Tài liệu Nghiên cứu chế tạo tinh thể quang tử một chiều có cấu trúc buồng vi cộng hưởng làm bằng silic xốp ứng dụng làm cảm biến cho các dung môi hữu cơ

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 123 |
  • Lượt tải: 0
loveydove

Tham gia: 05/08/2015