Tài liệu Nâng cao hiệu quả công tác bố trí và sử dụng nhân lực hợp lý tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC Lời mở đầu ........................................................................................................ 1 Chương I:Những vấn đề lý luận về bố trí và sử dụng nhân lực hợp lý trong công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I........................................ 7 1.Vai trò bố trí và sử dụng nhân lực trong tổ chức ............................................ 7 1.1 Khái niệm ................................................................................................ 7 1.2 Vai trò bố trí và sử dụng nhân lực trong tổ chức...................................... 7 2.Các nguyên tắc bố trí và sử dụng nhân lực trong tổ chức .............................. 8 3. Nội dung bố trí và sử dụng nhân lực hợp lý trong tổ chức .......................... 10 3.1 Định hướng ............................................................................................ 11 3.2 Biên chế nội bộ ....................................................................................... 13 3.3 Thôi việc ................................................................................................ 18 4.Sự cần thiết nâng cao hiệu quả bố trí và sử dụng nhân lực hợp lý trong công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I .............................................................. 19 Chương II:Thực trạng bố trí và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I ............................................................................ 22 2.1 Khái quát về công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I ...................... 22 2.1.1 Giới thiệu về công ty ........................................................................ 22 2.1.1.1 Chức năng và nhiệm vụ của công ty.......................................... 25 2.1.1.3 Lĩnh vực kinh doanh của công ty .............................................. 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty .............................................................. 28 2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm (2006-2008) ................................................................................................................... 33 2.1.4 Các đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty .................................. 35 2.1.5 Các chính sách về quản lý nguồn nhân lực của công ty .................. 38 2.2 Thực trạng bố trí và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần XNK tổng hợp I ..................................................................................................................... 40 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2.1 Các đặc điểm ảnh hưởng đến việc bố trí và sử dụng nhân lực tại công ty ....................................................................................................... 40 2.2.1.1 Đặc điểm về nhân lực và tổ chức nhân lực của công ty ............ 40 2.2.1.2 Đặc điểm về tính chất công việc................................................ 40 2.2.3 Đặc điểm về máy móc thiết bị và quy trình công nghệ ................... 41 2.2.2 Phân tích thực trạng bố trí và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần XNK tổng hợp I......................................................................................... 43 2.2.2.1 Mục tiêu của bố trí và sử dụng nhân lực trong kinh doanh của công ty.................................................................................................... 43 2.2.2.2 Các nguyên tắc bố trí và sử dụng nhân lực của công ty ............ 45 2.2.2.3 Quy trình bố trí và sử dụng nhân lực của công ty ..................... 57 Chương III:Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả bố trí và sử dụng nhân lực hợp lý tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam .......................................................................................................................... 60 3.1 Định hướng chiến lược của doanh nghiệp .............................................. 60 3.1.1 Phương hướng chung của ngành ..................................................... 60 3.1.2 Phương hướng phát triển của công ty cổ phần XNK tổng hợp I Việt Nam ........................................................................................................... 62 3.2.1 Kế hoạch tổ chức lao động và tiền lương trong ngắn hạn ............... 65 3.2.2 Phương hướng phát triển dài hạn ..................................................... 67 3.3 Một số đề xuất đối với việc nâng cao hiệu quả bố trí và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần XNK tổng hợp I ............................................................ 69 3.3.2 Một số giải pháp bố trí và sử dụng nhân lực trong dài hạn ............. 70 3.3.3 Đề xuất nhằm xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh hiệu quả.... 71 KẾT LUẬN CHUNG ..................................................................................... 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................... 74 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CPH : Cổ phần hóa HĐQT: Hội đồng quản trị XNK : Xuất nhập khẩu CBCNV: Cán bộ công nhân viên HĐ: Hợp đồng Nxb: Nhà xuất bản LĐXH: Lao động xã hội Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI CAM ĐOAN Em tên là :Lê Thị Như , lớp Kinh tế lao động 47,khoa kinh tế và quản trị nguồn nhân lực . Trên đây là đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác bố trí và sử dụng nhân lực hợp lý tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I: Em xin cam đoan đề tài của em không sao chép dưới bất cứ hình thức nào ,và thực hiện đúng theo hướng dẫn của nhà trường . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu 1.Lý do chọn đề tài Sự mở cửa hội nhập toàn cầu trong lĩnh vực kinh tế ,đặc biệt khi nước ta đã trở thành thành viên chính thức của WTO đã đem lại cho các doanh nghiệp trong nước không ít những thuận lợi ,vận hội mới ,thời cơ mới .Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi đó cũng ẩn chứa không ít những khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải .Một trong những khó khăn mà các doanh nghiệp trong nước đang phải đối mặt đó là sự cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài .Bởi vậy những doanh nghiệp Việt Nam muốn tồn tại và phát triển phải luôn đổi mới về quy mô hoạt động ,hình thức tổ chức ,công nghệ kinh doanh để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Để đáp ứng cho sự thay đổi này tất yếu các doanh nghiệp phải không ngừng bổ xung lao động cả về số lượng và chất lượng .Bởi lao động là nguồn gốc tạo ra của cải vật chất .Nó là một yếu tố không thể thiếu của bất kỳ tổ chức và doanh nghiệp nào : Đó là nguồn lực con người,nguồn lực vật chất và tài chính . Trong ba yếu tố đó con người luôn là yếu tố quan trọng nhất ,nó làm biến đổi các nguồn lực khác và làm tăng năng suất xã hội .Vì vậy lao động luôn là điều kiện không thể thiếu của bất kỳ một tổ chức nào ,một doanh nghiệp nào đó dù nhỏ hay lớn thì nhu cầu nhân lực là hang đầu và việc sử dụng và bố trí nhân lực như thế nào cho hợp lý sẽ quyết định đến sự thành công trong doanh nghiệp Là một sinh viên năm cuối khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực .,em nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề này .Vì vậy em quyết định chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả bố trí và sử dụng nhân lực hợp lý tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam” 2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đối tượng nghiên cứu :Với đề tài “Nâng cao hiệu quả bố trí và sử dụng nhân lực hợp lý tại công ty cổ phần XNK tổng hợp I”trong chuyên đề này em đi sâu vào tìm hiểu các hoạt động bố trí và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần XNK tổng hợp I Phạm vi nghiên cứu :Trong chuyên đề này em đi sâu nghiên cứu bố trí và sử dụng nhân lực đối với các nhân viên đang làm tại công ty 3.Mục đích nghiên cứu Trong quá trình thực tập em đi sâu vào tìm hiểu các hoạt động bố trí và sử dụng nhân lực tại công ty nhằm tìm ra những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó .Từ đó tìm ra các giải pháp để khắc phục ,nâng cao hiệu quả bố trí và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I ,nâng cao năng suất lao động góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp . 4.Phương pháp nghiên cứu Để hòan thành chuyên đề này em đã sử dụng phương pháp thống kê ,phân tích ,đánh giá và tổng hợp .Ngoài ra còn kết hợp với phương pháp phiếu điều tra trong quá trình tìm hiểu .Số phiếu phát ra là 25 phiếu ,nội dung của phiếu được trích trong phụ lục . 5.Kết cấu chuyên đề Chuyên đề gồm 3 chương Chương I: Những vấn đề lý luận về bố trí và sử dụng nhân lực hợp lý trong công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Chương II: Thực trạng bố trí và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Chương III:Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả bố trí và sử dụng nhân lực hợp lý tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương I:Những vấn đề lý luận về bố trí và sử dụng nhân lực hợp lý trong công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I 1.Vai trò bố trí và sử dụng nhân lực trong tổ chức 1.1 Khái niệm Nguồn nhân lực trong tổ chức bao gồm “tất cả những người lao động làm việc trong tổ chức đó ,còn nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người mà nguồn lực này bao gồm cả thể lực và trí lực”(Ths Nguyễn Vân Điềm và PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007)Giáo trình quản trị nhân lực ,Nxb LĐXH ,tr7) Bố trí và sử dụng nhân lực là quá trình sắp đặt nhân viên vào các vị trí ,khai thác và phát huy tối đa năng lực làm việc của nhân lực nhằm đạt được hiệu quả cao trong công việc . Mọi doanh nghiệp sau khi tuyển dụng nhân lực đều phải bố trí và sử dụng nhân lực,có nơi tiến hành bố trí rất đơn giản .Ngược lại có những nơi công tác bố trí nhân lực được chính quy hóa và được thống nhất về quan điểm 1.2 Vai trò bố trí và sử dụng nhân lực trong tổ chức Thực tế hiện nay rất nhiều doanh nghiệp gặp phải tình trạng vừa thừa và thiếu nhân sự.Thừa và thiếu ở chỗ có nhiều nhân viên nhưng ít người đáp ứng được yêu cầu công việc với sức ép ngày càng gia tăng .Và như vậy mục tiêu chung nhất của bố trí và sử dụng nhân lực là tạo lập sức mạnh thống nhất cho tổ chức và các nhóm làm việc ,phát huy được sở trường làm việc của mỗi người ,từ đó thúc đẩy nâng cao hiệu suất làm việc ,và qua đó hoàn thành mục tiêu chung của doanh nghiệp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Để thực hiện mục tiêu chung này cần đảm bảo 3 mục tiêu cụ thể sau đây: Bố trí và sử dụng nhân lực phải đảm bảo đúng số lượng và chất lượng nhân lực,đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .Xuất phát từ thực tế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong thu hút nhân lực ngày càng gia tăng ,bài tóan đảm bảo đủ số lượng và chất lượng trở thành cơ bản nhất và cũng làm bài toán khó khăn đòi hỏi doanh nghiệp phải làm tốt công tác hoạch định nhân sự Bố trí và sử dụng nhân lực phải đảm bảo đúng người đúng việc .Mục tiêu cần đạt được là đảm bảo sử dụng nhân lực đúng với năng lực ,sở trường và nguyện vọng của mỗi cá nhân nhằm gia tăng năng suất lao động và động lực làm việc của nhân viên . Bố trí và sử dụng nhân lực phải đảm bảo đúng thời hạn đảm bảo tính mềm dẻo và linh hoạt trong việc sử dụng lao động.Việc sử dụng lao động phải đảm bảo tránh các đột biến về nhân lực trong kinh doanh do tác động đến hưu trí ,bỏ việc.thuyên chuyển công tác …Hoặc trong trường hợp cần đa dạng hóa các loại hình hợp đồng lao động nhằm tiết kiệm chi phí nhân công đối với các doanh nghiệp mà hoạt động mang tính thời vụ 2.Các nguyên tắc bố trí và sử dụng nhân lực trong tổ chức Căn cứ từ chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp ,dựa vào quy mô kinh doanh và thực trạng thị trường lao động và quan trọng hơn dựa vào thực trạng nguồn nhân lực hiện có của doanh nghiệp để xác định xem doanh nghiệp cần có bao nhiêu cán bộ và nhân viên cho các chức danh cụ thể ,với những tiêu chuẩn gì và vào thời điểm nào sẽ cần.Do vậy nhà quản trị phải biết trù Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tính để trả lời câu hỏi làm thế nào để có nhân lực phù hợp và làm thế nào để nhân viên phát huy hết sở trường của chính mình Để trả lời được những câu hỏi đó phải bám sát các nguyên tắc sau đây:  Bố trí và sử dụngnhân lựcphải theo quy hoạch:  Trong bố trí và sử dụng nhân lực doanh nghiệp cần có quy hoạch cụ thể để đảm bảo đúng người đúng việc  Bố trí và sử dụng nhân lực phải đảm bảo đúng mục đích,mỗi doanh nghiệp cần thiết lập cho mỗi nhân viên một mục đích cần đạt được trong mỗi thời kỳ .Cũng cần lưu ý rằng là phải biết mạnh dạn trong việc bố trí và sử dụng nhân lực.Nhân sự giỏi là kết quả của quá trình bồi dưỡng mà nên ,cần mạnh tay sử dụng nhân viên để họ xông trong thực hiện những công việc nhiều thử thách .  Khi dự trù nhân lực,ngoài năng lực chuyên môn,bố trí và sử dụng nhân lực phải coi trọng phẩm chất đạo đức ,doanh nghiệp cần sử dụng các tiêu chuẩn liên quan đến bốn đức tính quan trọng của con người là:cần,kiệm ,liêm ,chính  Bố trí và sử dụng nhân lực theo lôgic hiệu suất: Việc bố trí và sử dụng nhân lực phải hướng vào nâng cao hiệu suất công việc “phải dùng người đúng chỗ đúng việc”.Việc bố trí và sử dụng nhân lực phải đảm bảo các yêu cầu sau:  Đảm bảo tính chuyên môn hóa ,thống nhất quy trình nghiệp vụ trên tòan hệ thống doanh nghiệp  Đảm bảo tính hợp tác giữa các cá nhân và nhóm ,mục tiêu ,quyền hạn và nghĩa vụ của mỗi cá nhân ,vị trí ,bộ phận trong doanh nghiệp phải được xác định rõ ràng  Đảm bảo có tầm hạn của quản trị phù hợp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bố trí và sử dụng nhân lực cũng xuất phát từ hiện thực của doanh nghiệp và năng lực của cá nhân ,bố trí và sử dụng nhân lực như vậy phải căn cứ đúng sở trường và các tố chất cũng như mức độ mà mỗi người có thể đạt được .Hơn nữa việc bố trí và sử dụng nhân lực theo nguyên tắc hiệu suất sẽ yêu cầu doanh nghiệp sử dụng nhân viên theo đúng trình độ của họ .  Bố trí và sử dụng nhân lực theo lôgic tâm lý xã hội Khi các doanh nghiệp chú trọng đến yếu tố tâm lý xã hội trong quá trình xây dựng các nhóm thì sẽ đảm bảo nâng cao được hiệu suất lao động chung của cả nhóm .  Bố trí và sử dụng nhân lực phải lấy sở trường làm chính Khi bố trí và sử dụng nhân lực theo chuyên môn của từng cá nhân nhằm đảm bảo mỗi nhân viên hứng thú khi thực hiện đúng chuyên môn .Một nhân viên thường có năng lực trên nhiều lĩnh vực khác nhau có thể tham gia vào nhiều công việc khác nhau.Tuy nhiên ,nhà quản trị cần sử dụng phương pháp phân tích đánh giá năng lực để xem xét lĩnh vực chuyên môn nào nhân viên nổi trội nhất và có ích cho tổ chức  Dân chủ tập trung trong bố trí và sử dụng nhân lực Bố trí và sử dụng nhân lực phải được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ tập trung .Thống nhất từ cấp cao nhất nhưng phải phân quyền rộng rãi cho các cấp trong hệ thống doanh nghiệp. 3. Nội dung bố trí và sử dụng nhân lực hợp lý trong tổ chức Bố trí nhân lực bao gồm :các hoạt động định hướng (hay còn gọi là hội nhập) đối với người lao động khi bố trí họ vào việc làm mới nhằm làm cho họ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thích nghi với môi trường làm việc ,bố trí lại lao động thông qua thuyên chuyển ,đề bạt và xuống chức hay còn gọi là quá trình biên chế nội bộ doanh nghiệp .Các doanh nghiệp hay tổ chức sẽ động viên sự đóng góp của người lao động ở mức cao nhất ,tăng năng suất lao động ,nếu quá trình nhân lực được thực hiện có chủ định và hợp lý .Mặt khác ,các dạng thôi việc như :giãn thợ ,sa thải ,tự thôi việc cũng gây ra những tổn thất ,khó khăn nhất định cho cả hai phía và do đó cũng đòi hỏi phải thực hiện một cách chủ động và hiệu quả tới mức có thể nhất . 3.1 Định hướng Định hướng “là một chương trình được thiết kế nhằm giúp người lao động mới làm quen với doanh nghiệp và bắt đầu công việc một cách có hiệu suất”(Ths Nguyễn Vân Điềm và PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007)Giáo trình quản trị nhân lực ,Nxb LĐXH ,tr118) Một chương trình định hướng được thiết kế và thực hiện tốt sẽ tạo điều kiện giúp người lao động mới rút ngắn thời gian làm quen với công việc ,nhanh chóng đạt năng suất cao ,giảm chi phí nhập việc.Các chương trình định hướng thường mang là hoạt động ban đầu đối với các nhân viên khi tham gia vào công ty .Đồng thời một chương trình định hướng tốt sẽ rút người lao động mới rút ngắn thời gian hòa nhập vào cuộc sống lao động trong doanh nghiệp ,nhanh chóng làm quen với môi trường mới ,có ảnh hưởng tích cực tới hành vi và đạo đức và thái độ của người lao động ,góp phần lôi cuốn họ thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp ,tạo ra sự đồng lòng và tự nguyện giữa người lao động và doanh nghiệp ,khiến cho người lao động cảm thấy thoải mái và công ty như một mái nhà chung .Với một chương trình định hướng có hiệu quả ,số người di chuyển khỏi doanh nghiệp ngay từ những tháng đầu tiên cũng giảm rõ rệt và nhờ đó giảm được các chi phí liên quan . Một chương trình định hướng nên bao gồm các thông tin về: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chế độ làm việc bình thường hàng ngày (giờ làm việc ,nghỉ ngơi,ăn trưa …) Các công việc hàng ngày cần phải làm và cách thực hiện công việc . Tiền công và phương thức trả công . Tiền thưởng ,các phúc lợi và dịch vụ . Các nội quy,quy định về kỷ luật và an toàn lao động Các phương tiện phục vụ sinh hoạt ,thông tin và y tế Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp Mục tiêu ,nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ,các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp ,quá trình sản xuất các sản phẩm và dịch vụ đó . Lịch sử và truyền thống của doanh nghiệp Các giá trị cơ bản của doanh nghiệp Các thông tin đó có thể cung cấp cho người lao động liên tục trong vài giờ hoặc vài tuần đầu tiên ,nhân viên có thể tham gia vào các chương trình định hướng một cách quy mô với sự sử dụng của nhiều phương pháp khác nhau như: Phỏng vấn ,gặp gỡ ,thảo luận theo nhóm ,sử dụng sổ tay nhân viên ,xem phim video ,tham quan …Khi thiết kế và thực hiện chương trình chúng ta cần quan tâm những vấn đề sau:  Các nội dung định hướng ,thời gian ,địa điểm và phương pháp thực hiện cần được thiết kế và lập thành chương trình ,in thành văn bản và gửi tới người lao động và những người có liên quan(người lãnh đạo trực tiếp ,người đỡ đầu ,bộ phận quản lý nguồn nhân lực ..) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Những ấn tượng và kỳ vọng cần đạt được trong chương trình cần được thiết kế một cách cẩn thận ,không nên quá cầu kỳ và cao quá  Lượng thông tin được cung cấp trong chương trình không nên quá nhiều,cũng không nên quá sơ sài,nói chung phải rõ ràng và dễ hiểu  Mỗi người lao động cần được giúp đỡ bởi một người đỡ đầu .,đây là cách giúp đỡ nhân viên mới ,bao gồm kèm cặp ,chỉ bảo và đánh giá  Vai trò quan trọng của người lãnh đạo trực tiếp phải được thông qua sự ủng hộ chương trình định hướng của công ty hoặc trực tiếp thực hiện và tham gia thực hiện các hoạt động của công ty Cần kết hợp sử dụng các thông tin bằng miệng và các thông tin bằng văn bản .Ngày nay các thông tin bằng văn bản thường có xu hướng thể hiện dưới dạng sổ tay nhân viên . 3.2 Biên chế nội bộ Quá trình biên chế nội bộ “ là quá trình bố trí lại người lao động trong nội bộ doanh nghiệp để nhằm đưa đúng người vào đúng việc” ”(Ths Nguyễn Vân Điềm và PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007)Giáo trình quản trị nhân lực ,Nxb LĐXH ,tr121) Mục tiêu cơ bản của biên chế nội bộ trong doanh nghiệp là để đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh, và làm cho các nhu cầu trưởng thành và phát Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 triển của các cá nhân phù hợp với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp ,với phương châm đôi bên cùng có lợi Biên chế nội bộ bao gồm các hoạt động thuyên chuyển ,đề bạt và xuống chức Thuyên chuyển “là việc chuyển người lao động từ công việc này sang công việc khác hoặc từ địa dư này sang địa dư khác.” ”(Ths Nguyễn Vân Điềm và PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007)Giáo trình quản trị nhân lực ,Nxb LĐXH ,tr121) Thuyên chuyển có thể được đề xuất từ phía doanh nghiệp (thuyên chuyển không tự nguyện) khi có các kế hoạch hay sự di chuyển nhân viên ,cũng có thể đề xuất từ phía người lao động với sự chấp nhận của doanh nghiệp (thuyên chuyển tự nguyện) Nguyên nhân doanh nghiệp thuyên chuyển nhân viên  Để điều hòa nhân lực giữa các bộ phận hoặc cắt giảm chi phí ở những bộ phận mà công việc kinh doanh đang bị suy giảm ,hay các bộ phận dư thừa lao động  Để lấp các vị trí còn trống do các lý do như mở rộng sản xuất ,chuyển đi ,chết ,về hưu ,chấm dứt hợp đồng .  Để sửa chữa những sai sót trong bố trí lao động,đây là hoạt động thường niên xảy ra hàng năm Các dạng của thuyên chuyển bao gồm: Thuyên chuyển sản xuất :xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh ,để điều hòa lao động ,để tránh phải giãn thợ, Thuyên chuyển thay thế: nhằm lấp vào các vị trí còn trống ,do các lý do như nghỉ hưu ,ốm đau Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thuyên chuyển sữa chữa sai sót:nhà quản trị áp dụng hình thức này để sửa chữa các sai sót trong tuyển dụng hay bố trí lao động ,đây là việc làm diễn ra thường xuyên Xét về mặt thời gian có 2 loại như sau: Thuyên chuyển tạm thời :thuyên chuyển trong một thời gian ngắn để điều hòa lao động ,tận dụng lao động tạm thời … Thuyên chuyển lâu dài :thuyên chuyển trong 1 thời gian dài để đáp ứng yêu cầu sản xuất ,sữa chữa những sai sót trong bố trí và sử dụng lao động ,để tận dụng năng lực cán bộ,giúp người lao động hòan thiện các kỹ năng trong công việc khác nhau Các yêu cầu cơ bản đối với công tác thuyên chuyển Hoạt động thuyên chuyển này cần quy định rõ ràng về người có quyền đề xuất việc thuyên chuyển và người có quyền và chịu trách nhiệm về việc ra quyết định thuyên chuyển ,thông thường những người lãnh đạo bộ phận và những người có quản lý là những người có quyền đề xuất việc thuyên chuyển .Phòng nhân lực có vai trò điều tiết,chỉ đạo,xem xét các vấn đề cũng như trực tiếp đề xuất việc thuyên chuyển ,các quyết định cuối cùng thuộc về người lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp . Khi thuyên chuyển cần đảm bảo sự phù hợp giữa trình độ của người lao động và vị trí làm việc mới ,tiến hành các hoạt động đào tạo và phát triển nhằm cung cấp các kỹ năng cần thiết cho người lao động ,giúp người lao động hoàn thiện các kỹ năng ở các vị trí công việc khác nhau . Cần chú ý về tiền công ở vị trí hiện tại và tiền công ở vị trí làm việc mới ,đây là điều quan trọng trong hoạt động thuyên chuyển giúp người lao động yên tâm công tác Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Việc thuyên chuyển đối với người lao động có vấn đề về kỷ luật cần phải thực hiện bởi các thủ tục chặt chẽ ,phải có biện pháp giáo dục trước khi thuyên chuyển ,phải được người lãnh đạo ở bộ phận mới chấp nhận .Hoạt động thuyên chuyển này phải chú ý đến bộ phận thuyên chuyển đến . Đề bạt Đề bạt (thăng tiến)là “ việc đưa người lao động vào một vị trí việc làm có tiền lương cao ,có uy tín và trách nhiệm lớn hơn ,có các điều kiện làm việc tốt hơn và các cơ hội phát triển nhiều hơn.” ”(Ths Nguyễn Vân Điềm và PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007)Giáo trình quản trị nhân lực ,Nxb LĐXH ,tr122) Mục đích của đề bạt là biên chế người lao động vào các vị trí làm việc còn trống mà vị trí đó được doanh nghiệp đánh giá là cao hơn vị trí của họ , nâng cao hiệu quả trong hoạt động bố trí nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu biên chế cán bộ và phát triển của doanh nghiệp ,đồng thời để đáp ứng nhu cầu phát triển của các cá nhân người lao động. Có hai loại đề bạt Đề bạt ngang: tức là chuyển người lao động từ một vị trí làm việc ở một bộ phận này sang một vị trí làm việc ở một bộ phận khác mà không làm ảnh hưởng đến người lao động , Đề bạt thẳng :chuyển người lao động từ một vị trí làm việc hiện tại tới một vị trí cao hơn trong cùng một bộ phận ,do đó hoạt động đề bạt này thường rất được người lao động trông chờ Các tác dụng của đề bạt sẽ theo hướng tích cực với doanh nghiệp nếu công tác tổ chức được thực hiện tốt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực và phát triển của doanh nghiệp đồng thời tận dụng tài năng của người lao động ,nâng cao vị thế của doanh nghiệp  Khuyến khích được người lao động phục vụ tốt nhất theo khả năng của mình và phấn đấu nâng cao trình độ nghề nghiệp ,đẩy mạnh các hoạt động đào tạo  Đây cũng là một trong những tiêu thức giữ chân lao động hay thu hút lao động giỏi đến với doanh nghiệp Các yêu cầu đối với hoạt động đề bạt Các quyết định đề bạt cần được đưa ra trước hết trên cơ sở yêu cầu của công việc có thể là yêu cầu trước mắt cũng như các yêu cầu lâu dài ,tức là có những vị trí trống cần được biên chế người lao động và yêu cầu về vị trí đó với người lao động thực hiện về trình độ đào tạo,về kiến thức và kỹ năng ,kinh nghiệm và các phẩm chất khác Người lao động chỉ có thể được đề bạt khi họ đáp ứng được yêu cầu công việc ,đôi khi phải căn cứ vào tiềm năng của họ và thâm niên công tác Hoạt động đề bạt chỉ có tác dụng khi doanh nghiệp cần có các chính sách hợp lý ,khuyến khích sự phát triển của các cá nhân và các thủ tục rõ ràng và nhất quán ,nhanh chóng nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với người lao động Một chính sách đề bạt tốt nên thể hiện quan điểm của nhà quản lý là khuyến khích và quan tâm đến việc đề bạt nhằm tạo tiền công cao hơn ,công việc tốt hơn cho người lao động Các doanh nghiệp ,hay các tổ chức cũng nên xây dựng và sử dụng các thang tiến bộ trong nghề nghiệp (thang công việc,con đường công việc )giúp người lao động nhìn thấy được các khả năng tiến bộ trong doanh nghiệp để họ có các kế hoạch về đào tạo và tích lũy kinh nghiệm trong tương lai.Hệ thống Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thang tiến bộ có thể theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang ,và những đòi hỏi yêu cầu công việc đối với người lao động Xuống chức Xuống chức là “việc đưa người lao động đến một vị trí việc làm có cương vị và tiền lương thấp hơn ,có trách nhiệm và cơ hội ít hơn”. ”(Ths Nguyễn Vân Điềm và PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007)Giáo trình quản trị nhân lực ,Nxb LĐXH ,tr122) Xuống chức thường là kết quả của việc giảm biên chế hay kỷ luật,hoặc là để sữa chữa việc bố trí lao động không đúng trước đó (do trình độ của cán bộ hay do việc sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu của công việc,)Xuống chức thường là yêu cầu khách quan không xuất phát từ phía người lao động. Xuống chức phải được thực hiện trên cơ sở theo dõi và đánh giá chặt chẽ ,công khai tình hình thực hiện công việc của người lao động,tránh trường hợp gây bất đồng 3.3 Thôi việc Thôi việc là một quyết định chấm dứt quan hệ lao động giữa cá nhân người lao động và tổ chức .Quyết định đó có thể do nguyên nhân về kỷ luật lao động ,về kinh tế ,hoặc do nguyên nhân cá nhân .Cho dù đó là nguyên nhân gì thì vai trò của phòng nhân lực là tìm những biện pháp để sự chia tay giữa những người lao động và doanh nghiệp được diễn ra một cách ít tổn hại nhất cho cả hai phía Trên thực tế có ba dạng thôi việc như sau:giãn thợ ,sa thải và tự thôi việc Giãn thợ là sự chấm dứt quan hệ lao động giữa người lao động và doanh nghiệp do lý do sản xuất kinh doanh yếu kém ,hay các hợp đồng lao động . Sa thải là các quyết định đối với người lao động bị mắc lỗi nghiêm trọng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tự thôi việc là quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của cá nhân người lao động 4.Sự cần thiết nâng cao hiệu quả bố trí và sử dụng nhân lực hợp lý trong công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Nhân lực là yếu tố đầu vào rất quan trọng tại mỗi doanh nghiệp ,nguồn lực này quyết định sự phát triển và thành công của các nguồn lực khác trong doanh nghiệp như máy móc,công nghệ ,đất đai và vốn….Một doanh nghiệp dù có máy móc ,thiết bị hiên, tài chính dồi dào ,một nhà quản trị tài giỏi năng động …nhưng nếu không có đội ngũ lao động giỏi nhiệt tình trong công vịêc thì doanh nghiệp đó cũng không thể hoạt động được.Như vậy để có một đội ngũ lao động chất lượng thì đó là sự tồn tại và phát triển phồn vinh của một doanh nghiệp . Để có một đội ngũ lao động giỏi đã khó ,sử dụng những lao động này lại càng khó hơn vì vậy ngoài việc đãi ngộ tốt doanh nghiệp cần phải bố trí và sử dụng nhân lực một cách hợp lý nhất sao cho nguồnnhân lựcmang lại hiệu quả cao trong công việc . Bố trí và sử dụng tốt ngoài việc có thể đem lại hiệu quả cao trong công việc còn có thể tránh được các thiệt hại cho doanh nghiệp như :năng suất lao động kém,chất lượng sản phẩm kém ,tai nạn lao động ,không thực hiện được chức năng của mình ….tất cả đều ảnh hưởng đến lợi nhuận ,uy tín của doanh nghiệp . Con người là tài sản quan trọng nhất mà một doanh nghiệp có.Sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào tính hiệu quả của cách quản lý con người của bạn _bao gồm cả các quản lý con người của chính bản thân mình ,quản lý nhân viên ,khách hàng ,nhà cung cấp và người cho vay như thế nào ! Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cung cách quản lý ,môi trường làm việc mà bạn đem lại cho nhân viên của mình và cách truyền đạt những giá trị và mục đích sẽ quyết định sự thành công của bạn cũng như thành công của doanh nghiệp . Để đạt được mục tiêu và thực hiện các kế hoạch chiến lược bạn cần phải liên kết chặt chẽ ,bố trí các chính sách nhân lực và các thủ tục với mục tiêu kinh doanh .Chẳng hạn bạn cần biết rõ khi nào và tại sao phải tuyển dụng nhân viên ,bố trí nhân viên phù hợp ,bạn mong đợi những gì ở họ ,bạn sẽ khen thưởng hoặc kỷ luật nhân viên thế nào để họ phải đạt được các mục tiêu chiến lược kinh doanh . Đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa chất lượng nhân viên ,sử dụng nhân viên đóng vai trò cốt yếu quyết định sự thành công trong kinh doanh .Chính nhân tố con người tạo ra năng suất và hiệu quả làm việc khiến chất lượng hoạt động của cả doanh nghiệp được nâng cao .Hơn nữa ,những người mới tuyển vào làm việc được bố trí công việc phù hợp trong doanh nghiệp ,hay bất cứ tổ chức nào sẽ tạo ra văn hóa trong kinh doanh .Đây là điểm có thể làm nổi bật lên vị thế và sự khác biệt của một doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh . Có rất nhiều cách để nâng cao hiệu quả thực thi của công tác nhân lực nhưng cách hiệu quả hơn cả là bố trí và sử dụng nhân lực có hiệu quả ,nó chính là một sự đãi ngộ tốt nhất dành cho người lao động .Bạn có thể tuyển rất nhiều nhân viên giỏi nhưng những người đó cũng không thể làm được việc nếu bạn bố trí cho họ một công việc không liên quan gì đến chuyên môn ,điều này sẽ làm cho người lao động không có hứng thú trong công việc dẫn đến năng suất lao động giảm ,hiệu quả công việc không cao …. Trong một công ty ,Giám đốc luôn là người đứng đầu nhưng giám đốc chưa hẳn đã là người giỏi nhất .Giám đốc chỉ biết sử dụng những người giỏi hơn mình (bố trí và sử dụng nhân lực thích hợp ).Vì vậy việc tăng cường hiệu lực Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -