Tài liệu Phân tích báo cái tài chính công ty cổ phần sản xuất bao bì và thương mại lam sơn

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA- KHOA KINH TẾ ---------d&c--------- BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI LAM SƠN SV THỰC HIỆN : LÊ THỊ HUẾ MÃ SỐ SV : 10024873 Lớp : CDTD12TH GIẢNG VIÊN HD : TH.S. LÊ ĐỨC THIỆN THANH HÓA, THÁNG 03 NĂM2013 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện LỜI CẢM ƠN Để có được những kiến thức thực hiện bài báo cáo này là nhờ sự dạy dỗ nhiệt tình của các thầy cô tại trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh – Cơ sở Thanh Hóa đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức về chuyên môn, lĩnh vực mà chúng em đã học. Ngoài ra là sự giúp đỡ của các cô chú, anh chị tại công ty cổ phần sản xuất bao bì và thương mại Lam Sơn đã giúp đỡ, hướng dẫn em trong quá trình thực tập. Trong báo cáo thực tập này, em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo- Thạc sĩ Lê Đức Thiện - người thầy đã luôn ở bên cạnh và tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trường Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, đặc biệt là các thầy cô giáo khoa Tài chính-Ngân hàng, những người đã dạy dỗ, hướng dẫn em trong những năm tháng học tập tại trường. Em xin gửi lời cảm ơn đến các cô, chú, anh chị ở công Cổ phần sản xuất bao bì và thương mại Lam Sơn đã tạo điều kiện cho em được tiếp xúc thực tế, được học hỏi những điều mới cũng như tạo điều kiện thuận lợi, giúp em trong suốt thời gian thực tập. Cuối cùng em cam đoan bài làm của em là do chính em thực hiện, những số liệu trong bài là do chính em thu thập được trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần sản xuất bao bì và thương mại Lam Sơn. Những lời cam đoan là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường Em xin chân thành cảm ơn! Thanh Hóa, ngày 18 tháng 03 năm 2013 Sinh viên thực hiện Lê Thị Huế Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty............................................. Bảng 2.5. Bảng phân tích kết cấu và biến động kết cấu các khoản mục tài sản của Công ty từ năm 2009 – 2011..................................................... Bảng 2.6. Bảng phân tích tình hình nguồn vốn của Công ty từ năm 2009 -2011........................................................................................................... Bảng 2.8. Bảng phân tích chỉ tiêu khả năng thanh toán................................ Biểu đồ 2.1: Biểu đồ so sánh chỉ tiêu khả năng thanh toán qua các năm...................................................................................................................... Biểu đồ 2.2: Biểu đồ so sánh khả năng thanh toán qua các năm................... Biểu đồ 2.3: Biểu đồ so sánh khả năng thanh toán qua các năm................... Bảng 2.10. Bảng phân tích chỉ tiêu khả năng hoạt động............................... Bảng 2.11. Bảng phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản............................. Bảng 2.12. Bảng phân tích sử dụng TSCĐ................................................... Bảng 2.13. Các tỷ số về khả năng sinh lời.................................................... Bảng 2.14. Bảng phân tích những ảnh hưởng đến tỷ suất doanh lợi VCSH:................................................................................................................. Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện MỤC L LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................... DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ.............................................................. MỤC LỤC............................................................................................................. MỞ ĐẦU................................................................................................................. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU........................................................................... 1.1. Sự cần thiết nghiên cứu.................................................................................... 1.2. Căn cứ những kiến thức được học và thực tiễn thực tập tại công ty................. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU................................................................................ 2.1. Mục tiêu chung................................................................................................. 2.2. Mục tiêu chung................................................................................................. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:...................................................................... 4. DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:............................................................... 5. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI:................................................................................... CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ....................................................................................................................................... 1.1. KHÁI QUÁT VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.......................................... 1.1.1. Khái niệm..................................................................................................... 1.1.2. Đặc điểm........................................................................................................ 1.2. KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.................... 1.2.1. Khái niệm...................................................................................................... 1.2.2. Vai trò............................................................................................................ 1.2.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp............................................. 1.2.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính............................................................... 1.2.4.1. Phân tích khả năng thanh toán.................................................................... 1.2.4.2. Phân tích hiệu quả hoạt động...................................................................... 1.2.4.3. Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tài chính............................................ 1.2.5. Yếu tố hiệu quả tài chính tố ảnh hưởng hiệu quả tài chính............................ 1.2.5.1. Yếu tố Kinh tế............................................................................................ 1.2.5.2. Yếu tố Chính trị, Pháp luật......................................................................... 1.2.5.3. Yếu tố Xã hội.............................................................................................. Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện 1.2.5.4. Yếu tố Khách hàng..................................................................................... 1.2.5.5. Yếu tố cạnh tranh...................................................................................... 1.2.5.6. Yếu tố Nhà cung cấp................................................................................. CHƯƠNG 2- PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI LAM SƠN........... 2.1. TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI LAM SƠN......................................................................................... 2.1.1. Giới thiệu về công ty.................................................................................. 2.1.2. Lịch sử ra đời của công ty............................................................................ 2.1.3. Nội dung kinh doanh................................................................................... 2.1.4. Sơ đồ bộ máy tổ chức.................................................................................. 2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận....................................................... 2.2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI LAM SƠN.................................................................... 2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty thông qua báo cáo tài chính....................................................................................................................... 2.2.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán............. 2.2.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng báo cáo KQHĐKD. ..................................................................................................................................... 2.2.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính.......................... 2.2.2.1. Các tỷ số về khả năng thanh toán.............................................................. 2.2.2.4. Các tỷ số về khả năng sinh lời................................................................. 2.2.3. Hiệu ứng DUPONT..................................................................................... CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI LAM SƠN............................................................................. 3.1. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.......................................................................................................... 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI LAM SƠN................................................................................................................... Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện 3.2.1. Giải pháp thứ 1: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn........................................ 3.2.1.1. Mục đích thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:................. 3.2.1.2. Cách thức thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:............... 3.2.2. Giải pháp 2: Nâng cao năng lực thanh toán của Công ty............................. 3.2.2.1. Mục đích thực hiện giải pháp nâng cao năng lực thanh toán.................... 3.2.2.2. Cách thức thực hiện giải pháp nâng cao năng lực thanh toán:.................. 3.2.3. Giải pháp thứ 3: Giải pháp tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả kinh doanh......... 3.2.3.1. Mục đích thực hiện giải pháp tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả kinh doanh........................................................................................................................... 3.2.3.2. Cách thức thực hiện giải pháp tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả kinh doanh:.......................................................................................................................... 3.2.4. Giải pháp 4:Sử dụng nguồn nhân lực cho công tác phân tích tài chính. ..................................................................................................................................... 3.2.4.1. Mục đích thực hiện sử dụng nguồn nhân lực cho công tác phân tích tài chính....................................................................................................................... 3.2.4.2. Cách thức thực hiện sử dụng nguồn nhân lực cho công tác phân tích tài chính:...................................................................................................................... 3.2.5. Một số giải pháp khác.................................................................................. 3.2.6. Một số kiến nghị đối với Nhà Nước:........................................................... KẾT LUẬN........................................................................................................... Y Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện BCĐKT : Bảng cân đối kế toán BBCKQHĐKD : Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh TSCĐ : Tài sản cố định NV :Nguồn vốn Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện MỞ ĐẦU 1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp là một tế bào kinh tế, là một đơn vị hoạch toán độc lập, tiến hành quá trình sản xuất và kinh doanh để tạo ra sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội nhằm thực hiện các mục tiêu về lợi nhuận. Tối đa hóa lợi nhuận là kim chỉ nan cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Muốn vậy doanh nghiệp cần phải có quyết sách, chiến lược phù hợp kịp thời đối với các hoạt động kinh tế của mình. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng như xác định được một cách đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố. Báo cáo tài chính là tài liệu dùng để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp phản ảnh một cách tổng hợp nhất về tình hình công nợ, nguồn vốn, tài sản các chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những thông tin mà báo cáo tài chính cung cấp vẫn chưa đủ vì điều đó không giải thích được cho người quan tâm biết được rõ về thực trạng hoạt động tài chính, những rủi ro cũng như triển vọng và xu hướng phát triển của doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính sẽ bổ sung khuyết điểm cho sự thiếu hụt này. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp đồng thời qua thời gian thực tập và nghiên cứu, tìm hiểu thực tế ở Công ty. Đó là lý do khiến em thực hiện đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần sản xuất bao bì và thương mại Lam Sơn” làm đề tài cho bài báo cáo thực tập này. Thông qua đề tài em hy vọng sẽ đóng góp một số giải pháp nhằm góp phần giúp cho Công ty đánh giá chính xác tiềm lực của mình, đồng thời tránh được một số thiếu sót để quá trình hoạt động hiệu quả hơn. 1.2. Căn cứ những kiến thức được học và thực tiễn thực tập tại công ty Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần sản xuất bao bì và thương mại Lam Sơn em thấy rằng trong những năm qua, khi nghiên cứu sơ bộ các báo cáo tài chính, cho thấy mặc dù tình hình kinh doanh của công ty có lãi, nhưng tỷ suất lợi nhuận thu Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện được là chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực hiện có của công ty. Không những thế, trong hai năm 2011, 2011 vừa qua, tình hình thanh toán của công ty có dấu hiệu mất cân đối, nhất là trong thời gian này công ty bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế suy thoái. Do đó yêu cầu đối với công ty là phải đi sâu nghiên cứu để hiểu rõ hơn tình hình tài chính của công ty, từ đó đưa ra những nguyên nhân tồn tại và biện pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1. Mục tiêu chung Phân tích và đánh giá các báo cáo tài chính nhằm tìm ra những mặt mạnh và cả những mặt bất ổn, từ đó đề xuất những biện pháp quản trị tài chính đúng đắn và kịp thời để phát huy ở mức cao nhất hiệu quả sử dụng vốn. 2.2. Mục tiêu chung Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty Cổ phần sản xuất bao bì và thương mại Lam Sơn. Phân tích kết cấu tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của công ty Phân tích hiệu quả kinh doanh Phân tích các tỷ số tài chính thông qua các báo cáo tài chính của công ty Phân tích hiệu quả sử dụng vốn, khả năng sinh lời của vốn và nguồn vốn. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Bước 1. Tìm hiểu lý thuyết về phân tích tài chính và những vấn đề có liên quan đến tài chính của Công ty. - Bước 2. Thu thập tất cả những thông tin và số liệu về tài chính tại Công ty. - Bước 3. Phân tích đánh giá những thông tin và số liệu thu thập được thông qua bảng báo cáo tài chính và các số liệu cần thiết phục vụ cho công tác phân tích, từ đó đưa ra những nhận xét về ưu, nhược điểm trước hiện trạng tài chính của Công ty. - Bước 4. Trao đổi với cán bộ của Công ty để xác nhận lại thông tin cũng như kết quả đã được phân tích. - Bước 5. Đưa ra những đề xuất giải pháp nhằm hạn chế những rủi ro về mặt tài chính mà Công ty đã gặp phải, đồng thời nâng cao hiệu quả tài chính của Công ty Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 4. DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện Sau khi bài nghiên cứu hoàn tất trước tiên sẽ giúp cho bản thân em hiểu rõ hơn về việc phân tích tình hình tài chính của Công ty đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển của Công ty trong hoàn cảnh hiện nay. Bên cạnh đó, em cũng hy vọng thông qua bài nghiên cứu này, cụ thể là những đề xuất mà em đã nêu ra sẽ nhằm góp phần giúp cho Công ty đánh giá chính xác tiềm lực tài chính của Công ty, đồng thời tránh được một số hạn chế về mặt tài chính của Công ty nhằm giúp nâng cao hiệu quả tài chính của Công ty. 5. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI: Đề tài này gồm có 3 chương: Chương 1- Cơ sở lý luận về phân tích tài chính Chương 2- Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công ty cổ phần sản xuất bao bì và thương mại Lam Sơn Chương 3- Một số nhận xét và giải pháp đối với hoạt động quản trị tài chính tại Công ty Công ty cổ phần sản xuất bao bì và thương mại Lam Sơn Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1. KHÁI QUÁT VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1. Khái niệm Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt tới mục tiêu nhất định. Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận trong hệ thống tài chính, tại đây nguồn tài chính xuất hiện và đồng thời đây cũng là nơi thu hút trở lại phần quan trọng các nguồn tài chính doanh nghiệp. 1.1.2. Đặc điểm Hoạt động tài chính gắn liền với quá trình hình thành, sử dụng nguồn vốn và các quỹ tiền tệ có tính đặc thù: doanh nghiệp phải tiềm kiếm các nguồn tài trợ, vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, phát hành cổ phiếu, mua sắm thiết bị mới, vật tư hàng hóa, tìm kiếm lao động… phân phối thu nhập, thực hiện các nghĩa vụ Nhà Nước trả lương công nhân viên. Hoạt động tài chính daonh nghiệp thể hiện sự vận động của vốn giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác nội bộ doanh nghiệp. 1.2. KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1. Khái niệm Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình thu thập thông tin, xem xét, kiểm tra, đối chiếu, so sánh số liệu về tình hình tài chính hiện hành và quá khứ của công ty, giữa đơn vị và chỉ tiêu bình quân ngành. 1.2.2. Vai trò Tài chính doanh nghiệp là công cụ huy động đầy đủ và kịp thời các nguồn tài chính nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó có vai trò trong việc tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả, nó còn là đòn bẩy kích thích và điều tiết sản xuất kinh doanh, là công cụ giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 1.2.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp Đối với công ty khi áp dụng các phương pháp phân tích báo cáo tài chính chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính. Để thực hiện được điều này Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện thì việc phân tích báo cáo tài chính một cách cụ thể và rõ nét theo những phương pháp sau: *So sánh bằng số tuyệt đối Phản ánh tổng hợp số lượng, quy mô của các chỉ tiêu kinh tế, là căn cứ để tính các số khác. Y1. trị số phân tích Y0: trị số gốc Y : trị số so sánh Y = Y1 – Y0 * So sánh bằng số tương đối: là trị số nói lên kết cấu mối quan hệ tốc độ phát triển và mức độ phổ biến của các chỉ tiêu kinh tế. Số tương đối có nhiều loại tuỳ thuộc vào nội dung phân tích mà sử dụng cho thích hợp. Số tương đối kế hoạch: phản ánh bằng tỷ lệ %, là chỉ tiêu mức độ mà xí nghiệp phải thực hiện. Số tương đối phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch: Có hai cách tính: *Tính tỷ lệ phần trăm hoàn thành kế hoạch, được xác định bằng: Chỉ tiêu thực hiện Chỉ tiêu kế hoạch ×100% *Tính theo hệ số tính chuyển: Số tăng (+), giảm (-) tương đối = chỉ tiêu thực tế - (chỉ tiêu kế hoạch x hệ số tính chuyển) Số tương đối động thái: biểu hiện sự biến động về mức độ của các chỉ tiêu kinh tế qua một thời gian nào đó. Có thể chọn số liệu ở thời gian nào đó làm gốc, lấy số liệu của thời gian sau đó so với thời gốc. Số tương đối kết cấu: phản ánh tỷ trọng từng bộ phận chiếm trong tổng số. Số tương đối hiệu suất: là kết quả so sánh giữa hai tổng thể khác nhau nhằm đánh giá tổng quát chất lượng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Số tương đối hiệu suất = Tổng thể chất lượng Tổng thể số lượng * So sánh bằng số bình quân: Số bình quân là biểu hiện đặc trưng chung về mặt số lượng, san bằng mọi chênh lệch giữa các chỉ số của đơn vị để phản ánh đặc điểm tình hình của bộ phận hay tổng Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện thể hiện có cùng tính chất., qua so sánh số bình quân, đánh giá tình hình biến động chung về mặt số lượng, chất lượng, phương hướng phát triển và vị trí giữa các doanh nghiệp. Khi sử dụng so sánh bằng số bình quân phải chú ý đến tính chặt chẽ của số bình quân. So sánh theo chiều dọc: là so sánh để thấy được tỷ trọng của từng loại trong tổng thể ở mỗi bảng báo cáo. So sánh theo chiều ngang: là quá trình so sánh để thấy được sự biến đổi cả về số tương đối và số tuyệt đối của một chỉ tiêu nào đó qua các kỳ liên tiếp. 1.2.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính 1.2.4.1. Phân tích khả năng thanh toán Phân tích các khoản phải thu: Phân tích khoản phải thu của công ty là một quá trình so sánh các khoản mục đầu năm và các khoản mục cuối năm, tư đó đánh giá tình hình tài chính của công ty. Công thức: Tỷ lệ giữa các khoản phỉa thu và nguồn vốn = Các khoản phải thu Tổng nguồn vốn Phân tích các khoản phải trả: Phân tích các Khoản phải trả là quá trình so sánh các khoản nợ phải trả với Tổng nguồn vốn của công ty, so sánh các khoản đầu năm và cuối năm, để thấy được mức độ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty. Công thức: Tỷ số nợ = Tổng nợ phải trả Tổng nguồn vốn Phân tích khả năng thanh toán bằng tiền: Tỷ số thanh toán bằng tiền của công ty là tỷ số đo lường số tiền mặt hiện tại có đủ để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn phải trả của công ty. Số tiền này còn cho thấy lượng lưu trữ tiền mặt của công ty tới đâu. Công thức: Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền mặt = Tiền + tương đương tiền Nợ phải trả ngằn hạn Phân tích khả năng thanh toán hiện thời: Phân tích khả năng thanh toán hiện thời là xem xét tài sản của công ty có đủ trang trải cho các khoản nợ ngắn hạn. Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện Công thức: Khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản lưu động Nợ ngắn hạn Phân tích khả năng thanh toán nhanh: Khả năng thanh toán nhanh cho thấy khả năng thanh toán thực sự của công ty trước những khoản nợ ngắn hạn. Công thức Khả năng thanh toán nhanh = Tiền + khoản phải thu Nợ ngắn hạn 1.2.4.2. Phân tích hiệu quả hoạt động Vòng quay hàng tồn kho: Vòng quay hàng tồn kho phản ánh mỗi quan hệ giữa hàng tồn kho và giá vốn hàng bán trong một năm và qua đây cũng biết được số ngày hàng tồn kho Công thức: Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân Vòng quay các khoản phải thu: Vòng quay khoản phải thu dùng để đo lường tính thanh khoản ngắn hạn cũng như hiệu quả hoạt động của công ty. Công thức: Vòng quay các khoản phải thu Doanh thu thuần hàng năm Các khoản phải thu bình quân = Kỳ thu tiền bình quân: là số ngày của một vòng quay các khoản phải thu. Công thức: Kỳ thu tiền bình quân = 360 Vòng quay khoản phải thu Vòng quay tài sản cố định: Vòng quay tài sản cố định đo lường mức vốn cần thiết phải đầu tư vào tài sản cố định để có được một đồng doanh thu. Công thức: Vòng quay TSCĐ = Doanh thu thuần Bình quân giá trị TSCĐ Vòng quay tổng tài sản: Vòng quay tổng tài sản là nhằm đánh giá chung giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện Công thức: Vòng quay tổng TS = Doanh thu thuần Bình quân giá trị tổng TS Vòng quay vốn chủ sở hữu: là chỉ tiêu hữu ích để phân tích khía cạnh tài chính của công ty, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu để tạo ra doanh thu. Công thức: Vòng quay vốn chủ sở hữu = Doanh thu thuần Vốn chủ sở hữu 1.2.4.3. Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tài chính Tỷ số nợ trên tổng tài sản: Tỷ số nợ trên tổng tài sản là nhằm đo lường mức độ sử dụng nợ của công ty để tài trợ cho tổng tài sản. Công thức: Tổng nợ Tổng TS Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu: Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu đo lường mức Tỷ số nợ so với tổng TS = độ sử dụng vốn chủ sở hữu Công thức: Tổng nợ Tỷ số nợ so với vốn = chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu: Tỷ số này phản ánh quan hệ giữa lợi nhuận và doanh thu nhằm cho biết đồng doanh thu tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận để đạt được chiến lược kinh doanh của mình. Công thức: Lợi nhuận ròng Tỷ suất lợi nhuận trên = doanh nghiệp Doanh thu Lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản: Tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản của công ty hay còn gọi là tỷ suất sinh lợi căn bản là nhằm đánh giá khả năng sinh lợi căn bản của công ty. Công thức: LNTT và lãi vay Tỷ số LNTT và lãi vay = so với tổng TS Tổng TS Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản: Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản dùng để đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty Công thức: Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng TS GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện = Lợi nhuận ròng Tổng tài sản 1.2.5. Yếu tố hiệu quả tài chính tố ảnh hưởng hiệu quả tài chính 1.2.5.1. Yếu tố Kinh tế Các yếu tố kinh tế có vai trò quan trọng quyết định đối với việc hình thành và hoàn thiện công tác kinh doanh, khả năng thích ứng của công ty. Các yếu tố kinh tế bao gồm: tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, lãi suất Ngân Hàng, các chính sách kinh tế của nhà nước,... ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Trong thời đại nền kinh tế mở cửa, tự do cạnh tranh như hiện nay đòi hỏi mỗi công ty phải có vị thế nhất định đảm bảo chống lại những tác động tiêu cực từ môi trường. Từ đó có các giải pháp hạn chế những tác động xấu 1.2.5.2. Yếu tố Chính trị, Pháp luật Nhà nước có thể chế chính trị, hệ thống pháp luật rõ ràng, đúng đắn và ổn định sẽ là cơ sở đảm bảo sự thuận lợi, bình đẳng cho các công ty trong nước hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, các công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Nhà nước đóng vai trò điều hành quản lý nền kinh tế thông qua các công cụ như: Pháp luật, chính sách thuế, tài chính,...cơ chế chính sách của Nhà nước có vai trò quyết định trong việc thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển của công ty. 1.2.5.3. Yếu tố Xã hội Công ty phân tích các yếu tố xã hội như: Dân số, văn hóa, thu nhập,... nhằm nhận biết các cơ hội và nguy cơ có thể xảy ra. Từ đó giúp công ty xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp với đặc điểm Văn hóa – Xã hội của từng khu vực. 1.2.5.4. Yếu tố Khách hàng Khách hàng là những người quyết định quy mô và sự thành công hay thất bại trên thị trường của công ty. Là nhân tố quan trọng hàng đầu khi xây dựng chiến lược kinh doanh. Do vậy, công ty đã tìm hiểu và đáp ứng đủ nhu cầu thị hiếu của khách hàng. 1.2.5.5. Yếu tố cạnh tranh Trong nền kinh tế thị trường thì sự cạnh tranh là điều tất yếu, số lượng đối thủ cạnh tranh trong ngành ngày càng nhiều nên mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện Công ty đã phân tích các đối thủ cạnh tranh nhằm nắm được các điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để từ đó xác định chiến lược nhằm tạo được thế vững mạnh trên thị trường. 1.2.5.6. Yếu tố Nhà cung cấp Các nhà cung cấp là yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, nó ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Các yếu tố nhà cung cấp là: Giá cả, chất lượng, tiến độ giao hàng,... Nếu việc cung ứng hàng hóa gặp khó khăn, giá cả sẽ đẩy lên cao làm cho khả năng cạnh tranh của công ty giảm xuống. Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện CHƯƠNG 2- PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI LAM SƠN 2.1. TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI LAM SƠN 2.1.1. Giới thiệu về công ty Tên công ty: Công ty cổ phần sản xuất bao bì và thương mại Lam Sơn Tên giao dịch quốc tế: Lam son packing joinstock company Giám đốc hiện tại: Nguyễn Văn Hội Địa chỉ: Số 63 Lê Lai - Phường Đông Sơn – TP. Thanh Hóa. Số điện thoại: 0373.624.718 Vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng 2.1.2. Lịch sử ra đời của công ty Công ty Cổ phần Sản xuất bao bì và Thương mại Lam Sơn được thành lập theo Quyết định số 2603000645 ngày 05/10/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. Là công ty sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ tiên tiến, công suất đạt khoảng 25-27 triệu viên/năm. Ngày 13/5/2009, Công ty chính thức khởi công xây dựng trên diện tích mặt bằng được giao 5,1ha, với tổng Dự toán là 18 tỷ đồng, tại đường Lê Lợi, phường Lam Sơn, . Sau 6 tháng xây dựng, Công ty đã nhanh chóng hoàn thành cơ bản về hệ thống nhà xưởng và lắp đặt dây chuyền chế biến tạo hình. Ngày 02/12/2009, Công ty đã vui mừng chào đón sản phẩm đầu tiên với hơn 35.000 viên gạch xây đảm bảo chất lượng. Trong giai đoạn 1 (2009-2011), nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là hướng vào thị trường gạch xây dựng (gạch 2 lỗ, gạch 6 lỗ, gạch chống nóng…) với năng suất 8 vạn viên /ngày. Công ty đã ký hợp đồng nhập nguyên liệu với Doanh nghiệp Tân Sơn (Hà Vinh- Hà Trung) đảm bảo cung cấp nguồn nguyên liệu chất lượng cao và ổn định trong thời gian dài. Sự ra đời của Công ty Cổ phần Sản xuất bao bì và Thương mại Lam Sơn, bước đầu đã giải quyết công ăn việc làm cho 180 lao động, trong đó 95 % là lao động trên địa bàn . Công nhân mới vào làm được học tập cơ bản về tay nghề, được đảm bảo mọi Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện chính sách của Nhà nước đối với người lao động. Bình quân lương công nhân khoảng 1.600.000đ/người/tháng và đảm bảo ăn ca cho khoảng 50 % số công nhân ở xa. Sau khi thành lập và đi vào hoạt động, Công ty đã thành lập Chi bộ Đảng trực thuộc trên địa bàn, có 15 đảng viên và đang tiến hành thành lập các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty. Bước vào giai đoạn 2 (năm 2011), Công ty sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống nhà xưởng, xây dựng thêm dây chuyền 2, tăng năng suất sản phẩm lên gấp đôi, đạt khoảng 60 triệu viên/năm; đồng thời đa dạng hoá các loại hình sản phẩm, trong đó trọng tâm là sản xuất những sản phẩm gốm cao cấp, gạch trang trí ./. 2.1.3. Nội dung kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất bao bì và thương mại Lam Sơn chuyên sản xuất bao bì, gạch gốm các loại các loại vật liệu xây dựng. Phương thức kinh doanh: Bán lẻ. Lĩnh vực kinh doanh: Công ty kinh doanh chuyên: Sản xuất bao bì, gạch gốm, các loại vật liệu xây dựng. 2.1.4. Sơ đồ bộ máy tổ chức Sơ đồ 2.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty GIÁM ĐỐỐC G.Đ ĐIỀỀU HÀNH KĨ THUẬT KỀỐ TOÁN BÁN HÀNG Nguồn: Phòng kế toán công ty Cổ phần sản xuất bao bì và thương mại Lam Sơn 2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận  Giám đốc Là người đứng đầu trong Công ty, tổ chức điều hành mọi hoạt động trong Công ty, đại diện cho mọi quyền lực và nghĩa vụ của Công ty trước pháp luật và cơ Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện quan Nhà nước.  Giám đốc điều hành Là người có quyền hạn sau Giám đốc, có thể thay mặt cho Giám đốc trực tiếp quản lý, giám sát mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.  Bộ phận kỹ thuật Theo dõi tình hình máy móc, thiết bị của từng cơ quan, từng khách hàng. Sữa chữa, bảo trì máy móc của khách hàng. Liên hệ với khách hàng những vấn đề có liên quan.  Bộ phận kế toán Là một tổ chức về nhân sự để thực hiện vi ệc thu thập, xử lý, cung cấp thông tin kế toán đến ban quản lý giúp họ đề ra quyết định kinh doanh đúng đắn. Thực hiện tốt chế độ hoạch toán, thực hiện báo cáo theo quy định về tài chính và tính giá hàng hóa hợp lý để thu hút khách hàng và phát triển kinh doanh.  Bộ phận bán hàng Là bộ phận trực tiếp giới thiệu sản phẩm và bán sản phẩm của Công ty ra thị trường. Đồng thời cũng là bộ phận trực tiếp tiếp cận với nhu cầu thị trường, giúp Ban quản lý đưa ra chiến lược kinh doanh mặt hàng, đáp ứng được nhu cầu của thị trường và đem về doanh thu cho công ty 2.2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI LAM SƠN 2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty thông qua báo cáo tài chính. 2.2.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán. * Phân tích khái quát tình hình tài sản. Khi phân tích tình hình tài sản, doanh nghiệp thực hiện phân tích biến động theo thời gian và biến động kết cấu của từng khoản mục tài sản và tổng tài sản. - Phân tích biến động theo thời gian và biến động kết cấu : Tài sản của Công ty luôn tồn tại dưới hai dạng cơ bản là tài sản lưu động và tài sản dài hạn. Do đó, phân tích tình hình biến động tài sản là đi tiến hành đánh giá sự biến động của cả hai loại tài sản trên. Phân tích dựa vào bảng số liệu sau: Sv thực hiện: Lê Thị Huế - MSSV: 10024873 Trang 13
- Xem thêm -