Tài liệu Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch tại công ty du lịch và thương mại quốc tế vinatour

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TẠI CÔNG TY DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINATOUR.” ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TẠI CÔNG TY DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINATOUR LỜI MỞ ĐẦU Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế, là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp đánh giá hiệu quả kinh doanh chính là quá trình so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả đưa về với mục đích đã được đặt ra và dựa trên cơ sở giải quyết các vấn đề cơ bản của nền kinh tế này: Sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai, do do việc nghiên cứu và xem xét vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh là một đòi hỏi tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh hiện nay. Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đang là bài toán khó đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến. Chương I Cơ sở lý luận về kinh doanh lữ hành và hiệu quả kinh doanh lữ hành I .Tổng quan về kinh doanh lữ hành 1. Khái niệm về kinh doanh lữ hành và tính tất yếu khách quan hình thành và phát triển kinh doanh lữ hành. Quan hệ cung - cầu trong du lịch là mối quan hệ tương đối phức tạp chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố từ bên trong cũng như bên ngoài. Mối quan hệ này có khá nhiều điểm bất lợi cho cả nhà kinh doanh du lịch (cung) cũng như khách du lịch (cầu). Để giải quyết những khó khăn trong cung và cầu du lịch cần có một tác nhân trung gian làm nhiệm vụ liên kết giữa cung và cầu. Tác nhân đó chính là công ty lữ hành du lịch, những người thực hiện các hoạt động kinh doanh lữ hành. Vậy kinh doanh lữ hành là gì? 1.1 Khái niệm về kinh doanh lữ hành Theo định nghĩa của Tổng cục du lịch Việt Nam(TCDL Quy chế quản lý lữ hành ngày 29/4/1995) thì : Kinh doanh lữ hành là việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, thiết lập chương trình du lịch trọn gói hay từng phần , quảng cáo các chương trình này trực tiếp hay gián tiếp qua các trung gian hoặc văn phòng đại diện, tổ chức thực hiện chương trình và hướng dẫn du lịch. Các doanh nghiệp lữ hành đương nhiên được phép tổ chức mạng lưới đại lý lữ hành. 1.2 Tính tất yếu khách quan hình thành và phát triển ngành kinh doanh lữ hành Kinh doanh lữ hành là một bộ phận quan trọng, mang tính quyết định đến sự phát triển du lịch ở một không gian và thời gian nhất định. Xuất phát từ đặc điểm của sản xuất - tiêu dùng du lịch và mâu thuẫn trong mối quan hệ cung - cầu du lịch, kinh doanh lữ hành được khẳng định như một tất yếu khách quan đối với sự phát triển của ngành du lịch. Khi trình độ sản xuất xã hội càng phát triển, các mối quan hệ xã hội càng hoàn thiện, trình độ dân trí càng được nâng cao, thu nhập của người dân càng tăng lên thì nhu cầu du lịch ngày càng trở thành hiện tượng phổ biến của xã hội. Để đáp ứng nhu cầu du lịch của xã hội, ngành du lịch không ngừng phát triển, chuyên môn hóa dịch vụ phục vụ nhu cầu của khách du lịch như: Vận chuyển du lịch, khách sạn, nhà hàng, điểm và khu du lịch và lữ hành. Xét về mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa cung du lịch và cầu du lịch. Cầu du lịch là nhu cầu tổng hợp và đồng bộ cao còn cung du lịch thì mang tính cố định không có khả năng tiếp cận trực tiếp với khách du lịch. Các sản phẩm du lịch được kinh doanh ở những nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn, mang tính cố định không di chuyển được còn cầu du lịch ở mọi nơi khắp cả nước và các nước trên thế giới. Để đáp ứng nhu cầu đồng bộ cho khách du lịch tất yếu phải có một tổ chức trung gian, môi giới giữa khách du lịch với các doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm du lịch. Chiếc cầu nối giữa cung du lịch và cầu du lịch chính là hoạt động kinh doanh lữ hành. Cùng với xu hướng phát triển của thế giới- xu hướng toàn cầu hóa, thì thị trường du lịch không chỉ phát triển ở từng quốc gia mà phát triển trên toàn thế giới.Do đó, nhu cầu du lịch ở các nước ngày càng phát triển, nhu cầu du lịch của các nước muốn đi thăm quan giải trí ở các nước khác ngày càng tăng. Nhưng muốn thỏa mãn nhu cầu này, khách du lịch gặp nhiều khó khăn về nguồn thông tin của nước đến, ngôn ngữ giao dịch, không biết phong tục tập quán nước đến và từ đó khách không có khả năng tự tổ chức chuyến du lịch đến các nước để tham quan giải trí. Để giải quyết những khó khăn này và đáp ứng mọi nhu cầu của khách từ nước này đến nước khác tham quan cần thiết phải có tổ chức kinh doanh lữ hành quốc tế. 2. Chức năng của kinh doanh lữ hành Theo giáo trình quản lý kinh doanh lữ hành của TS.Nguyễn Bá Lâm trường ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội. Kinh doanh lữ hành có 3 chức năng 2.1 Chức năng môi giới trung gian Môi giới trung gian là chức năng cơ bản của kinh doanh lữ hành, phản ánh bản chất hoạt động lữ hành. Bản chất của hoạt động lữ hành là cầu nối giữa khách du lịch và các nhà cung ứng các sản phẩm du lịch, giữa cung và cầu du lịch trên thị trường, nó vừa đại diện cho khách du lịch phản ánh nhu cầu của họ đến các nhà cung ứng các sản phẩm du lịch trên thị trường, vừa đại diện cho các nhà cung ứng các sản phẩm du lịch, giới thiệu cho khách du lịch các sản phẩm về số lượng và chất lượng cung ứng cho khách du lịch. Chức năng môi giới trung gian chi phối và định hướng hoạt động của kinh doanh lữ hành trên các mặt: Tổ chức quảng bá du lịch và cung cấp thông tin các tài liệu cần thiết cho khách du lịch về các sản phẩm du lịch, điểm và khu du lịch hấp dẫn, cơ sở lưu trú, các điều kiện phục vụ chuyến du lịch và các tuyến, chương trình du lịch. Làm các dịch vụ cho khách du lịch. Làm đại lý cho các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch. 2.2 Chức năng tổ chức sản xuất, bán và thực hiện chương trình du lịch Chương trình du lịch là lịch trình, các dịch vụ và giá bán chương trình được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ nơi xuất phát đến điểm kết thúc chuyến đi. Sản xuất và bán nhiều chương trình du lịch, thu hút khách du lịch qua bán chương trình du lịch là mục tiêu của hoạt động lữ hành. Sản xuất chương trình du lịch, thực hiện yêu cầu: Chương trình du lịch phải hấp dẫn, đáp ứng mục đích của chuyến đi, nâng cao hiệu quả của chuyến đi đối với khách du lịch và doanh nghiệp lữ hành, giá cả chương trình du lịch hợp lý và khách du lịch có thể chấp nhận được. Mục đích của sản xuất chương trình du lịch là tổ chức bán chương trình du lịch và thực hiện chuyến đi của khách du lịch. Do đó, các doanh nghiệp lữ hành phải tổ chức mạng lưới phân phối và bán chương trình du lịch. Muốn vậy các doanh nghiệp lữ hành phải tổ chức các đại lý bán chương trình du lịch, phải quảng bá du lịch, xây dựng chính sách bán chương trình du lịch và chăm sóc khách hàng. Sau khi bán chương trình du lịch, các doanh nghiệp lữ hành tổ chức chuyến đi cho khách du lịch, đây là công đoạn cuối cùng của kinh doanh lữ hành.Công đoạn này bao gồm tổ chức vận chuyển khách, bố trí nơi lưu trú và ăn uống cho khách, tổ chức đi thăm quan giải trí, kiểm tra việc cung ứng các sản phẩm du lịch cho khách theo hợp đồng đã ký kết. 2.3 Chức năng khai thác các tiềm năng phát triển du lịch Khai thác phát triển du lịch là nhiệm vụ chung của toàn ngành du lịch. Một trong những nội dung cơ bản của nhiệm vụ này là chức năng khai thác các nguồn khách du lịch tiềm ẩn. Tiếp cận với khách và khai thác nguồn khách du lịch tiềm ẩn, để thực hiện cầu nối của mình giữa khách du lịch và các doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm du lịch là chức năng quan trọng của kinh doanh lữ hành. Chức năng này thể hiện trên hai mặt: Khai thác tiềm năng khách du lịch tiềm ẩn nghĩa là khai thác tiềm ẩn chưa thực hiện chuyến đi du lịch biến khả năng thành hiện thực. Khai thác tài nguyên du lịch và cơ sở vật chất của ngành du lịch là một trong những nhiệm vụ của kinh doanh lữ hành sau khi nghiên cứu thị trường du lịch. Khai thác nguồn khách du lịch tiềm ẩn là tìm chọn các doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm du lịch có chất lượng để đáp ứng nhu cầu khách du lịch ngày càng tăng. 3. Vai trò của kinh doanh lữ hành 3.1 Hoạt động lữ hành đóng vai trò quan trọng thực hiện chiến lược phát triển ngành du lịch – nó là cầu nối giữa nhu cầu du lịch và các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch Mục tiêu của hoạt động du lịch nói chung và lữ hành nói riêng là đáp ứng nhu cầu của khách du lịch về số lượng và chất lượng sản phẩm. Để đáp ứng nhu cầu này, hoạt động kinh doanh lữ hành có vị trí quan trọng là thiết lập quan hệ với các nhà cung ứng các sản phẩm du lịch bằng các hợp đồng kinh tế - du lịch, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết đối với các nhà cung ứng.Đồng thời, trên cơ sở nắm nhu cầu của khách du lịch phản ánh cho các nhà cung ứng sản xuất các sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách du lịch. 3.2 Hoạt động kinh doanh lữ hành đóng vai trò quan trọng thỏa mãn nhu cầu và đem lại lợi ích cho khách Xuất phát từ sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống của cộng đồng dân cư lên cao, nhu cầu du lịch cũng phát triển. Một bộ phận nhu cầu du lịch của cộng đồng dân cư được thực hiện thông qua nhiều con đường khác nhau, trong đó có hoạt động kinh doanh lữ hành. Còn một bộ phận nhu cầu du lịch chưa được thực hiện vì có nhiều lý do hạn chế về kinh tế, thời gian. Hoạt động kinh doanh lữ hành phát triển góp phần thỏa mãn nhu cầu du lịch của khách du lịch, đồng thời mang lại lợi ích cho khách du lịch; tiết kiệm thời gian, tiền của và công sức cho khách du lịch trong việc xây dựng chương trình du lịch của mình; phát triển và mở rộng các chuyến đi du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch và củng cố các quan hệ xã hội, giải trí; giúp khách lựa chọn chương trình du lịch theo nhu cầu. 3.3 Hoạt động du lịch lữ hành có vai trò quan trọng để phát triển thị trường du lịch Thị trường du lịch bao gồm 2 loại thị trường chủ yếu là thị trường gửi khách và thị trường nhận khách, thị trường gửi khách phản ánh cầu thị trường, còn thị trường nhận khách phản ánh cung thị thị trường du lịch. Thị trường gửi khách có tác động quyết định để phát triển thị trường nhân khách ngược lại phát triển thị trường nhận khách về số lượng và chất lượng sản phẩm có tác động thu hút khách du lịch. Như vậy kinh doanh lữ hành có vai trò quan trọng vừa có tác động phát triển thị trường gửi khách là khai thác các nguồn khách, vừa có tác động thúc đẩy thị trường nhận khách phát triển. Điều này có nghĩa là hoạt động kinh doanh lữ hành bảo đảm cân đối cung cầu du lịch trên thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của địa phương và quốc gia. 3.4 Hoạt động kinh doanh lữ hành góp phần phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân địa phương nơi đến Kinh doanh lữ hành du lịch đưa khách du lịch đến thăm quan địa phương du lịch và nghỉ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế xã hội địa phương và cộng đồng dân cư địa phương Khách du lịch đến địa phương, tạo nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm du lịch ở địa phương và tạo cơ hội cho địa phương khai thác mọi tiềm năng là sản xuất các sản phẩm để cung ứng cho khách du lịch. Đặc biệt, khách du lịch quốc tế là nguồn khách giúp địa phương thu ngoại tệ, đây là hình thức xuất khẩu tại chỗ đạt hiệu quả kinh tế cao. Địa phương có nhiều tài nguyên du lịch đã hình thành các điểm và khu du lịch hấp dẫn, giúp khách du lịch đến thăm quan các điểm và khu du lịch càng đông, tạo cơ hội cộng đồng dân cư tìm kiếm việc làm tăng thu nhập và tiếp thu nền văn minh của các dân tộc. Thông qua hoạt động quảng bá, cung cấp thông tin về phong tục tập quán nền văn hóa dân tộc, tài nguyên góp phần tạo niềm tự hào về quê hương, đất nước và dân tộc của cộng đồng dân cư địa phương, thiết lập quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa các dân tộc và giữa các quốc gia. 3.5 Hoạt động kinh doanh lữ hành góp phần khai thác tài nguyên du lịch địa phương và đất nước Hoạt động kinh doanh lữ hành gắn liền sự phát triển các tuyến và chương trình du lịch. Vì vậy, sự phát triển kinh doanh lữ hành có tác dụng thúc đẩy phát triển các tuyến và chương trình du lịch. Đây là yếu tố quan trọng để khai thác các tài nguyên du lịch. Mặt khác, kinh doanh lữ hành phát triển, thu hút khách du lịch càng đông, có tác dụng thúc đẩy khai thác tài nguyên du lịch để hình thành các điểm du lịch hấp dẫn và nâng cao hiệu quả sử dụng chúng. II Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh lữ hành Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, các doanh nghiệp phải tính đến hiệu quả ngay trong mỗi phương án kinh doanh cũng như lường trước các diễn biến phức tạp của thị trường. Nói cách khác, hiệu quả kinh doanh luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Vậy hiệu quả kinh doanh là gì ? 1. Hiệu quả kinh doanh 1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn nhân tài, vật lực của doanh nghiệp để đạt được kết quả cao nhất trong quá trình kinh doanh với tổng chi phí thấp nhất. Về cơ bản, hiệu quả kinh doanh được phản ánh trên hai mặt: hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. 1.2 Hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội và mối quan hệ của chúng trong kinh doanh lữ hành Trong hoạt động du lịch, hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Hiệu quả kinh tế là phản ánh trình độ sử dụng và khai thác các yếu tố tài nguyên du lịch, tạo ra nguồn thu cao với chất lượng cao nhất với chi phí thấp nhất.Hiệu quả xã hội của hoạt động du lịch là phản ánh mức độ tác động của hoạt động du lịch đến các kết quả xã hội và môi trường biểu hiện trên các mặt: du lịch phát triển làm cho con người nghỉ ngơi, giải trí, phục hồi sức khỏe, nâng cao hiểu biết về văn hóa xã hội, tạo ra nhiều việc làm cho xã hội, tình hữu nghị giữa các dân tộc ngày càng phát triển … 2. Hiệu quả kinh doanh lữ hành Hiệu quả kinh doanh lữ hành thể hiện khả năng mức độ sử dụng các yếu tố đầu vào và tài nguyên du lịch, nhằm tạo ra và tiêu thụ một khối lượng sản phẩm dịch vụ cao trong một khoảng thời gian nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch với chi phí nhỏ nhất, đạt doanh thu cao nhất, đạt được lợi nhuận tối đa và có ảnh hưởng tích cực đến xã hội và môi trường. Trong đó bao gồm các yếu tố đầu vào là cơ sở vật chất kỹ thuật; vốn sản xuất kinh doanh và lao động; tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân tạo; doanh thu từ hàng hóa, dịch vụ và cuối cùng là chi phí cho đối tượng lao động, tư liệu lao động, lao động thuần túy. 3. Các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh lữ hành 3.1 Sự cần thiết phải xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh lữ hành Khi kinh doanh lữ hành, doanh nghiệp lữ hành không chỉ đơn giản đóng vai trò là nhà phân phối sản phẩm trong du lịch mà còn là nhà sản xuất. Việc xây dựng các chỉ tiêu định lượng rất cần thiết để giúp nhà quản lý có một cơ sở chính xác và khoa học đánh giá một cách hoàn thiện, nâng cao năng xuất và chất lượng hiệu quả kinh doanh loại san phẩm này. Việc phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh lữ hành nhằm mục đích nhận thức, đánh giá đúng đắn hiệu quả kinh tế trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó thấy được trình độ quản lý kinh doanh cũng như đánh giá được chất lượng các phương án kinh doanh mà doanh nghiệp đã đề ra, đồng thời khẳng định vị thế và so sánh đẳng cấp với các đối thủ cạnh tranh trên thương trường. 3.2 Các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh lữ hành Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành rất phức tạp. Do vậy cần thiết phải có các chỉ tiêu để đo lường và đánh giá chính xác, khoa học. Theo giáo trình quản lý kinh doanh lữ hành của TS.Nguyễn Bá Lâm trường ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội, các chỉ tiêu đánh giá lữ hành bao gồm: 3.2.1 Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế tổng hợp Là chỉ tiêu cơ bản nhất, phản ánh quan hệ giữa kết quả kinh doanh và chi phí bỏ ra để đạt kết quả kinh doanh. Có nghĩa là, cứ một đồng chi phí bỏ ra thì kết quả đạt được bao nhiêu. Hiệu quả kinh tế tổng hợp được xác định bằng công thức: H = M/C Trong đó: H: Hiệu quả kinh tế M: Kết quả kinh doanh, tổng doanh thu du lịch và lợi nhuận C: Chi phí bó ra để đạt hiệu quả kinh doanh Nếu: H > 1 => Kinh doanh có lãi H = 1 => Kinh doanh hòa vốn H < 1 = > Kinh doanh lỗ vốn 3.2.2 Chỉ tiêu lợi nhuận Chỉ tiêu này phản ánh kết quả kinh doanh cuối cùng các chuyến du lịch trong kỳ phân tích. Chỉ tiêu lợi nhuận gồm: • Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ( Ltt ) được xác định bằng công thức: Ltt = M − C • Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ( Lst ) được xác định bằng công thức: Lst = M − C − Ttn Trong đó: Ttn : Thuế thu nhập • Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hoặc sau thuế chỉ phản ánh số tuyệt đối lợi nhuận, nhưng đánh giá nâng cao hiệu quả kinh tế chưa thể hiện rõ nét. Vì vậy, để khắc phục vấn đề này, người ta thường dùng chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu hay suất lợi nhuận trên doanh thu ( L'tt , L'st ) Ltt x100 M L L'st = st x100 M L'tt = 3.2.3 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Vốn kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành gồm hai loại: vốn cố định và vốn lưu động Vốn cố định là vốn đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để hình thành nên tài sản cố định của doanh nghiệp như: Điểm du lịch, khu du lịch, khách sạn, nhà hàng, các cơ sở dịch vụ khác. Hiệu quả sử dụng vốn cố định được thể hiện ở chỉ tiêu thời gian hoàn trả vốn và sức sinh lời trên đồng vốn đầu tư. Nếu trường hợp vốn đầu tư của chủ sở hữu không đủ, phải vay vốn để đầu tư, phải xác định thời hạn thu hồi vốn vay, công thức xác định: tv = Vv Lst − Lv Trong đó: Vv : Tổng vốn vay tv : Thời hạn thu hồi vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản Lst : Lợi nhuận sau thuế Lv : Lãi vốn vay phải trả Vốn lưu động là vốn dùng vào sản xuất kinh doanh hàng ngày bao gồm:Vốn dự trữ nguyên liệu hàng hóa, vốn vật rẻ tiền chóng hỏng, vốn bằng tiền … Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói chung và vốn lưu động được xác định theo chỉ tiêu • Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Lv = L st V CD − V LD Trong đó: Lv : Mức lợi nhuận trên đồng vốn kinh doanh • Hiệu quả sử dụng vốn lưu động LVLD = LCC V st V LD M = V LD Trong đó: LVLD : Lợi nhuận trên đồng vốn lưu động VLD : Tổng số vốn lưu động LCC : Số lần chu chuyển vốn 3.2.4 Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí được xác định bằng công thức: C F = x100 M ' c Lst / c Lst = C Trong đó: Fc' : Tỉ suất chi phí trên doanh thu Lst / c : Lợi nhuận sau thuế trên đồng chi phí nghĩa là 1 đồng chi phí bỏ ra kể cả giá vốn tạo ra được bao nhiêu lãi. 3.2.5 Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động được thể hiện bằng chỉ tiêu năng suất lao động WD = Trong đó: D Ld WD : Năng suất lao động bình quân theo doanh thu trong kỳ Ld : Số lao động sử dụng bình quân trong kỳ 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh lữ hành Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh lữ hành nhưng chủ yếu là hai nhân tố: nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan. 4.1 Nhân tố khách quan Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh lữ hành bao gồm: 4.1.1 Tình hình chính trị và thể chế của quốc gia Là nhân tố quan trọng, tác động đến phát triển ngành du lịch và hiệu quả kinh doanh của ngành du lịch. Đất nước ổn định về chính trị và thể chế chính trị, bảo vệ lợi ích của dân tộc, các thành phần và phát huy tinh thần sáng tạo trong sản xuất của mọi tầng lớp nhân dân, sẽ thu hút khách an tâm đi du lịch, thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh. Đây là yếu tố cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành. 4.1.2 Sự phát triển kinh tế Là nhân tố có tính quyết định đến đời sống nhân dân. Kinh tế phát triển, thu nhập của nhân danh tăng lên, đời sống không ngừng cải thiện, nhu cầu du lịch tăng, thúc đẩy ngành du lịch phát triển với tốc độ nhanh. 4.1.3 Tài nguyên du lịch Tài nguyên du lịch vừa là tiền đề hình thành và phát triển ngành du lịch, vừa là nhân tố quan trọng đối với phát triển ngành du lịch và nâng cao hiệu quả kinh tế của kinh doanh du lịch. Các tài nguyên du lịch là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sản phẩm du lịch hoàn chỉnh để thực hiện mục đích của chuyến du ngoạn cho khách du lịch. Tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú là điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành. 4.1.4 Cơ sở hạ tầng xã hội Là nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngành du lịch và nâng cao hiệu quả kinh tế hoạt động du lịch. Cơ sở hạ tầng xã hội đảm bảo tốt sẽ tạo ra tâm lý an toàn cho khách và kích thích khách đi du ngoạn. 4.1.5 Các chính sách, luật lệ, chế độ của nhà nước Chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nói riêng. Thông qua các yếu tố như chính sách thuế, tín dụng, thủ tục xuất nhập cảnh, tác động đến cả người kinh doanh và khách du lịch. Với đặc trưng của ngành kinh doanh lữ hành, lượng khách du lịch quốc tế đóng vai trò rất lớn trong sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, kinh doanh lữ hành phụ thuộc rất nhiều vào chính sách mở cửa để đón nhận đầu tư nước ngoài và khách du lịch quốc tế.Đối với trong nước, chính sách khuyến khích tiêu dùng hơn là tích lũy sẽ có ảnh hưởng đến cầu du lịch. 4.1.6 Môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành Là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh lữ hành. Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh trong nhiều năm đổi mới, phát triển hợp tác kinh tế thương mại và hội nhập kinh tế thế giới, ngành du lịch phát triển nhanh chóng, các thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước đã đầu tư vào hoạt động du lịch. Do đó, số lượng các loại hình doanh nghiệp lũ hành ở nước ta tăng nhanh chóng, dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp áp dụng nhiều thủ đoạn để cạnh tranh nhưng có thể phân ra hai loại thủ đoạn cạnh tranh:cạnh tranh hợp pháp và cạnh tranh không không hợp pháp. Cạnh tranh tất yếu ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. 4.2 Nhân tố chủ quan 4.2.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật của các doanh nghiệp lữ hành Là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch bao gồm các điểm du lịch, khu du lịch, đô thị du lịch, hệ thống khách sạn, nhà hàng, cơ sở vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng, các dịch vụ bổ sung... Đây là cơ sở để sản xuất các sản phẩm du lịch phục vụ khách du lịch. Hiệu quả kinh doanh du lịch cũng có nghĩa là trên cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có tạo ra nhiều sản phẩm du lịch với chất lượng ngày càng tốt hơn, cụ thể là hao phí vật chất kỹ thuật để tạo ra một đơn vị sản phẩm ít hơn. Vì vậy, cơ sở vật chất kỹ thuật càng văn minh, hiện đại, sẽ tạo ra nhiều sản phẩm du lịch với chất lượng cao, thu hút khách du lịch. 4.2.2 Đội ngũ lao động làm việc ở các doanh nghiệp lữ hành Đội ngũ này có vai trò quyết định đến phát triển ngành du lịch. Nhân tố này bao gồm số lượng, cơ cấu đội ngũ lao động, trình độ nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của người lao động, cơ chế quản lý lao động của doanh nghiệp. Vì vậy, để đội ngũ phát huy khả năng của mình đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cần chú trọng tuyển chọn đội ngũ lao động đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có trình độ nghiệp vụ kỹ thuật và quản lý, chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động đồng thời đổi mới cơ chế quản lý lao động bằng quản lý theo định mức lao động và áp dụng hình thức trả lương khoán và thưởng cho những người có thành tích tốt. 4.2.3Trình độ tổ chức và quản lý của doanh nghiệp du lịch Là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp biết quản lý tốt, nắm vững nhu cầu thị trường và tâm lý đối tượng khách du lịch, sử dụng hợp lý các nguồn liệu, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo và quan tâm đến lợi ích của người lao động thì sẽ phát triển kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chương II Thực trạng về phát triển kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại quốc tế VINATOUR I. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phẩn Du lịch và Thương mại quốc tế VINATOUR 1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Ra đời và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của ngành du lịch Việt Nam nên Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại quốc tế VINATOUR là một trong số ít những đơn vị chứng kiến những bước thăng trằm của lịch sử ngành du lịch Việt Nam.Cùng với những thăng trầm của ngành du lịch Việt Nam, Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại quốc tế VINATOUR cũng đã trải qua nhiều thuận lợi và khó khăn trong lịch sử 50 năm phát triển của mình. Để có vị trí như hôm nay, trong ngành du lịch nói riêng và trong nền kinh tế Việt Nam nói chung, VINATOUR đã có một quá trình lịch sử phát triển với nhiều sự thay đổi. Năm 1960, Công ty VINATOUR ra đời với vai trò là một đơn vị chuyên trách nhiệm vụ lữ hành quốc tế của du lịch Việt Nam và nằm trong Công ty du lịch Việt Nam. Năm 1982, Công ty trở thành ban điều hành việc đưa đón khách. Năm 1984 công ty trở thành trung tâm điều hành hướng dẫn du lịch. Đến năm 1990 do những thay đổi về tổ chức của ngành nên Công ty bị rút chức năng lữ hành quốc tế và đến năm 1993 chức năng này được trao lại cho Công ty. Đến năm 2005 Công ty được cổ phần hóa và trở thành Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại quốc tế VINATOUR Căn cứ vào quyết định số 392/QĐ_TCDL ngày 6/5/2005 của Tổng cục du lịch, phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty điều hành hướng dẫn du lịch thành Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại quốc tế VINATOUR. Loại hình doanh nghiệp của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại quốc tế VINATOUR là Công ty cổ phần. Có điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau: Điều 1: Tên công ty Tên Việt Nam: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại quốc tế VINATOUR Tên Tiếng Anh: The international tourism and trade joint stock company VINATOUR Công ty có các chi nhánh, trung tâm, xí nghiệp, khách sạn, văn phòng đại diện ở trong nước và ngoài nước, để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh theo quy định của đại hội đồng cổ đông, phù hợp với pháp luật hiện hành và quy định của mỗi địa phương. Điều 2: Hình thức thành lập và tư cách pháp nhân Công ty được thành lập từ việc chuyển Công ty điều hành hướng dẫn du lịch (là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng cục du lịch) thành Công ty cổ phần theo quyết định 392/QĐ_TCDL của Tổng cục du lịch được tổ chức và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/1999. - Công ty cổ phần du lịch và thương mại quốc tế: + Thuộc sở hữu của các cổ đông + Có tư cách pháp nhân đầy đủ theo pháp luật Việt Nam, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng ngoại thương và các ngân hàng khác. + Có điều lệ tổ chức và hoạt động, có vốn điều lệ và chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ của Công ty bằng số vốn đó. + Hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh. Điều 3: Mục tiêu và nội dung hoạt động 1.Mục tiêu Mục tiêu của Công ty là không ngừng phát triển hoạt động kinh doanh, phát huy quyền tối đa hóa lợi nhuận có thể có được của Công ty; cải thiện điều kiện làm việc của Công ty, nâng cao thu nhập đời sống của người lao động; đảm bảo lợi ích của cổ đông trong Công ty và làm tròn nghĩa vụ với nhà nước. 2.Nội dung hoạt động - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lữ hành quốc tế và nội địa, khách sạn, nhà hàng, cho thuê văn phòng, xuất nhập khẩu hàng hóa, đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, vận chuyển khách du lịch và hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu lao động và tư vấn du học xúc tiến đầu tư, xây dựng khu du lịch. - Các dịch vụ hỗ trợ, các dịch vụ vui chơi giải trí trong lĩnh vực du lịch - Đối tượng phục vụ: khách hàng trong nước và khách quốc tế
- Xem thêm -