Tài liệu Bài tập quản trị tài chính (kèm đáp án)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53327 |
  • Lượt tải: 15
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Bài tập chương 2 1. Số dư của tài khoản tiết kiệm là bao nhiêu sau 10 năm nếu hiện tại bạn gửi 10 triệu đồng với lãi suất 8%/năm nếu ghép lãi thực hiện hàng năm? Hàng quý? 2. Giử sử bạn muốn rút tiền từ tài khoản tiết kiệm sau 5 năm nữa là 50 triệu đồng và sau 6 năm tiếp theo là 100 triệu đồng thì hiện tại bạn phải gửi bao nhiêu tiền tại thời điểm hiện tại? Biết lãi suất tiết kiệm là 9%/năm. 3. Bạn mua một chiếc Laptop trả góp với lãi suất trả góp là 10%/năm. Cửa hàng yêu cầu bạn trả ngay 400 USD, đầu năm thứ 2 trả 350 USD và cuối năm thứ 3 trả nốt 300 USD. Tính giá trị hiện tại của Laptop? 4. Bạn gửi 100 triệu VND vào ngân hàng với lãi suất 10%/năm, 3 năm sau gửi thêm 40 triệu VND nữa vào ngân hàng. Số tiền bạn nhận được sau 10 năm là bao nhiêu? 5. Một khoản vay trị giá 200 triệu đồng được trả dần trong vòng 10 năm, mỗi quý trả một số tiền bằng nhau (bao gồm cả lãi và gốc). Hết năm thứ 5 đã trả được bao nhiêu tiền? Biết lãi suất cho vay 3%/quý. 6. Một cửa hàng bán xe máy chào một phương án trả góp như sau: Với chiếc xe trị giá 10.000 USD, thay vì trả ngay, bạn sẽ trả dần 500 USD/ tháng trong vòng 36 tháng kể từ lúc mua xe. Xác định lãi suất thực tế của phương án trả góp này? 7. Một dòng tiền đều có số kỳ hạn bằng 5, mỗi dòng tiền cấu thành trị giá 2000 USD. Giả sử lãi suất chiết khấu là 10%năm. Giá trị hiện tại của dòng tiền đều này là bao nhiêu, nếu dòng tiền cấu thành đầu tiên xuất hiện a. ở thời điểm hiện tại b. 2 năm kể từ thời điểm hiện tại c. 3 năm kể từ thời điểm hiện tại 8. Doanh nghiệp Sabeco đang phát triển một cách nhanh chóng. Hiện doanh nghiệp đang giữ lại tất cả các khoản thu nhập, nên không chia cổ tức. Tuy nhiên, các nhà đầu tư hy vọng Sabeco bắt đầu thanh toán cổ tức là 12000 VNĐ trong 2 năm tới. Cổ tức dự tính tăng một cách nhanh chóng, 40% trong năm thứ 3 và 4. Từ năm thứ 4 trở đi, cổ tức tăng trưởng ổn định 10%/năm. Nếu tỷ lệ sinh lời yêu cầu là 16% thì giá trị của cổ phiếu công ty hiện nay là bao nhiêu? 9. Giám đốc tài chính của Ninik hoạch định chính sách cổ tức của công ty như sau: Căn cứ vào mức chia cổ tức năm vừa qua là 20000 VDĐ, 2 năm tới sẽ không tăng, 2 năm tiếp theo tăng trưởng 8%, sau đó tăng trưởng ổn định là 15%. Nếu tỷ lệ lợi tức yêu cầu là 20% thì giá trị của cổ phiếu là bao nhiêu? 10. Công ty Thành Công mua một thiết bị vận hành với phương thức thanh toán như sau: trả ngay 200 triệu VND, số tiền còn lại dự kiến được trả góp trong 12 năm, mỗi năm trả 15 triệu VND, giả sử lãi suất chiết khấu là 10%/năm. Tuy nhiên sau 5 khoản trả góp đầu tiên, do tình hình tài chính ổn định, công ty xin trả toàn bộ số tiền còn lại trong năm thứ 6. Số tiền mà công ty sẽ trả vào năm thứ 6 là bao nhiêu? 11.Công ty cho thuê tài chính X tài trợ cho doanh nghiệp Y thuê mua một hệ thống thiết bị toàn bộ có hiện giá là 1.5 tỷ đồng, thời hạn 5 năm, lãi suất 15%/năm. Theo hợp đồng thỏa thuận thì số tiền thuê phải trả hàng năm bằng nhau vào cuối mỗi năm. Khi hết hạn thuê, doanh nghiệp sẽ được mua lại ngay với giá 400 triệu đồng. Hãy tính tiền thuê phải trả mỗi năm, biết rằng lần trả tiền thuê đầu tiên là 1 năm sau ngày nhận thiết bị. 12. Doanh nghiệp vay ngân hàng 100.000 USD để mua thiết bị với lãi suất là 12% /năm, ghép lãi hàng tháng. DN trả cho ngân hàng một số tiền bằng nhau hàng tháng thì sau 5 năm bạn sẽ trả hết nợ. a. Giá trị của dòng tiền phải trả cho ngân hàng vào cuối năm thứ 5 là bao nhiêu? b. Số tiền DN đã thanh toán cho ngân hàng là bao nhiêu? Đáp án bài tâp C2. Bài1 Hàng năm: 21,6 triệu. Hàng quý: 22,08 triệu. Bài2: 71.25 triệu Bài3. 943,575 triệu Bài 4. 337.33 triệu Bài 5. 173 triệu. Bài 6. 53.8 %/năm Bài 7. a.8339.74 USD b. 6892,43usd c. 6265.77 USD Bài 8: 270818.81 VND Bài 9. 313.056 VND Bài 10. 80.3385 triêu VND Bài 11: 388.14 triệu Bài 12. a.2224,45 usd b. 133464 usd 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bài tập chương 2 Một người trúng sổ số 50 triệu USD, nhưng công ty sổ xố chỉ trả 2 triệu USD/ năm và khoản 2 triệu đầu tiên được trả sau 1 năm nữa thì giá trị hiện tại của vé số là bao nhiêu? Tương tự như trên, nếu khoản 2 triệu USD được trả ngay thì giá trị hiện tại của vé số là bao nhiêu? k = 8% Hãng Toyota Việt Nam bán xe Vios theo ba hình thức sau: Trả ngay $12000 và được hoàn lại $1000 Trả 275 $ mỗi tháng trong vòng 4 năm. Trả ngay là 6000 $, sau đó đầu năm thứ 2 trả 4000$, cuối năm thứ 3 trả 3000$ và cuối năm thứ 4 trả 1500$. Bạn sẽ lựa chọn phương án nào nếu biết lãi suất là 12%/năm? Số dư của tài khoản tiết kiệm là bao nhiêu sau 10 năm nếu hiện tại bạn gửi 10 triệu đồng với lãi suất 8%/năm nếu ghép lãi thực hiện hàng năm? Hàng quý? Ngân hàng HSBC có một sản phẩm như sau: Nếu bạn trả cho HSBC $100 hàng năm trong vòng 10 năm và sau đó HSBC sẽ trả cho bạn $100 hàng năm và kéo dài vô thời hạn. Bạn đánh giá thế nào về sản phẩm này, nếu lãi suất tiền gửi là 8%/năm? Giử sử bạn muốn rút tiền từ tài khoản tiết kiệm sau 5 năm nữa là 50 triệu đồng và sau 6 năm tiếp theo là 100 triệu đồng thì hiện tại bạn phải gửi bao nhiêu tiền? Biết lãi suất tiết kiệm là 9%/năm. Một khoản vay trị giá 200 triệu đồng được trả dần trong vòng 10 năm, mỗi quý trả một số tiền bằng nhau (bao gồm cả lãi và gốc). Hỏi đến hết năm thứ năm, bạn phải trả tất cả bao nhiêu gốc, bao nhiêu lãi? Biết lãi suất cho vay 3%/quý (khuyến khích sử dụng excel để tính toán? Một cửa hàng bán xe máy chào khách hàng một phương án trả góp như sau: Với chiếc xe trị giá 10.000 USD, thay vì thanh toán ngay, bạn sẽ trả dần 500 USD/ tháng trong vòng 36 tháng kể từ lúc mua xe. Xác định lãi suất của phương án trả góp này? Một dòng tiền đều có số kỳ hạn bằng 3, mỗi dòng tiền cấu thành trị giá 2000 USD. Giả sử lãi suất chiết khấu là 4%năm. Giá trị hiện tại của dòng tiền đều này là bao nhiêu, nếu dòng tiền cấu thành đầu tiên xuất hiện a. ở thời điểm hiện tại b. 1 năm kể từ thời điểm hiện tại c. 2 năm kể từ thời điểm hiện tại d. 3 năm kể từ thời điểm hiện tại Giả sử, bây giờ là 1/1/2006 và bạn cần 30 000$ vào ngày 1/1/2010, để đi học tiếp bằng MBA bên Anh. Ngày 1/1/2007 bố mẹ bạn cho bạn 15 000$, bạn đi làm thêm để gửi 6 khoản tiền bằng nhau vào mỗi 6 tháng sau đó. Nếu ngân hàng trả lãi suất 8%/năm và ghép lãi nửa năm một lần thì số tiền bạn gửi mỗi một lần như vậy là bao nhiêu? 10. Xác định giá trái phiếu có mệnh giá 1000 USD, đáo hạn trong vòng 10 năm, lãi suất coupon bằng 10%/năm và tỷ suất mong đợi là 12%/năm. Lãi được trả 6 tháng một lần. 11. Cổ phiếu công ty Blue Horizons vừa trả cổ tức là $0.45 và đang được bán với giá $12.04. Cổ tức dự kiến sẽ tăng trưởng hàng năm là 8% trong hai năm tới, 6% trong ba năm tiếp theo, sau đó tăng trưởng ổn định ở mức 4.5% từ đó về sau. Nếu bạn yêu cầu lợi suất 9% đối với cổ phiếu này, bạn có muốn đầu tư cổ phiếu này không? Tại sao? 12. Giả sử có hai trái phiếu chính phủ đều có lãi suất 12% mệnh giá $100, một trái phiếu có thời hạn 2 năm và một trái phiếu có thời hạn 5 năm. Cả hai trái phiếu hiện đang được bán với giá $100 và trả lãi hàng năm a. Nếu lãi suất yêu cầu giảm xuống mức 10% năm, giá mỗi trái phiếu sẽ là bao nhiêu? b. Nếu lãi suất yêu cầu tăng lên mức 14% năm, giá mỗi trái phiếu sẽ là bao nhiêu? c. Hãy giải thích sự biến động của giá theo lãi suất từ kết quả tính toán ở phần (a) và (b) 13. Doanh nghiệp Sabeco đang phát triển một cách nhanh chóng. Hiện doanh nghiệo đang giữ lại tất cả các khoản thu nhập, nên không chia cổ tức. Tuy nhiên, các nhà đầu tư hy vọng Sabeco bắt đầu thanh toán cổ tức là 12000 VNĐ trong 2 năm tới. Nếu tỷ lệ sinh lời yêu cầu là 16% thì giá trị của cổ phiếu công ty hiện nay là bao nhiêu? Trong các trường hợp sau? a. Cổ tức tăng trưởng đều hàng năm là 11% b. Cổ tức dự tính tăng một cách nhanh chóng, 40% trong năm thứ 3 và 4. Từ năm thứ 4 trở đi, cổ tức tăng trưởng ổn định 10%/năm. 14. Giả sử công ty Hadden đang đàm phán với công ty bảo hiểm bán một đợt phát hành trái phiếu. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1000 USD, thanh toán lãi 2,5% trên 1 quý trong 10 năm đầu, sau đó thanh toán lãi 3%/quý từ năm thứ 11 đến năm thứ 20. Gốc được thanh toán vào cuối năm thứ 20. Một khoản đầu tư khác của công ty bảo hiểm là khoản cho vay thế chấp có thời hạn 20 năm, lãi suất danh nghĩa 4%/năm, được thanh toán theo tháng. Nếu khoản cho vay thế chấp này và trái phiếu có cùng mức độ rủi ro, công ty bảo hiểm sẵn sàng trả cho trái phiếu của công ty Hadden là bao nhiêu? 15. Giám đốc tài chính của Ninik hoạch định chính sách cổ tức của công ty như sau: Căn cứ vào mức chia cổ tức năm vừa qua là 20000 VDĐ, 2 năm tới sẽ không tăng, 2 năm tiếp theo tăng trưởng 8%, sau đó tăng trưởng ổn định là 15%. Nếu tỷ lệ lợi tức yêu cầu là 20% thì giá trị của cổ phiếu là bao nhiêu? 16. Công ty MK thực hiện một dự án đầu tư có tổng số vốn đầu tư ban đầu là 7,2 tỷ đồng. Công ty này đã phải vay ngân hàng 2 tỷ để thực hiện dự án này. Ngân hàng sau khi thẩm định đơn xin vay vốn đã đồng ý cho vay với điều khoản đưa ra như sau: Thời gian trả nợ trong vòng 6 năm Thời gian ân hạn cho khoản nợ là 1 năm Lãi suất phải trả hàng năm là 14% Trả đều gốc Yêu cầu: lập lịch trả nợ khoản vay trên? 17. Ngân hàng Eximbank đã cho một doanh nghiệp vay vốn với điều khoản tín dụng như sau: - Thời hạn vay: 36 tháng - Số tiền vay 300 triệu đồng - Ngày vay 02/01/2008 - Nợ gốc và lãi trả hàng tháng vào một ngày - Khoản tiền được ân hạn trên vốn gốc 6 tháng đầu tiên Anh chị hãy lập một lịch trả nợ vay và tính số gốc và lãi doanh nghiệp trả cho Eximbank vào ngày 01/06/2008 Ghi chú: - 1%/ là lãi suất vay theo tháng có 30 ngày - Ngân hàng tính lãi vay trên số ngày thực tế phát sinh của khoản vay và dư nợ thực tế của ngày tính lãi vay BÀI TẬP CHƯƠNG II Một doanh nghiệp thực hiện đầu tư mở rộng bằng vốn vay Ngày 1/1/2008 vay 200 triệu của ngân hàng A với lãi suất 11% năm. Ngày 31/12/2008 vay 400 triệu của ngân hàng B với lãi suất 3%/ quý. Ngày 1/1/2010 vay 400 triệu của ngân hàng C với lãi suất 7%/ 6 tháng. Thời gian đầu tư là 3 năm và thời điểm khởi công xây dựng là 1/1/2008. Yêu cầu: 1. Tính tổng vốn đầu tư. 2. Tính lãi suất bình quân năm 3. Giả sử khi đầu tư xong là đưa vào sử dụng ngay. Toàn bộ số tiền vay được hoàn trả trong vòng 5 năm với điều kiện (gốc + lãi) các năm đều nhau. Thời điểm trả lần thứ nhất là cuối năm đầu tiên khi đưa công trình này vào sử dụng Hãy tính số tiền trả hàng năm và lập lịch trình trả nợ. Bài giải 1. Tổng vốn đầu tư của dự án là Công trình khởi công 1/1/2008 và kết thúc là 31/12/2010. Lãi tiền vay trong thời gian đầu tư được tính vào giá trị công trình xây dựng cơ bản. Do vậy tổng vốn vay khi kết thúc đầu tư được xác định như sau tr VNĐ 2. Lãi suất bình quân năm là hay mức lãi suất là 12,82%. 3. Số tiền phải trả hàng năm Thay số PMT = 368.008 tr VNĐ Lịch trình trả nợ của DN: Dư nợ đầu kỳ Kỳ thứ Tổng PMT Lãi suất 1 2 3 1300.074 1,098.735 871.585 368.008 12.82% 368.008 12.82% 368.008 12.82% 4 615.315 368.008 12.82% 5 326.190 368.008 12.82% 1,840.04 0 Tiền lãi Gốc Cuối kỳ 166.66 9 201.339 1,098.735 140.858 227.150 871.585 111.737 256.271 615.315 78.883 3 289.125 326.190 41.817 6 326.190 0.000 539.96 1,300.07 6 4 BÀI TẬP CHƯƠNG 4 Bài 1 Một dự án mua thiết bị của công ty Mekong có số liệu dự toán như sau: Chi phí mua thiết bị là 12000 USD, Chi phí vận chuyển và lắp đặt 1000 USD. Sau 5 năm sử dụng giá trị tài sản còn lại 3.000 USD và được thanh lý bằng đúng giá đó. Tài sản được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 5 năm sử dụng. Dự tính năm đầu tiên, Công ty bán được 7500 sp với giá 2 USD/sp. Chi phí dự tính năm đầu tiên là 10.000 USD (chưa tính khấu hao). Doanh thu và chi phí dự kiến hàng năm tăng 5%. Đời sống của dự án là 5 năm. Chi phí sử dụng vốn của dự án là 12%/năm. Thuế suất TNDN là 25%. Nhu cầu VLĐR của dự án như sau: Năm VLĐR 0 1 2 3 4 1500 4000 4200 4400 3700 5 0 Yêu cầu: 1. Lập báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến của dự án 2. Lập báo cáo ngân lưu dự kiến của dự án 3. Thẩm định dự án theo các tiêu chí NPV, PI, PP Bài 2: Năm 2006, Công ty ABT xem xét khả năng đầu tư một nhà máy sản xuất máy tính xách tay với 100% vốn chủ sở hữu. Công ty đã thuê một nhà tư vấn dự án để nghiên cứu tiền khả thi dự án này với chi phí là 50.000 USD. Hiện công ty đang có một nhà xưởng đã xây dựng hoàn chỉnh tại Khu công nghiệp phần mềm Quang Trung. Nhà xưởng này hiện đang được cho thuê với giá 115.500 USD. Nếu thực hiện dự án, công ty sẽ kết thúc hợp đồng thuê và dùng nhà xưởng này làm nơi sản xuất cho dự án mới. Chi phí mua máy móc thiết bị là 5.700.000 USD. Chi phí vận chuyển và lắp đặt là 10.000 USD. Thời gian sử dụng máy móc thiết bị dự tính là 5 năm. Toàn bộ máy móc thiết bị được tính khấu hao đều trong 5 năm (tức là khấu hao theo đường thẳng). Phòng tiếp thị của công ty sau khi nghiên cứu thị trường đã đưa ra kết quả dự báo với mức độ tin cậy khá cao như sau: số lượng bán ra trung bình hàng năm sẽ là 4.900 máy, giá bán trung bình là 1.200 USD/máy. Các số liệu này không đổi trong suốt 5 năm hoạt động của dự án. Phòng tài chính kế toán của công ty ước lượng chi phí hoạt động trung bình (chưa kể khấu hao) của dự án sẽ là 2.500.000 USD/năm. Dự án sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu năm 2007. Thuế suất thuế thu nhập công ty là 25%. Lãi suất chiết khấu : 20% Yêu cầu: 1. Lập báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến của dự án 2. Lập báo cáo ngân lưu dự kiến của dự án 3. Xác định thời gian hòan vốn có chiết khấu của dự án 4. Thẩm định dự án theo tiêu chí NPV Bài 3: Doanh nghiệp X đang xem xét đầu tư 1 dự án có tổng vốn đầu tư là 2 tỷ triệu đồng trong đó đầu tư TSCĐ là 1.8 tỷ và vốn lưu động ròng ban đầu là 0.2. Dự án tồn tại trong 4 năm. TSCĐ được khấu hao với tỷ lệ bình quân 20%/năm và khi dự án kết thúc được bán với giá thị trường là 390 triệu. Cho biết các thông tin khác như sau: - Doanh thu mỗi năm là 2100 triệu - Chi phí hoạt dộng mỗi năm là 50% doanh thu - Chi phí quảng cáo mỗi năm là 100 triệu - Chi phí khác không kể khấu hao và lãi vay là 50 triệu - Thuế thu nhập DN: 40% - Vốn lưu động ròng được tài trợ hòan toàn bằng vốn chủ sở hữu - TSCĐ được tài trợ 40% từ đi vay và 60% vốn chủ sở hữu - Tiền vay được thanh toán theo niên kim cố định (thanh toán gốc và lãi hàng năm bằng nhau) với lãi suất 10%/năm - Tỷ lệ chiết khấu: 13% Yêu cầu: 1. Xác định số vốn vay của dự án 2. Lập bảng thanh toán gốc lãi của dự án 3. Lập báo cáo kết quả kinh doanh của dự án 4. Xác định dòng tiền của dự án 5. Tính NPV Bài 4: Công ty R&D đang sử dụng một thiết bị máy đã được mua từ 10 năm trước đây với giá gốc ban đầu là 7500 USD. Thiết bị máy có thời hạn sử dụng là 15 năm (vào thời điểm mua máy). Thiết bị máy được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Công ty dự định sẽ thay thế thiết bị cũ bằng một thiết bị mới hiện đại hơn, có tính năng kỹ thuật cao hơn. Giá thiết bị mới này là 12000 USD (kể cả chi phí vận chuyển và lắp đặt). Máy mới có thời hạn sử dụng là 5 năm (thuộc nhóm B-9 theo QĐ 206/BTC) và được tính khấu hao theo phương pháp khấu hao nhanh có hệ số điều chỉnh bằng 2. Thiết bị cũ hàng năm mang lại một lợi nhuận trước thuế là 3000 USD. Thiết bị mới kỳ vọng cho lợi nhuận trước thuế là 4000 USD/năm. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. Nếu chấp nhận mua máy mới, máy cũ sẽ được bán cho công ty khác với giá 2500 USD. Chi phí sử dụng vốn của công ty là 10%. Hỏi dự án thay thế thiết bị cũ của công ty có được chấp thuận hay không? . Bài 5: Công ty Carry đang đánh giá tính khả thi của dự án của mình trong 5 năm. Công ty đã chi 150.000 USD cho việc điều tra thị trường. Công ty dự tính lợi nhuận trước thuế hàng năm từ việc thực hiện dự án này là 2.750.000 USD. Thuế TNDN là: 25%, và lợi tức yêu cầu trên vốn đầu tư là 16%/năm. Để thực hiện dự án này, công ty phải đầu tư mua sắm TSCĐ: 7triệu USD. TSCĐ được khấu hao đường thẳng theo tỷ lệ là: 20%/năm theo nguyên giá. Ngoài ra nhu cầu đầu tư cho vốn lưu động ròng tại thời điểm hiện tại là 420.000 USD, các năm hoạt động là: 665.000 USD/năm, đến năm cuối thu hồi hết VLĐR. a. Lập bảng tính khấu hao TSCĐ b. Lập bảng dòng tiền VLĐR c. Lập bảng dòng tiền của dự án d. Thẩm định dự án theo NPV Bài 6. Công ty Sabeco đang xem xét một dự án đầu tư để sản xuất thiết bị lọc nước tinh khiết sử dụng cho hộ gia đình. Dự kiến số vốn đầu tư ban đầu là 1.1 tỷ đồng, trong đó 0.9 tỷ vào TSCĐ, 0.2 vào VLĐR. Thời gian hoạt động dự kiến của dự án là: 4 năm, toàn bộ vốn đầu tư được bỏ ra một lần vào năm 0. TSCĐ của dự án được khấu hao đều trong vòng 4 năm, giá trị thanh lý ước tính bằng 0. VLĐR thu hồi hết khi kết thúc dự án. Phòng marketing của công ty sau khi nghiên cứu thị trường đưa ra dự báo như sau: số lượng sản phẩm bán ra trong năm đầu tiên là: 2.000 sản phẩm, giá bán trung bình là 1.5 triệu đồng/sp. Các năm tiếp theo, sản lượng dự kiến tăng 15%/năm. Nam sau tăng so với năm trước, giá bán không đổi. Phòng tài chính ước lượng chi phí hoạt động trung bình, chưa kể khấu hao và lãi vay của dự án là 2.55 tỷ đồng/năm, năm sau tăng so với năm trước, các năm tiếp theo chi phí dự kiến tăng 12%/năm. Trong tổng số vốn đầu tư cho dự án, công ty dự kiến đi vay 0.6 tỷ trong vòng 4 năm, với lãi suất 12%/năm, thanh toán gốc và lãi đều hàng năm. Thuế suất TNDN là: 25%/năm a. Lập bảng trả nợ b. Thẩm định dự án theo pp NPV
- Xem thêm -