Tài liệu Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty tnhh thương mại và sản xuất bao bì minh tường_2

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 273 |
  • Lượt tải: 1
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp TÓM LƯỢC Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự cạnh tranh ngày càng trở lên khốc liệt “Thương trường là chiến trường” . Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững trên thị trường cần phải vạch ra cho mình những chiến lược phát triển phù hợp với xu thế phát triển chung.Một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp là văn hóa doanh nghiệp.Ngày nay, để đánh giá một doanh nghiệp, ngoài thị trường, cơ cấu tổ chức... người ta còn quan tâm đến giá trị cốt lõi của nó, đó chính là văn hoá doanh nghiệp.Một doanh nghiệp xây dựng thành công văn hoá của mình tức là đã sở hữu một tài sản đặc trưng, điều làm nên sự khác biệt với đối thủ và giúp cho nó trường tồn. Khi văn hoá doanh nghiệp là một tài sản, một nguồn lực thì nó cũng rất cần khả năng sử dụng để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, cũng như cho mỗi thành viên trong đó. Doanh nghiệp xây dựng được một nền tảng văn hóa mạnh sẽ tạo ra sự gắn kết giữa các thành viên, khơi dậy niềm tự hào doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh tinh thần phát huy tối đa khả năng sáng tạo của nhân viên, giúp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp diễn ra thuận lợi. Xuất phát từ nhận thức trên em tiến hành nghiên cứu đề tài khóa luận “Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường.”.Khóa luận gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển văn hóa doanh nghiệp Chương này hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về phát triển văn hóa doanh nghiệp, bắt đầu từ việc làm rõ khái niệm phát triển văn hóa doanh nghiệp, chỉ ra những nội dung phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường cho đến làm rõ các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển văn hóa doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích và đánh giá thực trạng đối với việc phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường SV: Phạm Văn Quyết Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp Trước hết khóa luận giới thiệu khái quát về công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường và phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển văn hóa doanh nghiệp công ty . Đồng thời khóa luận cũng phân tích và đưa ra các kết luận về thực trạng phát triển văn hóa doanh nghiệp công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường Chương 3: đề xuất và kiến nghị các giải pháp phát triển văn hóa của Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường . Trong chương này trình bày phương hướng hoạt động của công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường trong thời gian tới và đưa ra quan điểm phát triển văn hóa doanh nghiệp công ty cùng những đề xuất, kiến nghị phát triển văn hóa doanh nghiệp công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường. SV: Phạm Văn Quyết Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp LỜI CẢM ƠN Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường được sự giúp đỡ của Ban giám hiệu - Trường Đại học Thương Mại và sự hướng dẫn của các quý thầy cô trong Khoa Quản trị doanh nghiệp , em đã hoàn thành xong khoá luận tốt nghiệp với đề tài: “Phát triển văn hóa doanh ngiệp tại công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường ” Trước hết em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Thương mại đã tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng cũng như việc điều hành quản lý để cá nhân em cùng tập thể sinh viên của trường được theo học và làm tốt nghiệp cuối khóa. Tiếp theo, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo các bộ môn trong trường đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu giúp em nâng cao hiểu biết và chuẩn bị các hành trang lý luận cho quá trình làm khóa luận tốt nghiệp cũng như công việc sau này. Đồng thời em cũng xin chân thành cảm ơn Trưởng khoa cùng các quý thầy cô trong khoa Quản trị Doanh Nghiệp Thương mại đã giúp đỡ em hoàn thiện các thủ tục trong quá trình học tập cũng như thưc tập và làm khóa luận tốt nghiệp cuối khóa. Tiếp đó, em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban lãnh đạo và nhân viên công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường trong quá trình em thực tập tại công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho em quan sát và tìm hiểu thực trạng vấn đề phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty để từ đó có cái nhìn đúng đắn cho những giải pháp hữu hiệu. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễễn Th ị Bích Loan đã t ận tnh h ướng dâễn em trong quá trình làm khóa luận. Sinh viên Phạm Văn Quyết SV: Phạm Văn Quyết Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp MỤC LỤC TÓM LƯỢC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 1 1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài................................................................................1 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài...................................................................2 3. Mục đích của đề tài nghiên cứu...............................................................................4 4. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................................4 5. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................4 6. Kết cấu đề tài............................................................................................................. 6 CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP........................................................................................................7 1.1 Một số khái niệm cơ bản.........................................................................................7 1.1.1 Khái niệm về văn hóa...........................................................................................7 1.1.2. Khái niệm văn hóa doanh nghiệp.......................................................................8 1.1.3. Khái niệm phát triển văn hóa doanh nghiệp......................................................9 1.2 Các giá trị cốt lõi cấu thành văn hóa doanh nghiệp............................................10 1.2.1 Các yếu tố hữu hình của văn hóa doanh nghiệp..............................................10 1.2.2 Yếu tố vô hình của văn hóa doanh nghiệp........................................................12 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa doanh nghiệp......................13 CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ MINH TƯỜNG....................................................................................................................... 16 2.1 Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường.......................................................................................................................... 16 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường....................................................................................................16 SV: Phạm Văn Quyết Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty....................................................................17 2.1.3. Sơ đồ cấu trúc tổ chức công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường................................................................................................................ 17 2.1.4. Ngành nghề kinh doanh của Công ty...............................................................19 2.1.5 Tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp................................................20 2.1.6. Quy mô vốn kinh doanh của doanh nghiệp.....................................................22 2.2 Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố môi trường tới sự phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường................25 2.2.1 Nhân tố môi trường bên ngoài..........................................................................25 2.2.2 Những nhân tố môi trường bên trong...............................................................26 2.3 Phân tích thực trạng phát triển văn hóa tại công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường trong 3 năm 2010 -2012...................................................29 2.3.1 Các yếu tố hữu hình...........................................................................................29 2.3.2. Các yếu tố vô hình.............................................................................................32 2.4 Các kết luận thực trạng phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường........................................................37 2.4.1 Những kết quả đã đạt được...............................................................................37 2.4.2. Tồn tại cần khắc phục......................................................................................38 CHƯƠNG 3 :ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TẠI CÔNG TY THHN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ MINH TƯỜNG....................................................................................................................... 39 3.1 Phương hướng hoạt động trong thời gian tơi của công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường..............................................................................39 3.1.1 Dự báo triển vọng phát triển VHDN của công ty trong thời gian từ năm tới. 39 3.1.2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới....................................42 3.2. Quan điểm phát triển văn hóa doanh nghiệp trong thời gian tới.......................45 3.3. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị về việc phát triển VHDN tại công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường........................................................46 3.3.1. Tổ chức các buổi tọa đàm để tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về vai trò của văn hóa doanh nghiệp dối với công ty.................................................46 3.3.2. Chấn chỉnh lại thái độ và phong cách làm việc cho nhân viên.......................46 SV: Phạm Văn Quyết Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp 3.3.3. Ban lãnh đạo công ty cần thay đổi phương pháp phát triển văn hóa cho phù hợp. .47 3.3.4 Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho việc phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty..................................................................................................................49 3.3.5 Xây dựng một ý thức tập thể tốt, tác phong làm việc nhanh nhẹn, hiện đại, năng động từ trong ý thức của mỗi cá nhân..............................................................50 3.3.6 Định hướng tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới................................53 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC 2 PHỤ LỤC 3 SV: Phạm Văn Quyết Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1.Số lượng lao động trong Công ty năm 2012 Bảng 1.2.Chất lượng lao động trong Công ty năm 2012 Bảng 1.3.Cơ cấu lao động của Công ty Bảng 1.4.Tổng mức và cơ cấu vốn kinh doanh của Công ty Bảng 1.5.Tổng mức và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của Công ty Bảng 1.6. Kếết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty t ừ 2010 đếến 2012 Bảng 1.7: Trình độ học vấn của cán bộ nhân viên Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường Bảng 1.8: Độ tuổi của cán bộ nhân viên công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường Bảng 1.9: Giới tính của cán bộ nhân viên công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường Bảng 1.10 Nhận thức của cán bộ nhân viên về các yếu tố hữu hình của VHDN tại công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường Bảng1.11: Phong cách làm việc của Ban lãnh đạo công ty Minh Tường Bảng1.12: Cảm nhận của CBNV văn phòng giao dịch công ty trong quá trình làm việc Bảng 1.13 Nhận thức của cán bộ nhân viên về các yếu tố vô hình của VHDN tại công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường Bảng 1.14: Mục tiêu xây dựng các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp của công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường SV: Phạm Văn Quyết Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ.1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty SV: Phạm Văn Quyết Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CBCNV HDKD PTVH TNHH VHDN VHKD Chú giải Cán bộ công nhân viên Hoạt động kinh doanh Phát triển văn hóa Trách nhiệm hữu hạn Văn hóa doanh nghiệp Văn hóa kinh doanh SV: Phạm Văn Quyết Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Toàn cầu hóa và xu thế hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu .Trong tình hình đó, để hòa nhập và phát triển thành công buộc các quốc gia nói chung và các doanh nghiệp nói riêng phải tìm cho mình con đường và cách thức hội nhập đúng đắn. Để làm được điều này, việc quan trọng là cần nắm bắt được những yếu tố cơ bản trong hội nhập, để bắt kịp và phát triển theo xu thế chung của thời đại.Không chỉ là vấn đề về thể chế chính trị, kinh tế hay sự thay đổi của khoa học kỹ thuật mà còn là vấn đề nhận thức, quan điểm, phong cách …tựu trung lại là vấn đề văn hóa và sự phát triển trong ý thức hệ của toàn xã hội. Xu thế phát triển chung hiện nay của nền kinh tế thế giới là đang tiến dần đến tầm cao của nền kinh tế tri thức, ở nơi đó văn hóa được coi trọng hơn bao giờ hết.Xu thế mới tạo ra một sân chơi mới, với những luật lệ mới và những thành viên có thể đáp ứng được luật chơi .Đó là những doanh nghiệp đã xây dựng văn hóa đủ mạnh để tự tin hòa nhập và phát triển bền vững. Nhìn chung, văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ những giá trị tinh thần mà doanh nghiệp tạo ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, tác động tới tình cảm, lý trí và hành vi của các thành viên cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.Mỗi doanh nghiệp đều có một văn hóa riêng, giúp phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.Trong doanh nghiệp, văn hóa là một tài sản vô hình, một vũ khí cạnh tranh sắc bén và có một vai trò rất quan trọng ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp tích cực sẽ giúp thu hút và gìn giữ nhân tài, gắn kết các thành viên trong doanh nghiệp, khơi dậy niềm tin, niềm tự hào về doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh tinh thần phát huy khả năng sáng tạo của các nhân viên, giúp cho các hoạt động trong doanh nghiệp ổn định và giảm bớt rủi ro trong kinh doanh…Tóm lại, văn hóa doanh nghiệp là chìa khóa cho sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.Chính vì vậy, việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp là đòi hỏi cấp bách hiện nay và là điều đầu tiên mà doanh nghiệp cần lưu tâm tới.Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp đang trở thành một xu hướng trên thế giới và được nâng lên tầm chiến lược trong nhiều doanh nghiệp hiện nay. SV: Phạm Văn Quyết 1 Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp Hiện nay , ở Việt Nam, khái niệm văn hóa doanh nghiệp còn khá mới mẻ. Thực tế cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp ở nước ta còn chưa có sự quan tâm cũng như nhận thức đúng đắn về văn hóa doanh nghiệp, chưa thấy được vai trò, tầm quan trọng và sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp.Các doanh nghiệp ở nước ta đa phần là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn kinh doanh còn hạn chế, cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn, công nghệ lạc hậu nên việc cạnh tranh còn nhiều hạn chế.Theo dòng chảy sôi động của nền kinh tế thị trường, để tồn tại buộc các doanh nghiệp phải lựa chọn cho mình con đường phát triển phù hợp. Xác định văn hóa doanh nghiệp là một nhân tố quan trọng trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải xây dựng cho mình một nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, tạo được lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên bước đường phát triển của mình. Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường là một doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì và những sản phẩm liên quan đến bao bì ,cung cấp bao bì cho các doanh nghiệp có nhu cầu.trải qua hơn 3 năm hình thành và phát triển, công ty đã đạt được khá nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh cũng như trong lĩnh vực xây dựng văn hóa doanh nghiệp .Ngay từ khi thành lập, công ty đã rất chú trọng vào việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo nên dấu ấn riêng đối với khách hàng và các đối tác kinh doanh. Trong quá trình thực tập, khảo sát và tìm hiểu tại công ty, em nhận thấy việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty đã đạt được những thành công nhất định nhưng vẫn còn một số vấn đề cần được tiếp tục giải quyết nhằm kịp thời điều chỉnh. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Trong quá trình thực tập và hoàn thiện đề tài “ Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường” em có tham khảo 3 đề tài: Đề tài thứ nhất:“ Phát triển một số giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình của văn phòng công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát”- tác giả: Vũ Thị Ngọc, sinh viên K41A3. Khóa luận cung cấp khá đầy đủ lý luận về sự phát triển các giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình, chỉ ra biểu hiện của các giá trị điển hình cấu thành SV: Phạm Văn Quyết 2 Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp nên văn hóa công ty Hưng phát, những ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới việc phát triển các giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình của Văn phòng công ty Hưng phát. Khóa luận đã giải quyết một số mặt tồn tại cần khắc phục của công ty Hưng Phát như: Chưa có nhiều sự đầu tư về thời gian và tiền bạc vào xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp; Sự đầu tư cơ sở vật chất kĩ thuật cho quá trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp chưa đồng bộ; Một số thành viên còn cầm chừng, ngại phấn đấu ảnh hưởng tới không khí làm việc chung; Văn hóa ứng xử, hành vi giao tiếp của một số nhân viên còn nhiều yếu kém; Quá trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp chưa thực sự đồng bộ và toàn diện. Đề tài thứ hai: “Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty cổ phần ô tô Hoàng Gia”- tác giả: Phạm Thị Sen, sinh viên: K5HQ1C. Bên cạnh việc cung cấp khá đầy đủ những lý luận cơ bản về xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, luận văn đã tập trung giải quyết một số mặt tồn tại cần khắc phục của công ty như: Chưa có nhiều sự đầu tư về thời gian và tiền bạc vào xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp; Một số thành viên còn làm việc cầm chừng, ngại phấn đấu gây ảnh hưởng tới không khí làm việc chung; Văn hóa ứng xử, hành vi giao tiếp của một số nhân viên còn nhiều yếu kém, công tác truyền đạt thông tin giữa các phòng ban còn kém; Sự đầu tư cơ sở vật chất kĩ thuật cho quá trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp chưa đồng bộ; Quá trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp chưa thực sự đồng bộ và toàn diện. Đề tài thứ ba: “Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp tại công ty TNHH MTV Thương mại Hà Tâm”- tác giả: Mai Xuân Thảo, sinh viên K5HQ1C. Luận văn đã chỉ ra một số mặt tồn tại cần khắc phục của công ty như: Công ty chưa xây dựng cho mình một trong các biểu hiện của VHDN là phong cách ăn mặc như quần áo đồng phục, thẻ nhân viên,…cho mỗi CBCNV trong công ty; Công ty chưa tạo ra các giai thoại, bài hát truyền thống; Công ty cần xây dựng và hoàn thiện hơn nữa chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật. Qua đó luận văn đưa ra một số giải pháp, kiến nghị về việc xây dựng và phát triển VHDN tại công ty TNHH MTV Thương mại Hà Tâm như sau: Tổ chức các buổi tọa đàm để tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về vai trò của văn hóa doanh nghiệp dối với công ty; Chấn chỉnh lại thái độ và phong SV: Phạm Văn Quyết 3 Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp cách làm việc; Quan tâm tới ban lãnh đạo công ty; Cơ cấu lại một số chính sách nhân sự của công ty; Định hướng tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới. Tìm hiểu về 3 đề tài trên đã giúp em có cái nhìn cơ bản hơn về các lý thuyết văn hóa doanh nghiệp, sự vận dụng của văn hóa doanh nghiệp vào đời sống công ty, giúp em có thêm kiến thức và kinh nghiệm tiếp cận văn hóa doanh nghiệp nơi công ty thực tập, phục vụ việc hoàn thành đề tài khóa luận của bản thân: “Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường”. 3. Mục đích của đề tài nghiên cứu Trên cơ sở hệ thống hóa những lý luận về văn hóa doanh nghiệp và nghiên cứu tìm hiểu công tác phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty nhằm đề xuất các giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường .Để thực mục tiêu này êm tiến hành ba nhiệm vụ sau : - Hệ thống hóa lý luận về phát triển văn hóa doanh nghiệp. - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường . - Đề xuất giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường . 4. Phạm vi nghiên cứu Về không gian: công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường . Về thời gian: nghiên cứu quá trình phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty từ năm 2010 – 2012 Về nội dung: Đề tại nghiên cứu lý luận về văn hóa, văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, thực trạng công tác phát triển văn hóa doanh nghiệp và các giải pháp nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường. 5. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường để thu thập thông tin phục vụ việc nghiên cứu đề tài em đã sử dụng hai SV: Phạm Văn Quyết 4 Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp phương pháp: phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp. a) Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấp. Dữ liệu sơ cấp là những dữ liệu chưa qua xử lý, được thu thập lần đầu, và thu thập trực tiếp từ văn phòng giao dịch công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường nhằm mục đích điều tra, nghiên cứu cho việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty. Trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài, em sử dụng phối hợp một số phương pháp: Phương pháp quan sát: Quan sát là phương pháp thu thập thông tin của nghiên cứu xã hội học thực nghiệm thông qua các tri giác như nghe, nhìn,… để thu nhận các thông tin từ thực tế xã hội nhằm đáp ứng mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Phương pháp điều tra: Phiếu điều tra là một tập hợp các câu hỏi và các câu trả lời được sắp xếp theo logic nhất định (bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi mở) dành cho các đối tượng cần nghiên cứu, đây là công cụ ghi chép và lưu giữ kết quả thu thập được trong cuộc điều tra, trong đó in sẵn nội dung và tiêu thức tìm hiểu. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Phỏng vấn là một phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất trong việc nghiên cứu xã hội. Phương pháp này chủ yếu dùng trong phỏng vấn trực tiếp ban lãnh đạo của công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường như :giám đốc, trưởng phòng kinh doanh với các chủ đề và nội dung gồm mỗi đối tượng hai câu hỏi phỏng vấn. b) Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu do người khác thu thập, sử dụng cho các mục đích có thể là khác với mục đích nghiên cứu của chúng ta. Dữ liệu thứ cấp có thể là dữ liệu chưa xử lý (còn gọi là dữ liệu thô) hoặc dữ liệu đã xử lý. Dữ liệu thứ cấp không phải do người nghiên cứu trực tiếp thu thập. Nhằm mục đích điều tra, nghiên cứu cho việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài em tiến hành thu thập các thông tin từ: bản báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm của công ty, bản báo cáo thường niên của công ty, những bài viết trên internet về văn hóa Minh Tường, diễn đàn, giáo trình, ấn phẩm, tạp chí viết về văn hóa doanh nghiệp,… Tiến hành xử lý những dữ liệu thứ cấp bằng: Phương pháp phân tích thống kê và Phương pháp so sánh. SV: Phạm Văn Quyết 5 Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp Phương pháp phân tích thống kê là phương pháp thống kê các dữ liệu thứ cấp thu thập được và tiến hành phân tích, đưa ra các nhận định cụ thể nhất về công tác phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường trong thời gian qua. Phương pháp so sánh là phương pháp sử dụng các thông tin sơ cấp và thông tin thứ cấp đã thu thập được so sánh chúng với nhau để từ đó rút ra các kết luận thông qua chênh lệch của các số liệu, thông tin. Dựa vào những chênh lệch này để đánh giá các thông tin và đưa ra các nhận định về việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường trong thời gian tới. 6. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, doanh mục sơ đồ, hình vẽ, danh mục các từ viết tắt và phụ lục thì luận văn của em bao gồm 3 chương sau: Chương 1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển văn hóa doanh nghiệp Chương 2. Phân tích và đánh giá thực trạng đối với việc phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường Chương 3: đề xuất và kiến nghị các giải pháp phát triển văn hóa của Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Minh Tường SV: Phạm Văn Quyết 6 Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm cơ bản 1.1.1 Khái niệm về văn hóa Văn hóa là một khái niệm mang nội hàm rộng với rất nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người .Trong lịch sử loài người, xuất phát từ những cách tiếp cận khác nhau đã có rất nhiều định nghĩa về văn hóa, mỗi định nghĩa phản ánh một cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau về các hoạt động của loài người như: Theo cựu Tổng thư ký UNESCO Federico Mayor đưa ra một định nghĩa: “Văn hóa phản ánh và thể hiện một cách tổng quát và sống động mọi mặt của cuộc sống (của mỗi cá nhân và cả cộng đồng) đã diễn ra trong quá khứ cũng như đang diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao thế kỷ, nó đã cấu thành một hệ thống các giá trị, truyền thống thẩm mỹ và lối sống mà dựa trên đó từng dân tộc tự khẳng định bản sắc riêng của mình”.Như vậy văn hóa có nghĩa là truyền thống lâu đời. Theo Edouard Herriot, một nhà văn nổi tiếng người Pháp định nghĩa về văn hóa như sau: “Văn hóa là cái ta còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi, là cái vẫn còn thiếu khi ta đã học tất cả” Như vậy văn hóa là một bản sắc của mỗi cá nhân, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia không ai có thể dễ dàng quên được. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hoá là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do loài người tạo ra trong lịch sử của mình trong mối quan hệ với con người, với tự nhiên và với xã hội” Theo như GS.TS Trần Ngọc Thêm: “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên xã hội” Văn hóa là một trong những sản phẩm của loài người, nó được tạo ra và phát triển trong quan hệ qua lại giữa con người và xã hội .Song, chính văn hóa lại tham gia vào việc tạo nên con người, duy trì sự bền vững và trật tự xã hội. Văn hóa là trình độ SV: Phạm Văn Quyết 7 Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp phát triển của con người và của xã hội được biểu hiện trong các hình thức tổ chức đời sống và hành động cũng như trong giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra. Trên cơ sở phân tích các quan niệm trên chúng ta có thể hiểu một cách khái quát nhất: “ Văn hóa là toàn bộ các giá trị về vật chất và tinh thần do con người được sáng tạo ra trong quá trình lao động ( từ lao động trí óc đến lao động chân tay), được chi phối bởi môi trường xung quanh (môi trường tự nhiên và xã hội) và tính cách của từng tộc người. Văn hóa ảnh hướng tới tình cảm, ý nghĩ và hành vi của con người 1.1.2. Khái niệm văn hóa doanh nghiệp Qua nghiên cứu về văn hoá nói chung, đặc biệt là nghiên cứu về văn hoá của các bộ lạc thời kỳ trước đây, người ta thấy rằng, mỗi một bộ lạc đều có một văn hoá riêng biệt, trong đó, họ thường có một vật truyền của bộ lạc mình, ví dụ như việc tôn thờ một vị thần hoặc tin vào một sức mạnh siêu phàm nào đó trong tự nhiên. Mỗi một bộ lạc duy trì hoạt động của thành viên mình bằng cách ban ra các điều cấm kị hoặc những nguyên tắc khắt khe bắt buộc thành viên này đối xử với các thành viên khác trong bộ lạc và với một người xa lạ từ một bộ lạc khác ra sao. Bất kỳ một cá nhân nào không tuân thủ lập tức sẽ bị trừng trị theo luật lệ hà khắc của bộ lạc, bị giết hoặc làm mồi cho thú giữ . Đối với tổ chức hay một doanh nghiệp bất kỳ nào cũng sẽ đề ra các qui tắc riêng cho hoạt động của mình, bao gồm các qui tắc và chuẩn mực bắt buộc, những lễ nghi và thủ tục cần thiết khi thực hiện một công việc nào đó. Chúng được phát triển theo thời gian và làm toát lên những đặc điểm cơ bản về hoạt động của doanh nghiệp đó. Cũng như văn hoá,VHDN có rất nhiều quan điểm khác nhau xoay quanh nó. Tất cả các khái niệm đó sẽ giúp chúng ta hiểu về VHDN một cách toàn diện và đầy đủ hơn: Theo quan điểm của George De Sainte Marie - chuyên gia Pháp về doanh nghiệp vừa và nhỏ: “Văn hóa doanh nghiệp là tổng hợp các giá trị, các biểu tượng, huyền thoại, nghi thức, các điều cấm kỵ, các quan điểm triết học, đạo đức tạo thành nền móng sâu xa của doanh nghiệp” SV: Phạm Văn Quyết 8 Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp Theo tổ chức lao động quốc tế (ILO): “Văn hóa doanh nghiệp là sự trộn lẫn đặc biệt các giá trị, các tiêu chuẩn, thói quen và truyền thống, những thái độ ứng xử và lễ nghi mà toàn bộ chúng là duy nhất đối với một tổ chức đã biết” Theo quan điểm của chuyên gia nghiên cứu các tổ chức Edgar Schein: “Văn hóa doanh nghiệp là tổng hợp những quan niệm chung mà các thành viên trong công ty học được trong quá trình giải quyết các vấn đề nội bộ và xử lý các vấn đề với môi trường xung quanh” Theo quan điểm của hai học giả là Rolff Bergman và Ian Stagg đồng thời là giảng viên của khoa quản trị kinh doanh trường đại học Monash - Úc cho rằng: “Văn hoá doanh nghiệp là một hệ thống các ý nghĩa biểu đạt chung bao trùm lên toàn bộ doanh nghiệp, có tính chất quyết định tới mọi hành vi và hoạt động của toàn bộ các thành viên trong doanh nghiệp đó” Tóm lại, VHDN là những quy phạm chung nhất của một doanh nghiệp, nó định hướng cho một doanh nghiệp và tạo nên những giá trị khác biệt giữa các doanh nghiệp. Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về văn hoá doanh nghiệp, nhưng qua một số những cách hiểu trên, chúng ta có thể rút ra một khái niệm khái quát nhất: “Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích” 1.1.3. Khái niệm phát triển văn hóa doanh nghiệp Theo viện ngôn ngữ học Việt Nam định nghĩa: “Phát triển là biến đổi hoặc làm cho biến đổi từ ít đến nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp”. Theo từ điển tiếng Việt thông dụng định nghĩa: “Phát triển là vận động, tiến triển theo chiều hướng tăng lên”. Theo quan điểm của khóa luận này thì: Phát triển văn hóa doanh nghiệp là quá trình thay đổi văn hóa theo xu thế tiến bộ, trong đó bao hàm việc gìn giữ và phát huy SV: Phạm Văn Quyết 9 Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp những giá trị văn hóa truyền thống của doanh nghiệp đồng thời tạo dựng nên các giá trị văn hóa mới phù hợp với những biến đổi của thời đại. 1.2 Các giá trị cốt lõi cấu thành văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình của doanh nghiệp, được biểu hiện thông qua những dấu hiệu hay biểu trưng điển hình. Cũng theo cách tiếp cận này, văn hóa doanh nghiệp được biểu hiện thông qua hai yếu tố cơ bản: Các yếu tố hữu hình của văn hóa doanh nghiệp (những gì mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy những giá trị, triết lý cần được tôn trọng) và các yếu tố vô hình của văn hóa doanh nghiệp (những yếu tố thể hiện mức độ nhận thức đạt được ở các thành viên và những người hữu quan về văn hóa doanh nghiệp). 1.2.1 Các yếu tố hữu hình của văn hóa doanh nghiệp Kiến trúc đặc trưng : Bao gồm kiến trúc ngoại thất và thiết kế nội thất, đây là một giá trị văn hóa rất quan trọng, vì tại mỗi doanh nghiệp điều đầu tiên mà khách hàng và đối tác cảm nhận được khi đến làm việc là kiến trúc công ty, nó thể hiện hình ảnh và bộ mặt của công ty trong những mối quan hệ lâu dài sau này. Phần lớn những công ty thành đạt hay đang phát triển hoặc muốn gây ấn tượng đối với mọi người về sự khác biệt, thành công và sức mạnh của họ bằng những công trình kiến trúc đặc biệt và đồ sộ, đó chính là biểu tượng hình ảnh, thể hiện tính cách và bản sắc riêng về doanh nghiệp. Bên cạnh đó những thiết kế nội thất cũng rất được quan tâm, từ những chi tiết lớn như tiêu chuẩn về màu sắc, kiểu dáng của bao bì đặc trưng, thiết kế nội thất như mặt bằng làm việc, quầy, bàn ghế, phòng làm việc, giá để hàng, lối đi, trang phục... đến các chi tiết nhỏ như đồ ăn, vị trí công tắc điện, thiết bị và vị trí của chúng trong phòng vệ sinh…tất cả đều được thiết kế sao cho tiện ích dễ sử dụng, tạo ấn tượng thân quen thể hiện thiện trí và sự quan tâm. Nghi lễ, nghi thức: Là những hoạt động đã được dự kiến từ trước và chuẩn bị kỹ lưỡng dưới hình thức các hoạt động, sự kiện văn hóa-xã hội chính thức, nghiêm trang, tình cảm được tổ chức định kỳ hay bất thường nhằm thắt chặt mối quan hệ trong doanh nghiệp, giới thiệu về những giá trị được doanh nghiệp coi trọng và thường được tổ chức vì lợi ích của những người tham dự. Có bốn loại nghi lễ cơ bản: Nghi lễ chuyển giao, nghi lễ củng cố, Nghi lễ nhắc nhở, nghi lễ liên kết. SV: Phạm Văn Quyết 10 Lớp: K45A1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Quản trị doanh nghiệp Biểu tượng: Các công trình kiến trúc, lễ nghi, giá thoại, khẩu hiệu đều chứa đựng những đặc trưng của biểu tượng, bởi thông qua những giá trị vật chất, cụ thể, hữu hình, các biểu trưng này đều muốn truyền đạt những giá trị, ý nghĩa tiềm ẩn bên trong. Một biểu tượng khác là logo hay một tác phẩm sáng tạo được thiết kế để thể hiện về hình tượng của một tổ chức, một doanh nghiệp bằng ngôn ngữ nghệ thuật phổ thông. Các biểu tượng vật chất này có tác dụng hướng sự chú ý của người thấy nó vào một vài chi tiết hay điểm nhấn cụ thể có thể diễn đạt được những giá trị chủ đạo mà tổ chức doanh nghiệp muốn tạo ấn tượng, lưu lại hay truyền đạt cho người thấy nó. Mẩu chuyện, giai thoại, tấm gương điển hình: Mẩu chuyện là những câu chuyện thường được thêu dệt từ những sự kiện có thực điển hình về những giá trị, triết lý của văn hóa doanh nghiệp được các nhân viên trong doanh nghiệp thường xuyên nhắc lại và phổ biến những nhân viên mới. Một số mẩu truyện gắn với sự kiện mang tính lịch sử và có thể khái quát hóa hoặc hư cấu thêm trở thành những giai thoại. Trong các mẩu chuyện kể thường xuất hiện những tấm gương điển hình, đó là những hình mẫu lý tưởng về hành vi phù hợp với chuẩn mực và giá trị văn hóa doanh nghiệp. Ngôn ngữ, khẩu hiệu: Đây là cách diễn đạt cô đọng nhất triết lý hoạt động, kinh doanh của một công ty, được coi như là một vũ khí quảng cáo, xây dựng thương hiệu và cạnh tranh vô cùng quan trọng. Nhiều doanh nghiệp đã sử dụng những câu chữ đặc biệt, khẩu hiệu, ví von, ẩn dụ hay một sắc thái ngôn từ để truyền tài một ý nghĩa cụ thể đến nhân viên và những người liên quan. Vì vậy khẩu hiệu thường rất đơn giản dễ nhớ và cũng có tác dụng khích lệ tinh thần lao động của các thành viên trong doanh nghiệp. Ấn phẩm điển hình: Đây là những tư liệu chính thức có thể giúp mọi người có thể nhận thấy rõ hơn về cấu trúc văn hóa của doanh nghiệp. Chúng có thể là bản tuyên bố sứ mệnh, báo cáo thường niên, tài liệu giới thiệu về tổ chức, công ty, sổ vàng truyền thống, ấn phẩm định kỳ hay đặc biệt, các tài liệu, hồ sơ hướng dẫn sử dụng, bảo hành.... Thông qua những tài liệu này doanh nghiệp làm rõ được mục tiêu, phương châm hành động, niềm tin và giá trị chủ đạo triết lý quản lý, thái độ đối với lao động, công ty, người tiêu dùng, xã hội; Đối với khách hàng và những người liên quan, đây chính là những căn cứ để xác định tính khả thi, hiệu lực của văn hóa doanh nghiệp. 1.2.2 Yếu tố vô hình của văn hóa doanh nghiệp SV: Phạm Văn Quyết 11 Lớp: K45A1
- Xem thêm -