Tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác và máy cnc

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC NHỮNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT TSCĐ : Tài sản cố định HTK : Hàng tồn kho PXK : Phiếu xuất kho CP QLDN : Chi phí quản lý doanh nghiệp PNK : Phiếu nhập kho CPBH : Chi phí bán hàng CP QLDN : Chi phí quản lý doanh nghiệp GVHB : Giá vốn hàng bán DN : Doanh nghiệp DT : Doanh thu CN : Chi nhánh CT TNHH : Công ty trách nhiệm hữu hạn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU...............................................................................................1 Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG FPT....................................................................................................3 1.1: Quá trình hình thành và phát triển của công ty công nghệ di động FPT :...........................................................................................................3 1.2: Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh tại công ty Công Nghệ Di Động FPT:..................................................................................................8 1.3: Đặc điểm bộ máy quản lý tại công ty Công Nghệ Di Động FPT:.11 1.3.1: Sơ đồ tổ chức tại công ty FPT Mobile:........................................11 1.3.2: Nhiệm vụ chức năng của các phòng ban:....................................13 1.4: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Công Nghệ Di Động FPT – chi nhánh Hà Nội:........................................................................16 1.4.1: Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại công ty FPT Mobile và sơ đồ minh hoạ:...............................................................................................16 1.4.2: Chức năng nhiệm vụ các bộ phận trong bộ máy kế toán công ty FPT Mobile – chi nhánh Hà Nội............................................................17 1.4.3: Các chính sách kế toán chung......................................................18 1.4.4: Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán tại công ty FPT Mobile chi nhánh Hà Nội.........................................................................................21 1.4.5: Phần mềm kế toán Oracle:...........................................................22 Chương II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG FPT CHI NHÁNH HÀ NỘI....................................................23 2.1: Kế toán doanh thu:...........................................................................23 2.1.1: Nội dung kế toán doanh thu:........................................................23 2.1.1.1. Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng..............................23 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.1.2.Nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng. ............................................................................................................24 2.1.2: Tài khoản sử dụng:.......................................................................24 2.1.3: Phương pháp hạch toán chung:....................................................25 2.1.4: Lập và luân chuyển chứng từ:......................................................26 2.1.5: Sổ sách:........................................................................................32 2.2: Kế toán giá vốn hàng bán:...............................................................35 2.2.1: Phương pháp tính giá vốn hàng bán:...........................................35 2.2.2: Tài khoản sử dụng: TK 632 – giá vốn hàng bán..........................35 2.2.3: Phương pháp hạch toán:...............................................................36 2.2.4: Lập và luân chuyển chứng từ:......................................................36 2.2.5: Sổ sách:........................................................................................38 2.3: Kế toán chi phí:................................................................................45 2.3.1: Nội dung và đặc điểm của chi phí:..............................................45 2.3.2: Tài khoản sử dung: TK 641,642..................................................45 2.3.3: Phương pháp hạch toán:..............................................................48 2.3.4: Lập và luân chuyển chứng từ:......................................................48 2.3.5: Sổ sách:........................................................................................49 2.4: Kế toán xác định kết quả kinh doanh:...........................................53 2.4.1:Tài khoản kế toán sử dụng: TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. ................................................................................................................53 2.4.2: Phương pháp hạch toán:...............................................................54 2.4.3:Sổ sách:.........................................................................................55 Chương III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG FPT............................................................................................57 3.1 Đánh giá kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Công Nghệ Di Động FPT – chi nhánh Hà Nội:..................57 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.1.1 Những ưu điểm:............................................................................58 3.1.2: Những nhược điểm:.....................................................................59 3.2:Nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty FPT Mobile:...............................................60 3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty FPT Mobile:....................61 KẾT LUẬN..................................................................................................62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................64 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Trong suốt thời gian qua, nền kinh tế của Việt Nam đã tăng trưởng một cách nhanh chóng để theo kịp xu hướng hội nhập toàn cầu và hiện nay Việt Nam đã là một thành viên của tổ chức thương mại thế giới. Đây vừa là điều kiện thuận lợi vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp của Việt Nam. Trong tình hình phát triển chung của nền kinh tế cả nước, lĩnh vực công nghệ là một trong những lĩnh vực có bước phát triển đột phá nhất. Là một doanh nghiệp trẻ tham gia vào thị trường kinh doanh công nghệ được hơn mười năm nhưng công ty Công Nghệ Di Động FPT đã khẳng định được sự phát triển mạnh mẽ của mình. Là một sinh viên chuyên ngành kế toán, sau hơn ba năm được học tập và rèn luyên dưới mái trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, em đã hiểu được tầm quan trọng ngành kế toán trong nền kinh tế quốc dân cũng như trong nền kinh tế toàn thế giới. Kế toán được coi như một ngành có ảnh hưởng to lớn tới hoạt động kinh tế của tất cả các tổ chức kinh tế trên thế giới. Chính vì vậy em nhận thức được rằng sau những năm ngồi trên ghế nhà trường thì giai đoạn tiếp cận với thực tế trước khi được trở thành một kế toán viên thực thụ là hết sức quan trọng, nó sẽ giúp chúng em có được nhiều thông tin và bài học bổ ích trên thực tế. Vì vậy được nhà trường tạo điều kiện và giới thiệu, em đã mạnh dạn xin thực tập tại công ty Công Nghệ Di Động FPT. Trong suốt thời gian thực tập em được làm việc và học hỏi tại công ty Công Nghệ Di Động FPT và được tìm hiểu về công ty, em đã hoàn thành bản chuyên đề tốt nghiệp với đề tài “Hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Công Nghệ Di Động FPT chi nhánh tại Hà Nội” SV: Nguyễn Thị Thùy Linh 1 Lớp: Kế toán 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nội dung chính của chuyên đề được trình bày gồm ba phần cụ thể như sau: - Chương 1: Tổng quan về công ty Công Nghệ Di Động FPT - Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại công ty Công Nghệ Di Động FPT. - Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty công nghệ di động FPT. Em xin chân thành cảm ơn thày giáo Nguyễn Năng Phúc đã hướng dẫn em trong quá trình thực tập. Em cũng xin chân thành cảm ơn ban giám đốc, phòng nhân sự, phòng kế toán cùng toàn thể các anh chị nhân viên của công ty Công Nghệ Di Động FPT chi nhánh Hà Nội tại số 5 Đào Duy Anh đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện cho em được thực tập và học hỏi tại công ty. Hà Nội, ngày 15/4/2009 SV: Nguyễn Thị Thùy Linh 2 Lớp: Kế toán 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG FPT 1.1: Quá trình hình thành và phát triển của công ty công nghệ di động FPT : Những thông tin chung về công ty Công Nghệ Di Động FPT: Tên giao dịch quốc tế: FPT Mobile Tên viết tắt: FMB Tổng Giám Đốc: Trần Quốc Hoài Vốn điều lệ: 80,000,000,000 VND Vốn sở hữu của FPT: 80,000,000,000 VND (100%) Năm 1988 công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT (The corporation for Financing and Promoting Technology) được thành lập với mười ba thành viên ban đầu và trụ sở chính đặt tại 30A phố Hoàng Diệu. Từ một công ty nhỏ ban đầu chỉ sau một năm hoạt động và phát triển nỗ lực không ngừng FPT đã bắt đầu mở rộng thị trường hoạt động của mình ra nước ngoài và khởi đầu là Liên Xô (cũ). Với sự phát triển ngày càng nhanh của khoa học trên thế giới, để tăng khả năng cạnh tranh của mình cả trong và ngoài nước, năm 1990 FPT đã mở chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và ngày càng phát triển không ngừng. Kể từ đó đến nay FPT đã gặt hái được nhiều thành công đáng kể, trở thành nhà phân phối chính thức của nhiều hãng máy vi tính nổi tiếng trên thế giới như IBM, Compaq tại Việt Nam. Với sự nỗ lực và cố gắng hết mình của ban giám đốc cũng như toàn thể nhân viên của công ty từ ngày đầu thành lập với muôn vàn khó khăn, sau vài năm hoạt động SV: Nguyễn Thị Thùy Linh 3 Lớp: Kế toán 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 FPT đã khẳng định được vị trí số một của mình về lĩnh vực tin học trong cả nước và phát triển không ngừng để giữ vững vị trí đứng đầu đó. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam, nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ thông tin cũng như các ngành viễn thông trong đời sống và trong các lĩnh vực kinh tế, FPT đã mở rộng các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình, đến nay FPT được biết đến là một công ty đa quốc gia hùng mạnh, hiện đang hoạt động trên bốn lĩnh vực: Công nghệ thông tin và viễn thông; Tài chính và ngân hàng; Bất động sản; Giáo dục và đào tạo với đội ngũ công nhân viên lên đến 9344 người (tính đến ngày 31/12/2007) và mười bốn công ty thành viên. FPT đang tiếp tục cố gắng không ngừng ngày cảng khẳng định vị trí của mình. Một trong những sự kiện quan trọng của FPT trong lịch sử hình thành và phát triển đó là ngày 16/2/1996, Tổng Giám đốc FPT Trương Gia Bình đã ký quyết định số 160296.7/FPTTCCB về việc thành lập công ty Công nghệ di động FPT hay còn gọi là FPT Mobile (viết tắt là FMB) với tên ban đầu là Trung tâm phân phối điện thoại di động FPT. Ngày 7/5/1996, FMB khai trương trụ sở đầu tiên ở 63 Lý Thường Kiệt, Hà Nội với quân số lúc đó chỉ vẻn vẹn 6 người. Sự phát triển của FPT Mobile có thể chia ra làm hai khoảng thời gian là trước năm 2002 và sau năm 2002. Trong suốt 5 năm đầu tiên, FPT Mobile đã rất khó khăn từng bước gây dựng thương hiệu và vị thế của mình trên thị trường. Mặc dù vậy trong những năm này FPT Mobile tuy có quy mô hoạt động nhỏ và thường được FPT gọi là hoạt động “du kích” nhưng luôn đạt được doanh số và hoàn thành kế hoạch đề ra. Một mốc gây ra quyết định quan trọng và đánh dấu sự trưởng thành của FPT Mobile đó là năm 2002. FPT Mobile lúc đó chỉ phân phối duy nhất cho nhãn hiệu Motorola. Sản phẩm của SV: Nguyễn Thị Thùy Linh 4 Lớp: Kế toán 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Motorola lúc đó không có gì xuất sắc và vào thời gian đó Motorola đã gặp khó khăn rất lớn do thất bại trong dự án phát triển điện thoại vệ tinh, chính vì vậy tiền đầu tư hỗ trợ Marketing cho ngành điện thoại di động tại Việt Nam cũng bị cắt giảm gần như đến con số 0. FPT Mobile đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc quảng bá và phân phối sản phẩm. Tháng 2 năm 2002 người phụ trách của Motorola đã có cuộc gặp trực tiếp với ông Lê Quang Tiến - phó tổng giám đốc của FPT để nói rõ về những khó khăn về tài chính mà Motorola đang gặp phải và đề nghị chấm dứt hợp đồng. Nhưng ông Lê Quang Tiến đã không chấp nhận vì điều đó đông nghĩa với việc giải thể FPT Mobile. Ban giám đốc của FPT đã đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào đội ngũ nhân viên của FPT Mobile lúc bấy giờ sẽ giúp FPT Mobile vượt qua khó khăn này. Bằng năng lực và lòng quyết tâm cùng tất cả nhiệt huyết của mình, các nhân viên của FPT Mobile đã khiến cho tình hình khá lên rõ rệt không lâu sau.Ngày 13/2/2003, phái đoàn của Samsung bao gồm các ông Roh Kwang Bae, Kim Gordon, Charlie Bae, Choi Dong Seuk đã tới thăm và làm việc cùng ban tổng giám đốc của FPT và ban giám đốc của FPT Mobile, đánh dấu việc Samsung tái chỉ định FPT Mobile là nhà phân phối sản phẩm điện thoại di động Samsung. Sau đó ba tháng, ngày 15/5/2003 Samsung Mobile đã ký kết với FPT văn bản chỉ định nhà phân phối chính thức tại khách sạn Sheraton, thành phố Hồ Chí Minh. Sau sự kiện đó, FPT Mobile bắt đầu chú trọng đến địa bàn hoạt động kinh doanh của mình. Ngày 18/4/2003 FPT Mobile tại thành phố Hồ Chí Minh khánh thành trụ sở 11 Trần Quốc Thảo, ngày 13/5 FPT Mobile khai trương Samsung Plaza tại VKO 148 Giảng Võ, lúc đó các thành viên của FPT Mobile đã được phân bổ ở tám địa điểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 9 năm 2003 hợp đồng phân phối điện thoại di động giữa FPT và Nokia cũng đã được công bố. Cũng kể từ đây doanh thu và số nhân viên của FPT đã tăng lên mạnh mẽ. SV: Nguyễn Thị Thùy Linh 5 Lớp: Kế toán 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đồ 1.1: Bảng thống kê nhân sự của công ty FPT Mobile từ năm 2001 đến năm 2006 (Đơn vị: người) Sơ đồ 1.2: Bảng thống kê doanh thu của công ty FPT Mobile từ năm 2001 đến năm 2006 (Đơn vị: triệu USD) SV: Nguyễn Thị Thùy Linh 6 Lớp: Kế toán 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Như vậy về nhân sự đã tăng từ 307 người năm 2005 lên 557 người năm 2006 (tăng 81%). Về doanh số tăng từ 158,83 triệu USD năm 2005 lên 215,78 triệu USD năm 2006 (tăng 35,8%). Nhìn chung FPT Mobile đang tăng trưởng và phát triển đều đặn những năm gần đây. Thấm thoắt FPT Mobile đã tham gia vào thị trường điện thoại di động đã hơn 10 năm, trải qua bao thăng trầm của những năm đầu thành lập, đến nay FPT Mobile đã trở thành nhà phân phối điện thoại di động đứng đầu Việt Nam, là nhà phân phối chính thức, nhà cung cấp dịch vụ được uỷ quyền của hai nhãn hiệu điện thoại di động hàng đầu thế giới là Samsung và Motorola trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Với hệ thống 08 showroom và gần 500 đại lý, cửa hàng trải rộng trên toàn quốc, FPT Mobile luôn đem đến cho các khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất. Ngoài ra, FPT Mobile còn là đại lý chính thức phân phối Sim Thẻ của những nhà cung cấp mạng Vinaphone, MobiFone, S-Fone, Viettel. Tháng 4/2007, FPT Mobile trở thành nhà phân phối Internet Modem C-Motech CCU-550 của S-Fone Vê mặt tài chính công ty FPT Mobile cũng qua nhiều biến động đặc biệt qua từng thời kỳ phát triển, đặc biệt là hai năm gần đây. Dưới đây là và một số thông tin tài chính của công ty FPT Mobile – chi nhánh Hà Nội trong hai năm 2007 và 2008 SV: Nguyễn Thị Thùy Linh 7 Lớp: Kế toán 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng số 1.1: Một số chỉ tiêu tài chính Chỉ tiêu 2008 2007 8,033,000,000 6,830,000,000 Tổng số lao động (người) 165 200 Thu nhập bq người / năm 48,685,000 34,150,000 Thuế phải nộp cho NSNN 3,893,396,000 30,576,212,13 3,285,593,000 Tổng quỹ lương Tổng tài sản - Tổng vốn chủ hữu 83,719,383,711 - (Các chỉ tiêu trên là các số liệu của riêng chi nhánh FPT Mobile Hà Nội, các số liệu về nhân sự, doanh số, doanh thu… công ty FPT Mobile chi nhánh tại Hà Nội sẽ nộp về tổng công ty FPT Mobile, doanh thu từ hoạt động kinh doanh của công ty FPT Mobile chi nhánh Hà Nội cũng nộp về tổng công ty FPT Mobile, tổng công ty FPT Mobile sẽ tổng hợp và tính thuế phải nộp ngân sách nhà nước. Số liệu thuế phải nộp ngân sách nhà nước trên bảng của công ty FPT Mobile chi nhánh tại Hà Nội là số liệu lấy từ doanh thu nhân với (x) 14% (vì công ty FPT được hưởng chế độ ưu đãi chỉ phải chịu thuế 14 % ). Còn nguồn vốn chủ sở hữu đựơc giữ lại tổng công ty FPT Mobile, không phân bổ về các chi nhánh, chính vì thế công ty FPT Mobile chi nhánh Hà Nội không có nguồn vốn chủ sở hữu) 1.2: Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh tại công ty Công Nghệ Di Động FPT: Lĩnh vực kinh doanh chính của FPT Mobile là phân phối điện thoại di động (bao gồm bán hàng và chế độ bảo hành sau bán), bán các loại sim thẻ, chính vì vậy đặc điểm kinh doanh của FPT Mobile là ngành thương mại và dịch vụ. Để có lợi nhuận cao và có uy tín với khách hàng, FPT Mobile cũng như các nhà cung cấp điện thoại di động khác trong nước và quốc tế đều phải SV: Nguyễn Thị Thùy Linh 8 Lớp: Kế toán 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 có những chiến dịch quảng bá sản phẩm, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để tiêu thụ được nhiều sản phẩm. Nhưng để có sự khác biệt, để tạo được niềm tin và có thiện cảm trong mắt khách hàng thì FPT Mobile phải xây dựng cho mình một phong cách riêng, chu đáo, tận tình và chất lượng. Điều đó thể hiện qua các dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng của FPT Mobile. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự chuyên nghiệp trong cách tổ chức đến bán hàng, lễ tân… tại các showroom của FPT Mobile. FPT Mobile luôn tạo cho khách hàng có cảm giác thoải mái nhất khi đến giao dịch. Chính vì điều đó mà FPT Mobile đã và đang lớn mạnh không ngừng. Đến nay FPT Mobile đã có 3 trung tâm bảo hành tại Hà Nội, 3 trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh, 2 trung tâm tại Đà Nẵng, 1 trung tâm tại Hải Phòng và 1 trung tâm tại Cần Thơ cùng với các điểm bảo hành ủy quyền tại các tỉnh, thành phố, FPT Mobile luôn đảm bảo khách hàng sẽ nhận được sự chăm sóc dù đang ở bất cứ đâu tại Việt Nam. Trụ sở chính tại Hà Nội: 05 Đào Duy Anh, Đống Đa. Văn phòng Hồ Chí Minh: 253 Điện Biên Phủ, Phường 7, Q.3. Văn phòng Ðà Nẵng: 10 Nguyễn Văn Linh, Q.Hải Châu. Văn phòng Hải Phòng: 14 Trần Phú, Phường Lương Khánh Thiện. Các trung tâm bảo hành kiêm hệ thống Showroom của FPT Mobile trên toàn quốc: Hà Nội: SV: Nguyễn Thị Thùy Linh 9 Lớp: Kế toán 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Samsung Mobile Plaza: 92 Hai Bà Trưng, Q.Hoàn Kiếm. Moto House: Số 8 (54K1) Láng Hạ, Hà Nội. Showroom Samsung &Motorola: Số 5 Đào Duy Anh. Thành phố Hồ Chí Minh Samsung Mobile Plaza: 10 Phạm Ngọc Thạch, Q.3. Samsung Mobile Plaza: 181 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3. Moto House : 201E Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Q.3. Đà Nẵng: Samsung Mobile Plaza : 10 Nguyễn Văn Linh, Q.Hải Châu Moto House: 153 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Đà Nẵng. Hải Phòng: Trung tâm bảo hành Samsung & Motorola: 14 Trần Phú, P Lương Khánh Thiện. Ngoài kinh doanh điện thoại di động, Ban giám đốc của FPT Mobile đã tham gia vào thị trường Sim thẻ để tăng sức mạnh phát triển FPT Mobile, tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Hình thức kinh doanh mới này được mở cùng một lúc tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam và luôn luôn được FPT Mobile chú trọng. FPT Mobile đã dựa vào thế mạnh kinh doanh máy và kênh phân phối để đưa ra chính sách kinh doanh riêng của mình, không đi theo cách kinh doanh tự phát trên thị trường, để tăng sức mạnh cạnh tranh trên thị trường FPT Mobile tổ chức bán hàng bằng nhiều hình thức: - Khuyến mại cùng với máy. - Bán lẻ tại hệ thống showroom FPT Mobile SV: Nguyễn Thị Thùy Linh 10 Lớp: Kế toán 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Bán phân phối trên các kênh đại ký cấp 2 - Bán trên trang web http://wwwthegioisim.com.vn, thoả mãn mọi nhu cầu của khách hàng như đặt số, chọn số, tham gia đấu giá trực tuyến… Tạo sân chơi chung cho thị trường sim số. Không chỉ chú trọng đến các hoạt động kinh doanh, FPT Mobile còn tổ chức nhiều chương trình khuyến mại và các chương trình tạo thêm giá trị gia tăng, đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty. Năm 2004, FPT Mobile cùng nhà tài trợ Samsung Vina tổ chức cuộc thi Viết trò chơi cho điện thoại di động – Mobile games, lần đầu tiên tại Việt Nam nhằm tạo ra một sân chơi và cơ hội cho các ban trẻ yêu thích công nghệ thông tin. Là một cuộc thi thường niên, Mobile Games là cuộc thi thể hiện những mong muốn và đóng góp của FPT Mobile nhằm phát triển các tài năng công nghệ thông tin Việt Nam. Năm 2007, FPT Mobile là nhà bảo trợ công nghệ cho cuộc thi Viết trò chơi trên điện thoại di động – Mobile labs. Cuộc thi do Công ty FPT tổ chức. Sự phát triển của FPT Mobile được đánh dấu bằng những giải thưởng lớn và các hợp đồng đại lý ký với những nhà đối tác hàng đầu trong lĩnh vực điện thoại di động : - Giải thưởng “Biggest VMS Distributor” các năm 1996, 1997 và 1998 - Giải thưởng “ Best Marketing” của Alcatel năm 1997 1.3: Đặc điểm bộ máy quản lý tại công ty Công Nghệ Di Động FPT: 1.3.1: Sơ đồ tổ chức tại công ty FPT Mobile: SV: Nguyễn Thị Thùy Linh 11 Lớp: Kế toán 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TỔNG GIÁM ĐỐC GĐ ĐIỀU HÀNH HCM GD ĐIỀU HÀNH ĐN P. TỔNG GĐ KINH DOANH PHÓ TỔNG GĐ PTKD P. TỔNG GĐ BẢO HÀNH KẾ TOÁN TRƯỞNG P. XNK (FE) TTKD SAM SUNG (FSA) TTKD MOTO (FMT) TTKD DVVT KV2 (FST KV2) PHÒNG PTKD (FBP) TT DV BH KV 2 Phòng KT&G N FAF Văn phòng FDA TTKD MOTO (FMT) TTKD SAM SUNG (FSA) TTKD MOTO (FMT) TTKD DVVT KV3 (FST KV3) PHÒNG PTKD (FBP) TT DV BH KV 3 Phòng KT&G N FAF Văn phòng FDA Phòng FPM Nhân sự (FHR) 10NLV TTKD SAM SUNG (FSA) TTKD MOTO (FMT) TTKD DVVT KV1 (FST KV2) PHÒNG PTKD (FBP) TT DV BH KV 1 Phòng KT&G N FAF Phòng Nhân sự (FHR) Phòng FTDU (FMA) SMP 181 NKKN MOTO HOUSE 201E NKKN MOTO HOUSE 201E NKKN GĐ ĐIỀU HANH HN SV: Nguyễn Thị Thùy Linh Văn phòng FDA 12 TTKD MOTO (FMT) Phòng Nhân sự (FHR) Phòng Công nghệ (FRD) SMP 92 HBT MOTO HOUSE 201E NKKN Lớp: Kế toán 47D SMP 10PNT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.2: Nhiệm vụ chức năng của các phòng ban: Tổng Giám đốc công ty FPT Mobile: Là người đại diện hợp pháp của công ty, điều hành hoạt động hằng ngày của công ty, do tổng giám đốc của tổng công ty FPT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật sau khi có ý kiến chấp nhận bằng văn bản của hội đồng quản trị. Tổng giám đốc công ty FPT Mobile là người đại diện pháp nhân của công ty FPT Mobile, chịu trách nhiệm trước tổng công ty FPT và trước pháp luật về quản lý và điều hành hoạt động của công ty trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ. Phó Tổng giám đốc Kinh doanh: do tổng giám đốc của tổng công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật theo đề nghị của tổng giám đốc công ty FPT Mobile. Phó tổng giám đốc kinh doanh của công ty FPT Mobile giúp tổng giám đốc điều hành về lĩnh vực kinh doanh nói chung của cả công ty theo sự phân công của tổng giám đốc, chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc và pháp luật Phó tổng giám đốc phát triển kinh doanh: do tổng giám đốc của tổng công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật theo đề nghị của tổng giám đốc công ty. Phó tổng giám đốc phân tích kinh doanh giúp tổng giám đốc nghiên cứu thị trường, dự đoán khả năng tiêu thụ của công ty dựa trên tình hình thực tế của từng thời kỳ để từ đó đưa ra những chiến lược phát triển kinh doanh cụ thể cho công ty. Phó tổng giám đốc phát triển kinh doanh chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc và pháp luật trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Phó tổng giám đốc bảo hành: do tổng giám đốc của tổng công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật theo đề nghị của tổng giám đốc công ty. Phó tổng giám đốc bảo hành giúp tổng giám đốc điều hành các công việc có liên quan đến bảo hành và các dịch vụ sau bán hàng. Phó tổng giám SV: Nguyễn Thị Thùy Linh 13 Lớp: Kế toán 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đốc bảo hành chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc và pháp luật trong quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Kế toán trưởng: là người giúp tổng giám đốc quản lý, chỉ đạo tổ chức công tác kế toán, hành chính và cả giao nhận của công ty. Phòng xuất nhập khẩu: Là phòng chịu trách nhiệm nhập khẩu hàng hoá từ chính hãng về kho của công ty, giúp tổng giám đốc kiểm tra các giai đoạn nhập xuất hàng bán, giấy tờ sổ sách với các cơ quan chức năng có liên quan đến xuất nhập khẩu. Giám đốc điều hành tại các chi nhánh (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh): chịu sự quản lý trực tiếp của tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý các phòng ban, các showroom tại địa bàn mà mình quản lý. Ngoài ra, ở mỗi chi nhánh của công ty tại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và trụ sở chính tại Hà Nội đều có các phòng ban với chức năng và nhiệm vụ tương tự nhau: Trung tâm kinh doanh Samsung: Showroom chuyên phân phối điện thoại di động Samsung Trung tâm kinh doanh Moto: Showroom chuyên phân phối điện thoại di động Motorola. Trung tâm kinh doanh dịch vụ viễn thông (khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3): chuyên các loại sim thẻ. Phòng phát triển kinh doanh: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm cụ thể ở từng thời điểm, địa điểm để cùng các nhà lãnh đạo có cơ sở đưa ra những chiến lược phù hợp nhất cho công ty. SV: Nguyễn Thị Thùy Linh 14 Lớp: Kế toán 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trung tâm dịch vụ bảo hành: Là trung tâm chuyên về bảo hành và các dịch vụ sau bán hàng cho khách hàng, trong quá trình sử dụng sản phẩm của công ty, tronng thời gian bảo hành nếu sản phẩm của khách hàng gặp sự cố khách hàng có thể mang đến các trung tâm dịch vụ bảo hành này để nhân viên kiểm tra, sửa chữa hoặc đổi lại. Dịch vụ bảo hành của công ty FPT Mobile được đánh giá rất cao vì hoạt động có hiệu quả và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chu đáo, tạo niềm tin cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của công ty. Phòng kế toán và giao nhận: phụ trách công việc kế toán và giao nhận hàng hoá. Văn phòng FAD: Văn phòng hành chính, chuyên lo các thủ tục, giấy tờ về mặt hành chính của công ty. Phòng nhân sự: Quản lý vấn đề nhân sự của từng chi nhánh và của cả công ty, tuyển chọn, đào tạo cho công ty những nhân viên giỏi, nhiệt tình, năng động và sáng tạo. SMP: (Fshowroom) là các showroom trưng bày và phân phối các sản phẩm của FPT Mobile Đặc điểm chính của đội ngũ nhân viên FPT Mobile là trẻ tuổi và năng động (tuổi trung bình dưới 28 tuổi), được đào tạo tại các trường đại học và cao học nổi tiếng trong nước và quốc tế, nhiều kinh nghiệm thực tế, cần cù, chịu khó, tận tình chu đáo với khách hàng… Đặc biệt các nhân viên của FPT Mobile đứng bán hàng tại các showroom luôn được đào tạo trang bị các kĩ năng cơ bản, thành thạo và luôn có tác phong nhanh nhẹn, tận tình, ân cần với khách hàng, luôn có thái độ nhã nhặn, tươi cười, luôn mặc đồng phục gọn gàng và đẹp mắt. SV: Nguyễn Thị Thùy Linh 15 Lớp: Kế toán 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Công Nghệ Di Động FPT – chi nhánh Hà Nội: 1.4.1: Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại công ty FPT Mobile và sơ đồ minh hoạ: Do đặc điểm của loại hình kinh doanh và cách thức tổ chức quản lý nên việc tổ chức bộ máy kế toán tại công ty FPT Mobile cũng chịu sự ảnh hưởng không nhỏ. Không giống như đa số các công ty khác, bộ phận kế toán tại công ty FPT Mobile không nằm độc lập mà gộp với bộ phận giao nhận hàng thành một phòng: Phòng kế toán và giao nhận. Sau đây là một số đặc điểm cơ bản của bộ máy kế toán công ty FPT Mobile chi nhánh Hà Nội số 5 Đào Duy Anh – Hà Nội. SV: Nguyễn Thị Thùy Linh 16 Lớp: Kế toán 47D
- Xem thêm -