Tài liệu Thực trạng phát hành thẻ flexicard tại ngân hàng tmcp xăng dầu petrolimex

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 4 Chƣơng I: Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 5 6 6 Chƣơng II: Hoạt động kinh doanh thẻ Flexicard I. Giới thiệu chung về hoạt động kinh doanh thẻ của PG Bank II. Giới thiệu về thẻ Flexicard 1. Khái quát 2. Các loại thẻ 2.1. Thẻ trả trước 8 2.1.2. Cách thức nạp tiền vào thẻ 8 9 2.2. Thẻ ghi nợ 2.2.1. Các hình thức phát hành 2.2.2. Cách thức nạp tiền vào thẻ 2.2.3. Quy trình thanh toán thẻ ghi nợ 2.3. Phân biệt thẻ trả trước và thẻ ghi nợ 3. Thiết bị chấp nhân thẻ 4. Chức năng thẻ tại ATM 10 10 10 10 12 12 5. Chức năng thẻ tại POS 12 13 6. Đánh giá 13 Thực trạng kinh doanh thẻ Flexicard 1. Số lượng thẻ phát hành 2. Thu nhập từ hoạt động phát hành thẻ 3. IV. 7 7 2.1.1. Các hình thức phát hành 2.1.3. Quy trình thanh toán thẻ trả trước III. 7 7 Thu nhập từ hoạt động sử dụng thẻ của khách hàng Đánh giá về hoạt động kinh doanh thẻ Flexicard 1. Những kết quả đạt được 2. Những hạn chế và nguyên nhân Chƣơng III: Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh thẻ Flexicard I. Triển vọng thị trường thẻ tại Việt Nam II. Chiến lược kinh doanh thẻ của PG Bank 14 14 16 17 19 19 20 22 22 1. Khó khăn 23 23 2. Thuận lợi 24 3. Chiến lược kinh doanh thẻ của PG Bank 25 26 III. Các giải pháp nhằm mở rộng kinh doanh thẻ Flexicard 1. Hoàn thiện, đơn giản hóa quy trình phát hành thẻ 2. Mở rộng mạng lưới chi nhánh và các đơn vị chấp nhận thẻ 3. Đầu tư nhiều hơn cho quảng bá sản phẩm 4. Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên ngân hàng IV. Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động phát hành và thanh toán thẻ Flexicard. KẾT LUẬN Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương 26 27 27 28 29 303 Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex LỜI MỞ ĐẦU Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay, vai trò của ngành ngân hàng ngày càng được khẳng định. Với tốc độ phát triển khá cao, các ngân hàng thương mại hiện nay đã và đang cung cấp hầu như đầy đủ các dịch vụ của các ngân hàng hiện đại trên thế giới. Một trong số các dịch vụ đó là thẻ ngân hàng. Là một sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, đa tiện ích, thẻ ngân hàng ra đời đã làm thay đổi cách thức chi tiêu, giao dịch thanh toán của cộng đồng xã hội. Với tính linh hoạt và các tiện ích mà nó mang lại, thẻ ngân hàng đã và đang thu hút được sự quan tâm của cả cộng đồng và ngày càng khẳng định vị trí của nó trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Sự ra đời của loại hình này giúp ngân hàng có thể cung ứng sản phẩm dịch vụ của mình tại mọi nơi, trong mọi thời điểm, tới mọi đối tượng, đồng thời mang lại nhiều nguồn thu nhập cho ngân hàng. Cùng với việc phát triển hoạt động kinh doanh thẻ, năng lực công nghệ của ngân hàng ngày càng được nâng cao, ngân hàng đầu tư được một nền tảng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ hiện đại, kết nối mạng trực tuyến online với các tổ chức tài chính – tiền tệ quốc tế, là tiền đề cho việc mở rộng và nâng cao chất lượng các nghiệp vụ, sản phẩm và dịch vụ ngân hàng khác. Với tính ưu việt về thời gian và chi phí, thẻ ngân hàng dường như đã trở thành một dịch vụ không thể thiếu được của một ngân hàng hiện đại, và với Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank) thì đó cũng không phải ngoại lệ. Tuy vậy, một ngân hàng với vốn điều 3.000 tỷ đồng, lại “sinh sau đẻ muộn” hơn so với các ngân hàng khác nên để sản phẩm của mình có được một chỗ đứng vững chắc trong thị trường là điều không dễ dàng. Chính vì vậy, trong tiểu luận này, chúng tôi tập trung nghiên cứu vấn đề “Thực trạng phát hành và chiến lược phát triển thẻ Flexicard của PG Bank” tập trung vào sản phẩm mới Flexicard và hoạt động kinh doanh thẻ này, qua đó đưa ra những đề xuất, giải pháp, kiến nghị giúp hoàn thiện và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex (PG Bank). Tiểu luận được chia ra làm 2 chương : Chương I nghiên cứu thực trạng kinh doanh thẻ Flexicard Chương II đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của loại thẻ này. 4 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex CHƢƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX Tiền thân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (gọi tắt là PG Bank) là Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp. Ngân hàng Đồng Tháp Mười được phép hoạt động theo Giấy phép số 0045/NH-GP ngày 13 tháng 11 năm 1993 do Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước cấp với số vốn điều lệ ban đầu là 700 triệu đồng; phạm vi hoạt động tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Sau 10 năm hoạt động, bộ máy tổ chức của Ngân hàng đã không ngừng được củng cố, Ngân hàng luôn đạt được tốc độ tăng trưởng tốt, nợ quá hạn thấp, kết quả kinh doanh hàng năm đều có lãi chia cho cổ đông; vốn điều lệ đạt 5 tỷ đồng (tăng 7 lần so với vốn điều lệ ban đầu). Thực hiện phương án tái cấu trúc cơ cấu hoạt động ngân hàng tháng 7 năm 2005, Ngân hàng Đồng Tháp Mười đã mời thêm các cổ đông mới tham gia, tăng vốn điều lệ lên 90 tỷ đồng, trong đó có các cổ đông lớn có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng như Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX), Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).Với sự tham gia của các cổ đông lớn, hoạt động của ngân hàng đã có nhiều chuyển biến tích cực, tháng 9 năm 2006 Ngân hàng tăng vốn lên 200 tỷ đồng, tổng tài sản của PG Bank tại thời điểm 31/12/2006 đạt 1.187 tỷ đồng, tổng dư nợ 801 tỷ đồng, tổng doanh thu năm 2006 đạt 69 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 17,49 tỷ đồng. Tháng 3 năm 2007, PG Bank được Ngân hàng Nhà Nước cho phép chuyển đổi thành Ngân hàng cổ phần đô thị theo Quyết định số 125/QĐ-NHNN ngày 12/01/2007 và đổi tên theo Quyết định số 368/QĐ - NHNN ngày 08/02/2007. Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) sẽ được phép mở rộng mạng lưới trên phạm vi toàn quốc và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ ngân hàng như thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối. Tổng tài sản của PG Bank hết tháng 1 năm 2011 đạt 17.884 tỷ đồng. Trong đó dư nợ tín dụng đạt 11.282 tỷ đồng tăng 520 tỷ đồng so với 2010 . Tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt 29%, tăng 7% so với 2010. Vốn điều lệ đạt 3.000 tỷ đồng. Bên cạnh hai hoạt động chính là huy động vốn và cho vay, PG Bank cũng chú trọng phát triển các dịch vụ phi tín dụng như dịch vụ Bảo lãnh nội địa, Thanh toán, Thanh toán quốc tế, Kinh doanh vàng và ngoại tệ, Dịch vụ kiều hối, Dịch vụ thẻ. Các 5 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex hoạt động này nhằm đa dạng hóa dịch vụ của ngân hàng, nâng cao hệ số an toàn cho vốn kinh doanh. Tháng 11/2008, PG Bank được Ngân hàng Nhà Nước cho phép thực hiện cung ứng các dịch vụ thanh toán quốc tế trong và ngoài nước (từ năm 2007 Ngân hàng PG Bank đã tiến hành dịch vụ thanh toán quốc tế thông qua các ngân hàng thươ ng mại quốc doanh: Vietcombank, BIDV) và tham gia hệ thống SWIFT từ tháng 11 năm 2008. Ngân hàng đã triển khai thêm dịch vụ internet, SMS và mobile banking trên toàn hệ thống. Như vậy, về cơ bản, Ngân hàng đã cung cấp tất cả các dịch vụ mà các ngân hàng nội địa đang cung cấp. Hoạt động thanh toán được chuyển đổi tập trung hoàn toàn tại Hội sở giúp ngân hàng tiết giảm chi phí đồng thời tạo điều kiện để các chi nhánh tập trung nhiều hơn vào các họat động kinh doanh tiếp thị. Cùng với việc hoàn thiện mô hình thanh toán tập trung và mạng lưới của Ngân hàng đã mở rộng tại hầu hết các tỉnh, thành phố lớn, dịch vụ thanh toán của ngân hàng đã đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán, chuyển tiền trong và ngoài nước của khách hàng. CHƢƠNG II: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ FLEXICARD I. Giới thiệu chung về hoạt động kinh doanh thẻ tại PG Bank Hoạt động kinh doanh thẻ của PG Bank là một trong những hoạt động khá mới mẻ của ngân hàng. Đánh dấu cho việc bắt đầu tham gia vào lĩnh vực kinh doanh thẻ của PG Bank là việc ra đời trung tâm thẻ. Trung tâm thẻ của PG Bank được thành lập vào ngày 27/02/2008 theo quyết định số 055/2008/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex. Từ khi thành lập tới nay, trung tâm đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu, từng bước phát triển cung cấp dịch vụ thẻ - dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hiệu quả, an toàn và tiện lợi cho khách hàng. Với tiêu chí lấy khách hàng làm trọng tâm cùng với sự kết hợp của nhiều công nghệ hiện đại trên thế giới, sản phẩm thẻ đầu tiên của PG Bank là thẻ Flexicard. Thẻ Flexicard ra đời trong bối cảnh thị trường thẻ thanh toán của các ngân hàng đã phát triển. Rất nhiều các ngân hàng đã đưa ra những sản phẩm thẻ thanh toán từ trước đó nhiều năm. Không phải là một ngân hàng đi tiên phong, PG Bank có thể rút kinh nghiệm từ các ngân hàng đi trước. Song chiếm lĩnh được thị phần thì không 6 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex phải là điều đơn giản. Nếu sản phẩm tạo ra không có sự khác biệt sẽ rất khó được khách hàng chấp nhận, điều này lại càng trở nên khó khăn hơn khi mà khách hàng thường rất cẩn trọng với bất cứ sản phẩm nào của thị trường tài chính bởi sự nhạy cảm và đầy rủi ro của lĩnh vực này. II. Giới thiệu về thẻ Flexicard 1. Khái quát Flexicard là tên gọi của sản phẩm thẻ nội địa do Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) kết hợp với Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex phát hành. Thẻ Flexicard được tích hợp các tính năng của hai loại thẻ (thẻ ghi nợ và thẻ trả trước) trên cùng một tấm thẻ nhựa. Việc tích hợp nhằm tạo sự tiện lợi cho người sử dụng (được dùng nhiều tính năng, dịch vụ mà không cần phát hành nhiều loại thẻ riêng biệt). Thẻ Flexicard có thời hạn sử dụng là 10 năm. Hết thời hạn hiệu lực, các thẻ hết hạn sẽ được hệ thống tự động khóa. Để tiếp tục sử dụng thẻ, khách hàng ph ải yêu cầu PG Bank phát hành lại thẻ. 2. 2.1. Các loại thẻ THẺ TRẢ TRƯỚC Thẻ trả trước cho phép khách hàng nạp tiền vào thẻ và thực hiện các giao dịch tại Điểm chấp nhận thẻ (POS) (mua xăng dầu, hàng hóa, dịch vụ,...) trong phạm vi số tiền được nạp vào thẻ. Với thẻ trả trước, khách hàng không cần mở tài khoản tại ngân hàng. Thẻ trả trước được phát hành dưới hai hình thức: vô danh và định danh. Trong quá trình sử dụng, chủ thẻ trả trước được phép định danh cho thẻ trả trước vô danh hoặc đăng ký để có thêm tính năng ghi nợ trên thẻ. Thẻ trả trước có hình dạng như sau: 7 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 2.1.1. Các hình thức phát hành 2.1.1.1. Thẻ trả trước vô danh Khách hàng có thể mua thẻ Flexicard vô danh tại các cửa hàng xăng dầu Petrolimex ho ặc các điểm có trưng biểu trưng, biểu tượng, logo của PG Bank trên toàn quốc. Đặc biệt đối với loại thẻ này thì khách hàng không cần mở tài khoản tại ngân hàng, được phép nạp tiền dễ dàng như việc “bỏ tiền vào ví”, và tiêu dùng trên số tiền có trong thẻ. Khách hàng có thể nhận thẻ ngay lập tức sau khi trả tiền, không cần chờ đợi, không phải kê khai các thông tin cá nhân. Thẻ trả trước sử dụng công nghệ thẻ chip không tiếp xúc, đây là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. 2.1.1.2. Thẻ trả trước định danh Với thẻ trả trước định danh, khách hàng phải đăng kí thông tin cá nhân của mình tại điểm bán thẻ. Cũng giống như thẻ trả trước vô danh, khách hàng sẽ được nhận thẻ ngay lập tức, hơn nữa khách hàng còn được nạp tiền vào thẻ nhiều lần và còn được tham gia các chương trình khuyến mãi của PG Bank. 2.1.2. Cách thức nạp tiền vào thẻ Cách 1: Nộp tiền mặt Chủ thẻ đến các cửa hàng xăng dầu, văn phòng công ty/chi nhánh/xí nghiệp xăng dầu trực thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hoặc chi nhánh PG Bank nộp tiền mặt. Nhân viên giao dịch sẽ thực hiện chức n ăng Nạp tiền tại POS để nạp tiền vào thẻ trả trước của khách hàng. Cách 2: Chuyển tiền vào thẻ trả trước Chủ thẻ đến các cửa hàng xăng dầu, văn phòng công ty/chi nhánh/xí nghiệp xăng dầu trực thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hoặc chi nhánh PG Bank yêu cầu thực hiện chuyển tiền từ thẻ ghi nợ sang thẻ trả trước. Nhân viên giao dịch sẽ thực hiện chức năng Chuyển tiền vào thẻ trả trước tại POS để chuyển tiền từ thẻ ghi nợ của khách hàng sang thẻ trả trước của khách hàng. Cách 3: Sử dụng dịch vụ Internet của PG Bank Khách hàng sử dụng dịch vụ Internet của PG Bank để chuyển tiền từ tài khoản mở tại PG Bank vào tài khoản thẻ trả trước sau đó đến cửa hàng xăng dầu hoặc chi 8 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex nhánh PG Bank yêu cầu thực hiện giao dịch cập nhật số dư tại POS để cập nhật số tiền từ tài khoản trả trước xuống thẻ trả trước của khách hàng. 2.1.3. Quy trình thanh toán thẻ trả trước 1 Đơn vị chấp nhận thẻ Chủ thẻ 2 3 5 4 PG Bank (1) Khách hàng mua hàng hóa dịch vụ, xuất trình thẻ Flexicard cho đơn vị chấp nhận thẻ. (2) Đơn vị chấp nhận thẻ kiểm tra tính hợp lệ của thẻ và thực hiện quẹt thẻ vào máy POS, sau đó in hóa đơn giao dịch cho khách hàng, khách hàng kí vào hóa đơn để hoàn tất thủ tục thanh toán. Hoá đơn gồm 3 liên: 1 liên giao lại cho khách hàng, 1 liên gửi cho ngân hàng, 1 liên đơn vị chấp nhận thẻ lưu lại để tra soát nếu có.Liên gửi cho ngân hàng phải được gửi đi muộn nhất là sau 7 ngày. Liên lưu l ại của đơn vị chấp nhận thẻ phải được lưu ít nhất là 18 tháng kể từ ngày giao dịch được thực hiện. (3) Đơn vị chấp nhận thẻ truyền dữ liệu đến ngân hàng và nộp lại hóa đơn cho ngân hàng thanh toán. Với thẻ Flexicard, chủ yếu là tiêu dùng nội địa nên ngân hàng thanh toán thông thường là PG Bank. Nếu dữ liệu được truyền trước 14h thì sẽ nhận được báo có ngay trong ngày, nếu sau 14h thì báo có sẽ nhận được vào ngày làm việc tiếp theo. (4) Sau khi nhận được hóa đơn từ đơn vị chấp nhận thẻ, PG Bank sẽ thanh toán tiền cho đơn vị chấp nhận thẻ. (5) Tiến hành trừ tiền vào tài kho ản của khách hàng. Đối với khách hàng thực hiện giao dịch tại ATM, các giao dịch của khách hàng sẽ được truyền trực tiếp tín hiệu về máy chủ thông qua một chương trình đã được lập trình sẵn. 9 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 2.2. THẺ GHI NỢ (FLEXICARD DEBIT) Thẻ ghi nợ cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch tại máy ATM (rút tiền, chuyển khoản, ...) và tại POS (rút tiền, mua xăng dầu, hàng hóa, dịch vụ, ...). Khách hàng đăng ký mở tài khoản và phát hành thẻ tại các cửa hàng xăng dầu, văn phòng công ty/chi nhánh/xí nghiệp xăng dầu trực thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hoặc chi nhánh PG Bank. Về mặt hình thức, thẻ Flexicard ghi nợ không khác lắm so với thẻ Flexicard trả trước. 2.2.1. Các hình thức phát hành Khi đăng ký phát hành thẻ, khách hàng có thể lựa chọn phát hành loại thẻ tích hợp đầy đủ cả hai tính năng ghi nợ và trả trước, hoặc chỉ đăng ký phát hành thẻ có tính năng ghi nợ. Tuy nhiên, khi phát hành thẻ có tính năng ghi nợ, khách hàng được PG Bank tặng sẵn tính năng trả trước. Khi có nhu cầu sử dụng, khách hàng chỉ việc đề nghị kích hoạt tính năng trả trước. Trường hợp thẻ chỉ có tính năng trả trước, trong quá trình sử dụng, khách hàng cũng có thể đề nghị ngân hàng bổ sung thêm tính năng ghi nợ trên thẻ. 2.2.2. Cách thức nạp tiền vào thẻ Có thể nộp tiền hoặc rút tiền từ thẻ ghi nợ tại các cửa hàng xăng dầu, văn phòng công ty/chi nhánh/xí nghiệp xăng dầu trực thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hoặc chi nhánh PG Bank. 2.2.3. Quy trình thanh toán thẻ ghi nợ 10 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 4 Chi nhánh phát hành Chủ thẻ 1 5 3 2 Trung tâm thẻ (1) Các thủ tục yêu cầu phát hành thẻ Đối với khách hàng : - Đối tượng: Khách hàng yêu c ầu mở thẻ có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài ở Việt Nam có nhu cầu sử dụng thẻ Flexicard. Khách hàng sau khi đồng ý với tất cả các điều khoản, điều kiện phát hành và sử dụng thẻ thanh toán thì sẽ điền vào giấy yêu cầu mở thẻ của PG Bank. - Khách hàng nộp bản sao chứng minh thư ho ặc hộ chiếu. Đối với chi nhánh phát hành thẻ : - Kiểm tra lại các thông tin c ủa khách hàng, thẩm định lại hồ sơ khách hàng. Trong thời gian 3 ngày làm việc chi nhánh sẽ quyết định đồng ý hoặc từ chối phát hành thẻ. - Sau khi thẩm định hồ sơ, đối với những hồ sơ đủ yêu cầu chi nhánh sẽ phân loại khách hàng, và lập hồ sơ quản lý thẻ. (2) Chi nhánh phát hành điện báo với trung tâm thẻ trước 15h30 sẽ được xử lý trong ngày, sau 15h30 sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Điện yêu cầu phát hành thẻ phải được trưởng phòng duyệt. Trung tâm thẻ sẽ đối chiếu các dữ liệu nhận được,cập nhật các thông tin, tạo hồ sơ khách hàng. Dựa trên các dữ liệu nhận được trung tâm sẽ tiến hành tạo số pin và in thẻ. Cuối cùng trung tâm kiểm tra lại các số liệu một lần nữa. (3) Trung tâm thẻ gửi thẻ và số pin của khách hàng cho chi nhánh phát hành. 11 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (4) Chi nhánh phát hành sẽ gửi thẻ và số pin cho khách hàng hoặc khách hàng trực tiếp tới chi nhánh để lấy, thời hạn từ lúc có yêu cầu mở thẻ đến lúc khách hàng nhận thẻ không quá 5 ngày làm việc. (5) Cuối mỗi tháng, chi tiết các giao dịch của khách hàng sẽ được trung tâm thẻ gửi cho chi nhánh phát hành để gửi cho khách hàng.Khách hàng sẽ nắm được chi tiết về tài khoản của mình. 2.3. Phân biệt thẻ trả trước và thẻ ghi nợ Thẻ Flexicard với tính năng trả trước có thể có hoặc không in tên chủ thẻ trên mặt thẻ. Thẻ trả sử dụng công nghệ thẻ chip không tiếp xúc. Thẻ Flexicard với tính năng ghi nợ có in đầy đủ họ và tên chủ thẻ trên mặt thẻ. Thẻ ghi nợ sử dụng công nghệ thẻ từ truyền thống. Để biết thẻ của Quý khách đã được kích hoạt tính năng trả trước, ghi nợ hay cả hai tính năng, hãy yêu cầu nhân viên tại các đại lý thanh toán thẻ hoặc tại chi nhánh của PG Bank kiểm tra. 3. Thiết bị chấp nhận thẻ – POS của PG Bank được trang bị đầu đọc thẻ không tiếp xúc (contactless) để xử lý các giao dịch của thẻ trả trước. – Đối với các lĩnh vực thanh toán yêu cầu tính gọn nhẹ của thiết bị và thời gian giao dịch nhanh, PG Bank trang bị loại POS chạy PIN, tất cả các phụ kiện (đầu đọc thẻ) được tích hợp bên trong máy. 4. Chức năng thẻ tại ATM  Vấn tin số dư tài khoản  Đổi mã PIN  In sao kê giao dịch  Rút tiền  Chuyển khoản 12 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Chức năng thẻ tại POS 5. 5.1. STT Chức năng thẻ trả trước Tên chức năng Mục đích sử dụng 1 Kích hoạt thẻ Kích hoạt thẻ để sử dụng. 2 Mua xăng dầu Thanh toán tiền mua xăng dầu bằng thẻ trả trước. 3 Nạp tiền Nạp thêm tiền vào thẻ trả trước để tiếp tục sử dụng. 4 Cập nhật thông tin Cập nhật thông tin lưu trên hệ thống vào thẻ. 5 Cập nhật số dư Cập nhật vào thẻ số tiền hiện có trên hệ thống 5.2. STT Chức năng thẻ ghi nợ Tên chức năng Mục đích sử dụng 1 Mua xăng dầu Thanh toán tiền mua xăng bằng thẻ ghi nợ. 2 Rút tiền Rút tiền bằng thẻ ghi nợ. 3 Chuyển tiền vào thẻ trả trước Chuyển tiền từ thẻ ghi nợ sang thẻ trả trước. 4 Chuyển khoản Chuyển từ tài khoản thẻ ghi nợ sang tài khoản thẻ ghi nợ khác. 6. Đánh giá Thẻ Flexicard nổi bật hơn so với các loại thẻ khác trên thị trường hiện nay nhờ vào các ưu điểm sau:  Giao dịch cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi: do áp dụng công nghệ thẻ chip không tiếp xúc hiện đại nhất hiện nay (contactless chip)  Sở hữu và sử dụng Flexicard mọi lúc, mọi nơi: khách hàng có thể đến bất cứ điểm giao dịch nào của PG Bank đề nghị phát hành và nhận ngay thẻ. Ngoài ra, với tính năng trả trước, thẻ có thể phát hành vô danh ngay t ại cây xăng mà không cần đăng ký thông tin và mở tài khoản tại ngân hàng. 13 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex  Phạm vi sử dụng rộng khắp: Flexicard có thể thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ của PG Bank (hệ thống siêu thị, nhà hàng,…), chi trả cho chi phí sinh hoạt. Và đặc biệt, duy nhất Flexicard được chấp nhận thanh toán tại hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên toàn quốc.  Rút tiền mặt đơn giản, dễ dàng: ngoài các điểm đặt máy ATM và hệ thống chi nhánh của PG Bank, Khách hàng còn có thể rút tiền mặt ngay tại hệ thống các cửa hàng xăng dầu Petrolimex.  Phương tiện quản lý tài chính hữu hiệu: thẻ Flexicard giúp chủ thẻ theo dõi, kiểm soát chi tiêu của mình hợp lý thông qua các hóa đơn vấn tin, sao kê các giao dịch. III. 1. Thực trạng kinh doanh thẻ Flexicard Số lượng thẻ phát hành Thẻ Flexicard chính thức được đưa vào hoạt động vào ngày 13/10/2009 sau gần 2 năm chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất và nguồn lực với sự hỗ trợ tích cực của cổ đông lớn là Petrolimex. Tính đến ngày 31/12/2009 số lượng thẻ phát hành đạt 130.916 thẻ, trong đó được thẻ 106.999 thẻ trả trước và 23.917 thẻ ghi nợ. Dưới đây có bảng số liệu về lượng thẻ Flexicard đã phát hành : Thời gian Số thẻ đã phát Số thẻ thêm so với Tỷ lệ % thẻ phát hành tháng trước hành thêm 10/2009 120.000 11/2009 128.108 8.108 6,76 % 12/2009 130.916 2.808 2,19 % 1/2010 138.341 7.425 5,67 % 2/2010 149.776 11.435 8,27 % 3/2010 161.157 11.381 7,59 % (Theo số liệu phòng kế toán PG Bank) Nhìn vào bảng số liệu trên, số thẻ phát hành tháng 10/2009 hầu hết 100% đều là thẻ mở miễn phí cho các đối tác, bạn hàng thân thiết để quảng bá về sản phẩm. Nhờ quy mô quảng cáo rầm rộ cũng như việc mở thẻ miễn phí cho khách hàng, đối tác mà mức độ thẻ tăng thêm trong tháng 11 đạt 6,76 %. Tuy nhiên số lượng thẻ phát hành 14 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex tháng 12 lại giảm xuống đáng kể, chỉ có 2808 thẻ được phát hành. Điều này cho thấy thẻ Flexicard vẫn chưa thực sự hấp dẫn với người tiêu dùng. Liên tiếp trong 3 tháng đầu năm 2010, số lượng thẻ phát hành tăng khá ổn định ở mức từ 5 – 8 %/tháng. Hiện nay, số lượng thẻ phát hành đã lên đến hơn 500.000 thẻ. Để có được kết quả đó là nhờ một phần không nhỏ vào sự liên kết chặt chẽ giữa Petrolimex và PG Bank, ngân hàng đã mở một đợt khuyến mại với quy mô lớn trên phạm vi cả nước, mua xăng bằng thẻ Flexicard được giảm giá. Trong giai đoạn giá xăng dầu luôn ở mức cao thì chương trình khuyến mại này đã thu hút được khối lượng đáng kể khách hàng tới mở thẻ Flexicard. Đây là một chiến lược mà PG Bank cần phát huy để thẻ Flexicard đi vào đời sống hơn nữa, trở thành một thói quen trong thanh toán của người dân. PG Bank cũng đã tiến hành cung cấp 4.000 POS tại 1800 cửa hàng xăng dầu và phòng giao dịch trên toàn quốc, lắp đặt được 44 máy ATM tại các Phòng giao dịch của hệ thống PG Bank. Việc trở thành thành viên chính thức của mạng Banknet, hoạt động dịch vụ thẻ trong thời gian tới chắc chắn sẽ thu hút được đông đảo người tiêu dùng bởi những tiện ích với chủ thẻ. Đến nay Banknet đã có hơn 2.000 máy ATM và 9.000 đơn vị chấp nhận thẻ. Trong số lượng thẻ đã được phát hành, theo số liệu thống kê của phòng kế toán PG Bank thì có 18,3% là thẻ ghi nợ, còn lại là thẻ trả trước. Như vậy số lượng thẻ ghi nợ chiếm tỷ trọng nhỏ hơn rất nhiều so với thẻ trả trước. Điều này cho thấy khách hàng vẫn chỉ sử dụng thẻ với mục đích mua xăng dầu với giá ưu đãi là chính. Các tính năng còn lại của thẻ Flexicard vẫn chưa được tận dụng một cách tối đa. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ % thẻ ghi nợ và thẻ trả trƣớc tính đến tháng 12/2009 82% 18% Thẻ ghi nợ Thẻ trả trước 15 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Kể từ khi phát hành thẻ Flexicard đến nay, số lượng thẻ phát hành thêm là có tăng song mức tăng còn khá khiêm tốn. Việc sử dụng thẻ vào thanh toán thay cho việc dùng tiền mặt đang là xu hướng mới của thời đại. Tuy nhiên, đây còn là cuộc đua giữa các ngân hàng vì không chỉ PG Bank mà hiện nay các ngân hàng đều chạy đua tích hợp các dịch vụ giá trị gia tăng lên thẻ ATM. Do vậy, PG Bank sẽ còn gặp nhiều khó khăn trước mắt trong việc cạnh tranh giành giật thị trường thẻ tại Việt Nam. 2. Thu nhập từ hoạt động phát hành thẻ. Khi khách hàng có yêu cầu xin mở thẻ Flexicard, khách hàng sẽ phải chịu một số loại phí. Tùy theo đ ặc tính của từng loại thẻ cũng như quy định của PG Bank ở mỗi thời kì mà mức phí này có thể thay đổi. Hiện nay các loại phí như sau : Đối với thẻ Flexicard trả trước, phí phát hành thẻ 40.000 đồng. Số tiền lần đầu nạp vào thẻ để phục vụ việc thanh toán hàng hóa, dịch vụ tối thiểu là 100.000 đồng. Nếu khách hàng làm mất thẻ và có yêu cầu xin cấp lại thẻ thì phí phát hành lại là 40.000 đồng. Đối với thẻ Flexicard đầy đủ 2 tính năng, phí phát hành thẻ là 60.000 đồng. Số tiền tối thiểu có trong tài khoản ghi nợ của khách hàng là 50.000 đồng. Trong trường hợp thêm tính năng ghi nợ cho thẻ trả trước thì phí phát hành thêm là 30.000 đồng, số dư tối thiểu có trong tài khoản ghi nợ của chủ thẻ là 50.000 đồng. Nếu khách hàng làm mất thẻ và có yêu cầu xin cấp lại thẻ thì phí phát hành lại là 60.000 đồng. Thu nhập từ việc phát hành thẻ Flexicard tính đến tháng 3/2010 được thể hiện qua biểu đồ sau: Bảng thu nhập từ hoạt động phát hành thẻ PG Bank Thời gian Số thẻ phát hành (Đơn vị : chiếc) Thu nhập từ phát hành thẻ (Đơn vị : tỷ đồng) 10/2009 120.000 4,825 11/2009 128.108 5,571 12/2009 130.916 5,714 1/2010 138.341 6,047 2/2010 149.776 6,487 16 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 3/2010 161.157 6,955 (Nguồn số liệu phòng kế toán PG Bank) Biểu đồ thu nhập từ hoạt động phát hành thẻ Flexicard 7 6 5 4 3 2 1 0 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 Cũng giống như số lượng thẻ phát hành, thu nhập từ hoạt động phát hành thẻ của PG Bank trong những tháng vừa qua chưa thực sự cao. Con số gần 7 tỷ đã thể hiện được điều đó. So sánh giữa thu nhập phát hành thẻ và các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thì dịch vụ thẻ chưa phải là một thế mạnh của PG Bank mặc dù thẻ Flexicard có rất nhiều ưu thế. Trong thời gian tới ngân hàng sẽ cần có những chiến lược kinh doanh mới để mở rộng hoạt động này hơn nữa. 3. Thu nhập từ hoạt động sử dụng thẻ của khách hàng. Đây là các khoản phí mà ngân hàng thu khi khách hàng sử dụng các dịch vụ của thẻ. Khách hàng sẽ không mất phí khi rút tiền, chuyển khoản, kiểm tra số dư tài khoản tại các cây ATM của PG Bank, các điểm ứng tiền mặt của PG Bank. Ngoài ra các dịch vụ khóa thẻ, mở thẻ, định danh cho thẻ vô danh đều không chịu khoản phí nào. Cụ thể các loại phí như sau : Đối với tính năng ghi nợ, có các loại phí sau : STT 1 Loại phí Rút tiền mặt tại ATM của ngân hàng khác Mức phí (VNĐ) 3.300 17 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 2 Chuyển khoản tại điểm chấp nhận thẻ của PG Bank 1.000 3 Chuyển khoản tại ATM của ngân hàng khác 1.650 4 Vấn tin số dư tại POS của PG Bank 1.000 5 Vấn tin số dư tài khoản tại ATM ngân hàng khác 1.650 6 In sao kê giao dịch tại POS PG Bank 1.000 7 In sao kê giao dịch tại ATM ngân hàng khác 1.650 8 Thay đổi hạn mức giao dịch thẻ 10.000 9 Cung cấp sao kê giao dịch thẻ 20.000 10 Cung cấp bản sao biên lai giao dịch tại POS PG Bank 20.000 11 Cung cấp bản sao biên lai giao dịch tại POS ngân hàng khác 50.000 12 Tra soát/lần 5.000 13 Phí sử dụng thẻ/tháng 5.000 14 Phí thanh toán lương/01 TK/1 lần 2.200 (Nguồn www.pgbank.com.vn) Đối với tính năng trả trước, có các loại phí sau: Loại phí STT 1 Vấn tin số tiền trên thẻ tại POS của PG Bank (có in hóa Mức phí(VNĐ) 1.000 đơn) 2 In sao kê giao dịch tại POS của PG Bank 1.000 3 Tra soát (áp dụng đối với thẻ định danh/lần) 5.000 4 Phí sử dụng thẻ/tháng 3.000 (Nguồn www.pgbank.com.vn) Theo số liệu của phòng kế toán PG Bank thì tính đến 31/12/2009 thu nhập từ các hoạt động sử dụng thẻ Flexicard đạt 3,061 tỷ đồng. Cũng giống như đa phần các ngân hàng thương mại cổ phần khác, PG Bank chỉ áp dụng thu phí khi khách hàng giao dịch ở các máy POS hoặc các máy ATM của ngân hàng khác. Nhìn vào bảng thu phí ở trên, so sánh giữa 2 loại thẻ Flexicard, chúng ta có thể nhận thấy rằng việc sử 18 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex dụng thẻ Flexicard trả trước mặc dù việc mua thẻ đơn giản hơn song chi phí để sử dụng thẻ đắt hơn nhiều so với thẻ ghi nợ, các tính năng của thẻ lại bị giới hạn hơn. Tuy vậy, số lượng thẻ trả trước phát hành lại có ưu thế hơn hẳn, một cách giải thích cho vấn đề này là người tiêu dùng vẫn dùng thẻ để mua xăng dầu giống như hình thức của thẻ điện thoại, nạp tiền để dùng chứ chưa sử dụng hết các tính năng của thẻ. Do đó cũng không cần thiết để làm thẻ có đầy đủ tính năng. Một lý do nữa là việc mua thẻ trả trước đơn giản như mua hàng hóa vậy, nó được bán ngay tại các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex, trong khi đó việc mua thẻ ghi nợ lại khó khăn hơn, khách hàng sẽ phải đến ngân hàng làm thủ tục mở thẻ. Đa phần người tiêu dùng khá ngại trong việc phải chờ đợi làm thủ tục mở thẻ. IV. 1. Đánh giá về hoạt động kinh doanh thẻ Flexcard Những kết quả đạt được Sau hơn 1 năm thẻ Flexicard có mặt trên thị trường, PG Bank đã đạt được rất nhiều thành công. Những kết quả đã có là sự ghi nhận cho nỗ lực chuẩn bị suốt 2 năm của ngân hàng để tung ra thị trường một sản phẩm mang tính bước ngoặt lớn. Hàng triệu người tiêu dùng cá nhân, nhỏ lẻ đã có thể thực hiện nhiều giao dịch ngân hàng ngay tại các điểm bán xăng dầu. Theo thống kê từ Bộ Giao thông vận tải, đến hết tháng 12/2009, cả nước có tổng số phương tiện đăng ký lưu hành trên toàn quốc là: ôtô 1,459,892 chiếc; mô tô 26,869,025 chiếc. Chưa kể đến hàng trăm ngàn cơ sở sản xuất kinh doanh đều sử dụng nhiều loại máy móc phương tiện với nhiên liệu chính là xăng dầu. Như vậy, nhu cầu mua xăng dầu là rất lớn và luồng tiền luân chuyển cho loại giao dịch này có thể lên đến hàng ngàn tỷ mỗi tháng. Với giải pháp mới chỉ cần một động tác quẹt thẻ sẽ giúp giảm bớt hàng triệu giao dịch bằng tiền mặt. Khi thanh toán không dùng tiền mặt đang là một xu hướng được cả xã hội hướng đến, được Chính Phủ ủng hộ thì thẻ Flexicard có thể coi như một sản phẩm hợp thời, đón đầu thói quen tiêu dùng mới. Lâu nay, việc thanh toán bằng thẻ được thực hiệ n trực tuyến (online), nhà cung cấp và người tiêu dùng muốn sử dụng phải đối diện với nhiều vấn đề về cơ sở hạ tầng, lắp đặt các trang thiết bị đi kèm để thanh toán. Sự tiện ích từ thẻ Flexicard bắt ng uồn từ công nghệ thanh toán offline và dùng thẻ chip không tiếp xúc, thay vì một mạng lưới cơ sở hạ tầng, dây nối, phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường truyền, thì chỉ với 19 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex thiết bị cầm tay nhỏ gọn, không cần kết nối, khách hàng vẫn có thể thực hiện thanh toán bằng thẻ mọi lúc, mọi nơi. Dùng thẻ trả trước với công nghệ thanh toán offline cho phép khách hàng thực hiện giao dịch rất nhanh, không cần phải sử dụng Pin và ký vào biên lai khi thanh toán. Nhờ đó mà thương hiệu của PG Bank trong lĩnh vực ngân hàng cũng được củng cố hơn. Tên tuổi của ngân hàng được nhiều người biết đến hơn qua Flexicard. Thẻ Flexicard cũng đã tạo cho PG Bank có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Ngày 12/12/2009 tập đoàn Mai Linh, PG Bank và Petrolimex đã kí thỏa thuận hợp tác 3 bên về việc cung cấp xăng dầu và phát hành thẻ Flexicard. Theo thoả thuận, xăng dầu và các sản phẩm, dịch vụ khác của Petrolimex và PG Bank sẽ được Tập đoàn Mai Linh sử dụng với hình thức là đối tác lâu dài, áp dụng chính sách ưu đãi, sử dụng dịch vụ chéo để phát huy triệt để thế mạnh của mỗi bên. Đối với lĩnh vực xăng dầu, Mai Linh Group sẽ thực hiện việc mua xăng dầu qua thẻ Flexicard đối với tất cả các phương tiện vận tải của tập đoàn. Đối với lĩnh vực ngân hàng, PG Bank sẽ tiến hành trả lương cho hơn 22.000 cán bộ nhân viên của Mai Linh Group qua thẻ Flexicard. Với chương trình khuyến mại “ Khách hàng thường xuyên” có tổng giá trị giải thưởng đợt 1 lên đến 4,725,330,000 đồng, chương trình ưu đãi giá bán lẻ xăng dầu khi thanh toán bằng Flexicard, một số lượng lớn khách hàng đã sử dụng Flexicard, đặc biệt là cho việc mua xăng dầu bởi giá mua khuyến mại hơn so với giá thị trường và tính tiện lơi ưu việt hơn của loại thẻ này. 2. Những hạn chế và nguyên nhân Những thành công mà thẻ Flexicard mang lại cho PG Bank là không hề nhỏ. Sự nỗ lực của tập thể cán bộ ngân hàng để tạo ra một sản phẩm đa tiện ích, khẳng định tên tuổi của ngân hàng là điều không thể phủ nhận. Tuy vậy, trong quá trình đưa thẻ Flexicard vào kinh doanh vẫn còn tồn tại nhiều mặt hạn chế mà nguyên nhân của nó xuất phát từ phía khách quan cũng như chủ quan của ngân hàng. Thứ nhất, do công nghệ thẻ Flexicard khá hiện đại nên ngay lập tức các cửa hàng xăng dầu khó có thể thực hiện nhanh chóng các giao dịch, do vậy dẫn đến việc mua xăng dầu qua thẻ mất thời gian hơn so với việc mua bằng tiền mặt, làm giảm tính năng ưu việt của loại thẻ này. Chính vì thế nhiều người vẫn chưa mặn mà lắm với hình thức thanh toán qua thẻ, giao dịch bằng tiền mặt vẫn chiếm ưu thế. 20 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Thứ hai, do thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt của người dân còn khá cao nên việc mua hàng bằng thẻ trở nên xa lạ, khó có thể thay đổi được thói quen tiêu dùng này trong thời gian ngắn. Mặt khác, thu nhập của dân cư nói chung còn ở mức thấp; nhu cầu thiết yếu dân cư vẫn mua ở chợ "tự do" là chủ yếu. Thêm vào đó, thói quen sử dụng tiền mặt, đơn giản, thuận tiện bao đời nay không dễ một sớm, một chiều thay đổi nhanh được, đồng thời muốn sử dụng phương tiện thanh toán hiện đại lại cũng cần có sự hiểu biết nhất định. Thứ ba, những hợp đồng lớn về thẻ Flexicard hầu hết đều do Petrolimex giúp đỡ, PG Bank vẫn chưa tạo được sự khác biệt với thương hiệu của mình. Tận dụng lợi thế của cổ đông lớn là một ưu thế, tuy vậy, nó cũng làm cho PG Bank thụ động hơn với thị trường, làm giảm đi động lực tìm kiếm những hợp đồng mới, những đối tác mới. Đây cũng là điều mà nhiều ngân hàng khác cũng đang gặp phải như ngân hàng Tiên Phong phụ thuộc khá lớn vào FPT, ngân hàng Bảo Việt, ngân hàng Dầu khí toàn cầu GP Bank,… Một vấn đề nữa là các cây ATM và chi nhánh, phòng giao dịch của PG Bank còn khiêm tốn hơn so với các ngân hàng khác nên gây khó khăn cho người sử dụng thẻ. Như chúng ta đã biết, việc phát triển kinh doanh thẻ thanh toán phải gắn liền với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. Trong năm vừa qua, PG Bank đã rất cố gắng trong vấn đề này. Tính đến tháng 10/2010 số chi nhánh của PG Bank là 58 điểm trên cả nước. Dù vậy so với các ngân hàng khác thì con số này vẫn quá khiêm tốn.Trong năm nay, với việc tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, PG Bank cũng đang thực hiện mục tiêu mở rộng mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch trên khắp các địa bàn trên cả nước. Việc này sẽ tạo thuận lợi cho người dân trong việc mở thẻ, đổi thẻ, thắc mắc các thông tin về thẻ cũng như thực hiện các giao dịch khác với PG bank. Nhìn chung, những vấn đề bất cập đang còn tồn tại trong quá trình kinh doanh thẻ Flexicard của PG Bank không phải là ít. Một phần trong những tồn tại đó là từ yếu tố khách quan của môi trường Việt Nam. Nhưng phần lớn vẫn là do tiềm lực cũng như những hạn chế của ngân hàng. PG Bank đang dần dần từng bước cải thiện để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ kinh doanh thẻ, đưa Flexicard trở thành một thói quen tiêu dùng của người dân. 21 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex CHƢƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ FLEXICARD I. Triển vọng thị trường thẻ tại Việt Nam Năm 1990, hợp đồng làm đại lý chi trả thẻ Visa giữa ngân hàng Pháp BFCE và Vietcombank đã mở đầu cho sự du nhập của thẻ thanh toán vào Việt Nam. Trong hơn 20 năm qua, dịch vụ thẻ đã phát triển với tốc độ cao, từ việc thẻ ngân hàng được xem như một tài sản hay thương hiệu đối với những gương mặt thành đạt đến nay đã trở thành công cụ thanh toán thông dụng. Hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng khá ổn định, trình độ dân trí nâng cao, sự phát triển bùng nổ của hệ thống ngân hàng và thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, cùng với việc mở của hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới, chắc chắn sẽ có nhiều nhân tố tích cực cho thị trường thẻ thanh toán Việt Nam trong thời gian tới. Trước hết, công nghệ thông tin đang có điều kiện phát triển và ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam. Cùng với quá trình hội nhập và bước tiến của khoa học, kiến thức về công nghệ trong dân cư cũng có cơ hội được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng sản phẩm mang tính công nghệ như dịch vụ thẻ thanh toán. Môi trường thương mại cũng sẽ thay đổi tích cực hơn với sự ra đời của các trung tâm thương mại, dịch vụ, siêu thị, các cửa hàng tự chọn sẽ làm thay đổi tập quán người tiêu dùng, tạo điều kiện để ứng dụng các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt. Trong thời gian qua, theo Chỉ thị 58/CT-TW của Bộ chính trị, các ngân hàng đã tích cực đổi mới hệ thống công nghệ, triển khai chuẩn hoá các hệ thống core-banking, phát triển các sản phẩm và ứng dụng những công nghệ mới đạt tiêu chuẩn quốc tế vào hoạt động kinh doanh ngân hàng. Theo đó, s ản phẩm thẻ của các ngân hàng Việt Nam đã có những bước tiến nhảy vọt. Sự hoàn thiện dần về công nghệ và cơ sở vật chất kỹ thuất theo chuẩn quốc tế của các ngân hàng như hiện nay hứa hẹn một triển vọng tươi sáng cho thị trường thẻ Việt Nam trong tương lai Cùng với đó, môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện tạo nên nền tảng cho việc ứng dụng các dịch vụ ngân hàng mới. Nhà nước ta có chủ trương thực hiện nhà nước pháp quyền, xây dựng hệ thống pháp luật. Chính phủ chắc chắn sẽ có những biện pháp nghiêm minh hơn về pháp luật để xây dựng hệ thống văn bản dưới luật; công 22 Thanh toán quốc tế - Đại học Ngoại Thương
- Xem thêm -