Tài liệu Tìm hiểu linux và windows server 2003

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tổng hợp MỤC LỤC CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY............................................................................................... 1 1.1. Sự hình thành và phát triển qua các giai đoạn..................................1 1.1.1. Thông tin chung..............................................................................1 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển qua các giai đoạn......................3 1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty và mối quan hệ giữa các bộ phận.........4 1.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty :...........................................................4 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các phòng ban:............9 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU CỦA CÔNG TY............................................................................................. 16 2.1. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:...........16 2.1.1. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu:.......................................................16 2.1.2. Quy mô kinh doanh của công ty:..................................................16 2.1.2.1. Vốn điều lệ............................................................................16 2.1.2.2. Nguồn nhân lực....................................................................17 2.1.2.3. Thiết bị xe, máy thi công......................................................18 2.1.3. Chiến lược kinh doanh của công ty...............................................19 2.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh:........................................................20 2.2. Tình hình công tác tham dự thầu của công ty:................................21 2.2.1. Tổng quan về tình hình công tác tham dự thầu của công ty trong 4 năm trở lại đây :......................................................................................21 2.2.2. Quá trình thực hiện công tác đấu thầu của công ty với vai trò một nhà thầu:..................................................................................................24 2.2.2.1. Quá trình ký kết, quản lý hợp đồng kinh tế và tiếp thị đấu thầu....................................................................................................25 2.2.2.2. Sửa đổi hợp đồng.................................................................32 Báo cáo thực tập tổng hợp 2.2.2.3. Lưu trữ hồ sơ thầu................................................................33 2.2.3 Đánh giá công tác tham dự thầu của công ty :...............................34 2.2.3.1. Thành tựu:............................................................................34 2.2.3.2. Hạn chế................................................................................35 CHƯƠNG III : ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY :..............37 3.1. Định hướng.........................................................................................37 3.1.1. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực................................................37 3.1.2. Nâng cao sức cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực đấu thầu......37 3.2. Giải pháp nhằm tăng cường khả năng thắng thầu :.......................38 3.2.1. Khắc phục ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng toàn cầu :..............38 3.2.2. Đối với quá trình nghiên cứu hồ sơ mời thầu................................38 3.2.3. Đối với công tác xác định giá dự thầu :........................................39 3.2.4. Đối với vấn đề nhân sự..................................................................39 Báo cáo thực tập tổng hợp CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1.1. Sự hình thành và phát triển qua các giai đoạn 1.1.1. Thông tin chung 1. Tên + Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần LICOGI13 + Tên công ty viết bằng tiếng Anh: LICOGI13 JOINT STOCK COMPANY +Tên công ty viết tắt: LICOGI13 2. Địa chỉ công ty: Toà nhà LICOGI13, Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 04.8542560; 04.5530151; 04.5534377. Fax: 04.8544107 Email:LICOGI13@vnn.vn 3. Đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần LICOGI 13 số 0103008046 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 10/6/2005. 4. Tài khoản công ty + số : 10201-00000-54283 Tại Ngân hàng Công thương - Thanh Xuân - Hà Nội +Số:1007 27750-6300 Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Điện Biên PhủThành phố Hà Nội. +Số: 2111-0000-0000-61 Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành phố Hà Nội 5. Mã số thuế Công ty: 01 001 064 26 1 Báo cáo thực tập tổng hợp 6.Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ VNĐ) Vốn nhà nước chiếm 51% Vốn tư nhân chiếm 49% 7.Danh sách cổ đông sáng lập: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với Stt Tên cổ đông cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức 1 Số cổ phần Tổng công ty xây dựng Nhà G1 Phường Thanh Xuân Nam, và phát triển hạ tầng Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đại diện 51.000 Nguyễn toàn Thắng Số 18, ngách 9, ngõ Đền Tương Thuận, phường khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội 2 16 cổ đông khác 9.551 8. Thành viên hội đồng quản trị. Ông Vũ Tuấn Đương-Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty; Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó chủ tịch HĐQT;Uỷ viên HĐQT kiêm trưởng ban kiểm soát Tổng công ty LICOGI Ông Nguyễn Văn Hiệp - Uỷ viên HĐQT, Phó giám đốc công ty; Ông Nguyễn Khắc Minh - Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty; Ông Bùi Đình Sơn - Uỷ viên HĐQT, Trưởng Phòng KTKT 9. Người đại diện theo pháp luật của công ty. Chức danh: Giám đốc Họ và tên: Vũ Tuấn Đương Giới tính: Nam Sinh ngày: 02/09/1963 Dân tộc: kinh Quốc tịch: Việt Nam 2 Báo cáo thực tập tổng hợp Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu): 012636306 Ngày cấp: 03/10/2003Nơi cấp: Công an Hà Nội Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 318 nhà A11, Phường Thanh xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chỗ ở hiện tại: Phòng 903- 17T2, Khu trung cư Trung Hoà, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển qua các giai đoạn Được thành lập từ rất sớm (năm 1960) với tiền thân là Công trường cơ giới 57, đến 8/03/1980 phát triển thành xí nghiệp Thi công cơ giới số 13 và năm 1989 đổi tên thành Xí nghiệp cơ giới và xây lắp số 13 thuộc Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới ; đến đầu năm 1996 thành lập công ty cơ giới và xây lắp số 13 trực thuộc Tổng công ty xây dựng và Phát triển hạ tầng ; Ngày 10 tháng 06 năm 2005, Công ty Cơ giới và xây lắp số 13 chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo quyết định số 2088/QĐ-BXD ngày 29/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008046 do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ; LICOGI13 là một đơn vị chủ lực trong lĩnh vực san nền, xử lý nền móng các công trình xây dựng lớn trọng điểm của đất nước. Bằng định hướng đa dạng hoá ngành nghề, sản phẩm, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm, những năm vừa qua, một mặt LICOGI13 tiếp tục đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ và nâng cao trình độ cán bộ, công nhân kỹ thuật của lĩnh vực truyền thống (san nền, xử lý nền móng), mặt khác đầu tư phát triển các lĩnh vực, ngành nghề khác như : sản xuất gạch Block bằng dây chuyền công nghệ hiện đại của Tây Ba Nha, sản xuất công nghệ bê tông cốt thép theo công nghệ quay li tâm kết hợp rung, thi công xây lắp hạ tầng kỹ thuật tại các thành phố, sân bay, bến cảng… Những lĩnh vực, ngành nghề mới của Công ty đã phát huy được hiệu quả, cùng với ngành nghề truyền thống làm tăng năng lực, sức cạnh tranh, vị thế, tạo ra nhiều sản phẩm mới, nhiều việc làm, các sản phẩm ngành nghề bổ trợ lẫn nhau làm tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty. 3 Báo cáo thực tập tổng hợp Với yêu cầu tiếp tục đổi mới phát triển doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, LICOGI13 đã và đang thực hiện những đổi mới tạo bước đột phá để theo kịp tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, cụ thể như : Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng và hiệu quả các lĩnh vực đang hoạt động ; tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyên môn hoá, cải tiến chế độ tiền lương, tiền thưởng, cơ chế giao khoán và kiểm soát nội bộ, ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ cho các cán bộ và công nhân. Đầu tư thiết bị thi công mới, hiện đại có năng suất cao, thu hút, tuyển chọn, đào tạo cán bộ công nhân kỹ thuật , tổ chức một lực lượng đủ mạnh để đảm nhận việc thi công các công trình nguồn điện có quy mô lớn. Chuyển từ vị thế nhà thầu thuần tuý sang làm chủ đầu tư các dự án, trước là các dự án về Nhà ở trung cư cao tầng, Dự án khu trụ sở, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê, các dự án khu đô thị mới…Tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án về thủy điện vừa và nhỏ, dự án về vật liệu, cơ khí xây dựng… Tổ chức lại, mở rộng hơn quy mô hoạt động của các chi nhánh : Xây dựng, Nền móng, Sản xuất VLXD, Cơ giới – Hạ tầng và các hoạt động dịch vụ khác. 1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty và mối quan hệ giữa các bộ phận 1.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty : *Sơ đồ bộ máy tổ chức chung 4 Báo cáo thực tập tổng hợp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC BAN ĐIỀU HÀNH CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 NỀN MÓNG XÂY DỰNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PHÒNG CƠ GIỚI VẬT TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN SXVLXD LICOGI 13 IMAG 5 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD PHÒNG TỔNG HỢP ĐỘI, XƯỞNG SỬA CHỮA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN NGỌC LINH CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT ĐỨC Báo cáo thực tập tổng hợp *Sơ dồ bộ máy tổ chức từng phòng ban 1. Phòng tổ chức hành chính Sơ đồ phòng tổ chức hành chính Trưởng phòng Phó trưởng phòng Bộ phận Quản lý nhân sự, chế độ chính sách Bộ phận phục vụ, tạp vụ, cấp dưỡng Bộ phận Quản lý hành chính Bộ phận Văn thư lưu trữ Bộ phận Bảo vệ, Quân sự 6 Bộ phậnY tế chăm sóc sức khoẻ Bộ phận Lái xe con Báo cáo thực tập tổng hợp 2. Phòng kế toán tài chính Sơ đồ tổ chức phòng Kế toán tài chính. TRƯỞNG PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG PHÓ PHÒNG Cán bộ thủ quỹ, Tiền lương. BHXH Kế toán doanh thu, Thanh toán công nợ Kế toán tổng hợp 7 Kế toán TSCĐ, TSLĐ, vật tư Kế toán ngân hàng thanh toán nội bộ Báo cáo thực tập tổng hợp 3. Phòng kinh tế kỹ thuật Sơ đồ tổ chức phòng Kinh tế - Kỹ thuật Trưởng phòng Phó phòng phụ trách kỹ thuật Bộ phận kế hoạch thống kê Bộ phận quản lý kinh tế Phó phòng phụ trách tiếp thị đấu thầu Bộ phận tiếp thị đấu thầu Bộ phận tiền lương 4. Ban quản lý các dự án đầu tư Sơ đồ tổ chức Trưởng Ban quản lý các dự án ĐTXD 8 Bộ phận quản lý kỹ thuật thi công Bộ phận an toàn và bảo hộ lao động Báo cáo thực tập tổng hợp Bộ phận nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư Bộ phận thực hiện đầu tư và quản lý dự án Bộ phận quản lý và kinh doanh sau đầu tư 9 Bộ phận kinh tế, tài chính kế toán và hành chính Báo cáo thực tập tổng hợp 5. Phòng cơ giới vật tư Sơ đồ tổ chức TRƯỞNGPHÒNG PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH VẬT TƯ Quản lý hồ sơ Theo dõi s/c xe máy thiết bị & định mức Thiết bị san nền Thiết bị xử lý nền móng Thủ kho Thống kê Tiếp Liệu Sửa chữa điện 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các phòng ban: 1. Phòng tổ chức hành chính Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn Trưởng phòng * Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong lĩnh vực điều hành tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh, xây dựng lực lượng CNCNV theo yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức và quản lý lao động, công tác hành chính quản trị, công tác an ninh, quân sự. 10 Báo cáo thực tập tổng hợp Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính. * Nhiệm vụ quyền hạn. - Xây dựng nội qui, qui chế phương án làm việc và biện pháp thực hiện. - Quản lý và bố trí đủ đúng cán bộ cho các phòng, các đội sản xuất thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. - Trực tiếp theo dõi công tác quy hoạch và bồi dưỡng cán bộ, công tác tổ chức, công tác tư tưởng trong đơn vị, công tác tuyển dụng, đào tạo, công tác an ninh, quân sự. - Đề xuất công tác nâng lương, nâng bậc, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiếp nhận, chuyển đổi, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật. - Quan hệ mật thiết với các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị sản xuất của doanh nghiệp để thống nhất về số liệu giải quyết tốt những vấn đề về nghiệp vụ chuyên môn. - Phân công giao nhiệm vụ cho các bộ phận trong phòng đúng người đúng việc theo sở trường năng lực của từng người, động viên phát huy vai trò sáng tạo trong công việc hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ Giám đốc Công ty giao. Phó phòng: Có chức năng là người giúp việc cho Trưởng phòng và giải quyết điều hành các công việc của khi trưởng phòng đi công tác. Nhiệm vụ: thực hiện các nhiệm vụ trưởng phòng giao Và các bộ phận khác như: Bộ phận quản lý nhân sự, chế độ chính sách Cán bộ quản lý hành chính Bộ phận văn thư lưu trữ Bộ phận chăm sóc sức khoẻ, y tế 11 Báo cáo thực tập tổng hợp Đồng thời thức hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình giúp cho phòng thực hiện tốt niệm vụ của mình 2. Phòng kế toán tài chính Trưởng phòng *chức năng: Tham mưu cho Giám đốc trong công tác Tài chính Kế toán. Tổ chức thực hiện công tác kế toán thống kê; phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. * Nhiệm vụ: Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công tác kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán; Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính các nghĩa vụ thu nộp thanh toán nợ kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán;phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh và quyết định kinh tế tài chính của đơn vị; Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình quản lý – thực hiện các nhiệm vụ theo các chỉ tiêu kinh tế về sản xuất kinh doanh; Xây dựng kế hoạch tài chính, phương án quản lý tài chính để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xây dựng các qui định, qui chế quản lý nghiệp vụ; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn kiểm tra, đề xuất những biện pháp chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ kế toán tài chính đảm bảo đúng pháp luật; Phân công giao nhiệm vụ cho các cán bộ nhân viên trong phòng đúng sở trường, năng lực của từng cá nhân để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Quan hệ mật thiết với các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị sản xuất của doanh nghiệp để thống nhất về số liệu, giải quyết tốt những vấn đề nghiệp vụ chuyên môn. Phó phòng: 12 Báo cáo thực tập tổng hợp * Chức năng: tham gia quản lý tài chính kế toán tại doanh nghiệp; * Nhiệm vụ: Chỉ đạo công tác tài chính kế toán khi trưởng phòng đi vắng. Kế toán tổng hợp lập báo cáo quyết toán tài chính theo qui định của Bộ tài chính. Báo cáo Trưởng phòng về công tác được giao. Và còn một số bộ phận khác như: Kế toán tổng hợp Kế toán doanh thu và thanh toán công nợ của Chủ đầu tư và các Nhà thầu chính. Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư Cán bộ kế toán ngân hàng và thanh toán khối văn phòng, cơ quan cán bộ thủ quỹ kiêm kế toán thanh toán BHXH, thanh toán lương. Cùng có chức năng tham gia công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp. 3. Phòng kinh tế kĩ thuật Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Trưởng phòng * Chức năng Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, tiếp thị và đấu thầu, kinh tế và kế hoạch, tổ chức, quản lý việc thực hiện các hợp đồng xây lắp về khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đảm bảo hiệu quả kinh tế. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phòng KTKT, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty về kinh tế, kế hoạch và kỹ thuật thi công. * Nhiệm vụ: Nghiên cứu thị trường xây dựng, tham mưu cho Giám đốc Công ty trong việc xây dựng các định hướng lớn trong sản xuất kinh doanh. 13 Báo cáo thực tập tổng hợp Phối hợp với các Phòng-Ban có liên quan để xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn và hàng năm. Là đầu mối giúp lãnh đạo Công ty phối hợp linh hoạt và rộng rãi các bộ phận và cá nhân trong Công ty, các tổ chức và cá nhân ngoài Công ty trong việc thu thập, phân tích thông tin và tìm hiểu về các hợp đồng và các đối tác tiềm năng. Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong việc quyết định tham gia hoặc không tham gia chào giá, đấu thầu hoặc ký kết từng hợp đồng tiềm năng. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ công nhân viên trong phòng đúng người, đúng việc phát huy năng lực sở trường của từng người để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng. Quan hệ mật thiết với các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Công ty để thống nhất hướng giải quyết tốt nhất những vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ. 4. Ban quản lý các dự án đầu tư Chức năng nhiệm vụ các vị trí Trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng * Chức năng: Tham mưu với lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực tổ chức thực hiện đầu tư các dự án về: Hạ tầng kỹ thuật đô thị và Khu công nghiệp; Đầu tư xây dựng nhà ở để bán, trụ sở, văn phòng cho thuê, khu đô thị mới; Các dây chuyền công nghệ mới dưới dạng nhà máy, xưởng sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí; các dự án đầu tư liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước. * Nhiệm vụ Quản lý chung và điều hành công việc của Ban để hoàn thành các chức năng nhiệm vụ của phòng. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác đầu tư các lĩnh vực được phân công nêu trên. Báo cáo Giám đốc nắm bắt được cơ hội đầu tư của Công ty trong các cuộc họp định kỳ theo tháng hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết. 14 Báo cáo thực tập tổng hợp Tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình đầu tư, nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quan hệ với các cơ quan Nhà nước, các đối tác và các cơ quan chức năng địa phương; phối hợp với các phòng chức năng của Công ty và của Tổng công ty, các đơn vị có liên quan để giải quyết các thủ tục hồ sơ, để được hướng dẫn, giúp đỡ và tháo gỡ những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư. Cập nhật các thông tin về các Quy chế, qui định quản lý về đầu tư và xây dựng hiện hành. Tổ chức điều hành công việc chung của Ban để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các bộ phận khác có chức năng giúp cho ban quản lý dự án thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Và thực hiện nhiệm vụ do trưởng ban quản lý dự án giao cho từng bộ phận. 5. Phòng cơ giới vật tư Chức năng nhiệm vụ. Trưởng phòng : * Chức năng: Là người có trách nhiệm cao nhất của Phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về điều hành chỉ đạo tổ chức, thực hiện mọi hoạt động của Phòng mà Giám đốc giao về công tác quản lý vật tư thiết bị. * Nhiệm vụ quyền hạn: - Xây dựng kế hoạch để triển khai công việc được giao, xây dựng nội qui, qui chế về quản lý vật tư, thiết bị trong doanh nghiệp. - Phân tích đánh giá báo cáo kết quả về công tác quản lý vật tư- thiết bị. 15 Báo cáo thực tập tổng hợp - Đề xuất các phương án nghiên cứu khoa học kỹ thuật cải tiến đổi mới thiết bị tham gia đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn tay nghề cho cán bộ công nhân viên. - Phát hiện, đề nghị điều chỉnh hoặc đình chỉ những hoạt động kỹ thuật trái với qui định để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh. - Phân công giao nhiệm vụ cho từng bộ phận trong phòng theo đúng sở trường đào tạo, năng lực công tác để phát huy tính sáng tạo trong làm việc và hoàn thành nhiệm vụ Giám đốc giao. - Quan hệ mật thiết với các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị sản xuất của doanh nghiệp để thống nhất về số liệu, giải quyết tốt những vấn đề về nghiệp vụ chuyên môn. - Giám sát & kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng Các bộ phận khác có chức năng tham mưu và làm nhiệm vụ do trưởng phòng giao. 16 Báo cáo thực tập tổng hợp CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU CỦA CÔNG TY 2.1. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 2.1.1. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: -Thi công xây lắp bằng cơ giới : mặt bằng, nền móng và hạ tầng kỹ thuật các loại công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng, thuỷ lợi, giao thông, khu đô thị, khu công nghiệp ; - Xây dựng nhà ở, các công trình dân dụng, công nghiệp công cộng. - Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng ; gạch Block, ống cống bê tông, bê tông thương phẩm, và các loại vật liệu khác ; - Sản xuất công nghiệp : gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng ; côtpha định hình, giàn giáo, nhà công nghiệp, phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị và các sản phẩm công nghiệp, kết cấu định hình khác ; - Các hoạt động dịch vụ : cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật, dịch vụ khảo sát địa hình, địa chất, thí nghiệm vật liệu xây dựng, nền móng, tư vấn đầu tư ; -Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, công nghệ, vật liệu xây dựng, xuất khẩu lao động ; - Đầu tư và kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp, các Dự án thủy điện vừa và nhỏ. ( doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật). 2.1.2. Quy mô kinh doanh của công ty: 2.1.2.1. Vốn điều lệ Vốn điều lệ : 60.000.000.000 VNĐ 17 Báo cáo thực tập tổng hợp 2.1.2.2. Nguồn nhân lực Với đội ngũ hơn 700 kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề, được đào tạo trong nước cũng như nước ngoài, đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong quản lý cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến hiện nay, LICOGI13 có khả năng thi công, xây dựng các loại công trình tầm cỡ, quy mô lớn; những công trình kết cấu phức tạp nhất đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng cao trong lĩnh vực XD. TT Ngành nghề Phân loại Trình độ Số lượng I Tổng số CBCNV Kỹ sư kỹ thuật 744 175 A Nghành xây dựng 1 - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 2 - Kiến trúc sư nghiệp 3 - Kỹ sư vật liệu xây dựng 4 - Kỹ sư kinh tế xây dựng B Nghành xây giao thông C Các nghành nghề 1 - Kỹ sư động lực khác 2 - Kỹ sư cơ khí 3 - Kỹ sư điện 4 - Kỹ sư thủy lợi 5 - Cử nhân kinh tế, tài chính 6 - Cử nhân luật 7 - Cử nhân ngoại ngữ 5 4 2 8 20 4 3 II Công nhân kỹ thuật ( Bậc 3 trở lên ) 569 50 20 15 30 27 15 15 17 325 55 3 - 25 năm kinh nghiệm mỏ, 1 - K.S giao thông san nền 2 - Kỹ sư cầu đường 3 - K.S khai thác lộ thiên 4 - K.S trắc địa 1 - Thợ lái ôtô vận chuyển 2 - Thợ lái máy đào 3 - Thợ lái máy ủi 4 - Thợ đóng cọc 5 - Thợ khoan cọc nhồi 6 - Thợ cơ khí 7 - Công nhân trắc địa 8 - Thợ điện ôtô 9 - Thợ xây dựng (nề, sắt, xây...) 10 - Thợ khác 18 65 5 14 15 9 8 5 8 Bậc 3 - 5 Bậc 3 - 5 Bậc 3 - 5 Bậc 3 - 5 Bậc 3 - 5 Bậc 3 - 5 Bậc 3 - 5 Bậc 3 - 5 Bậc 3 - 5 Bậc 3 - 5
- Xem thêm -