Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu toán lớp 5

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 119 |
  • Lượt tải: 0
duytran92108

Tham gia: 14/07/2016

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN TRẢNG BOM Đ ơn vị: T rường T iểu học T rưng V ương MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÈN HỌC SINH YẾU TOÁN LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG VƯƠNG – TRẢNG BOM Người thực hiện: TRẦN DƯƠNG THIÊN CƯỜNG Năm học : 2011 – 2012 Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 MỤC LỤC I. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 2 II. THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP RÈN HỌC SINH YẾU MÔN TOÁN.................................. 2 1. Thuận lợi...................................................................................................... 2 2. Khó khăn...................................................................................................... 2 III. NỘI DUNG................................................................................................... 3 1. Cơ sở lí luận ................................................................................................. 3 2. Một số mặt yếu cơ bản môn Toán của học sinh lớp 5 và nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu kém của học sinh ........................................................................... 4 2.1. Một số mặt yếu cơ bản môn Toán của học sinh lớp 5 ............................ 4 2.2. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu kém của học sinh ......................... 4 3. Một số biện pháp rèn học sinh yếu môn Toán .............................................. 4 3.1. Phát hiện học sinh yếu........................................................................... 4 3.2. Lập kế hoạch và thực hiện phụ đạo........................................................ 5 3.3. Công tác tham mưu ............................................................................... 8 IV. KẾT QUẢ..................................................................................................... 8 V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM .......................................................................... 9 VI. KẾT LUẬN .................................................................................................. 9 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 10 PHỤ LỤC ............................................................................................................ 10 GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 1 Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÈN HỌC SINH YẾU TOÁN LỚP 5 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Cũng như các môn học khác, môn Toán cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc rèn tư duy lôgic cho học sinh. Môn Toán còn góp phần hình thành và rèn luyện các phẩm chất, các đức tính cần thiết của người lao động mới trong xã hội hiện đại. Vì vậy mỗi giáo viên chúng ta cần phải có trách nhiệm dạy học sao cho học sinh của mình tiếp thu được những kiến thức và kĩ năng toán học mà chương trình của Bộ GD-ĐT quy định cho từng cấp học. Tuy nhiên không phải mọi học sinh đều có trình độ tiếp thu bài như nhau: có em tiếp thu bài rất nhanh nhưng lại có em tiếp thu bài rất chậm. Các em học chậm là một điều khiến các giáo viên rất trăn trở và lo lắng: lo lắng cho tỉ lệ lên lớp, lo lắng cho hiệu quả giảng dạy, lo lắng cho việc chuẩn kiến thức và lo lắng cho cả việc học của các em sau này. Thế nhưng, mấy ai quan tâm đến việc tìm biện pháp để phụ đạo học sinh yếu sao cho hiệu quả. Phần đông các trường chỉ lo việc bồi dưỡng học sinh giỏi: giỏi Toán, giỏi Tiếng Việt, giỏi Tiếng Anh… Học sinh đã tiếp thu nhanh rồi bồi thêm cho giỏi hơn để đi thi lấy thành tích cho trường. Còn học sinh yếu đã chậm tiếp thu, lại ít được quan tâm lại càng chậm thêm, vì tỉ lệ học sinh yếu cũng không bị hạn chế mấy đến thành tích của trường. Thực hiện cuộc vận động “Hai không” của ngành, đặc biệt là chống việc học sinh ngồi nhầm lớp. Bản thân tôi được chủ nhiệm lớp 5 trong nhiều năm qua, các lớp do tôi chủ nhiệm có lực học không đồng đều, nhiều em toán yếu hay chán học, thường làm việc riêng trong lớp, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến việc học của bạn, ảnh hưởng rất nhiều đến công tác giảng dạy của tôi và làm mất nhiều thời gian cho tiết học toán. Tôi cố gắng khắc phục và tìm ra một số biện pháp để rèn học sinh yếu toán như sau. II. THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP RÈN HỌC SINH YẾU MÔN TOÁN 1. Thuận lợi: Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo bằng văn bản từ năm học 2007-2008, yêu cầu các trường có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu. Phòng GD-ĐT đã tổ chức chuyên đề phụ đạo học sinh yếu cho các trường trong huyện giúp các trường làm tốt công tác này. Ban giám hiệu nhà trường đã đưa công tác phụ đạo học sinh yếu là yêu cầu đánh giá đối với giáo viên chủ nhiệm lớp. Nhờ thực hiện việc điều chỉnh dạy và học, dạy sát đối tượng nên học sinh yếu được quan tâm hơn. 2. Khó khăn: Học sinh yếu phần nhiều là các em có hoàn cảnh khó khăn, ít được bố mẹ quan tâm. Việc tiếp thu kiến thức, hình thành kĩ năng chậm. Một số em thể lực phát triển bình thường nhưng năng lực tư duy toán học kém phát triển. Học sinh chưa có phương pháp học tập. Học sinh yếu thường chán học sợ học, rất thụ động và ngại cố gắng thiếu tự tin. GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 2 Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 Chương trình toán học mỗi ngày một thêm kiến thức mới, không thể dừng lại để chờ học sinh yếu bắt kịp nên các em yếu càng chồng chất cái yếu. Phương pháp giảng dạy môn Toán cho học sinh Tiểu học nhất là việc rèn kĩ năng cho học sinh của giáo viên còn lúng túng. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của trường không đủ để có những biện pháp phụ đạo ngoài giờ trừ thứ bảy, chủ nhật. Học sinh yếu đa dạng nên việc lập kế hoạch phụ đạo thích hợp cho từng dạng thật khó khăn. Đồng thời, việc thực hiện các chủ trương của Bộ GD-ĐT chưa thật có hiệu quả: gặp học sinh yếu giáo viên chỉ biết cho ở lại lớp mà không có biện pháp để giúp đỡ các em ấy tiến bộ để được lên lớp thực sự hoặc là cho học sinh lên lớp vì các học sinh đó đã ở lại nhiều năm rồi hoặc vì chỉ tiêu đăng kí nên vẫn còn học sinh ngồi nhầm lớp. Ngoài ra, một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của con cái, phó mặc cho nhà trường. Tuy cũng có nhiều phụ huynh rất quan tâm, giúp đỡ con cái học tập nhưng lại thiếu phương pháp sư phạm, không nắm cách giải toán ở Tiểu học khiến cho các em khó hiểu, thiếu tin tưởng. Một số học sinh yếu hay mặc cảm tự ti nên những buổi học ngoài giờ ít em tham gia, hay nghỉ. III. NỘI DUNG 1. Cơ sở lí luận Trong các môn học ở Tiểu học, cùng với môn Tiếng Việt, môn Toán có vị trí hết sức quan trọng vì: - Các kiến thức, kĩ năng của môn Toán ở Tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời sống; chúng rất cần thiết cho người lao động, rất cần thiết để học tốt các môn học khác ở Tiểu học và chuẩn bị cho việc học tốt môn Toán ở bậc Trung học. - Môn Toán còn giúp học sinh nhận biết những mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian của thế giới hiện thực. Nhờ đó mà học sinh có được phương pháp nhận thức một số mặt của thế giới xung quanh và biết cách hoạt động có hiệu quả trong học tập và trong đời sống. - Môn Toán góp phần bước đầu phát triển năng lực tư duy, khả năng suy luận hợp lí và diễn đạt đúng cách phát hiện và cách giải quyết các vấn đề đơn giản, gần gũi trong cuộc sống; kích thích trí tưởng tượng; gây hứng thú học tập toán; góp phần hình thành bước đầu phương pháp tự học và làm việc có kế hoạch, khoa học, chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Bên cạnh đó, năm 2006 – 2007 là năm học đầu tiên thực hiện cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” theo quyết định số 3859/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thấm nhuần cuộc vận động “Hai không” trong giáo dục đó, mỗi giáo viên chúng tôi đều lo lắng trăn trở tập trung nâng cao chất lượng dạy học nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục, xây dựng trường học thân thiện giúp học sinh yếu bớt mặc cảm, tự ti. Năm học 2007 – 2008 Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo bằng văn bản yêu cầu các trường phải có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. Vì thế, để nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” tôi đã chú trọng việc phụ đạo học sinh yếu, nhất là những em yếu môn GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 3 Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 Toán. Giải quyết được vấn đề này tức là góp được một phần vào khắc phục tình trạng học sinh yếu kém ở Tiểu học. 2. Một số mặt yếu cơ bản môn Toán của học sinh lớp 5 và nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu kém của học sinh 2.1. Một số mặt yếu cơ bản môn Toán của học sinh lớp 5 Trong quá trình giảng dạy lớp 5, tôi đã nhìn thấy được các mặt yếu cơ bản của học sinh lớp 5 như sau: - Hổng kiến thức cơ bản, tính toán chậm. - Không biết chia số tự nhiên dẫn đến chia số thập phân yếu. - Không hiểu đề, không nắm dạng toán, không biết vận dụng công thức trong giải toán. 2.2. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu kém của học sinh. Từ các mặt yếu cơ bản trên đã giúp tôi nhận thấy rằng: học sinh yếu kém môn Toán cần được quan tâm, hỗ trợ dạy học một cách đặc biệt. Thế nhưng một số giáo viên vẫn chưa chú ý đúng mức đến đối tượng này, các hoạt động trên lớp thường nhằm vào những em khá giỏi để tránh phải xử lí tình huống. Phần củng cố bài của tiết toán thường có câu hỏi hoặc bài tập mở rộng kiến thức khiến học sinh yếu kém thường bị bỏ quên. Việc điều chỉnh dạy học chưa được thực hiện đều ở các tiết gây nặng nề, khó khăn cho học sinh yếu kém. Mặt khác, chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình học sinh nên giáo viên chưa hiểu hết hoàn cảnh của từng em để có biện pháp phụ đạo. Ngoài ra, một số em có hoàn cảnh khó khăn, đi học không đều, lười biếng và chưa chú tâm vào việc học; một số em thiếu sự quan tâm của phụ huynh. Xác định rõ một trong những nguyên nhân trên đối với mỗi học sinh tránh để tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp. Trong quá trình giảng dạy tôi đã suy nghĩ, trao đổi cùng đồng nghiệp, đưa ra một số biện pháp để khắc phục tình trạng học sinh yếu kém về môn Toán trong lớp, đem lại lòng tự tin và niềm hứng thú cho học sinh đối với việc học Toán. 3. Một số biện pháp rèn học sinh yếu môn Toán 3.1. Phát hiện học sinh yếu Việc làm đầu tiên là khảo sát chất lượng môn Toán đầu năm, sau đó phân tích kĩ chất lượng của bài khảo sát đầu năm đó theo tinh thần chỉ đạo của Sở GD-ĐT và của Phòng GD-ĐT. Đồng thời nắm bàn giao chất lượng cụ thể từng em qua giáo viên lớp 4. Từ đó sớm phát hiện ra các trường hợp học sinh yếu và đi sâu tìm hiểu từng trường hợp cụ thể, phân tích nguyên nhân đưa đến tình hình yếu kém đó. Bảng phân tích chất lượng bài khảo sát môn Toán đầu năm học 2010-2011: Phần trắc nghiệm: Câu Nội dung kiến thức Số HS chưa đạt Nhận xét Tên HS chưa đạt SL % 1 Hàng, lớp số tự nhiên 2 5,7 Chưa nắm rõ hàng, Hiệp, Lợi lớp của số tự nhiên Tìm chiều dài hình Chưa biết dựa vào Anh, 4 chữ nhật 3 8,6 cách tính diện tích để Tuyền, tính chiều dài Lợi GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 4 Phần tự luận Câu Nội dung kiến thức Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 Số HS chưa đạt SL % Nhận xét Tên HS chưa đạt Chia cho số có 2 chữ Chưa biết thực hiện Hiệp, Lợi, 1 3 8,6 số Ngọc Giải toán tìm 2 số khi Chưa xác định được Vinh, 6 biết tổng và hiệu 4 11,4 dạng toán, quên cách Hiệp, Vi, giải Lợi Tiếp đến, lập danh sách và phân loại học sinh yếu kém về môn Toán theo từng dạng yếu như: - Yếu nhân chia. - Yếu giải toán. - Yếu đổi các số đo đại lượng… 3.2. Lập kế hoạch và thực hiện phụ đạo Khi phát hiện, nắm được nguyên nhân dẫn đến yếu, kém về môn Toán của từng em; tôi lập kế hoạch, nội dung chương trình phụ đạo học sinh yếu kém. a) Kế hoạch về thời gian: Thời gian phụ đạo ngoài giờ chủ yếu vào chiều thứ tư và thứ bảy. - Thứ tư: Kiểm tra các kiến thức cơ bản bị hổng, làm bài tập ứng dụng. - Thứ bảy: Tổ chức đố em và trò chơi có nội dung toán học hoặc làm bài luyện tập, bài khảo sát. b) Kế hoạch thực hiện việc phụ đạo học sinh yếu: Lập kế hoạch dạy học phù hợp đối với từng đối tượng học sinh: ♦ Tháng 9, 10: - Giúp các em học thuộc lại các bảng nhân chia, các công thức, quy tắc và những ghi nhớ ở các lớp dưới có liên quan đến chương trình lớp 5 - Đồng thời ôn lại cách thực hiện các phép nhân chia số tự nhiên. Đặc biệt chú ý phép chia cho 2, 3 chữ số, hướng dẫn các em biết ước lượng thương ở các lần chia. - Tận dụng 15 phút đầu giờ mỗi buổi học để kiểm tra việc học thuộc của học sinh, có đôi bạn kèm cặp giúp đỡ. Ngoài ra bạn giỏi cũng giúp bạn yếu thực hiện lại phép chia. - Mỗi tuần kiểm tra một mảng kiến thức được ôn tập, kết hợp các kiến thức đó để làm bài tập. ♦ Tháng 11: - Ôn lại cách thực hiện những bài toán đơn giản bằng cách vận dụng các quy tắc, công thức hoặc ghi nhớ như: ▪ Tính chu vi, diện tích các hình như: hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi. ▪ Hoặc dựa vào dấu hiệu chia hết để tìm các số ▪ Hoặc dựa vào tính chất cơ bản của các phép tính để tính các dãy tính: a + b = b + a; a x (b+c) = a x b + a x c … - Giao bài tập đơn giản áp dụng các quy tắc, công thức và các ghi nhớ cần ôn luyện. Bạn giỏi kèm bạn yếu. ♦ Tháng 12, 1: GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 5 Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 - Từ phép nhân chia số tự nhiên rèn học sinh nhân chia số thập phân. Nhắc nhở các em chú ý cách chuyển dấu phẩy ở số chia số bị chia. - Do việc hổng kiến thức nên các bài toán có lời văn các em học rất yếu. Đối với một đề toán tôi giúp học sinh tìm hiểu đề bằng cách phân tích: dựa vào các đã cho để tìm cái chưa biết và rút ra dạng toán. Tuỳ từng dạng toán giúp học sinh nhớ lại cách giải của từng dạng, sau đó cho bài tập thực hành. - Để rèn cặp học sinh thực hành giải toán có lời văn tôi thường ghi bài tập vào phiếu và kèm theo một số câu hỏi để học sinh tự suy nghĩ, tìm tòi cách giải. Bài tập giao về nhà cho các em làm, tôi yêu cầu phụ huynh kí vào phía dưới để có sự giám sát hay đốc thúc kịp thời của gia đình. ♦ Các tháng còn lại ở học kì II: Sau khi rèn cặp cho học sinh yếu bù đắp lại những kiến thức bị hổng. Phân thời gian còn lại giúp các em yếu học tiếp tục và kết hợp các kiến thức mới của chương trình như: cách giải các bài toán về tỉ số phần trăm, các bài toán về hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình hộp và các bài toán về chuyển động đều. * Một số công việc ở lớp Trong lớp, rèn luyện xuyên suốt trong các tiết toán ở lớp. Lấy một số hoạt động tập thể để sinh hoạt vui chơi toán học. Trong mỗi tiết dạy ở lớp, tôi chú ý đến học sinh yếu, quan tâm và giúp đỡ các em đó nhiều hơn bằng cách điều chỉnh các bài tập sao cho sát đối tượng, dành cho học sinh yếu một số bài tập khác với học sinh khá giỏi; tuy nhiên việc chọn bài cũng phải dựa vào chuẩn kiến thức. Hoặc một số câu hỏi và bài tập ứng dụng kiến thức cơ bản thường gọi học sinh yếu trả lời và làm bài tập, tuy thời gian có kéo dài hơn một tí. Khi các em trả lời đúng, làm bài tập đúng, giáo viên khen ngợi động viên và các bạn trong lớp vỗ tay tán thưởng. (hình 1 phần phụ lục) Những công thức, ghi nhớ không có trong sách giáo khoa mà được rút ra từ những bài tập mẫu, tôi đề nghị các em ghi chép vào sổ tay để học thuộc. Ví dụ: Tìm đáy, đường cao của tam giác. Dựa vào công thức S = a x b : 2. Tìm a hay b bằng cách tìm thành phần chưa biết theo 2 bước: ▪ Bước 1: Tìm tích của a x b (số bị chia) = S x 2 (thương nhân với số chia) ▪ Bước 2: Tìm a hay b; a = S x 2 : b (tích chia thừa số đã biết) hay b = S x 2 : a Hoặc tìm diện tích hình tròn khi biết chu vi: C = r x 2 x 3,14 ▪ Bước 1: tìm bán kính: r = C : 3,14 : 2 (tích chia thừa số đã biết) ▪ Bước 2: Tìm diện tích hình tròn: S = r x r x 3,14 Đồng thời để giúp các em dễ nhớ hơn tôi đã trang trí một số bảng có in các công thức hình học. Ví dụ: Hình chữ nhật: P = (a + b) x 2; a = P : 2 – b; b = P : 2 − a; S = a x b; a = S : b; b = S : a. Hình tròn: C = d x 3,14; C = r x 2 x 3,14; S = r x r x 3,14). Để giúp bạn yếu học hiểu, tôi tổ chức nhóm đôi bạn (bạn khá giỏi kèm bạn yếu). Bạn giỏi có trách nhiệm kiểm tra bài của bạn yếu, giúp bạn yếu hiểu bài và tôi thường lấy 15 phút đầu giờ để làm việc kiểm tra bài cũ này.(hình 2 phần phụ lục) Bên cạnh việc bạn giúp bạn ôn lại bài cũ, tôi kết hợp giúp đỡ một số em yếu phép chia, thực hiện chia ở bảng lớp với cách chia dễ hiểu hơn. Khi đã biết chia số tự nhiên thì việc chia số thập phân các em sẽ thực hiện một cách dễ dàng, chỉ cần lưu ý thêm về việc chuyển đổi dấu phẩy (lúc này tôi hướng dẫn thêm cho các em). GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 6 Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 Ngoài ra, tôi sắp xếp một học sinh khá giỏi ngồi cạnh một học sinh yếu kém để đôi bạn giúp đỡ nhau. Tôi tổ chức thi đua giữa các nhóm (hình 4 phần phụ lục), nếu nhóm nào có bạn tiến bộ sẽ được tuyên dương và được tặng một món quà nhỏ như: cây bút, quyển vở, cây thước… * Một số công việc khi dạy phụ đạo ngoài giờ Trong các buổi dạy phụ đạo ngoài giờ, hoàn toàn là do giáo viên chủ nhiệm phụ trách, các em được ôn tập lại một số kiến thức cũ ở các lớp dưới và một số kiến thức mới đã học trong tuần; sau đó làm bài tập áp dụng. Ngoài ra, để gây hứng thú cho các em học tập, tôi thường xuyên tổ chức “Hội vui học tập” vào các tiết hoạt động tập thể. Trong đó có các tiết mục như: hái hoa dân chủ, đố em, tổ chức trò chơi có lồng nội dung toán học.(hình 5 phần phụ lục) Ví dụ: ▪ Cho học sinh chuẩn bị câu đố toán học trước ở nhà với nội dung nằm trong kiến thức đã học để đố bạn. Hoặc bốc thăm câu hỏi và trả lời dưới dạng hái hoa dân chủ do giáo viên chuẩn bị. ▪ Tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn” đi tìm chỗ sai, giải nhanh bài toán hay trò chơi “Đi tìm ngọc quý” mà ngọc quý chính là số chưa biết hay một kết quả của bài toán. (hình 6 phần phụ lục) * Một số công việc cho học sinh ôn tập ở nhà Khi hướng dẫn học tập ở nhà tôi cân nhắc giao việc phù hợp cho từng đối tượng học sinh: - Bài tập dành cho học sinh khá, giỏi. - Bài tập dành cho học sinh trung bình, yếu. Ở nhà, tôi cũng tổ chức cho học sinh khá giỏi thường xuyên giúp đỡ các bạn yếu (nhóm học tập). (hình 7 phần phụ lục) Tôi sắp xếp các em gần nhà nhau thành một nhóm, cử nhóm trưởng. Nhóm trưởng có nhiệm vụ nhắc nhở, kiểm tra việc học bài, làm bài của các bạn và báo cáo với giáo viên chủ nhiệm vào đầu mỗi buổi học. Tôi kiên trì uốn nắn, sửa sai cho các em từ chữ viết, cách trình bày bài làm đến việc không làm nháp, cẩu thả, làm bài xong không thử lại. Mỗi tuần một vài lần tôi chọn nhà của một bạn yếu để đến thăm phụ huynh nhờ sự hỗ trợ của gia đình và giúp đỡ các em học nhóm sao cho có hiệu quả. (hình 8) Bên cạnh đó, trong buổi họp phụ huynh đầu năm tôi cũng trình bày rõ các mặt yếu của các em qua tìm hiểu giáo viên chủ nhiệm năm trước khi nhận bàn giao chất lượng học sinh; hoặc qua bài kiểm tra chất lượng đầu năm, qua theo dõi học sinh vào những tuần đầu để nhờ sự quan tâm giúp đỡ của phụ huynh. Đồng thời đề nghị các phụ huynh tạo cho các em một góc học tập và lập cho các em một thời gian biểu học ở nhà. Đối với các em có hoàn cảnh, điều kiện gia đình khó khăn. Do thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, các em hay nghỉ học dẫn học dẫn đến yếu. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của học sinh, tôi đã vận động các em trong lớp quyên góp sách vở, một số dụng cụ học tập để giúp đỡ các em. Mặt khác, tôi đề nghị với Ban giám hiệu nhà trường hỗ trợ học bổng cho các em. Đồng thời đến thăm gia đình em để gây thiện cảm và đề nghị phụ huynh tạo điều kiện cho em đi học đều và được tham gia học phụ đạo. (hình 9 phần phụ lục) GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 7 Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 Đối với các em do ham chơi, chây lười, không được phụ huynh quan tâm dẫn đến yếu. Bước đầu tôi gần gũi, khuyên bảo, nêu những gương học tập tốt cho các em thấy. Bố trí thời gian kèm cặp, luôn khích lệ động viên để các em vươn lên; đồng thời hình thành dần phương pháp học toán cho các em. Tóm lại, đối với đối tượng này cần có sự kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh nhằm quản lí việc học ở nhà; cộng với sự kiểm tra nhắc nhở việc học ở lớp để dần dần đưa các em vào nền nếp học tập. Ngoài ra, sau mỗi đợt kiểm tra định kì tôi đã dùng phiếu liên lạc để thông tin kết quả học tập của học sinh và nhận lại sự phản hồi của phụ huynh học sinh; sau đó tôi tìm cách giúp học sinh rèn luyện thêm. 3.3. Công tác tham mưu Các em học yếu là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Do đó, học sinh yếu không phải chỉ nhờ sự rèn cặp của giáo viên chủ nhiệm mà cần phải có sự cộng tác hỗ trợ của các bạn học sinh trong và ngoài lớp, của cha mẹ học sinh và của cả một số ban ngành, đoàn thể trong nhà trường nữa. Bạn bè giúp đỡ các em yếu khi học tổ, học nhóm; phụ huynh chăm sóc, động viên và quan tâm đến việc học của con em mình khi ở nhà. Còn đối với ban ngành đoàn thể trong trường thì tôi đã đề nghị và kết hợp với tổng phụ trách Đội tạo sân chơi cho các em học sinh yếu bằng cách tổ chức các cuộc thi dành cho các em (Ví dụ như: Thi bông hoa điểm tốt (điểm 6, 7) thay cho bông hoa điểm 9,10 dành cho học sinh khá giỏi hoặc thi giải toán nhanh hoặc tổ chức đố vui học tập trong giờ sinh hoạt). Từ đó, gây hứng thú cho học sinh yếu để các em thích học toán hơn. Đồng thời, tôi đã kết hợp với khối trưởng bàn biện pháp giúp đỡ học sinh yếu. Tổ chức thi đua học tập giữa các em học sinh yếu với nhau để giúp các em phấn đấu vươn lên trong học tập. Sau những lần tổng kết các cuộc thi tôi đã báo cáo kết với Ban giám hiệu, Công đoàn và Đội để tuyên dương, động viên vào những buổi sinh hoạt dưới cờ. IV. KẾT QUẢ Khi áp dụng các biện pháp trên, tuy vất vả nhưng tôi vẫn tìm thấy niềm vui trong công việc và càng thấy yêu nghề hơn. Bởi vì qua nhiều năm giảng dạy, lúc nào đầu năm tỉ lệ học sinh yếu cũng khoảng 8% nhưng đến cuối năm lớp tôi không còn học sinh yếu; 100% học sinh hoàn thành chương trình bậc Tiểu học. Thêm vào đó, nhiều học sinh trở nên yêu thích môn Toán, và năng động hơn. Hơn thế nữa, nhiều năm qua học sinh năng khiếu môn Toán cấp Huyện đều đạt tỉ lệ cao và giành được nhiều giải đáng kể. Một số bài làm minh hoạ kết quả đạt được của học sinh (đính kèm ở phụ lục). So sánh kết quả chất lượng môn Toán qua từng kì kiểm tra. * Năm học 2010-2011: Điểm 9-10 Điểm 7-8 Điểm 5-6 Điểm 1-4 Thời điểm SL % SL % SL % SL % Khảo sát đầu năm 10 28,6 11 31,4 11 31,4 3 8,6 Kiểm tra cuối kì I 11 31,4 12 34,3 10 28,6 2 5,7 Kiểm tra cuối kì II 24 68,6 9 25,7 2 5,7 / / GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 8 * Năm học 2011-2012: Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 Điểm 9-10 Điểm 7-8 Điểm 5-6 Điểm 1-4 SL % SL % SL % SL % Khảo sát đầu năm 9 25,7 11 31,4 12 34,3 3 8,6 Kiểm tra cuối kì I 12 34,4 11 31,4 11 31,4 1 2,8 Kiểm tra cuối kì II 25 71,4 8 22,9 2 5,7 / / * Nhận xét thực trạng qua số liệu trên: Qua các bài thi cuối năm cho thấy các em đã phần nào nắm được kiến thức cơ bản nhờ sự rèn cặp của giáo viên chủ nhiệm, sự hỗ trợ của các bạn và sự giúp đỡ của phụ huynh. Tuy nhiên đối với những bài toán có lời văn vẫn còn gây khó khăn đối với đối tượng học sinh yếu. V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM Qua việc phụ đạo học sinh yếu về môn Toán lớp 5, tôi rút ra được một số kinh nghiệm sau: - Giáo viên kịp thời phát hiện ra những học sinh yếu thông qua việc bàn giao chất lượng đầu năm qua việc làm bài tập hằng ngày của học sinh, qua các bài kiểm tra. - Tìm ra nguyên nhân yếu kém và các mặt yếu kém của học sinh (yếu về dạng bài nào). - Lập kế hoạch và đề ra các biện pháp phụ đạo cụ thể, rõ ràng. Mỗi bài dạy cần nguyên cứu kĩ mục tiêu bài dạy, đề ra phương pháp và hình thức dạy học thích hợp cho từng đối tượng giúp các em hứng thú học tập và dễ tiếp thu nội dung bài. - Sau mỗi bài dạy giáo viên cần rút ra nội dung cần nhớ và một số mẹo nhỏ giúp học sinh dễ nhớ và nhớ lâu. - Tổ chức giờ dạy một cách linh hoạt, vận dụng các trò chơi học tập để kích thích sự hứng thú của học sinh. Tổ chức đôi bạn, nhóm bạn học tập để học sinh khá giỏi thường xuyên giúp đỡ các bạn yếu về cách học tập, về phương pháp vận dụng kiến thức, từ đó các em yếu có phương pháp học tập tốt. - Thường xuyên liên lạc, trao đổi với phụ huynh học sinh về kết quả học tập của các em để nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ trong việc rèn cặp học sinh. - Giáo viên cần gần gũi, thân thiện với các em học sinh yếu giúp các em tự tin hơn. - Bản thân giáo viên không ngừng bồi dưỡng về chuyên môn, đổi mới phương pháp, thực hiện điều chỉnh chương trình phù hợp với từng đối tượng học sinh. VI. KẾT LUẬN Tóm lại, đối với học sinh yếu môn Toán thì việc quan tâm của giáo viên đến từng học sinh và phương pháp giảng dạy sát đối tượng, đáp ứng đúng những thiếu sót của học sinh về kiến thức, kĩ năng sẽ giúp các em dần dần đáp ứng được yêu cầu về chất lượng học tập môn Toán ở cấp Tiểu học. Mặt khác, giáo viên còn phải luôn lưu tâm đến những em học yếu toán, luôn dành cho các em một sự ưu ái, một nguồn kích lệ, động viên, những lời chỉ bảo ân cần. Có như thế, các em mới tiến bộ, thoát yếu. Và sự tiến bộ của các em trong học tập là phần thưởng vô giá đối với tôi. Trên đây tôi đã giới thiệu một số biện pháp trong việc phụ đạo hoc sinh yếu về môn Toán lớp 5. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung của các thầy cô cho tập sáng kiến này. Thời điểm GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 9 Nhận xét của Hội đồng xét cơ sở Đạt hay không đạt:……………… Xếp loại: ……………………….. ………………………………….. Xác nhận của Hội đồng xét cơ sở Hiệu trưởng - CTHĐ Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 Người viết Trần Dương Thiên Cường Nhận xét của Hội đồng thẩm định Ngành GD&ĐT Đạt hay không đạt:………………………. Xếp loại: ………………………………... …………………………………………………… Xác nhận của Hội đồng thẩm định Trưởng phòng - CTHĐ VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học – Nguyễn Trọng Chiến – Nguyễn Thị Kim Thoa – ĐHSP Huế - Năm 2008. 2. Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học – Vũ Quốc Chung (chủ biên) – NXB Giáo dục – 2006 3. Tạp chí: Thế giới trong ta; Giáo dục Tiểu học. 4. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở Tiểu học – Bộ Giáo dục – NXB Giáo dục. 5. Công văn chỉ đạo của Bộ GD-ĐT(896/BGD&ĐT-GDTH ngày 13/2/2006; 3859/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2006) 6. Công văn chỉ đạo của Sở GD-ĐT (1513/SGDĐT-GDTH ngày 25/8/2006) PHỤ LỤC - Một số hình ảnh hoạt động ở lớp (trang 11, 12) - Một số hình ảnh về hoạt động tổ chức “Hội vui học tập” như: hái hoa dân chủ, thi đua theo nhóm. (trang 13) - Ảnh nhóm học tập ở nhà và liên hệ phụ huynh (trang 14) - Ảnh trao học bổng cho học sinh (trang 15) - Phiếu bài tập ở nhà (trang 16,17) - Bài khảo sát đầu năm năm học 2009-2010 của học sinh (trang 18) - Các bài kiểm tra định kì: Cuối kì I và cuối kì II năm học 2009-2010 (trang 19, 20) GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 10 Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG RÈN HỌC SINH YẾU 1. Tán thưởng phát biểu của bạn bằng tràng pháo tay 2. Đôi bạn giúp nhau tiến bộ GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 11 Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 3. Học sinh thi đua “Ai nhanh hơn” 3.Thầy giúp trò thực hiện phép chia 4. Học sinh hoạt động nhóm GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 12 Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 5. Học sinh tham gia “Hái hoa dân chủ” 6. Học sinh thi đua “Ai nhanh hơn” GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 13 Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 7. Nhóm học tập ở nhà đang tích cực học tập 8. Giáo viên chủ nhiệm liên hệ phụ huynh GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 14 Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 9. Cô Hiệu trưởng trao học bổng cho các em nhân ngày Nhà giáo Việt Nam GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 15 Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 16 Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 17 Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 18 Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5 GV: Trần Dương Thiên Cường – Trường Tiểu học Trưng Vương – H.Trảng Bom 19
- Xem thêm -