Tài liệu Luận văn quản trị nhân lực công tác tuyển dụng nhân sự tại cty tnhh thiết bị giáo dục hồng anh

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ I/ Cơ sở tuyển dụng nhân sự_ phân tích công việc 1. Khái niệm Phân tích công việc là tiến trình xác định các đặc tính của công việc và những điều kiện mà công việc được hoàn thành. Nói cách khác phân tích công việc là tiến trình xác định một cách có hệ thống nhiệm vụ và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc cụ thể. Trên cơ sở đó xác định những người cần tuyển như thế nào để thực hiện công việc tốt nhất. Mục đích phân tích công việc nhằm giải quyết 6 vấn đề: - Nhân viên thực hiện công tác gì? - Khi nào công việc cần hoàn tất? - Công việc được thực hiện ở đâu? - Nhân viên làm công việc đó như thế nào? - Tại sao phải thực hiện công việc đó? - Để thực hiện công việc đó phải hội đủ trình độ, tiêu chuẩn trình độ nào? 2. Nội dung, trình tự thực hiện phân tích công việc Bước 1: Xác định mục đích sử dụng thông tin phân tích công việc, từ đó xác định các hình thức thu thập thông tin phân tích công việc hợp lí nhất. Bước 2: Thu thập các thông tin cơ bản trên cơ sở của sơ đồ tổ chức; các văn bản mục đích yêu cầu, chức năng quyền hạn của công ty, phòng ban, phân xưởng, sơ đồ quy trình công nghệ và bản mô tả công việc (mô tả). Bước 3: Chọn lựa các vị trí đặc trưng và những điểm then chốt để thực hiện phân tích công việc nhằm làm giảm thời gian và tiết kiệm hơn trong phân tích công việc, nhất là khi cần phân tích các công việc tương tự như nhau. Bước 4: Áp dụng các phương pháp khác nhau để thu thập thông tin PTCV. Tùy theo yêu cầu về tính chính xác và chi tiết của thông tin cần thu thập và tùy theo dạng hoạt động và khả năng tài chính. Bước 5: Kiểm tra, xác minh lại tính chính xác của thông tin. Những thông tin thu thập để PTCV cần được kiểm tra lại về mức độ chính xác, đầy đủ bằng chính các nhân viên, công nhân thực hiện công việc và các viên giám thị giám sát tình hình thực hiện công việc đó. GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 1 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh Bước 6: Xây dựng bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc. 3. Các phương pháp thu thập thông tin để phân tích công việc 3.1 Các loại thông tin Tình hình thực hiện công việc: - Phương pháp làm việc. - Hao phí. - Thời gian thực hiện công việc. - Các yếu tố thành phần của công việc. Các yêu cầu về nhân sự: - Học vấn. - Trình độ chuyên môn. - Các kĩ năng thực hiện công việc. - Các kiến thức hiểu biết liên quan đến thực hiện công việc. - Các thuộc tính cá nhân. Thông tin về trang thiết bị nơi làm việc: cần phải nắm rõ tính năng, tác dụng, số lượng, chủng loại của các máy móc, trang bị dụng cụ được sử dụng trong quá trình thực hiện công việc. Tiêu chuẩn mẫu thực hiện công việc: - Mức thời gian/ mức sản lượng/ mức phục vụ. - Chất lượng sản phẩm, số lượng sản phẩm. Điều kiện thực hiện công việc: - Mức độ cố gắng về thể lực. - Điều kiện vệ sinh lao động. - Thời gian biểu. - Chế độ lương và bảo hiểm lao động. - Điều kiện tổ chức hoạt động của công ty. 3.2 Phương pháp thu thập thông tin để PTCV − Phỏng vân cá nhân hay tập thể. − Bản câu hỏi. − Hội nghị kĩ thuật. − Khảo sát thực tế. − Tự ghi nhận. 4. Bản mô tả công việc Bản mô tả công việc: (job description) Là bản viết về một người khi nắm một công việc phải làm gì, làm như thế nào và tại sao phải làm. Nó phản ánh nội dung công việc, hoàn cảnh chung quanh và các điều kiện thực tế. GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 2 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh Bản tiêu chuẩn công việc: Là văn bản quy định nhiệm vụ chức năng quyền hạn, các hoạt động thường xuyên và đột xuất, các phương tiện làm việc, các mối quan hệ trong công tác, các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công việc của một công việc nào đó theo một tiêu chuẩn nhất định. II/ Dự báo về nhu cầu lao động 1. Khái niệm Tổng số lao động trong 1 đơn vị bao gồm toàn bộ số lao động trong danh sách do đơn vị trực tiếp quản lí và trả lương. Khi đánh giá việc sử dụng lao động, các doanh nghiệp dựa vào bảng kết cấu lao động để phân tích. Tổng số CNV trong đơn vị có 2 bộ phận + Gián tiếp (quản lý sản xuất): - Nhân viên quản lí kinh tế. - Nhân viên quản lí kĩ thuật. - Nhân viên quản lí hành chính. + Trực tiếp (trực tiếp sản xuất): - Công nhân chính. - Công nhân phụ và phục vụ. - Công nhân học nghề. 2. Phương pháp dự báo a. Dựa vào định mức lao động Mtg1: mức thời gian của sản phẩm I. Ni: số lượng sản phẩm I. Hi: hệ số hoàn thành mức theo dự kiến của sản phẩm I. Tppi: thời gian gây ra phế phẩm của sản phẩm I. Qtg: quỹ thời gian làm việc thực tế bình quân của 1 công nhân kỳ kế hoạch. b. Dựa vào năng suất lao động: Đây là phương pháp dựa theo xu hướng phát triển hoặc thay đổi về số lượng nhân sự của những năm trước, dựa vào mối quan hệ tương quan giữa nhân sự và những chỉ tiêu khác trong kinh doanh. GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 3 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh GTTSL: giá trị tổng sản lượng. 3. Các nguồn cung cấp nhân sự. - Các nhân viên hiện hữu. - Bạn bè của các nhân viên hiện hữu. - Các nhân viên cũ. - Các nguồn do quảng cáo. - Các nguồn từ các trường Đại học và Trung tâm chuyên nghiệp. - Nguồn từ cơ quan dịch vụ cung ứng lao động. - Nhân viên của công ty khác. - Ứng viên nộp đơn xin việc tự nguyện. III/ Nội dung và trình tự tuyển dụng nhân sự 1. Chuẩn bị tổ chức tuyển dụng • Các loại văn bản quy định về vấn đề tuyển dụng nhân viên. • Xác định tiêu chuẩn nhân viên cần tuyển chọn. • Xác định số lượng nhân viên mà Hội đồng cần tuyển chọn. • Quy định trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng tuyển chọn. • Thông báo tuyển dụng thông qua dịch vụ văn phòng cung ứng lao động, quảng cáo hay dán yết thị tại đơn vị hay xí nghiệp. • Nhận hồ sơ. 2. Lựa chọn hồ sơ Hội đồng tuyển dụng sẽ xem xét hồ sơ có đúng yêu cầu hay không, trong bộ hồ sơ có điểm gì chưa rõ hay không, nét mặt qua ảnh có gây ấn tượng hay không. Một số công ty nghiên cứu chữ viết, tướng mạo nhằm dự phỏng sơ bộ tính cách của ứng viên. Người ta nghiên cứu sơ bộ 2 vấn đề: − Hình thức đơn xin: văn phong; chữ viết; cách trình bày; cách dùng từ; chữ ký. − Nội dung đơn xin: trình độ học vấn chuyên môn; các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc; tuổi tác; giới tính; thành phần gia đình. Trên cơ sở đó tiến hành phân loại hồ sơ như sau: GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 4 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh o Loại A: khá, đủ điều kiện. o Loại B: trung bình nhưng còn nghi ngờ, nhưng có thể chấp nhận được. o Loại D: yếu, loại bỏ. 3. Tuyển chọn ứng viên a. Phỏng vấn sơ bộ và điền vào bản thẩm vấn Mục đích: Về phía công ty: cung cấp ứng viên những thông tin về tình hình, hoạt động, nhiệm vụ, điều kiện làm việc, nguyên tắc thăng thưởng, quyền lợi phụ trội… Về phía ứng viên: sẽ phải điền khuyết những dữ kiện hoặc những chi tiết còn thiếu trong hồ sơ. b. Sưu tra lí lịch Nhằm kiểm tra lại 1 số chi tiết có liên quan đến trình độ chuyên môn, tư cách tác phong của từng ứng viên và thẩm tra lại những điều nghi ngờ. c. Trắc nghiệm Sử dụng các trắc nghiệm để tiên đoán ứng viên có thể thành công trong việc làm đến mức độ nào? Khám phá những kỹ năng hay tài năng đặc biệt của ứng viên. Tìm được các sắc thái đặc biệt về cá tính và năng khiếu tiềm ẩn của từng ứng viên. Tìm ra những ứng viên có đặc điểm giống nhau để xếp họ làm việc chung. Các loại trắc nghiệm thường sử dụng: − Kiến thức tổng quát. − Trắc nghiệm về tâm lí. − Trí thông minh. − Cá tính. − Năng khiếu và khả năng chuyên môn. d. Phỏng vấn toàn diện Mục đích cơ bản của việc phỏng vấn cá nhân là nhằm giúp cho công ty hiểu được sự việc theo cách của ứng viên nhìn nhận và đánh giá các sự kiện xung quanh. Cuộc phỏng vấn giúp cho người phỏng vấn có quyết định đúng đắn về khả năng ứng viên có phù hợp với công việc hay không? Ngược lại ứng viên cũng xem xét việc làm của công ty có đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của anh ta hay không? Trước khi phỏng vấn phải lập phiếu điểm cho ứng viên đối với vị trí cần tuyển. Sử dụng bản mô tả công việc và bản yêu cầu chuyên môn, nêu các đặc điểm và các kỹ năng mà bạn cho là cần thiết cho vị trí cần tuyển. 4. Thử việc, quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm Đây là khoảng thời gian tiếp xúc và va chạm với thực tế để thử thách ý chí và năng lực thực sự của mỗi người. Sau khi thử việc, Trưởng bộ phận nhận xét đánh giá GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 5 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh nhân viên thử việc, Trưởng phòng nhân sự trình Giám đốc ký quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng lao động. Trong đó ghi rõ 1 số điểm sau: - Chức vụ. - Lương bổng. - Điều kiện làm việc. - Thời gian thử việc và các điều khoản liên quan. GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 6 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh PHẦN II: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC HỒNG ANH & PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI DN I/ Khái quát về công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh 1. Tóm lược quá trình thành lập & phát triển của DN Hồng Anh a. Tư cách pháp nhân: Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Hồng Anh được thành lập ngày 12 tháng 8 năm 1993 theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 053357 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp. b. Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất, cung ứng, lắp đặt, tư vấn, xuất nhập khẩu các thiết bị giáo dục. Mua, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ, đại lý, ký gửi, cung ứng xuất nhập khẩu về tư liệu sản xuất (vật tư, nguyên liệu, máy móc phục vụ ngành sản xuất bao bì, nguyên liệu hoá chất phục vụ cho học đường và ngành nông ngư nghiệp) và tư liệu tiêu dùng (vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, kim khí điện máy, dụng cụ phục vụ văn phòng, in lụa, thủ công mỹ nghệ). c. Địa điểm: Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh đặt trụ sở chính tại khu công nghiệp Hiệp Phước huyện Nhà Bè – Tp.HCM, một chi nhánh tại Hà Nội và một văn phòng đại diện tại Quận 4, Tp.HCM. Trụ sở chính tại Tp.HCM Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC HỒNG ANH Trụ sở chính: Lô B8, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM. Tên viết tắt: Hong Anh E.E.C Điện thoại: 08.7818168 Fax: 08.7818326 E-mail: hong.anh.cty@hcm.vnn.vn GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 7 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh Hình ảnh giới thiêu về công ty Hồng Anh trên một số Wedsite Chi nhánh tại Hà Nội Chi nhánh công ty Thiết bị Giáo dục Hồng Anh tại Hà Nội được thành lập ngày 10 tháng 12 năm 2003 theo giấy phép số 0112010795 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp. Địa chỉ: 668 Trương Định, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Điện thoại: (04) 8643458 Fax: (04) 6645806 Văn phòng đại diện tại Tp.HCM Văn phòng đại diện Công ty Thiết bị Giáo dục Hồng Anh tại Tp.HCM được thành lập ngày 22 tháng 5 năm 2006 theo giấy phép số 4122002586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp. Địa chỉ: 79 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM Điện thoại: (08) 8269248 Fax: (08) 38269504 GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 8 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh 2. Cơ cấu tổ chức 3. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 9 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh a. Phòng Nhân sự • Đảm bảo việc giao nhận, lưu chuyển hồ sơ công văn, báo chí, quản lý fax đến fax đi, đảm bảo tính bảo mật và phân phối kịp thời đúng đối tượng. • Theo dõi, quản lý, đăng ký thay đổi hồ sơ pháp lý công ty. Sơ tuyển, làm hợp đồng lao động, hướng dẫn đào tạo hội nhập nhân viên. Soạn thảo công văn, thông báo. • Đảm bảo chấm công và tính lương hàng tháng đầy đủ chính xác cho nhân viên trong công ty. Đảm bảo việc hướng dẫn và giải thích những yêu cầu thắc mắc của người lao động về các chính sách chế độ. • Đảm bảo việc tuyển dụng theo đúng kế hoạch đã được duyệt, quản lý nguồn nhân lực trong toàn công ty, tham mưu đề bạt các chức danh cho Giám Đốc Điều Hành quyết định. • Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu công việc về chất lượng và số lượng. Dự báo và chuẩn bị nguồn nhân lực dự bị phù hợp với sự phát triển của công ty. b. Phòng kinh doanh • Thực hiện các hoạt động báo giá theo yêu cầu và quản lí hiệu quả các đơn hàng. Thông báo cho khách hàng thời gian giao hàng khi đã nhận được thông tin từ bộ phận kho vận. Giải thích những thắc mắc, khiếu nại và đo lường sự hài lòng của khách hàng, tạo dựng uy tín cho công ty. Cung cấp những thông tin phản hồi từ khách hàng cho các bộ phận liên quan cùng giải quyết nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng • Tiếp thị và quảng bá thương hiệu cho công ty. Tiếp xúc, tư vấn và thương thảo với khách hàng. Quan hệ thật tốt và hiệu quả với khách hàng truyền thống và có kế hoạch tiếp cận với khách hàng mới. Xem xét và kí kết hợp đồng trong phạm vi quyền hạn cho phép. • Đảm bảo thực hiện đúng về tiến độ giao hàng, số lượng và chất lượng, chế độ hậu mãi. Chịu trách nhiệm về doanh số hàng năm của công ty. Chỉ đạo, gíam sát liên tục hoạt động kinh doanh của công ty. • Đánh giá những đối thủ cạnh tranh, thăm dò ý kiến khách hàng, theo dõi những biến động thị trường để tham mưu cho BGĐ những đối sách phát triển kịp thời và lâu dài. GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 10 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh c. Phòng Kế toán • Lập phiếu thu hoặc phiếu chi căn cứ vào phiếu đề nghị thanh toán có sự phê duyệt của ban lãnh đạo. Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán. Theo dõi công nợ, phản ánh và đề xuất kế hoạch thu, chi tiền mặt. • Thực hiện công việc thanh toán và quyết toán hợp lệ. Chuyển các phiếu thu, phiếu chi cho thủ quỹ để thủ quỹ tiến hành thu tiền hoặc thanh toán tiền. Lập hồ sơ quỹ tiền mặt, sổ theo dõi tạm ứng, sổ thanh toán qua ngân hàng. • Thanh toán tiền lương cho CBCNV trong công ty. • Quản lý và theo dõi công nợ, xuất hoá đơn bán hàng. Quản lý hoá đơn tài chính. Tổ chức, thực hiện, điều hành bộ máy Kế toán Công ty. Mở sổ Kế toán, bảo quản và lưu trữ chứng từ kế toán. Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính, kế tóan theo quy định. • Theo dõi công nợ mua hàng, phản ánh và đề xuất kế họach thu, chi tiền mặt. Lập hồ sơ qũy tiền mặt, sổ theo dõi tạm ứng, sổ thanh tóan qua ngân hàng. 4. Các thành tích mà doanh nghiệp đã đạt được. Trong 7 năm phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công ty đã cung cấp thiết bị phục vụ thay sách gíao khoa cho hơn 40 Tỉnh (Thành) trên toàn quốc với doanh số mỗi năm trên 100 tỷ đồng. Công ty là đơn vị cung cấp trang thiết bị dạy và học liên tục nhiều năm liền cho nhiều tỉnh thành trong cả nước với phương châm chất lượng là mục tiêu hàng đầu của Công ty. Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh đã vinh dự nhận được: • 01 giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM. • 01 bằng khen của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính. • Được UBND Thành phố HCM tặng bằng khen là công ty có thành tích xuất sắc trong việc tham gia Hội chợ - triển lãm Sách Thiết bị Giáo dục từ năm 2004. Đồng thời trong năm 2004 Công ty được chứng nhận là hội viên tập thể của Hiệp hội Giáo dục Việt Nam. • Tổ chức BVQI Vương Quốc Anh cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2000 cho ngành nghề sản xuất kinh doanh Thiết bị Giáo dục. GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 11 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh • Năm 2006 được Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh Tế Quốc tế tặng bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong phát triển sản phẩm và thương hiệu tham gia hội nhập kinh tế quốc tế” • Đạt giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt 2006” của Hội các Nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam trao tặng. • Ngoài ra để giữ vững uy tín và thương hiệu thiết bị của Công ty, trong năm 2006 công ty đã đăng kí nhãn hiệu hàng hóa của mình. • Năm 2007 là một trong những đơn vị được bằng khen vì có thành tích đóng góp cho sự phát triển của khu chế xuất và công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 12 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh • Là đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong việc tham gia Hội chợ - Triển lãm sách thiết bị Giáo dục của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT trao tặng bằng khen trong 3 năm liền 2005, 2006, 2007. Công ty Hồng Anh cam kết không ngừng phấn đấu để có nhiều đóng góp hơn nữa cho ngành Giáo dục và Đào tạo nước nhà. GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 13 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh II/ Đặc điểm kinh tế - kĩ thuật ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh 1. Đặc điểm về chức năng, nhiệm vụ của công ty Với nhiệm vụ chủ yếu của công ty là: sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm, thiết bị hổ trợ dạy học phục vụ cho ngành giáo dục và đào tạo. Sản phẩm của công ty là các thiết bị hỗ trợ dạy học với đối tượng nhắm đến là tất cả các thiết bị, đồ dùng dạy học thuộc các cấp học từ lớp 1 đến lớp 12 và một số ít thiết bị dùng trong các trường cao đẳng, đại học. Hình ảnh các công nhân làm việc tại nhà xưởng Với điều kiện và khả năng sản xuất hiện tại, công ty hoàn toàn có thể đáp ứng đầy đủ các đơn hàng đưa ra thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, Công ty cũng tổ chức xuất nhập khẩu một số mặt hàng ra nước ngoài để thu về nguồn ngoại tệ. Được liên doanh, liên kết với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để đổi mới công nghệ, thiết bị, phát triển sản xuất của công ty. GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 14 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh 2. Đặc điểm về sản phẩm Dưới đây là những sản phẩm chủ yếu của công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh: - Các loại tranh, ảnh, bản đồ thuộc bộ môn Tiếng Việt, Toán, Sinh…( tranh dạy đánh vần, dạy nhận dạng con chữ, dạy đếm, hình ảnh động vật…) - Dụng cụ thực hành thí nghiệm, mẫu vật thuộc các môn Lí, Hóa…(máy tạo chùm tia lazer thuộc lớp 9, các cuộn dây đồng dùng thực hành điện…) - Bàn, ghế, tủ đựng thiết bị các loại dùng trong học đường. - … Hình ảnh công nhân làm việc tại nhà xưởng Để đáp ứng các đơn hàng theo nhu cầu cùa các trường học trên cả nước, ngoài việc trực tiếp sản xuất, công ty còn tổ chức mua ngoài một số thiết bị theo đơn hàng, về kiểm tra hoặc gia công lại đúng theo yêu cầu của đơn hàng. Các sản phẩm của công ty đa phần làm bằng chất liệu như gỗ, nhựa, sắt, thép v.v… Liên quan trực tiếp đến một số bộ phận như mộc, ép nhưa, phun sơn, hàn, cơ khí, điện. 3. Đặc điểm về công nghệ: Trong quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh đã không ngừng đổi mới công nghệ nhằm từng bước nâng cao chất lượng sản GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 15 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh phẩm, tăng khả năng cạnh tranh với các đơn vị khác, với những chiến lược đầu tư phù hợp. Hiện nay Công ty Hồng Anh đã trang bị cho mình những dây chuyền sản xuất hiện đại tiên tiến. Với chủ trương khai thác triệt để những tiến bộ của công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh trong những năm qua đã tiến hành nhập khẩu những thiết bị hiện đại, sản xuất các loại dụng cụ, thiết bị hổ trợ dạy học của Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh bao gồm các dây chuyền chính sau đây: Bộ phận khuôn mẫu với dây chuyền máy phay CNC và máy tiện CNC được lặp trình và xử lí trên máy tính, tạo ra các loại khuôn mẫu theo yêu cầu, sau đó sử dụng tiếp các máy loại máy bắn điện, máy mài, máy khoan v.v… để hoàn chỉnh khuôn mẫu, tiếp tục chuyển các loại khuôn đã hoàn chỉnh sang bộ phận ép nhựa để sử dụng tạo thành các thành phẩm hoặc bán thành phẩm bằng nhựa phục vụ cho dạy học. Hình ảnh công nhân đang vận hành máy Bộ phận cơ khí gồm nhiều máy cắt sắt và máy dập sắt chuyên dụng để sử lí thô về hình dạng sản phẩm. Sau đó chuyển tiếp đến bộ phận khoan lỗ để gia công. Tùy theo GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 16 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh tính chất sản phẩm mà sẽ chuyển tiếp vào máy hàn TIG, máy hàn gió đá hoặc máy hàn hồ quang để xử lí tiếp. Sau khi kiểm tra hoàn chỉnh sẽ cho ra sản phẩm theo yêu cầu. Dây chuyền máy cơ khí đang được sử dụng Ngoài 2 dây chuyền trên sử dụng nhiều máy móc cơ khí, bộ phận xưởng của công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh còn sử dụng thêm phần lớn các máy móc khác như máy cưa tổng hợp_ dùng trong mộc, máy sơn tĩnh điện, máy nén khí dùng để sơn phết bề mặt thành phẩm của các bộ phận khác v.v… GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 17 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh 4. Đặc điểm về chu trình sản xuất Do sản phẩm cuả công ty là các thiết bị dạy học gồm nhiều chi tiết và vật liệu khác nhau, nên mỗi thành phẩm hoặc chi tiết phần lại có nhiều chu trình sản xuất riêng biệt. Tùy theo yêu cầu của đơn đặt hàng mà công ty tổ chức phân chia sản xuất cho từng bộ phận riêng lẻ. Dưới đây là một vài chu trình sản xuất tiêu biểu: 1. Điện trở mẫu 6 Ω ( thuộc bộ thí nghiệm Điện lớp 9) STT Chi tiết Nguyên vật Tiêu chuẩn/ liệu quy cách 1 Công đoạn Cắt nhựa. Bắt điện trở Đế nhựa Nhựa HI, CAM vào đế. Xỏ ống gen 90x45x13 -2 lỗ Bắt ốc điện cùng với dây điện 2 Ống trụ Pakilit Bakilit Đen, 16x Φ 60 Tiện rãnh, Cắt bakilit Khoan lỗ, Quấn dây Cắt dây, Gắn nắp chụp 3 Dây thử điện Nhựa HI, Vàng, 0.3mm Ép nhựa 1mm Cắt ống gel NICROM 4 Ống gel 5 Ốc jắc đỏ Tháo áo 6 Ốc jắc đen Tháo áo 7 Vis MSX10 2. Hộp kín ( thuộc bộ thí nghiệm quang học lớp 7) Thân hộp tối 1 Thân hộp Nhôm vuông Bột sơn tĩnh điện GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương 38x38x6000x0.7 Bộ phận cơ khí, mm Sơn tĩnh điện Page 18 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh 2 Chụp nhôm Lương Lệ Thanh Nhựa HIPS đen Khoan 1 lỗ Φ 14 Bộ phận ép nhựa Nhôm vuông Bột sơn tĩnh điện 38x38x6000x0.7 Bộ phận cơ khí, mm Sơn tĩnh điện 38x38 Nguồn hộp tối 1 2 Thân nguồn Nút nhấn Màu đỏ, Φ 7 thường mở 3 Dây điện đơn Mềm, dây 10 4 Pin tiểu 1.5V AA 5 Đế lắp pin Pin tiểu đôi 6 Khớp nối 38x38 Nhựa HIPS đen 7 8 Decal Bộ phận ép nhựa Φ 10, có logo Hồng Anh Vit đầu dù M3 x Mạ kẽm hoặc ngũ 5 sắc 9 Bóng đèn 2.5V đuôi vặn 10 Đuôi đèn 2.5V Do tính chất lĩnh vực sản xuất của công ty là thiết bị giáo dục, nên sản phẩm mà công ty sản xuất thường thay đổi liên tục theo mùa vụ và theo đơn đặt hàng của của các cơ quan, tổ chức giáo dục. Nhìn chung, mặt hàng công ty sản xuất đa dạng, mỗi sản phẩm của công ty Hồng Anh thường gồm nhiều bộ phận, chi tiết nhỏ cấu thành, mỗi chi tiết này lại gồm nhiều công đoạn sản xuất riêng biệt được xử lý thông qua các máy móc hoặc thao tác tay đơn giản và liên quan đến nhiều bộ phận sản xuất khác nhau. GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 19 Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lương Lệ Thanh III/ Công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh 1. Tình hình lao động hiện tại tại doanh nghiệp Hồng Anh. 1.1 Phân tích cơ cấu lao động Bảng 1: Cơ cấu lao động tại công ty trong 2 năm 2008 và 2009 Đơn vị: người 2008 (T1) Các chỉ tiêu Theo trình Đại học So sánh (T2/T1) Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ (%) lượng (%) lượng (%) 283 100 145 100 -138 -51.23 30 10.6 27 18.6 -3 -10 Số lượng 1. Tổng LĐ 2009 (T2) GVHD: TH.S Nguyễn Thị Hiền Lương Page 20
- Xem thêm -