Tài liệu Marketing trực tuyến nghiên cứu tình huống tại công ty tnhh dệt len thời trang hà nội

  • Số trang: |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 19 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN HẢI TRANG MARKETING TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT LEN THỜI TRANG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG HÀ NỘI – 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN HẢI TRANG MARKETING TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT LEN THỜI TRANG HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Ngƣời hƣớn dẫn kho học: TS. Trần Đoàn Kim XÁC NHẠN CỦA GIÁO VIÊN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ HƯỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN HÀ NỘI – 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ Marketing trực tuyến – nghiên cứu tình huống tại công ty TNHH Dệt len thời trang Hà Nội” là kết quả nghiên cứu của riêng tôi, dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Đoàn Kim, chưa được công bố trong bất cứ nghiên cứu nào của người khác. Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu của người khác đảm bảo theo đúng các quy định. Các nội dung trích dẫn và tham khảo các tài liệu, sách báo, thông tin được đăng tải trên các tác phẩm, tạp chí và các trang web theo danh mục tài liệu tham khảo của luận văn. Học viên Nguyễn Hải Trang LỜI CẢM ƠN Trước hết, tôi chân thành cảm ơn TS. Trần Đoàn Kim, Người đã trực tiếp hướng dẫn cho tôi thực hiện đề tài này. Thầy đã giúp tôi định hướng nghiên cứu và dành cho tôi những lời khuyên, lời gợi ý và lời phê bình sâu sắc, giúp tôi hoàn thành luận văn này. Xin gửi lời cảm ơn tới Viện Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Quý thầy cô đã giảng dạy và cung cấp cho tôi những kiến thức khoa học chuyên ngành quý báu trong thời gian học tập tại trường. Đồng thời là hành trang cho tôi trong quá trình học tập và công tác sau này. Trân trọng cảm ơn tập thể K24.QTKD3 đã hỗ trợ, động viên trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu vừa qua. Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến bạn Đỗ Đình Nam – lớp trưởng lớp K24.QTKD3 vì sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn trong thời gian mình hoàn thiện luận văn . Cảm ơn tập thể cán bộ, công nhân viên công ty TNHH Dệt len thời Trang Hà Nội đã cung cấp thông tin giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu tại công ty. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình tôi, những người đã động viên tôi hoàn thành chương trình học. Cảm ơn chồng, con trai luôn là nguồn động lực to lớn tiếp sức cho tôi trong suốt thời gian nghiên cứu dù đã phải mất khá lâu thời gian tôi mới có thể tiếp tục và hoàn thành luận văn này. Học viên Nguyễn Hải Trang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH iii MỞ ĐẦU 1 Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 5 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5 1.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước. 5 1.1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước 6 1.2. Các khái niệm 7 1.2.1. Marketing 7 1.2.2. Marketing trực tuyến 8 1.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch marketing trực tuyến 16 1.3.1. Xác định mục tiêu của chiến lược Marketing trực tuyến 16 1.3.2. Lựa chọn đối tượng khách hàng mục tiêu 16 1.3.3 Lựa chọn hình thức Marketing trực tuyến 20 1.3.4 Xác định ngân sách cho hoạt động Marketing trực tuyến 23 1.3.5. Kiểm tra đánh giá hoạt động Marketing trực tuyến 23 Chƣơng 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1. Phương pháp thu thập số liệu 24 2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 24 2.1.2. Thu thập số liệu thứ cấp 26 2.2. Phương pháp thống kê mô tả: 27 Chƣơng 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 3.1. Tổng quan về Công Ty TNHH dệt len thời trang Hà Nội 28 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 28 3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 28 3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý. 29 3.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh 30 3.2. Phân tích các đặc điểm marketing của công ty. 31 3.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến đặc điểm Marketing của công ty 31 3.2.2. Đặc điểm Marketing của công ty 36 3.3. Thực trạng ứng dụng marketing trực tuyến tại Công Ty 38 3.3.1. Mục tiêu của chiến lược Marketing trực tuyến hiện tại 38 3.3.2. Các hình thức Marketing trực tuyến công ty TNHH Dệt len thời trang Hà Nội đã sử dụng. 38 3.3.3 Ngân sách cho hoạt động Marketing trực tuyến. 40 3.3.4. Đánh giá kết quả đạt được 41 3.4. Phân tích kết quả phỏng vấn 41 3.4.1 Tổng hợp kết quả phỏng vấn. 41 3.4.2. Phân tích kết quả phỏng vấn. 44 3.5. Đánh giá thực trạng marketing trực tuyến tại công ty. 48 3.5.1. Ưu điểm 48 3.5.2. Hạn chế. 48 3.5.3 Nguyên nhân 49 Chƣơng 4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY 50 4.1. Dự báo xu hướng sử dụng marketing trực tuyến trong tương lai 50 4.2. Mục tiêu của kế hoạch marketing trực tuyến 50 4.3. Giải pháp khắc phục những tồn tại 51 4.3.1. Nhân sự, ngân sách và kế hoạch. 51 4.3.2. Email- Marketing. 52 4.3.3. Xây dựng Website của công ty chuyên nghiệp phục vụ Marketing trực tuyến 58 4.3.4. Công cụ tìm kiếm 62 4.3.5. Chăm sóc khách hàng trực tuyến 66 4.3.6 Bán hàng trên các sàn TMĐT. 68 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt Nghĩa tiếng anh Nghĩa tiếng việt 1 AMA American Marketing Association 2 AIDA Attention- Interest - Derise Thu hút - thích thú - khao - Action khát - hành động 3 CRM Customer relationship management Quản lý quan hệ khách hàng 4 FAQs Frequently Asked Questions Câu hỏi thường gặp 5 WOM word of mouth truyền miệng 6 NCC Nhà cung cấp 7 TMĐT Thương mại điện tử 8 SEO Search Engine Optimization Hiệp hội Marketing Mỹ Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm 1 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1. So sánh giữa Marketing trực tuyến và marketing truyền thống 10 Bảng 1.2. Chiến lược quảng cáo cho 6 đối tượng khách hàng cơ bản 19 Bảng 2.1. Danh sách khách hàng tham gia phỏng vấn 24 Bảng 3.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Bảng 3.2. Cơ cấu lao động của công ty TNHH dệt len thời trang Hà Nội 32 Bảng 3.2. Kết quả phỏng vấn 42 2 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Mô hình Marketing trực tuyến 15 Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 29 Hình 3.2. Trang web công ty đã từng hoạt động 39 Hình 3.3. Gian hàng của công ty trên Lazada. 40 Sơ đồ 4.1. Quy trình tạo dựng kế hoạch Email Marketing 53 Hình 4.1. Ví dụ về phần mềm CSV 55 3 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Sau hơn 20 năm được triển khai tại Việt Nam, đến nay, Internet được sử dụng trong kinh doanh ngày một sâu rộng. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, điện thoại thông minh, mạng không dây, … những công nghệ tiên tiến nhất của thế giới đang được sử dụng ngày một rộng rãi ở Việt Nam. Người dùng Internet ngày càng tăng mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của nó đã làm thay đổi bộ mặt của toàn thế giới. Cùng với đó là sự thay đổi về thói quen cũng như tập quán tiêu dùng của khách hàng. “Người ta chẳng còn muốn ngồi hàng giờ trước màn hình tivi và chọn kênh nữa”. Thay vào đó, người ta sử dụng mạng Internet để bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu với vô vàn những mục đích khác nhau: giải trí, tìm kiếm thông tin, trao đổi thông tin, liên lạc với bạn bè, … Internet xóa đi khoảng cách về không gian và thời gian. Chính bởi việc thay đổi thói quen sử dụng thời gian đó, việc sử dụng Internet để quảng cáo (Marketing trực tuyến) là phương pháp cực kỳ hữu hiệu và tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều so với quảng cáo truyền thống. Marketing trực tuyến có rất nhiều lợi ích. Một trong số đó là giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường. Doanh nghiệp có thể kinh doanh hỗn hợp nhiều mặt hàng khác nhau mà không đòi hỏi diện tích về không gian. Điều này giúp doanh nghiệp giảm chi phí thuê (mua) mặt bằng cũng như chi phí bán hàng. Ngoài ra việc thanh toán có thể gửi và nhận bằng hệ thống điện tử, mang lại hiệu quả cao, tốc độ xử lý nhanh, độ chính xác đáng tin cậy và chi phí thấp, giảm bớt được các nhầm lẫn sai sót. Không những vậy, marketing trực tuyến giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng phục vụ và chăm sóc khách hàng thường xuyên: Các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng sản phẩm có thể được gửi trực tiếp cho khách hàng qua Internet mà không cần in ấn, vận chuyển điều này giúp giảm chi phí. Dữ liệu được cập nhật thường xuyên, doanh nghiệp có thể nắm được đặc điểm của từng khách hàng, 1 nhóm khách hàng, qua đó phân đoạn thị trường, hướng những chính sách phù hợp riêng biệt cho từng nhóm khách hàng. Ngoài ra, khi kinh doanh trên Internet, doanh nghiệp có thể lập các chuyên mục giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, bảo quản… Những chuyên mục này giúp doanh nghiệp giải quyết một cách tự động vấn đề trên website mà không phải tốn chi phí và đầu tư nhân lực lâu dài. Doanh nghiệp có thể cập nhật những tin tức về khách hàng thường xuyên và làm dài thêm danh sách khách hàng tiềm năng thông qua các trang miền điện tử. Tuy nhiên, hạn chế lớn của quảng cáo qua mạng chính là không phải ai cũng có khả năng sử dụng công nghệ mới. Điều này làm hạn chế về đối tượng khách hàng so với quảng cáo truyền thống. Và giống như quảng cáo qua truyền hình, khách hàng không thể cảm nhận sản phẩm bằng xúc giác, nếm hay thử sản phẩm trước khi đặt mua chúng. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp chưa có đánh giá đúng đắn và phương pháp sử dụng marketing trực tuyến phù hợp nên mặc dù bỏ ra chi phí lớn nhưng hiệu quả chưa cao. Tóm lại, đi cùng với sự phát triển của Internet thì marketing trực tuyến là sự lựa chọn của thời đại mới: 1) Marketing trực tuyến phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại ngày nay. 2) Marketing trực tuyến có chi phí thấp & giúp doanh nghiệp giảm chi phí cho các hoạt động in ấn, lưu trữ, trưng bày, giao dịch, bán hàng… 3) Marketing trực tuyến giúp rút ngắn khoảng cách không gian, thời gian từ đó giúp cho quá trình tiếp cận khách hàng diễn ra dễ dàng hơn. Là một học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, tác giả rất quan tâm đến vấn đề này, bởi vậy tác giả chọn đề tài “Marketing trực tuyến – Nghiên cứu tình huống tại công ty TNHH dệt len thời trang Hà Nội” cho luận văn của mình để đánh giá về những thành công và hạn chế trong hoạt động kinh doanh của công ty, qua đó nhằm thúc đẩy Marketing trực tuyến thực sự trở thành một công cụ hữu 2 hiệu hơn cho công ty trong thời gian tới. 1. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: Nhằm tìm ra giải pháp nhằm giải quyết vấn đề về marketing trực tuyến mà công ty đang gặp phải. Nhiệm vụ nghiên cứu: (i)Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan tới Marketing trực tuyến. (ii) Đánh giá (phân tích, mô tả) thực trạng ứng dụng Marketing trực tuyến tại Công ty TNHH dệt len thời trang Hà Nội. (iii) Đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả ứng dụng marketing trực tuyến tại Công ty TNHH dệt len thời trang Hà Nội. 2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu vào các hoạt động liên quan đến hoạt động Marketing và công tác ứng dụng Marketing trực tuyến. - Phạm vi nghiên cứu : - Không gian: Công ty TNHH Dệt len Thời trang Hà Nội từ năm 2017 đến nay. - Thời gian: Từ 2017 đến nay - Nội dung: Hoạt động marketing trực tuyến tại công ty TNHH Dệt len thời trang Hà Nội, 3. Những đóng góp của luận văn Luận văn có đóng góp quan trọng trong hai phương diện lý luận và thực tiễn - Phương diện lý luận: Tổng quan cơ sở lý luận về marketing trực tuyến, những phương pháp và hiệu quả kinh tế marketing trực tuyến mang lại. - Phương diện thực tiễn: Tổng quan tình hình sử dụng các hình thức marketing trực tuyến tại đơn vị nghiên cứu đồng thời đưa ra những mặt tích cực và hạn chế mà doanh nghiệp đã làm được từ đó đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả áp dụng marketing trực tuyến tại doanh nghiệp. 3 4. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 4 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận. Chương 2. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn Chương 3: Thực trạng hoạt động Marketing và ứng dụng Marketing trực tuyến tại công ty TNHH Dệt len Thời trang Hà Nội. Chương 4: Kết luận và giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng Marketing trực tuyến tại công ty TNHH Dệt len Thời trang Hà Nội. 4 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước. Đề tài nghiên cứu của tác giả Đinh Thị Kim Anh (2009), “Ứng dụng Marketing trực tuyến để phát triển thương hiệu máy tính CMS giai đoạn 2010 – 2015”. Quan điểm của đề tài cho rằng Marketing trực tuyến có tác động rất tích cực trong việc phát triển thương hiệu tại mốc thời gian nghiên cứu. Đề tài khẳng định Website đang là công cụ Marketing hữu hiệu nhất và khách hàng thường tìm kiếm các thông tin họ quan tâm thông qua Website. Điều này tạo cơ hội cho doanh nghiệp có thể sử dụng Website để quảng bá rộng rãi hình ảnh của mình. Đề tài nghiên cứu chứa khá nhiều thông tin nhưng hơi dàn trải, với nhiều nội dung bị thừa và trùng lặp dẫn đến nghiên cứu bị loãng và khó dẫn dắt vấn đề vào nội dung chính. Một nghiên cứu khác của tác giả Lê Thị Kim Chi (2014) “Giải pháp Marketing trực tuyến tại Công ty Du Lịch Việt Nam Vitours”, đề tài đề xuất các giải pháp Marketing trực tuyến cho hoạt động du lịch của Công ty Du Lịch Việt Nam Vitours bằng cách sử dụng các công cụ trực tuyến. Luận văn đã hệ thống hóa các lý luận cơ bản và các công cụ Marketing trực tuyến nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của Công ty. Phân tích thực trạng về hoạt động Marketing trực tuyến tại Công ty Du Lịch Việt Nam Vitours nhằm tìm ra giải pháp Marketing trực tuyến phù hợp để tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của Công ty, qua đó giúp Công ty nâng cao được khả năng cạnh tranh cũng như khai thác hiệu quả thị trường khách du lịch về Miền Trung. Đề tài cung cấp kiến thức tương đối và Marketing trực tuyến và kinh doanh lữ hành nhưng do hơi thiên về phần giải pháp nên phần cơ sở lý luận của luận văn còn hạn 5 chế, chưa nêu và làm rõ bản chất của mô hình Marketing trực tuyến. Đồng thời, phần thực trạng luận văn chưa làm rõ cụ thể thực trạng từng công cụ, hình thức Marketing mà doanh nghiệp đã sử dụng điều này sẽ làm cho phần đánh giá thực trạng hoạt động bị thiếu sót dẫn đến việc đề ra các giải pháp bị thiếu sót. Đề tài “Giải pháp thu hút khách hàng trực tuyến của các website giới thiệu việc làm trên địa bàn Hà Nội” tác giả Nguyễn Hạnh Ngân (2016). Đề tài bước đầu đã tổng quát được lý thuyết và đánh giá được hiện trạng cùng với đưa ra giải pháp. Tuy vậy nội dung vẫn còn dàn trải, mặc dù đã xác định được trọng tâm nhưng giải pháp vẫn chung chung, chưa thật sự giải quyết được tận gốc vấn đề. 1.1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước Trong kinh doanh thì sự bùng nổ của việc ứng dụng Marketing trực tuyến mạnh mẽ được bắt nguồn từ sự kiện châm ngòi đó là sự thành công của hàng loạt các công ty như Amazon.com, Dell.com, Ebay.com, Alibaba.com … vào giữa những năm 1990. Các công ty này đã quan tâm đến việc sử dụng internet và web để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu và hình ảnh công ty. Khi các phương thức marketing truyền thống (báo chí, điện thoại, ...) đã lỗi thời và không còn hiệu quả, khách hàng không bị thu hút và tin tưởng vào những kênh Marketing này nữa, nó chỉ làm phiền họ. Khách hàng của thời đại mới chỉ cần Click Và Click để lựa chọn một cách nhanh chóng. Ngày nay, hầu hết các công ty đều sử dụng internet như một kênh truyền thông không thể thiếu trong các chiến lược marketing của họ. Tiếp thị truyền thông trực tuyến đã tạo ra sự phát triển quan trọng trong các chiến lược quảng cáo hỗn hợp của một công ty. Các công ty đang sử dụng các phương tiện trực tuyến như một kênh truyền thông tiếp thị mới và tiếp thị qua internet sẽ ngày càng một phát triển mạnh hơn. Các thương hiệu lớn trên thế giới thậm chí họ còn phát triển website phù hợp với tất cả khách hàng ở mọi quốc gia họ có mặt. Ví dụ: Zara có trang web 6 Zara.com, khách hàng ở 195 Quốc gia và vùng lãnh thổ có thể truy cập, chọn địa điểm và ngôn ngữ, trang web sẽ đưa bạn đến đúng quốc gia mà bạn đang ở. Hầu hết các doanh nghiệp đa quốc gia họ đều có những trang web tương tự như vậy. 1.2. Các khái niệm 1.2.1. Marketing Marketing hoặc tiếp thị là việc nhận dạng ra được những gì mà con người và xã hội cần. Một sản phẩm nếu được tạo ra mà không ai có nhu cầu dùng và mua thì sẽ không bán ra được, do vậy, việc sản xuất là vô nghĩa. Hiệp hội Marketing Mỹ (American Marketing Association, AMA) cho định nghĩa sau: "Marketing là một hệ thống tổng thể các hoạt động của tổ chức được thiết kế nhằm hoạch định, đặt giá, xúc tiến và phân phối các sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu và đạt được các mục tiêu của tổ chức.” (Approved 2017) “Có thể xem như marketing là quá trình mà những cá nhân hoặc tập thể đạt được những gì họ cần và muốn thông qua việc tạo lập, cống hiến, và trao đổi tự do giá trị của các sản phẩm và dịch vụ với nhau” (Kotler, 2006, Marketing Management. Pearson Education. tr. 6,7). Theo định nghĩa dành cho các nhà quản lý, marketing được ví như "nghệ thuật bán hàng", tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất của marketing thật ra không nằm ở chỗ bán sản phẩm. Peter Drucker, nhà lý thuyết quản lý hàng đầu cho rằng: "Nhưng mục đích của marketing là làm sao để biết và hiểu rõ khách hàng thật tốt sao cho sản phẩm hoặc dịch vụ thích hợp nhất với người đó, và tự nó sẽ bán được nó. Lý tưởng nhất, Marketing nên là kết quả từ sự sẵn sàng mua sắm. Từ đó, việc hình thành nên sản phẩm hoặc dịch vụ mới trở nên cần thiết để tạo ra chúng". Quy trình marketing bao gồm 5 bước cơ bản: Nghiên cứu thị trường, phân khúc thị trường, định vị thị trường, quá trình thực hiện và cuối cùng là kiểm soát. 1.2.2. Marketing trực tuyến a. Khái niệm 7 Marketing trực tuyến còn được gọi là online marketing hay e - marketing là một hình thức tiếp thị hiện đại dựa trên môi trường truyền thông internet. Thông qua internet, doanh nghiệp có thể nghiên cứu nhu cầu, truyền tải những thông điệp giới thiệu sản phẩm, nhận phản hồi, hỗ trợ thông tin, chăm sóc và kết nối với khách hàng và khách hàng tiềm năng. Internet có rất nhiều thông tin mà dựa vào đó có thể đánh giá nhu cầu thị trường, ngoài ra, còn có những công cụ nghiên cứu về xu hướng tìm kiếm để dự đoán sự phát triển của một thương hiệu, một sản phẩm hay một ngành hàng. Khả năng tương tác tốt của internet khiến việc thực hiện các chiến dịch nghiên cứu thị trường và đánh giá các phản hồi của người dùng internet trở nên dễ dàng. Bên cạnh đó, nhiều công cụ thống kê trên internet cũng giúp doanh nghiệp thấu hiểu khách hàng hơn. Về việc truyền tải thông điệp đến khách hàng tiềm năng, internet cũng có nhiều công cụ như website, search engine (công cụ tìm kiếm), social media (truyền thông xã hội), email, display banner (banner hiển thị)…Các hệ thống emailmarketing, CRM (quản lý quan hệ khách hàng) trên nền tảng internet cũng có thể giúp cho chúng ta xây dựng các kết nối với khách hàng bền vững hơn và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Trong đó, website được đánh giá là công cụ quan trọng của marketing trực tuyến, là trung tâm của tất cả các hoạt động marketing trên internet. Những dữ liệu khách hàng lưu trữ trên website và các hệ thống quản lý quan hệ khách hàng cũng giúp chúng ta điều chỉnh các hoạt động marketing trên internet hiệu quả hơn. b. Bản chất Marketing trực tuyến ✔Môi trường: Marketing trong môi trường mới, môi trường internet. ✔Phương tiện: Internet và các thiết bị thông tin được kết nối vào internet. ✔Bản chất: vẫn giữ nguyên bản chất của marketing truyền thống là thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng, tuy nhiên người tiêu dùng trong thời đại công nghệ thông tin sẽ có những đặc điểm khác với người tiêu dùng truyền thống. Họ có thói 8 quen tiếp cận thông tin khác, đánh giá dựa trên các nguồn thông tin mới, hành động mua hàng cũng khác c. Đặc điểm và lợi thế Marketing trực tuyến ❖Một số lợi ích của marketing online - Rút ngắn khoảng cách: Vị trí địa lý không còn là một vấn đề quan trọng. Internet đã rút ngắn khoảng cách, các đối tác có thể gặp nhau qua không gian máy tính mà không cần biết đối tác ở gần hay ở xa. Điều này cho phép mua bán bỏ qua những khâu trung gian truyền thống tốn kém. - Tiếp thị toàn cầu: Internet là một phương tiện hữu hiệu để các nhà hoạt động marketing tiếp cận với các thị trường khách hàng trên toàn thế giới. Điều mà các phương tiện marketing thông thường khác hầu như không thể. - Giảm thời gian: Marketing trực tuyến giúp người dùng có thể truy cập lấy thông tin cũng như giao dịch với khách hàng 24/7. - Giảm chi phí: Không cần in ấn, không cần nhiều nhân lực, không tốn chi phí di chuyển nhưng marketing trực tuyến có thể tiếp cận lượng khách hàng lớn hơn marketing truyền thống nhiều lần. 9 Bảng 1.1. So sánh giữa Marketing trực tuyến và marketing truyền thống Đặc điểm Phương thức Không gian Marketing trực tuyến Sử dụng internet, các thiết bị số hóa Không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia và vùng lãnh thổ Mọi lúc mọi nơi, phản ứng nhanh, cập nhật thông tin sau và phút Marketing truyền thống Chủ yếu sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng Bị giới hạn bởi biên giới quốc gia và vùng lãnh thổ Chỉ vào một số giờ nhất định, mất nhiều thời gian và công sức Thời để thay đổi mẫu quảng cáo hoặc gian Clip Mất một thời gian dài để khách Phản hồi Khách hàng tiếp nhận thông hàng tiếp nhận thông tin và tin và phản hồi ngay lập tức phản hồi Có thể chọn được đối tượng Không chọn được nhóm đối Khách cụ tượng cụ thể hàng thể,tiếp cận trực tiếp với khách hàng. Chi phí Thấp,với ngân sách nhỏ vẫn Cao, ngân sách quảng cáo lớn, thực hiện được,có thể kiểm được ấn định dùng một lần soát được chi phí quảng cáo Lưu trữ Lưu trữ thông tin khách hàng Rất khó lưu trữ thông tin của thông tin dễ dàng, nhanh chóng khách hàng - (Nguồn: doanhnhanso.info) - Về cơ bản, có thể thấy Marketing trực tuyến là một phiên bản thay thế tối ưu hơn các hoạt động marketing truyền thống. Doanh nghiệp có thể sử dụng các hoạt động Marketing trực tuyến để hỗ trợ hoặc thay thế các hoạt động Marketing truyền thống. Ví dụ: dùng trang web để cung cấp thông tin về sản phẩm hoặc các tài liệu Marketing khác cho khách hàng hoặc sử dụng các banner trực tuyến để thay thế hay hỗ trợ cho quảng cáo ngoài trời. Tương tự, cung cấp câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp (FAQs) hoặc các các mẫu thu thập ý kiến có thể sử dụng thay cho trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại. - Ngoài ra, Internet cũng cung cấp các lợi ích khác mà doanh nghiệp không có được từ các công cụ Marketing truyền thống. Ví dụ, công nghệ web có thể tạo 10
- Xem thêm -