Tài liệu Tài liệu- hướng dẫn thiết kế website từ blogger

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER BƯỚC 1 TẠO TÀI KHOẢN Đăng nhập Blogger.com – Sau đó nhập Email (Gmail) + Mật khẩu www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 1 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER Bạn chọn Tên hiển thị cho Blog của bạn ( Có thể viết tiếng Việt có dấu ) Click vào Chấp thuận các điều khoản Sau đó bấm Tiếp tục www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 2 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER Sau đó bạn chọn TẠO BLOG NGAY để tạo Blog. www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 3 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER Bạn đặt tên cho Blog - Đặt tiêu đề cho Blog ( Bạn có thể viết tiếng Việt có dấu ) - Địa chỉ Blog ( Bạn viết chữ không dấu và không dấu cách ) - Nếu địa chỉ Blog đã có người sử dụng thì bạn phải chọn tên khác Sau đó bạn bấm tiếp tục www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 4 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER Chọn mẫu cho Blog Bạn hãy chọn mẫu bạn thích và phù hợp với công việc kinh doanh Sau đó bấm TIẾP TỤC www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 5 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER BƯỚC 2 ĐƯA BÀI VIẾT LÊN BLOG Bạn bấm BẮT ĐẦU VIẾT BLOG để đưa nội dung vào Blog. www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 6 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER Bạn đưa tiêu đề và nội dung vào Blog. (Nội dung có thể sẽ bao gồm bài viết + Video + Hình ảnh + Bảng biểu …) Ở đây chúng tôi chỉ làm ví dụ là đưa bài viết vào Blog Sau đó chọn XUẤT BẢN BÀI ĐĂNG www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 7 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER Tiếp theo bạn chọn XEM BÀI ĐĂNG www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 8 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER Vậy là bài đăng đã được đưa vào Blog thành công. www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 9 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER BƯỚC 3 TẠO TRANG VÀ ĐƯA NỘI DUNG VÀO TRANG Bạn vào chọn ĐĂNG BÀI, tiếp theo chọn CHỈNH SỬA TRANG và chọn TRANG MỚI Lúc này sẽ xuất hiện cửa sổ mới bạn ghi tiêu đề trang và nội dung trang bạn muốn tạo. Bạn chèn hình ảnh vào Blog bằng cách click vào biểu tượng trên Sau đó sẽ mở ra cửa sổ như hình dưới đây www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 10 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER Bạn có thể chọn ảnh từ máy, từ Blog này hay từ anbom Picasa (Nếu bạn đã tạo tài khoản trên Picasa) hay từ URL Sau khi đã chọn được ảnh bạn bấm nút chọn để đưa ảnh vào Blog Bạn chèn Video vào Blog bằng cách click vào biểu tượng trên Sau đó sẽ mở ra cửa sổ như hình dưới đây www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 11 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER Bạn có thể chọn video từ máy tính của bạn, từ YouTube hoặc Video Trên kênh YouTube của bạn (Nếu bạn đã tạo kênh riêng trên YouTube) Sau khi đã chọn được Video bạn bấm nút chọn để đưa Video vào Blog www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 12 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER Khi bạn đưa bài viết, Video, hình ảnh lên Blog xong bạn chọn XUẤT BẢN TRANG www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 13 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER Khi chọn XUẤT BẢN TRANG sẽ mở ra cửa sổ trên bạn chọn CÁC TAB BLOG sau đó bấm LƯU VÀ XUẤT BẢN www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 14 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER Tiếp theo chọn XEM TRANG www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 15 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER Trang (Marketing Online) vừa tạo đã thành công. www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 16 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER BƯỚC 4 CHỈNH SỬA & THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHO BLOG Bạn vào phần THIẾT KẾ tiếp theo chọn TRÌNH THIẾT KẾ MẪU www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 17 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER Bạn chọn giao diện phù hợp cho công việc kinh doanh của bạn và sở thích của bạn www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 18 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER Chọn giao diện cho Blog www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 19 VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER Bạn chọn NỀN Bạn có thể xóa hình nền. Sau đó chọn màu nền phù hợp cho Blog của bạn. www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 20
- Xem thêm -