Tài liệu Khảo sát nhu cầu và xây dựng khung chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương

  • Số trang: 124 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu