Tài liệu Tiểu luận vẽ kỹ thuật vẽ hình chiếu thứ 3 và hình chiếu trục đo từ 2 hình chiếu

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 26882 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

BỘ CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ Bài tập : 5.51 Vẽ hình chiếu thứ 3 và hình chiếu trục đo từ 2 hình chiếu Giáo viên hướng dẩn SV thực hiện Lớp MSSV : : : : Nguyễn Hữu Thường Nguyễn Quốc Duy DHCK2TLT 08274441 Cho hai hình chiếu : -Vẽ hình chiếu thứ 3 - Dựng hình chiếu trục đo Tạo lổ R17 Dựng hình bao hình chiếu thứ 3 Dựng khối vật thể Tạo rãnh giữa Tạo khối trụ R14, h10 Vát 2 mặt bên Tạo 2 rãnh bên ` Tạo 2 bậc Tạo lỗ suốt R9 Cắt ¼ vật thể Vẽ giao tuyến
- Xem thêm -