Tài liệu Hoàn thiện hệ thống kiểm soát thu chi ngân sách tại thành phố hồ chí minh

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27127 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM ---------------------------------- NGUYỄN TRẦN PHÚ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM ---------------------------------- NGUYỄN TRẦN PHÚ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2014 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH - ĐTSĐH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. HCM, ngày 01 tháng 7 năm 2013 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Trần Phú Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 05/09/1977 Nơi sinh: TP.HCM Chuyên ngành: Kế Toán MSHV: 1241850036 I- Tên đề tài: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ và nội dung: 1. Nghiên cứu hệ thống kiểm soát thu, chi ngân sách NN tại Thành phố Hồ Chí Minh từ mối quan hệ chặt chẽ giữa quy trình quản lý NSNN và Tài chính công hiện nay 2. Phân tích thực trạng về hệ thống kiểm soát thu, chi ngân sách NN tại Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát thu, chi ngân NSNN tại Thành phố Hồ Chí Minh để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý NSNN trong thời gian tới. III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/7/2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 20/3/2014 V- Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Phan Đình Nguyên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS. TS Phan Đình Nguyên KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH Cán bộ hướng dẫn khoa học (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký) PGS.TS. Phan Đình Nguyên Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh ngày…….tháng ………...năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ và tên Chức danh HĐ Cơ quan công tác ĐH Công nghệ Tp. HCM 1 TS. Phan Mỹ Hạnh Chủ tịch 2 TS. Phạm Văn Tài Phản biện 1 CĐ Kinh tế đối ngoại 3 TS. Nguyễn Ngọc Huy Phản biện 2 ĐH Kinh tế - Luật 4 TS. Nguyễn Minh Hà Ủy viên ĐH Mở Tp.HCM 5 PGS.TS. Lê Quốc Hội Ủy viên, Thư ký ĐH Kinh tế quốc dân Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau khi Luận văn đã được sữa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn i LỜI CAM ĐOAN Đề tài nghiên cứu này do chính tác giả thực hiện, các kết quả nghiên cứu chính trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Tất cả những phần kế thừa, tham khảo cũng như tham chiếu đều được trích dẫn đầy đủ và ghi nguồn cụ thể trong danh mục các tài liệu tham khảo. Tôi xin cam đoan rằng: mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã chỉ rõ nguồn gốc. Học viên thực hiện luận văn Nguyễn Trần Phú ii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tác giả đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, động viên vô cùng lớn lao từ nhiều bên. Trước tiên, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến PGS.TS. Phan Đình Nguyên, người hướng dẫn khoa học đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo, động viên và hỗ trợ tác giả trong suốt thời gian và quá trình thực hiện luận văn với đề tài nghiên cứu về kế toán thu, chi ngân sách. Bên cạnh đó, tác giả cũng bày tỏ tấm lòng tri ân với tất cả Quý Thầy Cô trong Khoa Kế toán _ Tài chính _ Ngân hàng thuộc Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự ủng hộ, giúp đỡ trong quá trình tác giả thực hiện Luận văn. Và không thể không kể đến là sự giúp đỡ cả về chuyên môn và về thời gian, những ý kiến đóng góp quý báu, chia sẻ kinh nghiệm cũng như ủng hộ về mặt tinh thần của Ban Chủ nhiệm Khoa Kế toán _ Tài chính _ Ngân hàng trong đó Thầy Trưởng Khoa là PGS.TS. Phan Đình Nguyên cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn, các anh chị tại những đơn vị đã giúp đỡ tác giả trong quá trình khảo sát, thu thập số liệu.. Ngoài ra, gia đình là môi trường thật hiền hòa để tác giả có đủ sức khỏe, nghị lực, thời gian và không gian tập trung cho quá trình làm luận văn của mình. Một lần nữa, tác giả xin gửi lời chúc nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc đến Quý Thầy Cô, tất cả thành viên trong gia đình, quý đồng nghiệp và tất cả bạn bè đã đồng hành với tác giả để tác giả có thể hoàn thành luận văn này. Trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn : Nguyễn Trần Phú iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu này nhằm Hoàn thiện hệ thống kiểm soát thu chi ngân sách tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là góp phần lý giải trên phương diện khoa học những lý luận cơ bản về kế toán thu chi ngân sách nhà nước và các hình thức quản lý ngân sách nhà nước tại TP.HCM. Phân tích thực trạng về kế toán thu, chi ngân sách của Thành Phố Hồ Chí Minh cùng với những nội dung khác có liên quan mật thiết đến đề tài như cơ cấu thu, chi về ngân sách hiện hành. Trên cơ sở đề xuất một số giải pháp chung, giải pháp cụ thể và kiến nghị trong việc hoàn thiện hệ thống kế toán thu, chi ngân sách để phù hợp với thực tế tình hình kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh Để thực hiện nghiên cứu này, luận văn sử dụng dữ liệu thứ cấp và sơ cấp được thu thập trực tiếp cũng như gián tiếp từ các báo cáo của Sở Tài Chính TPHCM, từ các báo cáo Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV, từ sách báo, tạp chí chuyên ngành, báo cáo thường niên, các tài liệu khác đã công bố tại những hệ thống khác nhau, hệ thống mạng Internet cùng các nghiên cứu có liên quan và thông qua việc phúc đáp các câu hỏi đối với những vấn đề trong đề tài. Các thông tin thu thập thông qua bảng câu hỏi khảo sát đối với các cá nhân, các tổ chức thuộc những đơn vị HCSN trên địa bàn TP HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong quá trình hoàn thiện công tác kiểm soát thu, chi ngân sách thì cơ sở kế toán là một nội dung cần phải xác định để TP. HCM định hướng cho việc chuyển đồi dần từ hiện tại sang cơ sở phù hợp với thông lệ chung của quốc tế. Xét về điểm này, hầu hết người trả lời đều cho rằng, TP.HCM cần thiết chuyển sang kế toán trên cơ sở dồn tích để đáp ứng tính minh bạch, theo chuẩn mực khu vực công quốc tế, tăng tính kiểm tra, kiểm soát ngân sách. Để có thể hướng đến việc tiếp cận dần theo chuẩn mực kế toán công quốc tế, và là cơ sở để đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện kiểm soát thu chi NSNN TP.HCM trong thời gian tới, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội của địa phương một cách vững chắc. iv ABSTRACT The study aims to perfect the system of control of revenues and expenditures of the state budget in Ho Chi Minh City. The research objective of this project is to contribute to explain the scientific aspects of the basic theoretical accounting of revenues and expenditures of the state budget and other forms of state budget management in Vietnam. Situation Analysis on accounting of revenues and expenditures budget of Ho Chi Minh City along with other content closely related to topics such as the structure of revenues and expenditures for the current budget. On the basis of several proposed solutions to common, specific solutions and recommendations for improving the system of accounting of revenues and expenditures budgets to match actual socio-economic situation of Ho Chi Minh City To carry out this study, the thesis uses secondary and primary data were collected directly as well as indirectly from the report of the Ho Chi Minh City Department of Finance, from the State Auditor report Area IV, from books, journals, annual reports, and other documents published in the various systems, Internet systems and the related research and through responses to those questions in the project matter. The information gathered through the survey questionnaire for individuals and organizations of the state units in the area Ho Chi Minh City. The research results showed that in the process of finalizing regulations on accounting revenues and expenditures of the state budget, the accounting basis is a need to identify orientations of Ho Chi Minh City for transforming gradually from the current accounting basis in accordance with international common regulations. At this point, most of the respondents have said that HCM City needed to switch current accounting to accounting on an accrual basis to meet transparency standards in accordance with international public sector, to increase inspection and control budget. To be able aims to gradually approach the international accounting standards, and become the basis to carry out effective measures in order to improve control of revenues and expenditures of the state budget in Ho Chi Minh City during the next period, contributing to boosting local socio-economic development in a sustainable manner. v MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN……………………………………………… ……………. …….i LỜI CÁM ƠN………………………………… ...... ……………………………….ii TÓM TẮT…………………………………………… ... …………………………..iii ABSTRACT……………………………………… ... ……………………………...iv MỤC LỤC……………………………………… .. …………………………...........v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT………………………… . ………………….viii DANH MỤC CÁC BẢNG…………………………… ... …………………………ix CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.................................... .....1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài........... ................................................................. .......1 1.2. Mục tiêu của đề tài………… ...................... ………………………………….2 1.2.1. Mục tiêu tổng quát………… ............................. ……………………….2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể……………………………… ........................................ 2 1.3. Phương pháp nghiên cứu………………… ............................. ……………....3 1.3.1. Nghiên cứu ở ngoài nước……… ..................................... ……………...3 1.3.2. Nghiên cứu ở trong nước…………………………… ................ ………5 1.3.3. Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu ......................................................... 8 1.3.4. Mục tiêu nghiên cứu………………… ..................... ………...…………9 1.3.5. Đối tượng nghiên cứu…………............................. …………………….9 1.3.6. Phạm vi nghiên cứu………… ............................................. …………..10 1.3.7. Phương pháp nghiên cứu…… ..................................................... ……..10 1.4. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu… ................................................. ………12 1.5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài… ..... ……………………………….12 1.6. Kết cấu luận văn…………………… ......................... ……………………...13 CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC……………………… ... …………………………………………….14 2.1. Cơ sở lý thuyết … .................................. ………………………………………14 2.1.1. Kiểm soát thông tin… ............................................... …………………...14 2.1.2. Kiểm soát nội bộ…… ....................................... ………………………...15 2.1.3. Kiểm toán nhà nước………… ........................................... ……...……...16 2.1.4. Cơ sở kế toán và pháp lý xây dựng hệ thống kiểm soát thu chi NSNN…17 2.2. Chế độ báo cáo… .......................................................................... …………….17 2.3. Thực trạng kiểm soát thông tin thu chi NSNN .............................................. …19 2.3.1. Kiểm soát thông tin……… ........................................................... ……...19 2.3.2. Kiểm soát nội bộ…… ............................................................... ………...19 2.3.3. Kiểm toán nhà nước với quy trình thanh tra và giám sát ....................... ..21 CHƯƠNG 3 : THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH………… . ….24 3.1. Thực trạng về hệ thống tài chính công và quản lý NSNN…… .............. ……...24 3.1.1. Thực trạng về hệ thống tài chính công… ....................................... ……..24 3.1.2. Thực trạng về phân cấp quản lý ngân sách của Tp HCM… .................... 24 3.1.2.1. Thực trạng về tổng quát tình hình thu chi ngân sách… ......... …….25 3.1.2.2. Thực trạng về thu và phân cấp thu ngân sách… ......................... …28 3.1.2.3. Thực trạng chi và phân cấp chi ngân sách… ............................. ….31 3.1.2.4. Thực trạng ngân sách về quy trình phân cấp ngân sách… ........ …34 3.1.2.5. Một số tồn tại trong việc phân cấp quản lý thu chi ngân sách… ... .35 3.2. Khảo sát thực tế về kiểm soát thu, chi NS tại Tp HCM… .............................. ..38 3.2.1. Đối tượng và phạm vi khảo sát……………… ............................... …….38 3.2.2. Nội dung của khảo sát………… ...................................................... ……39 3.2.3.Phương pháp khảo sát…… .............................................................. `……39 3.2.4. Kết quả khảo sát ............................................... …………………………40 CHƯƠNG 4 : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH… ..... …55 4.1.Quan điểm hoàn thiện và mục tiêu hoàn thiện… ................................. ………..55 4.1.1. Quan điểm hoàn thiện……… .......................................... ………………55 4.1.2. Mục tiêu hoàn thiện…………… ........................................................... ...59 4.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát thu chi NS trên địa bàn Tp NCM… . 64 4.2.1. Giải pháp về cân đối ngân sách……… .............................................. .….64 4.2.2.Giải pháp về đội ngũ KTV khu vực công… ...................... ……………...65 4.2.3. Giải pháp về việc đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách… ...................... ...67 4.2.3.1. Giải pháp về thu NSNN……… ..................................................... .67 4.2.3.2. Giải pháp về chi NSNN…… ........................................... ………...69 4.2.4.Giải pháp về phân cấp quản lý NS……… .......................................... …..70 CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ… ............................. ……………..74 5.1. Kết luận………………………………… .......................................................... 74 5.2. Kiến nghị………… ............................................................. …………………...77 BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT .................................................................................... TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BTC : Bộ tài chính BCTC : Báo cáo tài chánh CNTT : Công nghệ thông tin GDP : Tổng sản phẩm quốc nội HĐND : Hội đồng nhân dân HCNN : Hành chính nhà nước HCSN : Hành chính sự nghiệp HTTTKT : Hệ thống thông tin kế toán KBNN : Kho bạc nhà nước KSNB : Kiểm soát nội bộ KTNN : Kế toán nhà nước NS : Ngân sách NSNN : Ngân sách nhà nước TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TABMIS : Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc UBNN : Ủy ban nhân dân UBNDTP : Ủy ban nhân dân thành phố ix DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Nơi nộp báo cáo tài chính định kỳ của các cấp……… . ……………… 18 Bảng 2.2: Thời hạn nộp báo cáo tài chính định kỳ của các cấp……. ……………...18 Bảng 3.1: Bảng số liệu dự toán ngân sách từ năm 2011 – 2014…… . ……………..26 Bảng 3.2: Bảng số liệu quyết toán ngân sách từ năm 2011 – 2013…… . ………….27 Bảng 3.3: Giới tính đáp viên………………………………………… . ……………41 Bảng 3.4: Thời gian công tác của đáp viên………………………… . …………….41 Bảng 3.5: Loại hình đơn vị công tác………………………………… . ……………42 Bảng 3.6: Đối tượng sử dụng báo cáo do bộ phận kế toán thu chi ngân sách cung cấp……………………………………………………… .................................... ….43 Bảng 3.7: Hạch toán thu chi ngân sách………………… . …………………………44 Bảng 3.8: Kiểm soát thu chi ngân sách………… . …………………………………44 Bảng 3.9: Điều gì cần làm đầu tiên khi muốn thay đổi hệ thống kiểm soát thu chi NS hiện tại………………………………………… ...... …………………………..48 Bảng 3.10: Mức độ minh bạch và công khai của số liệu NSNN… ..... …………….50 Bảng 3.11: Tăng cường sự minh bạch trong số liệu NSNN…… .... ……………….51 Bảng 3.12: Chuẩn mực kế toán công quốc tế có những đặc điểm nào mà kế toán N2 Việt Nam cần hướng đến……………… .... ………………..………………………52 Bảng 3.13: Cơ sở kế toán nào trong chuẩn mực kế toán công quốc tế nên được kế toán ngân sách Tp. HCM áp dụng… ........................................................................ 53 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1.Tính cấp thiết của đề tài Ngân sách nhà nước là nơi tập trung quỹ tiền tệ lớn nhất của một nước và nó được xem là công cụ điều chỉnh kinh tế xã hội mang tính vĩ mô đối với định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường và giúp bình ổn giá cả. Nhà nước muốn vận hành đất nước mình đi theo đúng với những hoạch định kinh tế thì phải cần đến nguồn lực ngân sách. Với vai trò quan trọng như vậy, Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó và cũng cần có những biện pháp hữu hiệu trong quá trình thu và chi các khoản từ nguồn ngân sách nhà nước. Để thực hiện được điều này cần phải xây dựng một hệ thống kiểm soát thu, chi ngân sách nhà nước thật chính xác và hiệu quả để có thể kiểm soát được những hoạt động đã phát sinh để từ đó đưa ra các quyết định kinh tế một cách hợp lý. Trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những kết quả khá khả quan trong việc thu, chi ngân sách, giúp đảm bảo tạo nguồn thu đầy đủ và thực hiện chi các khoản theo đúng các kế hoạch vĩ mô đã được phê duyệt. Tuy nhiên cũng còn những mặt hạn chế việc thu, chi ngân sách nhà nước cũng đang gặp phải một số khó khăn chẳng hạn như việc thu ngân sách hiện còn bị thất thu, có các khoản chi trong đơn vị còn bị lãng phí, thất thoát có thể một phần lớn là do việc quản lý ngân sách của Thành phố còn bị hạn chế, chưa có đầy đủ thông tin để quản trị tài chính công, việc áp dụng các chế độ trong công tác thu, chi ngân sách chưa thật sự hữu hiệu, các phương pháp, đối tượng và nội dung hạch toán, chỉ tiêu báo cáo ngân sách còn khác nhau. Hệ quả là các số liệu thu, chi ngân sách hạch toán tại các đơn vị vẫn còn sự khác biệt nhất định và điều này chưa đáp ứng được yêu cầu 2 phân tích số liệu phục vụ cho quản lý, điều hành ngân sách nhà nước. Đứng trước thực tế hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những tiến bộ đáng kể trong việc hoàn thiện hệ thống thu, chi NSNN. Trong đó, đã đưa ra các quy định pháp lý để đảm bảo việc quản lý chi tiêu trong lĩnh vực công hiệu quả hơn và tạo dựng một môi trường thuận lợi hơn cho các hoạt động trong lĩnh vực công. Với ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc cải cách hệ thống kiểm soát thu, chi ngân sách nhà nước nhằm tạo ra nguồn thông tin đầy đủ, hiệu quả hài hòa dần theo định hướng chung của các nước trên thế giới nên việc điều chỉnh thu, chi ngân sách theo hướng chuẩn mực quốc tế được xem là một việc làm tất yếu hiện nay. Do những nguyên nhân này nên tác giả đã lựa chọn đề tài : “ Hoàn thiện hệ thống kiểm soát thu, chi ngân sách tại Thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 1.2. Mục tiêu của đề tài 1.2.1. Mục tiêu tổng quát Trên cơ sở lý luận liên quan đến các nội dung về tài chính công, kế toán thu, chi ngân sách nhà nước cùng với việc quản lý ngân sách trên thế giới cũng như trong cả nước từ đó làm nền tảng dùng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát thu, chi NSNN của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Phân tích thực trạng về hệ thống thu, chi ngân sách của Thành Phố Hồ Chí Minh và những nội dung có liên quan mật thiết đến vấn đề này như cơ cấu thu chi; các nội dung chi tiết về thu chi ngân sách hiện hành. Đề xuất một số giải pháp chung, giải pháp cụ thể và kiến nghị nhằm hoàn 3 thiện hệ thống kiểm soát thu, chi ngân sách tại Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. 1.3. Phương pháp nghiên cứu 1.3.1. Nghiên cứu ở ngoài nước. Thực tế về việc thực hiện các quy định về thu, chi ngân sách nói riêng hay kế toán công nói chung là những vấn đề đang được khá nhiều nghiên cứu trên thế giới tiến hành tìm hiểu, phân tích, thảo luận. Vì vậy, các quốc gia thường xuyên tiến hành tổ chức các hội thảo hoặc diễn đàn toàn cầu liên quan đến vấn đề kiểm soát thu chi trong khu vực công là một việc làm thực sự hữu ích cho các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, đó cũng là điều các nhà khoa học trong và ngoài nước thật sự quan tâm. Trong các bài viết, bài báo có liên quan đến nghiên cứu này đã được công bố trên các tạp chí quốc tế, tác giả đã lựa chọn một số bài do các tác giả viết về lĩnh vực thu chi NSNN, kế toán công…nghiên cứu trình bày. Cụ thể như sau: Goddard, A (2010), “Contemporary public sector accounting research - An international comparison of journal papers ”, British Accounting Review , vol. 42, no. 2, pp. 75-87. Bài báo được trình bày với mục tiêu cung cấp một bản tóm tắt có tính chất mở rộng về việc nghiên cứu kế toán khu vực công trong những năm gần đây, bao gồm kể cả việc thực hiện tại Hoa Kỳ. Bài viết kết hợp giữa phương pháp định tính và định lượng để nghiên cứu về những nội dung có liên quan đến bản chất, nguyên nhân và sự khác nhau giữa các công trình. Kết quả của bài viết cho thấy các công trình đều thực hiện theo phương pháp đa kiểu mẫu và đây là một công cụ sẽ phát triển mạnh trong tương lai tại các quốc gia. Lasse, O (2010),”Public sector accounting and the international ofpresenting financial statements”, Halduskultuur - Administrative Culture, vol. 11, no. 2, pp. 227-238. Bài báo này nghiên cứu quá trình chuẩn hóa quốc tế về việc lập và trình 4 bày BCTC trong kế toán công. Trong bài này, tác giả tiến hành đánh giá quy trình chuẩn hóa và thực hiện lựa chọn các khuôn mẫu lý thuyết để trình bày báo cáo sao cho phù hợp với các quy định trên thế giới. Ekrem, K (2012),“ Financial analysis in public sector accounting: an example of EU, Greece and Turkey” , European Journal of Scientific Research, ISSN 1450216X, vol. 69, no.1, pp.81-89, © EuroJournals Publishing, Inc. 2012. Theo tác giả thì trên thế giới cho đến thời điểm hiện nay thì vẫn còn khá ít các nghiên cứu về tài chính trong kế toán công. Do đó, bài viết này đã đề cập đến việc phân tích tài chính trong kế toán công cùng với những báo cáo so sánh để giúp cung cấp thông tin minh bạch hơn cho chính phủ. Robinson, O. U. & Edith, O. O (2013), “ Inadequacies and redundancies in the principal financial authorities that guide public sector accounting and financial management in Nigeria”, Journal of Finance & Accounting, vol. 4, no. 1, pp. 16-25. Hai tác giả đã nghiên cứu và khẳng định rằng tại Nigeria có một số tổ chức chịu trách nhiệm hướng dẫn nội dung về kế toán công và quản trị tài chính, tuy nhiên mức độ minh bạch cũng như trách nhiệm giải trình đối với tài chính và báo cáo kế toán còn thấp. Kết quả khảo sát lý thuyết cho thấy rằng các tổ chức tài chính có thẩm quyền chưa thật sự hữu hiệu và phù hợp. Từ đó, cần thiết tiến hành rà soát chi tiết hệ thống luật pháp hiện hành, hướng dẫn kế toán KVC một cách nhất quán với tình hình tài chính để nâng cao tính pháp lý của các văn bản tại nước này. Chan, J. L (2005), “IPSAS andgovernment accounting reform in developing countries” University Illinois at Chicago, Business Administration College Accounting Department. Theo bài báo, để đạt mục tiêu về kinh tế xã hội, các nước đang phát triển yêu cầu các định chế trong khu vực công phải thiết lập, thực hiện các chính sách công và cải cách kế toán thu, chi ngân sách hay còn gọi là kế toán chính phủ. Vì thế giá trị về phương diện xã hội của việc cải cách kế toán nhà nước sẽ góp phần vào mục tiêu phát triển chung và kể cả việc giảm nghèo của quốc gia. 5 Bài này còn nhấn mạnh đến việc đảm bảo sự trung thực tài chính và quá trình vận dụng IPSAS để cải cách kế toán chính phủ hiệu quả hơn Johan, C., Brecht, R. & Caroline, R (2010), ‘Impact of IPSAS on reforming governmental financial information systems: a comparative study’, International Review of Administrative Sciences, vol. 76, no. 3, pp. 537-554. Sự khác nhau trong hệ thống thông tin tài chính chính phủ cải cách tạo ra một nhu cầu cho việc hội tụ theo xu hướng quốc tế và dẫn đến kết quả của IPSAS. Bằng việc khảo sát ý kiến các chuyên gia, nghiên cứu đã điều tra về mức độ của các chính phủ Châu Âu áp dụng kế toán dồn tích và giải thích các mức độ khác nhau trong việc lựa chọn. Lapsley, I (1988), 'Research in Public Sector Accounting: An Appraisal', Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 1, no. 1, pp.21-33. Đây là một tổng quan về các nghiên cứu gần đây về tài chính, kế toán tài chính và trách nhiệm giải trình, kế toán nội bộ, hệ thống thông tin quản lý và kiểm toán trong khu vực công. Theo tác giả, hầu hết các nghiên cứu trước chỉ tập trung vào kế toán tài chính và trách nhiệm giải tŕnh. Bài báo chỉ ra các khía cạnh khác nhau của kế toán công, gồm quá tŕnh phát triển hiện tại và nội dung chưa được tìm hiểu. Tác giả chỉ ra rằng kế toán công là nội dung chưa được nghiên cứu của cộng đồng khoa học. 1.3.2. Nghiên cứu ở trong nước Tại Việt Nam, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính của nhà nước cũng đã tiến hành thực hiện các nghiên cứu, tuy nhiên vẫn còn bị hạn chế trong việc tìm hiểu sâu về lĩnh vực này cũng như chưa được nhiều các nhà khoa học quan tâm một cách thấu đáo nhằm đưa ra các hướng, giải pháp phù hợp trong việc quản lý NSNN để thấy rằng kế toán ngân sách là nội dung quan trọng và cần thiết trong việc điều hành NS của Chính phủ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của quốc gia. Trong các nghiên cứu trong nước điển hình có các nghiên cứu sau đây: 6 Trần Thị Thanh Hương (2007), “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán địa phương”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế TPHCM. Luận văn cho thấy thực tế hiện nay, công tác quản lý tài chính nhà nước còn lỏng lẻo, sự lãng phí, thất thoát, tiêu cực vẫn còn chưa được ngăn chặn kịp thời, hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính công chưa cao, nguồn lực bị phân bổ dàn trải, chất lượng hàng hóa phục vụ công cho xã hội kém .Tình hình vi phạm các quy định về tài chính kế toán ở một số địa phương đó là do thiếu sự quản lý thống nhất dẫn đến tình trạng chồng chéo, chậm chạp trong vấn đề thu chi ngân sách địa phương. Nguyễn Văn Hồng (2007), “Hoàn thiện hệ thống kế toán nhà nước”, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế TPHCM. Luận án của tác giả đã trình bày được các vấn đề về tổng quan về kế toán và kế toán nhà nước, thực trạng hệ thống kế toán nhà nước ở Việt Nam hiện nay và một số giải pháp để hoàn thiện hệ thống kế toán nhà nước, trong đó có đề xuất về mô hình lập dự toán theo kết quả đầu ra và quy trình quản lý tài chính ngân sách. Nguyễn Hữu Phúc (2009), “ Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do Kiểm toán ngân sách nhà nước Việt Nam thực hiện”, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Đề tài tập trung vào việc tìm hiểu cơ sở lý luận liên quan đến ngân sách nhà nước và khía cạnh về kiểm toán ngân sách. Với việc phân tích thực trạng của việc kiểm toán ngân sách do cơ quan kiểm toán nhà nước thực hiện, tác giả đã nêu ra một số giải pháp để nâng cao hoạt động kiểm toán ngân sách và quá trình tổ chức công việc này tại Việt Nam. Bộ Tài chính (2007), “ Hội thảo định hướng và lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế vào Việt Nam” tháng 4 năm 2007 tại Hà Nội. Hội thảo đã nêu được những điểm mà kế toán thu, chi ngân sách đã làm được cùng với những khó khăn khi Việt Nam chuyển sang áp dụng chuẩn mực quốc tế trong thời gian tới 7 Vũ Đức Chính (2010), “Xây dựng mô hình tổng thể kế toán nhà nước để thực hiện chức năng tổng kế toán nhà nước của kho bạc nhà nước”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2010. Nghiên cứu này tập trung vào việc đưa ra những tiêu chí ban đầu trong việc hình thành mô hình tổng kế toán nhà nước theo dự án của Bộ Tài chính để nằm nâng cao hiệu quả trong quá trình thực thi các chức năng của kho bạc nhà nước tại Việt Nam trong thời gian tới Lư Thị Thanh Nhàn (2011), “ Tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp trong điều kiện có hoạt động sản xuất kinh doanh”, Đề tài nghiên cứu cấp trường, Giảng viên khoa Kế toán Kiểm toán _ Trường Đại học Kinh tế TPHCM. Nghiên cứu này đã tìm hiểu công tác tổ chức kế toán tại những đơn vị hành chính sự nghiệp có tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó đã thiết kế hệ thống tài khoản áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp có hoạt động kinh doanh để thuận tiện trong quá trình ghi chép nghiệp vụ kế toán. Đặng Thái Hùng (2009), “Chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam sự cần thiết và định hướng ban hành”, Tạp chí kế toán Số 79, Trang 16-18. Tác giả đã khẳng định sự cần thiết trong việc ban hành chuẩn mực kế toán công của Việt Nam trong thời gian tới do có khoảng cách nhất định với chuẩn mực quốc tế, cũng như định hướng hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Phạm Văn Đăng (2011), “Đối tượng thông tin kế toán của mô hình tổng kế toán nhà nước”, tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, số 2, trang 17-20. Trong bài viết tác giả đã nêu ra khá cụ thể về các đối tượng khác nhau trong thông tin kế toán do kế toán nhà nước cung cấp, bao gồm các vấn đề về tài khoản, bảng cân đối và một số điểm khác giữa tổng kế toán nhà nước dự kiến ban hành với quy định cơ bản trong một số chuẩn mực kế toán công quốc tế. Tóm lại, các luận văn cùng với những công trình khoa học và các bài báo đã có những nghiên cứu nhất định trong lĩnh vực kế toán kiểm toán các đơn vị thuộc
- Xem thêm -