Tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hành sách tại tổng công ty sách việt nam.

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp LỜI NÓI ĐẦU Cùng với sự phát triển của nền kinh tế khu vực và thế giới, nước ta đang trên đà đổi mới, những năm qua Đảng và Nhà nước ta chủ trương đa dạng hoá các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường nhằm bắt kịp xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới. Trong điều kiện đó các doanh nghiệp sẽ có nhiều thuận lợi để phát triển, khẳng định vị trí của mình trên thị trường, đóng góp vào nền kinh tế đất nước. Tổng công ty sách Việt Nam với vai trò là một Tổng công ty Nhà nước hoạt động trong một lĩnh vực đặc thù - kinh doanh sách, đã đóng góp rất lớn vào công cuộc xây dựng đất nước. Với chức năng chủ yếu là phát hành sách, Tổng công ty sách Việt Nam luôn hoàn thành nhiệm vụ về kinh tế cũng như nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho. Góp phần truyền bá tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đồng thời phổ biến các kiến thức, tinh hoa văn hoá nhân loại đến với mọi người dân. Tuy nhiên, trong điều kiện nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh hiện nay thì để giúp cho Tổng công ty hoạt động một cách hiệu quả là không đơn giản. Hiệu quả hoạt động của Tổng công ty không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn phục vụ nhiệm vụ chính trị, vì thế nâng cao hiệu quả kinh doanh không chỉ là mục tiêu của Tổng công ty mà còn là mong muốn của Đảng, Nhà nước và các cơ quan ban ngành có liên quan. Trong thời gian thực tập tại Tổng công ty sách Việt Nam, với mong muốn nghiên cứu, tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty từ đó tích luỹ những kinh nghiệm, mở rộng thêm tầm hiểu biết. Với ý nghĩa có thể kết hợp giữa lý luận và thực tiễn để có thể mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhỏ bé của mình cho hoạt động kinh doanh phát hành sách của Tổng công ty. Nhận thức được vai trò của Tổng công ty trong nền kinh tế và đời sống xã hội, căn cứ vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty em đã chọn đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp quả công tác phát hành sách tại Tổng công ty sách Việt Nam. Được sự quan tâm giúp đỡ chỉ dẫn tận tình của thầy TS.Nguyễn Mạnh Quân cùng các cô, các chú trong Ban lãnh đạo Tổng công ty, Phòng kinh doanh sách, Trung tâm bán hàng để em được hoàn thành chuyên đề này, chuyên đề của em gồm 3 phần: Chƣơng một: Tổng quan về Tổng công ty sách Việt Nam Chƣơng hai: Thực trạng công tác phát hành sách tại Tổng công ty sách Việt Nam Chƣơng ba: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hành sách tại Tổng công ty sách Việt Nam Trong khoảng thời gian ngắn, với trình độ chuyên môn có phần hạn chế, vì vậy rất kính mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô, ban lãnh đạo Tổng công ty và các bạn để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2005 Sinh viên thực hiện Trần Duy Bình 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Chƣơng một TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY SÁCH VIỆT NAM 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty sách Việt Nam 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngày 10/10/1952 khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta đã đi vào giai đoạn quyết liệt nhất, quyết tâm giành thắng lợi của một dân tộc kiên cường chống chủ nghĩa thực dân đưa đất nước ta đến độc lập, hoà bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 122/sl thành lập nhà in Quốc gia ( là tiền thân của Tổng công ty sách Việt Nam) với hai chức năng chủ yếu là in và phát hành sách. Lịch sử ngành phát hành sách là sự tiếp nối công tác phát hành sách báo cách mạng của nhiều năm trước qua các thời kì với tên gọi là nhà phát hành báo chí. - Thời kỳ phục vụ cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống thực dân Pháp giải phóng miền Bắc nước ta ( 1955-1975) . - Thời kỳ phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước và công cuộc đổi mới ( 1976-1986). - Thời kỳ phục vụ sụ nghiệp đổi mới nền kinh tề, chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ bao cấp sang cơ chế thị trường của Đảng và Nhà nước ta theo định hướng XHCN và thực hiện nhiệm vụ Công nghiệp hóa _ Hiện đại hoá nền kinh tế ( 1986 - đến nay) công tác phát hành sách trong mọi thời kỳ là công tác cách mạng với phương châm hoạt động “ 4 đúng”: Đúng nhiệm vụ, đúng yêu cầu, đúng đối tượng, đúng thời gian, luôn luôn thích ứng trong mọi thời kỳ với phương thức hoạt động của công tác phát hành sách là phục vụ nhiệm vụ xã hội “sách đi tìm người”, “đọc sách và làm theo sách”. Xây dựng các thư viện, các tủ sách ở các cơ quan, trường học, gia đình, đó là phương hướng vươn tới của những người làm công tác phát 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp hành sách, bởi sách là một sản phẩm đặc biệt, nó đem lại tri thức cho con người. Sách không những là công cụ để hiểu biết mà còn là công cụ để đấu tranh của con người trong xã hội phát triển. Công tác phát hành sách là cầu nối giữa sách và người, người làm công tác phát hành sách phải có nhiệm vụ cung cấp cho người đọc những sản phẩm tinh thần lành mạnh thông qua các công tác tuyên truyền, giới thiệu sách, câu lạc bộ… thực hiện tốt nhiệm vụ của công tác phát hành sách với hai hiệu quả: hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Hơn 50 năm qua, cùng với tiến trình phát triển không ngừng của cách mạng, ngành phát hành sách đã 4 lần đổi tên, 5 lần nhập, tách để phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của mỗi giai đoạn cách mạng. Khi mới thành lập, tổ chức phát hành sách là một bộ phận nằm trong nhà in Quốc gia, có các chi nhánh ở các liên khu, các hiệu sách và các chi điếm hiệu sách cơ sở. Từ 1956 - 1960, cơ quan phát hành sách tách khỏi nhà in Quốc gia để thành lập Sở phát hành sách Trung ương và các chi sở phát hành sách ở các tỉnh, thành phố. Tháng 3/1960, Sở phát hành sách Trung ương đổi tên thành Quốc doanh phát hành sách Trung ương. Các tỉnh, thành phố thành quốc doanh tỉnh, thành phố ( tháng 9/1967, công tác phát hành sách giáo khoa được chuyển giao sang Bộ giáo dục). Tháng 10/1978, hợp nhất Quốc doanh phát hành sách Trung ương với Công ty xuất nhập khẩu sách báo thành Tổng công ty phát hành sách, vừa làm nhiệm vụ phát hành sách xuất bản trong nước và sách nhập khẩu, vừa có nhiệm vụ xuất các loại sách báo Việt Nam ra nước ngoài. Tháng 5/1982, công tác xuất nhập khẩu sách báo được tách riêng, Tổng công ty phát hành sách vẫn giữ nguyên tổ chức và nhiệm vụ. Đến tháng 12/1997, ngành phát hành sách Việt Nam một lần nữa thay đổi tổ chức, do sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, công tác phát hành sách được nâng lên tầng cao mới, thích ứng với nhiệm vụ mới đó là phục vụ sự đổi mới của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, Tổng công ty phát hành sách Việt Nam được thành lập 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp trên nền của Tổng công ty phát hành sách cũ, với mô hình Tổng công ty theo Quyết Định 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trực thuộc Bộ văn hoá thông tin, ban đầu với 8 đơn vị thành viên, sau tăng lên 13 đơn vị thành viên gồm 10 đơn vị chuyên ngành phát hành sách và 3 đơn vị xuất nhập khẩu. Ngày 24/12/2003, Theo Quyết định số 65/2003/QĐ-BVHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về việc đổi mới và củng cố Tổng công ty trên cơ sở các doanh nghiệp nhà nước hiện có là Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin, Nhà xuất bản Âm nhạc, Công ty In Khoa học kỹ thuật với tên gọi là Tổng công ty sách Việt Nam; với chức năng và nhiệm vụ về cơ bản là không thay đổi, phạm vi hoạt động được mở rộng do việc tăng thêm về số lượng thành viên. Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM BOOK CORPORATION Tên viết tắt: SAVINA Trụ sở chính tại: 44 Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội Văn phòng đại diện tại TP.HCM, TP. Đà Nẵng Các đơn vị thành viên của Tổng công ty: Doanh nghiệp hạch toán độc lập ( 15 doanh nghiệp_sơ đồ dưới ) Đơn vị hạch toán nội bộ: - Trung tâm hỗ trợ phát triển Xuất bản –In –Phát hành sách; - Trung tâm Sách 44 Tràng Tiền, Hà Nội; - Trung tâm Sách 22B Hai Bà Trưng, Hà Nội Bảng số 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy Tổng công ty sách Việt Nam 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Hội đồng quản trị Tổng công ty sách Việt Nam Công ty PHS Thanh Hoá Công ty PHS Nghệ An Công ty PHS Đà Nẵng Nhà xuất bản văn hoá thông tin Công ty PHS Khu vực II Công ty PHS Ninh Bình Công ty PHS Hà Tây Công ty PHS Quảng Ninh Công ty xnk sách báo Công ty in KHKT Công ty PHS Nam Hà Công ty PHS Hải Dương Công ty xnk văn hóa phẩm Nhà xuất bản âm nhạc Công ty khách sạn và dịch vụ văn hoá 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ Tổng công ty sách Việt Nam là tổng công ty duy nhất của Bộ văn hóa thông tin được thành lập theo mô hình Tổng công ty Nhà nước (QĐ/90) , là đơn vị Nhà nước có quy mô lớn. Bao gồm các đơn vị thành viên gắn bó với nhau về lợi ích kinh tế, tài chính, công nghệ, đào tạo và nghiên cứu…do Nhà nước thành lập nhằm tăng cường tập trung, phân công 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp chuyên môn hoá và hợp tác hoá sản xuất để phục vụ nhiệm vụ, yêu cầu do Nhà nước giao và nhu cầu thị trường: Xuất bản các loại sách, tạp chí và văn hoá phẩm trên các loại chất liệu, công nghệ theo quy định của Luật Xuất bản, Luật Báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan; Sản xuất bản gốc, in nhân bản và kinh doanh các sản phẩm băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình và thực hiện các dịch vụ về công nghệ, kỹ thuật ở các lĩnh vực trên; In các loại sách, báo, tạp chí, bao bì, tem nhãn, văn hoá phẩm và các loại giấy tờ quản lý, biểu mẫu và các sản phẩm in khác theo quy định của pháp luật; Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị, hàng hoá phục vụ ngành Xuất bản, In, Phát hành sách và các loại vật tư thiết bị, hàng hoá phục vụ sản xuất ,kinh doanh, tiêu dùng khác trong xã hội theo quy định của pháp luật; Trực tiếp xuất, nhập khẩu sách, báo, tạp chí, văn hoá phẩm theo quy định của pháp luật; Kinh doanh phát hành sách, báo, văn hoá phẩm và các biểu mẫu, giấy tờ quản lý kinh tế-xã hội và các sản phẩm khác theo quy định của pháp luật; Tổ chức và tham gia các triển lãm, hội chợ về sách, văn hoá phẩm, thiết bị in trong nước và ngoài nước; Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mỹ thuật, thủ công mỹ nghệ, văn phòng phẩm; Nghiên cứu và thể nghiệm các sản phẩm công nghệ mới về xuất bản, in, phát hành sách; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho cán bộ, viên chức, người lao động trong Tổng công ty; Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, nhằm mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển nguồn vốn và nâng cao chất 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty; Tổ chức các dịch vị văn hoá - nghệ thuật, kinh doanh khách sạn và các loại hình dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động công ích như: cơ chế đặt hàng, trợ giá, trợ cước theo quy định của Nhà nước; Đề xuất và kiến nghị với các cơ quan chức năng của Bộ Văn hoá Thông tin xây dựng cơ chế, chính sách quản lý sản xuất kinh doanh xuất bản, in và phát hành. 1.1.3 Những thành tựu đã đạt được 1.1.3.1 Lĩnh vực xuất bản Sau nhiều năm đổi mới Việt Nam đã có nền xuất bản độc lập tự chủ, dần ổn định và từng bước phát triển, ngành luôn giữ được nhịp độ phát triển qua từng năm trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực gặp rất nhiều khó khăn, suy thoái. Kết quả đó có sự đóng góp to lớn của tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản nói riêng và của Tổng công ty nói chung. 1.1.3.2 Lĩnh vực in Những năm vừa qua ngành in Việt Nam đã có bước phát triển toàn diện, nhanh chóng, năng lực đáp ứng nhu cầu xuất bản sách với chất lượng và số lượng cao. Hiện nay ngành in đã sử dụng khoảng 65% -75% công suất, trong đó sử dụng in sách báo chiếm 30% - 35% toàn ngành . Vì vậy trong vài năm tới ngành in có thể hoàn toàn có đủ khả năng để đảm bảo mục tiêu đã đề ra. 1.1.3.3 Lĩnh vực phát hành Trong những năm đầu chuyển sang nền kinh tế thị trường, hoạt động phát hành sách cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhiều đơn vị hoạt động yếu kém, địa bàn thu hẹp, quy mô bị co lại dần và có nhiều đơn vị làm ăn thua lỗ, không đủ sức để đảm đương nhiệm vụ buộc phải sát nhập, giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự chênh lệch quá cao trong đời 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp sống kinh tế, nhu cầu hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền, các địa phương, trình độ dân trí ở các vùng sâu, vùng xa còn thấp, sức mua rất hạn hẹp nên đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phát hành sách. Nhưng trong những năm gần đây do nước ta có nhịp độ phát triển kinh tế khá cao, đời sống nhân dân đã từng bước được cải thiện, từ đó nhu cầu về các sản phẩm văn hoá ngày càng được coi trọng. Chính vì vậy mà hoạt động phát hành sách đã từng bước thích nghi được với nền kinh tế thị trường, nhiều tác phẩm, nhiều công trình nghiên cứu có giá trị thuộc tất cả các lĩnh vực đã tới bạn đọc trong và ngoài nước. 1.2 Đặc điểm thị trƣờng và sản phẩm của Tổng công ty sách Việt Nam 1.2.1 Đặc điểm về sản phẩm Là công ty duy nhất của Bộ văn hóa thông tin có trách nhiệm phát hành sách ra cả nước. Chính vì vậy mà sản phẩm của công ty chủ yếu là các loại sách. Tổng công ty có nhiệm vụ phát hành và kinh doanh các loại sách, văn hoá phẩm để phục vụ nhu cầu văn hoá tri thức, giải trí của mọi tầng lớp nhân dân. Trong các sản phẩm đó thì sản phẩm về sách các loại chiếm khoảng 80% lượng bán ra. Đối tượng tiêu dùng các loại sách này chủ yếu là các cơ quan, trường học, thư viện, các tổ chức xã hội… Sản phẩm mà Tổng công ty kinh doanh có một phần nhỏ do các đơn vị thành viên phát hành ra, phần lớn còn lại là được thu mua từ các nhà xuất bản trong và ngoài nước. 1.2.2 Đặc điểm thị trường Nước ta hiện nay đang trong thời kỳ đổi mới, thực hiện nhiệm vụ Công nghiệp hóa đất nước nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Mạng lưới trường học cho đến nay mặc dù đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn thiếu nhất là các vùng sâu, vùng xa. Phương hướng của Bộ giáo dục và Chính phủ là sẽ tập trung xây dựng các khu trường học và tiến tới xoá lớp học tranh, tre, lá, nứa trang bị sách cho các thư viện của các trường học này, đưa sách về tới tận bản làng nhằm đưa ánh sáng văn minh 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp về tận vùng sâu, vùng xa. Với tốc độ phát triển của các trường học là rất nhanh, tuy nhiên chất lượng giáo dục ở vùng xa vẫn còn thấp. Do đó trong những năm tới các bộ ngành cần phải quan tâm hơn nữa để xây dựng nâng cấp mạng lưới trường học trong cả nước. Thị trường sách là thị trường thứ phát, sự phát triển của thị trường này phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của ngành giáo dục, của nền kinh tế và của trình độ dân trí. Chỉ khi nào mạng lưới giáo dục phổ cập và trình độ dân trí được nâng cao thì thị trường sách mới phát triển cao được. Đối tượng tiêu dùng của sản phẩm gồm: Các trường học: Trường học là nơi đón nhận tri thức của nhân loại và là nơi diễn ra các hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh. Mà hoạt động này muốn thực hiện được thì phải qua một phương tiện trung gian đó là sách. Vì vậy các trường học phải mua sách để phục vụ cho việc dạy và học. Các tổ chức kinh tế xã hội: Các tổ chức này cần phải có sách để nghiên cứu, tra khảo…để qua đó tìm ra các quy luật, nắm bắt được các sự kiện, mở mang kiến thức, tiếp thu những tinh hoa văn hoá của thế giới để phục vụ cho công việc và nhu cầu giải trí của mình. Các thư viện: Thư viện là nơi mà người ta đến để học, đọc sách để tìm ra các kiến thức bổ ích từ sách nhằm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau của con người. Vì vậy mà nhu cầu sách của các thư viện là rất lớn. Các hộ gia đình: Họ cần phải mua sách phục vụ cho các nhu cầu học hành, giải tri của các thành viên trong gia đình. Các nhà thầu: Để phục vụ cho các nhu cầu của các trung tâm nghiên cứu, các thư viện của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và các Trường phổ thông trung học khắp nới trên cả nước. Như vậy thị trường các sản phẩm sách trong nước có một số đặc điểm sau: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp +Quy mô của thị trường sách là rất rộng lớn và là thị trường đang tăng trưởng mạnh,với dân số hơn 80 triệu người.Nước ta có khoảng 13 triệu hộ gia đình,với hệ thống các cơ quan,xí nghiệp,trường học,các doanh nghiệp,các tổ chức kinh tế xã hội và một hệ thống các thư viện trên 61 tỉnh và thành phố trong cả nước đã tạo ra một thị trường vô cùng rộng lớn cho sản phẩm .Trong những năm qua mạng lưới các trường học,thư viện,nhà văn hoá đã phát triển một cách khá nhanh và mạnh đã làm cho thị trường phát triển trên diện rộng.Cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của các mặt hàng khác,tốc độ tăng trưởng của thị trường sách đã diễn ra khá nhanh và mạnh,tạo ra một thị trường hấp dẫn thu hút nhiều công ty tham gia vào ngành. +Mức độ cạnh tranh của ngành phát hành sách hiện nay vẫn chưa được cao, vì một sản phẩm sách muốn được ra đời thì cần phải có một khoảng thời gian nhất định và phải trải qua các khâu như sáng tác, kiểm duyệt, in ấn, sau đó mới đem ra phát hành. Công tác xuất bản cũng chỉ được giao cho một hoặc một số nhà xuất bản cho nên mức độ cạnh tranh về chất lượng và giá cả là không cao.Vì mức khấu hao và chi phí là xấp xỉ nhau. + Thị trường sản phẩm sách có thể chia thành hai khu vực sau: Khu vực các hộ gia đình và khu vực cơ quan,doanh nghiệp,trường học,thư viện…Ở mỗi khu vực thị trường có những đòi hỏi khác nhau về chủng loại,mẫu mã,số lượng,chất lượng sách. Chính vì vậy mà Tổng công ty sách Việt Nam cần phải có kế hoạch đáp ứng làm sao cho hợp lý nhất. Trên đây là một số đặc trưng của thị trường sách trong nước,qua đó cho ta thấy xu thế phát triển của thị trường sách vẫn còn tăng mạnh trong nhiều năm tới,cường độ cạnh tranh cũng tăng lên và các yêu cầu về sản phẩm ngày càng cao, đòi hỏi Tổng công ty phải có chiến lược, kế hoạch kinh doanh hợp lý. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Thị trường xuất khẩu của Tổng công ty sách Việt Nam cũng tương đối rộng. Tổng công ty đã xuất khẩu khá nhiều mặt hàng sách chủ yếu là sang các nước như Mỹ, Pháp, Úc, Nhật, Nga và một số nước Đông Âu khác. Đối tượng tiêu dùng chủ yếu ở thị trường này là những người Việt kiều sinh sống lâu năm và các lưu học sinh du học ở các nước này. 1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sách Việt Nam trong những năm qua 1.3.1 Tình hình tiêu thụ sách và văn hóa phẩm Bảng số 2: Tình hình tiêu thụ sách và văn hoá phẩm của Tổng công ty sách Việt Nam giai đoạn 2001 – 2003 Đơn vị: Triệu đồng Năm 2001 STT CÁC CHỈ TIÊU Năm 2002 Tỷ Năm 2003 Tỷ Tỷ Tiền trọng Tiền trọng Tiền trọng 1 Sách 77.242,8 74,9 78.711,7 72,2 95.214,8 73,5 2 Văn hóa phẩm 25.885,2 25,1 30.307,3 27,8 34329,2 26,5 3 Tổng doanh thu 103.128 100 109.019 100 129.544 100 ( Nguồn:Tài liệu nghiệp vụ _ Phòng kinh doanh sách ) Qua bảng trên cho ta thấy mức tiêu thụ sách và văn hóa phẩm của Tổng công ty sách Việt Nam năm 2002 tăng hơn so với năm 2001 là 5,71% với mức tăng tuyệt đối là 5.891 triệu đồng, năm 2003 so với năm 2002 tăng 18,83% với mức tăng tuyệt đối 20.525 triệu đồng. Con số này cho ta thấy trong giai đoạn 2001-2003 vừa qua, tốc độ tăng trưởng của Tổng công ty là rất đáng kể. Đây là một kết quả rất khả quan, nó chứng tỏ rằng Tổng công ty đã có kế hoạch đúng đắn trong việc phát triển thị trường tiêu thụ hàng hóa tăng doanh số bán. Nguyên nhân của việc tăng doanh thu là do: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Hầu hết doanh số bán ra của các mặt hàng sách và văn hóa phẩm đều tăng, dẫn tới tổng doanh thu tăng. Tổng công ty chú trọng phát triển một số mặt hàng như băng đĩa nhạc, sách Khoa học - kỹ thuật, sách Chính trị - xã hội, sách Văn học nghệ thuật, các loại lịch, đồ chơi trẻ em và vật tư văn hóa thể thao. Qua những kết quả trên cho ta thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sách Việt Nam rất ổn định và phát triển tốt; góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo ngày càng tốt đời sống cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty. 1.3.2 Kết quả kinh doanh của Tổng công ty sách Việt Nam trong giai đoạn 2001-2003 Bảng số 3: Kết quả kinh doanh của Tổng công ty sách Việt Nam giai đoạn 2001 - 2003 Đơn vị: 1.000.000 đ STT CHỈ TIÊU 2001 2002 2003 1 Tổng doanh thu 103.128 109.019 129.544 2 Doanh thu thuần 103.128 109.019 129.544 3 Giá vốn hàng bán 93.671 99.761 118.454 4 Lãi gộp 9.457 9.258 11.090 5 Tổng chi phí 8.088 8.341 9.965 6 Lợi nhuận từ hđ TC 91 166 144 7 Lợi nhuận từ hđ BT -279 -196 8 Lợi nhuận trước thuế 1.180 886 1.269 9 Thuế thu nhập DN 377.6 283,52 406,1 10 Lợi nhuận sau thuế 802,4 602,48 862,9 ( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2001, 2002, 2003 ) Qua bảng số liệu trên đây cho thấy, Tổng công ty đã đạt hiệu quả Kinh doanh năm sau cao hơn năm trước. Mặc dù trong năm 2002 lợi nhuận 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp của Tổng công ty có giảm so với năm 2001 (giảm 24,8% với giá trị tuyệt đối giảm 199,92 triệu đồng), nhưng sang năm 2003 lợi nhuận của Tổng công ty lại tăng mạnh (43,2% tương đương 260,42 triệu đồng) so với năm 2002 và cũng tăng hơn so với năm 2001(7.54% tương đương 60,5 triệu đồng). Tổng doanh thu tăng liên tục 5,7% năm 2002 và 18,83% năm 2003. Tuy nhiên cùng đó thì chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp cũng tăng lên tương ứng 3,1% năm 2002 và 19,5% năm 2003. Điều đó là không tốt vì nó có ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận cũng như hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty. Các khoản thuế mà Tổng công ty phải đóng góp ngày càng tăng không những thể hiện hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty mà còn đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước. Tuy vậy, Tổng công ty cần có các biện pháp hữu hiệu để giảm các khoản chi phí, điều chỉnh giá cả nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho toàn Tổng công ty trong thời gian tới. Như vậy trong 3 năm ( 2001-2003 ) kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tăng liên tục, tổng doanh thu và lợi nhuận cũng tăng đáng kể. Để giữ vững được tốc độ phát triển như hiện nay, Tổng công ty cần phải có kế hoạch, chính sách hợp lý trước sự biến động của môi trường kinh doanh và trước sức ép cạnh tranh của nền kinh tế. Phải tìm ra những cái đã đạt được và những cái chưa đạt được để có biện pháp phát huy cũng như hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh hơn nữa. 1.4 Hoạt động quản trị của Tổng công ty sách Việt Nam 1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy Tổng công ty Trong nền kinh tế thị trường hiện nay có rất nhiều mô hình tổ chức bộ máy quản lý mà các doanh nghiệp có thể áp dụng, tuỳ theo loại hình, hình thức kinh doanh mà hình thành nên cơ cấu tổ chức của các công ty là khác nhau; để tăng cường các khâu trong Tổng công ty; để cho bộ máy của Tổng công ty hoạt động linh hoạt, năng động và có hiệu quả, khai thác tốt 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp năng lực của từng người và phát huy được quyền dân chủ tập thể trong Tổng công ty. Vì vậy mà Tổng công ty sách Việt Nam đã lập ra quy chế hoạt động cho Tổng công ty như sau: 1.4.1.1 Hội đồng quản trị và ban giám đốc Chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc là những người đứng đầu Tổng công ty, quản lý toàn bộ về nhân sự và chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản của Tổng công ty, có nghĩa vụ trước pháp luật, có quyền quyết định đối với các công ty thành viên, uỷ nhiệm cho các Giám đốc công ty thành viên về hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. 1.4.1.2 Văn phòng Tổng công ty Đứng đầu là Chánh văn phòng Tổng công ty, chịu trách nhiệm quản lý chung toàn Tổng công ty, tổ chức các cuộc họp, Hội nghị toàn công ty, các hoạt động văn hoá trong Tổng công ty; soạn thảo các văn bản và sắp xếp lịch làm việc cho Tổng giám đốc. 1.4.1.3 Phòng kế hoạch tài vụ Là đơn vị tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc về lĩnh vực quản lý tài chính, xây dựng các chế độ quản lý, chính sách tài chính cho các đơn vị sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty, các đơn vị thành viên, xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch hàng quý, hàng năm, xây dựng đơn giá tiền lương hàng năm để các đơn vị có hướng phấn đấu nâng cao hiệu quả lao động, đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên ngày một đi lên, giám sát hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, làm các báo cáo tài chính gửi lên các cơ quan ban ngành, theo dõi và báo cáo chi tiết công nợ mua, công nợ bán và hàng tồn kho. 1.4.1.4 Phòng kinh doanh sách và phòng kinh doanh văn hoá phẩm Là đơn vị kinh doanh nắm toàn bộ khâu đầu vào và có trách nhiệm cung cấp sách và văn hoá phẩm cho các đơn vị trực tiếp kinh doanh trong toàn Tổng công ty, và mọi đối tượng trong và ngoài nước có nhu cầu mua bán với Tổng công ty theo phương thức bán buôn. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp + Liên kết sách + Mua đứt sách và văn hóa phẩm + Ký gửi Hoạt động kinh doanh của Tổng công ty đã được khẳng định bằng những kết quả mà Tổng công ty đã đạt được trong thời gian qua, tuy nhiên cũng có thể nhận thấy một số khiếm khuyết mà nếu khắc phục được thì có thể đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa: Mua đứt sách là phương thức hoạt động có hiệu cao, tuy nhiên lại có nhiều thủ tục rườm rà, từ khâu ký kết hợp đồng, nhận hàng cho đến khâu giao hàng. Phương thức ký gửi không tạo được sự tin tưởng lẫn nhau giữa Tổng công ty với khách hàng, chỉ mang tính chất vụ việc nên không thể là biện pháp trong chiến lược phát triển dài hạn của Tổng công ty. Liên kết xuất bản nếu có thể bỏ qua một số thủ tục sẽ trở thành phương thức có hiệu quả nhất. Nhà xuất bản chịu trách nhiệm nội dung, công tác xuất bản còn Tổng công ty có thể phát huy hết hiệu quả của mạng lưới kinh doanh rộng lớn của mình. 1.4.1.5 Phòng xuất nhập khẩu Có chức năng thực hiện các hoạt động kinh doanh trong quan hệ hợp tác với đối tác nước ngoài, xuất khẩu các ấn phẩm trong nước ra thị trường quốc tế, đồng thời nhập các sản phẩm từ nước ngoài theo nhu cầu khách hàng trong nước; liên kết với các công ty, nhà xuất bản nước ngoài nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. 1.4.1.6 Phòng kho vận Có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận sách liên kết, xuất bản phẩm, văn hoá phẩm do phòng nghiệp vụ thu mua nhập về để chuyển cho khách hàng tại các tỉnh thành, các thư viện, các trung tâm tiêu thụ, phòng kho có nhiệm vụ kiểm tra chứng từ trước khi nhập kho, tổ chức dán mã vạch hàng hóa nhập kho của Tổng công ty, nắm chắc số lượng hàng hoá vào ra, thường 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp xuyên đối chiếu với phòng tài vụ để có số liệu chính xác giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh được tốt hơn. + Khi có phiếu xuất thủ kho mới được xuất hàng ra khỏi kho. +Khi có giấy báo nhận hàng thủ kho mới làm thủ tục nhập hàng, chưa có lệnh nhập kho thủ kho không được cho hàng vào kho. + Không cho khách hàng gửi hàng trong kho. 1.4.1.7 Các trung tâm bán buôn, bán lẻ Các trung tâm này có nhiệm vụ tổ chức bán lẻ ngay tại trung tâm đã được Tổng giám đốc giao nhiệm vụ, hàng hoá do Tổng công ty cung cấp. Các trung tâm bán hàng thu tiền qua máy, cuối ngày kế toán tại phòng tài vụ và kế toán tại các trung tâm căn cứ vào máy thu tiền qua mạng để xuất hoá đơn bán hàng. Căn cứ vào hoá đơn bán hàng các trung tâm nộp tiền hàng ngày tại phòng tài vụ của Tổng công ty. Cuối tháng các trung tâm có nhiệm vụ đối chiếu để chốt số công nợ với phòng tài vụ của Tổng công ty. Các trung tâm tuyệt đối không được mua hàng, nhận ký gửi hàng hoá để đưa vào bán tại trung tâm. Các nhân viên bán hàng phải thực hiện nhiệm vụ của mình, nhiệt tình với khách hàng, bám sát khách hàng, giới thiệu cho khách hàng những loại sách họ cần tìm và tự bảo vệ hàng hoá của quầy được giao. Trách nhiệm của ca trưởng: Có trách nhiệm đặt hàng thường xuyên và giao cho các trưởng nhóm hàng trong ca nhận nợ căn cứ vào số lượng bản cho từng cuốn sách theo biên bản, cuối ca bàn giao số hàng hóa đã phát sinh, số tồn trên giá. Khi kiểm kê đột xuất trong ca nếu thiếu hàng trong ca nào nhóm hàng nào thì ca đó phải chịu trách nhiệm. 1.4.1.8 Phòng bảo vệ Có trách nhiệm theo dõi sát từng ca, phát hiện những hiện tượng có nghi vấn gian lận, có nhiệm vụ báo cho bộ phận có liên quan để ngăn chặn. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Nghiêm cấm bảo vệ và nhân viên bán hàng thông đồng đưa hàng hoá ra ngoài hoặc đưa hàng hoá từ ngoài vào trung tâm. Bảo vệ kho phải theo dõi xe chở hàng vào, hàng ra, ghi biển số xe đơn vị nhận hàng, ngày giờ nhận hàng. 1.4.1.9 Xưởng in Tổng công ty Tất cả các hợp đồng mua bán, in ấn đều thông qua Tổng công ty và được Tổng giám đốc ký duyệt. Các hoạt động phải được thực hiện hạch toán tại phòng tài vụ Tổng công ty, cụ thể: + Mua nguyên liệu phải làm thủ tục nhập xuất +Tính toán giá thành cho từng hợp đồng, các chi phí phải được Tổng giám đốc duyệt chi và chi tại phòng tài vụ. +Quyết toán cho từng hợp đồng do phòng tài vụ tính. +Kỹ thuật và chất lượng in phải đảm bảo. +Không được tự tiện in ấn những sản phẩm ngoài hợp đồng, sản phẩm có nội dung xấu mà Nhà nước nghiêm cấm, hợp đồng phải được Tổng giám đốc ký duyệt. Các sản phẩm in xong phải làm thủ tục nhập kho, khi nào khách hàng đến lấy kế toán phải làm phiếu xuất kho. 1.4.2 Công tác xây dựng, thực hiện chiến lược và kế hoạch kinh doanh Tổng giám đốc chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm cho Tổng công ty; phương án huy động vốn, dự án đầu tư, phương án liên doanh, phối hợp kinh doanh giữa các đơn vị thành viên hoặc với các công ty khác sau đó trình Hội đồng quản trị phê chuẩn. Chiến lược kinh doanh sau khi được Hội đồng quản trị thông qua sẽ được chuyển đến các bộ phận chức năng thực hiện. Như vậy, việc xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh là do Ban lãnh đạo Tổng công ty chịu trách nhiệm, trong khi việc thực hiện chiến lược đó lại do các bộ phận cấp dưới đảm nhiệm; nên đôi khi sẽ có sai sót do sự thiếu đồng bộ. Vấn đề đặt ra đối với Tổng công ty trong thời gian tới nếu muốn nâng cao hiệu quả kinh doanh là phải nâng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cao ý thức, trách nhiệm của mỗi thành viên trong Tổng công ty ( từ lãnh đạo đến nhân viên ) đối với chiến lược chung của toàn Tổng công ty bởi đó là sự nghiệp chung của tất cả mọi người. 1.4.3 Nguồn nhân lực của Tổng công ty Bảng số 4: Bộ máy cán bộ quản lý và lao động của Tổng công ty sách Việt Nam Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tổng số 919 1038 1100 1200 1250 1300 385 500 560 560 630 720 65 66 63 58 40 30 lao động Đại học & Cao đẳng Trung cấp ( Nguồn: Tạp chí Tổng công ty sách Việt Nam đổi mới và phát triển ) Đồng thời với quá trình đầu tư phát triển,nâng cao hiệu quả kinh doanh, Tổng công ty sách Việt Nam cũng luôn quan tâm đến công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực. Năm 2000, toàn Tổng công ty có 919 nhân viên, trong đó trình độ ĐH-CĐ là 385_tương đương 41,89%, trung cấp là 65_tương đương 7,07%; tỷ lệ đó gia tăng hàng năm đồng thời với việc tăng lên của tổng số lao động, trình độ ĐH-CĐ trong Tổng công ty luôn chiếm trên 40%, đặc biệt năm 2005 với 1300 lao động thì có tới 720_tương đương 55,38% có trình độ ĐH-CĐ; đây là một tỷ lệ tương đối cao so với các doanh nghiệp cùng ngành cũng như khác ngành. Nhờ có những chính sách hợp lý trong quá trình phát triển của Tổng công ty mà trong những năm qua Tổng công ty đã không ngừng lớn mạnh, 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp đạt được nhiều thành tựu về kinh tế và xã hội, trong đó đáng kể nhất phải nói đến hoạt động của Tổng công ty đã mang lại công ăn việc làm cho rất nhiều người lao động, thu nhập của người lao động trong Tổng công ty ngày càng tăng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh. Bảng số 5: Thu nhập bình quân toàn Tổng công ty sách Việt Nam Đơn vị : 1.000đ Năm 2000 2001 2002 2003 2004 Thu nhập bình 855 960 1056 1213 1407 quân ( Nguồn: Tạp chí Tổng công ty sách Việt Nam đổi mới và phát triển ) Thu nhập bình quân toàn Tổng công ty tăng hàng năm với tốc độ tăng trên 10%; năm 2000, thu nhập bình quân của người lao động trong Tổng công ty là 855 nghìn đồng, năm 2001 và các năm tiếp sau đó (2002, 2003) lần lượt là 960 nghìn đồng, 1.056 nghìn đồng và 1.213 nghìn đồng. Năm 2004, thu nhập bình quân của người lao động toàn Tổng công ty đã đạt được là 1.407 nghìn đồng, tăng 64,56 % so với năm 2000 ( tương đương với 552 nghìn đồng ) và tăng so với năm 2003 là 15,99% ( tương đương với 194 nghìn đồng ). 1.4.4 Hoạt động Marketing và tiêu thụ sản phẩm Hoạt động Marketing của Tổng công ty hiện nay hầu như không đáng kể, thường do một bộ phận nhỏ trong Tổng công ty thực hiện. Công tác nghiên cứu thị trường cũng chỉ là làm nhiệm vụ theo dõi xem thiếu loại sách nào, bộ phận bán hàng bên dưới cần loại sách nào thì sẽ xuất kho loại sách ấy. Việc xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Tổng công ty do Ban lãnh 20
- Xem thêm -