Tài liệu Hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty trách nhiệm hữu hạn máy xây dựng và thương mại việt nhật

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY MÁY XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT NHẬT 1.1. Giới thiệu về công ty 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1.1.2. Khái quát chung về Việt Nhật 1.2. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty 1.2.1. Nguồn nhân lực công ty 1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Việt Nhật 1.2.3. Sản phẩm và thị trường 1.3. Các hoạt động quản trị 1.3.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường 1.3.2. Hoạt động lập kế hoạch 1.3.3. Quản trị nhân lực 1.3.4. Quản trị quá trình nhập khẩu 1.3.5. Quản trị quá trình tiêu thụ 1.4. Kết quả kinh doanh của Việt Nhật 1.4.1. Doanh thu và lợi nhuận 1.4.2. Vốn kinh doanh của công ty PHẦN 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NHẬT 2.1. Khái quát chung về hoạt động nhập khẩu của Việt Nhật 2.1.1. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu 2.1.2. Thị trường nhập khẩu 2.2. Quy trình nhập khẩu của Việt Nhật Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2.1. Nghiên cứu thị trường 2.2.2. Giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu 2.2.3. Thực hiện hợp đồng nhập khẩu 2.3. Giá trị nhập khẩu của công ty qua các năm 2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện quy trình nhập khẩu của Việt Nhật 2.4.1.Các nhân tố bên trong công ty 2.4.2. Các nhân tố bên ngoài công ty 2.5. Đánh giá về quy trình nhập khẩu tại Việt Nhật 2.5.1. Những kết quả đạt được 2.5.2. Những vấn đề còn tồn tại PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NHẬT 3.1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 3.1.1. Mục tiêu thời gian tới 3.1.2. Phương hướng hoạt động của công ty 3.2. Một số giải pháp của công ty 3.2.1. Tăng cường biện pháp nghiên cứu thị trường 3.2.2. Nâng cao hiệu quả của bộ máy tổ chức và trình độ nghiệp vụ của cán bộ công ty 3.2.3. Hoàn thiện hoạt động giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng 3.2.4. Hoàn thiện thủ tục hải quan 3.2.5. Hoàn thiện việc tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa 3.2.6. Biện pháp hoàn thiện hoạt động thanh toán 3.2.7. Những giải pháp về vốn trong kinh doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty Việt Nhật 3.3.1. Kiến nghị đối với cục hải quan 3.3.2. Kiến nghị với nhà nước 3.3.3. Kiến nghị với tập đoàn Sumitomo KẾT LUẬN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh mới của kinh tế hội nhập toàn cầu hóa và sự giao lưu hợp tác quốc tế, dòng luân chuyển hàng hóa, công nghệ kỹ thuật của các nước diễn ra mạnh mẽ thông qua kênh xuất nhập khẩu. Xuất phát điểm là một nước nông nghiệp lạc hậu với nhiều hạn chế về trình độ khoa học kỹ thuật, con đường nhanh nhất để hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của nước ta là tiếp cận với khoa học công nghệ của thế giới. Để làm được điều này nhập khẩu đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nhập khẩu phát huy tối đa nội lực trong nước, tranh thủ được các tiến bộ khoa học của nước ngoài đồng thời thúc đẩy sản xuất mở rộng, khuyến khích sản xuất liên tục và có hiệu quả. Đất nước ta đang từng bước hoàn thành miêu tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa, yêu cầu một nền tảng cơ sở vật chất hạ tầng hiện đai. Nhu cầu về máy móc phụ tùng phục vụ cho xây dựng trong nước ngày càng lớn, đây là cơ hội lớn mở ra cho các công ty kinh doanh nhập khẩu máy xây dựng. Quan tâm đến vấn đề này, trong thời gian thực tập tôi cố gắng tìm tòi, làm rõ mối quan tâm của mình trong đơn vị mình thực tập đó là: Công ty trách nhiệm hữu hạn máy xây dựng và thƣơng mại Việt Nhật - một công ty kinh doanh trong lĩnh vực nhập khẩu máy xây dựng với thị trường quốc tế như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc…. - Công việc chủ yếu là nhập khẩu máy móc xây dựng và phụ tùng thay thế của chúng, một số loại linh kiện đặc biệt mà thị trường trong nước chưa thể đáp ứng được cho các công ty xây dựng. Công ty kinh doanh theo đúng bản chất của một công ty thương mại nhập khẩu với bản chất hoạt động là “mua của người chán bán cho người cần”. Vấn đề đặt ra cho công ty là đưa hệ thống máy móc công nghệ hiện đại với thời gian, chi phi thấp nhất vào thị trường máy xây dựng của đất nước. Để làm được điều này thì công ty phải có một quy trình nhập khẩu hiệu quả. Vì vậy tôi quyết định chọn đề tài chuyên đề thực tập: ”Hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty trách nhiệm hữu hạn máy xây dựng và thƣơng mại Việt Nhật” Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu những vấn đề cốt lõi của quy trình nhập khẩu và thực trạng quy trình nhập khẩu tại công ty, rút ra những mặt mạnh cũng như những tồn tại chủ yếu trong quy trình nhập khẩu của công ty từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện hơn nữa quy trình nhập khẩu của công ty. Kết cấu đề tài gồm 3 phần: Phần 1: Khái quát về Công ty máy xây dựng và thƣơng mại Việt Nhật Phần 2: Thực trạng quy trình nhập khẩu của Việt Nhật Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần 3: Một số giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại Việt Nhật Qua đây tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS. Đỗ Thị Đông – giảng viên trực tiếp hướng dẫn tôi và các thầy cô trong khoa QTKDTH cùng các anh chị trong phòng xuất nhập khẩu của công ty Việt Nhật đã nhiệt tình giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Do những hạn chế về trình độ cũng như kinh nghiệm nên đề tài không tránh được những sai sót mong được sự góp ý của thầy cô và các bạn. Sinh viên Khuất Thị Phương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY MÁY XÂY DỰNG VÀ TM VIỆT NHẬT 1.1. Giới thiệu chung về Công ty Việt Nhật VIỆT NHẬT CO.,LTD - Công ty TNHH máy xây dựng và thương mại Việt Nhật. - Đăng ký kinh doanh vào ngày 04/04/2003. - Giấy phép đăng kí kinh doanh số 0102008268. - Vốn điều lệ 10,000,000,000 đồng. - Là công ty trách nhiêm hữu hạn 2 thành viên Công ty TNHH Máy xây dựng và Thƣơng mại Việt Nhật 1. Trụ sở chính: quận Tây Hồ, Hà Nội Số 89, ngõ 124 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, Văn phòng giao dịch: Đống Đa, Hà Nội Phòng 402, tòa nhà Thăng Long Ford, 105 Láng Hạ, Điện thoại: (+84.4) 35624080 / 35624082 Fax: (+84.4) 35624081 2. Bãi máy và kho hàng Địa chỉ: Km 1+500 Quốc lộ 5, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội Điện thoại: (+84.4) 38778406 ; Fax: (84.4) 36524206 E-mail: president@cmtgroup.com.vn ; info@cmtgroup.com.vn Website: http://www.cmtgroup.com.vn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Tiền thân của công ty là công ty đầu tư thương mại và phát triển công nghệ Vạn Xuân, viết tắt là VACITECH, sau hơn chục năm hoạt động sau đó chuyển thành công ty thương mại Việt Nhật. Năm 2003 Việt Nhật trở thành một trung gian cung cấp máy móc thiết bị xây dựng công nghiệp. Ngay từ khi thành lập công ty đã phấn đấu để trở thành nhà phân phối độc quyền của các công ty chính hãng, mọi nỗ lực của công ty đã được bù đắp, năm 2004 được công nhận là nhà phân phối của Sụmitomo, đến năm 2005 hàng loạt các hãng ITM, CF, VERCO… cấp chứng chỉ công nhận là nhà phân phối. Sau hai năm hoạt động công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của nhà nước đóng góp giá trị lớn cho ngân sách nhà nước một cách nghiêm chỉnh, đồng thời hoạt động có hiệu quả đem lại công ăn việc làm cho nhân viên và góp phần tích cực trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước, năm 2006 công ty nhận được bằng khen của UBND thành phố Hà Nội và giấy chứng nhận là hội viên chính thức của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam. Một dấu mốc đánh dấu quan trọng của công ty là năm 2007 công ty đã được cấp chứng nhận là nhà phân phối độc quyền của Sumitomo đây là một lợi thế quan trọng cho công ty tạo niềm tin vững chắc cho khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh với các đối thủ, vì Sumitomo là một trong bốn công ty mạnh nhất ở Nhật Bản do vậy là đại lý độc quyền của công ty này Việt Nhật sẽ được trợ giúp rất nhiều về tài chính về kỹ thuật. Mặt khác thương hiệu Sumitomo còn khá mới mẻ với thị trường Việt Nam, khoảng 6-7 năm gần đây mới có mặt trên thị trường nước ta nên đây là yếu tố quan trọng mở ra một tương lai tốt cho công ty. Năm 2008 là năm mà công ty Sumitomo của Nhật đã rót vốn đầu tư khá nhiều vào thị trường Việt Nam. Là đại lý độc quyền của Sumitomo nên Việt Nhật cũng tham gia vào các hoạt động. Các hoạt động đã đem lại rất nhiều kinh nghiệm và tiếng tăm của công ty. Tiêu biểu như các hoạt động đầu tư vào xây dựng mà đặc biệt là đầu tư vào các công trình thủy điện trong đó đặc biệt có công trình thủy điện Sông Ông và một số khu công nghiệp liên doanh với các công ty trong nước. Công ty còn tham gia vào các buổi triển lãm sản phẩm của Sumitomo tại trung tâm triển lãm Giảng Võ vào năm vừa rồi giới thiệu các sản phẩm của Sumitomo có mặt tại thị trường Việt Nam. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.2. Khái quát chung về Công ty  Tầm nhìn sứ mệnh của Công ty: - Thành lập và bắt đầu hoạt động từ năm 2003 với tôn chỉ “ Thành công của các bạn là uy tín của chúng tôi ”, Công ty trách nhiệm hữu hạn ( TNHH) Máy xây dựng và Thương mại Việt Nhật đã dần khẳng định được vị thế và uy tín của mình trong lĩnh vực cung cấp máy và phụ tùng máy xây dựng, máy công nghiệp tại thị trường Việt Nam. - Chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của các nhà cung cấp uy tín hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực máy xây dựng và phụ tùng công nghiệp như Sumitomo, Yanmar, ITM, PE, CF, Verco, ETP, Donaldson. - Với phương châm tạo lập uy tín trên nền tảng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, Việt Nhật luôn cố gắng tự hoàn thiện sản phẩm, đội ngũ nhân lực, văn hóa doanh nghiệp nhằm mang tới sự thịnh vượng và phát triển chung cho tất cả các đối tác trong và ngoài nước của mình.  Chức năng, nhiệm vụ của công ty: - Chức năng: + Tổ chức quá trình lưu thông các máy móc thiết bị xây dựng trong nước và nước ngoài cụ thể là nhập khẩu từ thị trường nước ngoài chủ yếu là Nhật Bản theo nhu cầu trong nước. Đặc biệt công ty cung cấp những công cụ, thiết bị máy móc phù hợp với việc thực hiện các công trình thi công xây dựng, khai thác tài nguyên thiên nhiên. + Thông qua quá trình lưu thông trên công ty thực hiện chức năng tiếp tục sản xuất trong khâu lưu thông, công tác vận chuyển hàng hóa, tiếp nhận bảo quản. + Thông qua hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa trong và ngoài nước cũng như thực hiện các hoạt động ủy thác, ký gửi dịch vụ trước và sau bán hàng phần nào thực hiện chức năng gắn với sản xuất với thị trường. + Chức năng thực hiện giá trị hàng hóa dịch vụ thông qua đó công ty đáp ứng tốt nhất nhu cầu trong lĩnh vực xây dựng, khai thác công nghiệp, thúc đẩy sản xuất và phát triển đảm bảo lưu thông thông suốt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ta. - Nhiệm vụ của công ty: + Là công ty TNHH kinh doanh nên nguyên tắc lợi nhuận vẫn là mục tiêu hàng đầu của công ty. Nhiệm vụ của công ty là kinh doanh có lãi lấy thu bù chi, tự trang trải, bù đắp để có lãi và thông qua cạnh tranh và tiếp tục mở rộng kinh doanh và nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh. + Công ty phát triển ngày càng cao, hoạt động thương mại dịch vụ của công ty đảm bảo cho hàng hóa của công ty được lưu thông thông suốt đáp ứng tốt mọi nhu cầu trong lĩnh vực cung ứng máy móc thiết bị xây dựng. + Đảm bảo cho nhân viên công ty luôn có việc làm và thu nhập ổn định, liên tục nâng cao đời sống của nhân viên cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. 1.2. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty 1.2.1. Nguồn nhân lực Số lượng lao động của công ty hiện tại là 50 người tuy ít nhưng với trình độ phần lớn là đại học và cao đẳng, nên chất lượng của lao động công ty là khá cao. Tuy nhiên việc nâng cao chất lượng lao động của công ty vẫn là một vấn đề đòi hỏi cấp thiết. Công ty đã tạo điều kiện cho nhân viên hoàn thành công việc của mình khá là tốt với sự bố trí trang bị cho từng nhân viên mỗi người một khoang rất khoa học để mọi người có thể tập trung làm công việc của mình nhưng lại rất dễ dàng nếu muốn trao đổi thông tin với người khác, mỗi khoang đều có máy tính nối mạng, máy điện thoại, máy in, máy fax, máy telex… Cùng với điều kiện làm việc công ty còn có các chế độ đãi ngộ xứng đáng và các hoạt động văn hóa tập thể, cùng với các hoạt động đầu tư cho đào tạo và phát triển. Chính vì vậy nhân viên công ty rất đoàn kết như các thành viên trong một gia đình nên quá trình phối hợp giúp đỡ lẫn nhau khá ăn ý và hiệu quả làm tăng năng suất lao động. Cùng với sự phát triển của công ty số lượng lao động của công ty cũng liên tục tăng lên Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hình 1.1: Số lƣợng lao động qua các năm Số lƣợng lao động Triệu đồng 60 50 40 30 20 10 0 Số lao động Năm 2004 2005 2006 2007 2008 ( Tài liệu thống kê lao động) Số lượng lao động tăng lên cùng với đó là sự thay đổi của kết kết giới tính của lao động trong công ty. Qua các năm thì lượng lao động của công ty luôn có sự luân chuyển nên kết cấu cũng có sự thay đổi sau mỗi năm nhưng tính đến thời điểm hiện tại ta có được kết cấu lao động của công ty theo giới tính như sau: Hình 1.2: Cơ cấu lao động theo giới tính Cơ cấu lao động theo giới tính 28.21% Nam Nữ 71.79% ( Tài liệu thống kê lao động) Nhìn sơ đồ ta thấy sự chênh lệch giữa lao động nam và lao động nữ là khá lớn, lao động chỉ chiêm 28.21% tổng số lao động trong đó lao động nam chiếm 71.79% gấp gần 2.5 lần lao động nữ. Nhưng cũng dễ hiểu cho sự chênh lệch đó do đặc điểm ngành nghề là nhập khẩu và kinh doanh máy móc thiết bị nên khối lao động kỹ thuật Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiều mà khối này đa phần la lao động nam, còn lao động nữ chủ yếu ở khối lao động văn phòng và giao dịch. Bảng 1.1: Cơ cấu trình độ lao động qua các năm (đơn vị người) Trình độ 2004 2005 2006 2007 2008 Trên đại học 1 1 1 2 2 Đại học 13 14 15 17 19 Cao đẳng 2 2 2 2 2 Trung cấp 2 2 2 1 1 Công nhân kỹ thuật 7 8 10 15 16 Tổng số lao động 25 27 30 47 50 ( Tài liệu thống kê lao động) Nhìn cơ cấu lao động của công ty ta thấy cùng với sự tăng số lượng lao động là tăng chất lượng lao động, lao động có trình độ tăng dần. Hình 1.3: Cơ cấu lao động theo trình độ Cơ cấu lao động năm 2008 4% Trên đại học 32% Đại học Cao đẳng 38% Trung cấp Công nhân kỹ thuật 2% 4% (Nguồn: Bảng biểu 2.3) Nhìn biểu đồ ta thấy nhu cầu cần lao động của công ty không đồng đều nó có sự nghiêng hẳn chênh lệch rất nhiều.Nhu cầu cần lao động có trình độ đại học 38% và công nhân kỹ thuật 32% là chủ yếu chính vì thế công ty phải có những chính sách và biện pháp để có thể tìm kiếm thu hút và đặc biệt giữ chân những người có năng lực trong hai khối lao động này. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Việt Nhật  Sơ đồ cơ cấu tổ chức Sơ đồ 1.1.Cơ cấu tổ chức của Việt Nhật Chủ tịch HĐQT Giám đốc Bộ phận tài chính kế toán Ban quản lý và thiết lập dự án Phó giám đốc Bộ phận kinh doanh Bộ phận xuất nhập khẩu Bộ phận kho vận và bảo trì - sửa chữa Phòng tài chính Phòng máy mới Phòng Sumitomo Đội máy Phòng kế toán trưởng Phòng máy cũ Phòng Yanmar Đội phụ tùng Phòng kế toán viên Phòng phụ tùng Phòng nhập khác Đội kỹ sư Phòng Marketing Đội bảo hành Phòng quan hệ khách hàng Đội cung cấp dịch vụ ( Nguồn: “ Lịch sử hình thành và phát triển công ty Việt Nhật”) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cơ cấu tổ chức của công ty theo cơ cấu trực tuyến chức năng. Lãnh đạo sẽ trực tiếp điều hành và quản lý các bộ phận theo từng chức năng như kế toán, kinh doanh, xuất nhập khẩu, kho bãi, kỹ thuật… Do công việc của công ty gồm nhiều khâu phức tạp có quan hệ mật thiết với nhau nên cách bố trí này là rất hợp lý trong việc phân bổ công việc để dễ quán lý và các bộ phận có sự phối hợp với nhau mà không rối rem.  Chức năng nhiệm vụ của một số phòng ban Các phòng ban được bố trí hợp lý và khoa học với nhau. Mỗi phòng ban có một nhiệm vụ khác nhau nhưng luôn có mối quan hệ với nhau cần có sự phối hợp ăn ý và giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ và chức năng của từng phòng ban.  Giám đốc có chức năng quản lý điều hành hoạt động chung của công ty  Bộ phận kinh doanh và phòng xuất nhập khẩu: - Chức năng: tham mưu cho tổng giám đốc về công tác Marketing và xuất nhập khẩu. - Nhiệm vụ: + Lập kế hoạch nhập khẩu hàng năm cho toàn công ty căn cứ vào nghiên cứu nhu cầu thị trường. + Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhập khẩu hàng hóa. + Tổ chức xây dựng các hoạt động kinh doanh nhập khẩu, đấu thầu, mua bán, đại lý… Không ngừng nâng cao hiệu quả trong hoạt động xuất nhập khẩu. + Tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng. Thực hiện công tác Marketing quảng bá hình ảnh công ty với bạn hàng. + Phối hợp với các phòng ban khác của công ty.  Bộ phận kế toán tài chính - Chức năng: quản lý công tác tài chính kế toán, thống kê của công ty. - Nhiệm vụ: + Tổ chức bộ máy kế toán và thực hiện công tác kế toán của công ty. + Kiểm tra tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính của tháng, quý, năm. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Đáp ứng đầy đủ kịp thời tiền vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển ổn định. + Lập kế hoạch tài chính đầu tư và tín dụng ngắn hạn trung và dài hạn cho công ty; thực hiện việc thanh toán thu hồi công nợ kịp thời, tổ chức kiểm tra định kỳ về tình hình chấp hành các quyết định của nhà nước. + Phân tích các thông tin kinh,.tài chính, tín dụng; lập báo cáo phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, lập báo cáo công khai tài chính theo quy định pháp luật. + Làm các giấy tờ có liên quan với bên ngoài giúp các bộ phận khác có thể hoạt động đặc biệt là phòng xuất nhập khẩu trong công tác thông quan hàng hóa. + Lưu giữ các giấy tờ quan trọng cần thiết khác.  Bộ phận kho bãi và dịch vụ khách hàng: - Chức năng: quản lý hàng hóa nhập kho và đảm bảo chất lượng cho khách hàng mua hàng. - Nhiệm vụ: + Tiếp nhận hàng nhập kho và bảo quản hàng hoá. + Thực hiện các công tác lắp đặt,sửa chữa các hàng hóa nếu cần thiết trước khi bán hàng. + Cử cán bộ kỹ thuật đi giúp khách hàng vận hành máy móc và tư vấn khi có yêu cầu. + Công tác bảo trì, bảo dưỡng, bảo hành phải được thực hiện tốt. 1.2.3. Sản phẩm và thị trƣờng  Sản phẩm Sản phẩm chính mà công ty cung cấp cho thị trường là các máy xây dựng và các phụ tùng khác. Là nhà nhập khẩu công ty nhập các máy móc thiết bị và phụ tùng của nhiều hãng nổi tiếng trên thế giới khác nhau bán trên thị trường Việt Nam nên ta có thể tạm chia sản phẩm mà công ty nhập như sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Máy xây dựng của hãng Sumitomo( Nhật Bản): Chế tạo, sản xuất máy xây dựng là một lĩnh vực kinh doanh hết sức thành công của Sumitomo - một trong những tập đoàn hùng mạnh và lâu đời bậc nhất tại Nhật Bản. Chỉ được sản xuất tại thành phố Chiba, Nhật Bản và toàn bộ quá trình thiết kế, sản xuất, phân phối được kiểm soát vô cùng chặt chẽ, máy xây dựng mang thương hiệu Sumitomo ngày càng nổi tiếng trên toàn cầu bởi chất lượng, sự hoàn hảo và độ tin cậy. Là đại lý độc quyền của Sumitomo tại Việt Nam, công ty không chỉ cung cấp đến khách hàng tất cả các loại máy xúc đào thủy lực có trọng lượng từ 7 đến 80 tấn mà còn cung cấp các dịch vụ bảo hành, bảo trì, tư vấn kỹ thuật và cung cấp phụ tùng chính hãng cho toàn bộ các sản phẩm này. Hai sản phẩm hay được nhập nhất: MÁY XÚC ĐÀO Việt Nhật có thể cung cấp tất cả các chủng loại của máy xúc đào thủy lực Sumitomo như sau : Loại Trọng lƣợng (tấn) Dung tích gầu (m3) Công suất (kw) Nhỏ 12 - 17 0,25 – 0,7 70 - 90 Trung bình 20 – 35 0,5 – 2,2 110 – 200 Lớn 45 – 80 1,6 – 5,0 250 – 400 Bán kính quay toa nhỏ nhất 7 – 24 0,1 – 1,0 40 - 100 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MÁY RAI BÊ TÔNG ATFAN Công ty có thể cung cấp máy rải thảm nhãn hiệu Sumitomo có chiều rộng lớp rải từ 2,3 đến 6,0 m.  Máy xây dựng của hãng Yanmar (Nhật Bản): Yanmar không phải là một thương hiệu xa lạ tại thị trường Việt Nam. Với gần 100 năm kinh nghiệm từ ngày sản xuất những chiếc động cơ diesel đầu tiên, ngày nay, động cơ, máy phát điện, máy thủy, máy xây dựng, máy nông nghiệp và rất nhiều sản phẩm khác nữa của Yanmar đang được cả thế giới tin dùng và ưa chuộng. Công ty rất tự hào là đại lý được Yanmar chỉ định tại Việt Nam phân phối và cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì, tư vấn kỹ thuật và cung cấp phụ tùng chính hãng cho các sản phẩm máy xây dựng công suất nhỏ ( bao gồm xúc đào, xúc lật và máy xúc đào - xúc lật mini) MÁY XÚC ĐÀO MINI Việt Nhật có thể cung cấp các loại máy xúc đào Mini có trọng lượng dưới 7 tấn, dung tích gầu từ 0,02 đến 0,15 m3 và công suất từ 7 đến 40 kw. MÁY XÚC LÂT MINI Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công ty cung cấp các loại máy xúc lật Mini có trọng lượng từ 1 đến 3,5 tấn, dung tích gầu từ 0,15 đến 0,5 m3, công suất động cơ từ 12 đến 40 kw. MÁY XÚC ĐÀO - XÚC LÂT Cung cấp các loại máy xúc lật Mini có trọng lượng đến 3,5 tấn, công suất động cơ từ đến 27 kw.  Phụ tùng máy xây dựng: Một trong những quan tâm hàng đầu của tất cả các quý khách hàng khi mua các sản phẩm máy xây dựng là phụ tùng thay thế cho các máy móc và thiết bị đó. Chúng tôi mang đến một giải pháp toàn diện cho quý khách bằng việc cam kết cung cấp các phụ tùng chính hãng cho máy Sumitomo và Yanmar cũng như các phụ tùng OEM cho các loại máy mang thương hiệu khác như CAT, Komatsu, Hitachi, Kobelco, Volvo... đảm bảo chất lượng với chi phí hợp lý nhất. Luôn luôn lựa chọn kỹ lưỡng các nhà cung cấp thực sự có uy tín từ những nước công nghiệp hàng đầu: ITM, Verco, ETP (Italia), PE (Nhật Bản), Donaldson (Mỹ), CF, Toungmung (Hàn Quốc)... ngày càng đa dạng về chủng loại sản phẩm, không ngừng cải tiến phương thức quản lý và phân phối sản phẩm đến tận tay người sử dụng, chắc chắn quý khách sẽ cảm thấy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi  Phụ tùng chính hãng: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Là nhà phân phối độc quyền và đại lý bán hàng Máy xúc đào thủy lực Sumitomo và máy xây dựng Yanmar tại Việt nam, Việt Nhật cam kết sẽ cung cấp tất cả các loại phụ tùng chính hãng Sumitomo và Yanmar. Sử dụng phụ tùng chính hãng để đảm bảo máy móc và thiết bị luôn vận hành với hiệu quả cao nhất.  Phụ tùng OEM: Có rất nhiều nhà sản xuất phụ tùng nổi tiếng trên thế giới (ITM, Donaldson, TPI…) là các nhà cung cấp cho các hãng sản xuất máy xây dựng như Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Kobelco, Volvo… Công ty có thể cung cấp sản phẩm - phụ tùng OEM và After market của các nhà sản xuất phụ tùng này cho quý khách. Nhờ hoạt động lưu kho, phân phối và giao dịch được phối hợp chặt chẽ, công ty có khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả.  Máy xây dựng đã qua sử dụng: Các loại máy được Việt Nhật nhập khẩu trực tiếp bởi các đối tác hết sức tin cậy từ Nhật Bản, Hoa Kỳ với chủng loại vô cùng đa dạng, các thiết bị đã qua sử dụng của chúng tôi sẽ là sự lựa chọn thích hợp với các khả năng tài chính khác nhau của quý khách hàng. Công ty có thể cung cấp tất cả các chủng loại máy xây dựng đã qua sử dụng: Máy xúc đào, máy xúc lật, máy ủi, máy khoan, cần cẩu, xe lu, máy rải thảm bê tông atfan... với chất lượng và giá cả phù hợp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Dầu mỡ cho các thiết bị máy móc: Công ty nhập các loại dầu mỡ của các hãng nổi tiếng với chất lượng cao đảm bảo cho máy móc hoạt động với năng suất cao.  Thị trường  Thị trường cung Công ty có nhiều nhà cung cấp nhưng hàng công ty nhập hàng của 2 hãng Sumitomo và Yanmar là chủ yếu. Nếu chia theo số lượng máy nhập theo nhà cung cấp ta có thể tạm chia máy nhập của công ty theo các hãng như sau: Hình 1.4: Tổng quát cơ cấu các loại máy nhập Thành phần các loại máy NK 10% Sumitomo Yanmar Loại khác 30% 60% (Tài liệu phòng XNK) Nhìn trên biểu đồ ta thấy công ty nhập đến 60% máy của Sumitomo, điều này cũng dễ hiểu do Việt Nhật là đại lý độc quyền cho Sumitomo nên khi nhập máy của Sumitomo công ty được rất nhiều sự hỗ trợ về kỹ thuật và vốn cũng như các chính sách khuyến mại. Một bạn hàng hữu hảo nữa của công ty phải kể đến đó la Yanmar số lượng máy nhập cũng lên tới 30% tổng số máy đã nhập trong thời gian qua. Các nhà cung cấp của công ty đều là các bạn hàng lâu năm nên sức ép từ nhà cung cấp đến công ty khá mờ nhạt. Nhưng để phục vụ cho các chiến lược phát triển trong tương lai công ty vẫn tiếp xúc và nhập khẩu máy móc của các nước khác như Italia, Hàn Quốc và Singapore nó chiếm khoảng 10% số lượng hàng nhập về. Để nắm thế chủ động hơn và không bị nhà cung cấp gây sức ép thì công ty phải mở rộng thêm các mối hàng mình khác. Phải tổ chức tìm kiếm thông tin của các thị trường khác nữa. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Nhu cầu của thị trường Là nhà đại lý phân phối nên thị trường của Việt Nhật chủ yếu là thị trường trong nước. Công ty luôn sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu về máy móc xây dựng và các phụ tùng cho bất cứ khách hàng nào trên 64 tỉnh thành phố một cách nhanh nhất với chất lượng cao.Ngoài cung cấp cho thị trường trong nước còn có thị trường Lào, Campuchia, Mông Cổ, sắp tới trong tương lai gần là thị trường các nước Châu Phi. Với thị trường tiêu thụ không lớn nhưng cường độ cạnh tranh của các công ty đối thủ cạnh tranh cũng tương đối lớn nên công ty phải luôn đáp ứng các hợp dồng một cách nhanh chóng chính xác và chất lượng tốt nhất là sự lựa chọn của các khách hàng. Thị trường miền bắc chiếm khoảng 70% các hợp đồng đặt hàng, miền nam chiếm khoảng 20% số lượng hợp đồng, còn lại là thị trường miền trung. Miền Nam một thị trường khá tiềm năng và rộng lớn nhưng phần trăm lượng hợp đồng chiếm thì không lớn. Đây cũng là vấn đề mà công ty quan tâm, xem xét thấy khả năng cạnh tranh của công ty ở thị trường này là không cao do công ty vẫn chưa có trụ sở đại diện giao dịch trong đó.Vì vậy công ty đang xúc tiến hoàn tất công việc để có thể xây dựng một trụ sở giao dịch cho công ty ở trong Thành Phố Hồ Chí Minh để có thể khai thác tốt hơn thị trường này. Với các sản phẩm chính hãng được nhập là một lợi thế cho công ty có khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo niềm tin cho khách hàng có nhu cầu. Bạn hàng trong nước: khu khai thác than Quảng Ninh, tập đoàn công nghiệp và các công ty các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng, xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy điện, xi măng… 1.3. Các hoạt động quản trị 1.3.1. Hoạt động nghiên cứu thị trƣờng  Tìm hiểu nhu cầu trong nước: Nhu cầu của thị trường về máy móc xây dựng và phụ tùng luôn tăng và biến động do rất nhiều nguyên nhân mà phải kể đến là thời tiết, các chính sách thuế của nhà nước, sự trượt giá của giá cả, sự phát triển, khủng hoảng của kinh tế…Do vậy công tác nghiên cứu nhu cầu thị trường là vô cùng cần thiết đối với các công ty mà đặc biệt là các công ty thương mại thì xác định đúng nhu cầu là phần vô cùng quan trọng để hoạt động của công ty có hiệu quả. Với bản chất là công ty tư nhân nên lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của mọi hoạt động. Chính vì vậy công tác nghiên cứu thị trường và xúc tiến bán hàng là yếu tố sống còn của chúng. Với lượng vốn chưa đủ nhiều lại không có Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -