Tài liệu Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại công ty cổ phần dệt may phú hoà an

  • Số trang: 98 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 191 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ------------ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY PHÚ HOÀ AN TRẦN KHÁNH LINH Huế, tháng 5 năm 2016 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ------------ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY PHÚ HOÀ AN Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Tên: Trần Khánh Linh ThS. Lê Quang Trực Lớp: K46A – QTKD Thương Mại Niên khóa: 2012 - 2016 LỜI CẢM ƠN Khoá luận tốt nghiệp này được hoàn thành là kết quả của một quá trình học tập trên ghế nhà trường, và là kết quả của việc học hỏi, rèn luyện thực tế ở Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An Sau hơn hai tháng thực tập tại Công ty CP Dệt may Phú Hoà An, tôi đã có điều kiện được trải nghiệm thực tế, trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, là cơ hội để so sánh những kiến thức đã học trên giảng đường Đại học với những gì được biết trong một doanh nghiệp cụ thể, từ đó đúc kết cho mình những kinh nghiệm và bài học bổ ích trong trương lai. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô Trường Đại học Kinh Tế Huế, đặc biệt là giáo viên hướng dẫn Th.S Lê Quang Trực đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ, giải đáp những thắc mắc và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hòa An, toàn thể các anh chị trong Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Kế toán tài chính đã nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo cho tôi những kiến thức mới, những công việc cụ thể, cung cấp những thông tin cần thiết để tôi có thể hoàn thành được khoá luận này. Sau cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả bạn bè cùng những người thân đã luôn quan tâm, động viên và ủng hộ tôi trong suốt thời gian thực tập và hoàn thành khoá luận. Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm của bản thân còn nhiều hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp không tránh khỏi những sai sót. Rất mong sự thông cảm và đóng góp ý kiến của quý thầy cô giáo và các bạn để khóa luận tốt nghiệp được hoàn thiện hơn. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Huế, ngày 5 tháng 5 năm 2016 Sinh viên Trần Khánh Linh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFTA: Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN APEC: Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương ASEAN: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á CP: Cổ phần DH: Dài hạn DN: Doanh nghiệp EU: Liên minh châu Âu FTA: Hiệp định thương mại tự do KNXK: Kim ngạch xuất khẩu NK: Nhập khẩu NPL: Nguyên phụ liệu SP: Sản phẩm TPP: Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TSCĐ: Tài sản cố định XK: Xuất khẩu XNK: Xuất nhập khẩu DANH MỤC ĐỒ THỊ Biểu đồ 1.1: Kim ngạch xuất khẩu hàng Dệt may Việt Nam 2009-2013 (Triệu USD) .....28 Biểu đồ 1.2: Cơ cấu mặt hàng dệt may xuất khẩu (2013) ..................................................28 Biểu đồ 1.3: Thị trường xuất khẩu dệt may của Việt Nam năm 2013 ...............................29 Biểu đồ 1.4: Tăng trưởng Kim ngạch Xuất khẩu hàng Dệt may Việt Nam qua các năm (Tỷ USD) ...................................................................................................................................29 Biểu đồ 1.5: Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015 (Triệu USD)........................................................................................................................30 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu lao động theo giới tính của công ty giai đoạn 2012-2014 .................39 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu lao động theo tính chất lao động của công ty giai đoạn 2012-2014..40 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu lao động theo trình độ của công ty giai đoạn 2012-2014 ..................41 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của công ty giai đoạn 2012-2014 ......................45 Biểu đồ 2.5: Giá trị hoạt động xuất khẩu theo hình thức xuất khẩu giai đoạn 2012-2014 51 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty ....................................34 Bảng 2.2: Tình hình tài sản của công ty năm 2015 ............................................................42 Bảng 2.3: Thị trường và đối tác lớn của công ty trên thế giới (Đơn vị: VNĐ)..................44 Bảng 2.4: Doanh thu theo quốc gia xuất khẩu giai đoạn 2012 – 2014...............................50 Bảng 2.5: Doanh thu xuất khẩu của công ty giai đoạn 2012-2014 ....................................52 Bảng 2.6: Lợi nhuận xuất khẩu của công ty giai đoạn 2012-2014.....................................53 Bảng 2.7: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu giai đoạn 2012-2014 .....................................54 Bảng 2.8: Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí giai đoạn 2012-2014 ..........................................55 Bảng 3.1: Các mục tiêu cụ thể của ngành dệt may đến năm 2030 .....................................68 Bảng 3.2: Kế hoạch trong thời gian tới của công ty...........................................................71 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN........................................................................................................................i DANH MỤC ĐỒ THỊ ........................................................................................................ iii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU........................................................................................iv MỤC LỤC ............................................................................................................................v PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.......................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu.......................................................................................................2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..................................................................................2 4. Phương pháp nghiên cứu................................................................................................3 5. Bố cục đề tài: ..................................................................................................................4 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ......................................................5 Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ..........................................5 1.1 Cơ sở lý luận.................................................................................................................5 1.1.1 Xuất khẩu, hoạt động xuất khẩu................................................................................5 1.1.1.1 Khái niệm về xuất khẩu, hoạt động xuất khẩu .......................................................5 1.1.1.2 Vai trò của xuất khẩu .............................................................................................6 1.1.1.3 Các hình thức xuất khẩu.........................................................................................8 1.1.2 Nội dung của hoạt động xuất khẩu..........................................................................13 1.1.2.1 Nghiên cứu thị trường xuất khẩu..........................................................................13 1.1.2.2 Xác định mặt hàng xuất khẩu ...............................................................................14 1.1.2.3 Nghiên cứu về dung lượng thị trường và các nhân tố ảnh hưởng........................14 1.1.2.4 Nghiên cứu về giá cả hàng hoá ............................................................................16 1.1.2.5 Nghiên cứu về cạnh tranh.....................................................................................17 1.1.2.6 Hợp đồng xuất khẩu .............................................................................................17 1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh xuất khẩu..............................................19 1.2.1 Tỷ lệ ngoại tệ xuất khẩu. .........................................................................................19 1.2.2 Tổng lợi nhuận thu được trong kỳ...........................................................................19 1.2.3 Lợi nhuận trên doanh thu xuất khẩu........................................................................19 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu .....................................20 1.3.1 Các yếu tố vi mô......................................................................................................20 1.3.1.1 Cơ chế tổ chức quản lý của công ty .....................................................................20 1.3.1.2 Tiềm lực tài chính.................................................................................................21 1.3.1.3 Khả năng kiểm soát, chi phối, độ tin cậy của nguồn cung cấp hàng hoá và dự trữ hàng hoá của doanh nghiệp ..............................................................................................21 1.3.1.4 Cơ sở vật chất, kỹ thuật ........................................................................................21 1.3.1.5 Uy tín của doanh nghiệp.......................................................................................21 1.3.1.6 Yếu tố cạnh tranh .................................................................................................22 1.3.2 Các yếu tố vĩ mô......................................................................................................23 1.3.2.1 Các yếu tố chính trị - pháp luật ............................................................................23 1.3.2.2 Các yếu tố về tự nhiên và công nghệ ...................................................................24 1.3.2.3 Các nhân tố kinh tế...............................................................................................25 1.4 Hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may ở Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế. ..........................................................................................................................................26 1.4.1 Tổng quan tình hình ngành dệt may Việt Nam trong những năm qua....................26 1.4.2 Tình hình xuất khẩu hàng dệt may tại Thừa Thiên Huế trong những năm qua. .....30 Chương 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY PHÚ HOÀ AN.................................................................................................32 2.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An ..............................................32 2.1.1 Giới thiệu chung về công ty. ...................................................................................32 2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty ......................................................32 2.1.2.1 Quá trình hình thành.............................................................................................32 2.1.2.2 Quá trình phát triển...............................................................................................35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của công ty...................................................37 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức công ty.........................................................................................37 2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban .........................................................38 2.1.3 Các nguồn lực chính của công ty ............................................................................39 2.1.3.1 Cơ cấu Lao động ..................................................................................................39 2.1.3.2 Tình hình tài sản của công ty ...............................................................................42 2.2 Thực trạng tình hình kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may tại Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An ..............................................................................................................44 2.2.1 Thị trường XK và mặt hàng XK của công ty CP dệt may Phú Hoà An .................44 2.2.2 Quá trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu .................................................................47 2.2.2.1 Quy trình...............................................................................................................47 2.2.2.2 Tổ chức giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng ...............................................48 2.3 Một số kết quả hoạt động kinh doanh XK của công ty giai đoạn 2012-2015............50 2.3.1 Sản lượng và doanh thu XK của công ty trong những năm vừa qua ......................50 2.3.1.1 Sản lượng và doanh thu theo quốc gia XK ..........................................................50 2.3.1.2 Sản lượng và doanh thu theo hình thức XK .........................................................51 2.3.1.3 Hiệu quả xuất khẩu của công ty ...........................................................................52 2.4 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty...56 2.4.1 Các yếu tố vi mô......................................................................................................56 2.4.1.1 Cơ chế tổ chức quản lý của công ty .....................................................................56 2.4.1.2 Nguồn nhân lực ....................................................................................................57 2.4.1.3 Khả năng kiểm soát, chi phối, độ tin cậy của nguồn cung cấp hàng hoá và dự trữ hàng hoá của doanh nghiệp ..............................................................................................57 2.4.1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật .........................................................................................58 2.4.1.5 Uy tín của doanh nghiệp.......................................................................................58 2.4.1.6 Yếu tố cạnh tranh .................................................................................................59 2.4.2 Các yếu tố vĩ mô......................................................................................................59 2.4.2.1 Các yếu tố chính trị - pháp luật ............................................................................59 2.4.2.2 Các yếu tố kinh tế.................................................................................................60 2.5 Phân tích SWOT hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty.................................62 2.5.1 Điểm mạnh (Strengths) ...........................................................................................62 2.5.2 Điểm yếu (Weaknesses) ..........................................................................................63 2.5.3 Cơ hội (Opportunities) ............................................................................................64 2.5.4 Thách thức (Threats) ...............................................................................................65 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY PHÚ HOÀ AN ....................66 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may của công ty........................................................................................................................66 3.1.1 Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam ..................................................................................................................................66 3.1.1.1 Quan điểm phát triển ............................................................................................66 3.1.1.2 Mục tiêu phát triển ...............................................................................................67 3.1.1.3 Định hướng phát triển ..........................................................................................68 3.1.2 Mục tiêu phát triển của công ty CP Dệt may Phú Hoà An .....................................69 3.1.3 Căn cứ vào SWOT đưa ra giải pháp về hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty .......................................................................................................................................71 3.2 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng may mặc của công ty cổ phần Dệt may Phú Hòa An...............................................................................................72 3.2.1 Vấn đề về thị trường XK .........................................................................................72 3.2.1.1 Củng cố thị trường hiện có...................................................................................72 3.2.1.2 Tăng cường nghiên cứu thị trường, mở rộng thị trường mới và xây dựng chiến lược thị trường toàn diện ..................................................................................................73 3.2.1.3 Cải thiện và nâng cao lĩnh vực Marketing ...........................................................74 3.2.2 Vấn đề sản phẩm .....................................................................................................75 3.2.2.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm ............................................................................75 3.2.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm .........................................................................................76 3.2.2.3 Giảm giá thành sản phẩm .....................................................................................76 3.2.3 Vấn đề nguồn nhân lực............................................................................................77 3.2.3.1 Tuyển dụng...........................................................................................................77 3.2.3.2 Chế độ đãi ngộ người lao động ............................................................................78 3.2.3.3 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng lao động...............................................78 3.2.4 Các vấn đề khác.......................................................................................................79 3.2.4.1 Nâng cao hệ thống bộ máy sản xuất kinh doanh, công tác kế hoạch và công tác quản lý kỹ thuật ................................................................................................................79 3.2.4.2 Tăng cường liên doanh với công ty sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu ......79 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..........................................................................81 1. Kết luận ........................................................................................................................81 2. Kiến nghị ......................................................................................................................82 2.1 Kiến nghị đối với Chính quyền nhà nước và địa phương ..........................................82 2.2 Kiến nghị đối với Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An ........................................82 3. Giới hạn của đề tài........................................................................................................83 3.1 Giới hạn của đề tài......................................................................................................83 3.2 Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo ..........................................................................83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................................85 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Xuất khẩu là một hoạt động không thể thiếu trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, dù là quốc gia phát triển hay đang phát triển, nó góp phần quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước. Việt Nam là một nước đang phát triển và đang trên đà hội nhập với nền kinh tế thế giới, do đó, đẩy mạnh xuất khẩu là một vấn đề cấp thiết đối với sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Việt Nam đang trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước thì ngành Dệt may là ngành đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong công cuộc xây dựng đất nước đi lên xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh vai trò cung cấp hàng hoá cho thị trường trong nước, ngành dệt may hiện nay đã vươn ra các thị trường nước ngoài, ngành càng giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Sản phẩm của ngành dệt may hiện nay ngày càng đa dạng và phong phú về chủng loại, chất lượng ngày một được nâng cao, khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới từ đó cũng trở nên cao hơn, mang lại một lượng lớn ngoại tệ cho đất nước. Với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà Nước, hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở Việt Nam được đặc biệt coi trọng, trở thành công cụ hữu hiệu để đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế quốc gia, là một trong những phương tiện để hội nhập với kinh tế thế giới. Các ngành xuất khẩu khác nói chung và ngành dệt may xuất khẩu nói riêng thường chịu sự tác động của kinh tế toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng về xuất khẩu của ngành dệt may ngày một nhanh, đặc biệt tại các thị trường như: Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản…Thị phần xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam chiếm đến 4-5% thị phần thế giới (Vũ Nguyệt Anh, 2014), là 1 trong 5 nước xuất khẩu hàng dệt may nhiều nhất thế giới. Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực mở rộng và đẩy mạnh việc xuất khẩu. Đặc biệt việc đàm phán thành công Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TTP) đã tạo cơ sở để đặt kỳ vọng vào ngành dệt may trong tương lai. Thừa Thiên Huế đang đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm dệt may của miền Trung. Hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 40 doanh nghiệp hoạt động và sản xuất trong lĩnh vực dệt may. Trong đó có 5 công ty vốn đầu tư nước ngoài có quy mô lớn (UBND TT Huế, 2014). Một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực dệt may tại Thừa Thiên Huế là Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An, được thành lập vào tháng 11/2008, và đi vào hoạt động chính thức vào tháng 5/2009. Trải qua hơn 7 năm hoạt động, công ty đã gặp hái được những thành công nhất định nhưng cũng gặp phải 1 không ít khó khăn. Nguyên nhân là do trình độ nguồn nhân lực còn hạn chế, cơ sở kỹ thuật chưa cao, cũng như các công tác marketing, thị trường còn chưa được chú trọng. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động kinh doanh xuất khẩu, với mục tiêu tìm hiểu được hoạt động xuất khẩu tại một doanh nghiệp cụ thể, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục những điểm yếu của công ty, tôi quyết định lựa chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An” làm đề tài cho khoá luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 1.1 Mục tiêu chung: Nghiên cứu được thực trạng cũng như đề xuất được các giải pháp hoàn thiện hoạt động xuất khẩu hàng dệt may tại Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An. 1.2 Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu các vấn đề lý luận liên quan đến xuất khẩu và hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại các doanh nghiệp nói chung. - Nghiên cứu thực trạng kết quả xuất khẩu hàng dệt may tại công ty Cổ phần dệt may Phú Hoà An, từ đó đánh giá hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại công ty trong thời gian qua. - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty. - Đưa ra các giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Bao gồm các lý thuyết về xuất khẩu, hoạt động kinh doanh xuất khẩu và thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An trong thời gian qua. - Phạm vi nội dung: Các vấn đề về lý thuyết xuất khẩu, thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại công ty Cổ phần Dệt may Phú Hoà An. - Phạm vi thời gian: Số liệu được thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2015 Thời gian thực tập: từ ngày 18/2/2016 đến ngày 18/4/2016 2 - Phạm vi không gian: Công ty cổ phần dệt may Phú Hoà An, Thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế. 4. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu khoa học là một họat động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức,… đạt được từ các thí nghiệm NCKH để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và xã hội, và để sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn. Con người muốn làm NCKH phải có kiến thức nhất định về lãnh vực nghiên cứu và cái chính là phải rèn luyện cách làm việc tự lực, có phương pháp từ lúc ngồi trên ghế nhà trường(Nguyễn Bảo Vệ, 2013). Phương pháp nghiên cứu định tính - Khái niệm: Nghiên cứu định tính là một phương pháp điều tra được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, không chỉ trong các ngành khoa học truyền thống mà còn trongnghiên cứu thị trường và các bối cảnh khác. Nghiên cứu định tính nhằm mục đích thu thập một sự hiểu biết sâu sắc về hành vi con người và lí do ảnh hưởng đến hành vi này. Các phương pháp định tính điều tra lý do tại sao và làm thế nào trong việc ra quyết định, không chỉ trả lời các câu hỏi cái gì, ở đâu, khi nào. (Wikipedia) - Mục đích: Nghiên cứu định tính là phương pháp tiếp cận nhằm tìm cách mô tả, phân tích đặc điểm văn hóa và hành vi của con người và của nhóm người từ quan điểm của nhà nghiên cứu. Nghiên cứu định tính cung cấp thông tin toàn diện về các đặc điểm của môi trường xã hội nơi nghiên cứu được tiến hành. Nghiên cứu định tính dựa trên một chiến lược nghiên cứu linh hoạt và có tính biện chứng. Phương pháp này cho phép phát hiện những chủ đề quan trọng 6 mà các nhà nghiên cứu có thể chưa bao quát được trước đó. Trong nghiên cứu định tính, một số câu hỏi nghiên cứu và phương pháp thu thập thông tin được chuẩn bị trước nhưng chúng có thể được điều chỉnh cho phù hợp khi những thông tin mới xuất hiện trong quá trình thu thập. Đó là một trong những đặc điểm cơ bản của phương pháp định tính. (Bộ giáo dục và đào tạo, 2016). Sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu để tìm hiểu thật sâu một chủ đề cụ thể, nhằm thu thập đến mức tối đa thông tin về chủ đề đang nghiên cứu. Phỏng vấn sâu sử dụng bản hướng dẫn bán cấu trúc trên cơ sở những phỏng vấn thăm dò trước đó về chủ đề nghiên cứu để có thể biết được câu hỏi nào là phù hợp 3 Sử dụng phương pháp này để phỏng vấn trực tiếp những chuyên viên của phòng Xuất nhập khẩu để thu thập thông tin cần thiết. 5. Bố cục đề tài: Phần 1: Đặt vấn đề. - Tính cấp thiết của đề tài. - Mục tiêu nghiên cứu - Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu - Bố cục của đề tài Phần 2: Nội dung và kết quả nghiên cứu. - Chương 1: Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu. - Chương 2: Thực trạng tình hình kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may tại Công ty cổ phần Dệt may Phú Hoà An. - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may tại Công ty cổ phần Dệt may Phú Hoà An. Phần 3: Kết luận và kiến nghị. 4 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Xuất khẩu, hoạt động xuất khẩu 1.1.1.1Khái niệm về xuất khẩu, hoạt động xuất khẩu a. Xuất khẩu Xuất nhập khẩu là hoạt động kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế. Xuất khẩu là hoạt động bán hàng hoá ra nước ngoài, nó không phải là hành vi bán hàng riêng lẻ mà là hệ thống bán hàng có tổ chức cả bên trong lẫn bên ngoài nhằm mục tiêu lợi nhuận, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định và từng bước nâng cao mức sống của nhân dân. Xuất khẩu là hoạt động kinh doanh dễ đem lại hiệu quả đột biến. Mở rộng xuất khẩu để tăng thu ngoại tệ, tạo điều kiện cho nhập khẩu và thúc đẩy các ngành kinh tế hướng theo xuất khẩu, khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng xuất khẩu để giải quyết công ăn việc làm và tăng thu ngoại tệ. (Trần Chí Thành, 2000) b. Hoạt động xuất khẩu Hoạt động xuất khẩu là việc bán hàng hoá và dịch vụ cho quốc gia khác trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiện thanh toán. Tiền tệ ở đây có thể là ngoại tệ đối với một quốc gia hay cả hai quốc gia. Mục đích của hoạt động xuất khẩu là khai thác được lợi thế so sánh của từng quốc gia trong phân công lao động quốc tế. (Trần Chí Thành, 2000) Hoạt động xuất khẩu là hình thức cơ bản của hoạt động ngoại thương đã xuất hiện từ rất lâu và ngày càng phát triển. Nó diễn ra trên mọi lĩnh vực, mọi điều kiện kinh tế, từ xuất khẩu hàng tiêu dùng cho đến hàng hoá tư liệu sản xuất, từ máy móc thiết bị cho đến công nghệ kỹ thuật cao. Tất cả hoạt động đó đều nhằm mục tiêu đem lại lợi nhuận cho các quốc gia tham gia. Xuất khẩu là một trong những hình thức kinh doanh quan trọng nhất của hoạt động thương mại quốc tế. Nó có thể diễn ra trong một hai ngày hoặc kéo dài hàng năm, có thể tiến hành trên phạm vi lãnh thổ một quốc gia hay nhiều quốc gia khác nhau. 5 Cơ sở hoạt động xuất khẩu hàng hoá là hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa trong nước. Lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, phạm vi chuyên môn hoá ngày càng cao nên số sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu của con người ngày một dồi dào, đồng thời sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước cũng tăng lên. Nói cách khác, chuyên môn hoá thúc đẩy nhu cầu mậu dịch và ngược lại, một quốc gia không thể chuyên môn hoá sản xuất nếu không có hoạt động mua bán trao đổi với các nước khác. Chính chuyên môn hoá quốc tế là biểu hiện sinh động của quy luật lợi thế so sánh. Quy luật này nhấn mạnh sự khác nhau về chi phí sản xuất- coi đó là chìa khoá của phương thức thương mại. 1.1.1.2Vai trò của xuất khẩu a. Đối với nền kinh tế thế giới: Là một nội dung chính của hoạt động ngoại thương và là hoạt động đầu tiên của thương mại quốc tế, xuất khẩu có một vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của từng quốc gia cũng như của toàn thế giới. Mỗi quốc gia muốn phát triển được phải tham gia vào hoạt động này. Do những điều kiện khác nhau nên một quốc gia có thể mạnh về lĩnh vực này nhưng lại yếu về lĩnh vực khác, vì vậy để có thể khai thác được lợi thế, tạo ra sự cân bằng trong quá trình sản xuất và tiêu dùng các quốc gia phải tiến hành trao đổi với nhau. Dựa trên lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo, ông nói rằng: “Nếu một quốc gia có hiệu quả thấp hơn so với các quốc gia khác trong sản xuất hầu hết các loại sản phẩm thì quốc gia đó vẫn có thể tham gia vào Thương mại quốc tế để tạo ra lợi ích của chính mình”, và khi tham gia vào Thương mại quốc tế thì “quốc gia có hiệu quả thấp trong sản xuất các loại hàng hoá sẽ tiến hành chuyên môn hoá sản xuất và xuất khẩu những loại mặt hàng mà việc sản xuất ra chúng là ít bất lợi nhất và nhập khẩu những loại mặt hàng mà việc sản xuất ra chúng có bất lợi lớn hơn”. Nói cách khác, một quốc gia trong tình huống bất lợi vẫn có thể tìm ra điểm có lợi để khai thác. Bằng việc khai thác các lợi thế này, các quốc gia tập trung vào sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế tương đối. Sự chuyên môn hoá đó làm cho mỗi quốc gia khai thác được lợi thế của mình một cách tốt nhất giúp tiết kiệm được nguồn nhân lực như vốn, kỹ thuật, nhân lực trong quá trình sản xuất hàng hoá. Do đó, tổng sản phẩm trên quy mô toàn thế giới cũng sẽ được gia tăng.Thông qua hoạt động xuất khẩu các quốc gia có thể hạn chế được những khó khăn của mình, từ đó thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển. Cũng thông qua hoạt động này các nước có thể nhanh chóng tiếp thu được trình độ kĩ thuật công nghệ tiên tiến, từ đó mới có thể phát triển kinh 6 tế và giải quyết các mâu thuẫn trong nước tăng nguồn thu nhập góp phần vào quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới. b. Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia Bốn điều kiện để phát triển và tăng trưởng kinh tế là: nguồn nhân lực, tài nguyên, vốn và kĩ thuật công nghệ. Mỗi quốc gia khó có thể đáp ứng được bốn điều kiện trên vì vậy hoạt động xuất khẩu là tất yếu để tạo điều kiện phát triển. Đây cũng là con đường ngắn nhất để những kém phát triển có thể nhanh chóng nắm bắt được kĩ thuật công nghệ tiên tiến của thế giới. Xuất khẩu có những vai trò sau đây: - Xuất khẩu tạo nguồn vốn cho nhập khẩu phục vụ CNH- HĐH đất nước. Các nước đang phát triển thì thiếu thốn nhất là khoa học công nghệ và vốn, muốn nhập khẩu kĩ thuật công nghệ thì phải có nguồn ngoại tệ, muốn có nhiều ngoại tệ thì cần phải tổ chức hoạt động xuất khẩu hàng hoá. Nguồn vốn nhập khẩu được hình thành từ các nguồn sau: dựa vào đầu tư nước ngoài, các nguồn viện trợ, các hoạt động du lịch, vay vốn, các dịch vụ thu ngoại tệ trong nước…. Thông qua các nguồn này cũng thu được một lượng ngoại tệ lớn, nhưng huy động nó rất khó khăn và bị lệ thuộc quá nhiều vào nước ngoài, do vậy hoạt động xuất khẩu vẫn là nguồn vốn lớn nhất và quan trọng nhất, nó có tầm chiến lược với mỗi quốc gia để tăng trưởng và phát triển kinh tế. - Xuất khẩu thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển sản xuất. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ hình thái này sang hình thái khác là tất yếu đối với mỗi quốc gia, ở mỗi giai đoạn phát triển kinh tế thì hình thái chuyển dịch này khác nhau, nó phụ thuộc vào mức tăng trưởng nền kinh tế của mỗi nước và kế hoạch phát triển của các quốc gia đó, ví dụ ở nước ta Đảng và Nhà nước đặt mục tiêu đến năm 2020 chúng ta cần đạt được mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế phải chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp là chính sang nền kinh tế công nghiệp và phát triển các ngành dịch vụ. - Xuất khẩu có tác động tích cực tới việc giải quyết công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân.Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy sự phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại. Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng quốc gia mà các tác động của xuất khẩu đối với các quốc gia khác nhau là khác nhau. 7 1.1.1.3Các hình thức xuất khẩu. Trên thị trường thế giới, các nhà buôn giao dịch với nhau theo những cách thức nhất định. Ứng với mỗi phương thức xuất khẩu có đặc điểm riêng, kỹ thuật tiến hành riêng. Với mục tiêu là đa dạng hóa các hình thức kinh doanh xuất khẩu nhằm phân tán và chia sẻ rủi ro, các doanh nghiệp ngoại thương có thể lựa chọn nhiều hình thức xuất khẩu khác nhau. Trong thực tế xuất khẩu thường sử dụng một trong những phương thức chủ yếu sau: a. Xuất khẩu trực tiếp Xuất khẩu trực tiếp là xuất khẩu các hàng hoá và dịch vụ do chính doanh nghiệp sản xuất ra hoặc mua từ các đơn vị sản xuất trong nước, sau đó xuất khẩu ra nước ngoài với danh nghĩa là hàng của mình. Trong trường hợp doanh nghiệp tham gia xuất khẩu là doanh nghiệp thương mại không tự sản xuất ra sản phẩm thì việc xuất khẩu bao gồm hai công đoạn: - Thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu với các đơn vị, địa phương trong nước. - Đàm phán ký kết với doanh nghiệp nước ngoài, giao hàng và thanh toán tiền hàng với đơn vị bạn. Phương thức này có một số ưu điểm là: thông qua đàm phán thảo luận trực tiếp dễ dàng đi đến thống nhất và ít xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc do đó: - Giảm được chi phí trung gian do đó làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. - Có nhiều điều kiện phát huy tính độc lập của doanh nghiệp. - Chủ động trong việc tiêu thụ hàng hoá sản phẩm của mình. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì phương thức này còn bộc lộ một số những nhược điểm như: - Dễ xảy ra rủi ro - Nếu như không có cán bộ XNK có đủ trình độ và kinh nghiệm khi tham gia ký kết hợp đồng ở một thị trường mới hay mắc phải sai lầm gây bất lợi cho mình. - Khối lượng hàng hoá khi tham gia giao dịch thường phải lớn thì mới có thể bù đắp được chi phí trong việc giao dịch. 8
- Xem thêm -