Tài liệu Nâng cao hiều quả sử dụng tài sản của công ty cpbt & xd vinaconex xuân mai

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đối với một doanh nghiệp hay một công ty có sự hạch toán kinh doanh độc lập thì mục tiều quan trọng nhất là lợi nhuận mà công ty đó đạt đƣợc qua các năm. Để đạt đƣợc lợi nhuận cao thì công ty cần phải đảm bảo đƣợc hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, sao cho hiệu quả kinh doanh của công ty đạt đƣợc là tối ƣu nhất. Công ty phải biết tận dụng yếu tố sẵn có của mình sử dụng hợp lý, biến nó thành lợi thế cạnh tranh so với các công ty khác. Chỉ có nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình trong điều kiện kinh tế khó khăn thì công ty mới có thể đứng vững và phát triển hơn trong những năm tới. Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của một công ty thì ngƣời ta thƣờng đánh giá hiệu quả của nhiều bộ phận trong công ty nhƣ: hiệu quả sử dụng lao động, hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng tài sản…vv Sau một thời gian thực tập tại công ty CPBT & XD Vinaconex Xuân Mai em đã chọn đề tài: “Nâng cao hiều quả sử dụng tài sản của Công ty CPBT & XD Vinaconex Xuân Mai” Em chọn đề tài này cho Khoá luận tốt nghiệp bởi vì: Công ty CPBT & XD Vinaconex Xuân Mai là công ty đã cổ phần đƣợc 5 năm, mặc dù trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty vẫn có lãi nhƣng xét về hiệu quả thực tế thì lợi nhuận công ty thu về hàng năm so với quy mô của công ty là chƣa thực sự hiệu quả. Đặc biệt là hiệu quả sử dụng tài của công ty. Trong điều kiện kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhƣ hiện nay, thì việc tận dụng các nguồn lực hiện tại của mình để biến thành lợi thế để tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển công ty là rất cần thiết đối với công ty để tăng doanh thu hoạt động trong những năm tới. Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm 2. Mục đích nghiền cứu đề tài - Nghiên cứu một cách có hệ thống tình hình sử dụng tài sản của công ty - Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty CPBT & XD Vinaconex Xuân Mai, tìm ra những ƣu điểm và những hạn chế trong quá trình quản lý và sử dụng. Từ đó có những điều chỉnh thích hợp và kịp thời để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng: Hiệu quả sử dụng tài sản của công ty CPBT & XD Vinaconex Xuân Mai từ năm 2005 đến năm 2008. 3.2. Phạm vị: Đánh giá về thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty CPBT & XD Vinaconex Xuân Mai từ năm 2005 đến năm 2008. 4. Nội dung của khoá luận: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, bài biết của em gồm ba phần: Phần I: Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai. Phần II. Thực trạng và hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty CPBT & XD Vinaconex Xuân Mai. Phần III. Giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty CPBT & XD Vinaconex. Do điều kiện chủ quản và khách quan, chuyên đề tốt nghiệp của em sẽ không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót nhất định, em rất mong sự giúp đỡ của các thầy cô. Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm NỘI DUNG PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI 1. Thông tin chung về công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai  TÊN GỌI : Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai Xuân Mai J.S.C  TÊN GIAO DỊCH : VINACONEX XUAN MAI CONCRETE AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.  TÊN VIẾT TẮT: VINACONEX XUAN MAI JSC  QUỐC TỊCH : VIỆT NAM  WEBSITE: WWW.XMCC.COM.VN  EMAIL: gd_xmcc@hn.vnn.vn (XMC)  ĐIỆN THOẠI/ FAX : 0343.840385/ 0343.840117  VỐN ĐIỀU LỆ : 100.000.000.000 đồng  SỐ LƢỢNG CỔ : 10.000.000 cổ phần  MỆNH GIÁ CỔ PHẦN : 10.000 đồng/cổ phần Trụ sở chính: Thuỷ Xuân Tiên, Chƣơng Mỹ, Hà Nội Các công ty thành viên:  Công ty CP Xuân Mai-Đạo Tú Địa chỉ: Khu phố Bê tông, Xã Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc  Công ty CP Tƣ vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai Địa chỉ: Tầng 2 - Văn phòng 6 - KĐT Trung Hoà Nhân Chính Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm  Công ty CP Bê tông Vinaconex Phan Vũ Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Quỳnh Phúc, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, Hải Dương Các chi nhánh:  Chi nhánh Hà Đông Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà Trung tâm xúc tiến thương mại Hà Đông, số 8 Đường Quang Trung, TP Hà Đông, Hà Nội  Chi nhánh Láng-Hoà Lạc Địa chỉ: xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội Các văn phòng đại diện:  VPĐD Hà Nội Địa chỉ: Tầng 2 - Văn phòng 6 - KĐT Trung Hoà Nhân Chính  VPĐD phía Nam Địa chỉ: Tầng 7 - 47 Điện Biên Phủ - P. Đa Kao - Q1 - Tp. Hồ Chí Minh  Văn phòng giao dịch tại Hà Đông Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà Trung tâm xúc tiến thương mại Hà Đông, số 8 Đường Quang Trung, TP Hà Đông, Hà Nội  Tài khoản: - Ngoại tệ (USD): 45010370004811 Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Hà Tây - Nội tệ (VNĐ) + 45 010 000 001 331. Mở tại Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Hà Tây. + 102 010 000 237 835. Mở tại Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam Chi nhánh Láng Hoà Lạc. Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm  SỐ ĐĂNG KÍ KINH DOANH :Số 0303000122 cấp 04/12/2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tây(đăng ký thay đổi lần 6 ngày 08/11/2007) 2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2.1. Thành lập Công ty cổ phần Bê tông & Xây dựng VINACONEX Xuân Mai là một đơn vị thành viên của Tổng công ty Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Việt Nam (VINACONEX), được thành lập ngày 29 tháng 11 năm 1983 theo Quyết định số 1434-BXD/TCCB của Bộ Xây Dựng. Từ năm 2004, Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với trên 2000 cán bộ công nhân viên. Trong những năm qua Công ty đã không ngừng xây dựng và phát triển Công ty. Đến nay Công ty đã trở thành một đơn vị lớn trong lĩnh vực xây dựng. Với trên 20 năm trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện bê tông Công ty đã khẳng định được vị thế của mình tại thị trường trong nước Là một phần trong tổng Công ty lớn tổng Công ty cổ phần Vinaconex. Là một chủ đầu tư lớn điều đó là một điều kiện rất thuận lợi cho Công ty trong quá trình sản xuất đảm bảo khối lượng công việc và cũng tạo đà cho Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh. 2.2. Quá trình phát triển Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai là doanh nghiệp có trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng trên 2 lĩnh vực chính là sản xuất vật liệu xây dựng và thi công xây lắp. Các sản phẩm chủ yếu của Công ty là: các loại cấu kiện bê tông dự ứng lực tiền chế, đặc biệt là các loại cấu kiện bê tông dự ứng lực tiền chế phục vụ cho thi công xây lắp dân dụng, công nghiệp và giao thông ... và các sản phẩm truyền thống như: cọc bê tông, cống các loại, vỉa, gạch lát vỉa hè .... Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm Với hơn 2000 cán bộ công nhân viên, Công ty đã và đang tham gia thi công xây lắp các công trình dân dụng công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật…trọng điểm trong phạm vi toàn quốc. Điển hình là các hạng mục thuộc các dự án: - Trạm phân phối xi măng Hiệp Phước - TP Hồ Chí Minh; Nhà máy Xi măng Hoàng Mai - Nghệ An; Nhà máy xi măng Bút Sơn - Hà Nam; Nhà máy Xi măng Nghi Sơn - Thanh Hóa; Nhà máy xi măng HoCim; Trạm nghiền Mỹ Xuân -Vũng Tàu... - Nhà máy đá ốp lát cao cấp Phú Cát - Hà Tây; Nhà máy chế biến thức ăn gia súc Xuân Mai - Hà Tây; Nhà máy sản xuất nước ngọt Coca – Cola Ngọc Hồi - Hà Tây; Nhà máy bê tông Bình Dương, Nhà máy Panasonic, Nhà máy ToTo giai đoạn 2; Nhà máy Yamaha giai đoạn 2; chuẩn bị thi công Nhà máy Intel thuộc khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. - Nhà máy thủy điện Ngòi Phát - Lào Cai Cầu Bãi Cháy, Cầu Vượt Ngã Tư Sở. - Thuỷ điện Buôn Kuôp - Đắc Lắc, Thủy điện Srêpok3… Năm 2001, Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai được tặng Huân chương lao động hạng 3. Năm 2005, Công ty được tặng giải thưởng nhà nước về Khoa học Công nghệ. Hiện nay, Công ty còn tham gia vào lĩnh vực đầu tư bất động sản dựa trên cơ sở các thế mạnh của Công ty về năng lực thiết kế, thi công, ứng dụng công nghệ bê tông dự ứng lực tiền chế. Cụ thể: Công ty đang tiến hành thực hiện dự án Chung cư tại thành phố Vĩnh Yên, dự án Chung cư và Trung tâm Thương mại tại Xuân Mai với tổng diện tích khoảng 6 ha, dự án Chung cư Ngô Thị Nhậm tại Thành Phố Hà Đông với tổng mức vốn đầu tư khoảng 400 tỷ đồng. Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm Trong những năm qua Công ty không ngừng phát triển về mọi mặt. Đến nay, Công ty là một đơn vị lớn của ngành Xây dựng hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Trụ sở chính tại Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Công ty có các đơn vị thành viên: Công ty CP Xuân Mai-Đạo Tú tại Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Công ty CP Tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai tại Tầng 2, Văn phòng 6, Khu Đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội; Chi nhánh Hà Đông tại Tầng 4, Trung tâm Thương mại Hà Đông, Số 8 Đường Quang Trung, TP Hà Đông, Hà Nội; Chi nhánh Láng - Hoà Lạc tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội; các văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh. 3. Đặc điểm và cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị 3.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần và xây dựng Vinaconex Xuân Mai Quản lý sản xuất kinh doanh xây dựng là sự tác động có hướng đích và liên tục của chủ thể quản lý đến hệ thống sản xuất kinh doanh xây dựng bằng một tập hợp những biện pháp có liên quan đến các mặt kinh tế kỹ thuật, tổ chức, xã hội dựa trên cơ sở nắm vững các quy luật kinh tế nhằm đạt mục đích quản lý đề ra với hiệu quả cao nhất. Quản lý sản xuất kinh doanh xây dựng được thực hiện ngay từ khi cơ cấu tổ chức được hình thành và trong cả quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Công tác quản lý sản xuất kinh doanh xây dựng có các đặc điểm sau: - Các giải pháp quản lý sản xuất kinh doanh xây dựng có tính cá biệt cao, luôn biến đổi linh hoạt. Cứ mỗi lần nhận được công trình mới lại phải một lần thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, kèm theo các biện pháp điều hành mới cho phù hợp với địa điểm xây dựng. Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm - Các biện pháp quản lý sản xuất kinh doanh xây dựng rất phức tạp và rộng lớn về không gian, thời gian, bộ máy quản lý xây dựng có thể trải rộng toàn lãnh thổ, nhất là với những công trình theo tuyến dài, thời gian xây dựng công trình cũng có thể kéo dài nhiều năm. Các đơn vị hợp tác xây dựng rất phức tạp, đòi hỏi phải phối hợp quản lý tốt. - Quá trình quản lý dễ bị gián đoạn do khoảng cách lớn, do thời tiết và do không tìm được công trình nhận thầu liên tục. Việc duy trì lực lượng trong khoảng thời gian không có việc làm là một điều khó khăn đối với Công ty. - Công tác quản lý sản xuất kinh doanh xây dựng phụ thuộc nhiều vào chủ đầu tư vào khả năng thắng thầu và khó chủ động hơn so với các ngành khác. - Quá trình quản lý sản xuất kinh doanh xây dựng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố ngẫu nhiên, tính rủi ro và bất định trong các quyết định quản lý xây dựng cao hơn nhiều ngành khác. - Sự vận động của các quy luật kinh tế thị trường trong xây dựng cũng có một số đặc điểm khác với các ngành sản xuất khác, cho nên các chiến lược marketing về sản xuất, về giá cả, về tiêu thụ, chiêu thị, về cạnh tranh, về thị trường có nhiều điểm khác với các ngành công nghiệp khác.  Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu: - Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000122 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp lần đầu ngày 04 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08 tháng 10 năm 2007, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:  Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Thi công xây dựng cầu, đƣờng, công trình thủy lợi; Xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp; Kinh doanh phát triển nhà, trang trí nội thất; Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm  Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, các loại cấu kiện bê tông, các loại ống cấp thoát nƣớc; Chuyển giao công nghệ mới, thiết bị tự động hóa trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng;  Kinh doanh vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng siêu trƣờng, siêu trọng;  Tƣ vấn đầu tƣ, thực hiện các dự án đầu tƣ xây dựng, lập dự án, tƣ vấn đấu thầu, tƣ vấn giám sát, quản lý dự án;  Chế tạo lắp đặt, sửa chữa, bảo dƣỡng các thiết bị, dây chuyền công nghệ, thiết bị tự động hóa trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng;  Kinh doanh xăng dầu;  Khai thác đá;  Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;  Xuất nhập khẩu vật tƣ, máy móc thiết bị, phụ tùng dây chuyền công nghệ, vật liệu xây dựng; Hoạt động kinh doanh bất động sản và dịch vụ thƣơng mại;  Gia công, chế tạo, hoán cải phƣơng tiện vận tải;  Thiết kế, gia công chế tạo thiết bị nâng (không bao gồm thiết kế phƣơng tiện vận tải). Bảng 1.1: Tổng số năm kinh nghiệm Số năm kinh nghiệm TT Tính chất công việc 1 Sản xuất công nghiệp 25 năm 2 Xây dựng dân dụng 23 năm 3 Xây dựng công trình công nghiệp 19 năm 4 Xây dựng giao thông, thủy lợi 23 năm Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp 5 Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm Xây dựng trạm điện và đường dây 21 năm Nguồn:Công ty cổ phần bề tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai. Các lĩnh vực hoạt động và sản phẩm của Công ty hiện đang được cung cấp cho thị trường xây dựng trong cả nước. Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm của Công ty đã được Tổ chức QUACERT đánh giá và cấp chứng chỉ tiêu chuẩn ISO 9001- 2000. Sản phẩm của Công ty đã đạt 25 huy chương vàng chất lượng. Đặc biệt trong năm 2005, Công ty được Nhà nước tặng giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ cho công trình "Ứng dụng công nghệ sản xuất cấu kiện tông cốt thép dự ứng lực tiền chế bằng phương pháp kéo trước cho các công trình xây dựng ở Việt Nam". Với chính sách cố gắng thoả mãn nhu cầu càng cao của khách hàng và không ngừng nâng cao hệ thống quản lý chất lượng, luôn huy động mọi nguồn lực để thực hiện chính sách này Công ty đã và đang xây dựng nên một thương hiệu “ Bê Tông Xuân Mai” ngày một vững mạnh, sẵn sang hội nhập với khu vực, quốc tế trong lĩnh vực xây dựng. Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm 3.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HĐ QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC PHÓ T.GIÁM ĐỐC PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG KINH DOANH CÁC - XƯỞNG TRỰC THUỘC - ĐỘI SẢN XUẤT PHÒNG CÔNG NGHỆ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CÁC CÔNG TY CON - CTY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ - CTY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VINACONEX XUÂN MAI - CTY CP VINACONEX PHAN VŨ Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C PHÒNG KẾ HOẠCH PHÒNG THÍ NGHIỆM KCS CÁC CHI NHÁNH - CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG - CHI NHÁNH LÁNG - HOÀ LẠC - CHI NHÁNH KINH DOANH DV TỔNG HỢP PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CÁC - BĐH DỰ ÁN - BCH CÔNG TRÌNH Page 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm  Cơ cấu quản lý bộ máy hiện nay Giám đốc điều hành: - Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư; thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng kinh tế, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty. - Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị thông qua các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng phục vụ cho hoạt động quản lý. - Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền được quy định trong Điều lệ. - Chịu trách nhiệm trước Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Các Phó Giám đốc: Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc trong các lĩnh vực được phân công, các Phó Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc. Các kế toán trƣởng: Kế toán trưởng là người tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý tài chính - kế toán trong đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các vấn đề có liên quan đến công tác kế toán – tài chính, quyết toán tài chính, thuế và tình hình thực hiện chế độ quản lý tài chính của Công ty và các đơn vị trực thuộc. Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc.  Về tổ chức sản xuất Công ty trực tiếp điều hành các đơn vị trực thuộc theo qui chế nội bộ với mô hình sau: Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm + Công ty - Ban quản lý, Ban điều hành dự án. + Công ty - Chi nhánh, Văn phòng đại diện. + Công ty - Xưởng, Đội xây dựng, Chủ nhiệm công trình. Tùy theo quy mô tính chất hợp đồng, tùy theo lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty trực tiếp quản lý điều hành hoặc giao khoán cho các đơn vị theo qui chế nội bộ của Công ty. 4. Chức năng và nhiệm vụ của các tổ chức phòng ban trong công ty Phòng tổ chức hành chính - Thực hiện công tác tổ chức cán bộ (đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương…). - Xây dựng đơn giá tiền lương, các nội quy, quy định, quy chế… Công ty. - Giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động. - Quản lý nhân sự (tuyển dụng, điều động, luân chuyển ..). - Công tác kỷ luật, thi đua khen thưởng. - Công tác đào tạo, xuất khẩu lao động. - Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ tài liệu . - Công tác phục vụ, hành chính quản trị . Phòng tài chính kế toán - Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tài chính kế toán. - Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về tình hình tài chính và các chiến lược về tài chính. - Lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp. - Lập dự toán nguồn vốn, phân bổ, kiểm soát vốn cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. - Dự báo các số liệu tài chính, phân tích thông tin, số liệu tài chính kế toán. Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp - Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm Quản lý vốn nhằm bảo đảm cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và việc đầu tư của Công ty có hiệu quả. Phòng kế hoạch Triển khai kế hoạch hàng năm trên cơ sở phần việc của Tổng Công ty giao và Công ty tự tìm kiếm. Theo dõi kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác báo cáo. - Xây dựng kế hoạch hàng tháng, giao kế hoạch và theo dõi kế hoạch cho các đơn vị trong Công ty, điều độ sản xuất. - Kết hợp với Đội xe cân đối, bố trí phương tiện vận chuyển sản phẩm Công ty. - Tiếp nhận quản lý vật tư, sản phẩm, văn phòng phẩm… - Thống kê, theo dõi xuất, nhập vật tư, sản phẩm trang thiết bị của các đơn vị trong Công ty. Phòng kinh doanh - Lập kế hoạch bán hàng của Công ty. - Chịu trách nhiệm chính về công việc tổ chức, thực hiện đấu thầu, chào giá phục vụ cho việc bán hàng của Công ty. - Quản lý công tác thu hồi công nợ từ việc bán hàng của Công ty. - Tổ chức, phối hợp với các đơn vị trong Công ty thực hiện công việc tiếp thị, quảng bá sản phẩm của Công ty. - Cung ứng các loại vật tư chính. - Giao khoán nội bộ. - Thẩm tra dự toán, quyết toán các dự án xây lắp do Công ty là chủ đầu tư. Phòng KCS Kiểm tra, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng, cấu kiện, công trình. - Quản lý các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm hiện có. Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm - Làm hồ sơ, chứng chỉ cho các công trình, sản phẩm Công ty sản xuất. - Tư vấn trong lĩnh vực đơn vị đảm nhiệm (thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng, cấu kiện, công trình). Phòng kỹ thuật Thiết kế dây truyền công nghệ mới, cải tiến nâng cấp thiết bị công nghệ. - Kết hợp với các đơn vị lập quy trình sản xuất, biện pháp và tiến độ thi công, làm hồ sơ dự thầu các công trình. - Thiết kế ván khuôn đối với các sản phẩm mới và phức tạp. - Thiết kế giám sát thi công, nghiệm thu một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản do Công ty làm chủ đầu tư. - Quản lý sử dụng thiết bị và hệ thống điện sản xuất, điện sinh hoạt trong Công ty. - Quản lý toàn bộ lĩnh vực đầu tư trong Công ty. - Quản lý công tác an toàn và bảo hộ lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ trong Công ty. Phòng công nghệ Tư vấn và giới thiệu công nghệ. - Chịu trách nhiệm chính trong công tác thiết kế các công trình xây dựng và chuyển đổi thiết kế các công trình từ đổ tại chỗ sang lắp ghép, từ công nghệ dự ứng lực tiền chế căng sau sang công nghệ dự ứng lực tiền chế căng trước. - Thực hiện công tác thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công cho các công trình. Xƣởng cơ khí - Thực hiện tất cả những công việc gia công cơ khí, sửa chữa khuôn ván, thiết bị được Công ty giao. Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm - Tham gia gia công lắp dựng các công trình bằng kết cấu thép hoặc bê tông dự ứng lực. Xƣởng sản xuất chính - Gia công, lắp đặt toàn bộ các sản phẩm cấu kiện cốt thép thường và cốt thép dự ứng lực trong các sản phẩm bê tông đúc sẵn. - Sản xuất các loại cấu kiện bê tông dự ứng lực kéo trước. - Gia công, sửa chữa các loại khuôn ván để sản xuất các cấu kiện bê tông dự ứng lực kéo trước Xƣởng sản xuất cấu kiện bê tông số 1: Sản xuất các sản phẩm bê tông cốt thép thường. - Gia công khuôn ván và sửa chữa khuôn ván phục vụ việc sản xuất của đơn vị. Xƣởng năng lƣợng Cung cấp đầy đủ các dạng năng lượng như điện, nước, khí nén cho sản xuất, tiêu dùng của Công ty. - Gia công cơ khí, cải tạo, lắp đặt mới các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp cho các công trình. - Lắp đặt vận hành các thiết bị nâng. Xƣởng trộn: Trộn bê tông phục vụ sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trộn bê tông thương phẩm. Xƣởng đá: Sản xuất, khai thác, cung cấp đá phục vụ cho việc sản xuất cấu kiện của toàn Công ty. Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm Đội xe - Làm nhiệm vụ vận chuyển vật tư, sản phẩm cung cấp cho các đơn vị khách hàng, và các đơn vị thi công một cách nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ. - Quản lý máy móc, thiết bị trong toàn bộ công ty phục vụ sản xuất và thi công trên công trường. Các đội xây dựng: Tổ chức thi công các công trình dân dụng công nghiệp: cầu, đường, công trình thủy lợi, các khu đô thị, khu công nghiệp theo yêu cầu Công ty giao. Chi nhánh - Xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp: cầu, đường, công trình thủy lợi, các khu đô thị, khu công nghiệp. - Kinh doanh phát triển nhà, trang trí nội thất. - Sản xuất vật liệu xây dựng, các loại cấu kiện bê tông, ống cấp thoát nước. - Kinh doanh vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng. - Chế tạo lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị dây chuyền công nghệ, thiết bị tự động hóa trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng. 5. Đặc điểm của lao động 5.1. Số lƣợng và cơ cấu lao động Số lượng người lao động trong Công ty tính đến ngày 30/9/2008 là 2.230 người, được phân theo trình độ như sau: Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm Bảng 1.2: Cơ cấu lao động Phân theo trình độ Số lƣợng (ngƣời) Cán bộ có trình độ đại học Tỷ lệ (%) 195 8,74 114 5,11 Lao động có tay nghề 1.503 67,70 Lao động phổ thông 148 6,64 Lao động thời vụ 270 12,11 Cán bộ có trình độ cao đẳng và trung cấp Phân theo loại hợp đồng Lao động hợp đồng không xác định thời 470 21,08 Lao động hợp đồng từ 1 – 3 năm 594 26,64 Lao động hợp đồng dưới 1 năm 896 40,18 Lao động thời vụ 270 12,1 2.230 100% hạn Tổng cộng Nguồn: Công ty CP&XDBT Vinaconex Xuân Mai 5.2. Công tác đời sống và thực hiện chính sách đối với ngƣời lao động Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nguyên vật liệu và xây dựng, Công ty có một đội ngũ lao động từ kỹ sư tới công nhân là chủ yếu, ngoài ra còn có người lao động trong lĩnh vực khác. Do đặc điểm ngành nghề kinh doanh vất vả thời gian không cố định nên Công ty luôn quan tâm tới đời sống cán bộ, luôn đảm bảo cuộc sống của cán bộ và công để họ yên tâm phục vụ Công ty giúp Công ty đảm bảo được kế hoạch công việc. Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm Trong công tác đào tạo và tuyển dụng thì Công ty luôn chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ nhằm đáp ứng các yêu cầu của công việc. Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng với quy định của pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cải thiện thu nhập, quan tâm đến đời sống tinh thần cán bộ công nhân viên. Công ty đã xây dựng quỹ trợ cấp mất việc làm, quỹ phúc lợi nhằm thăm hỏi động viên người lao động một cách kịp thời khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Thu nhập bình quân: Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2005 là 1,605 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2006 là 1,822 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2007 là 1,872 triệu đồng/người/tháng. Và trong năm 2008 mức thu nhập bình quân này là 1,950 triệu/người/tháng. Đây là mức thu nhập khá so với các doanh nghiệp cùng ngành. Công ty đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho toàn bộ cán bộ công nhân viên có hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên. Hàng năm, Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, khen thưởng đột xuất để khuyến khích động viên người lao động đã có đóng góp cho Công ty. Mức khen thưởng phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty và hiệu quả kinh tế của tập thể, người lao động. Những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao làm tổn hại đến kinh tế, vật chất, uy tín của Công ty sẽ được xem xét cụ thể và phải chịu các hình thức kỷ luật, phạt tiền, bồi thường bằng vật chất và kinh tế theo nội dung thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của Công ty ban hành. Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên HD: PGS.TS Lê Văn Tâm 6. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 6.1. Doanh thu Bảng 1.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Tổng giá trị tài sản 236.587 317.070 498.077 643.852 Doanh thu thuần 241.431 329.202 394.729 432.828 2.260 88.864 20.735 33.546 Lợi nhuận khác 1.058 459 223 8.686 Lợi nhuận trước thuế 3.318 8.405 20.959 42.232 Lợi nhuận sau thuế 3.318 7.228 18.024 30.407 Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) 13% 14% 15% 15,2% Chỉ tiêu LN từ hoạt động kinh doanh Nguồn: Phòng tài chính kế toán công ty CPBT&XD Vinaconex Xuân Mai Qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty ta thấy sự phát triển vượt bậc của Công ty cả về lượng và chất. Về lượng nó được thể hiện qua quy mô và tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn và doanh thu năm 2006 là 329.202 triệu đồng tăng 136,35% so với năm 2005 còn năm 2007 so với năm 2006 là 119,9% và năm 2008 so với năm 2007 là 111,17%. Ta thấy trong mấy năm doanh thu của Công ty đều tăng trưởng hơn so năm trước. Doanh thu năm qua các năm đều tăng Công ty tắng khá cao là 432,828 tỷ. Còn về chất lượng được thể và đặc biệt trong năm 2008 với nhiều biến động của nền kinh tế thế giời và sự tác động của yếu tố trong nước thì doanh thu hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận Sinh viên: Ninh Anh Tuấn CN & XD 47C Page 20
- Xem thêm -