Tài liệu Khái quát về trung tâm giao dịch chứng khoán hà nội

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................. 1 CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ, TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆPVÀ TƯ VẤN QUẢNG CÁO....................................5 1.1 Tổng quan về Quảng Cáo.........................................................................5 1.1.1 Quảng cáo – công cụ truyền thông được cả thế giới ưa chuộng.....5 1.1.2 Quảng cáo tại Việt Nam...................................................................10 1.2 Thiết kế thông điệp quảng cáo...............................................................12 1.2..1 Quy trình thiết kế thông điệp quảng cáo.......................................13 1.2.2 Các bước tiến hành dịch vụ thiết kế thông điệp quảng cáo..........17 1.3 Truyền tải thông điệp quảng cáo...........................................................22 1.3.1 Nguyên lý truyền thông trong Quảng cáo......................................22 1.3.2 Lựa chọn và phối hợp phương tiện quảng cáo..............................23 1.3.3 Truyền tải thông điệp quảng cáo....................................................28 1.4.1 Khái quát về dịch vụ tư vấn quảng cáo..........................................32 1.4.2 Quy trình của dịch vụ tư vấn quảng cáo........................................33 CHƯƠNG 2 – ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CỦA HADIFA.......................................................................................... 38 2.1 HADIFA và thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp........................38 2.1.1 Tổng quan về HADIFA....................................................................38 2.1.1.1 Lĩnh vực kinh doanh của công ty...............................................38 2.1.1.2 Đánh giá các nguồn lực của HADIFA......................................41 2.1.2 Thực trạng kinh doanh của HADIFA............................................45 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2 Thực trạng kinh doanh dịch vụ quảng cáo của HADIFA...................48 2.2.1 Dịch vụ thiết kế quảng cáo của HADIFA.......................................49 2.2.2 Dịch vụ truyền tải thông điệp quảng cáo.......................................56 2.2.3 Dịch vụ tư vấn quảng cáo................................................................59 CHƯƠNG 3 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CỦA HADIFA..............................................64 3.1 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ quảng cáo của HADIFA64 3.1.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ khâu thiết kế quảng cáo....65 3.1.1.1 Tổ chức lại bộ máy nhân sự và bổ sung cơ cấu cho dịch vụ.....65 3.1.1.2 Đẩy mạnh Marketing cho bộ phận quảng cáo..........................67 3.1.2 Nâng cao hiệu quả dịch vụ truyền tải thông điệp quảng cáo.......69 3.1.2.1 Phát triển hệ thống phương tiện truyền thông hiện tại.............69 3.1.2.2 Mở rộng hệ thống phương tiện truyền thông mới.....................70 3.1.3 Giải pháp nâng cao dịch vụ tư vấn quảng cáo...............................73 3.1.3.1 Tổ chức lại cơ cấu và hình thành phòng chiến lược.................73 3.1.3.2 Đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn viên...............74 3.2 Các giải pháp hỗ trợ................................................................................76 3.2.1 Giải pháp hỗ trợ về con người.........................................................76 3.2.2 Giải pháp hỗ trợ khác......................................................................78 3.3 Một số kiến nghị......................................................................................80 3.3.1 Kiến nghị về ban hành luật..............................................................80 3.3.2 Kiến nghị về quản lý.........................................................................82 KẾT LUẬN............................................................................................... 84 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DANH MỤC BẢNG BIỂU Hình 1.1 Bảng dự đoán mức tăng doanh thu ngành quảng cáo Mỹ 2008....6 Hình 1.2 Bảng đánh giá mức gia tăng quảng cáo trên các phương tiện thông tin tại Mỹ năm 2008........................................................................7 Hình 1.3 Bảng đánh giá mức đóng góp của các phương tiện vào sự gia tăng doanh thu quảng cáo tại Mỹ năm 2008............................................8 Hình 1.4 – Bảng doanh thu quảng cáo toàn cầu thời kỳ 2006-2008.......9 Hình 1.5- Sơ đồ mô hình hóa quy trình thiết kế thông điệp quảng cáo13 Hình 1.6 – Sơ đồ các bước tiến hành dịch vụ thiết kế thông điệp quảng cáo............................................................................................................. 17 Hình 1.7 Mô hình truyền thông gồm 9 phần tử.....................................22 Hình 1.8 Mô hình ra quyết định về truyền tải thông điệp quảng cáo. 23 Hình 1.9 Một số mẫu thời gian biểu quảng cáo.....................................29 Hình 1.10 Sơ đồ uy trình dịch vụ tư vấn quảng cáo..............................33 Hình 2.1 Bảng theo dõi Tài Sản Cố Định qua các năm của HADIFA. 42 Hình 2.2 Bảng cơ cấu nhân sự của công ty HADIFA............................43 Hình 2.3 Bảng kê khai doanh thu qua các năm.....................................45 Hình 2.3 Sơ đồ dịch vụ thiết kế thông điệp quảng cáo hoàn chỉnh......53 Hình 2.4 Sơ đồ dịch vụ thiết kế thông điệp quảng cáo của HADIFA. .54 Hình 2.5 Danh sách các biển tấm lớn ngoài trời của HADIFA............56 Hình 2.6 Sơ đồ quy trình dịch vụ tư vấn kế hoạch truyền thông................60 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ, TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆPVÀ TƯ VẤN QUẢNG CÁO 1.1 Tổng quan về Quảng Cáo Quảng cáo là một trong những công cụ truyền thông marketing hiện đang được dùng phổ biến nhất trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Với đặc điểm hướng thông tin vào đông đảo người tiêu dùng và công chúng mục tiêu, quảng cáo là một cách phân phát thông điệp có hiệu quả về chi phí. Nền kinh tế hàng hóa được tạo điều kiện phát triển, nhu cầu của con người ngày càng được đáp ứng phong phú về số lượng cũng như chất lượng bởi các loại sản phẩm và các nhà cung cấp khác nhau. Khi ấy, quảng cáo vừa đóng vai trò kích thích tiêu thụ, giúp các nhà sản xuất mở rộng thị phần tăng cao lợi nhuận, lại vừa có vai trò định hướng tiêu dùng, giúp khách hàng phân biệt được các hàng hóa khác nhau để đưa ra lựa chọn phù hợp, nói cách khác là nâng cao kiến thức tiêu dùng cho xã hội. Vô hình chung, quảng cáo không chỉ đơn thuần có ý nghĩa với một phía người cung cấp hàng hóa dịch vụ (chủ thể của hoạt động quảng cáo), mà nó còn có ý nghĩa đối với những người sử dụng sản phẩm (đối tượng của hoạt động quảng cáo). Do đó, ta nói quảng cáo có hai vai trò lớn là kinh tế và xã hội. 1.1.1 Quảng cáo – công cụ truyền thông được cả thế giới ưa chuộng Trên thế giới, quảng cáo xuất hiện được một thời gian tương đối dài, trên dưới một thế kỷ. Mặc dù loại hình dịch vụ này đã manh nha xuất hiện từ vài trăm năm trước, tuy nhiên nó thực sự trở thành một ngành nghề từ đầu thế kỷ thứ 20. Trải qua quá trình phát triển từ đó tới nay, quảng cáo giờ đây vẫn giữ vai trò Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 3 quan trọng và là một trong các công cụ truyền thông Marketing hiệu quả mà nhiều doanh nghiệp vẫn phải dùng tới nếu muốn tên tuổi của mình được biết tới trong thời gian ngắn với phạm vi rộng. Sự thay đổi của thị trường bắt nguồn từ những thay đổi của thói quen và sự xuất hiện của những xu hướng mới, đòi hỏi quảng cáo cũng phải mở rộng ra nhiều hình thức ngày càng phong phú sao cho phù hợp với yêu cầu đối tượng công chúng mục tiêu. Nhiều công cụ mới trong truyền thông cũng xuất hiện và tỏ được rõ hiệu quả trong khuếch trương thương hiệu, tuy nhiên quảng cáo vẫn có chỗ đứng khá vững chắc vì những ưu điểm của nó vẫn chưa thể bị thay thế. Đây luôn là ngành tạo ra lợi nhuận khổng lồ và là một trong những ngành có tốc độ phát triển lớn nhất trên thế giới. Doanh thu ngành quảng cáo được TNS Media Intelligence dự đoán tại Mỹ trong năm 2008 theo bảng dưới đây: Hình 1.1 Bảng dự đoán mức tăng doanh thu ngành quảng cáo Mỹ 2008 Đơn vị : % Nguồn : TNS Media Intelligence Thời kỳ Thay đổi so với 2007 Đầu năm 2008 3.6% Cuối năm 2008 4.7% Cả năm 4.2% Theo bản báo cáo trên ra ngày 7 tháng 1 năm 2008 bởi TNS – cơ quan cung cấp những số liệu điều tra về marketing có uy tín đứng đầu thế giới, tổng doanh thu ngành quảng cáo tại Mỹ trong cả năm 2008 được dự đoán tăng 4.2% so với năm ngoái, trong đó mức gia tăng của nửa đầu năm 2008 là 3.6% và cuối năm là Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 4 4.7%. Nguyên nhân của sự khác nhau trên, theo nhận định của TNS, là sự kiện Olimpic mùa hè diễn ra tại Bắc Kinh Trung Quốc và những sự kiện tranh cử tại quốc hội Mỹ sẽ kích thích doanh thu ngành quảng cáo dịp cuối năm tăng lên rõ rệt so với 6 tháng đầu năm. Đặc biệt quảng cáo qua internet và quảng cáo truyền hình được đánh giá là phương tiện có mức tăng trưởng cao nhất so với năm 2007( mức tăng trưởng đạt tới 2 con số). Bảng sau đây đưa ra những con số cụ thể cho % gia tăng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông phổ biến nhất tại Hoa Kỳ và % đóng góp của chúng vào mức gia tăng chung của doanh thu toàn ngành: Hình 1.2 Bảng đánh giá mức gia tăng quảng cáo trên các phương tiện thông tin tại Mỹ năm 2008 Đơn vị : % Nguồn : TNS Media Intelligence Phương tiện Thay đổi so với 2007 Internet 14.4% Spot TV 9.9% Spanish Language Media 7.8% Outdoor 5.5% Truyền hình cáp 5.0% Tạp chí tiêu dùng và chủ nhật 3.6% Network Television 2.7% Syndication TV 1.3% Radio 0.7% Báo-0.1% Tạp chí chuyên ngành -0.9% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Hình 1.3 Bảng đánh giá mức đóng góp của các phương tiện vào sự gia tăng doanh thu quảng cáo tại Mỹ năm 2008 Nguồn : TNS Media Intelligence Đơn vị : % Loại phương tiện 2007-08 (24 Tháng) 2006-07 (24 Tháng) Truyền hình 44.1% 44.0% Tạp chí 21.1% 20.9% Báo 17.2% 18.2% Internet 8.0% 7.1% Radio 7.0% 7.3% Ngoài trời 2.6% 2.6% Tổng 100.0% 100.0% Hầu hết các phương tiện quảng cáo tại Mỹ đều tăng trưởng. Đóng góp nhiều nhất trong đó là quảng cáo truyền hình, báo chí và internet. Lý do Mỹ được lựa chọn trong ví dụ minh chứng cho tốc độ tăng trưởng của ngành quảng cáo bởi đây là thị trường quảng cáo lớn nhất thế giới. Theo nhận định của GroupM – một cơ quan điều tra Marketing toàn cầu khác cũng đưa ra nhận định không khác gì nhiều so với khẳng định của TNS về mức tăng trưởng quảng cáo tại Mỹ ( xấp xỉ 4%) tuy nhiên họ cũng đưa ra con số tăng trưởng quảng cáo trên phạm vi toàn thế giới, cuộc nghiên cứu diễn ra trên hầu hết các vùng và lãnh thổ nên kết quả có thể được đánh giá là toàn diện và đáng tin cậy. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 6 Hình 1.4 – Bảng doanh thu quảng cáo toàn cầu thời kỳ 2006-2008 Đơn vị : ( Triệu USD ) – (%) Vùng lãnh thổ 2006 % Tăng 2007 trưởng % Tăng 2008 trưởng % Tăng trưởng Bắc Mỹ $169.0 5.1% $174.1 3.0% $181.0 3.9% Hoa Kỳ 158.1 4.9 162.6 2.8 165.6 3.7 14.4 18.8 16.6 15.3 19.3 16.3 116.4 4.8 122.0 4.8 127.2 4.3 Emerging Europe 17.1 22.5 20.6 20.2 24.2 17.8 Châu Á Thái Bình Dương 96.7 6.0 104.4 114.8 10.0 Mỹ Latinh Tây Âu 7.9 Bắc Á 32.8 12.3 37.1 13.0 44.0 18.7 ASEAN 8.0 7.9 8.7 9.0 9.5 9.4 Trung Đông và Châu Phi 9.6 14.8 11.0 14.0 12.4 13.1 423.2 6.5 448.6 6.0 478.9 6.8 Toàn cầu Nguồn: GroupM, “This Year Next Year”, tháng 12 năm 2007 (Những thông tin chi tiết vế bản dự đoán doanh thu quảng cáo tại Mỹ của TNS Media Intelligence ( tài liệu tiếng anh) và bài viết của Jack Loechner có sử dụng kết quả điều tra của GroupM mang tựa đề “World Ad Spending Growing Faster Than U.S. in 2008” được đính kèm trong phụ lục 1 và phụ lục 2 của luận văn này). Theo nhận định của GroupM, mức tăng trưởng quảng cáo toàn cầu sẽ còn vượt xa con số tăng trưởng của quảng cáo tại Mỹ mặc dù đây là quốc gia có doanh thu quảng cáo cao nhất thế giới với lợi thế của nền kinh tế đứng số một Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 7 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP toàn cầu. Thực tế này chứng tỏ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác đang dần nâng cao được vị thế của mình trong lĩnh vực kinh tế, họ đang ngày càng đầu tư mạnh hơn vào các biện pháp xúc tiến thương mại trong đó quảng cáo là một công cụ hữu hiệu. Mức đầu tư vào quảng cáo của các doanh nghiệp tăng lên cũng phản ảnh những dấu hiệu đáng mừng của nền kinh tế hàng hóa tự do cạnh tranh. Khi nền kinh tế ấy càng phát triển, nó sẽ kéo theo sự tăng lên của nhu cầu quảng cáo, và điều đó đồng nghĩa với việc doanh thu của ngành quảng cáo thế giới cũng có những tiến triển vượt bậc. Các nhà dự đoán luôn có một cái nhìn lạc quan về sự tăng trưởng của ngành, điều đó khẳng định dịch vụ quảng cáo nói chung luôn có chỗ đứng là một trong những ngành mang lại lợi nhuận cao cho nền kinh tế. Điều này đã được chứng minh bởi thực tế diễn ra trên toàn thế giới. Nước ta không phải là ngoại lệ. 1.1.2 Quảng cáo tại Việt Nam Quảng Cáo Việt Nam đi sau thế giới cả thế kỷ, chúng ta bước vào đổi mới được hơn 20 năm, tuổi đời của ngành quảng cáo còn ngắn hơn thế. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là dịch vụ quảng cáo của Việt Nam không phát triển. Trái lại, với sự mở cửa và hội nhập, các thành phần kinh tế bung ra hòa nhập vào nhịp phát triển chung của thế giới khiến cho thị trường hàng hóa trong nước ngày càng lớn mạnh. Đó là điều kiện giúp cho dịch vụ quảng cáo phát triển cả về chất và lượng. Tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam thuộc vào hàng cao nhất thế giới, điều này cũng đúng với ngành kinh doanh dịch vụ quảng cáo nói riêng. Năm 2006, ngành quảng cáo mang lại nguồn thu gần 6.000 tỉ đồng. Dự kiến sau năm 2008, khi Việt Nam thực sự mở cửa và thực hiện các điều ước thương mại WTO, doanh thu này có thể đạt trên 15.000 tỉ đồng. Hiện có tới 8.000 doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 8 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ quảng cáo, 80 Đài Phát thanh - Truyền hình, 500 cơ quan báo chí thực hiện dịch vụ quảng cáo; 20 công ty quảng cáo nổi tiếng ở nước ngoài đặt văn phòng đại diện ở Việt Nam (theo bài viết “Cơ hội vàng cho ngành quảng cáo Việt Nam”, Báo An Ninh Thủ Đô, ngày 20/4/2008, trang 4). Một con số không nhỏ chứng tỏ đây thực sự là một lĩnh vực hấp dẫn của các nhà đầu tư. Sự tăng trưởng của cung chứng tỏ cầu dịch vụ đã có mức tăng trưởng ngang bằng, hoặc thậm chí còn vượt cung. Giải thích cho điều này có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do các chủ doanh nghiệp đang ngày càng nhận thức rõ hơn về lợi ích và tầm quan trọng của quảng cáo đối với công việc kinh doanh của mình, họ nhận định ngân sách dành cho quảng cáo không phải là chi phí mà là một khoản đầu tư dài hạn. Quảng cáo là tên gọi của một dịch vụ tổng thể bao gồm nhiều tiểu dịch vụ khác nhau. Quảng cáo không phải là một hoạt động đơn lẻ mà là một quy trình như xác định mục tiêu, xác định ngân sách, thiết kế thông điệp, truyền tải thông điệp và đánh giá hiệu quả. Để hoàn thành một chương trình quảng cáo, người thực hiện phải đi từ bước nghiên cứu khách hàng mục tiêu, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh..v..v..để có cơ sở thông qua năm quyết định quan trọng kể trên. Mỗi một quyết định được đưa ra đều phải dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng các thông tin và phải được thực hiện bởi những người có nghiệp vụ marketing và quảng cáo. Một bộ phận trong doanh nghiệp có thể nắm rõ về khách hàng, thị trường cũng như sản phẩm nhưng không có nghiệp vụ quảng cáo thì cũng khó có thể xây dựng được một chương trình thành công. Do đó, quảng cáo với tư cách là dịch vụ kinh doanh ngày càng trở tỏ rõ tính ưu việt của nó hơn tính “tự cung tự cấp” của bản thân doanh nghiệp. Hầu hết những chương trình quảng cáo lớn đều Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 9 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP được thực hiện bởi các công ty quảng cáo chuyên nghiệp với sự trợ giúp của bộ phận marketing hay phòng quảng cáo của công ty. Họ có thể được thuê thực hiện trọn gói một chương trình quảng cáo hoặc một công đoạn nào đó trong cả một chương trình tổng thế đó. Khi ấy ta nói công ty quảng cáo đã thực hiện một hay nhiều tiểu ngành dịch vụ, đơn cử sau đây là ba tiểu ngành dịch vụ phổ biến hiện nay. 1.2 Thiết kế thông điệp quảng cáo Thiết kế thông điệp là một giai đoạn trong quá trình thực hiện quảng cáo. Đây là vấn đề then chốt quyết định phản ứng đáp lại của khách hàng mục tiêu. Thông điệp quảng cáo là những điều nhà sản xuất muốn gửi gắm, điều họ muốn công chúng mục tiêu của họ phải hiểu được. Do con người phải tiếp nhận và xử lý vô vàn luồng thông tin khác nhau, nên để những thông tin đó đọng lại trong tâm trí họ là cả một vấn đề lớn cần được nghiên cứu trong thời gian dài. Kết quả nghiên cứu cho thấy, một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến công chúng nghe hoặc thấy quảng cáo có thể nhớ được thông tin, đó là thông điệp. Một thông điệp quảng cáo hiệu quả là phức hợp của hàng loạt các tiêu chí mà nhiều người đã liệt kê như cô đọng, thú vị, khác biệt hay gây được hứng thú v.v… Không có một tiêu chí cố định nào cho một thông điệp quảng cáo hay. Nên những người thực hiện luôn phải tìm tòi và suy nghĩ, đây luôn là giai đoạn cần nhiều sự sáng tạo nhất. Đôi khi, sự sáng tạo được đặt lên trên vấn đề chi phí nếu khách hàng có thể thấy được những gì nó mang đến trong tương lai. Thiết kế thông điệp quảng cáo là một quá trình mà nhà sáng tạo tìm ra con đường đi tới tâm trí của công chúng mục tiêu. Để khai phá con đường đó cần có phương pháp và kỹ thuật riêng dựa trên những nguyên lý chung của tư suy và sáng tạo. Quá trình ấy bao gồm những khâu đòi hỏi người làm thông điệp phải thực hiện và Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 10 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP đáp ứng mục đích yêu cầu của khâu đó. Dựa trên cơ sở tìm hiểu quy trình để cho ra đời một thông điệp quảng cáo cần trải qua những bước gì và yêu cầu của bước đó ra sao, chúng ta sẽ khái quát lên thành các bước tiến hành một dịch vụ thiết kế thông điệp quảng cáo sẽ diễn ra như thế nào. 1.2..1 Quy trình thiết kế thông điệp quảng cáo Như đã trình bày ở phần trước, thông điệp quảng cáo là yếu tố quan trọng nhất của một chương trình quảng cáo, mục đích cuối cùng của một thông điệp là kích thích khách hàng mục tiêu mua hàng hoặc phản ứng lại theo cách chủ thể mong muốn. Nói cách khác, thông điệp quảng cáo là sự phối hợp các yếu tố từ ngữ, hình ảnh, màu sắc âm thanh, hành động, biểu trưng, logo …nhằm thể hiện ý đồ của chủ thể quảng cáo truyền tải tới công chúng nhận tin mục tiêu. Do vậy, quy trình tạo ra một thông điệp quảng cáo có thể được mô hình hóa bằng sơ đồ sau: Hình 1.5- Sơ đồ mô hình hóa quy trình thiết kế thông điệp quảng cáo Hình thành ý tưởng Hình tượng hóa ý tưởng (Bước nhảy sáng tác) Từ ngữ Hình ảnh, màu sắc, âm thanh.. Lời thông điệp Các yếu tố minh họa Trình bày makette quảng cáo Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thông điệp quảng cáo 11 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tất cả mọi phát minh của con người đều có một điểm xuất phát chung nhất đó là ý tưởng. Do vậy, đây cũng được coi là bước khởi đầu của một quy trình sáng tạo ra thông điệp quảng cáo. Đó những ý niệm xuất hiện trong đầu người thiết kế thông điệp, những ý niệm ấy không tự nhiên sinh ra mà chúng có những căn cứ nhất định. Chính những căn cứ ấy giúp cho chúng ta có thể đánh giá chúng, nhận xét chúng, so sánh và đưa ra những quyết định có nên hiện thực hóa chúng hay không. Mục đích của thông điệp chính là căn cứ để đánh giá một thông điệp quảng cáo từ khi chúng còn là ý tưởng trong đầu người sáng tạo, mục đích ấy bắt nguồn từ yêu cầu của chủ thế quảng cáo. Chủ thể quảng cáo đưa ra yêu cầu dựa trên sự nhận thức về thực tế và mong muốn của bản thân. Do đó, một ý tưởng quảng cáo phải đáp ứng được thỏa mãn ý đồ của chủ thể quảng cáo là giúp anh ta đạt được mục đích. Về nguyên tắc, thông điệp của một sản phẩm cần được coi là một bộ phận không tách rời của quá trình phát triển sản phẩm. Nó phải biểu hiện được lợi ích chủ yếu mà sản phẩm đó mang lại. Do đó, thông điệp dù bay bổng đến đâu cũng phải có cái gốc bắt nguồn từ sản phẩm dịch vụ hay thương hiệu mà nó đại diện. Để bắt đầu hình thành nên thông điệp, ta cần thực hiện các cuộc nghiên cứu để đánh giá về sản phẩm, thương hiệu, khách hàng mục tiêu của sản phẩm dịch vụ đó cũng như nắm được tầm nhìn và tuyên ngôn sứ mệnh xuyên suốt của doanh nghiệp chủ thể quảng cáo là gì. Đây chính là nguyên liệu chính cho việc “brain storming” của người thiết kế. Qua quá trình này, anh ta có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng khác nhau, tuy nhiên chỉ một hoặc hai ý tưởng sẽ được lựa chọn để thực hiện. Chính những yêu cầu trên là căn cứ giúp ta Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 12 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP lựa chọn ra phương án khả thi nhất. Sau khi đã đạt được quyết định cuối cùng, đó cũng là lúc giai đoạn tiếp theo được thực hiện : hình tượng hóa ý tưởng đó. Ý tưởng chỉ là những ý niệm vô hình của người sáng tác, nên để người khác hiểu được thì chúng cần phải trải qua quá trình hình tượng hóa, tức là diễn đạt những ý tưởng ấy bằng hệ thống tín hiệu có thể nhận diện được bằng các giác quan bình thường của con người. Đó là âm thanh, hình ảnh,màu sắc, chữ viết v.v…Đây được gọi là “bước nhảy sáng tác” bởi giai đoạn này cần sự phát huy cao nhất của sự sáng tạo. Việc phối hợp các yếu tố tín hiệu trên sao cho người khác khi nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy phải hiểu được ý tứ đằng sau đó, trước hết là của người trực tiếp tạo ra chúng và sau cùng là ý đồ thực sự mà người chủ thể thông điệp muốn họ hướng tới. Việc hình tượng hóa thông thường được chia làm hai phần chính, đó là chuẩn bị lời cho thông điệp quảng cáo và thực hiện các yếu tố minh họa. Lời thông điệp được coi là con đường trực tiếp nhất để ý đồ chủ thể đi vào tâm trí công chúng mục tiêu. Lời thông điệp thường được thể hiện qua ngôn ngữ và chữ viết, vốn là sản phẩm tư duy của con người, bản thân chúng đã chứ đựng rất nhiều ý nghĩa. Những gì được thể hiện qua chúng sẽ ngay lập tức có tác dụng tạo suy nghĩ cho người tiếp nhận. Tính ưu việt của lời quảng cáo chính là tính trực tiếp, nên thực hiện chúng luôn là công việc khó khăn. Nó thường đòi hỏi một người chuyên trách. Người này cần phải được đào tạo đồng thời có khả năng tốt về ngôn ngữ và có vốn từ phong phú, bởi nhiệm vụ của anh ta là diễn đạt bằng lời ý đồ của chủ thể theo cách mà công chúng mục tiêu muốn nghe. Do công chúng rất đa dạng, phong phú ở mọi độ tuổi, mọi tính cách và có các cách thức Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 13 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP diễn đạt khác nhau, nên sẽ không phải là vô lý nếu nói người thực hiện lời quảng cáo là một cuốn từ điển sống về ngôn ngữ học. Bộ phận thứ hai của việc hình tượng hóa là thực hiện các yếu tố minh họa. Chúng có thể được hiểu là hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, hình vẽ, biểu trưng v.v…Chúng đều là những yếu tố mang tính trừu tượng cao và khiến cho thông điệp có nhiều tầng nghĩa, đồng thời là nhân tố giúp thu hút sự chú ý của đối tượng mục tiêu. Để thực hiện công đoạn này, người làm quảng cáo cần có khả năng về hội họa, âm nhạc hoặc những khả năng về truyền thông đa phương tiện khác. Thông thường, thực hiện khâu này không chỉ là một người, mà là sự kết hợp của nhiều người với các khả năng khác nhau, họ cùng làm việc dựa trên một mục đích thống nhất của toàn thông điệp. Lời và các yếu tố minh họa là hai phần không tách rời, chúng hỗ trợ và bổ sung cho nhau trong quá trình truyền tải thông điệp tới đối tượng mục tiêu. Lời của thông điệp có tác dụng trực tiếp lên tư duy, vì thế nó nên được diễn đạt một cách súc tích nhất, trong sáng nhất và trung thực nhất. Tuy nhiên các yếu tố khác sẽ hút sự chú ý của công chúng, mở rộng con đường cho lời thông điệp tiếp cận với người xem. Thêm vào đó, các yếu tố minh họa trên còn hỗ trợ và làm nhấn mạnh ý nghĩa đã được diễn đạt trong lời thông điệp, đồng thời gợi lên một tầng nghĩa trừu tượng đôi khi lời nói không thể diễn đạt được. Việc sử dụng và kết hợp các yếu tố với nhau tùy vào khả năng sáng tạo của người làm quảng cáo. Sự hợp lý luôn giữ vai trò lớn trong việc tạo nên một thông điệp quảng cáo tốt, điều đó sẽ dẫn đến việc thông điệp sẽ tạo hiệu quả thực sự khi nó được truyền tải tới đúng đối tượng mục tiêu. Ý tưởng sau khi được hiện thực hóa sẽ được trình bày dưới dạng demo, tức là được thể hiện đúng nguyên mẫu nhưng với quy mô hoặc kích cỡ nhỏ hơn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 14 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Những cái thuộc về tiểu tiết thường không được coi là quan trọng lắm, ngược lại người ta quan tâm tới tính tổng thể, sự hài hòa của các yếu tố trong một tương quan thống nhất. Công đoạn này gọi là trình bày makette quảng cáo. Phiên bản mẫu này được trưng cầu ý kiến và đánh giá của những người có trách nhiệm liên quan. Việc trình bày makette cũng có những tiêu chuẩn nhất định về mức độ rõ ràng, logic và khoa học. Khi makette được chấp nhận, có nghĩa là thông điệp đã được chấp nhận, kết thúc khâu thiết kế thông điệp quảng cáo và bắt đầu chuyển sang việc truyền tải thông điệp đó trên phương tiện truyền thông được chọn. Một thông điệp ra đời thường trải qua các trình tự như trên, do vậy các bước tiến hành dịch vụ thiết kế cũng không được nằm ngoài trình tự đó. 1.2.2 Các bước tiến hành dịch vụ thiết kế thông điệp quảng cáo Hình 1.6 – Sơ đồ các bước tiến hành dịch vụ thiết kế thông điệp quảng cáo Hình thành các phương án thông điệp quảng cáo Đánh giá và lựa chọn thông điệp quảng cáo Thực hiện thông điệp quảng cáo đã chọn Theo sơ đồ trên, quá trình dịch vụ thiết kế thông điệp trải qua ba giai đoạn: Đầu tiên là phải hình thành các phương án thông điệp, sau đó là đánh giá lựa chọn phương án thông điệp khả thi nhất và cuối cùng là tiến hành thực hiện thông điệp đó. Hình thành các phương án thông điệp quảng cáo sẽ phải trải qua các khâu của quy trình mà như phần trước chúng ta đã nói tới. Bắt đầu từ ý tưởng tới việc hình tượng hóa chúng bằng các yếu tố minh họa và ngôn ngữ, trình bày chúng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 15 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP dưới dạng các makette quảng cáo. Tới khi các bản makette ra đời cũng là lúc hoàn thành xong bước thứ nhất của quá trình. Một điều cần chú ý là, công ty quảng cáo cần đưa ra một vài chứ không phải là duy nhất một thông điệp, bởi khách hàng nên được có sự lựa chọn của mình. Các phương án có thể khác nhau ở một vài đặc điểm như ở mức độ và cách phối hợp các yếu tố hình họa, màu sắc, âm thanh v..v.. chúng không nên dập khuôn và sao chép lẫn nhau mà phải thể hiện những khía cạnh phong phú mà thông điệp có thể dựa vào đó mà khai thác đối tượng của mình, tuy nhiên tất cả những phương án ấy phải cùng hướng chung về một mục đích đã được đặt ra từ trước. Chúng ta luôn phải tâm niệm một điều dường như đã trở thành quy luật : Điểm xuất phát của thông điệp là sản phẩm và đích đến là công chúng mục tiêu, điều nhà sáng tạo cần làm là vẽ ra con đường tới đích đảm bảo ngắn, nhanh và sẽ được công chúng lưu giữ lại trong tâm trí họ chứ không bị rửa trôi đi như hàng ngàn thông tin bị vùi lấp khác. Sau khi đã hình thành các phương án thông điệp, việc đánh giá và lựa chọn thông điệp sẽ được tiến hành. Trước hết, người thiết kế thông điệp quảng cáo phải tự mình đưa ra những đánh giá về chính sản phẩm của mình, anh ta sẽ phải xem xét nhiều phương án khác nhau, thử nghiệm chúng để xác định thông điệp nào có tác dụng tới hành vi là mạnh nhất. Việc đánh giá phương án thông điệp nào là hiệu quả dựa trên các tiêu chí về mức độ đáp ứng mục đích đã được đặt ra từ trước đó. Nếu mục đích của khách hàng của chương trình quảng cáo là kích thích tiêu thụ trong một thời gian ngắn bằng hình thức khuyến mại thì thông điệp phải đảm bảo khơi gợi được ham muốn mua hàng, nhấn mạnh được các yếu tố kích thích hành động mua như giảm giá, tặng quà, trúng thưởng…v..v.. Thông điệp được chọn sẽ phải rõ ràng và trực tiếp tác động tới khách hàng mục tiêu. Do Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 16 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP vậy, căn cứ vào mục đích để lựa chọn phương án thông điệp là khâu hết sức quan trọng và không nên bị xem nhẹ. Ngoài ra, việc đánh giá các thông điệp quảng cáo của đối thủ cạnh tranh cũng có ý nghĩa rất lớn. Thông điệp phải khác biệt với đối thủ. Chính vì vậy nên quảng cáo mới có nghĩa là luôn tìm tòi cái mới, làm những gì người khác chưa từng làm và nghĩ điều chưa ai nghĩ tới. Thông điệp được chọn phải phù hợp với đặc tính, tư duy, thói quen của khách hàng mục tiêu, để đánh giá được điều này cần phải có những cuộc nghiên cứu hành vi và tâm lý khách hàng một cách kỹ lưỡng. Những vấn đề về văn hóa là vấn đề khá nhạy cảm. Thông điệp không được đi ngược lại thuần phong mỹ tục, đi ngược lại những quan niệm đạo đức xã hội và luật pháp của nước sở tại. Sau khi các phương án được xem xét bởi chính người thiết kế ra chúng, những bản makette ấy sẽ được đưa cho chính chủ thể của thông điệp đó xem xét để quyết định cuối cùng. Đôi khi thông điệp có được chọn hay không còn phụ thuộc nhiều vào ý kiến đánh giá của chính doanh nghiệp là chủ thể quảng cáo chứ không phải là người trực tiếp làm ra chúng. Bởi khi thiết kế thông điệp trở thành một dịch vụ, thì khách hàng luôn là người đưa ra quyết định lựa chọn. Họ thường là người đứng đầu chuyên trách bộ phận quảng cáo hay là người đứng đầu doanh nghiệp khách hàng, ý kiến của họ mang tính then chốt. Trong việc này không tránh khỏi những ý kiến cá nhân hướng vào việc lựa chọn thông điệp khác so với những gợi ý ban đầu của người làm quảng cáo. Nên trước khi đưa ra phương án thông điệp, việc nghiên cứu bản thân khách hàng cũng cần được xem xét thực hiện. Thông điệp nào thỏa mãn mức độ cao nhất các tiêu chí đặt ra, đó sẽ là phương án được lựa chọn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
- Xem thêm -