỈ ðIÊN. CHO LỐC HOẠT ðÔNG • Dùng ñồng hồ ño ñiện ñể kiên tra sự rò rỉ ñiện ở vỏ lốc. NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 7 TTSC LẠNH DÂN DỤNG GVHD:VÕ ANH HÀO BÀI 2: LÀM SẠCH DÀN NÓNG VÀ DÀN LẠNH I.MỤC ðÍCH-YÊU CẦU. 1.MỤC ðÍCH. • Làm sạch dàn nóng và dàn lạnh tạo sự trao ñổi nhiệt tốt hơn • Làm sạch cặn bẩn bên trong dàn nóng và dàn lạnh nguyên nhân gây ngẹt phin sau này. 2. YÊU CẦU. • Sau làm sạch dàn nóng và dàn lạnh phải sạch ,không còn căn bẩn • Phải ñảm bảo an toàn cho người và thiết bị Chú ý. • Dùng nito (N2) thổi sạch bên trong. • Không dùng O2 ñể vệ sinh vì có thể gây ra hỗn hợp nổ nguy hiểm 3..DỤNG CỤ stt 1 2 3 4 5 DỤNG CỤ-THIẾT BỊ Chai N2 Dàn nóng Dàn lạnh Tủ lạnh Ampe kìm SL 1 1 1 1 1 GHI CHÚ THAO TÁC • Ta có thể thổi sạch từng bộ phận riêng. • Nạp N2 vào một ñầu ,ñầu còn lại dùng tai bịt lại khoảng 4-5 s sau ñó thả ra cho bụi bản bay ra ngoài lặp lại nhiều lần cho tới khi hệ thống sạch thì thôi. • Trong trường hợp phải dùng không khí thì ta phải hút chân không thật kỹ. NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 8 TTSC LẠNH DÂN DỤNG GVHD:VÕ ANH HÀO 3.HÀN NỐI ðƯƠNG ỐNG. 3.1DỤNG CỤ. stt 1 2 3 4 5 Tên dụng cụ Tủ lạnh Bình gió hàn Kìm bằng Bạc hàn,ñũa hàn dũa sl 1 1 1 2 1 Ghi chú Thực hiên hàn nối hệ thống theo sơ ñồ sau. NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 9 GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG CHÚ Ý: • Việc hàn nối ñường ống phải do người có chuyên môn thưc hiên. • Mối hàn phải ñảm bảo chắc chắn,thẩm mỹ. • Phải ñảm bảo an toàn cho người và thiết bị. • Khi nối giữa lốc với ñường ñi và ñường về của hệ thống chúng ta phải thực hiện thao tác bẫy dầu ở ñường ñi và bẫy lỏng ở ñường về bằng cách uốn cong ống theo hình chữ u hoặc hình tròn v.v.. NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 10 TTSC LẠNH DÂN DỤNG GVHD:VÕ ANH HÀO BÀI 3: CÂN CÁP I..MỤC ðÍCH-YÊU CẦU. 1.MỤC ðÍCH. • Làm giảm áp suất,nhiệt ñộ môi chất lạnh và làm lạnh ngay thiết bị bay hơi. • Khi chúng ta sửa chữa ,quấn lại lốc,lốc yếu,thay lốc mới chúng ta cần phải cân lại cáp 2.YÊU CẦU • Cân cáp ñúng yêu cầu,kỹ thuật • Cân ñủ không dư hoặc thiếu 3.DỤNG CỤ stt 1 2 3 Tên dụng cụ Tủ lạnh Ampe kìm ðồng hồ áp suất sl 1 1 1 Ghi chú II.PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Măc như hình vẽ • Dùng chính lốc của tủ ñể chúng ta cân cáp. • Sau khi mắc theo sơ ñồ như hình trên ta cho lốc hoạt ñộng và quan sát. • ðối với tủ lạnh ta cân cáp theo chỉ số sau. TỦ LOẠI NHIỆT ðỘ ðẠT ÁP SUẤT CÂN CÁP * ** *** -6 -12 -18 130-150 PSI 150-170 PSI 170-190 PSI 200-220 PSI TỦ KEM <-18 NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 11 GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 12 TTSC LẠNH DÂN DỤNG GVHD:VÕ ANH HÀO BÀI 4:THỬ KÍN I.MỤC ðÍCH-YÊU CẦU 1.MỤC ðÍCH. • Thử kín nhằm mục ñích kiểm tra lại hệ thống sau khi ñã hàn • Buộc phải làm kín hệ thống trước khi cân cáp ñể ñảm bao rằng hệ thống tuyệt ñối kín • Làm kín trước khi nạp gaz ,ñồng thời thử bền các mối nối. 2.YÊU CẦU. • Sau khi thử kín phải phát hiên ñược các mối xì nếu có • ðảm bảo mỹ thuật,an toàn cho người và thiết bị. • Thao tác ñúng ,chuẩn 3.DỤNG CỤ. stt 1 2 3 4 5 Tên dụng cụ Tủ lạnh Lốc nén,N2 ðồng hồ áp suất Ampe kìm Xà bông thử xì,bút lông sl 1 1 1 1 1 Ghi chú II.PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN. • Mắc ñồng hồ và máy nén theo sơ ñồ như hình vẽ.H.7 • Cho lốc nén hoạt ñộng,mở hết hai van ñồng hồ và quan sát • Áp suất nén vào hệ thống khoảng 120-150 psi sau ñó khóa hai van và tắt lốc nén,dùng bút lông ñể ñánh dấu vị trí kim ñồng hồ. • Dùng bọt xà bông kiểm tra các mối hàn,rắc co và những chỗ nghi ngờ. • ðể 15 phút và quan sát ñồng hồ,nếu kim ñứng im vị trí thì hệ thống ñã kín,nếu kim xuống thì hệ thống ñã bị xì. NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 13 GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG Chú ý: • ðối với dàn lạnh bằng nhôm không ñược nén quá 10 kg/cm2 ( khoảng 140 psi) vì có thể gây hư hỏng. • Có thể kiểm tra từng thiết bị ( dàn nóng,dàn lạnh v.v) NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 14 TTSC LẠNH DÂN DỤNG GVHD:VÕ ANH HÀO BÀI 5: HÚT CHÂN KHÔNG I.MỤC ðÍCH-YÊU CẦU. 1.MỤC ðÍCH. • Mục ñích của hút chân không là hút hết không khí ra bên ngoài ñể ñảm bảo khi hoạt ñộng gây ra hiện tương tắc ẩm. 2.YÊU CÂU. • Thao tác ñúng kỹ thuật,hút hết không khí ra ngoài. • Gọn gàng ñảm bảo an toàn cho người và thiết bị. • Thao tác tự tin nắm vững nguyên tắc. 3.DỤNG CỤ. stt 1 2 3 4 5 Tên dụng cụ Tủ lạnh Máy hút chân không ðồng hồ áp suất thấp Ampe kìm Bút lông sl 1 1 1 1 1 Ghi chú II.PHƯƠNG PHÁP THỰC HIÊN Mắc theo sơ ñồ như hình vẽ.H.8 • Cho lốc tủ lạnh hoạt ñộng • Cho máy hút chân không hoạt ñộng • Mở hết hai van ñồng hồ,thời gian hút tối thiểu là 15 phút • Kiểm tra kim ñồng hồ chỉ ở mức -30 psi hoặc 760mmHg là ñược. • Khóa chặt hai van,tắt lốc và và máy hút. • Nếu sau một thời gian kim không lên thì có thể tiến hành sac gaz,nếu tuột nên kiểm tra lại. NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 15 GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 16 TTSC LẠNH DÂN DỤNG GVHD:VÕ ANH HÀO BÀI 6: SẠC GAZ VÀ BẤM ỐNG. I.MỤC ðÍCH –YÊU CÂU 1.MỤC ðÍCH • Sạc gaz cho hệ thống ñể hoàn tất công việc,cho tủ hoạt ñông bình thường sau khi sửa chữa. 2.YÊU CẦU. • Sạc gaz vừa ñủ cho hệ thống hoạt ñộng tôt,thao tác ñúng kỹ thuật,tuyệt ñối an toàn cho người và thiết bị,khôn ñể gaz rò rỉ ra ngoài môi trường gây ô nhiễm.. 3.DỤNG CỤ. Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tên dụng cụ Tủ lạnh Chai gaz R 12 ðồng hồ áp suất thấp Ampe kìm Bút lông Máy ño nhiệt ñộ Bộ hàn gió ñá,bạc hàn Kềm cắt,kềm bằng Máy hút chân không Kềm bấm ống sl 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Ghi chú Page 17 GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG II.PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Mắc theo sơ ñồ như hình vẽ. NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 18 GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG CÁC BƯỚC THAO TÁC • Gắn bình gaz vào dây giữa ñồng hồ sạc gaz • ðuổi gió không khí trong giây gaz • Cho lốc hoạt ñộng,kẹp ampe kìm • Mở chậm van thấp áp,ñóng van cao áp • Nạp ñến OPSI thì kiểm tra (ñầu ñẩy ấm lên,dàn lạnh có tiếng ga phun) • Thao tác cho gaz vào ñều (từ OPSI-5PSI,5PSI-10PSI,10PSI-15PSI) mỗi giai ñoạn ngừng 15' ñể kiểm tra hệ thống. • Kiểm tra ñủ gaz,nhiệt ñô ñạt -20oC ở ngăn ñông 10oC-17oC ở ngăn chứa rau quả,dàn nóng nóng ñều,dàn lạnh lạnh ñều,ampe ñủ ñịnh mức,ñường về ñọng sương. . CHÚ Ý: • Trong quá trình ñang sạc gaz nếu lượng gaz dư nhiều chúng ta tiến hành thu gaz vao bình như sau. • Khóa van thấp áp,mở van chai gaz và van cao áp nhờ có áp suất cao do máy nén vì vậy gaz sẽ trở về bình sau ñó khóa van cao áp và chai gaz tắt lốc. BẤM ỐNG. • Sau khi ñã sạc gaz ñầy ñủ ta tiến hành bấm ống ñể thu gom ñồ dùng như sau: • Tắt máy ngừng 5' kiểm tra khẳ năng ñề lại của lốc • Dùng kìm bấm ống và hàn bít CHÚ Ý • Bấm cao áp trước,thấp áp sau . NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 19 GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG BÀI 7:NHỮNG HƯ HỎNG – CÁCH SỬA CHỮA I. KIỂM TRA, XÁC ðỊNH TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC CỦA TỦ LẠNH. 1. Dấu hiệu hoạt ñộng bình thường của 1 tủ lạnh: - Cắm ñiện, vặn thermostat ra khỏi số 0, thermostat phải ñóng ñiện và ñộng cơ block phải làm việc ñược. - Máy chạy êm, không có tiếng gõ lạ, tiếng gừ của block. - ðầu ñẩy từ block ñến dàn nóng phải nóng dần và giảm dần ở cuối dàn ñến phin lọc. - Mở cửa tủ nghe rõ tiếng gas phun vào dàn lạnh, nhiệt ñộ trong tủ giảm dần. Sau 15 phút rờ vào dàn lạnh thấy dính tay, lớp tuyết phủ ñều là tủ còn tốt. - Khi tủ chạy bình thường, dàn nóng phải nóng ñều, dàn lạnh bám hết tuyết, có thể làm ñá trong thời gian từ 3 → 6 giờ - Kiểm tra hoạt ñộng của thermostat, relay khởi ñộng, relay bảo vệ phải ñảm bảo tốt. - Dòng ñiện ñịnh mức và dòng ñiện ño ñược ở tủ phải gần bằng nhau. 2. Xác ñịnh dòng ñiện ñịnh mức ở ñộng cơ block: - Dùng Amper kềm và Amper kế ñể ño dòng làm việc của block. Dòng ñiện này giúp ta phán ñoán các hư hỏng sau này của ñộng cơ block cũng như các hư hỏng khác. - Nếu dòng ño ñược bằng hoặc bé hơn dòng ñịnh mức thì xem như tủ bình thường, nếu lớn hơn thì tủ dễ bị sự cố (dư gas, ñộng cơ yếu...) NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Page 20
- Xem thêm -