Tài liệu Luận chứng kinh tế kỹ thuật - dự án cửa hàng bánh tráng trộn cao cấp

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA THƯƠNG MẠI-DU LịCH-MARKETING LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT Dự án cửa hàng bánh tráng trộn cao cấp Giảng viên hướng dẫn: GS Võ Thanh Thu Mục lục CHƯƠNG I. GIỚI T HIỆU-MỤC T IÊU VÀ SỰ CẦN T HIẾT PHẢI ĐẦU TƯ...........................................7 1.1. T ên công trình: ..........................................................................................................................7 1.2. Căn cứ để nghiên cứu về sự cần thiết đầu t ư:................................................................................7 1.1.2 Xuất xứ và căn cứ pháp lý ...................................................................................................7 1.1.3 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên .............................................................................................7 1.1.4 Điều kiện kinh tế xã hội ......................................................................................................8 1.1.5 Các đặc điểm về quy hoạch, kế hoạch phát triển ...................................................................8 1.1.6 Mục t iêu đầu t ư ..................................................................................................................8 1.1.7 Phân tích thị trường ............................................................................................................8 a) Nhu cầu hiện tại .....................................................................................................................8 i. Xác định nhu cầu sản phẩm bánh tráng trộn cao cấp..............................................................8 ii. Đánh giá sự tăng giảm của các nhu cầu sản phẩm .................................................................8 iii. Xác định nguồn cung ..........................................................................................................9 iv. Xác định sản phẩm thay thế:................................................................................................9 b) Dự báo nhu cầu t ương lai...................................................................................................... 10 i. Nhu cầu tiêu thụ trong tương lai:........................................................................................ 10 ii. Đánh giá về nhu cầu tiêu thụ trong tương lai:...................................................................... 10 c) Mô tả sản phẩm.................................................................................................................... 10 i. Đặc điểm sản phẩm:.......................................................................................................... 10 ii. Quy cách sản phẩm: .......................................................................................................... 10 iii. Bao gói sản phẩm: ............................................................................................................ 10 d) 1.3. Dự báo số lượng, giá cả hàng bán ra ...................................................................................... 11 i. Dự báo số lượng: .............................................................................................................. 11 ii. Dự báo giá cả: .................................................................................................................. 11 Mục t iêu- nhiệm vụ- quy mô..................................................................................................... 11 1.3.1 Mục t iêu dự án ................................................................................................................. 11 1.3.2 Nhiệm vụ dự án ................................................................................................................ 11 1.3.3 Quy mô dự án................................................................................................................... 11 CHƯƠNG II. HÌNH T HỨC ĐẦU TƯ, CÔNG SUẤT .............................................................................. 12 2.1. Các điều kiện và lợi ích huy động năng lực hiện tại.................................................................... 12 a) Lĩnh vực kinh doanh:............................................................................................................ 12 e) Mục t iêu kinh doanh ............................................................................................................. 12 f) Phạm vi hoạt động................................................................................................................ 12 2.2. Các điều kiện, yếu tố để chọn lựa hình thức đầu tư..................................................................... 12 2.3. Phân tích lựa chọn công suất thích hợp ...................................................................................... 13 CHƯƠNG III. 3.1. CHƯƠNG T RÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC YÊU CẦU ĐÁP ỨNG.................................... 15 Chương trình sản xuất .............................................................................................................. 15 3.1.1 Cơ cấu sản phẩm .............................................................................................................. 15 a) Độ đa dạng .......................................................................................................................... 15 b) Giá cả dự kiến ...................................................................................................................... 15 3.2. Số lượng hàng bán dự kiến ....................................................................................................... 16 3.2.1 Dự toán số lượng sản phẩm theo lượng tiêu thụ tối đa (thiết kế)........................................... 16 3.2.2 Hàng tồn bình quân:.......................................................................................................... 18 3.2.3 Sản phẩm được sơ chế (bán thành phẩm)............................................................................ 18 3.2.4 Phế liệu............................................................................................................................ 18 3.3. Nhu cầu đầu vào và các giải pháp đảm bảo ................................................................................ 19 Nhu cầu và đặc điểm nguyên vật liệu................................................................................................ 19 3.4. T ình trạng cung ứng ................................................................................................................. 20 3.4.1 -Bánh tráng ...................................................................................................................... 20 3.4.2 Muối tôm đặc sản Tây Ninh: ............................................................................................. 21 3.4.3 Các nguyên vật liệu phối trộn cho bánh tráng, rau quả, trái cây:........................................... 21 3.5. Yêu cầu dự trữ nguyên vật liệu ................................................................................................. 21 CHƯƠNG IV. 4.1. CHƯƠNG T RÌNH CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU................................................... 22 Giải pháp về nguồn cung .......................................................................................................... 22 4.1.1 Nguồn cung cấp bánh tráng: .............................................................................................. 22 4.1.2 Nguồn cung cấp muối tôm:................................................................................................ 23 4.1.3 Các nguyên liệu khác: ....................................................................................................... 23 4.1.4 Các loại nước giải khát:..................................................................................................... 23 4.2. Lịch trình cung cấp: ................................................................................................................. 23 4.3. Phương thức thanh toán: ........................................................................................................... 23 4.4. Chi phí .................................................................................................................................... 23 CHƯƠNG V. ĐỊA ĐIỂM PHÂN PHỐI .................................................................................................. 24 5.1. Giải pháp địa điểm :................................................................................................................. 24 5.2. Đặc điểm thuận lợi:.................................................................................................................. 24 5.3. Cở sở hạ tầng:.......................................................................................................................... 24 5.4. Môi trường tự nhiên:................................................................................................................ 25 5.5. Điều kiện xã hội:...................................................................................................................... 25 5.6. Các chi phí về địa điểm: ........................................................................................................... 25 5.7. Liên kết với tiệm trà sữa Hoa Hướng Dương ( 20 cửa hàng) và trà sữa -18 o C ( 4 cửa hàng)........... 25 CHƯƠNG VI. 6.1. CÔNG N GHỆ-KỸ T HUẬT........................................................................................... 26 Công nghệ:.............................................................................................................................. 26 6.1.1 Vệ sinh, an toàn thực phẩm ............................................................................................... 26 a) Bảo đảm chất lượng đầu vào ................................................................................................. 26 b) Bảo đảm vệ sinh, an toàn trong quá trình chế biến .................................................................. 26 6.2. Xử lý chất thải ......................................................................................................................... 26 6.2.1 Đặc trưng rác thải:............................................................................................................ 26 6.2.2 Đặc trưng nước thải: ......................................................................................................... 26 6.2.3 Các cách thức xử lý: ......................................................................................................... 27 6.2.4 Quy trình công nghệ xử lý nước thải .................................................................................. 27 6.2.5 Chi phí xử lý cho 2 cửa hàng: ............................................................................................ 30 6.3. Phương án cung cấp điện, nước:................................................................................................ 30 6.4. Phương án giải quyết thông t in và vận chuyển nội bộ và bên ngoài.............................................. 31 6.4.1 Cung cấp dịch vụ ăn uống ở quán ...................................................................................... 31 6.4.2 Thu mua nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho nhà bếp:......................................................... 32 6.4.3 Các sản phẩm,dịch vụ mua ngoài khác:.............................................................................. 32 6.5. Thiết bị ................................................................................................................................... 33 CHƯƠNG VII. PHẦN XÂY DỰNG VÀ T Ổ CHỨC T HI CÔNG LẮP RÁP ............................................ 35 7.1. Xây dựng- các phương án bố trí tổng mặt bằng và phương án lựa chọn:....................................... 35 7.2. Giải pháp kiến trúc, phối cảnh................................................................................................... 36 7.3. Phương án xây dựng các hạng mục công trình............................................................................ 36 7.2.1 Hệ thống điện:.................................................................................................................. 36 7.2.2 Hệ thống điều hoà không khí:............................................................................................ 36 7.2.3 Hệ thống phòng cháy chữa cháy ........................................................................................ 37 7.2.4 Hệ thống mạng ................................................................................................................. 37 7.2.5 Hệ thống âm thanh............................................................................................................ 37 7.2.6 Hệ thống ánh sáng: ........................................................................................................... 37 7.2.7 Hệ thống cấp nước:........................................................................................................... 37 7.2.8 Hệ thống thoát nước:......................................................................................................... 37 7.2.9 Hệ thống xử lý chất thải .................................................................................................... 37 7.4. Tổ chức thi công lắp ráp, tổng t iến độ thi công........................................................................... 38 7.4.1 Thiết kế:........................................................................................................................... 38 7.4.2 Thi công:.......................................................................................................................... 38 7.4.3 Nhân lực: ......................................................................................................................... 39 CHƯƠNG VIII. T Ổ CHỨC QUẢN LÝ VÀ BỐ T RÍ LAO ĐỘNG ........................................................... 40 8.1. Các vị trí và nhiệm vụ .............................................................................................................. 40 CHỦ DỰ ÁN GIỮ ĐỒNG T HỜI CÁC VAI T RÒ............................................................................. 40 8.1.1 -Giám đốc : ...................................................................................................................... 40 8.1.2 –Quản lý nguồn cung:....................................................................................................... 40 8.1.3 -Quản lý liên kết phân phối với các quán trà sữa: ................................................................ 40 8.1.4 –Người quản lý trực tiếp cửa hàng ..................................................................................... 40 8.1.5 -Nhân viên phục vụ cửa hàng: ........................................................................................... 41 8.1.6 -Nhân viên giao hàng: ....................................................................................................... 41 8.1.7 -Nhân viên đầu bếp, pha chế:............................................................................................. 41 8.1.8 –Kế toán thu ngân:............................................................................................................ 41 8.1.9 –Nhân viên bảo vệ, giữ xe:................................................................................................ 41 8.1.10 Sơ đồ bộ máy tổ chức........................................................................................................ 41 8.1.11 Bảng dự toán tiền lương hàng tháng................................................................................... 42 CHƯƠNG IX. PHÂN TÍCH T ÀI CHÍNH KINH TẾ.............................................................................. 43 9.1 BẢNG T ÍNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU ( Đv: đồng) .......................................................... 43 9.2 T HÔNG SỐ CHI T IẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.............................................................. 45 9.3 T ỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐÔNG KINH DOANH THEO ĐƠN VỊ/NGÀY........................................ 46 9.4 BẢNG T HÔNG SỐ ĐẦU VÀO ................................................................................................... 47 9.5 BẢNG T ÍNH ĐỘ NHẠY CỦA DỰ ÁN........................................................................................ 49 9.6 KẾ HOẠCH T RẢ NỢ ................................................................................................................. 51 9.7 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỰ KIẾN................................................................ 52 9.8 BẢNG CÂN ĐỐI T RẢ NỢ.......................................................................................................... 53 9.9 CHỈ T IÊU HIỆU QUẢ T ÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN........................................................................ 53 9.10 CHỈ T IÊU HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN..................................................................................... 54 CHƯƠNG X. PHÂN TÍCH KINH T Ế XÃ HỘI....................................................................................... 56 10.1 Hàng năm doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách những khoản tiền sau: ......................................... 56 10.2 Mức độ thu hút lao động:.......................................................................................................... 56 10.3 Các lợi ích kinh tế xã hội khác: ................................................................................................. 56 CHƯƠNG XI. 11.1 Kết luận- kiến nghị các chính sách và độ ưu đãi. ............................................................. 57 Kết luận: ..................................................................................................................................... 57 11.2 Kiến nghị: ............................................................................................................................... 57 a) Kiến nghị cho hoạt động kinh doanh của cửa hàng:................................................................. 57 b) Kiến nghị các chính sách và độ ưu đãi: .................................................................................. 57 CHƯƠNG I. 1.1. GIỚI THIỆU-MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ Tên công trình: DỰ ÁN KINH DOANH QUÁN ĂN BÁNH TRÁNG TRỘN CAO CẤP 1.2. Căn cứ để nghiên cứu về sự cần thiết đầu tư: 1.1.2Xuất xứ và căn cứ pháp lý - Căn cứ vào Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 1 do Quốc hội ban hành. Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. - Căn cứ vào Thông tư số 18/1999/TT-BTM 2 ngày 19 tháng 5 năm 1999 Hướng dẫn điều kiện kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn bình dân. - Căn cứ vào Luật đầu tư số 59/2005/QH11 3 do Quốc hội ban hành. Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. 1.1.3Điều kiện tự nhiên, tài nguyên - Căn cứ vào kết quả thống kê Diện tích và sản lượng cây lương thực có hạt của Tổng cục Thống kê năm 2010. - Căn cứ vào kết quả thống kê Sản lượng một số cây hàng năm (Lúa, Ngô, Mía, Bông, Lạc, Đậu tương) của Tổng cục Thống kê năm 2010. 1 http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-an-toan-thuc-pham-2010/108074/noi-dung.aspx http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-18-1999-TT-BTM-huong-dan-dieu-kien-kinh-doanh-nhahang-an-uong-quan-an-uong-binh-dan/45307/noi-dung.aspx 3 http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-dau-tu-2005-59-2005-QH11/6916/noi-dung.aspx 2 - Căn cứ vào kết quả thống kê Số trang trại phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương của Tổng cục Thống kê năm 2010. 1.1.4Điều kiện kinh tế xã hội - Căn cứ vào Một số kết quả chủ yếu từ Khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2010 4 do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29 tháng 6 năm 2011 tại buổi họp báo thường kỳ. - Căn cứ vào Tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2011 5 do Tổng cục Thống kê công bố. 1.1.5Các đặc điểm về quy hoạch, kế hoạch phát triển - Căn cứ vào kế hoạch phát triển làng nghề Bánh tráng Phú Hòa Đông đang trong cơn bão giá6 . 1.1.6Mục tiêu đầu tư - Dự án nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, mức độ vệ sinh và an toàn thực phẩm. Đối tượng phục vụ là học sinh, sinh viên và giới văn phòng. 1.1.7Phân tích thị trường a) Nhu cầu hiện tại i. Xác định nhu cầu sản phẩm bánh tráng trộn cao cấp o Nhu cầu bánh tráng trộn cho các nhu cầu: ăn vặt, ăn no, thưởng thức các món ăn đặc sản Việt Nam. o Nhu cầu bánh tráng trộn cao cấp cho các nhu cầu: đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. o Nhu cầu khác. ii. Đánh giá sự tăng giảm của các nhu cầu sản phẩm o Nhu cầu thưởng thức: nhu cầu này ngày càng tăng, đặc biệt là lượng học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng ngày càng nhiều. 4 http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=2&ItemID=11136 http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=383&idmid=2&ItemID=11134 6 http://hoinongdan.hochiminhcity.gov.vn/Ho%E1%BA%A1t%C4%91%E1%BB%99ngc%E1%BB%A7aH%E1%BB%9 9i/Tinn%C3%B4ngnghi%E1%BB%87p/tabid/56/ArticleID/1961/View/Detail/Default.aspx 5 o Nhu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: ngày càng được chú trọng. An toàn vệ sinh thực phẩm dần trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của khách hàng, khi mà ý thức về vệ sinh ngày càng tăng cao, cũng như mức sống ngày càng tăng. iii. Xác định nguồn cung o Hiện tại các nguồn cung nguyên vật liệu cho bánh tráng trộn chủ yếu là tại các chợ, nguồn gốc sản phẩm không rõ ràng, chất lượng và vệ sinh không đảm bảo. o Nguồn cung nguyên vật liệu tại chợ rất đa dạng và chi phí thấp. o Các gian hàng ăn vặt cung cấp bánh tráng trộn hiện đầy rẫy tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt ở các khu vực trường học. Giá trung bình khoảng 5000VNĐ/1 bịch bánh tráng trộn. Trung bình doanh số mỗi ngày từ 50-100 bịch bánh tráng tùy quy mô và địa điểm. Chất lượng các sản phẩm không cao, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh cũng như dinh dưỡng. o Các quán ăn cao cấp có cung cấp bánh tráng trộn hiện có 2 đối thủ chính: Quán Thế giới ăn vặt AIYA với giá trung bình là 25000VNĐ/1 phần bánh tráng trộn với 2 địa điểm tại Quận 10 và Quận 1. Quán Mix chuyên về các món trộn tại Quận 4 với giá trung bình 25000VNĐ/ 1 phần bánh tráng trộn. o Các gian hàng ăn vặt theo dự đoán sẽ tăng không nhiều, các quán ăn cao cấp dự đoán rằng sẽ chưa tăng mạnh trong thời gian 1 năm tới. iv. Xác định sản phẩm thay thế: o Hiện tại các sản phẩm ăn vặt thay thế trở nên rất đa dạng, do nhu cầu phát triển của thị trường này. o Nếu xét riêng về thức ăn vặt mặn thì có phần kém đa dạng hơn thức ăn vặt ngọt. Các sản phẩm thay thế trực tiếp hiện có thể kể đến: Cá, bò, tôm, trứng viên chiên; bắp xào; bột chiên; các món bánh xếp chiên… o Nhìn chung các món ăn vặt thay thế trực tiếp còn lại là các món chiên xào và thường sử dụng dầu chiên nhiều lần, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe khách hàng. Hơn nữa, đối với học sinh và sinh viên thì bánh tráng là món được ưa thích hơn cả vì sự tiện dụng cũng như khẩu vị do bánh tráng trộn đem đến. b) Dự báo nhu cầu tương lai i. Nhu cầu tiêu thụ trong tương lai: Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ăn vặt sạch sẽ tăng mạnh trong tương lai. Hiện tại, các quán ăn sạch ngày càng nhiều, tạo nên nhận thức mới trong khách hàng về an toàn vệ sinh và sức khỏe. Do đó, các sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu ăn vặt, vừa đáp ứng nhu cầu vệ sinh và nhu cầu dinh dưỡng đang ngày càng được quan tâm. ii. Đánh giá về nhu cầu tiêu thụ trong tương lai: Bên cạnh các tiêu chuẩn về vệ sinh, các yêu cầu về giá cả cũng ngày càng nâng cao do mức sống tại TPHCM đang tiến triển tốt. c) Mô tả sản phẩm i. Đặc điểm sản phẩm: Bánh tráng trộn cao cấp đáp ứng các tiêu chuẩn về: o Ngon miệng và đa dạng: sản phẩm với nhiều loại khẩu vị, thích hợp với sở thích của từng khách hàng. o Dinh dưỡng: dự án sẽ nghiên cứu thành phần dinh dưỡng của từng món bánh tráng trộn, tạo điểm khác biệt để thu hút khách hàng. o Vệ sinh an toàn thực phẩm: nguồn cung nguyên vật liệu sẽ được đảm bảo giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Quá trình sản xuất sẽ được bảo đảm vệ sinh theo dạng sản xuất mở, khách hàng có thể quan sát và tin tưởng, đồng thời đạt chuẩn của Bộ Y tế về Vệ sinh an toàn thực phẩm. ii. Quy cách sản phẩm: o Sản phẩm sẽ được trộn sẵn theo yêu cầu của khách hàng. Với các sản phẩm như: Bánh tráng trộn cá viên, Bánh tráng trộn khô bò, Bánh tráng trộn hải sản, Bánh tráng trộn thập cẩm, Bánh tráng me, Bánh tráng nướng trứng, Bánh tráng nướng mỡ hành iii. Bao gói sản phẩm: o Sản phẩm được đóng gói bằng bao sạch khi đem ra phục vụ. o Mỗi sản phẩm với trọng lượng khoảng 100gram. o Đi kèm sản phẩm là đũa, khăn giấy cùng tăm sỉa răng vệ sinh. d) Dự báo số lượng, giá cả hàng bán ra i. Dự báo số lượng: o Trung bình mỗi ngày sẽ tiêu thụ khoảng630 - 1050 sản phẩm chính tại quán và thông qua kênh phân phối liên kết với các quán trà sữa trong thành phố. ii. Dự báo giá cả: o Giá cả sản phẩm: trung bình sẽ từ 15000VNĐ – 25000VNĐ tùy theo chủng loại sản phẩm. 1.3. Mục tiêu- nhiệm vụ- quy mô 1.3.1Mục tiêu dự án - Cung cấp thức ăn vặt đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh cho học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng. - Cung cấp thức ăn mang bản sắc văn hóa dân tộc. - Cung cấp nguồn dinh dưỡng hợp lý cho khách hàng. - Góp phần thúc đẩy vệ sinh an toàn thực phẩm địa phương. - Cung cấp việc làm cho sinh viên. 1.3.2Nhiệm vụ dự án - Xây dựng quán ăn vặt bánh tráng trộn đa dạng, cao cấp đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng. 1.3.3 Quy mô dự án - Trong 1 năm đầu, kênh trực tiếp sẽ gồm 2 quán ăn bánh tráng trộn cao cấp. - Tổng hai quán sẽ gồm 1 trệt và 1 gác nhỏ với 50 bàn cao người và 50 bàn thấp. - Kênh phân phối gián tiếp: liên kết với các quán trà sữa để cùng phục vụ khách hàng. CHƯƠNG II. 2.1. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, CÔNG SUẤT Các điều kiện và lợi ích huy động năng lực hiện tại a) Lĩnh vực kinh doanh: - Kinh doanh dịch vụ quán ăn uống bình dân. - Quán ăn uống bình dân: là những cơ sở chế biến và bán các sản phẩm ăn uống với kỹ thuật và công nghệ đơn giản, phục vụ nhu cầu ăn uống phổ thông của khách, giá bán phù hợp với khả năng thanh toán của đại bộ phận dân cư. e) Mục tiêu kinh doanh - Đầu tư phát triển thức ăn vặt (bánh tráng trộn) cao cấp, đảm bảo vệ sinh an toàn và chất lượng; tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động (sinh viên); mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với nhà nước. f) Phạm vi hoạt động - Trong giai đoạn đầu công ty sẽ đầu tư mở rộng quán ăn bình dân với món bánh tráng trộn cao cấp và nước uống giải khác. - Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. - Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép. 2.2. - Các điều kiện, yếu tố để chọn lựa hình thức đầu tư Điều kiện về chủ thể kinh doanh (theo quy định của pháp luật):Là thương nhân, có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký kinh doanh ngành nghề ăn uống. - Hình thức đầu tư mà công ty lựa chọn: Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngon và Sạch. - Vốn điều lệ của công ty là 600.000.000VNĐ (Năm trăm triệu đồng). - Chủ sở hữu của công ty là Bà Hồ Thị Thảo Hoa Linh, sỡ hữu 300.000.000 (hai trăm năm mươi triệu đồng), tương đương với 50% vốn điều lệ của công ty. 2.3. - Phân tích lựa chọn công suất thích hợp Phân tích công suất thích hợp với mỗ i quán ăn mỗi ngày, dựa vào các bảng phân tích tài chính ở phần 9, ta sẽ lựa chọn công suất thích hợp nhất với dự án trong từng thời kỳ. Bánh tráng trộn cá viên Bánh tráng trộn thập cẩm Bánh tráng trộn trứng cút Bánh tráng nướng mỡ hành Bánh tráng trộn hải sản Bánh tráng trộn hải sản Hình ảnh minh họa một số món bánh tráng trộn cao cấp của quán CHƯƠNG III. CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC YÊU CẦU ĐÁP ỨNG 3.1. Chương trình sản xuất 3.1.1Cơ cấu sản phẩm a) Độ đa dạng  Sản phẩm hữu hình: các món bánh tráng trộn, nướng; các loại nước uống, nước giải khát  Dịch vụ đi kèm:  Buffet bánh tráng trộn  Cho thuê không gian tụ tập, gặp gỡ, họp nhóm….  Cung cấp các loại bánh tráng trộn cho các bữa tiệc liên hoan, tập thể lớp, picnic, sinh nhật  Các dịch vụ giao hàng tận nơi b) Giá cả dự kiến Tên món Bánh tráng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bánh tráng tôm Bánh tráng trộn cá viên Bánh tráng trộn khô bò Bánh tráng trộn hải sản Bánh tráng trộn thập cẩm Bánh tráng me Bánh tráng nướng trứng Bánh tráng nướng mỡ hành Bánh tráng muối đặc sản Nước uống-giải khát 1 Bánh flan Giá cả 15,000 22000 25000 30000 30000 22000 18000 15000 15000 25000 2 Café đen 22,000 3 Café sữa 25,000 4 5 Bạc xỉu Bạc hà 20,000 20,000 3.2. 6 Chanh muối 22,000 7 Cam ép 22,000 8 Pepsi (lon) 16,000 9 7 up 16,000 10 Mirinda 16,000 11 Sting dâu 16,000 12 Number 1 15,000 13 Nước khoáng 15,000 Số lượng hàng bán dự kiến 3.2.1Dự toán số lượng sản phẩm theo lượng tiêu thụ tối đa (thiết kế) DỰ TOÁN SỐ LƯỢNG TIÊU THỤ TRUNG BÌNH MỘT NGÀY Số Khoản mục Đvt lượng Số bàn tại 2 cửa hàng bàn 50 Số sản phẩm trong 1 giờ/1 bàn phần/giờ/bàn 2 Ghi chú Bánh tráng Số sản phẩm mua đặt hàng và tại cửa hàng liên kết/giờ Phần/giờ 50 Số giờ mở cửa hoạt động/ngày giờ 14 Số sản phẩm theo thiết kế phần 2100 Tại 2 cửa hàng chính (50 bàn) Nước uống-giải khát Số bàn tại 2 cửa hàng bàn 50 bàn phần/giờ 2 Số giờ mở cửa hoạt động/ngày giờ 14 Số sản phẩm theo thiết kế phần 1400 Số sản phẩm dự kiến tiêu thụ 1 giờ/1 Tại 2 cửa hàng chính, tổng cộng 50 bàn DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG TIÊU THỤ NĂM THỨ NHẤT Khoản mục Đvt Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Bánh tráng Tỷ lệ đáp ứng mức tiêu thụ thiết kế Số lượng bán 1 ngày Số lượng bán tron g 1 tháng Số lượng bán tron g 1 quý Mức tiêu thụ bình quân sản phẩm bánh tráng % phần phần/tháng phần/quý % 30% 35% 40% 50% 630 735 840 1050 18900 22050 25200 31500 56700 66150 75600 94500 40% Nước uống-giải khát Tỷ lệ đáp ứng mức tiêu thụ thiết kế Số lượng Số lượng bán tron g 1 tháng Số lượng bán tron g 1 quý Mức tiêu thụ bình quân sản phẩm nước uống % phần/ngày phần/tháng phần/quý % 30% 35% 40% 50% 420 490 560 700 12600 14700 16800 21000 37800 44100 50400 63000 40% 3.2.2Hàng tồn bình quân: -Bánh tráng trộn (sẵn): lượng tồn kho nhỏ, không đáng kể. Do đặc tính sản phẩm là sử dụng ngay sau khi chế biến nên không dự trữ lâu. -Các loại bánh tráng muối (khô): -Nước ngọt/các món giải khát: do nhà công ty và nhà cung cấp cung ứng theo đơn đặt hàng. Lượng tồn kho được duy trì ở mức 2-3 lần lượng tiêu thụ trung bình trong 1 ngày. 3.2.3Sản phẩm được sơ chế (bán thành phẩm) -Các nguyên vật liệu được sơ chế sẵn, để khi khách đặt hàng/yêu cầu món có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị, đáp ứng nhanh yêu cầu của khách. Bao gồm: +Các loại bánh tráng +Các phụ liệu khác (tôm, mực, trứng cút….) +Các món kem, bánh flan, … 3.2.4Phế liệu -Các nguyên vật liệu thừa trong việc chế biến món ăn; bao bì đựng nguyên vật liệu -Chia thành 2 nhóm: +Nhóm vô cơ tái chế được: giấy, bìa, các loại chai nhựa, hộp nhựa… +Nhóm hữu cơ/ phân hủy: rau, quả, thịt…. Phân loại và đựng trong các thùng rác màu sắc phân biệt (màu xanh/ màu đỏ), dán mác để tránh nhầm lẫn. Việc xử lý sẽ do đội vệ sinh của khu phố đảm nhiệm. 3.3. Nhu cầu đầu vào và các giải pháp đảm bảo Nhu cầu và đặc điểm nguyên vật liệu DỰ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU (100% CÔNG S UẤT THIẾT KẾ) Tổng lượng Số lượng/cửa STT Tên nguyên liệu nguyên hàng/ngày liệu/tháng Nguyên vật liệu phục vụ cho các món ăn tại cửa hàng 1 Bánh tráng (kg) 3 180 2 Bánh tráng me (kg) 2 120 3 Bánh tráng tôm (kg) 2 120 4 Tôm (kg) 3 180 5 Mực (kg) 3 180 6 Bò (kg) 2 120 7 Cá viên (kg) 3 180 3000 180000 9 Khô bò (kg) 2 120 10 Khô nai (kg) 2 120 11 Đậu phộng (kg) 2 120 12 Ruốc khô (kg) 1 60 8 Trứng cút (cái) 13 Tôm khô lạt (kg) 2 120 14 Hành phi (kg) 2 120 15 Quất/Tắc (kg) 4 240 16 Hành lá (kg) 3 180 17 Rau thơm (kg) 3 180 18 Xoài (kg) 12 720 19 Cóc (kg) 12 720 20 Ớt (kg) 0.4 24 21 Nước trộn (lit) 4 240 22 Tương ớt (chai 1lit) 4 240 23 Muối tôm (kg) 1 60 100 6000 25 Cam 50 3000 26 Cà phê 50 3000 1400 84000 15 900 100 6000 4 240 350 21000 24 Nước ngọt các loại 27 Khác Nguyên liệu khác 1 Đuã tre 2 Khăn giấy (cuộn) 3 Khăn ướt (cái) 4 Đá (khối) 5 Ống hút 3.4. Tình trạng cung ứng 3.4.1-Bánh tráng Dùng làm nguyên vật liệu cho bánh tráng trộn; bánh tráng tôm, bánh tráng me: nguồn cung khá dồi dào và dễ kiếm:
- Xem thêm -