Tài liệu Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh thương mại dịch vụ hằng thuần

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN ------ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Hằng Thuần Giáo viên hướng dẫn: THS. Phạm Quỳnh Vân Bộ môn: Thống kê phân tích Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Huệ Lớp : K45D2 Mã sinh viên : 09D150104 HÀ NỘI – 2013 i TÓM LƯỢC Vốn là một trong những yếu tố tiền đề để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp nói chung, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ tạo cơ sở để doanh nghiệp đứng vững trên thương trường, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động. Hiệu quả sử dụng vốn cao hay thấp sẽ quyết định đến sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần tìm ra giải pháp để sử dụng vốn kinh doanh một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất. Khóa luận tốt nghiệp: “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Hằng Thuần ” đã đưa ra các khái niệm, lý luận cơ bản về vốn kinh doanh, nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Thông qua kết quả điều tra thực tế tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Hằng Thuần, khóa luận đã nêu lên được những nét khái quát về thực trạng sử dụng vốn kinh doanh của công ty, chỉ ra những thành công cũng như hạn chế trong việc quản lý và sử dụng vốn từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Đề tài này được hoàn thành với sự hướng dẫn tận tình của ThS Phạm Quỳnh Vân và các Thầy Cô giáo trong khoa cùng với sự giúp đỡ tạo điều kiện của cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Hằng Thuần. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của khóa luận tốt nghiệp, với thời gian hạn hẹp và nhiều mặt còn hạn chế nên những vấn đề nghiên cứu ở đây không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét của Thầy Cô giáo và bạn bè cùng quan tâm đến đề tài. ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Hằng Thuần”, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, em còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ của các Thầy Cô giáo trường Đại học Thương Mại và các anh chị trong đơn vị thực tập. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể các Thầy Cô giáo trường Đại học Thương Mại đã dạy dỗ, chỉ bảo và truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình em học tập tại trường. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cô giáo THS. Phạm Quỳnh Vân đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo và toàn bộ các cô chú, anh chị nhân viên trong công ty TNHH thương mại dịch vụ Hằng Thuần. Đặc biệt là các anh chị phòng kế toán của công ty đã tận tình chỉ dẫn, cung cấp số liệu và tạo điều kiện tốt nhất cho em trong quá trình thực tập tại công ty. Em xin cảm ơn và gửi đến các Thầy Cô, các cô chú, anh chị những lời chúc tốt đẹp nhất! Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2013 iii MỤC LỤC TÓM LƯỢC..........................................................................................................................i LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................................ii MỤC LỤC...........................................................................................................................iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ...............................................................vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT............................................................................................vii PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu............................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài............................................................................................2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.................................................................................2 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài....................................................................................3 4.1. Phương pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu................................................................3 4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu..................................................................................3 4.1.2. Phương pháp tổng hợp dữ liệu..................................................................................4 4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu....................................................................................4 4.2.1 Phương pháp so sánh..................................................................................................4 4.2.2 Phương pháp tính chỉ tiêu tỷ suất, hệ số...................................................................4 4.2.3 Phương pháp bảng biểu..............................................................................................5 4.2.4.Phương pháp thay thế liên hoàn................................................................................5 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp...................................................................................5 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH...............6 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH...................................................................6 1.1. Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp...............................................6 1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh trong doanh nghiệp......................................................6 1.1.2. Phân loại vốn kinh doanh trong doanh nghiệp.......................................................6 1.1.2.1.Phân loại VKD căn cứ vào thời gian luân chuyển của vốn:.................................6 1.1.2.2.Phân loại vốn kinh doanh theo nguồn hình thành của vốn:.................................7 1.1.2.3.Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn :..................................................7 1.1.2.4. Phân loại theo phạm vi huy động và sử dụng vốn................................................8 1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của vốn kinh doanh........................................................................8 1.1.4.Hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh........................9 1.1.4.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.......................................................9 1.1.4.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh...................................9 1.1.4.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng VKD bình quân............................9 iv 1.1.4.2.2, Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động...............................10 1.1.4.2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định.................................11 1.2. Nội dung nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.........................................12 1.2.1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh..........................12 1.2.2.Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh..........................................12 1.2.2.1. Phân tích tình hình biến động vốn kinh doanh..................................................12 1.2.2.1.1. Phân tích khái quát tình hình biến động và cơ cấu vốn kinh doanh..................12 1.2.2.1.2. Phân tích khái quát cơ cấu nguồn vốn.............................................................13 1.2.2.1.3. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu vốn lưu động...................................13 1.2.2.1.4. Phân tích tình hình huy động vốn của công ty................................................13 1.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh......................................................13 1.2.2.2.1.phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh bình quân..................................13 1.2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động........................................................14 1.2.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định..........................................................14 1.2.2.2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.............14 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẰNG THUẦN................................................16 2.1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Thương mại – dịch vụ Hằng Thuần..................................................16 2.1.1. Tổng quan về công ty TNHH Thương mại – dịch vụ Hằng Thuần.....................16 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty................................................16 2.1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty.....................................................16 2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của công ty............................................16 2.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Hằng Thuần.......................................................................................16 2.1.2.1. Ảnh hưởng của các nhân tố khách quan tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty..........................................................................................................................17 2.1.2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố chủ quan tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty..........................................................................................................................18 2.2. Kết quả phân tích thực trạng tình hình và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Hằng Thuần..............................................................................................20 2.2.1. Kết quả phân tích qua dữ liệu sơ cấp.....................................................................20 2.2.1.1. Kết quả phiểu điều tra..........................................................................................20 2.2.1.2. Kết quả phỏng vấn................................................................................................21 v 2.2.2. Kết quả phân tích qua dữ liệu thứ cấp...................................................................21 2.2.2.1. Phân tích tình hình biến động vốn kinh doanh..................................................21 2.2.2.1.1. Phân tích khái quát tình hình biến động và cơ cấu vốn kinh doanh..................21 2.2.2.1.2. Phân tích khái quát cơ cấu nguồn vốn.............................................................24 2.2.2.1.3. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu vốn lưu động...................................26 2.2.2.1.4. Phân tích tình hình huy động vốn của công ty................................................28 2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH TM&DV Hằng Thuần........................................................................................................................30 2.2.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh bình quân.................................30 2.2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động........................................................31 2.2.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định..........................................................35 2.2.2.2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh......37 CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẰNG THUẦN.........................................................................................39 3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn tại công ty công ty TNHH Hằng Thuần.......................................................................................................39 3.1.1. Những kết quả đã đạt được.....................................................................................39 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân..........................................................40 3.2 Các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Hằng Thuần.......................................................................................................41 3.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Hằng Thuần..................................................................................................................................41 3.2.2. Các giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Hằng Thuần........................................................................................................................41 3.2.2.1 Nhóm giải pháp về huy động vốn..........................................................................41 3.2.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.................................................43 3.2.2.3. Các giải pháp khác................................................................................................45 3.2.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Hằng Thuần..................................................................................................................................46 3.3. Điều kiện thực hiện.....................................................................................................47 KẾT LUẬN.........................................................................................................................49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................50 PHỤ LỤC............................................................................................................................51 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Bảng 2.1. Bảng tổng hợp kết quả điều tra trắc nghiệm……………………………21 Bảng 2.2. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu vốn kinh doanh........................23 Bảng 2.3. Phân tích khái quát cơ cấu nguồn vốn..................................................... 26 Bảng 2.4 : Phân tích tình hình quản lý và sử dụng VLĐ......................................... 28 Bảng 2.5. Phân tích tình hình huy động vốn của công ty........................................ 30 Biểu 2.6: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh bình quân............................ 31 Biểu 2.7. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động................................................ 33 Bảng 2.8. Phân tích tốc độ chu chuyển của VLĐ.................................................... 35 Bảng 2.9. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định.................................................. 37 Bảng 2.10. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng VKD năm 2012 so với 2011.............................................................................................................. 39 Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty.......................................................... 53 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH : trách nhiệm hữu hạn TM&DV : thương mại và dịch vụ VKD : vốn kinh doanh VLĐ : vốn lưu động VCĐ : vốn cố định BCTC : báo cáo tài chính LN : lợi nhuận LNST : lợi nhuận sau thuế DT : doanh thu TSCĐ : tài sản cố định ĐVT : đơn vị tính VNĐ : Việt Nam đồng viii PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.  Về góc độ lý thuyết. Vốn kinh doanh không chỉ là điều kiện tiên quyết đối với sự ra đời của doanh nghiệp mà nó còn là một trong những yếu tố giữ vai trò quyết định trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp là chỉ tiêu phản ánh kết quả tổng hợp nhất quá trình sử dụng các loại vốn. Đó chính là sự tối thiểu hóa số vốn cần sử dụng và tối đa hóa kết quả hay khối lượng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong một giới hạn về nguồn tài vật lực, phù hợp với hiệu quả kinh tế nói chung. Ở bất kỳ lĩnh vực hay ngành nghề kinh doanh nào thì người quản lý cũng cần phải đưa ra các giải pháp khác nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và so sánh nhằm lựa chọn một giải pháp có lợi nhất. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là yếu tố quan trọng của hoạt động kinh doanh, phải đảm bảo cho việc thúc đẩy quá trình bán ra, tăng tốc độ lưu chuyển, tăng doanh thu bán hàng. Do vậy việc bảo toàn và sử dụng vốn có hiệu quả được coi là vấn đề cấp thiết, là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý doanh nghiệp. Hay nói cách khác việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó trở thành yếu tố mang tính tất yếu khách quan của mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong điều kiện hiện nay.  Về góc độ thực tế. Đối với công ty TNHH TM&DV Hằng Thuần được thành lập tháng 9 năm 2006, tính đến nay thì khoảng thời gian hoạt động của công ty chưa dài lắm, thương hiệu và phạm vi hoạt động của công ty chưa đạt được mục tiêu mà công ty đề ra. Yêu cầu đặt ra cho công ty hiện nay là cần có những giải pháp sử dụng vốn kinh doanh hiệu quả nhất. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH TM&DV Hằng Thuần em nhận thấy rằng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh luôn là vấn đề được công ty quan tâm, công ty luôn mong muốn đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các kỳ kinh doanh tới. Đặc biệt qua kết quả điều tra phỏng vấn thực tế tại công ty thì ban lãnh đạo và phòng kế toán đều cho rằng công tác phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn của công ty còn một số hạn chế, nội dung 1 phân tích còn sơ sài, chưa đi sâu phân tích từng chỉ tiêu nên công ty chưa có được cách sử dụng nguồn lực một cách hợp lý nhất. Vấn đề cấp thiết hiện nay cần đặt ra cho công ty là phải có những biện pháp để giải quyết những khó khăn trên, phải làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, đạt được hiệu quả cao nhất vừa đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh, vừa tiết kiệm chi phí. Vì vậy việc phân tích tình hình, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ là cấp thiết. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài.  Mục tiêu nghiên cứu chung của đề tài là Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Hằng Thuần  Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về vốn kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. - Từ công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty có thể thấy được chất lượng của công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng khai thác các tiềm lực sẵn có, biết được công ty mình đang nằm ở giai đoạn nào của quá trình phát triển, vị trí nào so với đối thủ cạnh tranh. Từ đó giúp công ty tìm ra được biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh một cách hợp lý các nguồn lực tạo ra kết quả cao nhất. - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hơn nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. - Đối tượng nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hằng Thuần. - Không gian: Đề tài nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH TM&DV Hằng Thuần - Thời gian thực tập tại công ty: từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 5 năm 2013. - Nguồn số liệu phân tích: nguồn số liệu bao gồm các tài liệu liên quan đến tình hình tài chính và báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng 2 cân đối kế toán và các tài liệu khác của Công ty TNHH TM&DV Hằng Thuần năm 2010, 2011, 2012. 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài. 4.1. Phương pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu 4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu Để có được thông tin về công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty em sử dụng phương pháp: phiếu điều tra; phương pháp phỏng vấn.  Phương pháp phiếu điều tra Mục đích : tìm hiểu về thực trạng sử dụng vốn tại công ty TNHH TM&DV Hằng Thuần. Cách thức tiến hành: Gọi điện báo trước cho công ty nếu được sự đồng ý đến phát phiếu điều tra và hẹn ngày thu thập phiếu - Số phiếu phát ra là 5 phiếu. Phiếu được phát ra cho ban lãnh đạo của công ty và các nhân viên kế toán. Thời gian phát phiếu : 12/03/2013. Số phiếu thu về là 5 phiếu. Thời điểm thu phiếu : 24/03/2013 - Các câu hỏi của phiếu điều tra xoay quanh việc sử dụng vốn và công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Các câu hỏi được thiết kế dưới dạng câu hỏi đóng đã sẵn có câu trả lời, người đọc chỉ cần tích vào câu trả lời mình cho là phù hợp. - Xử lý phiếu điều tra : tổng hợp kết quả điều tra theo từng câu hỏi, tính tỷ lệ phần trăm cho từng đáp án của mỗi câu hỏi và phân tích kết quả thu được.  Ưu điểm : có thể tiến hành lấy thông tin từ số lượng lớn đối tượng nhằm thu thập thông tin đầy đủ cần thiết, tiết kiệm chi phí  Nhược điểm; cần nhiều thời gian, nội dung thu thập có thể phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của phiếu điều tra.  Phương pháp phỏng vấn: Mục đích : sử dụng phương pháp này dùng để thu thập các thông tin về tình hình quản lý và sử dụng VKD của công ty từ đó làm cơ sở để đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 3 Phỏng vấn lấy ý kiến từ ban lãnh đạo công ty và phòng kế toán. Nội dung phỏng vấn đưa ra các câu hỏi về cơ cấu tổ chức nguồn vốn của công ty, hiệu quả sử dụng nguồn vốn của công ty. Cách thức tiến hành: Chuẩn bị sẵn một số câu hỏi dự định cho phỏng vấn. Gọi điện trước với công ty và được sự đồng ý của ban quản lý sắp xếp cho cuộc phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn tiến hành vào ngày 12/03/2013 Ưu điểm : Phương pháp này giúp thu thập thông tin nhanh chóng, kịp thời Nhược điểm: Tốn thời gian và kinh phí, nội dung thu thập phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của người phỏng vấn và người được phỏng vấn 4.1.2. Phương pháp tổng hợp dữ liệu Trên cơ sở các số liệu, báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh, bảng cân đối kế toán thu thập được ở công ty tiến hành tổng hợp số liệu để phân tích. 4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu Để phân tích hiệu quả sử dụng VKD tại công ty TNHH TM&DV Hằng Thuần, Em đã vận dụng kết hợp nhiều phương pháp nhằm đảm bảo kết quả phân tích là đầy đủ, khách quan và trung thực nhất. 4.2.1 Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh là phương pháp cơ bản, giúp nhận thức được các hiện tượng kinh tế phát sinh nhằm mục đích thấy được sự giống nhau và khác nhau giữa các sự vật, hiện tượng. + So sánh giữa các chỉ tiêu vốn trên bảng cân đối kế toán năm 2012, 2011 so với năm 2010 để thấy được sự biến động tăng giảm và xác định nguyên nhân. + So sánh theo chiều dọc để thấy được tỷ trọng của từng khoản mục trong tổng VKD, VCĐ, VLĐ. + So sánh theo chiều ngang để thấy được sự biến động về số tương đối và số tuyệt đối của từng khoản mục vốn qua các năm. 4.2.2 Phương pháp tính chỉ tiêu tỷ suất, hệ số Phương pháp này được sử dụng để tính toán, phân tích sự biến động tăng giảm và mối liên hệ tác động phụ thuộc lẫn nhau của các chỉ tiêu nhằm đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng VKD của công ty. 4 4.2.3 Phương pháp bảng biểu Tất cả số liệu phân tích được thực hiện trên bảng biểu để phản ánh trực quan có hệ thống tiện cho việc đối chiếu, kiểm tra và so sánh. Khóa luận đã sử dụng một số bảng biểu để phân tích tình hình sử dụng và quản lý VKD của công ty. 4.2.4.Phương pháp thay thế liên hoàn Phương pháp này dùng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng, qua đó thấy được mức độ và tính chất ảnh hưởng của từng nhân tố đến đối tượng nghiên cứu bằng những số liện cụ thể, từ đó đề xuất các giải pháp rõ rang và cụ thể hơn so với phương pháp so sánh 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp Kết cấu khóa luận tốt nghiệp ngoài phần Mở Đầu và Kết Luận gồm 3 chương : Chương I: Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Chương II: Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hằng Thuần. Chương III: Các kết luận và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hằng Thuần. 5 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH 1.1. Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh trong doanh nghiệp Để thành lập một doanh nghiệp và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn là điều kiện không thể thiếu, nó phản ánh nguồn lực tài chính được đầu tư vào sản xuất kinh doanh.Trong sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp người ta chú ý đến việc quản lý việc huy động và luân chuyển của vốn. Vậy vốn kinh doanh là gì? Theo giáo trình Tài chính Doanh nghiệp của trường Đại học Thương mại: Vốn kinh doanh của DN là toàn bộ lượng tiền cần thiết để bắt đầu và duy trì các hoạt động kinh doanh của DN. Hay có thể nói: Vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của giá trị toàn bộ tài sản hiện có của DN. ( Nguồn trích dẫn: Giáo trình tài chính doanh nghiệp thương mại – PGS.TS Đinh Văn Sơn - Đại Học Thương Mại, Nxb Thống kê, 2007 – Trang 16 ) Trong cuốn “ Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp vừa và nhỏ” của TS. Đàm Văn Huệ, nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân 2006, viết: “ Vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hiểu là số tiền ứng trước để thỏa mãn các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp. Các yếu tố đầu vào thông thường gồm các tài sản hữu hình và tài sản vô hình phục vụ cho sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục đích kiếm lời”. 1.1.2. Phân loại vốn kinh doanh trong doanh nghiệp Có nhiều cách phân loại vốn, tùy thuộc vào những góc độ khác nhau mà ta có các cách phân loại vốn khác nhau: 1.1.2.1.Phân loại VKD căn cứ vào thời gian luân chuyển của vốn: Phân loại theo tiêu thức này thì vốn kinh doanh bao gồm 2 loại : Vốn cố định và vốn lưu động. - Vốn cố định: Là biểu hiện bằng tiền của tài sản dài hạn. Kết cấu VCĐ gồm: giá trị của TSCĐ, bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính dài hạn, tài sản dài hạn khác. VCĐ có đặc điểm là thời gian luân chuyển kéo dài từ một năm trở lên. Sự luân 6 chuyển này phụ thuộc vào chính quá trình khai thác, sử dụng và bảo quản các tài sản dài hạn cũng như các chính sách tài chính có liên quan của doanh nghiệp. - Vốn lưu động : Là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động. Đây là bộ phận vốn góp phần tạo ra những yếu tố tài sản ngắn hạn phục vụ thường xuyên cho kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn lưu động có đặc điểm là thời hạn luân chuyển thường là trong vòng một năm hay một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Sự luân chuyển này phụ thuộc vào quá trình khai thác, sử dụng và bảo quản từng bộ phận tài sản ngắn hạn cũng như các chính sách tài chính có liên quan của doanh nghiệp. Ý nghĩa của việc phân loại theo tiêu thức này: giúp doanh nghiệp thấy được tỷ trọng, cơ cấu của từng loại vốn trong tổng vốn kinh doanh của doanh nghiệp mình từ đó có thể lựa chọn một cơ cấu vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. ( Trang 17 giáo trình Tài chính doanh nghiệp thương mại – PGS.TS Đinh Văn Sơn - Đại Học Thương Mại, Nxb Thống kê 2007) 1.1.2.2.Phân loại vốn kinh doanh theo nguồn hình thành của vốn: Theo cách phân loại này thì VKD gồm: nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. - Nợ phải trả: là nguồn VKD được huy động từ các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân ngoài chủ sở hữu mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả. (trang 192 giáo trình Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại – PGS.TS Trần Thế Dũng ĐH Thương mại 2008). - Vốn chủ sở hữu: là nguồn VKD được đầu tư từ các chủ doanh nghiệp. Nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp hoàn toàn có quyền chủ động sử dụng vào mục đích kinh doanh, không phải thanh toán, hoàn trả như nguồn vốn nợ phải trả ( trừ khi có quyết định rút vốn của chủ sở hữu ). ( trang 201-202 giáo trình Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại – PGS.TS Trần Thế Dũng – ĐH Thương mại 2008). 1.1.2.3.Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn : Theo cách phân loại này thì nguồn vốn của DN bao gồm: nguồn vốn thường xuyên và nguồn vốn tạm thời. - Nguồn vốn thường xuyên: gồm vốn chủ sở hữu và các khoản vay dài hạn. Đây là nguồn vốn mang tính ổn định và dài hạn mà DN có thể sử dụng để đầu tư mua sắm TSCĐ và một bộ phận tài sản lưu động thường xuyên cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. 7 - Nguồn vốn tạm thời: là nguồn vốn có tính chất ngắn hạn mà DN có thể sử dụng để đáp ứng nhu cầu vốn có tính chất tạm thời, phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, gồm: các khoản vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng, các khoản nợ ngắn hạn khác. Việc phân loại theo tiêu thức này giúp cho người quản lý DN xem xét huy động các nguồn vốn một cách phù hợp với thời gian sử dụng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho DN, hình thành các kế hoạch về tổ chức các nguồn vốn trên cơ sở xác định quy mô vốn cần thiết, lựa chọn nguồn vốn và qui mô thích hợp cho từng nguồn vốn nhằm tổ chức sử dụng hợp lý và có hiệu quả. (Giáo trình tài chính doanh nghiệp thương mại – PGS.TS Đinh Văn Sơn - Đại Học Thương Mại, Nxb Thống kê, 2007 – trang 64 ) 1.1.2.4. Phân loại theo phạm vi huy động và sử dụng vốn - Nguồn vốn trong doanh nghiệp: Là nguồn vốn có thể huy động được từ hoạt động bản thân của doanh nghiệp như: Tiền khấu hao TSCĐ, lợi nhuận giữ lại, các khoản dự trữ, dự phòng, khoản thu từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ… - Nguồn vốn ngoài doanh nghiệp: Là nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể huy động từ bên ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh như: Vay ngân hàng, vay của các tổ chức kinh tế khác, vay của các nhân viên trong công ty, vay cá nhân… Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể có các nguồn vốn khác như: nguồn vốn FDI, ODA…thông qua việc thu hút các nguồn vốn này, các doanh nghiệp có thể tăng vốn đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của vốn kinh doanh Vốn có vai trò và ý nghĩa to lớn không những đối với quá trình hình thành doanh nghiệp mà nó còn có vai trò quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong quá trình hình thành doanh nghiệp, nguồn vốn ban đầu có ý nghĩa về mặt pháp lý nhằm đảm bảo đủ điều kiện cho một doanh nghiệp được phép thành lập và đi vào hoạt động, và vốn ban đầu cũng là nguồn vốn để đầu tư mua sắm trang thiết bị, nhà xưởng sản xuất, thuê nhân công và các điều kiện khác để tiến hành sản xuất. 8 Trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, nguồn vốn có ý nghĩa rất quan trọng ðối với sự tồn tại của doanh nghiệp. Bên cạnh đó vốn còn quyết định đến năng lực cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Ngoài ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, quan hệ bạn hàng, kêu gọi vốn đầu tư, thì điều mà nhà đầu tư quan tâm nhất là số vốn của doanh nghiệp và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, vấn đề quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả cao nhất cũng rất quan trọng đối với sự phát triển của một doanh nghiệp. Bố trí, cân đối tỷ trọng giữa vốn cố định và vốn lưu động đảm bảo cho doanh nghiệp đủ nguồn vốn lưu động để khai thác sử dụng hết năng lực sản xuất của vốn cố định và các tài sản khác thuộc nguồn vốn cố định. Như vậy sử dụng và khai thác nguồn vốn có hiệu quả có ý nghĩa bảo toàn và phát triển nguồn vốn sản xuất kinh doanh, nâng cao toàn bộ hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận và đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp, cho năng lực cạnh tranh trên thị trường. 1.1.4.Hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 1.1.4.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ● Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là gì? Hiệu quả sử dụng vốn là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác sử dụng vốn của doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời tối đa với chi phí thấp nhất. Hiệu quả sử dụng vốn là một vấn đề phức tạp có liên quan tới tất cả các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh cho nên doanh nghiệp chỉ có thể nâng cao hiệu quả trên cơ sở sử dụng các yếu tố cơ bản của quá trình kinh doanh có hiệu quả. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh được xác định bằng công thức: Kết quả từ hoạt động kinh doanh HQ sử dụng VKD = Vốn kinh doanh bình quân 1.1.4.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 1.1.4.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng VKD bình quân 9 1.1.4.2.1.1. Hệ số doanh thu trên VKD bình quân HM M \\ VKD VKD HM Trong đó: VKD : Hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh. M: Doanh thu bán hàng trong kì. VKD : Vốn kinh doanh bình quân. Chỉ tiêu này phản ánh sức sản xuất, khả năng tạo ra doanh thu của đồng vốn. 1.1.4.2.1.2, Hệ số lợi nhuận trên VKD HP P  VKD VKD HP Trong đó: VKD : Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh. P: Lợi nhuận kinh doanh đạt được trong kì.  Vốn kinh doanh được tính theo 2 phương pháp: - Phương pháp giản đơn: VKD VKD  ĐK  VKDCK 2 Trong đó: VKD ĐK ,VKDCK : vốn kinh doanh đầu kỳ, cuối kỳ. - Phương pháp bình quân gia quyền: 12   ...  1 2V n VKD  V 1 V 2 n 1 Ttrong đó: VKD bình quân phản ánh toàn bộ giá trị giá vốn kinh doanh bình quân mà doanh nghiệp sử dụng vào hoạt động kinh doanh trong kỳ. V 1 đến V n là số VKD tại các thời điểm được xác định trong kỳ phân tích. n là số thời điểm trong kỳ phân tích. 1.1.4.2.2, Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động 1.1.4.2.2.1. Hệ số doanh thu trên vốn lưu động: cho biết trong kỳ kinh doanh mõi đồng VLĐ tham gia mang lại bao nhiêu đồng doanh thu cho doanh nghiệp. HM M  VLĐ VLĐ 10 1.1.4.2.2.2. Hệ số lợi nhuận trên vốn lưu động: phản ánh một đồng VLĐ trong kỳ tham gia tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. HP P  VLĐ VLĐ 1.1.4.2.2.3. Tốc độ chu chuyển VLĐ: là thời gian trung bình cần thiết để VLĐ chu chuyển được một vòng, được thể hiện qua hai chỉ tiêu: số lần chu chuyển VLĐ và số ngày chu chuyển VLĐ trong một thời gian nhất định, thường là một năm. - Số lần chu chuyển vốn lưu động: là số lần (hay số vòng) mà VLĐ quay được trong một thời gian nhất định. L VLĐ M V VLĐ - Số ngày chu chuyển vốn lưu động: là thời gian trung bình cần thiết để VLĐ chu chuyển được một vòng. N VLĐ  m V Trong đó: M m V V : mức tiêu thụ tính theo doanh thu bán hàng trong kỳ : mức tiêu thụ tính theo doanh thu bán hàng 1 ngày. Số lần chu chuyển VLĐ là một chỉ tiêu thuận, nghĩa là trong một kỳ nhất định, số lần chu chuyển của VLĐ càng nhiều thì tốc độ chu chuyển của VLĐ càng cao. Ngược lại, chỉ tiêu số ngày chu chuyển của VLĐ càng lớn thì tốc độ chu chuyển VLĐ của doanh nghiệp càng chậm. 1.1.4.2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định 1.1.4.2.3.1, Hệ số doanh thu trên vốn cố định Cho biết một đồng vốn cố định trong kỳ tham gia tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu cho doanh nghiệp. HM M  VCD VCĐ Nếu hệ số doanh thu trên vốn cố định tăng thì đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tăng và ngược lại. 11 1.1.4.2.3.2, Hệ số lợi nhuận trên vốn cố định Cho biết một đồng VCĐ trong kỳ tham gia tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận cho doanh nghiệp. HP VCĐ  P VCĐ Nếu hệ số lợi nhuận trên vốn cố định tăng thì đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tăng và ngược lại. 1.2. Nội dung nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 1.2.1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn là quá trình tìm hiểu tình hình quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp, đánh giá được những gì làm được và dự kiến cho tương lai. Vì qua việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn giúp cho các doanh nghiệp có thể phân tích, so sánh tổng hợp và đưa ra những kết luận về hiệu quả sử dụng vốn trên cơ sở so sánh số tương đối giữa kết quả với số lượng vốn kinh doanh bỏ ra trong kỳ. Từ đó các doanh nghiệp có thể thấy được chất lượng sản xuất kinh doanh, khả năng khai thác các tiềm lực sẵn có, biết được doanh nghiệp mình đang nằm ở giai đoạn nào của quá trình phát triển, vị trí nào so với đối thủ cạnh tranh. Cũng từ đó giúp cho các doanh nghiệp tìm ra được các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn không những chỉ có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư, chủ ngân hàng, nhà cung cấp vật tư, hàng hóa, dịch vụ, cơ quan thuế, tổ chức tài chính…khi đưa ra những quyết định kinh doanh của mình. 1.2.2.Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 1.2.2.1. Phân tích tình hình biến động vốn kinh doanh. 1.2.2.1.1. Phân tích khái quát tình hình biến động và cơ cấu vốn kinh doanh. - Mục đích phân tích: Phân tích cơ cấu phân bổ và sự biến động vốn có liên hệ với doanh thu bán hàng và lợi nhuận kinh doanh nhằm đánh giá cơ cấu phân bổ các loại vốn để thấy được sự phân bổ đó có hợp lý hay không, đánh giá sự biến động về vốn để thấy được quy mô kinh doanh. Và so sánh sự biến động vốn trong mối liên hệ với doanh thu, lợi nhuận để thấy được hiệu quả sử dụng vốn. - Phương pháp phân tích: sử dụng phương pháp so sánh và lập biểu so sánh trên cơ sở sử dụng các số liệu tổng hợp của tài sản trên bảng cân đối và các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trên báo cáo kết quả kinh doanh. 12
- Xem thêm -