Tài liệu Ngành công nghiệp ngân hàng cấu trúc và sự cạnh tranh

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Nhóm 5 – Đ12 LOGO Happy new year Nhóm 5 – Đ12 Chương 10: NGÀNH CÔNG NGHIỆP NGÂN HÀNG: CẤU TRÚC VÀ SỰ CẠNH TRANH Nhóm 5 – Đ12 LOGO Giới thiệu Các nước khác  Chỉ có khoảng 4 hoặc 5 ngân hàng thống trị HOA KỲ  8.000 ngân hàng thương mại  1.500 công ty tiết kiệm & cho vay  400 ngân hàng tiết kiệm tương trợ  10.000 liên minh tín dụng Tại sao? 5/7/2014 Nhóm 5 – Đ12 LOGO 1. Quá trình phát triển của lịch sử hệ thống ngân hàng Bank of America Bank of the United States Bank of the United States không được tái cấp phép Second Bank of the United States Andrew Jackson phủ quyết việc cấp phép cho Second Bank of the United States; việc cấp phép chấm dứt năm 1836 1782 1791 1811 1816 1832 1863 1913 1933 Đạo luật Ngân hàng Quốc gia thiết lập những ngân hàng quốc gia và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Đạo luật Dự trữ Liên bang thành lập Fed Đạo luật Glass-Steagall thành lập Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang và tách ngân hàng ra khỏi lĩnh vực chứng khoán 5/7/2014 Nhóm 5 – Đ12 LOGO Nhiều cơ quan điều hành Văn phòng Giám sát Tiền tệ 2100 Ngân hàng Quốc Gia 5/7/2014 Cục Dự trữ Liên bang FDIC 1200 5800 500 Ngân Ngân hàng Ngân hàng có bảo hiểm hàng Thành FDIC nhưng không viên không phải có bảo của thành viên hiểm Fed của Fed FDIC Ngân hàng tiểu bang Cơ quan tiểu bang có thẩm quyền Công ty nắm giữ ngân hàng 2. Sự đổi mới tài chính và quá trình phát triển của ngành ngân hàng Đáp lại sự thay đổi trong điều kiện Cầu: Biến động lãi suất Vay thế chấp có lãi suất linh hoạt Đáp lại sự thay đổi trong điều kiện Cung: Công nghệ thông tin Thẻ tín dụng &thẻ ghi nợ Ngân hàng điện tử Công cụ tài chính phái sinh LOGO Lẩn tránh các quy định: Dự trữ bắt buộc & trần lãi suất Các quỹ hỗ tương trên thị trường tiền tệ Trái phiếu tạp Thị trường thương phiếu Chứng khoán hóa 5/7/2014 Nhóm 5 – Đ12 Tài khoản “lướt” Nhóm 5 – Đ12 Đổi mới tài chính và sự suy giảm của nghiệp vụLOGO ngân hàng truyền thống Sự suy giảm của ưu thế chi phí trong thu hút vốn (Nợ phải trả) Sự suy giảm của ưu thế thu nhập trong sử dụng vốn (Tài sản) Phản ứng của các ngân hàng Mở rộng các hoạt động cho vay mới và rủi ro hơn. Theo đuổi các hoạt động giao dịch mới nằm ngoài bảng tổng kết tài sản 5/7/2014 Nhóm 5 – Đ12 3. Cấu trúc của ngành ngân hàng Mỹ LOGO Công ty nắm giữ ngân hàng Quy định hạn chế mở chi nhánh ATM 5/7/2014 Nhóm 5 – Đ12 LOGO 4. Sự hợp nhất ngân hàng và ngân hàng toàn quốc gia Giai đoạn 1985 – 1992: Giảm 3000, gần 50% là phá sản Giai đoạn 1992 – 2002: Giảm 4100, gần 5% là phá sản Việc khai thác lỗ hổng làm giảm hiệu quả của qui định hạn chế mở chi nhánh Sự ra đời của WEB và cải tiến công nghệ thông tin 5/7/2014 Nhóm 5 – Đ12 4. Sự hợp nhất ngân hàng và ngân hàng toàn quốc gia LOGO Đạo luật Riegle-Neal (1994) về hiệu quả của ngân hàng liên bang và thành lập chi nhánh Cơ cấu công nghiệp ngân hàng ở Mỹ sẽ như thế nào trong tương lai? Hợp nhất ngân hàng và ngân hàng toàn quốc có phải là điều tốt? 5/7/2014 5. Sự phân tách ngân hàng với các ngành dịch vụ tài chính khác Glass-Steagall (1933)  Cấm NHTM tham gia bảo lãnh phát hành và môi giới CK công ty, BH, kinh doanh BĐS  Cấm NH đầu tư tham gia các hoạt động của NHTM 5/7/2014 Nhóm 5 – Đ12 LOGO Đạo luật hiện đại hóa các dịch vụ tài chính Gramm-Leach-Bliley (1999)  Cho phép NHTM tham gia bảo lãnh phát hành và môi giới CK công ty, BH, kinh doanh BĐS  Cho phép công ty Chứng khoán, Bảo hiể m mua lại NH Nhóm 5 – Đ12 6. Ngành tiết kiệm: Cấu trúc và sự điều hành LOGO Hiệp hội Tiết kiệm & cho vay Ngân hàng tiết kiệm tương trợ Liên minh tín dụng Số lượng 1500 400 10.000 Cơ quan điều hành Văn phòng Kiểm soát Tiết kiệm Cơ quan tiểu bang NCUA Tổ chức Bảo hiểm Quỹ Bảo hiểm tiền gửi liên bang FDIC & Quỹ Bảo hiểm tiểu bang NCUSIF Quy định về lập chi nhánh Tự do hơn Ngân hàng Thương Mại Do tiểu bang quy định: không quá chặt chẽ Được phép mở CN ở bang khác, nước khác 5/7/2014 Nhóm 5 – Đ12 7. Ngân hàng Quốc tế LOGO Mậu dịch quốc tế & Cty đa quốc gia Nguyên nhân Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư toàn cầu Thị trường Eurodollar Ngân hàng Mỹ ở nước ngoài Liên kết theo đạo luật Edge Cơ sở ngân hàng Quốc tế (IBFs) Văn phòng đại diện Ngân hàng nước ngoài ở Mỹ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài Ngân hàng con thuộc sở hữu nước ngoài 5/7/2014 Nhóm 5 – Đ12 Chương 11: PHÂN TÍCH KINH TẾ VỀ ĐIỀU HÀNH NGÂN HÀNG Nhóm 5 – Đ12 LOGO 1. Những biện pháp cơ bản trong điều hành NH 1 2 Hạn chế về quy mô tài sản của NH 3 Yêu cầu về vốn, Cấp phép & giám sát NH 4 Đánh giá tình hình quản lý rủi ro 5 6 5/7/2014 Mạng lưới đảm bảo an toàn của chính phủ Yêu cầu công bố thông tin Bảo vệ người tiêu dùng & những hạn chế trong cạnh tranh Nhóm 5 – Đ12 1.1.Mạng lưới đảm bảo an toàn của chính phủLOGO FDIC Phương pháp thanh toán 5/7/2014 Phương pháp mua & sáp nhập Nhóm 5 – Đ12 LOGO 1.1. Mạng lưới đảm bảo an toàn của chính phủ 1 2 3 4 Rủi ro đạo đức Sự lựa chọn đối nghịch Quá lớn không thể vỡ nợ Sự hợp nhất tài chính 5/7/2014 Nhóm 5 – Đ12 1.2. Những hạn chế về nắm giữ tài sản & yêuLOGO cầu về vốn điều lệ Yêu cầu về vốn Tỷ lệ đòn bẩy 5/7/2014 Yêu cầu về vốn dựa trên rủi ro Nhóm 5 – Đ12 Giám sát NH: cấp phép & giám sát LOGO - Giám sát NH (còn được gọi là sự giám sát thận trọng) Rủi ro đạo đức + Sự lựa chọn tiêu cực. Nhóm 5 – Đ12 Đánh giá các hệ thống quản lý rủi ro LOGO
- Xem thêm -