Tài liệu Tài liệu thực hành thiết kế vi mạch trên kit de2

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 803 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH ------oOo----- THỰC HÀNH THIẾT KẾ MẠCH SỐ VỚI HDL TP.HCM, 9-2009 Giới thiệu Bộ tài liệu thực hành thiết kết mạch số với HDL được soạn thảo nhằm mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên trong việc tiếp xúc với ngôn ngữ đặc tả phần cứng. Mà cụ thể là hỗ trợ cho môn học thiết kết mạch số với HDL. Tài liệu này bao gồm 9 bài, tương ứng với 9 buổi. Nội dung chu yếu hướng đến việc học tư duy thiết kết phần cứng. Giúp sinh viên luyện tập các kỹ năng lập trình với Verilog, mô phỏng trên Model Sim hay trực tiếp trên board DE2. Mặc dù rất cố gắng để nhưng cũng không thể tránh khỏi những sai sót. Vì vậy rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía bạn đọc hoặc các bạn sinh viên. Chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày 27 tháng 9 năm 2009 Mục lục Buổi 1.  Tổng quan về các phần mềm thiết kế trên FPGA ....................................... 7  I.  Giới thiệu Board DE2 của Altera............................................................................. 7  1.  Giới thiệu .......................................................................................................... 7  2.  Thành phần ....................................................................................................... 7  3.  Một vài ứng dụng của board DE2 .................................................................... 8  II.  Cách cài đặt Quartus II 8.0 và Nios II ..................................................................... 9  1.  Giới thiệu .......................................................................................................... 9  2.  Cài đặt............................................................................................................. 10  III.  Cách nạp chương trình cho Quartus II 8.0:............................................................ 13  1.  Tạo 1 project:.................................................................................................. 13  2.  Viết chương trình và biên dịch: ...................................................................... 17  3.  Tạo file mô phỏng (simulate) và bắt đầu simulate ......................................... 22  4.  Cấu hình chân và nạp lên board...................................................................... 30  Buổi 2.  Mạch tổ hợp và mạch tuần tự...................................................................... 40  I.  Giới thiệu ............................................................................................................... 40  1.  Giới thiệu ........................................................................................................ 40  2.  Hướng dẫn thiết kế FPGA thông qua sơ đồ khối/Schematic.......................... 40  II.  Bài tập .................................................................................................................... 46  Buổi 3.  Lập trình Verilog với mô hình cấu trúc ..................................................... 48  I.  Giới thiệu ModelSim ............................................................................................. 48  1.  Giới thiệu ........................................................................................................ 48  2.  Cài đặt............................................................................................................. 48  3.  Hướng dẫn ...................................................................................................... 58  II.  Bài tập .................................................................................................................... 65  Buổi 4.  Mô hình hành vi............................................................................................ 67  I.  Bài tập .................................................................................................................... 67  Buổi 5.  Mô hình hành vi (tt)...................................................................................... 71  I.  Bài tập .................................................................................................................... 71  Buổi 6.  Máy trạng thái .............................................................................................. 75  I.  Giới thiệu ............................................................................................................... 75  1.  Giới thiệu ........................................................................................................ 75  2.  Hướng dẫn ...................................................................................................... 75  II.  Bài tập .................................................................................................................... 83  Mục lục hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình 1.Board DE2 ............................................................................................................. 7  2. TV Box.................................................................................................................. 8  3. Chương trình vẽ (paintbrush)................................................................................ 9  4. Máy hát Karaoke và máy chơi nhạc từ card SD ................................................... 9  5. Thông báo chưa cài dirver .................................................................................. 10  6. Chọn cách thức cài đặt driver ............................................................................. 11  7. Chọn thư mục tìm kiếm driver............................................................................ 11  8. Chọn thư mục chứa dirver .................................................................................. 12  9. Thông báo lỗi ...................................................................................................... 12  10. Thông báo cài đặt hoàn tất ................................................................................ 13  11. Tạo mới một project.......................................................................................... 14  12. Hộp hội thoại tạo mới project ........................................................................... 15  13. Hộp thoại lựa chọn chip.................................................................................... 16  14. Hộp thoại tổng hợp các thông tin của project ................................................... 17  15. Tạo mới file....................................................................................................... 18  16. Lựa chọn loại file cần tạo.................................................................................. 19  17. Cửa sổ viết code................................................................................................ 19  18. Cửa sổ lập trình................................................................................................. 20  19. Hộp thoại lưu file .............................................................................................. 20  20. Lựa chọn lop-level cho file ............................................................................... 21  21. Biên dịch chương trình ..................................................................................... 21  22. Thông báo việc biên dịch thành công ............................................................... 22  23. Tạo mới file testbench....................................................................................... 23  24. Chọn tín hiệu sẽ được test................................................................................. 23  25. Hộp thoại lựa chọn tín hiệu............................................................................... 24  26. Cửa sổ lựa chọn tín hiệu ................................................................................... 24  27. Xác nhận lại việc lựa chọn tín hiệu................................................................... 25  28. Thiết lập giá trị cho các tín hiệu........................................................................ 25  29. Cửa sổ Save As ................................................................................................. 26  30. Lựa chọn chế độ simulate ................................................................................. 26  31. Cửa sổ thiết lập các thông số của quá trình simulate ........................................ 27  32. Thực hiện chức năng tổng hợp và phân tích chương trình ............................... 27  33. Thông báo thành công....................................................................................... 28  34. Thiết lập file testbench cho chương trình ......................................................... 28  35. Lựa chọn đường dẫn lưu trữ file testbench ....................................................... 28  36. Chỉ định vị trí lưu trữ file testbench.................................................................. 29  37. Tiến hành quá trình simulation ......................................................................... 29  38. Thông báo simulate thành công ........................................................................ 30  39. Kết quả quá trình mô phỏng (simulation) ......................................................... 30  40. Cửa sổ gán chân ................................................................................................ 31  41. Các tín hiệu cần gán chân ................................................................................. 31  42. Danh sách các chân có thể được gán ................................................................ 32  43. Quá trình gán chân hoàn tất .............................................................................. 32  44. Lưu lại file cấu hình chân ................................................................................. 33  Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình 45. Hộp thoại load file cấu hình chân ..................................................................... 33  46. Cửa sổ lập trình (nạp) ....................................................................................... 34  47. Cửa sổ Hardware Setup .................................................................................... 35  48. Cửa sổ lập trình................................................................................................. 35  49. Cửa sổ thiết bị ................................................................................................... 36  50. Cứa sổ Device & Pin Options........................................................................... 37  51. Thông báo thay đổi chế độ lập trình ................................................................. 37  52. Cửa sổ lập trình trong chế độ AS...................................................................... 38  53. Lựa chọn file cấu hình ...................................................................................... 38  54. Quá trình lập trình hoàn tất ............................................................................... 39  55. Cửa sổ lựa chọn loại file ................................................................................... 41  56. Cửa sổ làm việc của Quartus ............................................................................ 42  57. Hộp thoại lựa chọn linh kiện có trong thư viện ................................................ 43  58. Đặc linh kiện lên cửa sổ làm việc ..................................................................... 44  59. Cửa sổ gán chân cho tín hiệu xuất nhập ........................................................... 45  60. Hoàn tất việc vẽ mạch....................................................................................... 45  61. Lựa chọn file cấu hình cho project ................................................................... 46  62. Cửa sổ cài đặt ModelSim.................................................................................. 49  63. Cửa sổ cài đặt ModelSim.................................................................................. 50  64. Cửa sổ lựa chọn thư mục cài đặt....................................................................... 51  65. Lựa chọn tên thư mục cho chương trình........................................................... 52  66. Tổng hợp thông tin cài đặt ................................................................................ 53  67. Thanh process cài đặt........................................................................................ 53  68. Cửa sổ thông báo license của phần mềm .......................................................... 54  69. Đăng ký thông tin.............................................................................................. 55  70. Xem thông tin card mạng của máy ................................................................... 56  71. Cửa sổ thuộc tín của hệ thống........................................................................... 57  72. Cửa sổ biến môi trường..................................................................................... 58  73. Hộp thoại tạo mới một biến môi trường ........................................................... 58  74. Cửa sổ làm việc của ModelSim ........................................................................ 59  75. Tạo mới project................................................................................................. 59  76. Thông tin của project mới................................................................................. 60  77. Thêm các file vào project.................................................................................. 60  78. Hộp thoại tạo mới file ....................................................................................... 60  79. Cửa sổ soạn thảo ............................................................................................... 61  80. Tạo mới file....................................................................................................... 61  81. Thêm file vào project ........................................................................................ 62  82. Code verilog file testbench ............................................................................... 62  83. Thư viện word................................................................................................... 63  84. Thực hiện simulate............................................................................................ 63  85. Chọn tín hiệu sẽ được vẽ dạng sóng (giản đồ).................................................. 64  86. Cửa sổ lệnh ....................................................................................................... 64  87. Giản đồ thơi gian của các tín hiệu..................................................................... 65  88. Kết thúc quá trình simulate ............................................................................... 65  89. Sơ đồ kết nối mạch............................................................................................ 66  90. Kết nối mạch ..................................................................................................... 68  Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình 91. Bảng thực trị và sơ đồ mạch ............................................................................. 68  92. Sơ đồ mạch........................................................................................................ 69  93. Bảng thực trị và sơ đồ kết nối ........................................................................... 69  94. Sơ đồ kết nối ..................................................................................................... 70  95. Bảng thực trị ..................................................................................................... 70  96. Bảng thực trị ..................................................................................................... 71  97. Sơ đồ kết nối mạch............................................................................................ 72  98. Bảng thực trị và sơ đồ kết nối mạch ................................................................. 73  99. Mạch cộng 4-bit Full-Adder ............................................................................. 73  100. Tạo file máy trạng thái.................................................................................... 76  101. Cửa sổ làm việc............................................................................................... 77  102. Tạo các trạng thái............................................................................................ 78  103. Tạo các đường chuyển trạng thái .................................................................... 78  104. Thiết lập biểu thức chuyển trạng thái ............................................................. 79  105. Thiết lập tín hiệu xuất và action của mỗi trạng thái........................................ 80  106. Máy trạng thái ................................................................................................. 80  107. Chuyển máy trạng thái sang định dạng của ngôn ngữ thiết kết phần cứn ...... 81  108. Code verilog được tạo ra từ máy trạng thái .................................................... 82  109. Chương trình chính ......................................................................................... 83  110. Thiết lập top-level ........................................................................................... 83  111. Lưu đồ trạng thái............................................................................................. 84  ĐH. Bách Khoa TP.HCM Buổi 1. Khoa KH&KTMT Tổng quan về các phần mềm thiết kế trên FPGA Mục tiêu Nắm được công nghệ FPGA Làm quen board thực hành DE2 Cài đặt, và làm quen với các phần mềm: Quartus II, Nios II I. Giới thiệu Board DE2 của Altera 1. Giới thiệu Board DE2 là board mạch phục vụ cho việc nghiên cứu và phát triển về các lĩnh vực luận lý số học (digital logic), tổ chức máy tính (computer organization) và FPGA. Hình 1.Board DE2 2. Thành phần Board DE2 cung cấp khá nhiều tính năng hỗ trợ cho việc nghiên cứu và phát triển, dưới đây là thông tin chi tiết của một board DE2: FPGA: - Vi mạch FPGA Altera Cyclone II 2C35. Vi mạch Altera Serial Configuration – EPCS16. Thực hành thiết kết mạch số với HDL 7 KTMT ĐH. Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Các thiết bị xuất nhập: - USB Blaster cho lập trình và điểu khiển API của người dung; hỗ trợ cả 2 chế độ lập trình JTAG và AS. Bộ điều khiển Cổng 10/100 Ethernet. Cổng VGA-out. Bộ giải mã TV và cổng nối TV-in. Bộ điều khiển USB Host/Slave với cổng USB kiểu A và kiểu B. Cổng nối PS/2 chuột/bàn phím. Bộ giải mã/mã hóa âm thanh 24-bit chất lượng đĩa quang với jack cắm line-in, line-out, và microphone. 2 Header mở rộng 40-pin với lớp bảo vệ diode. Cổng giao tiếp RS-232 và cổng nối 9-pin. Cổng giao tiếp hồng ngoại. Bộ nhớ: - SRAM 512-Kbyte. SDRAM 8-Mbyte. Bộ nhớ cực nhanh 4-Mbyte (1 số mạch là 1-Mbyte). Khe SD card. Switch, các đèn led, LCD, xung clock - 4 nút nhấn, 18 nút gạt. 18 LED đỏ, 9 LED xanh, 8 Led 7 đoạn LCD 16x2 Bộ dao động 50-MHz và 27-MHz cho đồng hồ nguồn. 3. Một vài ứng dụng của board DE2 Ứng dụng làm TV box Hình 2. TV Box Thực hành thiết kết mạch số với HDL 8 KTMT ĐH. Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Chương trình vẽ bằng chuột USB (paintbrush) Hình 3. Chương trình vẽ (paintbrush) Máy hát Karaoke và máy chơi nhạc SD Hình 4. Máy hát Karaoke và máy chơi nhạc từ card SD II. Cách cài đặt Quartus II 8.0 và Nios II 1. Giới thiệu Bộ phần mềm thiết kế đi kèm với board DE2 bao gồm 2 dĩa: Quartus 2 và Nios 2 Integrated Development Environment (IDE) Quartus II là phần mềm hỗ trợ tất cả mọi quá trình thiết kế một mạch logic, bao gồm quá trình thiết kế, tổng hợp, placement và routing (sắp xếp và chạy dây), mô phỏng (simulation), và lập trình lên thiết bị (DE2). Nios II, môi trường phát triển tích hợp của họ Nios II (IDE), nó là công cụ phát triển chủ yếu của họ vi xử lý Nios II. Phần mềm sẽ là môi trường cung cấp khả năng chỉnh sửa, xây dựng, debug và mô tả sơ lược về chương trình. IDE còn cho phép tạo các chương trình từ đơn nhiệm (single-threaded) đến các chương Thực hành thiết kết mạch số với HDL 9 KTMT ĐH. Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT trình phức tạp dựa trên một hệ điều hành thời gian thực và các thư viện middleware. 2. Cài đặt Cài đặt Quartus II và Nios II Quá trình cài đặt Quartus II và Nios đơn giản chỉ cần đưa đĩa vào máy và thực hiện theo hướng dẫn của chương trình cài đặt Cài đặt phần mềm USB blaster driver Vì Board DE2 được lập trình bằng cách sử dụng phần mềm USB Blaster (USB Blaster mechanism). Nên nếu USB Blaster driver chưa được cài đặt thì quá trình lập trình xuống board DE2 sẽ không thành công. Sau khi gắn board DE2 vào máy tính thông qua cổng USB, nếu USB Blaster driver chưa được cài đặt thì hộp thoại sau sẽ xuất hiên, Chọn No, not this time sau đó nhấn Next Hình 5. Thông báo chưa cài dirver Chọn Install from a specific location và chọn Next Thực hành thiết kết mạch số với HDL 10 KTMT ĐH. Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Hình 6. Chọn cách thức cài đặt driver Kết tiếp bạn chọn Search for the best driver in these location và sau đó nhấn Browse. Hình 7. Chọn thư mục tìm kiếm driver Thực hành thiết kết mạch số với HDL 11 KTMT ĐH. Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Hộp thoại mới sẽ xuất hiện bạn tìm đến vị altera\quartus60\drivers\usb−blaster, sau đó nhấn OK và tiếp tục nhấn Next trí Hình 8. Chọn thư mục chứa dirver Cửa sổ thông báo việc kiểm tra logo window không thành công, tuy nhiên việc này sẽ không bị ảnh hưởng đến việc kết nối của chương trình sau này. Bạn tiếp tục nhấn Continue Anyway Hình 9. Thông báo lỗi Nhấn Finish để hoàn tất việc cài đặt Thực hành thiết kết mạch số với HDL 12 KTMT ĐH. Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Hình 10. Thông báo cài đặt hoàn tất III. Cách nạp chương trình cho Quartus II 8.0: 1. Tạo 1 project: Bước 1. Vào Menu > file chọn New Project Wizard Thực hành thiết kết mạch số với HDL 13 KTMT ĐH. Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Hình 11. Tạo mới một project Bước 2. Ta chọn thư mục để chứa project và đặt tên cho project, xem hình bên dưới Thực hành thiết kết mạch số với HDL 14 KTMT ĐH. Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Hình 12. Hộp hội thoại tạo mới project Bước 3. Sau đó ta chọn hãng sản xuất chip và tên loại chip trên mạch Thực hành thiết kết mạch số với HDL 15 KTMT ĐH. Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Hình 13. Hộp thoại lựa chọn chip Bước 4. Cuối cùng chọn Finish để hoàn tất Thực hành thiết kết mạch số với HDL 16 KTMT ĐH. Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Hình 14. Hộp thoại tổng hợp các thông tin của project 2. Viết chương trình và biên dịch: Bước 1. Vào Menu > file chọn New Thực hành thiết kết mạch số với HDL 17 KTMT ĐH. Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Hình 15. Tạo mới file Bước 2. Sau đó chọn loại file mà chúng ta muốn viết chương trình. Ở đây ta chọn loai file Verilog HDL Thực hành thiết kết mạch số với HDL 18 KTMT ĐH. Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Hình 16. Lựa chọn loại file cần tạo Bước 3. x2 Dưới đây là một đoạn chương trình demo: tính hàm f = x1 EX-OR Hình 17. Cửa sổ viết code Bước 4. Sau khi viết xong thì ta phải lưu tên file trùng với tên module của chương trình Thực hành thiết kết mạch số với HDL 19 KTMT ĐH. Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Hình 18. Cửa sổ lập trình Hình 19. Hộp thoại lưu file Chú ý: Chọn Add file to current project Bước 5. Sau khi lưu file xong phải thiết lập cho file là top-level thì mới biên dịch được Thực hành thiết kết mạch số với HDL 20 KTMT
- Xem thêm -