Tài liệu Phương hương, mục tiêu và giải pháp trong công tác quản lý bán hàng tại công ty

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1 I. Tổng quan về công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ ...........................3 1.1. Quá trình hình thành và phát triển .........................................................3 1.2. Các đặc điểm chủ yếu ảnh hƣởng tới công tác quản lý bán hàng của công ty ................................................................................................................5 1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty ..................................................5 1.2.2. Các sản phẩm chính của Công ty .....................................................10 1.2.3. Máy móc thiết bị công nghệ .............................................................11 1.2.4. Lao động ...........................................................................................12 1.2.5. Tình hình nguồn vốn .........................................................................15 1.3. Phƣơng pháp bán hàng, phƣơng thức thanh toán ...............................17 1.4. Hoạt động vận chuyển .............................................................................22 II. Thực trạng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .........23 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ...............................................23 2.2. Doanh thu của xăng dầu, dầu nhờn và sản phẩm sau dầu qua các năm...................................................................................................................29 2.3. Thực trạng về bán hàng ..........................................................................34 2.3.1 Thực trạng về nhân viên bán hàng ....................................................34 2.3.2. Thực trạng về kênh phân phối .........................................................36 2.3.3. Thực trạng về quảng cáo tại Công ty ...............................................40 2.4. Thực trạng về quản lý bán hàng ............................................................41 2.5. Các yếu tố ảnh hƣởng tới công tác quản lý bán hàng .........................44 2.6. Những thành tựu, khó khăn, và nguyên nhân trong công tác quản lý bán hàng của Công ty .....................................................................................52 2.6.1. Thành tựu: ........................................................................................52 2.6.2. Thuận lợi: .........................................................................................56 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.6.3. Khó khăn: .........................................................................................58 III. Phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển và giải pháp trong công tác quản lý bán hàng của Công ty .........................................................................................60 3.1. Phƣơng hƣớng và mục tiêu phát triển ..................................................60 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng của Công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ.............................................................................61 3.2.1. Tăng cường hoạt động quảng cáo thương mại ................................61 3.2.2. Đấy mạnh hoạt động nghiên cứu và tìm kiếm thị trường .................65 3.2.3. Đào tạo chuyên môn cho các cán bộ quản lý và nhân viên bán hàng tại Công ty ..................................................................................................71 3.2.4. Xây dựng các chiến lược cạnh tranh bằng dịch vụ ..........................73 3.3. Kiến nghị với nhà nƣớc ...........................................................................75 3.3.1. Tiếp tục tăng cường quản lý bán xăng dầu ở nước ta ......................76 3.3.2. Hoàn thiện, sửa đổi và ban hành các quy chế văn bản về quy định bán xăng dầu ở nước ta ..............................................................................76 3.3.3. Tạo điều kiên cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. .............................................................................................................77 PHẦN KẾT LUẬN ........................................................................................ 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ bộ máy quản lý hành chính của Công ty...........................................................7 Bảng 1: Số lượng cán bộ trong công ty hiện nay ......................................................12 Bảng 2: Số lượng nhân viên qua các năm .................................................................13 Biểu đồ 1: số lượng nhân viên trong những năm gần đây ........................................14 Bảng 2: Tình hình vốn của Công ty trong giai đoạn từ 2004-2007 ..........................16 Bảng 3: số lượng tiêu thụ hàng hoá trong các tháng năm 2007 ................................24 Biểu đồ 2: doanh thu bán hàng trong các tháng của năm 2007 ................................25 Bảng 4: Báo cáo tiêu thụ hàng hoá............................................................................26 Bảng 5: Tình hình thực hiện kế hoạch giai đoạn 2003 - 2007 ..................................28 Bảng 6: Doanh thu từng loại sản phẩm qua các năm ................................................30 Biểu đồ 3: Doanh thu của từng loại sản phẩm năm 2006 .........................................32 Biểu đồ 4: Doanh thu của từng loại sản phẩm năm 2007 .........................................32 Bảng 7: Doanh thu tiêu thụ qua các kênh một số năm gần đây ................................33 Bảng 8: Số lượng nhân viên bán hàng trong 3 năm ..................................................36 Bảng 10 : Điểm mạnh, điểm yếu của một số đối thủ cạnh tranh ..............................51 Bảng 10: Số lượng đại lý, cửa hàng của công ty qua các năm .................................53 Biểu đồ 5: thể hiện sự gia tăng số lượng đại lý của công ty qua các năm ................53 Bảng 11: Sự phân bố đại lý của công ty năm 2007...................................................53 Bảng 12: Số lượng cây xăng của công ty qua các năm .............................................55 Bảng 13: Chi phí dành cho hoạt động nghiên cứu thị trường một số năm gần đây..67 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 1 LỜI MỞ ĐẦU Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đã đánh dấu bước ngoặt chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước của nước ta. Sau khi gia nhập WTO, hội nhập với nền kinh tế thế giới đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam có những chiến lược phát triển để nâng cao vị thế của mình. Hiện nay dầu mỏ và các sản phẩm hoá dầu đang là mối quan tâm chung của toàn thế giới, đây cũng chính là đông lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế của mỗi quốc gia phát triển vì nó là nguồn nguyên liệu chính của hầu hết hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra của cải vật chất cho Quốc gia. Công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ là một doanh nghiệp còn non trẻ song đã gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu và các sản phẩm sau dầu. Cùng với quá trình tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, mối quan hệ bạn hàng trong và ngoài nước của công ty ngày càng mở rộng, uy tín công ty ngày càng tăng và thị trường trong nước - quốc tế cũng ngày càng phát triển. Ngày nay Công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ đã và đang khẳng định tầm quan trọng của mình trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm hoá dầu nói riêng và trong hệ thống các doanh nghiệp tư nhân nói riêng. Trong nền kinh tế toàn cầu, nền kinh tế tri thức ngày nay, cấn bộ kinh tế phải là những người có năng lực thực sự để theo kịp sự biến đổi kinh tế diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong nước và trên thế giới. Cán bộ kinh tế không nhưng phải nắm vững lý thuyết, cơ sở lý luận mà quan trọng hơn nữa là phải am hiểu thực tế. Sau gần 4 năm được học trong nhà trường, được học hỏi thầy cô, bạn bè, được đọc và nghiên cứu thêm tài liệu, nhưng sinh viên kinh tế đã được trang bị cho mình những kiến thức cần thiết nhất cho một nhà kinh tế. Tuy nhiên giữa lý thuyết và thực hành luôn có những khoảng cách nhất định vì vậy thực tập là một hoạt động rất bổ ích và không thể thiếu đối với sinh viên. Trong quá trinh thực tập sinh viên sẽ được tiếp cận dần Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 2 với thực tế, biết phương án giải quyết những vấn đề nảy sinh sau này khi đi làm họ sẽ gặp phải. Xăng dầu là mặt hàng do nhà nước định giá do vậy để cạnh tranh trên hị trường các công ty xăng dầu cần phải quản trị bán hàng hiệu quả. Được sự giúp đỡ tận tình của Công ty cổ phần dầu nhờn Quốc Tế Việt Mỹ mà trực tiếp là các anh chị phòng kinh doanh, cùng với sự hướng dẫn của thầy giáo: Thạc sỹ Hà Sơn Tùng em xin trinh bày một số vấn đề trong quản trị bán hàng tại Công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm : I Tổng quan về công ty cổ phần dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ II Thực trạng quá trình hoat động sản xuất kinh doanh tại Công ty III Phƣơng hƣơng, mục tiêu và giải pháp trong công tác quản lý bán hàng tại Công ty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 3 I. Tổng quan về công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ thành lập theo giấy phép số 072457 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 31 tháng 7 năm 1999 với số vốn đầu tư ban đầu là 5.000.000.000 đồng ( 5 tỉ đồng ) được dống góp bởi 3 thành viên. Tên tiếng Việt Công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ Tên tiếng Anh Viet my International Lubricants JSC Địa chỉ 529 Hoàng Hoa Thám – Ba Đình – Hà Nội Điện thoại (04) 7617088/089/099 Fax (04) 7617090 Tên giám đốc Trịnh Văn Phượng Email daunhonvietmy@gmail.com Trang Web http://vietmylube.com.vn Từ những năm đầu khi thành lập công ty dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ chủ yếu kinh doanh các mặt hàng chính như cung cấp các tư liệu sản xuất ( chủ yếu là xăng dầu, dầu mỡ nhờn và sản phẩm sau dầu ). Sau một thời gian hoạt động kinh doanh trong thương trường đã có sự cạnh tranh mạnh mẽ, có nhiều loại hình doanh nghiệp được thành lập như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này. Công ty là nhà phân phối chiến lược các sản phẩm của hãng dầu nhờn Quốc tế Exxon Mobil tại Mỹ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 4 Hiện nay Công ty đang chủ yếu tập trung vào cung cấp các sản phẩm dầu nhờn của tổng công ty như:  Dầu công nghiệp  Dầu hàng hải và hàng không  Dầu ô tô và xe máy  Dầu xe tải, xe buýt và xe chuyên dụng Sắp tới doanh nghiệp chuẩn bị bổ sung thêm một số ngành nghề khác như: 1 Đại lý mua, bán kí gửi hàng hoá ( chủ yếu là xăng dầu, dầu mỡ nhờn và sản phẩm sau dầu ) 2 Buôn bán tư liêu tiêu dùng 3 Dịch vụ diện tử tin học 4 Môi giới thương mại Công ty đẩy mạnh phát triển cả 2 lĩnh vực tiêu thụ bán buôn và bán lẻ. Tuy gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ do những năm đầu chưa tiếp cận được nhu cầu của thị trường nhưng đến nay doanh nghiêp đã tiêu thụ được, mở rộng thị trường tiêu thụ không chỉ trong địa bàn Hà Nội mà còn mở rộng ra các tỉnh lân cận doanh thu hàng tháng hiện nay khoảng 17 tỉ đồng trên tất cả sản phẩm kinh doanh tại công ty. Chức năng của từng phòng ban cũng được nâng cao cả về mặt chất và mặt lượng, mỗi phòng ban đảm nhận một chức năng nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng một mục đích đẩy mạnh phát triển nguồn tiêu thụ sản phẩm thúc đẩy đưa Công ty ngày càng lớn mạnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 5 Ngay từ khi thành lập công ty đã xác định rõ chức năng và nhiệm vụ của mình là đầu tư phát triển mạng lưới cung cấp xăng dầu, dầu nhờn và các sản phẩm sau dầu để phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng. Công ty không ngừng cải tiến dịch vụ, cung cách phục vụ khách hàng để nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường cung cấp và bán lẻ các sản phẩm xăng dầu và dầu nhờn. 1.2. Các đặc điểm chủ yếu ảnh hƣởng tới công tác quản lý bán hàng của công ty 1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ là công ty cổ phần. Từ khi thành lập năm 1999 đến nay Công ty vẫ duy trì bộ máy quản lý ổn định và đạt hiệu quả cao. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 7 Sơ đồ bộ máy quản lý hành chính của Công ty GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ BẢO VỆ CÁC ĐẠI LÝ BÁN LẺ PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH PHÒNG KINH DOANH PHÒNG KẾ TOÁN CỬA HÀNG TRƢỞNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 8 Công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ là doanh nghiệp gồm các thành viên tham gia góp vốn và kinh doanh tuân thủ theo pháp luật. Tất cả các thành viên trong công ty đều có chức năng và nhiệm vụ riêng phù hợp với từng vị trí của mỗi người trong công ty.  Giám đốc : Là người đứng đầu bộ máy quản lý, là đại diện pháp nhân của công ty trước pháp luật và các quan hệ đối tác, được ban giám đốc tín nhiệm và bổ nhiệm.  Phó giám đốc Phụ trách kinh doanh : Giúp giám đốc tìm ra các khách hàng tiềm năng. Chịu trách nhiệm về công tác tiêu thụ sản phẩm, điều phối tình hình kinh doanh tại Công ty.  Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật : Giúp Giám đốc phụ trách về mặt kĩ thuật của các sản phẩm kinh doanh tại Công ty. Giám sát chất lượng, quy cách, mẫu mã của từng sản phẩm. Bên cạnh đó tìm các đơn vị kinh doanh bạn để trao đổi tìm ra các sản phẩm mới tính năng tốt hơn thay thế các sản phẩm kém tính năng hơn.  Phòng kĩ thuật : Tổ chức quản lý, kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập kho, xuất kho, tư vấn khách hàng các tính năng của các sản phẩm.  Phòng tài chính kế toán : Chịu trách nhiệm hạch toán kinh tế, giám sát và điều hành mọi hoạt động tài chính của công ty. Thực hiện và tìm hiểu các chính sách về nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước . Phòng kế toán đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Giám Đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện va kiểm tra toàn bộ công tác kế toán, thống kê, kiểm tra các bộ phận trong Công ty. Tuân thủ các chế độ hạch toán, chế độ quản lý kinh tế tài chính. Phòng kế toán co nhiệm vụ tính giá thành và các chi phí sản phẩm, tính toán tiền lương để trả Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 9 cho cán bộ công nhân viên và các khoản tiền mặt và tièn gửi Ngân hàng để đảm bảo ngân sách cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  Phòng tổ chức hành chính và bảo vệ : Có nhiệm vụ duyệt quỹ lương, giải quyết chế độ, chính sách với cán bộ công nhân viên trong thời gian làm việc tại công ty và kiêm trách nhiệm bảo vệ tái sản của công ty.  Phòng Kinh doanh : Có nhiệm vụ lập kế hoạch phân phối sản phẩm theo đơn đặt của từng khách hàng, giám sát tình hình cung cấp, bảo quản kho tàng, vật liệu. Phòng kinh doanh là nơi đảm bảo tình hình tiêu thụ của công ty, từ đó đem lại thu nhập chính cho công ty . Sản phẩm chính của công ty là xăng và dầu nhớt, do đặc tính khác nhau trong cách nhập và bán sản phẩm, phòng kinh doanh có 2 phó phòng, mỗi người đảm nhận công việc riêng l à phó phòng kinh doanh xăng và phó phòng kinh doanh dầu.  Dưới các phòng ban trên là các cửa hàng, cây xăng được phân bố trên địa bàn Hà Nội và các huyện ngoại thành Hà Nội, đứng đầu mỗi cây xăng là cửa hàng trưởng. Mỗi cây xăng có một của hàng trưỏng, của hàng trưởng chịu trách nhiệm trước công ty về tình hình hoạt động của cây xăng. Của hàng trưởng luôn theo dõi tình hình, số lượng hàng bán ra , số lượng hàng còn lại tại cây xăng để báo cáo lên công ty để xin nhập thêm hàng đảm bảo phục vụ được yêu cầu của khách hàng. Cửa hàng trưởng cần xác định được lượng hàng nhập vào để thanh toán với công ty.Của hàng trưởng là người quản lí số nhân viên bán hàng tại cây xăng, phải luôn đảm bảo số người làm tại mỗi ca ít nhất bằng số cột xăng có tại cây xăng. Ngoài ra còn có các đại lý bán hàng ủy quyền của công ty, các đại lý này nhập hàng của công ty và bán sản phẩm của công ty để hưởng hoa hồng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 10 Nhân viên bán hàng tại cây xăng thuộc quyền quản lí của của hàng trưởng, các nhân viên bán hàng làm việc theo ca, một ngày chia làm 3 ca : từ 6h đến 14h, từ 14h đến 22h, từ 22h đến 6h sáng ngày hôm sau. Sau khi giao ca nhân viên bán hàng nộp tiền và giấy ca cho của hàng trưởng để của hàng trưởng tổng hợp nộp lại cho Công ty vào cuối tháng. 1.2.2. Các sản phẩm chính của Công ty Sản phẩm chính của Công ty là xăng, dầu nhờn và các sản phẩm sau dầu. Với mặt hàng xăng Công ty có 2 loại chính là xăng 92, và xăng 95. Đây là sản phẩm chủ yếu phục vụ cho tiêu dùng tại các cây xăng. Công ty kinh doanh nhiều nhất là mặt hàng dầu, chủ yếu phục vụ cho các công trường xây dựng dùng để chạy các loại máy công nghiệp và các xe ô tô có trọng tải lớn. Hiện nay Công ty đang kinh doanh 19 mặt hàng dầu chủ yếu là dầu máy, dầu Mobil, dầu Mekong…Tiêu thụ lớn nhất của công ty trong mặt hàng dầu nhờn là dầu Mobil, đây là loại dầu nhờn dùng cho các loại động cơ như xe máy, ô tô, dùng trong hàng hải, hàng không và các máy công nghiệp. Hiện nay công ty có tất cả 16 loại dầu nhớt cung cấp cho các ngành trên:  Dầu nhớt dành cho ngành hàng hải và hàng không có 3 loại.  Dầu nhớt để chạy máy công nghiệp có 7 loại  Dầu nhớt sử dụng cho động cơ như ô tô, xe máy có 3 loại  Dầu nhớt dành cho ô tô, xe buýt, xe chuyên dụng có 3 loại. Ngoài ra Công ty còn kinh doanh các sản phẩm sau dầu như dầu thải và các loại mỡ phục vụ trong hoạt động sản xuất hàng ngày. Công ty có 5 mặt hàng mỡ như: mỡ EP, mỡ NO, mỡ SHC 220, mỡ 0,5kg,… Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 11 Công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ là công ty kinh doanh về dịch vụ, các sản phẩm trên công ty không tự sản xuất ra được mà chủ yếu nhập hàng của các tổng công ty xăng dầu trong nước. Riêng với mặt hàng dầu nhờn Mobil Công ty đang là đại lý phân phối chính thức tại miền Bắc của công ty dầu nhờn Mobil tại Mỹ. 1.2.3. Máy móc thiết bị công nghệ Trụ sở chính của Công ty đặt tại Hà Nội được trang bị đầy đủ hệ thống thông tin liên lạc, computer, mạng điện rộng và kết nối internet tại tất cả các phòng ban. Công ty Cổ phần dầu nhờn Quốc Tế Việt Mỹ là một công ty thương mại chuyên kinh doanh các sản phẩm xăng dầu, dầu nhờn Công ty chủ yếu nhập hàng của các Tổng Công ty xăng dầu và cung cấp cho các đại lý và các cây xăng trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Không phải là một Công ty sản xuất nên Công ty không đầu tư mua sắm các dây chuyền sản xuất mà công ty đầu tư xây dựng các kho, bãi để hàng nhập về. Vì xăng dầu là các sản phẩm dễ cháy nổ do vậy ban giám đốc và phòng kỹ thuật luôn phải đầu tư các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các kho bãi và các cây xăng của Công ty. Về cơ sở kỹ thuật có thể thấy hầu hết các trạm xăng dầu của Công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ đều dược đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp khang trang, rộng lớn theo đúng tiêu chuẩn quy định. Các trụ bơm xăng dầu đang được sử dụng đều thiết kế trụ bơm điện tử. Các thiết bị này, hầu hết được nhập khẩu từ nước ngoài, đảm bảo độ chính xác về đo lường, tạo sự an tâm cho khách hàng. Công ty đã đầu tư mua sắm 03 xe ô tô xi téc hiệu SAM SUNG SM 510, có trọng tải là 16.000 kg, mỗi xe có 5 khoang chứa, mỗi khoang có dung tích la 1.000 l, như vậy mỗi chuyến 1 xe có thể vận chuyển được 5000l xăng dầu đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Đây là loại xe chuyên chở vận chuyển xăng dầu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 12 và các sản phẩm sau dầu đến các đại lý và các của hàng bán lẻ. Khi các đại lý , của hàng dặt hàng phòng kinh doanh sẽ báo số lượng cho phòng kĩ thuật để điều động xe chở hàng đến nơi giao hàng đúng thời gian. Đội ngũ lái xe được đào tạo và tuyển chọn đúng tiêu chuẩn đảm bảo cho hàng hoá được vận chuyển đến nơi an toàn. 1.2.4. Lao động Lao động là một trong những yếu tố quan trọng của một doanh nghiệp, nó góp phần rất lớn vào trong việc phát triển và mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn hoạt động có hiệu quả thì doanh nghiệp đó phải có một đội ngũ lao động được phân công hợp lý, có trình độ phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của mỗi người. Nắm bắt được tầm quan trọng đó công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ đã và đang xây dựng một đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty có trình độ và nhiệt tình với công việc chung của toàn Công ty. Bảng 1: Số lƣợng cán bộ trong công ty hiện nay (Đơn vị: người) Chỉ tiêu Số lượng Tỉ lệ Trên đại học 3 2,72% Đại học, cao đẳng 31 28,18% Trung cấp 6 5,44% Công nhân kỹ thuật 13 11,81% Lao động trực tiếp 57 51,58% Tổng 110 100% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 13 (Nguồn: Phòng tổ chức hành chính và bảo vệ) Theo số lượng trên ta thấy số cán bộ có trình độ cao tại công ty không có nhiều. trình độ trên đại học chỉ chiếm 2,72%, trình độ đại học chiếm 28,180%, cán bộ có bằng trung cấp chiếm 5,44%, công nhân kỹ thuật chiếm 11,81%, nhiều nhất là lao động trực tiếp chiếm 50%. Số lượng nhân viên trên thể hiện đặc tính của Công ty là một công ty thương mại dịch vụ. Hoạt động chủ yếu của Công ty là bán hàng. Với số lượng 6 cây xăng trực thuộc Công ty cần đến số lượng nhân viên bán hàng nhiều, do vậy làm cho tỉ lệ của lao động trực tiếp của Công ty chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số cán bộ công nhân viên của toàn Công ty. Tuy nhiên số lượng cán bộ có trình độ đại học và trên đại học của Công ty không có nhiều, chỉ chiếm 30% tổng số cán bộ. Muốn mở rộng về chiều sâu thì Công ty cần phải làm cho số lượng nhân viên có trình độ cao tăng lên trong các năm tới. Muốn mở rộng về quy mô hoạt động thì trước hết phải mở rộng về cán bộ công nhân viên. Cùng với sự lớn mạnh của Công ty, số lượng cán bộ công nhân viên cũng tăng lên để đáp ứng với nhu cầu công việc. Qua bản số liêu dưới đây ta có thê thấy số lượng nhân viên của công ty qua các năm đã tăng lên rõ rệt, điều này chứng tỏ quy mô hoạt động của công ty đang ngày càng được mở rộng Bảng 2: Số lƣợng nhân viên qua các năm Đơn vị: người Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 Số nhân viên 72 85 98 110 ( Nguồn số liệu : Phòng tổ chức hành chính ) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 14 Biểu đồ 1: số lƣợng nhân viên trong những năm gần đây 120 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 Phần đông nhân viên trong công ty phải kiêm nhiều việc và thực hiện nhiều chức năng. Ở công ty, các nhân viên thuộc các phòng ban chủ yếu đều là lực lượng trẻ, năng động và có trình độ. Đây là một trong những điểm mạnh của công ty. Trong tổng số cán bộ, nhân viên thì có gần 50% ở trình độ đại học, cao đẳng và trên đại học. Số cán bộ nhân viên của công ty trong những năm gần đây có tăng nhưng với mức độ thấp, đó là sự quán triệt tinh thần gọn nhẹ và hiệu qủa trong cơ cấu quản lý, tiết kiệm chi phí, lấy hiệu quả kinh tế là chỉ tiêu số một. Khẳng định quan điểm coi yếu tố con người là nền tảng cho sự phát triển của công ty, công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ rất coi trọng công tác nâng cao chất lượng lao động và đào tạo nguồn nhân lực. Hàng năm, công ty đầu tư hàng trăm triệu đồng cho hoạt động đào tạo và kiểm tra, bảo vệ sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Nhân viên được tiến hành thường xuyên đào tạo trong các khoá học ngắn hạn và dài hạn về chuyên môn và kỹ năng bán hàng. Đồng thời, đời sống của người lao động được quan tâm chu đáo,thu nhập được nâng cao và không ngừng cải thiện giúp người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến cho Công ty. Tạo cơ hội bình đẳng cho từng cán bộ công nhân viên để có thể phát huy năng lực và khả Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 15 năng sáng tạo của họ trong công việc là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách con người của công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ. Số lượng nhân viên có bằng cấp cao trong Công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ không chiếm tỷ trọng nhiều , số lượng nhân viên chỉ học hết phổ thông trong Công ty chiếm tỷ trọng lớn do đây chủ yếu là các nhân viên bán hàng trực tiếp tại các cây xăng. Một bài toán về lao động luôn được đặt ra cho ban giám đốc điều hành là: nếu thuê lao động có bằng cấp cao thì chi phí lao động để tra lương cũng sẽ cao như vậy sẽ ảnh hưởg đến lợi nhuân của Công ty. Do vậy ban giám đốc luôn phải cân nhắc thật kỹ để đảm bảo cho Công ty hoạt động có hiệu quả. Trong số đó nhân viên kinh doanh chiếm tỉ trọng khá lớn, với số lượng 27 người chiếm 24,5%. Điều đó là do đặc tính bán hàng của các sản phẩm sau dầu, khi giá cả là do nhà nước quy định Công ty không thể cạnh tranh bằng giá cả trên thị trường nên cần có những kế hoạch bán hàng và tìm kiếm khách hàng hiệu quả. Đây chính là công việc chủ yếu của nhân viên kinh doanh. Nhân viên kinh doanh sẽ tìm kiếm các thị trường tiềm năng, đến với khách hàng thương lượng thoả thuận với khách hàng về các điều kiện trong bán hàng như tỷ suất chiết khấu, phương thức thanh toán để khách hàng đồng ý lấy hàng của Công ty. Do tính chất công việc nên hầu hết nhân viên kinh doanh của Công ty đề có tuổi đời khá trẻ, đây là lực lượng nhiệt huyết và rất năng động giúp cho Công ty có thể tăng doanh số bán hàng của mình. 1.2.5. Tình hình nguồn vốn Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp thì nguồn vốn đóng vai trò rất quan trọng vì nguồn vốn giúp cho doanh nghiệp có khả năng kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động. Nhận biết được tầm quan trọng của nguồn vốn Công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ đã chú trọng đến việc tăng cường và phát triển nguồn vốn của công ty. Từ ngày mới thành lập Công ty có vốn điều lệ là Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 16 5.000.000.000 ( 5 tỷ đồng) trong 9 năm qua số vốn của công ty không ngừng được nâng lên đến nay đã lên tới gần 72 tỷ đồng. Điều đó chứng tỏ tình hình hoạt động của Công ty ngày cang hiệu quả. Cụ thể tình hình vốn của Công ty cổ phần dầu nhờn Quốc Tế Việt Mỹ được thể hiện trong bảng sau: Bảng 2: Tình hình vốn của Công ty trong giai đoạn từ 2004-2007 Đơn vị: Tỷ đồng 2004 ă 2005 2006 2007 Tổng (%) Tổng (%) Tổng (%) Tổng (%) 23.1 100 35.9 100 47.4 100 69.2 100 - Vốn cố định 13.53 58,6 19.86 55,3 31.83 67,1 51.44 74,3 - Vốn lưu 10.57 41,4 16.04 44,7 15.57 32,9 17.76 25,7 Nguồn vốn Phân bổ vốn động Nguồn: phòng kinh doanh Bảng số liệu trên cho ta thấy nguồn vốn đầu tư cho tài sản cố định của Công ty ngày càng tăng qua các năm. Do chiến lược của Công ty là hướng vào xây dựng thêm các cây xăng để đẩy mạnh việc bán hàng, cụ thể là: đầu tư xây dựng kho bãi để chứa hàng, xây dựng thêm các cây xăng…Nguồn vốn đầu tư này sẽ được tài trợ chủ yếu từ quỹ phát triển doanh nghiệp, các hoạt động liên doanh với các đối tác nước ngoài. thực hiện định mức vốn dự trữ hàng hoá và tận dụng những ưu đãi về vốn vay để cải thiện tình hình vốn lưu động của công ty. Tuy nhiên vốn lưu động của Công ty từ năm 2004 đến năm 2005 tăng từ 10,57 đến 16,04 nhưng từ năm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 17 2006 đến năm 2007 thì gần như không tăng thêm. Năm 2006 là 15,57 tỷ , năm 2007 là 17,76 tỷ. Điều này sẽ gây bất lợi cho Công ty khi công ty muốn đầu tư thêm vì hạn chế về vốn. Tỷ lệ về cơ cấu vốn của Công ty cổ phần Quốc tế Việt Mỹ cũng có sự thay đổi qua các năm, tỷ lệ giữa vốn cố định và vốn lưu động năm 2004 là 58,6: 41,4, năm 2005 là 55,3: 44,7 năm 2006 là 67,1: 32,9, năm 2007 là 74,3: 25,7. Như vậy cơ cấu vốn của Công ty đang dịch chuyển dần về vốn cố định, điều này chứng tỏ rằng Công ty đang đẩy mạnh việc mở rộng quy mô bán hàng của Công ty thông qua việc mở rộng mạng lưới bán hàng, đó là việc xây dựng thêm các cây xăng, mở thêm các đại lý ở các tỉnh. Nguồn vốn của công ty có được ngoài vốn chủ sở hữu do chủ sở hữu góp vốn là đi vay của Ngân hàng. Trong năm 2007 thì số nợ của công ty với Ngân hàng Đông Á là 3 tỷ, với Ngân hàng BIDV là 2,5 tỷ. So với tổng nguồn vốn có của công ty thì đây chưa phải là số nợ lớn, công ty hoàn toàn có khả năng trả nợ được. 1.3. Phƣơng pháp bán hàng, phƣơng thức thanh toán Đối với mặt hàng xăng dầu: Khác với các doanh nghiệp thương mại, Công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ là một đơn vị vừa mang tính chất kinh doanh hương mại vừa mang tính chất phục vụ. Với đặc điểm kinh doanh ngành nghề đa dạng của công ty mà chủ yếu là các sản phẩm xăng, dầu và các sản phẩm sau dầu do đó công việc của công ty gắn chặt vào một dây chuyền từ khâu nhập khẩu đến khâu tiêu Mục đích bán hàng là đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của dân cư trên địa bàn khu vực. Đứng đầu là cửa hàng trưởng chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về hoạt động kinh doanh, về lao động, về quản lý hàng hoá. Công nhân làm nhiệm vụ bán hàng được chia làm 3 ca phục vụ cả 24 giờ trong ngày. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -