Tài liệu Nghiên cứu và ứng dụng kinect vào việc trình chiếu tài liệu (2)

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ---------- BAÙO CAÙO NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC ĐỀ TÀI: NGHIEÂN CÖÙU VAØ ÖÙNG DUÏNG KINECT VAØO VIEÄC TRÌNH CHIEÁU TAØI LIEÄU Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Phát Nhựt Sinh viên thực hiện: Trần Việt Đức Trương Minh Hiếu BIÊN HÒA, THÁNG 06/2012 LỜI CẢM ƠN ---------- Lời đầu tiên, chúng em xin gửi đến Thầy ThS. Nguyễn Phát Nhựt lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Nhờ có sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của Thầy trong suốt thời gian qua, chúng em đã có thể thực hiện và hoàn thành Thực Tập Tốt Nghiệp và Luận Văn Tốt Nghiệp. Những lời nhận xét, góp ý và hướng dẫn tận tình của Thầy đã giúp chúng em có một định hướng đúng đắn trong suốt quá trình thực hiện Đề tài, giúp chúng em nhìn ra được những ưu khuyết điểm của Đề tài và từng bước hoàn thiện hơn. Đồng thời, chúng em xin trân trọng cảm ơn các Thầy Cô của Trường Đại Học Lạc Hồng nói chung và của khoa Công Nghệ Thông Tin nói riêng đã dạy dỗ chúng em suốt quãng thời gian ngồi trên ghế giảng đường Đại học. Những lời giảng của Thầy Cô trên bục đã trang bị cho chúng em những kiến thức, những kỹ năng và giúp chúng em tích lũy thêm những kinh nghiệm. Bên cạnh đó, chúng tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của bạn bè trong thời gian học tập tại Trường Đại Học Lạc Hồng và trong quá trình hoàn trình hoàn thành Luận Văn Tốt Nghiệp này. Cuối cùng, chúng con cũng chân thành cảm ơn sự động viên và sự hỗ trợ của gia đình và cha mẹ trong suốt thời gian học tập. Đặc biệt, chúng con xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến cha mẹ, người đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng con nên người. Sự quan tâm, lo lắng và hy sinh lớn lao của cha mẹ luôn là động lực cho chúng con cố gắng phấn đấu trên con đường học tập của mình. Một lần nữa, chúng con xin gửi đến cha mẹ sự biết ơn sâu sắc nhất. BIÊN HÒA, ngày 04 tháng 06 năm 2012 TRẦN VIỆT ĐỨC TRƯƠNG MINH HIẾU MỤC LỤC  Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục hình ảnh, bảng biểu Lời nói đầu........................................................................................................ 1 Chương : CƠ S 1.1 L TH T..................................................................... 6 ựa chọn tin học ..................................................................................... 6 1.2 Tìm hiểu về Kinect.................................................................................... 6 1.2.1 Sự ra đời và phát triển .................................................................... 6 1.2.2 Những thành phần chính của Kinect ............................................... 8 1.3 Thư viện hỗ trợ Kinect............................................................................. 10 1.3.1 Thư viện Libfreenect .................................................................... 10 1.3.2 Thư viện Code Laboratories ......................................................... 10 1.3.3 Thư viện OpenNI ......................................................................... 10 1.3.4 Thư viện Kinect SDK ................................................................... 10 1.3.4.1 Kinect SDK Beta .................................................................... 11 1.3.4.2 Kinect SDK 1.0 ...................................................................... 11 1.4 Đặc điểm của Kinect SDK 1.0 .................................................................. 11 1.5 Kết luận ................................................................................... 13 Chương : NG N L H ẠT Đ NG C IN CT ............................. 14 2.1 Giải pháp PrimeSensor ............................................................................ 14 2.2 hân tích các kỹ thuật đo lường chiều sâu .................................................. 14 2.3.1 ỹ thuật Triangution .................................................................... 15 2.3.2 ỹ thuật tructure light ................................................................ 16 2.3.3 ỹ thuật Time - Of - Flight ........................................................... 16 2.3 Tính toán độ sâu ................................................................................... 17 2.4 Xác định vị trí trong không gian ............................................................ 21 2.5 Một số đặc tính khác của Kinect............................................................ 22 2. .1 Tiêu cự, góc m IR camera và RG camera ................................. 22 2.5.2 Nguồn và công suất tiêu thụ ......................................................... 22 2. .3 Môi trường hoạt động................................................................... 23 2. .4 ác thông số về độ tin cậy ............................................................ 23 Chương 3: CHƯƠNG T NH VÀ GIẢI TH T ........................................ 24 3.1 Cấu hình chương trình ............................................................................. 24 3.1.1 Về phần cứng ............................................................................... 24 3.1.2 Về phần mềm ............................................................................... 24 3.1.3 ài đặt phần mềm ........................................................................ 24 3.2 hức năng chương trình........................................................................... 24 3.3 Tương tác sử dụng .................................................................................. 25 3.3.1 ết nối thiết bị ............................................................................. 26 3.3.2 Đồng bộ các thông số hình ảnh ..................................................... 27 3.4 Giải thuật ................................................................................... 27 3.4.1 ui trình xử lý chung ................................................................... 27 3.4.2 Xử lý dữ liệu thô .......................................................................... 29 3.5 hương trình điều khiển b ng tay ............................................................. 32 3. .1 ự kiện nhấp chuột trái (Left click) .............................................. 36 3. .2 ự kiện nhấp chuột phải (Righ clik) .............................................. 37 3. 1 ự kiện nhấp đúp chuột trái (Double click) .................................... 38 3. .2 ự kiện kéo và thả đối tượng rag và rop) ................................ 40 3.6 hương trình điều khiển slide po erpoint .................................................. 42 3.7 hương trình điều khiển b ng giọng nói................................................ 44 Chương : GIẢI PH P VÀ H ÀN THIỆN.................................................. 52 4.1 Nhận xét chung ................................................................................... 52 4.2 Giải pháp hoàn thiện ............................................................................. 52 4.3 Hướng phát triển................................................................................... 53 Tài liệu tham khảo ......................................................................................... 54 Phụ ục : Hướng dẫn c i đ t chương tr nh ứng dụng ................................. 55 Phụ ục : Hướng dẫn dụng ...................................................................... 57 nh mục từ viết tắt ADC Analog Digital Converter API Application Programming Interface AUV Autonomous Underwater Vehicles AUX AU Xiliary CL Code Laboratories CNC Computerized Numerical CPU Central Processing Unit IR Infrared JNA Java Native Access JNI Java Native Interface NI Natural Interaction NUI Natural User Interface RAM Ramdom Access Memory RGB Red, Green, Blue SDK Software Development Kit SoC System on chip TOF Tim Of Flight TTL Transistor – Transistor logic USB Universal Serial Bus Danh mục hình Hình 1.1: Thiết bị Kinect .............................................................................................. 6 Hình 1.2: Nhận dạng hành động Game thủ và điều khiển nhân vật trong game ............. 7 Hình 1.3: Các chức năng thường dùng của Kinect ........................................................ 8 Hình 1.4: Những thành phần chính của Kinect .............................................................. 8 Hình 1.5: ơ chế hoạt động của PrimeSense PS1080-A2 .............................................. 9 Hình 1.6: ác điểm chuyển động trên cơ thể ............................................................... 12 Hình 1.7: Kiến trúc Kinect .Net SDK .......................................................................... 13 Hình 2.1: Giải pháp PrimeSense ................................................................................. 14 Hình 2.2: Các kỹ thuật đo lường chiều sâu .................................................................. 15 Hình 2.3:Minh họa 2 thành phần chính trong Triangulation ........................................ 15 Hình 2.4: Mô phỏng kỹ thuật Structured light ............................................................. 16 Hình 2.5: Mô phỏng kỹ thuật Time – Of – Flight ........................................................ 17 Hình 2.6: Cấu tạo bên trong Kinect ............................................................................. 17 Hình 2.7: Quá trình thu về bản đồ độ sâu .................................................................... 18 Hình 2.8: Mẫu hình chiếu từ IR camera và Project ...................................................... 19 Hình 2.9: Tính toán khoảng cách tới một điểm chiếu từ Project .................................. 20 Hình 2.10: hân tích điểm M trong không gian ........................................................... 21 Hình 2.11: Adapter của Kinect .................................................................................... 23 Hình 3.1: Tổng quan cấu trúc chương trình ................................................................. 25 Hình 3.2: ui trình cài đặt và xử lý thông tin .............................................................. 26 H nh 3.3 iểm tra inect driver trong evice Manager ............................................. 26 H nh 3.4 iểm tra inect driver sound, video và game .............................................. 26 Hình 3.5: Hệ thống ghi nhận cử chỉ............................................................................. 27 Hình 3.6: ơ đồ xử lý chung ....................................................................................... 27 Hình 3.7: orm hiển thị của chương trình ................................................................... 31 Hình 3.8: ơ đồ xử lý chọn tay điều khiển con trỏ Windows ....................................... 33 Hình 3.9: ự di chuyển của bàn tay ............................................................................. 35 Hình 3.10: ơ đồ xử lý sự kiện left click và right click................................................ 36 Hình 3.11:Mô phỏng sự kiện left click ........................................................................ 37 Hình 3.12: Mô phỏng sự kiện right click ..................................................................... 38 Hình 3.13: ơ đồ xử lý sự kiện double click................................................................ 39 Hình 3.14: Sự kiện double click .................................................................................. 39 Hình 3.15: ơ đồ xử lý sự kiện rop và rag ............................................................. 40 Hình 3.16: ơ đồ xử lý chạy slide show ...................................................................... 42 Hình 3.17: Hành động trình chiếu Slide powerpoint.................................................... 42 Hình 3.18: ơ đồ xử lý bắt đầu và kết thúc trình chiếu slide........................................ 44 Danh mục bảng Bảng 2.1: Góc m và tiêu cự RGB camera và IR camera ............................................ 22 Bảng 2.2: Công suất tiêu thụ trên Kinect ..................................................................... 23
- Xem thêm -