Tài liệu “ phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh thương mại tổng hợp và xây dựng thành nam

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 1
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương TÓM LƯỢC Vốn là một trong những yếu tố tiền đề để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong điều kiện giới hạn về nguồn lực sản xuất thì việc làm thế nào để quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả trở thành một vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với các doanh nghiệp. Sau quá trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì vấn đề hiệu quả trong kinh doanh đối với các doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều điều phải bàn, và ngày càng trở thành vấn đề có tính thời sự. Do đó, việc nghiên cứu, phân tích và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng vốn đối với các doanh nghiệp có ý nghĩa và vai trò quan trọng. Không những giúp bản thân các doanh nghiệp tìm cách sử dụng có hiệu quả hơn nguồn vốn của mình, mà giúp cho cơ quan chủ quản của doanh nghiệp có biện pháp quản lý phù hợp. Công ty TNHH thương mại tổng hợp và xây dựng Thành Nam là một doanh nghiệp cũng đang đứng trước thách thức đó, phải làm sao quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả, làm thế nào để bảo toàn và phát triển được nguồn vốn – Đó là câu hỏi luôn được đặt ra đối với ban lãnh đạo công ty. Xuất phát từ yêu cầu đó, tôi đã tiến hành nghiên cứu khoá luận với đề tài “ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH thương mại tổng hợp và xây dựng Thành Nam” Khoá luận trình bày khái quát những lý luận về phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, đưa ra các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Từ các dữ liệu thu thập được, tôi tiến hành phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty để từ đó rút ra các kết luận và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty. SVTH: Hoàng Thị Phượng i Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương LỜI CẢM ƠN Hoàn thành luận văn tốt nghiệp này đối với em mang nhiều ý nghĩa. Không chỉ là sự cố gắng của bản thân, mà còn là những sự giúp đỡ rất nhiệt tình, những lời động viên, chỉ dẫn của thầy hướng dẫn. Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy giáo TS. Đặng Văn Lương, người đã hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành tốt nhất bài khoá luận của mình. Xin gửi lời cảm ơn đến các cô chú, anh chị trong công ty TNHH thương mại tổng hợp và xây dựng Thành Nam đã cho em cơ hội được thực tập tại công ty và cung cấp các số liệu quan trọng để em hoàn thành luận khoá luận tốt nghiệp của mình. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô, những người đã truyền đạt cho em bao kiến thức quý báu và hữu ích trong suốt những năm học tập dưới mái trường Đại học Thương Mại. Kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khoẻ và thành công trong công việc.! Song do thời gian tiếp xúc thực tế còn hạn hẹp nên bài viết của em không tránh khỏi sai sót và khuyết điểm. Em rất mong các thầy cô giáo và các anh chị trong công ty đóng góp ý kiến để giúp em thêm nâng cao hiểu biết và hoàn thiện khoá luận của mình một cách tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 5 năm 2014 Sinh viên thực hiện Hoàng Thị Phượng SVTH: Hoàng Thị Phượng ii Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương MỤC LỤC TÓM LƯỢC.................................................................................................................. i LỜI CẢM ƠN..............................................................................................................ii MỤC LỤC................................................................................................................... iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ...........................................................................vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT....................................................................................vii PHẦN MỞ ĐẦU..........................................................................................................1 1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài.......................................................................1 1.2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết nghiên cứu đề tài.................................2 1.3. Đối tượ ng và phạm vi nghiên cứu....................................................................2 1.4. Phương pháp thực hiện đề tài:.............................................................................2 1.4.1. Phương pháp thu thập số liệu.............................................................................2 1.4.2. Phương pháp phân tích số liệu...........................................................................2 1.5. Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp:....................................................................3 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH............................................................................................................. 4 1.1.Những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh...................4 1.1.1.Những khái niệm cơ bản....................................................................................4 1.1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh................................................................................4 1.1.1.2. 1.2. Đặc trưng của vốn kinh doanh......................................................................4 Phân loại và vai trò của vốn kinh doanh..........................................................5 1.2.1 Phân loại vốn kinh doanh...............................................................................5 1.2.2. Vai trò của vốn kinh doanh đối với các doanh nghiệp...................................5 1.1.1. Một số lý thuyết cơ bản về phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.......6 1.1.1.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh................................................6 1.1.1.2. Mục đích phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh..................................6 1.1.1.3. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.......................7 1.2. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh...................................7 1.3.1. Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh...................................................7 1.3.1.1.Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn kinh doanh.............................................7 1.3.1.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn lưu động............................................8 SVTH: Hoàng Thị Phượng iii Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương 1.3.1.3. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn cố định.................................................9 1.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh......................................................9 1.4.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh........................................................9 1.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động..........................................................10 1.4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định............................................................11 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM............................................................................................................13 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty...............................................................................13 2.1.1. Tổng quan về công ty TNHH thương mại tổng hợp và xây dựng Thành Nam. ..................................................................................................................................... 13 2.1.2. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty......................................................................................................................... 14 2.1.2.1. Ảnh hưởng của nhân tố khách quan:..............................................................14 2.1.2.2. Ảnh hưởng của nhân tố chủ quan...................................................................15 2.2.1. Phân tích tình hình vốn kinh doanh tại công ty...............................................15 2.2.1.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn kinh doanh..........................................15 2.2.1.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn lưu động......................................17 2.2.1.3. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn cố định................................................19 2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty...............................20 2.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh...................................................20 2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động.......................................................21 2.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định.........................................................22 CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM.....................................................................23 3.1. Các kết luận và phát hiện qua phân tích...........................................................23 3.1.1. Những kết quả công ty đã đạt được..................................................................23 3.1.2. Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân...................................................23 SVTH: Hoàng Thị Phượng iv Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương 3.2. Các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty......................................................................................................................... 26 3.2.1. Các đề xuất, kiến nghị đối với công ty..............................................................26 3.2.1.1. Xây dựng bộ phận chuyên trách thực hiện công tác phân tích........................26 3.2.1.2. Nâng cấp, đổi mới tài sản cố định...................................................................26 3.2.1.3. Tiến hành quản lý chặt chẽ tài sản cố định.....................................................27 3.2.1.4. Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp................................................................27 3.2.1.5. Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho........................................................................28 3.2.1.6. Quản lý chặt chẽ nguồn vốn............................................................................28 3.2.1.7. Tăng khả năng cạnh tranh, tiếp tục tìm kiếm khách hàng tiềm năng..............29 3.2.2. Các đề xuất, kiến nghị với cơ quan Nhà nước.................................................29 3.3. Điều kiện thực hiện.............................................................................................30 KẾT LUẬN................................................................................................................32 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................33 PHỤ LỤC................................................................................................................... 34 SVTH: Hoàng Thị Phượng v Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty Bảng 2. 1: Cơ cấu và biến động của vốn kinh doanh. Bảng 2.2: Cơ cấu và sự biến động vốn cố định Bảng 2.3: Cơ cấu và sự biến động vốn lưu động Bảng 2.4: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Bảng 2.5: Hiệu quả sử dụng vốn cố định Bảng 2.6: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động SVTH: Hoàng Thị Phượng vi Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TSCĐ VLĐ VCĐ VKD LN DT TNHH TT TL SVTH: Hoàng Thị Phượng Tài sản cố định Vốn lưu động Vốn cố định Vốn kinh doanh Lợi nhuận Doanh thu Trách nhiệm hữu hạn Tỷ trọng Tỷ lệ vii Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài. - Về góc độ lý thuyết Trong nền kinh tế thị trường như ngày nay thì nhu cầu về vốn cho các doanh nghiệp đang trở nên quan trọng và bức xúc hơn vì một mặt, các doanh nghiệp phải đối mặt trực tiếp với sự biến động của thị trường, cùng với sự cạnh tranh các doanh nghiệp trong nước, các bạn hàng nước ngoài nên đòi hỏi phải sử dụng vốn sao cho hợp lý nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và làm tăng lên sức cạnh tranh của mình. Mặt khác để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều tìm mọi cách để tăng cường nguồn vốn, và do vậy sự cạnh tranh cả trên thị trường nguồn vốn cũng ngày càng trở nên quyết liệt. Doanh nghiệp nào khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh thì hiệu quả sản xuất kinh doanh là điều kiện cần thiết để quyết định sống còn của doanh nghiệp. Do đó việc bảo toàn và sử dụng vốn của doanh nghiệp một cách hiệu quả được coi là vấn đề cấp thiết, mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý doanh nghiệp. Hiểu và vận dụng đúng ý nghĩa của nó các doanh nghiệp sẽ có hướng đi đúng đắn và đưa ra các quyết định mang lại hiệu quả cao. - Về góc độ thực tiễn Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH thương mại tổng hợp và xây dựng Thành Nam, em nhận thấy được sự yếu kém trong việc sử dụng vốn kinh doanh của công ty. Hiện nay, công ty đang gặp một số hạn chế trong quá trình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh như: các khoản phải thu còn khá nhiều, công ty chưa sử dụng hết công suất của TSCĐ, chưa chú trọng vào việc đầu tư mua sắm và nâng cấp TSCĐ… điều này đã làm giảm đáng kể năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Việc chú trọng đến công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp công ty quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả hơn, giúp công ty vượt qua thời kỳ kinh tế khó khăn hiện nay. Đây chính là lý do em lựa chọn nghiên cứu đề tài: “ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH thương mại tổng hợp và xây dựng Thành Nam.” SVTH: Hoàng Thị Phượng 1 Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp 1.2. GVHD: TS. Đặng Văn Lương Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu chung của đề tài là Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty. Mục tiêu cụ thể là: - Phân tích tình trạng biến động của vốn kinh doanh tại công ty TNHH thương mại tổng hợp và xây dựng Thành Nam. - Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH thương mại tổng hợp và xây dựng Thành Nam. - Những tồn tại trong quá trình quản lý và sử dụng vốn - Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 1.3. Đối tượ ng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH thương mại tổng hợp và xây dựng Thành Nam. Phạm vi nghiên cứu + Không gian: Tại công ty TNHH thương mại tổng hợp và xây dựng Thành Nam. + Thời gian: Các số liệu, tài liệu phục vụ cho việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh được thu thập trong khoảng hai năm là 2012- 2013. 1.4. Phương pháp thực hiện đề tài: 1.4.1. Phương pháp thu thập số liệu Số liệu được thu thập qua thời gian thực tập tại công ty TNHH thương mại tổng hợp và xây dựng Thành Nam từ phòng kế toán của công ty cung cấp. Dựa vào các báo cáo tài chính của công ty từ đó biết được về tình hình tài sản cũn như nguồn vốn để phân tích được hiệu quả sử dụng nguồn vốn của công ty. 1.4.2. Phương pháp phân tích số liệu Phương pháp so sánh So sánh là một phương pháp nghiên cứu để nhận thức các sự vật, hiện tượng thông qua quan hệ đối chiếu tương hỗ giữa sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác. SVTH: Hoàng Thị Phượng 2 Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương Phương pháp so sánh được em sử dụng trong tất cả các nội dung phân tích. Từ việc tính toán các tỷ lệ, tỷ trọng và hệ số, kết hợp phương pháp so sánh với phương pháp bảng biểu để so sánh các tỷ lệ, tỷ trọng và hệ số đó giữa các năm tài chính với nhau. Phương pháp so sánh được sử dụng để so sánh số liệu giữa năm 2013 và năm 2012, nhằm thấy được sự biến động cơ cấu vốn kinh doanh, sự biến động hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh qua hai năm đó. Các hình thức so sánh mà em sử dụng bao gồm so sánh tuyệt đối và so sánh tương đối về các chỉ tiêu như: Tỷ trọng vốn lưu động, tỷ trọng vốn cố định, hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh, hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh… Phương pháp dùng biểu phân tích Trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn, em dùng biểu mẫu phân tích để phản ánh một cách trực quan các số liệu phân tích. Biểu phân tích được thiết lập theo các dòng cột để ghi chép các chỉ tiêu và số liệu phân tích phản ánh mối quan hệ so sánh giữa các chỉ tiêu kinh tế có mối liên hệ với nhau: so ánh giữa số năm nay với năm trước, so sánh giữa chỉ tiêu bộ phận với chỉ tiêu tổng thể. 1.5. Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp: Ngoài phần tóm lược, lời cảm ơn, mục lục, danh mục sơ đồ, bảng biểu, danh mục từ viết tắt, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, khoá luận bao gồm các nội dung chính: Chương I: Cơ sở lý luận chung về phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty. Chương II: Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty Chương III: Các kết luận và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty SVTH: Hoàng Thị Phượng 3 Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH 1.1.Những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 1.1.1.Những khái niệm cơ bản 1.1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh Trong bất kỳ hình thái kinh tế xã hội nào, các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đều cần thiết phải có vốn.Tính đến nay, có rất nhiều công trình nghiên cứu về vốn kinh doanh, do đó có rất nhiều quan điểm về vốn kinh doanh được đưa ra. Theo giáo trình kinh tế doanh nghiệp thương mại của Trường đại học Thương Mại do PGS. TS phạm Công Đoàn và TS. Nguyễn Cảnh Lịch đồng chủ biên: “ Vốn là biểu hiện bằng tiền các tài sản của doanh nghiệp” Theo giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại của Trường đại học Thương Mại do PGS.TS Trần Thế Đông làm chủ biên: “ Nguồn vốn kinh doanh lànguồn vốn được huy động để trang trải cho các khoản chi phí mua sắm tài sản sử dụng trong hoạt động kinh doanh” 1.1.1.2. Đặc trưng của vốn kinh doanh Vốn kinh doanh có các đặc trưng sau Thứ nhất, vốn kinhdoanh phải được biểu hiện bằng một lượng giá trị tài sản cụ thể. Thứ hai, vốn kinh doanh phải được duy trì ở một quy mô tối thiểu nhất định. Tức là phải tích luỹ đến một lượng đủ lớn để có thể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ ba, vốn kinh doanh của doanh nghiệp phải luôn vận động để sinh lời và đạt được mục tiêu kinh doanh. Thứ tư, vốn phải được bảo toàn. Vì vậy đồng vốn phải được đầu tư vào những dự án có tính khả thi cao, tránh những dự án mạo hiểm, không an toàn và doanh nghiệp cần chủ động rút ngắn thời gian thu hồi vốn. Thứ năm, vốn kinh doanh phải có giá trị về mặt thời gian, vì vậy cần phải xết đến ảnh hưởng của thời gian khi phân tích vốn. SVTH: Hoàng Thị Phượng 4 Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương Thứ sáu, vốn kinh doanh phải gắn liền với chủ sở hữu nhất địnhvà phải được quản lý chặt chẽ thì việc sử dụng vốn mới tiết kiệm và hiệu quả. 1.2. Phân loại và vai trò của vốn kinh doanh 1.2.1 Phân loại vốn kinh doanh Trong nền kinh tế thị trường, vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Để tổ chức và lựa chọn hình thức huy động vốn thích hợp cần thiét phải có sự phân loại vốn. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu mà có thể lựa chọn hình thức phân loại vốn. Trong bài khoá luận này em lựa chọn tiêu thức phân loại sau  Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển vốn - Vốn lưu động Là số vốn doanh nghiệp ứng ra để hình thành tài sản lưu động của doanh nghiệp đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra một cách thường xuyên liên tục và trong quá trình chu chuyển giá trị của vốn lưu động được chuyển toàn bộ vào giá trị sản phẩm , và được thu hồi khi kết thúc quá trình tiêu thụ sản phẩm. Khi đó ta nói vốn lưu động một chu kỳ kinh doanh. - Vốn cố định: là số vốn được ứng ra để hình thành nên các tài sản dài hạn, trong đó bộ phận quan trọng nhất là tài sản cố định. Quy mô vốn cố định ảh hưởng rất lớn quy mô, năng lực sản xuât kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn cố định chu chuyển giá trị dần dần, từng phần trong nhiều chu kỳ kinh doanh và hoàn thành một vòng chu chuyển khi tái sản xuất được tài sản cố định về mặt giá trị.  Căn cứ nguồn hình thành vốn Vốn chủ sở hữu: Là số vốn lưu động thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, doanh nghiệp được sử dụng lâu dài trong suốt thời gian hoạt động. Khi doanh nghiệp thành lập thì bao giờ cũng phải đầu tư một số vốn nhất định, đối với doanh nghiệp tư nhân thì vốn ban đầu là của chủ doanh nghiệp. Vốn vay, bao gồm các khoản vay ngắn hạn, dài hạn, các khoản phải trả, phải nộp khác nhưng chưa đến kỳ hạn phải trả, nộp. 1.2.2. Vai trò của vốn kinh doanh đối với các doanh nghiệp Vốn là yéu tố khởi đầu, bắt nguồn của mọi hoạt động kinh doanh, nó tồn tại và đi liền xuyên suốt giúp cho các doanh nghiệp hình thành và phát triển. SVTH: Hoàng Thị Phượng 5 Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương Vốn của doanh nghiệp có vai trò quyết định , là điều kiện tiên quyết, quan trọng nhất cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của từng loại doanh nghiệp theo luật định. Vốn là yếu tố quyết định mức độ trang thiết bị kỹ thuật, quyết định việc đổi mới công nghệ, hiện dại hoá dây chuyền sản xuất, ứng dụng thành tựu mới của khoa học và phát triển sản xuất kinh doanh. Đây là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công và đi lên của doanh nghiệp. Vốn còn là một trong những điều kiện để sử dụng các nguồn tiềm năng hiện có và tiềm năng tương lai về sức lao động nguồn hàng hoá, là điều kiện để phát triển kinh doanh, thực hiện các chiến lược, sách lược kinh doanh là chất keo để nối chắp, dính kết các quá trình và quan hệ kinh tế, là dầu bôi trơn cho cỗ máy kinh tế hoạt động. 1.1.1. Một số lý thuyết cơ bản về phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 1.1.1.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cho thấy chất lượng sử dụng vốn của doanh nghiệp. Vậy hiệu quả sử dụng vốn chính là thước đo, phản ánh tương quan so sánh giữa kết quả thu được với những chi phí về vốn mà doanh nghiệp bỏ ra trong hoạt động để có được chính kết quả đod. Hiệu quả sử dụng vốn có thể được tính một cách chung nhất bằng công thức: Kết quả từ hoạt động kinh doanh Hiệu quả sử dụng vốn = Vốn kinh doanh bình quân Trong đó: Kết quả thu được có thể là: Tổng doanh thu, doanh thu thuần, lãi gộp.. Chi phí vốn đã sử dụng có thể là: Tổng vốn lưu động bình quân, vốn cố định bình quân, tổng vốn bình quân,… 1.1.1.2. Mục đích phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nhằm nhận thức, đánh giá đúng đắn, toàn diện khách quan tình hình sử dụng vốn trong doanh nghiệp, thấy được sự ảnh hưởng của nó đến việc thực hiện các nhiệm vụ kết quả kinh doanh. Qua phân tích, có thể đánh giá được tình hình tổ chức, huy động và phân bổ vốn kinh doanh đã hợp lý chưa? SVTH: Hoàng Thị Phượng 6 Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương Đồng thời phân tích hiệu quả sử dụng vốn cũng nhằm mục đích tìm ra những điểm còn tồn tại trong công tác tổ chức, sử dụng vốn, các nguyên nhân dẫn đến tồn tại và đề ra giải pháp khắc phục. 1.1.1.3. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh có ý nghĩa rất to lớn. Cụ thể: Đối với chủ doanh nghiệp, giúp họ đánh bắt được tình hình huy động, phân phối, quản lý và sử dụng vốn, khả năng sinh lời của vốn kinh doanh, khả năng rủi ro tài chính và những giải pháp có thể phòng ngừa. Căn cứ vào số liệu, tài liệu phân tích để làm cơ sở khoa học cho việc đưa ra những quyết định hữu hiệu cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các nhà đầu tư, những thông tin phân tích hiệu quả sử dụng vốn, việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn giúp họ có các thông tin về khả năng sản xuất của doanh nghiệp, giá trị tăng thêm của vốn đầu tư, khả năng sản xuất và khả năng sinh lời của vốn kinh doanh, để từ đó họ đưa ra các quyết định có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không. Đối với ngân hàng và các tổ chức cho vay vốn, việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn giúp họ có các thông tin về khả năng sản xuất và khả năng sinh lời của vốn kinh doanh, để từ đó họ đưa ra các quyết định có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan thuế … các thông tin phân tích hiệu quả sử dụng vốn sẽ là những căn cứ khoa học, tin cậy cho việc soạn thảo các chủ trương, chính sách quản lý kinh tế trên phương diện vĩ mô và vi mô. Đối với các doanh nghiệp bán hàng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, giúp họ có cơ sở đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp , tù đó quyết định việc có nên hay không nên ký kết các hợp đồng kinh doanh đối với doanh nghiệp. Đối với người lao động giúp họ thấy được tình hình tăng trưởng vốn, khả năng kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó thêm gắn bó với doanh nghiệp. 1.2. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 1.3.1. Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh 1.3.1.1.Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn kinh doanh Mục đích phân tích: Nhằm nhận thức, đánh giá khái quát tình hình tăng giảm vốn kinh doanh và cơ cấu vốn kinh doanh qua các năm SVTH: Hoàng Thị Phượng 7 Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương Nguồn số liệu phân tích: các chỉ tiêu “ tài sản ngắn hạn”, “tài sản dài hạn” trên bảng cân đối kế toán, chỉ tiêu “ doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ” và chỉ tiêu “ lợi nhuận sau thuế” trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Vai trò: giúp ta thấy được cơ cấu vốn của doanh nghiệp có hợp lý hay không để từ đó có những điều chỉnh phù hợp. Đồng thời đánh giá sự tác động, ảnh hưởng của việc quản lý và sử dụng vốn với việc thực hiện các chỉ tiêu kết quả kinh doanh. Ý nghĩa: Nếu vốn kinh doanh của doanh nghiệp tăng, đồng thời các chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tăng, tỷ lệ tăng của doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ tăng của vốn kinh doanh thì đánh giá là tốt. Ngược lại, tỷ lệ tăng của doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế thấp hơn tỷ lệ tăng của vốn kinh doanh thì đánh giá là không tốt. Đồng thời trong doanh nghiệp thương mại nếu vốn lưu động bình quân chiếm tỷ trọng cao, vốn cố định bình quân chiếm tỷ trọng thấp trong tổng vốn kinh doanh bình quân là hợp lý. 1.3.1.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn lưu động Mục đích phân tích: Nhằm thấy được tình hình tăng giảm, cơ cấu vốn lưu động qua các năm . Nguồn số liệu phân tích: “ tiền và các khoản tương đương tiền”, “các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn”, “ các khoản phải thu ngắn hạn”, “ hàng tồn kho” , “ tài sản ngắn hạn khác” được lấy trên bảng cân đối kế toán; số liệu “doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ” trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Vai trò: có thể biết được sự tác động, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng, thấy được cơ cấu phân bổ vốn lưu động có đáp ứng được nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay không? Ý nghĩa: Qua phân tích ta có thể đưa ra kết luận. Nếu vốn lưu động của doanh nghiệp tăng, đồng thời doanh thu thuần cũng tăng , tỷ lệ tăng của doanh thu thuần lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ tăng của vốn lưu động thì được đánh giá là tốt. Ngược lại, nếu tỷ lệ tăng của doanh thu thuần nhỏ hơn tỷ lệ tăng của vốn lưu động thì đánh giá là không tốt. SVTH: Hoàng Thị Phượng 8 Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương 1.3.1.3. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn cố định Mục đích phân tích: Nhằm đánh giá sau một chu kỳ kinh doanh vốn cố định của doanh nghiệp tăng hay giảm và cơ cấu vốn cố định qua các năm. Nguồn số liệu phân tích: “ Các khoản phải thu dài hạn”, “ tài sản cố định”, “ bất động sản đầu tư” , “các khoản đầu tư tài chính dài hạn”, “tài sản dài hạn khác” lấy từ bảng cân đối kế toán , số liệu “ doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ” lấy từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Vai trò: Qua số liệu phân tích ta có thể thấy năng lực sản xuất kinh doanh, chính sách đầu tư vốn cố định của doanh nghiệp có hợp lý hay không? Đưa ra những biện pháp kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình quản lý và sử dụng vốn cố định Ý nghĩa: Nếu vốn cố định tăng, đồng thời doanh thu thuần cũng tăng và tỷ lệ tăng của doanh thu thuần lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ tăng của vốn cố định thì đánh giá là tốt. Ngược lại, tỷ lệ tăng của doanh thu thuần thấp hơn tỷ lệ tăng của vốn cố định thì đánh giá là không tốt. 1.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh được tính toán, phân tích thông qua một hệ thống các chỉ tiêu bao gồm: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh bình quân, hiệu quả sử dụng vốn lưu động ( tài sản ngắn hạn), vốn cố định ( tài sản cố định) 1.4.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh - Mục đích phân tích: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nhằm mục đích nhận thức, đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện, hiệu quả sử dụng các chỉ tiêu vốn kinh doanh. Từ đó đánh giá được những nguyên nhân ảnh hưởng tăng giảm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh - Nguồn số liệu phân tích: Phân tích tình hình vốn kinh doanh sử dụng các chỉ tiêu tổng hợp về tài sản, nguồn vốn kinh doanh trên bảng cân đối kế toán như chỉ tiêu “tổng tài sản”, chỉ tiêu “ vốn chủ sở hữu” và các chỉ tiêu “ doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ” và “lợi nhuận sau thuế” trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ tương ứng - Nội dung phân tích: phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh được xác định bằng hai chỉ tiêu: SVTH: Hoàng Thị Phượng 9 Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương Hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh bình quân: Chỉ tiêu này phản ánh sức sản xuất, khả năng tạo ra doanh thu của đồng vốn, cho biết một đồng vốn kinh doanh bình quân trong kỳ được sử dụng sẽ tạo ra bao nhiêu đông doanh thu. Hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh bình quân càng lớn càng tốt. Để thấy được sự thay đổi của hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh ta dùng phương pháp so sánh giữa chỉ tiêu này của năm báo cáo với năm trước, chỉ tiêu này tăng qua các năm là tốt. Hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh bq = Tổng doanh thu đạt được trong kỳ / Vốn kinh doanh bình quân trong kỳ. Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh bình quân: Chỉ tiêu này phản ánh sức sinh lời của đồng vốn, cho biết một đồng vốn kinh doanh bình quân trong kỳ được sử dụng sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận kinh doanh. Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh bình quân càng lớn càng tốt. Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh bình quân = Tổng lợi nhuận đạt được trong kỳ / Vốn kinh doanh bình quân trong kỳ. - Vai trò: nhằm thấy được mối tương quan giữa vốn kinh doanh bỏ ra và kết quả thu được, hay nói cách khác là tính toán xem với một đồng vốn bỏ ra thì thu được bao nhiêu đồng và bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế? Từ đó thấy được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 1.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động - Mục đích phân tích: Phân tích mối tương quan giữa vốn lưu động bỏ ra với kết quả đạt được. Từ đó đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Nguồn số liệu phân tích: Nguồn tài liệu được sử dụng để phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động là bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ít nhất hai năm tài chính liên tiếp. Trên bảng cân đối kế toán sử dụng số liệu chỉ tiêu tổng hợp “ tài sản ngắn hạn”, chỉ tiêu chi tiết “ hàng tồn kho”, “các khoản phải thu ngắn hạn”, “ nợ ngắn hạn”. trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sử dụng số liệu các chỉ tiêu “ doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ”, “ giá vốn hàng bán” và “ lợi nhuận sau thuế”. - Nội dung phân tích bằng hai chỉ tiêu: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động được xác định bằng hai chỉ tiêu: SVTH: Hoàng Thị Phượng 10 Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương Hệ số doanh thu trên vốn lưu động bình quân: Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn lưu động bình quân trong kỳ có khả năng tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Hệ số doanh thu trên vốn lưu động bình quân = Tổng doanh thu thuần đạt được trong kỳ / Vốn lưu động bình quân trong kỳ. Hệ số lợi nhuận trên vốn lưu động bình quân: Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn lưu động bình quân trong kỳ có khả năng tạo ra baoi nhiêu đồng lợi nhuận. Hệ số lợi nhuận trên vốn lưu động bình quân = Tổng lợi nhuận đạt được trong kỳ / Vốn lưu động bình quân trong kỳ. Hai chỉ tiêu này lớn và tăng qua các năm là tốt. Để phân tích chỉ tiêu này chúng ta sứ dụng phương pháp so sánh kết hợp phương pháp bảng biểu. - Vai trò: là cơ sở giúp doanh nghiệp đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế trong quản lý và sử dụng vốn lưu động và đề ra các chiến lược kinh doanh mới nhằm không ngừng nâng cao iệu quả sử dụng vốn lưu động. 1.4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định - Mục đích phân tích: nhằm thấy được mối quan hệ giữa số vốn cố định đầu tư cho sản xuất kinh doanh và kết quả thu về, đồng thời đánh giá được hiệu quả tình hình quản lý tài sản cố định. - Nguồn số liệu phân tích: Trên bảng kế toán sử dụng số liệu chỉ tiêu tổng hợp “ tài sản dài hạn’, chỉ tiêu chi tiết “ tài sản cố định”. Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sử dụng số liệu của chỉ tiêu “doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ” và “lợi nhuận sau thuế” - Nội dung phân tích: phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định được xác định bằng hai chỉ tiêu: Hệ số doanh thu trên vốn cố định bình quân: Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ kinh doanh mỗi đồng vốn tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại bao nhiêu đồng doanh thu cho doanh nghiệp. Hệ số doanh thu trên vốn cố định bình quân = Tổng doanh thu thuần đạt được trong kỳ / Vốn cố định bình quân trong kỳ. Hệ số lợi nhuận trên vốn cố định bình quân: Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn cố định bình quân trong kỳ có khả năng tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. SVTH: Hoàng Thị Phượng 11 Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương Hệ số lợi nhuận trên vốn cố định bình quân = Tổng lợi nhuận đạt được trong kỳ / Vốn cố định bình quân trong kỳ. Hai chỉ tiêu này lớn và tăng qua các năm là tốt. Để phân tích chỉ tiêu này chúng ta lập biểu so sánh để so sánh hiệu quả sử dụng vốn cố định giữa hai năm tài chính. - Vai trò: qua số liệu phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có cơ sở đề ra phương hướng, chiến lược kinh doanh trong các kỳ tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. SVTH: Hoàng Thị Phượng 12 Lớp: K2TK7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty. 2.1.1. Tổng quan về công ty TNHH thương mại tổng hợp và xây dựng Thành Nam. - Tên công ty: Công ty TNHH thương mại tổng hợp và xây dựng Thành Nam. Là một doanh nghiệp tư nhân được hình thành theo giấy phép kinh doanh số 21.02.0010003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nội cấp ngày 22/3/2004. - Quy mô công ty : Có số vốn điều lệ là 7.000.000.000đ. - Địa chỉ: Trụ sở chính đặt tại số 160 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. - Điện thoại: 0439613871 - Fax 043. 961.331. - Email: thanhnam3d@gmail.com - Website: http://thanhnam.com.vn - Mã số thuế: 0101330163 - Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Thành Nam- Giám đốc - Công ty Thành Nam hoạt động trên lĩnh vực xây dựng là chủ yếu, là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân, mở tài khoản tại Ngân hàng Đầu tu và Phát triển Hà Nội.  Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty Trước đây ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty là xây dựng bao gồm: Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông thủy lợi và công trình điện, xây dựng công trình cầu, cảng phục vụ giao thông đường thủy, kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất và mua bán các cấu kiện bê tông đúc sẵn phục vụ xây dựng. Hiện nay công ty còn mở rộng thêm loại hình hoạt động của mình như một số ngành nghề: Mua bán và lắp đặt thiết bị văn phòng, thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, đồ điện gia dụng, lắp đặt dây truyền máy móc, thieeets bị cho các nhà máy khu công nghiệp, tư vấn thiết kế và lắp đặt hệ thống thiết bị mạng, mua bán máy móc, thiết bị và phụ kiện thay thế, kinh doanh dịch vụ dul lịch trong nước. SVTH: Hoàng Thị Phượng 13 Lớp: K2TK7
- Xem thêm -