Tài liệu Văn hóa doanh nghiệp yếu tố vàng cho sự thành công

 • Số trang: 16 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 44 |
 • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LOGO Văn hóa doanh nghiệp Yếu tố vàng cho sự thành công GVHD: TS Phan Thị Minh Châu Thực hiện: Nhóm 4 – K19 Đ1 Nội dung thuyết trình Giới thiệu khái quát VHDN VHDN tại Cty Bureu Veritas Kết luận http://www.bureauveritas.com/ Khái quát lý thuyết VHDN Định nghĩa VHDN: được hiểu là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp … Cấu trúc VHDN: có 3 cách tiếp cận (1) Quan điểm tiếp cận theo biểu trưng trực quan và phi trực quan. (2) Quan điểm tiếp cận theo “lát cắt lõi của khúc gỗ” (3) Quan điểm tiếp cận theo các lớp vỏ củ hành. Chúng tôi tiếp cận tập trung chủ yếu ở cách “lát cắt lõi khúc gỗ”. http://www.bureauveritas.com/ Lát cắt lõi của khúc gỗ Nhóm yếu tố giá trị Nhóm yếu tố chuẩn mực Nhóm yếu tố không khí và phong cách quản lý của DN Nhóm yếu tố hữu hình http://www.bureauveritas.com/ Chức năng của VHDN Chỉ đạo Liên kết Ràng buộc Chức năng VHDN Lan truyền Khuyến khích http://www.bureauveritas.com/ VHDN tại Cty Bureau Veritas Lịch sử Tập đoàn Công ty TNHH Bureau Veritas CPS Việt Nam (BV Việt Nam) Lĩnh vực ngành nghề chuyên môn BV Việt Nam http://www.bureauveritas.com/ Phân tích VHDN tại BV VN Nhóm yếu tố giá trị Nhóm yếu tố chuẩn mực Nhóm yếu tố không khí và phong cách quản lý của doanh nghiệp Nhóm yếu tố hữu hình http://www.bureauveritas.com/ VHDN tại BV Việt Nam Nhóm yếu tố giá trị Nhóm yếu tố chuẩn mực Nhóm yếu tố không khí và phong cách quản lý của doanh nghiệp Nhóm yếu tố hữu hình http://www.bureauveritas.com/ Phân tích VHDN tại BV VN Nhóm yếu tố giá trị Nhóm yếu tố chuẩn mực Nhóm yếu tố không khí và phong cách quản lý của doanh nghiệp Nhóm yếu tố hữu hình http://www.bureauveritas.com/ Nhóm yếu tố chuẩn mực tại BV VN Tính chính trực và đạo đức Tính công bằng và độc lập http://www.bureauveritas.com/ Phân tích VHDN tại BV VN Nhóm yếu tố giá trị Nhóm yếu tố chuẩn mực Nhóm yếu tố không khí và phong cách quản lý của doanh nghiệp Nhóm yếu tố hữu hình http://www.bureauveritas.com/ Phân tích VHDN tại BV VN Nhóm yếu tố giá trị Nhóm yếu tố chuẩn mực Nhóm yếu tố không khí và phong cách quản lý của doanh nghiệp Nhóm yếu tố hữu hình http://www.bureauveritas.com/ Thành tựu đạt được của BV VN Tài chính Lực lương lao động Chuyên môn & hỗ trợ kthuật http://www.bureauveritas.com/ Thành công Hệ thống mạng nội bộ toàn cầu Tranh tụng tòa án Hệ thống quản lý chất lượng Điểm mạnh tại BV VN Cty xây dựng VHDN với các chuẩn mực rõ ràng Tạo môi trường cạnh tranh Nhân viên có điều kiện học hỏi trao dồi kiến thức Nhân viên được đào tạo bài bản Ban lãnh đạo quan tâm đời sống vật chất tinh thần của nhân viên Nhân viên tích cực làm viêc gắn bó lâu dài với công ty Công ty đề cao các chương trình cộng đồng, tổ chức hoạt động từ thiện, cải thiện môi trường   http://www.bureauveritas.com/ Điểm yếu tại BV VN Nhân viên làm việc dưới áp lực cao Nhân viên với văn hóa người Việt Nam chưa hòa nhập với môi trường công ty Nhân viên cạnh tranh lẫn nhau để chứng tỏ năng lực Cty BV VN chịu sự chi phối và ảnh hưởng từ phía công ty mẹ http://www.bureauveritas.com/ LOGO http://www.bureauveritas.com/ Click to edit company slogan .
- Xem thêm -