Tài liệu Một số biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT số 3 – Bảo Thắng

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI TRƯỜNG THPT SỐ 3 – BẢO THẮNG Một số biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT số 3 – Bảo Thắng Họ và tên tác giả: Vi Thị Hoài Mơ Chức vụ: Phó hiệu trưởng Tổ chuyên môn: Văn – Sử - GDCD Đơn vị công tác: Trường THPT số 3 – Bảo Thắng Bảo Thắng, tháng 3 năm 2012 PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài ‘‘Mọi cuộc cải cách giáo dục đều bắt nguồn từ người giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng yếu tố quyết định chính là thầy cô giáo và cán bộ quản lí giáo dục.’’ ( Khuyến cáo của Unessco về giáo dục) Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã khẳng định: “Phát triển giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội, của nhà nước và của mỗi cộng đồng, của từng gia đình và của mỗi công dân”. Trong những năm gần đây được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước trường THPT số 3 – Bảo Thắng đã khang trang hơn với 2 dãy nhà 3 tầng với 18 phòng học, khu nhà hiệu bộ mới được đưa vào sử dụng từ tháng 2/2012. Tuy nhiên ngoài phòng học, phòng làm việc cần có phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, vườn hoa, cây cảnh, đầu tư trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Đặc biệt, việc xây dựng đầu tư theo các tiêu chí: “ Trường học thân thiện- học sinh tích cực” tạo được môi trường tốt nhất cho việc dạy của thầy và việc học của trò là vấn đề khó với địa bàn còn nhiều khó khăn. Trong khi sự đầu tư của nhà nước thì có hạn, muốn xây dựng và phát triển nhà trường, ngoài sự đầu tư của nhà nước nếu không có sự hỗ trợ của cha mẹ học sinh, sự đóng góp của cả cộng đồng thì khó có thể thành công được. Bởi ngoài sự lãnh đạo, giúp đỡ của cơ quan chủ quản cấp trên, chỉ có chủ trương xã hội hóa giáo dục mới khắc phục nhanh những khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, huy động sức mạnh của toàn xã hội hướng về giáo dục là cả một vấn đề hết sức khó khăn đối với một ngôi trường vùng còn khó khăn về kinh tế. Một mặt, do dân cư còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến học tập của con em, nhiều phụ huynh còn có tư tưởng khoán trắng con em cho nhà trường, có khi cả năm không tham gia hội họp một lần nào, thậm chí không biết con học thầy cô nào, lớp nào trong khối. Mặt khác, công tác XHHGD hiện nay còn gặp nhiều bất cập do không có người chuyên về công tác này, cha mẹ học sinh thì làm việc theo sự tự nguyện khi thấy việc làm đó đem lại lợi ích cho con em họ chứ chưa được trang bị những kiến thức nhất định về công tác XHHGD. Vì vậy, để làm sao có biện pháp tuyên truyền huy động để không những cha mẹ học sinh, mà các tổ chức xã hội đều hướng về nhà trường bằng cả tâm huyết để làm sao con em có môi trường học tập tốt, Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương quan tâm nhiều đến sự phát triển của nhà trường. Từ những trăn trở ấy, bản thân tôi và Ban giám hiệu nhà trường đã có cách làm để thu hút được các bậc cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội cùng với nhà trường đẩy mạnh công tác XHHGD nhờ đó trong những năm qua cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm nhà trường đã thay đổi làm cho nhà trường đã thực sự là trung tâm văn hóa của địa phương ngày càng thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Phần lớn các phụ huynh học sinh đều có chung quyết tâm đầu tư đóng góp để xây dựng cơ sở vật chất, với mong muốn con em có môi trường học tập tốt hơn. Qua hơn ba năm, tích cực huy động xã hội hóa giáo dục để xây dựng và phát triển nhà trường, bản thân tôi đã rút ra được: “Một số biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT số 3 – Bảo Thắng” II. Mục đích nghiên cứu Xác định cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của công tác XHHGD trong trường THPT nói chung và trường THPT số 3 – Bảo Thắng nói riêng. Tiến hành đánh giá, điều tra thực trạng của công tác XHHGD trong nhà trường, phân tích nguyên nhân, tìm ra những yếu tố liên quan đến công tác XHHGD ở trường THPT số 3 – Bảo Thắng. Đề xuất một số biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác XHHGD ở trường THPT số 3 – Bảo Thắng trong giai đoạn hiện nay. III. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu các tài liệu của Đảng về Giáo dục - Đào tạo, của Bộ giáo dục và Đào tạo, các ngành có liên quan. Nghiên cứu các giáo trình, tài liệu, các kinh nghiệm thực tiễn về công tác xã hội hóa giáo dục. Điều tra tìm hiểu tâm tư nguyện vọng từ các đồng nghiệp đi trước, đội ngũ CBGVCNV đang công tác, phụ huynh học sinh, và học sinh trong toàn trường. PHẦN II NỘI DUNG I/ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC 1. Cơ sở khoa học về công tác xã hội hóa giáo dục 1.1. Khái niệm xã hội hóa giáo dục XHHGD là “huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của nhà nước”. Nghị quyết 90-CP của Chính phủ ngày 21-8-1997 đã xác định khái niệm XHHGD như sau, đó là: là vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân, của toàn xã hội vào sự phát triển sự nghiệp giáo dục; là xây dựng cộng đồng trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các cơ quan nhà nước, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp đóng tại địa phương và của từng người dân đối với việc tạo lập và cải thiện môi trường kinh tế xã hội lành mạnh thuận lợi cho hoạt động giáo dục; là mở rộng các nguồn đầu tư, khai thác các tiềm năng về nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội (kể cả từ nước ngoài ); phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực này. Cuộc vận động XHHGD có 3 nội dung chủ yếu: Một là tạo ra phong trào học tập sâu rộng trong toàn xã hội theo nhiều hình thức, vận động toàn dân, trước hết là những người trong độ tuổi lao động thực hiện học tập suốt đời để làm việc tốt hơn, thu nhập cao hơn và có cuộc sống tốt đẹp hơn, làm cho xã hội ta trở thành xã hội học tập. Hai là vận động toàn dân chăm sóc thế hệ trẻ, tạo môi trường giáo dục tốt lành, phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục trong nhà trường với giáo dục ở gia đình và ngoài xã hội; tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ đảng, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các đoàn thể quần chúng, các doanh nghiệp… đối với sự nghiệp giáo dục. Ba là nâng cao ý thức trách nhiệm và sự tham gia của toàn dân, của mỗi người đối với giáo dục nhằm củng cố, tăng cường hiệu quả của hệ thống giáo dục để phục vụ tốt việc học tập của nhân dân. Như vậy XHHGD không chỉ là công việc của ngành giáo dục mà là sự nghiệp của toàn dân, của mọi tổ chức kinh tế xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước. XHHGD không là một giải pháp ngắn hạn trong lúc ngân sách nhà nước dành cho giáo dục còn hạn hẹp mà là một giải pháp lâu dài, mang tính chiến lược. XHHGD nhằm đến thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, làm cho không chỉ thế hệ trẻ mà là mọi người dân được hưởng các quyền lợi mà giáo dục đem đến đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi người dân, mọi tổ chức chính trị-kinh tế-văn hoá xã hội phát huy cao nhất trách nhiệm và năng lực của mình đóng góp cho cho sự nghiệp giáo dục. XHHGD còn nhằm đến mục tiêu xây dựng xã hội học tập trên đất nước, hình thành thói quen học suốt đời trong từng người dù là trí thức hay lao động chân tay, dù trẻ hay cao tuổi. 1. 2. Một số cơ sở pháp lý về công tác xã hội hóa giáo dục Trong Nghị quyết Hội nghị lần hai Ban chấp hành TW Đảng khóa VIII đã chỉ rõ: “ Mọi người chăm lo cho giáo dục, các cấp ủy và tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế - xã hội, các gia đình và các cá nhân đều có trách nhiệm tích cực góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực, tài lực cho giáo dục – đào tạo. Kết hợp giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh ở mọi nơi, trong cộng đồng, từng tập thể. Điều 12 Luật giáo dục đã ghi: “Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục, thực hiện đa dạng hóa các loại hình trường và hình thức giáo dục, khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển giáo dục. Mọi tổ chức gia đình và công dân đều có trách nhiệm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn” Trong bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị của Ngành Giáo dục tổng kết bốn năm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, sơ kết ba năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và tổng kết năm học 2010-2011 có nêu: “…Cùng với tăng cường đầu tư của Nhà nước, phải thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa để thu hút nhiều nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục...” Nghị quyết Đại hội lần XIV của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai cũng nêu rõ: “Đẩy mạnh công tác xã hội hoá về giáo dục, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển giáo dục, đào tạo.” Công văn số 5358/BGDĐT – GDTrH V/V Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Phổ thông năm học 2011-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu: “Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục”. 2. Thực trang công tác XHHGD ở trường THPT số 3 – Bảo Thắng 2.1. Một số nét về tình hình nhà trường. Trường THPT số 3 – Bảo Thắng được thành lập theo quyết định số 135/QĐUBND tỉnh Lào Cai ngày 09/4/2002. Trường THPT số 3 – Bảo Thắng nằm trên địa bàn Thị trấn Phong Hải huyện Bảo Thắng, cách thành phố Lào Cai 24 km về phía bắc. Là một thị trấn rộng với 19 thôn bản nhưng trong đó có tới 15 thôn bản thuộc diện đặc biệt khó khăn, gồm 8 dân tộc anh em chung sống ( như Kinh, Tày, Dao, Nùng, Giáy, H’Mông,...). Điều kiện kinh tế đồng bào còn gặp nhiều còn khó khăn, thu nhập thấp, chủ yếu từ nghề làm ruộng, trồng rừng, chỉ có một số ít là công nhân nông trường chè và buôn bán nhỏ. Địa bàn tuyển sinh của nhà trường gồm 5 xã, thị trấn, phần lớn học sinh ở xa trường, nơi xa nhất 15 km, điều kiện đi lại, ăn ở của học sinh gặp nhiều khó khăn, nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập của các em. Năm học 2011- 2012 nhà trường có 15 lớp với hơn 500 học sinh. Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên là gồm 42 đồng chí. Chi bộ gồm 10 đồng chí đảng viên. Năm học 2010 – 2011 nhà trường đã có nhiều giải pháp tích cực ngay từ đầu năm học trong công tác giáo dục toàn diện học sinh nên kết quả học tập và rèn luyện của học sinh được nâng lên rõ rệt so với năm học trước cụ thể: Học lực Giỏi: 6HS ( tăng 0,15%), Khá: 146HS (tăng 3,51%), tỉ lệ học lực yếu : 89HS ( giảm 3,31%). Tỉ lệ tốt nghiệp THPT ổn định trong 3 năm gần đây và cao hơn mặt bằng chung của tỉnh, luôn đứng trong tốp 10/28 trường THPT: năm học 2008 - 2009: 81,15%; năm học 2009 - 2010: 88,61% ; năm học 2010 -2011: 95,91%. Kết quả thi ĐH-CĐ các năm đạt trên 40%, điểm trung bình năm 2009-2010 xếp thứ 3 so với toàn tỉnh. Năm 2010-2011 đạt trên 50%, điểm trung bình là 10,24 xếp thứ 6 so với toàn tỉnh. Các danh hiệu thi đua nhà trường đạt được: Đứng thứ nhì trong các trường THPT thuộc nhóm 2. Tập thể nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc. Đội ngũ CB, GV, NV: Có 4 GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp trường, 4 GV đạt danh hiệu GVCN giỏi, 16đ/c đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 08 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; Chi bộ Đảng đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh; các tổ chức, đoàn thể, các hội đều đạt thành tích xuất sắc đã được khen thưởng. Kết quả trên chưa phải là cao so với nhiều trường THPT, nhưng với một nhà trường mới thành lập được 10 năm đó cũng là những kết quả đáng khích lệ của thầy và trò. Đạt được những kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của đội ngũ quản lý, các tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là tập thể thầy cô giáo và học sinh của nhà trường. Tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu, cán bộ quản lý và tập thể nhà trường cần phải cố gắng tìm giải pháp tốt hơn nữa để đưa nhà trường phát triển hơn đáp ứng được nhu cầu của xã hội và của địa phương trong thời đại mới. 2.2. Những thuận lợi, khó khăn về cơ sở vật chất nhà trường. 2.2.1. Thuận lợi Đa số phụ huynh học sinh quan tâm đến học tập của con em mình và công tác giáo dục của nhà trường. Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng phòng học 1 ca, ngoai ra còn có phòng máy vi tính dùng cho học sinh thực hành, máy chiếu Projector, phòng thực hành Lý- Kĩ thuật công nghiệp, Hóa – Sinh… Dãy nhà hiệu bộ mới đã được đưa vào sử dụng, cơ bản đáp ứng đủ các phòng lãnh đạo, phòng tổ chuyên môn, hành chính, kế toán … 2.22.. Những khó khăn về cơ sở vật chất nhà trường Các thiết bị dạy học của nhà trường đã xuống cấp cần được nâng cấp, sửa chữa, bổ sung như hệ thống máy tính được cấp từ năm 2006 đến nay xuống cấp, hỏng hóc nhiều, nhà trường chưa có phòng học tiếng để đáp ứng dạy học môn Tiếng Anh và Trung Quốc. Khuôn viên nhà trường như vườn hoa, cây cảnh,…trong những năm gần đây có đầu tư trồng mới và chăm sóc tuy nhiên cảnh quan chưa đẹp, các bồn hoa của nhà trường chưa mang tính bền vững. Sân trường là sân đất ẩm thấp lầy trong mùa mưa, bụi khi nắng lên. 3. Thực trạng công tác huy động xã hội hóa giáo dục Từ năm học 2008 – 2009 trở về trước công tác XXHGD còn nhiều khó khăn. Trên địa bàn chỉ có chính quyền địa phương và các trường mầm non, tiểu học, THCS và một đơn vị bộ đội địa phương. Công tác XHHGD còn nhiều hạn chế về công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương XHH chưa được thực hiện đúng mức dẫn tới một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân, cán bộ Đảng viên chưa nhận thức đúng đắn quan điểm của Đảng, Nhà nước về XHHGD. Các văn bản liên quan đến công tác giáo dục chậm được ban hành. Đây là công việc hết sức khó khăn, Đảng ủy, chính quyền địa phương chưa có những văn bản cụ thể về việc phát triển giáo dục, sức lan tỏa yếu. Vì vậy các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn chưa có nhiều đóng góp lớn cho việc xây dựng và phát triển nhà trường. Trên cơ sở đó lãnh đạo nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác XHHGD và trình Huyện ủy, UBND huyện Bảo Thắng duyệt. Họp trao đổi thống nhất với Hội Cha mẹ học sinh trong nhà trường. Được sự nhất trí, ủng hộ của chính quyền địa phương, Hội Cha mẹ học sinh từ năm học 2009-2010 nhà trường đã triển khai thực hiện công tác XHHGD với những giải pháp cụ thể và bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ. II/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC 1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền. 1.1. Ý nghĩa Việc tuyên truyền phải làm sao để mọi người hiểu ra rằng: Nếu toàn xã hội và các gia đình quan tâm với công tác XHHGD thì con em họ được hưởng môi trường giáo dục tốt hơn. Việc tuyên truyền phải là một chủ trương đúng đắn với ý nghĩa tất cả những gì tốt đẹp nhất đều giành cho thế hệ trẻ, cải thiện điều kiện học tập của học sinh, đổi mới cách dạy của thầy và cách học của trò.v.v… Tuyên truyền ở đây không chỉ dừng lại sử dụng panô, áp phích mà cần phải tuyên truyền sâu rộng đến tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường. Chính bản thân họ sẽ hiểu ra rằng nếu thiếu thốn trang thiết bị dạy học, môi trường sư phạm không đảm bảo thì hiệu quả công tác giảng dạy sẽ không cao, chất lượng giáo dục thấp, uy tín nhà trường sẽ bị giảm đi. Ngược lại, nếu nhà trường có điều kiện tốt thì bản thân mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong công việc, hiệu quả công tác cao hơn, uy tín nhờ đó mà được nhân lên trong lòng nhiều người và sẽ được cả cộng đồng đồng tình thống nhất giúp đỡ. 1.2. Nội dung Tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà Nước, Chính phủ của UBND tỉnh, huyện…về công tác XHHGD cụ thể như Nghị quyết TW 2 khóa VIII về giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về XHHGD; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về một số chính sách khuyến khích xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hoá, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai… Tuyên truyền ý nghĩa của công tác XHHGD với toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, với phụ huynh học sinh để từ đó thấy được tầm quan trọng của công tác XHHGD đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung và sự phát triển của nhà trường nói riêng. Để mọi người hiểu rằng sự nghiệp giáo dục không chỉ là nhiệm vụ riêng của nhà trường mà đó là nhiệm vụ chung của toàn xã hội trong đó nhà trường có vai trò chính. 1.3. Cách làm Đối với Lãnh đạo nhà trường: Thường xuyên cập nhật thông tin, quán triệt các quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền về công tác XHHGD. Họp định kỳ chi bộ vào cuối tháng tổ chức tuyên truyền, giao trách nhiệm cho các tổ chức trong nhà trường, các Đảng viên cùng thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Phải xây dựng kế hoạch về công tác XHHGD cụ thể, chi tiết theo từng năm học. Tổ chức họp tham khảo ý kiến hội đồng giáo viên để đưa ra những biện pháp cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng bộ phận để triển khai thực hiện. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường: Thông qua các buổi họp hội đồng, họp chuyên môn nhà trường tổ chức tuyên truyền, nêu rõ chủ trương mục đích huy động XHHGD, xây dựng nội dung cụ thể chi tiết cho giáo viên khi triển khai tới từng phụ huynh học sinh thông qua các buổi họp định kỳ trong năm, giáo viên lắng nghe phản hồi của phụ huynh học sinh tổng hợp những ý kiến chung nhất để xây dựng kế hoạch thực hiện sau đó thông báo lại cho ban đại diện Cha mẹ các lớp để tạo được sự đồng thuận cao nhất. Đối với lãnh đạo, nhân dân địa phương, các đơn vị trên địa bàn: Tạo mối quan hệ thật tốt với lãnh đạo địa phương, tổ chức tốt họp thống nhất về công tác phối hợp giữa nhà trường với UBND các xã, Thị trấn đúng định kỳ, xây dựng nghị quyết thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn phát triển của nhà trường nói riêng và sự nghiệp giáo dục huyện nói chung. Thu thập ý kiến đóng góp của mọi lực lượng xã hội, để thể hiện trách nhiệm của xã hội đối với sự nghiệp phát triển giáo dục. Duy trì thường xuyên liên tục, sinh động, đa dạng và có hiệu quả việc tuyên truyền các chủ trương, nội dung XHHGD của Đảng và Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các đợt sơ, tổng kết đoàn thể, thôn xóm, chi bộ các trong toàn xã...mời dự, hiệu trưởng tranh thủ kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng, phân tích cặn kẽ các chủ trương huy động của nhà trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân và cộng đồng xã hội trong việc chăm lo phát triển giáo dục. 2. Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo địa phương. 2.1. Ý nghĩa Công tác tham mưu có tầm quan trọng và có ý nghĩa rất lớn đối với công tác XHHGD. Vì nếu có sự nhất trí của lãnh đạo địa phương sẽ giúp cho công việc của nhà trường được thuận lợi và ngược lại lãnh đạo sẽ tin tưởng vào nhà trường. Làm tốt công tác tham mưu sẽ giúp cho công tác XHHGD của nhà trường có được cơ sở pháp lý trong quá trình thực hiện và kế hoạch XHHGD được tổ chức bài bản và có hiệu quả hơn. 2.2. Nội dung Lãnh đạo nhà trường thường xuyên và kịp thời cung cấp những thông tin về công tác giáo dục nói chung và các chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tỉnh và của ngành đến Huyện ủy, UBND huyện. Tạo uy tín thông qua các hoạt động giáo dục, những kết quả đạt được của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trên các mặt giảng dạy của giáo viên, các kì thi học sinh giỏi, thi văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao…. Tham mưu về xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường, tham mưu về công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn cho nhà trường, tham mưu về công tác phối hợp giáo dục giữa nhà trường với chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục, vận động học sinh đến trường… Tham mưu phải được thể hiện bằng các nghị quyết của huyện ủy, quyết định của UBDN huyện mới được phụ huynh học sinh và nhân dân ủng hộ và là căn cứ pháp lỹ để nhà trường thực hiện có hiệu quả. 2.3. Cách làm Đối với lãnh đạo nhà trường: Phải xây dựng kế hoạch tham mưu trên lĩnh vực mà nhà trường đang gặp khó khăn ví dụ như tham mưu XHHGD chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT, tham mưu công tác XHHGD xây dựng cơ sở vật chất nhằm phục vụ cho công tác dạy và học có hiệu quả…Trước khi tham mưu lãnh đạo nhà trường cần xây dựng kế hoạch về công tác XHHGD của nhà trường có thể trong một năm học hoặc cả một giai đoạn. Tuy nhiện kế hoạch cần toàn diện và cụ thể, đặc biệt là các biện pháp thực hiện. Lãnh đạo tạo được nhiều cơ hội để cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm cơ sở vật chất, gặp gỡ giáo viên nhà trường. Định kỳ làm việc với cấp ủy và chính quyền địa phương để kịp thời báo cáo được diễn biến của nhà trường và xin ý kiến chỉ đạo hỗ trợ những vấn đế ngoài tầm tay của nhà trường. Luôn chủ động tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền. Phải kiên trì, tham mưu một lần chưa được hãy lặp lại nhiều lần. Trình bày với một đồng chí chủ chốt chưa xong, tìm gặp nhiều đồng chí trong cấp ủy, chính quyền để được tập thể địa phương ủng hộ, đồng tình với đề xuất của nhà trường. Đối với cán bộ giáo viên, nhân viên cần thảo luận, góp ý kế hoạch tham mưu của nhà trường khi được tham gia đóng góp. Ý kiến đóng góp phải mang tính xây dựng. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh để tạo niềm tin cho phụ huynh học sinh. Niềm tin ấy chính là cơ sở quan trọng để cấp ủy chính quyền địa phương ủng hộ. Để lấy lại và tạo được uy tín cao với PHHS và lãnh đạo địa phương, nhà trường xây dựng đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, gương mẫu trong đạo đức nghề nghiệp, tập thể sư phạm đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị trong nhà trường vững mạnh. Mặt khác cần tập trung quan tâm vào mũi nhọn như giáo viên giỏi, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh đỗ tốt nghiệp, học sinh đỗ vào các trường Cao đẳng – Đại học giữ vững và tăng lên, hạn chế học sinh có lực học yếu, học sinh bỏ học lưu ban… nhằm khẳng định uy tín nhà trường đây là yếu tố quan trọng để công tác XHHGD được triển khai có hiệu quả. Bên cạnh đó nhà trường luôn quan tâm đến nguyên tắc lợi ích trong việc huy động cộng đồng, biết tận dụng thời cơ và biết làm cho cộng đồng những việc làm có ích dưới nhiều hình thức như: Chủ động tham gia các hoạt động của địa phương khi được yêu cầu đặc biệt là trong các dịp lễ, tết, vừa tạo được không khí sôi động trong các hoạt động văn hóa văn nghệ của đơn vị, vừa tạo được mối quan hệ mật thiết với đoàn thể, chính quyền địa phương, vừa tạo cho học sinh thêm gắn bó với quê hương làng xóm. Ngoài ra Đoàn trường có thể chủ động cho các đoàn viên tham gia giúp đỡ các gia đình chính sách của thôn, xã bằng các chương trình thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, thanh niên làm chủ đất nước… 3. Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm(GVCN) 3.1. Ý nghĩa GVCN có vai trò quan trọng trong việc kết hợp giữa phụ huynh học sinh và nhà trường, là cầu nối giữa nhà trường với gia đình và xã hội. Vì vậy, việc bố trí giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm tạo uy tín cao đối với phụ huynh học sinh là điều kiện tốt để phụ huynh đóng góp và tham gia xây dựng nhà trường. GVCN còn là người cố vấn trong thực hiện công tác XHHGD, đồng thời là người đứng ra phối hợp các lực lượng xã hội nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của trường. Xuất phát từ thực trạng công tác chủ nhiệm của trường, việc đưa ra các biện pháp giúp GVCN định hướng đổi mới công tác chủ nhiệm cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mang ý nghĩa quan trọng đối với công tác XHHGD. 3.2. Nội dung GVCN phải nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện, các kế hoạch của nhà trường về công tác XHHGD để làm tốt công tác tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh. Tăng cường hoạt động của tổ chủ nhiệm, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, chú trọng việc bồi dưỡng giáo viên làm công tác chủ nhiệm, phân công các giáo viên có kinh nghiệm tham gia công tác chủ nhiệm. GVCN phải nắm những thông tin khái quát về gia đình học sinh như: nơi ở, hoàn cảnh sống, lối sống, hoàn cảnh kinh tế gia đình, giáo dục của gia đình, sự quan tâm của cha mẹ đối với con cái, quan hệ của gia đình láng giềng. Việc tìm hiểu này sẽ giúp GVCN kết hợp tốt với gia đình trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh góp phần thực hiện tốt công tác XHHGD. 3.3. Cách làm Đối với lãnh đạo nhà trường: Thực hiện tốt cam kết giữa nhà trường - gia đình xã hội. Điều 94 chương VI Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về trách nhiệm của gia đình: "... Mọi người trong gia đình có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hoá, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất...”. Trong chương VII điều 47 Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội quy định “Nhà trường phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân có liên quan nhằm...Huy động mọi lực lượng và nguồn lực của cộng đồng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường; xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến học sinh; tạo điều kiện để học sinh được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh phù hợp với lứa tuổi.” Cần thực hiện tốt việc phân công giáo viên chủ nhiệm, lựa chọn những người có phẩm chất và năng lực tốt, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Tạo mọi điền kiện, đôn đốc, giúp đỡ GVCN làm tốt những nhiệm vụ, quyền lợi của giáo viên và GVCN quy định tại điều 31- 32 trong Điều lệ trường trung học. Có kế hoạch cụ thể về công tác chủ nhiệm, có chỉ tiêu rèn luyện phấn đấu phù hợp với thực trạng của trường. Thường xuyên kiểm tra công tác chủ nhiệm thông qua hồ sơ, sổ sách, thông qua trao đổi thông tin với giáo viên bộ môn, học sinh và phụ huynh để kịp thời điều chỉnh. Yêu cầu GVCN và phụ huynh cần chọn lựa được ban đại diện cha mẹ học sinh từ cấp lớp là những người có uy tín, nhiệt tình để cùng xây dựng nhà trường, là những người phối kết hợp tốt nhất trong việc thực hiện thông tin hai chiều giữa gia đình và nhà trường để cùng giáo dục học sinh một cách tốt nhất và giúp nhà trường trong tuyên truyền đến toàn thể phụ huynh về công tác XHHGD. Đối với GVCN: Chú trọng việc thường xuyên liên lạc giữa GVCN với phụ huynh học sinh thông qua sổ liên lạc, thông qua trao đổi qua điện thoại, trao đổi trực tiếp. Tìm hiểu nguyện vọng phụ huynh, chia sẽ với phụ huynh về tình hình học tập của học sinh, nêu rõ những cố gắng của giáo viên và nhà trường đã giúp đỡ học sinh tuy nhiên chưa có kết quả vì thiếu sự phối hợp của gia đình. Đưa ra những biện pháp cụ thể đề nghị gia đình và nhà trường cùng quan tâm đồng bộ thực hiện đem lại sự tiến bộ của học sinh. GVCN thường xuyên trao đổi với giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên và các tổ chức khác trong nhà trường về tình hình của lớp, của từng học sinh để có thể thông tin kịp thời và chính xác nhất đến phụ huynh học sinh để tạo được niềm tin của gia đình đối với GVCN. Từ tạo niềm tin đó phụ huynh học sinh sẽ tích cực ủng hộ công tác XHHGD để con em họ có môi trường giáo dục tốt nhất để học tập và rèn luyện. GVCN thường xuyên báo cáo với Ban giám hiệu những góp ý của phụ huynh học sinh về các hoạt động của nhà trường như hoạt động dạy – học, hoạt động ngoại khóa, công tác XHHGD, công tác tuyên truyền…để nhà trường nắm bắt kịp thời và điều chỉnh cho phù hợp nhằm phát huy những mặt mạnh và hạn chế những mặt yếu. Ngoài ra GVCN phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trao dồi đạo đức nhà giáo để xứng đáng là tấm gương tốt cho học sinh noi theo, tạo niềm tin cho phụ huynh học sinh. Đối với giáo viên bộ môn và các tổ đoàn thể trong nhà trường: Tích cực hỗ trợ GVCN trong công tác tuyên truyền cho học sinh, phản ánh kịp thời với GVCN về tình hình học sinh của lớp. Tham gia đóng góp ý kiến đối với GVCN trong thực hiện công tác chỉ nhiệm lớp nhằm nâng cao ý thức học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh. 4. Xây dựng nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hoá, môi trường giáo dục lành mạnh. 4.1. Ý nghĩa Một trong các yếu tố góp phần hết sức quan trọng trong việc huy động XHHGD là xây dựng cảnh quan nhà trường, làm sao để nhà trường thật sự là môi trường giáo dục, để học sinh “ Mỗi giờ đến trường là một giờ khám phá. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Giáo dục nhà trường giữ vai trò chủ đạo vì nó định hướng cho toàn bộ quá trình giáo dục hình thành nhân cách của học sinh, khai thác có chọn lọc những tác động tích cực và ngăn chặn những tác động tiêu cực từ gia đình và xã hội. Từ đó phụ huynh học sinh tin tưởng và yên tâm khi cho con đăng kí vào học tập tại nhà trường. 4.2. Nội dung Tổ chức sắp xếp, tu sửa khung cảnh của nhà trường sao cho toàn trường đều toát lên ý nghĩa giáo dục đối với học sinh. Tạo nên bầu không khí giáo dục trong toàn trường và ở mỗi lớp học, hình thành nên một phong cách sinh hoạt của nhà trường, biểu hiện cụ thể như: Nền nếp tốt, vệ sinh sạch sẽ, phong trào thi đua sôi nổi. Xây dựng mối quan hệ tốt giữa các thành viên trong trường: giữa thầy với thầy, giữa thầy với trò, giữa học sinh với nhau. Trong các mối quan hệ phải thực sự đúng mực, hài hòa; giáo viên thương yêu tôn trọng học sinh. Xây dựng đúng nghĩa “Trường học thân thiện – học sinh tích cực”. Học sinh yêu mến và tin tưởng thầy cô. Học sinh đoàn kết, thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, không thù hằn, bè cánh đánh nhau, không nói tục chửi bậy, không tham gia vào tệ nạn xã hội. 4.3. Cách làm Đối với lãnh đạo nhà trường: Tổ chức họp tham khảo ý kiến hội đồng giáo dục để đưa ra những quy định cụ thể về nội quy nhà trường, nhiệm vụ của học sinh, dựa trên cơ sở Luật Giáo dục và Điều lệ trường trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác XHHGD, đầu tư ngân sách để cải tạo cảnh quan sư phạm: trồng cây xanh, cây cảnh, trang trí các khẩu hiệu, nội quy của từng phòng học và trong khu vực trường. Chú trọng đầu tư xây dựng sân chơi, bãi tập, để các em có chỗ vui chơi. Chăm lo xây dựng bồn hoa, cây cảnh, vườn trường, chú trọng công tác vệ sinh để nhà trường thực sự xanh sạch đẹp. Từng bước hoàn thành các tiêu chí của trường học thân thiện học sinh tích cực với đúng nghĩa làm cho học sinh “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Nhờ đó mới thu hút được sự chú ý và ủng hộ của chính quyền địa phương, của phụ huynh học sinh và các nhà hảo tâm quan tâm đến giáo dục. Giao cho ban lao động nhà trường xây dựng kế hoạch thường xuyên tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh… thông qua buổi lao động cần giáo dục đầy đủ mục đích, ý nghĩa công việc cho học sinh, phải có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lớp, quy định rõ thời gian và kết quả phải đạt được, phải có kỷ luật, trật tự, không khí tươi vui, biểu dương kịp thời những học sinh tốt, tập thể lớp tốt. Tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, liên tục giữa các tập thể và cá nhân, nhằn tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động, góp phần hạn chế và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực. Xếp loại bảo đảm tính công bằng, trung thực, phù hợp với năng lực và nhu cầu của các em. Đối với tổ chức Đoàn thanh niên: Thành lập đội văn nghệ bài bản, duy trì tốt công tác tập luyện với nhiều nội dung phong phú, đặc biệt dành nhiều nội dung cho những tiết mục mang làn điệu dân ca, dân gian. Tổ chức cho các em biểu diễn nhân dịp các ngày lễ, các đêm hội diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn. Thành lập các câu lạc bộ theo sở thích của học sinh như câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ thơ…để tạo cho học sinh sân chơi lành mạnh góp phần giáo dục toàn diện học sinh. Chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tổ chức tốt phong trào thi đua học tập, rèn luyện đoàn viên, thanh niên theo lời dạy Bác Hồ. Đối với GVCN: Xây dựng lớp học thân thiện, sưu tầm tranh ảnh, cây xanh để trang trí lớp học xanh, sạch, đẹp và được duy trì trong suốt năm học. GVCN cần xây dựng lớp thành tập thể vững mạnh, đoàn kết. Đối với giáo viên: Điều 31 chương IV Điều lệ trường Trung học nêu rõ: " Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh”. Phải gương mẫu về mọi mặt, đoàn kết, nhất trí thành một khối thống nhất. Phải không ngừng tự hoàn thiện nhân cách của mình, thương yêu, tôn trọng, tin tưởng học sinh, có ý thức trách nhiệm về mọi hành vi ngôn ngữ, cử chỉ của mình đối với học sinh, đồng nghiệp, bản thân phải là tấm gương cho học sinh noi theo. 5. Rút kinh nghiệm sau từng năm học thực hiện công tác XHHGD Mọi sự đóng góp của các cấp lãnh đạo, của các đồng nghiệp đi trước dù đúng dù sai trước mắt sẵn sàng tiếp thu. Bởi mọi góp ý của họ không ngoài mục đích giúp đỡ cho nhà trường. Lắng nghe, tiếp thu sự góp ý của đống nghiệp đi trước, của lãnh đạo địa phương, của phụ huynh học sinh để xây dựng kế hoạch cho năm học tiếp theo được tốt hơn. Tổng hợp sàng lọc kinh nghiệm của mọi người thành kinh nghiệm riêng của mình: đây là một trong những bí quyết để giúp chúng ta tự hoàn thiện mình để từ đó vững vàng hơn trong công tác quản lý. Tổ chức đánh giá lại công tác XHHGD sau mỗi đợt, điểm gì chưa được thì tìm biện pháp khắc phục, điểm gì đã làm tốt thì phát huy. Thông báo kịp thời kết quả đã thực hiện sau mỗi năm học thực hiện kế hoạch XHHGD cho phụ huynh học sinh, lãnh đạo địa phương biết và xây dựng lộ trình những năm tiếp theo để cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Phải xác định việc xây dựng kế hoạch chỉ là tiền đề, đúc rút kinh nghiệm, tổng kết công tác, phong trào đã làm là việc làm quan trọng. Có như vậy việc huy động cộng đồng tham gia xây dựng XHHGD mới được bền lâu và duy trì được thường xuyên. III/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC XHHGD 1/ Về cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm và các hoạt động của nhà trường. Sau ba năm áp dụng thực hiện các biện pháp trên, nhờ làm tốt công tác tham mưu mà nhà trường đã được đầu tư xây dựng một số công trình lớn như cổng trường, hàng rào, nhà hiệu bộ…Thầy trò phấn khởi hơn, hàng ngày chăm lo công tác lao động dọn dẹp vệ sinh, xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường, phụ huynh học sinh phấn khởi, yên tâm hơn khi đưa con đến trường nhập học. Sân trường đã được bê tông hóa bằng sự đóng góp của phụ huynh, khuôn viên bắt đầu đưa vào qui hoạch theo ý tưởng của cả hội đồng sư phạm nhà trường, học sinh đã có chỗ vui chơi, tập thể dục và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp sạch sẽ, đảm bảo thẩm mĩ. Ngôi trường ngày càng xanh sạch đẹp, nhà trường đã có kế hoạch mở rộng sân chơi, bãi tập, xây dựng bồn hoa, trồng cây cảnh trong khuôn viên nhà trường. Do đó các em học sinh hào hứng tích cực đóng góp công sức cùng thầy cô để xây dựng ngôi trường ngày càng thêm đẹp. Việc đón học sinh đầu cấp đến trường tạo được nhiều ấn tượng cho các em buổi đầu đến trường, không những học sinh trong địa bàn mà học sinh ngoài địa bàn đến học ngày càng đông. Nhiều năm liền tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp, học sinh đỗ vào các trường Cao đẳng – Đại học ngày càng tăng . Chính quyền, phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương phấn khởi và tin tưởng vào nhà trường, ngày càng phối kết hợp tốt với nhà trường trong việc chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm để con em họ có môi trường học tập tốt nhất. Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, nhất trí, học sinh trong trường biết yêu thương đoàn kết với nhau, giúp đỡ nhau trong học tập, đa số các em ngoan thực hiện tốt các nhiệm vụ của người học sinh. 2/ Kết quả huy động sự đóng góp qua ba năm Trong ba năm trở lại đây nhà trường có nhiều tiến bộ rõ nét về nhiều mặt(cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chất lượng học sinh, chất lượng giáo viên, hoạt động xã hội ..) đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của đa số phụ huynh học sinh trong địa bàn. Nhờ tạo được uy tín với phụ huynh học sinh bằng sự khẳng định chính mình thông qua việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, thương hiệu nhà trường. Đảng ủy, UBND huyện bảo Thắng đã có những nghị quyết, quyết định chỉ đạo cụ thể, các ban ngành đoàn thể địa phương nơi nhà trường đóng chân hết mình ủng hộ, Hội phụ huynh học sinh toàn tâm toàn ý với nhà trường, nhờ vậy chỉ sau một thời gian ngắn nhà trường đã nhận được sự chỉ đạo, quan tâm và ủng hộ cụ thể như sau: Năm học Năm học 2009 - 20010 Tổng số tiền 47.000.000 đồng Năm học 2010 - 2011 56.424.000 đồng Năm học 2011 - 2012 65.940.000 đồng Kết quả Tách phòng làm việc. Làm giếng, nhà vệ sinh học sinh… Mua máy nổ, sửa phòng thiết bị, làm sân bóng rổ… Đổ bê tông sân trường, làm bồn hoa, mua cây cảnh và cây bóng mát… Đây mới chỉ là kết quả bước đầu 3 năm huy động công tác XHHGD, so với nhiều cơ sở giáo dục khác đó chỉ là những con số rất nhỏ. Tuy nhiên đối với nhà trường đây là kết quả đáng khích lệ vì sự cố gắng của tập thể sư phạm nhà trường và sự đóng góp của phụ huynh học sinh. Từ sự đóng góp ủng hộ của Chính quyền và phụ huynh học sinh đã giúp cho cảnh quan nhà trường ngày càng thay đổi, cơ sở vật chất ngày càng đầy đủ hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. PHẦN III – KẾT LUẬN Muốn làm tốt công tác huy động xã hội hóa giáo dục trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền bằng chính nội lực của mình, phải tạo uy tín với cộng đồng bằng việc nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm chăm lo đến mọi đối tượng học sinh, đồng thời phải chăm lo đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tạo được môi trường học tập cho học sinh mới được phụ huynh và cộng đồng quan tâm ủng hộ, công tác xã hội hóa giáo dục mới được lâu bền và liên tục, đặc biệt phải tuân thủ một số nguyên tắc sau : Phải làm rõ được lợi ích của việc huy động ; Phải phân định rõ chức năng nhiệm vụ của mỗi bên; Phải đảm bảo thực hiện tốt công tác dân chủ ; Huy động phải dựa vào khuôn khổ luật pháp qui định: Cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa địa phương và ngành giáo dục, “nhà trường gắn liền với xã hội”. Nếu không biết kết hợp tốt thì mọi kết quả chỉ đi theo qui tắc một chiều không hiệu quả. Mặt khác, mỗi nhà giáo có mối quan hệ xã hội rất rộng bởi vì họ có rất nhiều cha mẹ học sinh. Nếu mỗi giáo viên chủ nhiệm làm tốt vai trò trách nhiệm của mình, con học sinh như chính con em ruột thịt của mình từ đó phụ huynh học sinh lại càng yên tâm, lại càng tin tưởng khi giao tương lai của con mình cho nhà trường. Nhận thức khéo léo với tinh thần dân chủ thực sự sẽ tạo được động lực lớn góp phần đưa sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển. Chính quyền các cấp với chức năng quản lý Nhà nước của mình không chỉ huy động, khuyến khích mà còn tạo cơ sở pháp lý cho việc huy động và tổ chức điều hành sự phối hợp các lực lượng xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục. Tất cả đó chính là những yếu tố làm nên thắng lợi của công tác huy động cộng đồng tham gia xây dựng và phát triển nhà trường. Như vậy qua thực tế, công tác XHHGD ở mỗi nhà trường là rất cần thiết, nếu biết phát huy các nguồn lực nhà trường sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, các thầy cô giáo yên tâm công tác và tâm huyết với nghề, học sinh hăng hái đến trường. Tạo không khí thi đua “ Hai tốt ” ngày càng có chất lượng và hiệu quả, góp phần quan trọng nâng cao thành tích của nhà trường nói riêng và của ngành Giáo dục nói chung. Đúng như lời Bác Hồ từng dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu Khó vạn lần dân liệu cũng xong” Bảo Thắng, tháng 3 năm 2012 Người viết Vi Thị Hoài Mơ
- Xem thêm -