Tài liệu Hoàn thiện website tại công ty cổ phần tiếp vận nmq

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 149 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian thực tập tại công ty cổ phần tiếp vận NMQ. Kết hợp với những kiến thức đã được học ở nhà trường cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo công ty và các anh chị đồng nghiệp trong công ty đã giúp em có cái nhìn sâu hơn về quá trình công tác xây dựng, thiết kế, hoàn thiện và phát triển website. Qua quá trình thực tập và nghiên cứu của bản thân đã cho em thấy những thuận lợi và hạn chế của công ty.Qua phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động website của công ty em đã đặc biệt lưu ý đến kế hoạch hoàn thiện và phát triển website của quý công ty. Vì vậy em chọn đề tài “Hoàn thiện website tại công ty cổ phần tiếp vận NMQ”. Vì thời gian nghiên cứu chưa nhiều và với những hạn chế của bản thân nên bài khóa luận của em vẫn còn nhiều thiếu sót, em mong được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của các thầy cô, ban lãnh đạo của công ty để em có thể hoàn thành tốt đề tài khóa luận của mình. Em xin gửi đến Ban giám hiệu, các thầy cô giáo trường ĐH Thương Mại, đặc biệt là Giảng viên Th.S LÊ VIỆT HÀ đã trực tiếp hướng dẫn em thực hiện khóa luận tốt nghiệp này, cùng các phòng ban của công ty cổ phần tiếp vận NMQ lời cảm ơn trân trọng nhất. Em xin trân trọng cảm ơn! SVTH: Võ Thị Hồng Oanh i Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................i MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ................................................................................iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................................ v CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .......................................1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài ......................................................................................... 1 1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ................................................................................2 1.3. Mục tiêu đề tài nghiên cứu .....................................................................................3 1.3.1 Mục tiêu chung ......................................................................................................3 1.3.2 Mục tiêu cụ thể ......................................................................................................4 1.4. Đối tƣợng và phạm vi đề tài nghiên cứu ............................................................... 4 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu ......................................................................................... 4 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu.............................................................................................. 4 1.5. Phƣơng pháp đề tài nghiên cứu .............................................................................4 1.6. Kết cấu của đề tài ....................................................................................................5 CHƢƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG WEBSITE TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN NMQ ............................................................ 6 2.1 Cơ sở lý luận ............................................................................................................6 2.1.1 Một số khái niệm cơ bản .......................................................................................6 2.1.2 Một số lý thuyết về vấn đề nghiên cứu ................................................................ 10 2.1.3 Phân định nội dung hoàn thiện website cho công ty cổ phần tiếp vận NMQ ..14 2.2 Đánh giá phân tích thực trạng của website tại công ty cổ phần tiếp vận NMQ .. ............................................................................................................................... 15 2.2.1 Giới thiệu về công ty cổ phần tiếp vận NMQ .....................................................15 2.2.2 Phân tích thực trạng hoạt động website tại công ty cổ phần tiếp vận NMQ. ...16 2.3. Đánh giá thực trạng quản trị website tại công ty cổ phần tiếp vận NMQ.......24 2.3.1 Ưu điểm ................................................................................................................24 2.3.1 Nhược điểm ..........................................................................................................24 CHƢƠNG III: ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN NMQ. ............................ 25 3.1 Định hƣớng phát triển của công ty cổ phần tiếp vận NMQ. ............................. 25 SVTH: Võ Thị Hồng Oanh ii Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà 3.1.1 Dự báo triển vọng thị trường. .............................................................................25 3.1.2 Định hướng phát triển của công ty cổ phần tiếp vận NMQ trong thời gian tới. .. ............................................................................................................................... 25 3.2 Đề xuất giải pháp hoàn thiện website tại công ty cổ phần tiếp vận NMQ. ......26 3.2.1 Sự cần thiết của thanh toán trực tuyến đối với doanh nghiệp .......................... 26 3.2.2 Mô tả các hoạt động thực hiện ...........................................................................27 3.3 Kiến nghị về việc hoàn thiện website tại công ty cổ phần tiếp vận NMQ .......30 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Võ Thị Hồng Oanh iii Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ TÊN BẢNG NỘI DUNG Bảng 1.1 Các thành phần có trong website Sơ đồ 2.1 Mô hình tổng quát website tại công ty cổ phần tiếp vận NMQ Hình 2.1 Giao diện trang chủ của công ty cổ phần tiếp vận NMQ Hình 2.2 Cách thức tìm kiếm khách hàng Hình 2.3 Mục đích sử dụng website Hình 2.4 Tần suất cập nhật website Hình 2.5 Mức độ bảo mật của website Hình 2.6 Hình thức chủ yếu công ty sử dụng để hỗ trợ trực tuyến trong quản trị website Hình 2.7 Hình thức marketing website Hình 2.8 Các nội dung báo cáo về vấn đề quản trị website Hình 2.9 Vấn đề quản trị website được công ty quan tâm Hình 2.10 Đánh giá về giao diện của website SVTH: Võ Thị Hồng Oanh iv Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT GIẢI NGHĨA STT TỪ VIẾT TẮT 1 CNTT Công Nghệ thông tin 2 HTTT Hệ thống thông tin 3 TMĐT Thương mại điện tử 4 CTCP Công ty cổ phần SVTH: Võ Thị Hồng Oanh v Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, công nghệ thông tin ngày càng phát triển và nó đem lại những lợi ích to lớn cho sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế, chính trị … Trong đó thương mại điện tử đã đem lại nhiều lợi nhuận to lớn cho các doanh nghiệp.Thông qua thương mại điện tử, nhiều loại hình kinh doanh được hình thành, đặc biệt là mua bán hàng qua mạng.Với hình thức này, nó đã nhanh chóng giúp cho người tiêu dùng tiếp cận được với hàng hóa một cách nhanh chóng, có thể tìm kiếm thông tin và so sánh hàng hóa mình cần mua với nhiều cửa hàng khác nhau.So với hình thức mua bán truyền thống thì mua bán qua mạng nó dễ dàng hơn, đa dạng hơn về hàng hóa và đặc biệt là đến với người tiêu dùng nhanh nhất. Khi công nghệ thông tin ở nước ta đã đạt đến một mức độ mà hầu hết mọi người đều biết đến Internet thì việc bán hàng qua mạng là một kênh thông tin cần thiết giúp cho khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm mà họ cần. Cùng với sự phát triển của TMĐT, ngày nay việc mua sắm qua mạng không còn xa lạ với nhiều người mà đã trở nên phổ biến. Người tiêu dùng mua tất cả những thứ họ cần, mua sắm qua mạng sẽ giúp họ tiết kiệm được thời gian, chi phí. Các mặt hàng, sản phẩm trên thị trường được mua bán qua mạng ngày càng đa dạng (đồ điện tử, quần áo, giày dép,…). Điều này đã đặt ra cho các doanh nghiệp phải xây dựng một website của mình thật hiệu quả nhằm quảng bá cũng như giúp doanh nghiệp tiếp cận được khách hàng nhanh nhất và đem lại doanh thu cao hơn. Hiện nay, các doanh nghiệp chú trọng đến việc quản trị website của mình, một trang web đặc trưng, với những thiết kế đẹp mắt, giúp người tiêu dùng có thể truy cập, tìm kiếm sản phẩm và thông tin liên quan đến công ty và sản phẩm một cách hiêu quả. Do vậy, công ty cổ phần tiếp vận NMQ đã có những bước bắt đầu xây dựng website. Tuy nhiên, là một công ty chưa có kinh nghiệm về việc kinh doanh qua hệ thống TMĐT, website của công ty cổ phần tiếp vận NMQ còn nhiều hạn chế, chưa có nhiều tính năng, chưa cho khai thác được lợi ích của website mang.Vì vậy, việc hoàn thiện website tại công ty cổ phần tiếp vận NMQ có một trang web khoa học, với những thiết kế đẹp giúp người truy cập nhanh hơn và biết đến nhiều hơn sẽ làm hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty sẽ tăng cao hơn. SVTH: Võ Thị Hồng Oanh 1 Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà 1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trong thời đại phát triển ngày nay website đã trở thành xu hướng chung của thế giới trong việc giới thiệu, quảng bá và kinh doanh.Website được phát minh và đưa vào sử dụng vào khoảng năm 1990, 1991 bởi viện sỹ hàn lâm anh Tim Berner-lee và Robert Cailliau (bỉ) tại CERN,Geneva,Suitrerlan. Năm 1994 khi yahoo vừa mới xuất hiện còn google, Amazon và Ebay chưa ra đời hầu hết các trang web chủ yếu là ở dạng text. Nhìn lại 1 thập kỷ đầy những phát minh, nhiều nguyên tắc cũ vẫn tiếp tục là cơ sở cho các dạng web hiện nay.Một số ý kiến chuyên gia về lĩnh vực web như : Tiến sỹ Jakob Nielsen, chuyên gia nổi tiếng về lĩnh vực web cho rằng có một số thứ không thay đổi suốt một thập kỷ qua ,chủ yếu la các nguyên tắc về những gì tạo nên sự tiện dựng của một website. 34 nguyên tắc của ngày trước vẫn liên quan đến thiết kế web hiện nay. Gần 80% những thứ của 10 năm trước vẫn là vấn đề của hiện nay , tiến sỹ nói “Một số biến mất bởi người sử dụng thay đổi còn 10% khác thay đổi vì công nghệ phát triển ”. Theo Nielsen, những phong cách thiết kế web như tạo splash- xem ngang giữa người sử dụng và trang web mà hị đang xem , cũng như việc các nhà thiết kế tự do phóng tác những ý tưởng nghệ thuật gần như đã không còn. Mặc dù vậy, nguyên tắc cơ bản về tính tiện dụng, độ tập trung và cách tư duy rõ ràng về thiết kế tổng thể web vẫn là yếu tố quan trọng . Tiến sỹ cho rằng sự thành công của các website như Google, Amazon, Ebay và Yahoo cho thấy việc để ý chặt chẽ tới thiết kế của trang web và nhu cầu của người truy cập là rất quan trọng .” Bốn site này hoạt động rất có lãi. Đó là những minh họa tiêu biểu cho sự thành công của thương mại điện tử “, ông nói :” những website đó đều điều hướng tới nhu cầu của người truy cập và tạo thuận lợi cho họ sử dụng Internet. Theo Nielsen, hiện nay các website tìm kiếm chưa làm tốt vai trò mô tả thông tin mà chúng tìm thấy sau khi nhận lệnh của người sử dụng. Khách hàng thường phải tự “soi” từng trang web kết quả và đánh giá nó có hữu ích với mình hay không. Nielsen cho rằng những công cụ theo dõi hành vi của người truy cập vào website tìm kiếm để biết họ thực sự muốn tìm cái gì góp phần cải thiện kết quả search. Một điều tra của ông cho thấy người sử dụng ngày càng tiến bộ hơn trong việc sử dụng các công cụ tìm SVTH: Võ Thị Hồng Oanh 2 Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà kiếm. thống kê mới nhất về từ khóa mà người sử dụng gõ vào ô lệnh trên dịch vụ search cho thấy trung bình mọi người dùng 2,2 từ /lệnh. Jakob Nielsen là người đồng sáng lập tập đoàn Nielsen Norman Group( cùng với Donald A.Norman). Ông cũng là nhà khoa học gia xuất sắc của hãng Sun Microsystems, Nielsen đề xướng kỹ thuật tăng cường tính khả dụng vừa nhanh vừa rẻ đối với giao diện người sử dụng và phát minh ra một số phương pháp khác.trong đó có cả kỹ thuật tìm kiếm . Với sự cần thiết của web đối với tất cả lĩnh vực thì có các nghiên cứu và giáo trình nhằm phục vụ cho việc phát triển các trang web điển hình như : - Giáo Trình Đào Tạo Xây Dựng và Quản Trị Website, Portal(2003) - Công ty điện toán và truyền số liệu - Trung tâm điện toán truyền số liệu kv1. Giáo trình này cung cấp một cách chung nhất về việc xây dựng một website như thế nào ? cách thức quản trị một website như thế nào ? làm thế nào để quản trị website hoạt động một cách hiệu quả. Tuy nhiên giáo trình này chỉ cung cấp những vấn đề chung của việc xây dựng một website và cách quản trị nó chưa áp dụng vào những lĩnh vực riêng như kinh doanh , giáo dục ,chính trị, pháp luật ….. - Quảng bá và duy trì Website - http://www.vietnambranding.com. Đây là trang web với bài viết về việc quảng bá và duy trì hoạt động của website một cách hiệu quả .cho ta cái nhìn tồng quát nhất về việc quảng bá và duy trì một website hiệu quả Tuy nhiên, hiện nay vẫn đề hoàn thiện quản trị website còn một số khoảng trống .những vẫn đề đó đã được giải quyết trên thế giới điển hình là sự thành công của google, Amazon.. nhưng tại Việt Nam đặc biệt là công ty cổ phần tiếp vận NMQ thì vẫn chưa được giải quyết vì vậy cần hoàn thiện website của công ty để đạt được hiệu quả khi sử dụng nó . 1.3. Mục tiêu đề tài nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu chung - Hoàn thiện website tại công ty cổ phần tiếp vận NMQ - Phân tích về nội dung, giao diện của website để từ đó đưa ra được các ưu, nhược điểm của trang website tại công ty cổ phần tiếp vận NMQ. Từ những phân tích đánh giá này, đưa ra những kiến nghị đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện website tại công ty cổ phần tiếp vận NMQ, nhằm nâng cao các tính năng của trang web. SVTH: Võ Thị Hồng Oanh 3 Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà 1.3.2 Mục tiêu cụ thể - Hoàn thiện thêm một số chức năng cho website của công ty cổ phần tiếp vận NMQ như: Chức năng theo dõi lịch trình hàng hóa giao nhận, chức năng hỗ trợ khách hàng trực tuyến … - Đưa ra một số giải pháp giúp doanh nghiệp quản trị website một cách hiệu quả và đạt được hiệu quả trong kinh doanh. Đặc biệt, gia tăng lượng khách hàng ngoài nước giúp doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ cho khách hàng tốt hơn và tăng doanh thu cũng như lợi nhuận nhiều hơn. 1.4. Đối tƣợng và phạm vi đề tài nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Website www.nmq.com.vn và cách quản trị website của công ty cũng như các nhân viên điều hành website của công ty cổ phần tiếp vận NMQ 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu +) Không gian - Về mặt lý luận: Tác giả tiến hành nghiên cứu tình hình quản trị website của các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần tiếp vận NMQ nói riêng thông qua các tài liệu tiếng Anh và tiếng Việt. - Về mặt thực tiễn: Tác giả tiến hành nghiên cứu tại công ty cổ phần tiếp vận NMQ có địa chỉ trụ sở chính: 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa ,Hà Nội +) Thời gian - Về mặt lý luận: Nghiên cứu các tài liệu về quản trị website trong 5 năm trở lại đây. - Về mặt thực tiễn: Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị website của công ty cổ phần tiếp vận NMQ trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản trị website. 1.5. Phƣơng pháp đề tài nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu: - Nghiên cứu các tài liệu khoa học liên quan đến website và thiết kế website, các giáo trình, bài giảng ngành TMĐT trường ĐHBKHN phục vụ cho việc triển khai, chọn lọc để đưa ra những cơ sở lý luận quan trọng liên quan đến đề tài nghiên cứu, cụ thể như các lý thuyết về: định nghĩa website, phân loại website, trình duyệt web, quy trình thiết kế website,… SVTH: Võ Thị Hồng Oanh 4 Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà - Nghiên cứu các tài liệu giới thiệu về công ty, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, website của công ty cổ phần tiếp vận NMQ để tìm hiểu thực trạng của công ty, thực trạng website nhằm đưa ra các giải pháp để hoàn thiện website. Phƣơng pháp thực nghiệm:Sử dụng các phương pháp: Quan sát, tiến hành phỏng vấn trưởng phòng chứng từ của công ty, phiếu điều tra được gửi tới trưởng, phó phòng của các bộ phận cùng một số nhân viên chủ chốt trong công ty để có được những số liệu và thông tin chính xác về công ty mà không có trên Internet hoặc các tài liệu liên quan khác. Phƣơng pháp phân tích tổng hợp: Phân tích các tài liệu liên quan đên công ty, từ các phiếu điều tra, phiếu phỏng vấn để từ đó tổng hợp được kết quả điều tra 1.6. Kết cấu của đề tài Ngoài những mục như: Lời cảm ơn; Mục lục; Danh mục bảng biểu, Sơ đồ, Hình vẽ; Danh mục từ viết tắt; Kết luận; Danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ lục thì bài khóa luận gồm 3 chương: Chương I: Tổng quan về đề tài nghiên cứu. Chương II: Cơ sở lý luận và thực trạng về website của công ty cổ phần tiếp vận NMQ. Chương III: Định hướng phát triển và đề xuất việc hoàn thiện website cho công ty cổ phần tiếp vận NMQ SVTH: Võ Thị Hồng Oanh 5 Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà CHƢƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG WEBSITE TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN NMQ 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm cơ bản 2.1.1.1. Khái niệm website - Web: là một ứng dụng chạy trên mạng Client-Server, khách và chủ web liên lạc nhau bằng giao thức http( Hyper Text Transfer Protocol). - Web Page: là một file văn bản chứa những tag HTML hoặc những đoạn mã đặc biệt mà trình duyệt web có thể hiểu và thông dịch được, file được lưu với phần mở rộng là .html hoặc .htm. - Website: là tập hợp nhiều web page, thể hiện thông tin của một số tổ chức hoặc một chủ đề nào đó. Có rất nhiều khái niệm về website. Trong khóa luận này chúng ta sẽ đề cập đến những khái niệm dễ hiểu, được sử dụng nhiều: Xét về mặt kỹ thuật: Website là một tập hợp các trang web có liên hệ với nhau, mỗi trang thường bao gồm văn bản , hình ảnh, video, âm thanh… Website được đặt (hosting) trên 1 web server và có thể truy cập thông qua Internet. Mỗi website có một tên gọi (domain name). Tên gọi này thường gắn liền với tên tổ chức hoặc dịch vụ kinh doanh của doanh nghiệp. Xét về nghiệp vụ: Website là một phương tiện để doanh nghiệp có thể thực hiện các hoạt động khác nhau: Website là nơi doanh nghiệp và khách hàng gặp nhau, là một kênh giới thiệu sản phẩm và bán hàng, là nơi yêu cầu (đặt) dịch vụ, là một sàn giao dịch năng động và có thể là phương tiện quản lý doanh nghiệp từ xa. ( Nguồn: Đặng Quốc Hữu, Bài giảng lập trình trên web, Trung tâm quản trị mạng, Trường Đại học Thương Mại.) 2.1.1.2. Đặc điểm của website Các website đều có đặc điểm chung là: Khách hàng có thể xem thông tin ở bất kỳ nơi nào, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp trong những vấn đề như in ấn, gửi bưu điện, fax, thông tin không giới hạn… Thuận tiện cho việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ rộng rãi và nhanh chóng, từ đó đem lại sự tiện lợi cho đối tác, khách hàng và hơn nữa đây là xu thế để tồn tại và lớn mạnh của mỗi doanh nghiệp. - Các thành phần thường có trong website: SVTH: Võ Thị Hồng Oanh 6 Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà STT Các Thành Phần Mô Tả 1. Một file ảnh có kích thước dài, thường nằm ở 1/3 trên của Banner trang, dùng để quảng cáo. 2. Logo Biểu tượng của website, cũng có thể là biểu tượng của cơ quan chủ quản website. 3. Counter Bộ phận đếm số người truy cập website 4. Search form Hộp thoại giúp người xem nhanh chóng tìm kiếm thông tin cần tìm 5. Navigator Tập hợp những đường liên kết dẫn đến các trang chuyên đề 6. Header Thành phần luôn luôn hiện diện phần trên cùng của tất cả các trang web, thường chứa các navigator là thành phần luôn luôn hiện diện ở phần dưới cùng của tất 7. Footer cả các trang, chứa các thông tin cần thiết: Contact us, Private policy, About us hay nối với các trang chuyên đề 8. Hình thức chia khung trang, giúp bố trí các trang vừa cố Frame định về hình thức, vừa thay đổi về nội dung. Trang thảo luận, người xem có thể trao đổi thông tin cho 9. Forum nhau bằng cách gõ ý kiến vào đó lưu lại trên trang web và đợi người khác trả lời, hưởng ứng. 10. Chat Thành phần giúp hai hay nhiều bạn đọc tán gẫu với nhau trực tiếp 11. Multimedia Các file ảnh, video hay âm thanh lồng trong trang Bảng 1.1: Các thành phần có trong website (Nguồn: Đặng Quốc Hữu, Bài giảng lập trình trên web, Trung tâm quản trị mạng, Trường Đại học Thương Mại.) - Đặc điểm của giao diện website Các giao diện website thường có kích thước bề ngang chuẩn là 800 pixel hoặc 1024 pixel, nhưng cũng có một số website không theo chuẩn này mà thiết kế tự động giãn theo kích thước màn hình. Website của mỗi công ty thuộc quyền sở hữu riêng của công ty đó, và mỗi người chủ doanh nghiệp có quyền quyết định sử dụng nó vào mục SVTH: Võ Thị Hồng Oanh 7 Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà đích như thế nào, trình bày và đăng tải thông tin như thế nào, tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần phải quan tâm tới các chức năng thực sự và cơ bản của một website doanh nghiệp. Đặc biệt vào thời điểm mà các doanh nghiệp ngày càng quan tâm hơn tới hình ảnh của mình trước công chúng và mạng internet đang trở thành nơi giao tiếp lý tưởng và hiệu quả. (Nguồn: Trịnh Anh Toàn(2001), Thiết kế trang web ấn tượng và hiệu quả, Nhà xuất bản trẻ) - Đặc điểm của quản trị website Hoạt động quản trị website là linh hồn của một website. Nó đảm bảo sự vận hành vào tính tương tác cần có của website. Hoạt động quản trị website đã trở thành một hoạt động tác nghiệp thường xuyên của các doanh nghiệp với nhiều yêu cầu hơn. Công việc của một quản trị web bao gồm: - Quản trị về kỹ thuật. - Quản trị nội dung. - Quản trị về mặt kinh doanh. Tùy theo quy mô và tính phức tạp của từng tổ chức mà quản trị viên có nhiều nhiệm vụ riêng biệt như:  Thiết kế Web.  Phát triển, lập trình trang, xây dựng tiện ích cho website.  Chịu trách nhiệm biên tập nội dung.  Hỗ trợ kỹ thuật.  Quản trị mạng.  Trưởng dự án Internet/Intranet. Ngoài ra quản trị web phải đi kèm với việc duy trì, cập nhật trang web. (Nguồn: Giáo Trình Đào Tạo Xây Dựng và Quản Trị Website, Portal(2003) Công ty điện toán và truyền số liệu - Trung tâm điện toán truyền số liệu kv1). 2.1.1.3. Phân loại website Có rất nhiều cách để phân loại website. Nếu phân loại theo chức năng sử dụng website chúng ta có thể phân chia thành 4 loại sau: - Website giới thiệu thông tin: Là loại website căn bản và đơn giản nhất, dùng để giới thiệu về một cá nhân hay một tổ chức. Ví dụ website của một cá nhân sẽ chứa các SVTH: Võ Thị Hồng Oanh 8 Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà thông tin như: Hồ sơ cá nhân, nghề nghiệp, chức vụ, lĩnh vực yêu thích … Những trang web loại này chứa ít trang, ít tốn kém và dễ làm nhất. - Website lưu trữ thông tin: Hay còn gọi là thư viện điện tử, chứa các thông tin chuyên môn được sắp xếp thành nhiều đề mục, nhiều tiêu đề để dễ tra cứu. Đặc điểm của loại website này là phải được thường xuyên cập nhật những thông tin mới, và website phải bố cục một cách khoa học, không rờm rà. Để có thể nuôi dưỡng website lưu trữ, người nuôi dưỡng phải có kiến thức cơ bản về website. - Website truyền dữ liệu: Được thiết kế đặc biệt để thu nhận thông tin từ xa. Website này thuộc hàng cao cấp có nhiều chương trình lồng nhau trong trang web nên yêu cầu nhà thiết kế cần phải có trình độ nhất định trong lĩnh vực chuyên môn và điện toán. - Website thương mại: Chứa thông tin về hàng hóa và dịch vụ, chứa nhiều form chứa nhiều script hỗ trợ tính toán, mua bán trực tuyến trên mạng. Với loại website này ngày nay rất được ưa chuộng do nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng cao. Dựa vào công nghệ phát triển có 2 loại: - Website tĩnh là website chỉ bao gồm các trang web tĩnh và không có cơ sở dữ liệu đi kèm. Trang web tĩnh thường được xây dựng bằng các ngôn ngữ HTML, DHTML,…, thường được dùng để thiết kế các trang web có nội dung ít cần thay đổi và cập nhật. - Website động là thuật ngữ được dùng để chỉ những website có cơ sở dữ liệu và được hỗ trợ bởi các phần mềm phát triển web. Với web động, thông tin hiển thị được gọi ra từ một cơ sở dữ liệu khi người dùng truy vấn tới một trang web. Trang web được gửi tới trình duyệt gồm những câu chữ, hình ảnh, âm thanh hay những dữ liệu số hoặc ở dạng bảng hoặc ở nhiều hình thức khác nữa. Web động thường được phát triển bằng các ngôn ngữ lập trình tiên tiến như PHP, ASP, ASP.NET, Java, CGI, Perl, và sử dụng các cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh như Access, My SQL, MS SQL, Oracle, DB2. Thông tin luôn được cập nhật trong một cơ sở dữ liệu và người dùng Internet có thể xem những chỉnh sửa đó ngay lập tức. Web động có tính tương tác với người sử dụng cao. (Nguồn: Đặng Quốc Hữu, Bài giảng lập trình trên web, Trung tâm quản trị mạng, Trường Đại học Thương Mại.) SVTH: Võ Thị Hồng Oanh 9 Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà 2.1.1.4 Chức năng của website E-brochure: Website có thể đóng vai trò một brochure giới thiệu về công ty, sản phẩm và dịch vụ cung cấp với những hình ảnh và có thể có các file âm thanh và hình ảnh phong phú, sống động. Đối tác, khách hàng có thể truy cập vào xem một cách nhanh chóng, không mất thời gian chờ đợi gửi qua đường bưu điện. Doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều chi phí in ấn, gửi thư và luôn cập nhật được thông tin một cách thuận lợi. Đây cũng là một phương tiện xây dựng hình ảnh công ty chuyên nghiệp trong mắt khách hàng. E-catalogue: Trên website, doanh nghiệp có thể đưa những catalogue đầy đủ nhất về sản phẩm với những hình ảnh và thông tin chi tiết của mỗi sản phẩm. Khách hàng có thể tìm sản phẩm theo thuộc tính, theo mã hàng, theo giá cả,... một cách nhanh chóng E-shop: E-catalogue có thể tích hợp những tính năng đặt hàng, hoặc có thể có chức năng thanh toán trực tuyến để trở thành một công cụ bán hàng của doanh nghiệp E-support: Doanh nghiệp có thể hỗ trợ khách hàng thông qua website như giải đáp các thắc mắc, tư vấn, cung cấp tài liệu kỹ thuật, đăng ký bảo hành, và có thể chat trực tuyến với khách hàng. Thông qua website, khách hàng cũng có thể liên hệ với doanh nghiệp một cách nhanh nhất. Công cụ cung cấp thông tin: Website là một công cụ cung cấp thông tin quan trọng của doanh nghiệp không những cho đối tượng khách hàng mà còn cho các đối tượng khác như: nhà đầu tư, cổ đông, đối tác, thông tin đại chúng.Ngoài ra, các ứng dụng web rất phong phú và đa dạng có thể ứng dụng trong rất nhiều hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. 2.1.2 Một số lý thuyết về vấn đề nghiên cứu 2.1.2.1. Các thành phần để thiết kế website Tên miền (domain name): Có thể được xem là thành phần quan trọng nhất của một website. Tên miền là thành phần xác định danh tính của website trên môi trường mạng Internet. Tên miền thuộc quyền sở hữu của người đăng ký. Người đăng ký phải thanh toán chi phí đăng ký và duy trì hằng năm (hoặc nhiều năm) tại một trong những Nhà Đăng Ký Tên Miền và đại lý của họ. Người đăng ký có thể chuyển việc quản lý tên miền giữa các Nhà Đăng Ký Tên Miền khác nhau mà không đánh mất quyền sở hữu tên miền. SVTH: Võ Thị Hồng Oanh 10 Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà Website bắt buộc phải có tên miền, có hai loại tên miền: - Tên miền quốc tế là tên miền có đuôi .com, .net, .org, .biz,… - Tên miền Việt nam có đuôi quốc tế thêm đằng sau .vn . Hosting: Hosting là khái niệm chỉ một không gian lưu trữ trên máy chủ đơn vị tính bằng Megabyte (MB). Không gian lưu trữ đó thực chất chính là dung lượng đĩa cứng trên máy chủ. Tuỳ vào gói hosting (package) mà dung lượng sẽ khác nhau. Ví dụ như 100, 500 MB hoặc lên đến hàng Gigabyte (GB). Ngoài dung lượng đĩa cứng, một số yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng Web contents: Hay còn gọi là mã nguồn của website, là thành phần tạo nên giao diện và các chức năng của website. 2.1.2.2 Các bước thiết kế website: +Bước 1: Thu thập thông tin khách hàng - Tìm hiểu yêu cầu thực tế của khách hàng. - Xác nhận các yêu cầu của khách hàng về trang Web và các thông tin khách hàng cung cấp. + Bước 2: Giai đoạn phân tích - Dựa vào những thông tin và yêu cầu thiết kế website của khách hàng, VOC phân tích rõ ràng mục đích, yêu cầu, nguyện vọng của khàch hàng. - Lập kế hoạch thực hiện dự án - Căn cứ trên kết quả khảo sát, thông tin do khách hàng cung cấp VOC thiết kế lập cấu trúc cho website và thiết kế chung cho toàn hệ thống. + Bước 3: Giai đoạn thiết kế - Xem xét chi tiết yêu cầu và tiến hành thiết kế website - Tiến hành xử lý hiệu ứng ảnh, thu thập tài liệu liên quan. - Kiểm tra sản phẩm để đảm bảo tính thẩm mỹ và thống nhất. + Bước 4: Giai đoạn xây dựng - Xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên thiết kế. - Soạn thảo nội dung tài liệu, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung rồi đưa lên trang web. - Tích hợp hệ thống: lắp ghép phân tích thiết kế, nội dung lập trình thành một sản phẩm. - Tiến hành kiểm tra, chỉnh sửa và thực hiện nghiệm thu nội bộ SVTH: Võ Thị Hồng Oanh 11 Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà + Bước 5: Giai đoạn chạy thử - Tổng hợp nội dung, xây dựng hệ thống theo thiết kế. - Kiểm tra và sửa lỗi. - Lắp ghép thiết kế với phần mềm, đảm bảo không sai lệch với thiết kế và phần mềm hoạt động tốt. - Chạy thử hệ thống trong vòng 01 tuần. - Kiểm tra và sửa. + Bước 6: Giai đoạn nghiệm thu - Khách hàng duyệt dự án: khách hàng duyệt chất lượng dự án. - Đăng tải hệ thống: đảm bảo hệ thống chạy tốt. + Bước 7: Giai đoạn chuyển giao - Bàn giao cho khách hàng (có đĩa CD mã nguồn) - Đào tạo và huấn luyện khách hàng quản trị website một cách hiệu quả - Đánh giá, bảo trì. 2.1.2.3. Nguyên tắc thiết kế website: - Tổ chức website chặt chẽ và dễ sử dụng. Website cần có cấu trúc càng rõ ràng dễ hiểu càng tốt. Điều quan trọng ở đây là phải làm sao để khách hàng thấy được ngay các thông tin mà họ hi vọng có thể thu được từ website. Nếu website có quá nhiều thông tin, có thể làm cho trang chủ đơn giản bằng cách thiết kế bảng nội dung, bảng này cũng nên hết sức đơn giản và dễ sử dụng. Đồng thời sử dụng những từ và đoạn ngắn gọn dễ hiểu để thu hút người đọc. - Sử dụng từ ngữ dễ hiểu. Trong website sử dụng từ ngữ rõ ràng, không dùng những từ đa nghĩa gây khó hiểu cho người xem .việc sử dụng từ ngữ rõ ràng ,chính xác nhằm tạo ra được một website uy tín và đáng tin cậy với khách hàng cũng như người tham gia truy cập vào website. - Dễ dàng khám phá các đường link. Hãy tạo các đường link bằng chữ hay biểu tượng ở tất cả các trang con để mọi người có thể xem lại hoặc xem tiếp mà không phải sử dụng đến nút "Back" hay "Forward" của trình duyệt. Bạn cũng cần nhớ là phải có những chữ thay thế tất cả các đồ hoạ và đường liên kết trong trang của bạn. Đây là những từ sẽ xuất hiện thay thế đồ SVTH: Võ Thị Hồng Oanh 12 Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà họa khi tuỳ chọn đồ hoạ trong trình duyệt bị tắt hoặc khi người ta nhấn nút "Stop" trước khi trang được tải về đầy đủ. - Thời gian tải về nhanh. Một website muốn được nhiều người truy cập và theo dõi thường xuyên thì phải làm cho việc truy nhập nó nhanh chóng.việc chờ đợi để tải một trang web quá lâu sẽ kiến cho ngươi ta chán nản và lần sau sẽ không truy cập hay ghé vào website này nữa. - Nội dung không có hình ảnh. Hình ảnh là một yếu tố quan trọng giúp mô tả nội dung mà bạn đang xem .việc đưa hình ảnh để mô tả nội dung sẽ đem đến cho người xem dễ hiểu và thích thú khi ghé vào website mà họ đang truy cập .nội dung mà không có hình ảnh sẽ khiến cho người xem dễ nhàm chán và dễ dàng lướt qua. - Dễ theo dõi “quá trình bán hàng”. - Một số vấn đề quan trọng khác khi thiết kế website.  Đọc và kiểm tra cẩn thận tất cả các nội dung. Nếu không hiểu các nội dung của trang website thì làm sao bạn có thể sử dụng và quản trị tốt website của mình vì thế hiệu quả mang lại sẽ không cao.  Trước khi đưa mọi việc vào hoạt động bạn cần có một đợt kiểm tra toàn bộ website (các đường liên kết, thời gian tải, form bán hàng...) và cố gắng kiểm tra bằng nhiều phương pháp.  Một điều hết sức quan trọng là bạn không nên nói ngay cho người xem biết bạn cố gắng thu hút họ vào và xem website của họ.  Một yếu tố thành công khác trong marketing trực tuyến là bạn phải có khả năng chấp nhận được các giao dịch buôn bán trực tuyến. Khi bạn cung cấp sản phẩm thông tin thì bạn nên chào bán duới dạng điện tử thông qua email.  Nếu trang web của bạn lớn hơn 50K thì bạn hãy đặt một ghi chú nhỏ trên cùng của trang để thuyết phục khách hàng nên kiên nhẫn trong khi đồ họa được tải về (câu này sẽ hiện lên khi trang web của bạn tải về). 2.1.2.4. Công cụ thiết kế website: - Ngôn ngữ đánh dấu HTML: Các trang Web đầy sinh động trên WWW là các trang siêu văn bản được viết bằng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản hay HTMLHyperText Markup Language. HTML cho phép tạo ra các trang phối hợp hài hòa giữa văn bản thông thường với hình ảnh, âm thanh, video, các mối liên kết đến các trang SVTH: Võ Thị Hồng Oanh 13 Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà siêu văn bản khác. HTML dựa trên nền tảng là một văn bản. Các thành phần khác như hình ảnh, âm thanh, video,… HTML cho phép liên kết nhiều trang văn bản rải rác khắp nơi trên internet. - Ngôn ngữ Javascript: Là ngôn ngữ kịnh bản dùng để tạo các client- side scripts và server- side scripts. JavaScript làm cho việc tạo các trang web động và tương tác dễ dàng hơn, có thể tăng cường tính động và tính tương tác của các trang web. 2.1.3 Phân định nội dung hoàn thiện website cho công ty cổ phần tiếp vận NMQ Muc tiêu của đề tài : Hoàn thiện việc thiết kế website cho công ty cổ phần tiếp vận NMQ để nâng cao hiệu quả việc quảng bá các dịch vụ của công ty nhằm gia tăng lượng khách hàng và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Căn cứ vào tên đề tài và mục tiêu nghiên cứu của đề tài , em xin phân định nội dung vấn đề nghiên cứu như sau: Sự phát triển mạnh mẽ của internet đã làm thay đổi bộ mặt của toàn thế giới.Cơ hội và thách thức luôn luôn song hành cùng với nhau. Thiết kế website cho doanh nghiệp của mình là vấn đề tất yếu. Bạn biết rõ điều này và nó cũng giúp bạn nắm bắt kịp theo xu hướng của thế giới . Website là bộ mặt của doanh nghiệp vì vậy cần xây dựng một website quảng bá được hình ảnh của công ty một cách hiệu quả cũng như cung cấp thông tin chung nhất về các lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động để khách hàng có cái nhìn tổng quát nhất về công ty một cách nhanh nhất mà không tốn nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin bằng con đường truyền thống từ đó giúp doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng nhanh hơn và đạt hiệu quả cao hơn trong hoạt động kinh doanh của mình . Có được một website thiết kế và quản trị tốt sẽ giúp cho bạn có được lợi thế so với đối thủ cạnh tranh.Thiết kế website là công việc của một tập thể  Chiến lược kinh doanh trên internet  Xây dựng cấu trúc, nội dung website  Thiết kế website với giao diện phù hợp  Công nghệ áp dụng phù hợp với mục tiêu kinh doanh  Phương pháp quảng bá website  Phương pháp cập nhật website SVTH: Võ Thị Hồng Oanh 14 Lớp: K47S1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Việt Hà  Phương pháp quảng trị website một cách hiệu quả Thiết kế website không quan trọng bằng việc làm sao để mọi người tìm thấy nó. Quảng bá website là dịch vụ đưa thông tin về các sản phẩm và dịch vụ trên website của doanh nghiệp vao các website tìm kiếm nổi tiếng như google, yahoo, MSN, lycos, Excite. 2.2 Đánh giá phân tích thực trạng của website tại công ty cổ phần tiếp vận NMQ 2.2.1 Giới thiệu về công ty cổ phần tiếp vận NMQ Tên công ty : Công ty cổ phần tiếp vận NMQ Tên giao dịch bằng tiếng anh : NMQ logistics limited Tên viết tắt Địa chị trụ trở chính : NMQ logistics, JSC : 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại : (+84- 4)6275806 Fax : (+84- 4)62758088 Email : info@nmq.com.vn Website : www.nmq.com.vn Công ty cổ phần tiếp vận NMQ được thành lập vào năm 1999 như là một công ty gia đình Logistics Limited. Đến năm 2011 NMQ đã trở thành công ty cổ phần với sự góp vốn của các nhà đầu tư làm cho công ty trở nên mạnh mẽ hơn trong thời hạn quy mô và nghiệp vụ . + Các lĩnh vực hoạt động của công ty : - Vận tải hàng không: Cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không cho các khách hàng trong và ngoài nước. - Vận tải đường biển: Cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển - Vận chuyển nội địa: Vận chuyển hàng hóa cho các khách hàng trong nước như: máy biến thế, sắt thép . - Cung cấp dịch vụ thủ tục hải quan: Thực hiện công việc là mở tờ khai ở các cửa khẩu cho các đối tác khách hàng . - Kho bãi: Cung cấp kho và phân phối các quá trình giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng cũng như giảm chi phí logistics cho khách hàng . SVTH: Võ Thị Hồng Oanh 15 Lớp: K47S1
- Xem thêm -