Tài liệu Thân dân trong tư tưởng hồ chí minh

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C .................................................................................. 2 ............... 4 II. T ...................................................... 14 III ... 21 IV. ........ 29 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tư tưởng thân dân là tư tưởng "lấy dân làm gốc". Điều này được thể hiện rõ trong Quan điểm của Khổng Tử và các thế hệ học trò về sau qua câu nói: "Quân vi khinh, xã tắc thứ chi, dân vi bản", nghĩa là: vua không quan trọng, xã tắc cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng và cơ bản là dân. Thật vậy, một đất nước thì phải có dân. Dân là người đã xây dựng nên đất nước, là người đã dùng mồ hôi nước mắt, thậm chí là bằng xương máu của mình để đấu tranh bảo vệ nó mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng. Và trong thời bình, dân chính là người lao động sản xuất, phát triển kinh tế cho đất nước. Từ xưa đến nay, bất kỳ một triều đại nào mà khinh nhờn, bạc đãi dân chúng thì đều có những kết cục thảm bại. Dựa trên lý lẽ này Nguyễn Trãi đã cùng với Lê Lợi xây dựng lên đỉnh cao của các triều đại Phong kiến việt Nam và ông đã từng phát biểu: "Có lật thuyền mới biết sức dân như nước". Các thế hệ đời sau đã tiếp thu những giá trị tư tưởng của cha ông ta và qua từng thời kì tư tưởng thân dân ngày càng phổ biến và lớn mạnh trong nhân dân cũng như những người lãnh đạo đất nước 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 với mục đích dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh. Và trong thời đại ngày nay tư tưởng thân dân vẫn vẹn nguyên giá trị. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trên con đường đi tìm con đường đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh tiếp thu nhiều tinh hoa văn hóa của cả phương Đông và phương Tây. Những tinh hoa đó đã dần hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh mà đến ngày nay nó vẫn còn có giá trị rất to lớn đối với dân tộc Việt Nam ta. Người đã tiếp thu những mặt tích cực của nền văn hóa phương Đông trong: Nho giáo, Phật giáo, chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn…, và nền văn minh phương Tây như: thiên chúa giáo, và đạc biệt người đã tìm thấy chủ nghĩa Mác- Lênin làm tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam giàn thắng lợi và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Xuất phát từ những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, xuất phát từ kinh nghiệm của thế giới và từ thực tiễn đất nước ta, Hồ Chí Minh đã có những quan điểm sáng tạo về Dân và về Đảng - tổ chức tiên phong của giai cấp công nhân, của dân tộc và của toàn dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và tiến lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, dân tộc ta. Theo 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quan niệm về dân của Hồ Chí Minh, Người cho rằng dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết. Người nói: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân . Người còn nói: “dân là gốc của nước, của cách mạng. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: công nông là gốc của cách mệnh". Trong quá trình phát triển của cách mạng, Người thường nhắc nhủ: “dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì cũng không làm nên . "Nước lấy dân làm gốc . "Gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Nhân dân là người giữ vai trò quyết định trên tất cả các lĩnh vực: từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, xã hội, từ những chuyện nhỏ có liên quan đến lợi ích của mỗi cá nhân đến những chuyện lớn như lựa chọn thể chế, lựa chọn người đứng đầu Nhà nước. Cán bộ, đảng viên phải thật gần gũi dân chúng. Nhưng muốn gần dân thì phải hiểu dân, nghe được dân nói, nói được cho dân nghe, làm được cho dân tin, là nhận biết được những nhu cầu của họ, biết được họ đang suy nghĩ gì, trăn trở cái gì? Họ mong muốn những gì? Và họ đang mong đợi gì ở người khác, nhất là ở người lãnh đạo, quản lý; phải biết phát hiện và đáp ứng kịp thời 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 những nhu cầu và lợi ích thiết thực của dân; là nhìn thấy cả cái thực tại và vạch ra được viễn cảnh (tương lai) đúng đắn cho dân phát triển; là biết chia sẻ, đồng cảm và gần gũi với cuộc sống của dân, mọi suy nghĩ và hành động đều xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của dân, phản ánh đúng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của dân. Trong thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “...Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì... Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta . Người yêu cầu cán bộ từ Chủ tịch nước trở xuống đều phải là đày tớ trung thành của nhân dân. Theo Người: “Dân làm chủ thì Chủ tịch, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Ủy viên này khác là làm gì? Làm đày tớ. Làm đày tớ cho nhân dân, chứ không phải là làm quan cách 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mạng . Từ thực tế, Bác đã thẳng thắn phê phán nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, khi xuống cấp dưới triển khai công việc thì khệnh khạng như “ông quan và nội dung truyền đạt thì rất đại khái, hình thức, vì vậy mà quần chúng không hiểu và rất sợ đi họp. Đó là bệnh xa quần chúng, bệnh hình thức, không phải vì lợi ích của quần chúng. Việc đặt ra chương trình làm việc, kế hoạch hành động, tuyên truyền, nhiều cán bộ cũng không hỏi xem quần chúng cần cái gì, muốn nghe, muốn biết cái gì, “chỉ mấy ông cán bộ đóng cửa lại mà làm, ngồi ỳ trong phòng giấy mà viết, cứ tưởng những cái mình làm ra là đúng, mình viết là hay. Nào có biết, cách làm chủ quan đó, kết quả là “đem râu ông nọ chắp cằm bà kia , không ăn thua, không thấm thía, không lợi ích gì cả . Người cán bộ phải thể hiện được đầy đủ đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Về nhận thức: phải lấy dân làm gốc "ở đời không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng, không sợ nghèo chỉ sợ lòng dân không yên". - Về hành động: phải hòa mình vào quần chúng nhân dân để hiểu tâm tư nguyện vọng của dân, tránh thói quan liêu, xa dân. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Về tổ chức: phải lấy lợi ích của dân làm tiêu chí cho việc lãnh đạo, tổ chức nhân dân. - Về phong cách: phải có tác phong quần chúng, tránh lối quan cách mạng phải gần dân, làm sao để dân tin tưởng, yêu mến và thương yêu, xem ta là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân hoàn toàn không có khoảng cách, phân biệt. Theo Bác Hồ, Đảng phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng nhân dân và hướng dẫn nhân dân, tổ chức thành lực lượng, thành phong trào hành động cách mạng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng, có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Còn các tầng lớp của nhân dân phải tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức. Nhân dân là nguồn bổ sung vô tận cho Đảng và luôn luôn tràn trề sức xuân. Trọng dân là thương dân, vì nhân dân mà phục vụ và biết coi trọng sức mạnh vĩ đại của nhân dân. Biết bao những phần tử ưu tú trong giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các tầng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lớp nhân dân lao động khác, đã trở thành đảng viên của Đảng. Quần chúng còn tham gia góp ý, phê bình sự lãnh đạo của Đảng với mong muốn Đảng luôn luôn trong sạch và vững mạnh để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đến đích cuối cùng. Cán bộ, đảng viên là người phục vụ nhân dân, cán bộ Đảng, Nhà nước, đoàn thể đồng thời là người lãnh đạo, người hướng dẫn của nhân dân. Theo Người: Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng, nếu không có Chính phủ, thì nhân dân không ai dẫn đường. Cán bộ, đảng viên phải làm thế nào để xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Điều này cho thấy, Hồ Chí Minh không bao giờ đối lập vai trò người lãnh đạo với người đày tớ của nhân dân trong bản thân người cán bộ của Đảng và Nhà nước, mà trái lại Người yêu cầu phải làm thế nào để xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Là lãnh đạo không có nghĩa là đè đầu cưỡi cổ nhân dân. Bởi vì: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ cấp nào và ngành nào đều phải là người đày tớ trung thành của nhân dân . Trong Nhà nước của dân 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thì dân là chủ, người dân được hưởng mọi quyền dân chủ, nghĩa là có quyền làm bất cứ việc gì mà pháp luật không cấm và có nghĩa vụ tuân theo pháp luật. Nhà nước của dân phải bằng mọi nỗ lực, hình thành được các thiết chế dân chủ để thực thi quyền làm chủ của người dân. Cũng trên ý nghĩa đó, các vị đại diện của dân, do dân cử ra, chỉ là thừa ủy quyền của dân, chỉ là “công bộc của dân theo ý nghĩa đúng đắn của từ này. Chính những tư tưởng của Người về vấn đề thân dân đã chỉ đạo cho hoạt động cách mạng của chúng ta trong việc huy động sức mạnh vật chất và tinh thần phục vụ cho cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng mối quan hệ đoàn kết toàn dân. Thời đại Hồ Chí Minh, những giá trị văn hóa chính trị yêu nước, thương dân, lấy dân là gốc được soi sáng và phát triển rực rỡ, trở thành chân lý khoa học, kim chỉ nam cho hành động. Thân dân là luôn coi dân là gốc là đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự đặt mình vào địa vị của người dân mà mình đại diện để hiểu, suy xét, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất , mong muốn của họ. Có lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng chính đáng của dân thì đại biểu dân cử mới thực hiện tốt việc “Việc gì có 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến cho dân ta phải hết sức tránh . Bởi, ta có yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta. Người dân phải có quyền làm chủ bản thân, nghĩa là có quyền được bảo vệ về thân thể, được tự do đi lại, tự do hành nghề, tự do ngôn luận, tự do học tập... trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Người dân có quyền làm chủ tập thể, làm chủ địa phương, làm chủ cơ quan nơi mình sống và làm việc. Người dân có quyền làm chủ các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội thông qua bầu cử và bãi miễn. Đúng như Hồ Chí Minh nói: "Mọi quyền hạn đều của dân". Cán bộ từ Trung ương đến cán bộ ở các cấp các ngành đều là "đầy tớ" của dân, do dân cử ra và do dân bãi miễn. Nhân dân là lực lượng dựng xây đất nước, là lực lượng hợp thành, nuôi dưỡng, bảo vệ các tổ chức chính trị, do vậy nhân dân có quyền làm chủ đất nước, làm chủ chế độ, làm chủ tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì sao dân có quyền hạn to lớn như vậy? Người giải thích: dân là gốc của nước. Dân là người đã không tiếc máu xương để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nước không có dân thì không thành nước. Nước do dân xây dựng nên, do dân đem xương máu ra bảo vệ, do 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vậy dân là chủ của nước. Dân chủ là khát vọng muôn đời của con người. Dân chủ chính là “dân là chủ khác với quan niệm “quan chủ trước đây. Hồ Chí Minh cho rằng: “nước ta là dân chủ tức là do dân làm chủ, chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân làm chủ, nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ . Trong tác phẩm “thường thức chính trị Hồ Chí Minh chỉ rõ: “ở nước ta chính quyền là của dân, do dân làm chủ… nhân dân là ông chủ nắm chính quyền, nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy, thế là dân chủ . Các cán bộ ưu tú trong Đảng chính là từ dân mà ra. Có dân thì mới có Đảng. Dân là người xây dựng Đảng và cũng là người bảo vệ Đảng. Dân như nước, cán bộ như cá. Cá không thể sinh tồn và phát triển được nếu như không có nước. Nhân dân là lực lượng biến chủ trương, đường lối của Đảng thành hiện thực. Do vậy, nếu không có dân, sự tồn tại của Đảng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đối với Chính phủ và các tổ chức quần chúng cũng vậy. Vậy làm thế nào để dân thực hiện được quyền làm chủ của mình? Đây là vấn đề được Hồ Chí Minh hết sức quan tâm. Theo Hồ Chí Minh, từ xưa đến nay, nhân dân bao giờ cũng là lực lượng chính 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trong tất cả các xã hội, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng trước Cách mạng Tháng Mười Nga, trước học thuyết Mác- Lênin, chưa có cuộc cách mạng nào giải phóng triệt để cho nhân dân, chưa có học thuyết nào đánh giá đúng đắn về nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, người dân chỉ thực sự trở thành người làm chủ khi họ được giáo dục, khi họ nhận thức được rõ ràng đâu là quyền lợi họ được hưởng, đâu là nghĩa vụ họ phải thực hiện. Để thực hiện được điều này, một mặt, bản thân người dân phải có ý chí vươn lên, mặt khác, các tổ chức đoàn thể phải giúp đỡ họ, động viên khuyến khích họ. “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu và nếu nhân dân không được giáo dục để thoát khỏi nạn dốt thì mãi mãi họ không thể thực hiện được vai trò làm chủ.Người dân chỉ có thể thực hiện được quyền làm chủ khi có một cơ chế bảo đảm quyền làm chủ của họ. Đảng phải lãnh đạo xây dựng được một Nhà nước của dân, do dân, vì dân; với hệ thống luật pháp, lấy việc bảo vệ quyền lợi của dân làm mục tiêu hàng đầu, xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II 1. Khi nói đến Nguyễn Trãi chúng ta ko thể không nhắc đến tấm lòng nhân nghĩa của ông, nhân nghĩa với nhân dân, nhân nghĩa ngay với kể thù khi chúng đã đầu hàng, nó được thể hiện trong các tác phẩm như: Bình ngô đại cáo, ức trai thi tập, … Cuộc đời Nguyễn Trãi, trừ những năm ông sống ở Thăng Long và Côn Sơn, là cuộc sống của một Nho sĩ nghèo, thiếu thốn, mười năm cùng Lê Lợi chống quân Minh là mười năm cực kỳ gian khổ. Nguyễn Trãi đã có cuộc sống gần gũi với nhân dân, hòa mình vào nhân dân, nên ông đã nhìn thấy những đức tính cao quý của nhân dân, hiểu được nguyện vọng tha thiết của nhân dân và tin vào sức mạnh vĩ đại của nhân dân. Chính từ đó Ông đã phát hiện ra rằng, sức mạnh của “dân chúng là sức mạnh kháng chiến cơ bản: “mến người có nhân là dân, mà chở thuyền và lật thuyền cũng là dân , “chìm thuyền mới biết dân như nước . Phải chăng từ những bài học xương máu trong lịch sử, mà gần nhất là bài học lịch sử ở đời Trần - Hồ, Nguyễn Trãi 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đã đúc rút được những kinh nghiệm quý báu về vai trò của dân? Tâm Nguyễn Trãi “ở nơi nhân dân không phải chỉ khi ông còn nghèo khổ hay khi ông đang chiến đấu gian khổ chống giặc Minh, mà cả khi đất nước đã hòa bình và bước vào xây dựng cuộc sống mới, Nguyễn Trãi vẫn luôn nghĩ tới nhân dân. Ông thấy rõ rằng, cơm ăn, áo mặc có được là do nhân dân, điện ngọc cung vàng của vua chúa cũng do mồ hôi nước mắt của nhân dân mà có: “Thường nghĩ quy mô lớn lao lộng lẫy đều là sức lao khổ của quân dân . Chính vì vậy, mỗi khi được hưởng lộc vua ban, ông luôn đến nhân dân, đến những người dãi nắng dầm mưa, lao động cực nhọc để tạo ra những lộc ấy: “Ăn lộc đền ơn kẻ cấy cày . Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi đậm đà, sâu sắc, mang nhiều nét độc đáo, rất gần gũi với nhân dân. Đối với Nguyễn Trãi, “yêu nước là thương dân, để cứu nước phải dựa vào dân, và cứu nước là để cứu dân, đem lại thái bình cho dân, cho mọi người . Cho nên không có gì là lạ khi chúng ta thấy Nguyễn Trãi nhắc đến dân rất nhiều lần trong các tác phẩm của ông. Nguyễn Trãi là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam nói đến “dân đen con đỏ một cách tha thiết, cảm động và chân thành. Ông viết: “… Bọn có phận sự chăn dắt dân, thì không 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lấy chữ (phủ dân) làm cốt yếu, mà chỉ vụ lợi tham nhũng. Bọn tướng s thì không lấy chữ (vệ dân) làm cốt yếu, lại đi lộng hành lăng ngược. Cho đến cả bọn hoạn quan, cũng tha hồ đi vơ vét áp bức lương dân, thu nhặt vàng ngọc. Chiến lược đánh giặc cứu nước, cứu dân, “mở nền thái bình muôn thuở bằng tấm lòng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi có ý nghĩa rất to lớn cả về lý luận và thực tiễn ở chỗ, nó không chỉ kết thúc một cuộc chiến tranh tàn khốc do quân xâm lược gây ra, mà quan trọng hơn, nó dập tắt được ngọn lửa hận thù dân tộc - nguồn gốc gây nên những cuộc chiến tranh báo thù không bao giờ chấm dứt và do đó, chẳng bao giờ đạt tới cái đích “an dân . Nguyễn Trãi và Lê Lợi cùng với quân dân Đại Việt đã kiên quyết thi hành một đường lối kết thúc chiến tranh rất sáng tạo, rất nhân nghĩa: “nghĩ kế nước nhà trường cửu, tha cho mười vạn hàng binh. Gây lại hòa hảo cho hai nước, dập tắt chiến tranh cho muôn đời . Nguyễn Trãi thực là một con người “kinh bang tế thế , tư tưởng “vang đến muôn đời . Qua đó ta thấy, tuy Nguyễn Trãi sinh ra trong thời kỳ phong kiến nhưng tư tưởng của ông lại không mang nặng phong kiến bảo thủ, gia 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trưởng về dân, mà còn khiến cho tư tưởng, triết lý nhân sinh của ông mang đậm tính nhân văn sâu sắc. 2. Sinh thời, C. Mác và Ph. Ăngghen là những người trực tiếp chứng kiến các cuộc cách mạng dân chủ tư sản ở nhiều nước châu Âu và đứng trước vấn đề cần phải giải quyết: đó là những người cộng sản có nên tham gia vào cuộc cách mạng dân chủ tư sản hay không? Và câu trả lời là có. Hai ông cho rằng phải lấy chính quyền từ tay giai cấp tư sản vào tay giai cấp vô sản. Giai cấp vô sản phải là người quản lý xã hội vì họ là những người phải lao động vất vả nhất để tạo nên của cải vật chất cho xã hội. Cũng giống như Hồ Chí Minh, suốt đời Mác và Ăngghen đấu tranhcho một xã hội mới mà ở đó con người, đặc biệt là những người lao động được tự do, được hưởng ấm no và hạnh phúc. Cũng xuất thân từ gia đình nghèo, Mác hiểu rõ được nỗi thống khổ của nhân dân. Vì thế ông là người trực tiếp ở trong nhân dân. Ông không mong muốn gì hơn là một xã hội hiểu được nỗi khổ của người lao động chứ không phải là xã hội áp bức bóc lột nhân dân như chế độ phong kiến hay tư sản. Chính 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 những tư tưởng đó mà cho đến ngày nay nó vẫn là luận điểm chính cho những chính sách của đất nước ta. Phải hiểu được nhân dân cần gì, muốn gì từ xã hội. Muốn vậy thì chính từ những người cán bộ phải gần dân, thân dân. Kế tục tư tưởng Mác- Ăngghen, Lênin đã hoàn chỉnh thêm đường lối để tiến tới một nền xã hội mà ở đó người lao động là người làm chủ, tự do- đó chính là xã hội chủ nghĩa.Trong tư tưởng của Lênin cũng như bất kỳ một nhà mácxit nào đều quan niệm: dân là người làm nên lịch sử chứ không phải cá nhân anh hùng hoặc thần thánh nào. Chính vì thế sau này khi Lênin thành lập nên nước Nga Xô Viết tựu trung là một hình thức và một kiểu chế độ dân chủ vô cùng cao hơn, chính là vì do chỗ nó tập hợp được quần chúng công nông và lôi cuốn họ tham gia sinh hoạt chính trị, nên đó là cơ quan gần dân nhất. Vì thế Lênin mong muốn xây dựng được một nhà nước thật gần gũi với dân. Hiểu được tâm tư của dân để xây dựng nên một nền xã hội chủ nghĩa đúng với nghĩa của nó. 3. ô Sơ 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tôn Trung Sơn một anh hùng của nhân dân Trung Quốc. Chính ông đã đưa ra thuyết tam dân, và sau này khi xây dưng đát nước các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã áp dụng để xây dựng đất nước Trung Quốc lớn mạnh như ngày hôm nay. Và cũng chính học thuyết này cũng để lại cho dân tộc ta những kinh nghiệm quý báu trên con đường xây dựng đất nước. Chủ nghĩa tam dân lấy nhân sinh là trọng tâm, coi dân sinh là phạm trù trung tâm của triết học về lịch sử. Tôn Trung Sơn luôn chú ý đến đời sống vật chất, miếng cơm manh áo của người dân. Theo ông muốn giải quyết vấn đề dân sinh phải tiến hành cuộc cách mạng kinh tế -cuộc cách mạng xã hội. Nhưng ông cũng chưa đạt tới quan điểm của CNDV lịch sử cho rằng phương thức sản xuất là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người - sự nhận thức như vậy đã chứng tỏ ông đã từ bỏ quan điểm của Thái bình thiên quốc, quan điểm của nông dân chỉ chờ đợi ở sự ban ơn cửa Hoàng đế và những tình cảm tôn giáo. Ông tin ở sự tiến hóa của lịch sử, cái xu thế phát triển đã không thể nào ngăn lại được. Ông nói: "xu thế của các trào lưu trên thế giới cũng như dông chảy của Trường giang và Hoàng hà, phương hướng của dòng chảy có thể gặp những chỗ quanh co lên phía Bắc hay xuống phía Nam, 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhưng cuối cùng nhất định phải chảy về phía Đông, dù thế nào cũng không thể ngăn chặn được. Cũng giống như C.Mác, Ăngghen, Lênin Tôn Trung Sơn quan tâm tới nhân dân sống như thế nào? Phải làm gì để cho nhân dân ngày càng phát triển và xây dựng nên một xã hội như thế nào để nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Chinh vì gần dân hiểu dân mà ông xác định đúng hướng đi cho dân tộc Trung Quốc. Đó là tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa. 4. P Hai cụ Phan cùng sinh ra một thời, lúc mà nhân dân ta đang chịu đựng xiềng xích của bọn thực dân cũng như chế độ phong kiến thối nát. Xuất thân từ nhân dân, trực tiếp gần gũi với dân chúng, hai cụ hiểu được nối thống khổ của nhân dân. Chính vì thế hai cụ đã tìm đường để mong giải phong được cho dân tộc ta. Hai cụ đi theo hai con đường khác nhau nhưng lại cùng một mục đích đó là xây dựng một xã hội mà nhân dân lao động là chủ. Một xã hội gần gũi thân thiết với dân chúng. Tuy con đường của hai cụ sai lầm và đã nhanh chóng thất bại nhưng đã góp phần thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam. 20
- Xem thêm -