Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nhựa hà nội

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện để loài ngƣời tồn tại và phát triển. Cùng với xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển không ngừng. Để quản lí một cách có hiệu quả đối với hoạt động sản xuất kinh doanh không phân biệt doanh nghiệp thuộc loại hình, thành phần kinh tế, hình thức sở hữu nào đều phải sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ quản lí khác nhau, trong đó kế toán đƣợc coi nhƣ một công cụ hữu hiệu. Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trƣờng có sự quản lí vĩ mô của nhà nƣớc, các doanh nghiệp có môi trƣờng kinh doanh thuận lợi nhƣng cũng gặp nhiều khó khăn từ sự tác động của cơ chế cạnh tranh của nền kinh tế thị trƣờng. Để vƣợt qua sự chọn lọc, đào thải khắt khe của thị trƣờng, tồn tại và phát triển đƣợc các doanh nghiệp phải giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một yêu cầu không thể thiếu đƣợc, đối với các doanh nghiệp có tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nó giúp doanh nghiệp biết đƣợc nguyên nhân, nhân tố làm biến động chi tiêu, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Nói cách khác, nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp có những biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành, nâng cao chất lƣợng sản phẩm. Từ đó giúp nhà quản lí nắm các thông tin cần thiết đƣa ra các quyết định tối ƣu. Đây cũng chính là một trong những điều kiện để sản phẩm của doanh nghiệp đƣợc thị trƣờng chấp nhận, cạnh tranh đƣợc với các doanh nghiệp khác trong và ngoài nƣớc. Nhƣ vậy, trong việc thực hiện sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trƣờng thì công cụ kế toán là một công cụ quan trọng trong quản lí kinh tế ở các doanh nghiệp. Trong công tác kế toán ở doanh nghiệp có nhiều khâu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiều phần hành, nhƣng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó thống nhất tạo thành một hệ có hiệu quả. Trong đó, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một khâu không thể thiếu đƣợc. Nó phản ánh đƣợc tình hình thực hiện các định mức chi phí, dự toán chi phí và kế hoạch giá thành giúp cho nhà quản lí phát hiện kịp thời những khả năng tiềm tàng để đề xuất những biện pháp thích hợp cho doanh nghiệp mình. Trong ngành nhựa thì Công ty cổ phần nhựa Hà Nội là công ty xuất hiện sớm với 51 năm kinh nghiệm Công ty đã có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nƣớc. Để tiến hành sản xuất và kinh doanh trong điều kiện môi trƣờng cạnh tranh ngày càng cao hiện nay một mặt Công ty đã chú trọng thay đổi về chất tạo bƣớc đột phá trong công nghệ, nâng cao chất lƣợng sản xuất, tăng năng suất, một mặt Công ty cũng chú trọng đến công tác quản lí sản xuất để đảm bảo quá trình kinh doanh ngày càng phát triển. Bộ máy Kế toán của Công ty hiện nay đang làm việc một cách hiệu quả giúp cho quản lí chặt chẽ chi phí sản xuất, đồng thời cung cấp kịp thời các thông tin cho ban giám đốc. Đây cũng là một thành công của Công ty , chính vì vậy em đã lựa chọn Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội làm nơi nghiên cứu, nắm vững kiến thức thực hành kế toán trong thực tế. Em đã chọn đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội’ làm đề tài nghiên cứu trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm 3 chƣơng : Chƣơng 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lí chi phí tại Công ty cố phần Nhựa Hà Nội Chƣơng 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa Hà Nội Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chƣơng 3 : Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa Hà Nội Do điều kiện thực tập và kiến thức bản thân còn hạn chế nên chuyên đề thực tập này không tránh khỏi một số thiếu sót, mong nhận đƣợc ý kiến phản hồi, đóng góp, bổ sung để chuyên đề này đƣợc hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn cô giáo Thạc sĩ Phạm Thị Minh Hồng trong bộ môn Kế toán của Trƣờng đại học Kinh Tế Quốc Dân và các anh chị phòng kế toán, đặc biệt là chị Đỗ Thị Hƣơng Giang thuộc Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này ! Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG I ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT, QUẢN LÍ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI 1.1 Đặc điểm các loại sản phẩm của Công ty Công ty chuyên sản xuất các thiết bị phục vụ cho các ngành công nghiệp. Các sản phẩm chính của công ty như sau:  Các chi tiết phụ tùng ô tô, xe máy;  Các loại thùng chứa tiêu chuẩn, kiểu dáng công nghiệp phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí và phụ trợ trong nƣớc;  Các chi tiết phụ kiện đƣờng ống bằng nhựa;  Các sản phẩm phục vụ công nghiệp xây dựng và điện tử nhƣ: kẹp kính, Trƣợt cửa, ke góc cửa, vỉ điện tử và các linh kiện thiết bị viễn thông;  Các sản phẩm phục vụ ngành xây dựng nhƣ: vỏ thùng sơn, các chi tiết nội thất phòng tắm, chi tiết thiết bị vệ sinh...;  Các linh kiện vỏ nhựa cho các thiết bị tiêu dùng nhƣ máy điều hoà không khí, tủ lạnh, tủ cấp đông, máy giặt...  Các chi tiết sử dụng cho thiết bị lọc nƣớc và các chi tiết phục vụ thiết bị văn phòng, ngành dệt... Ngoài ra còn một số sản phẩm nhựa gia dụng phục vụ tiêu dùng nội địa nhƣ: xô, chậu, ca, cốc, bát, dép quai hậu...  Khuôn nhựa các thiết bị đồ gá phục vụ cho sản xuất nhựa Các sản phẩm sản xuất gần đây của Công ty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Biểu số 1.1 BẢNG DANH MỤC SẢN PHẨM BẢNG DANH MỤC SẢN PHẨM STT TÊN GỌI KÍ HIỆU ĐƠN VỊ TÍNH 1 Chắn bùn Ford L3 PTOT 0001 Chiếc 2 Chắn bùn Ford U204 PTOT0002 Chiếc 3 Sửa via chắn bùn PTOT 0003 Chiếc 4 Phụ tùng GBM PTXM 0001 Chiếc 5 Vỏ điều hòa Samsung PKDH001 Chiếc 6 Vỏ điều hòa Toshiba PKDH002 Chiếc 7 Vỏ điều hòa Nitech PKDH003 Chiếc 8 Thùng chứa công nghiệp 20X30 HPC A1 Chiếc 9 Thùng chứa công nghiệp 25x30 HPC B9 Chiếc 10 Thùng chứa công nghiệp 40x50 HPC C1 Chiếc Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm : theo tiêu chuẩn chất lƣợng của khách hàng. Tính chất sản phẩm : Công ty sản xuất bao gồm các sản phẩm đơn nhất Loại hình sản xuất: sản xuất theo đơn đặt hàng Thời gian sản xuất: ngắn Đặc điểm sản phẩm dở dang : sản phẩm dở dang đều là những sản phẩm nằm ở giai đoạn cuối cùng của khâu chế biến. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty 1.2.1 Quy trình công nghệ sản xuất Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội có hình thức hoạt động là sản xuất- kinh doanh- xuất nhập khẩu với các loại sản phẩm chủ yếu là : Các chi tiết phụ tùng xe máy, các chi tiết phụ kiện đƣờng ống bằng nhựa, các sản phẩm phục vụ các ngành công nghiệp khác. Công ty chủ yếu sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng, sản phẩm trải qua nhiều bƣớc công nghệ khác nhau nhƣ : : thiết kế → trộn hạt màu →cắt hạt→ tạo hạt→ép phun→sửa via→lắp ráp→hoàn thiện đóng gói sản phẩm→ nhập kho, đối tƣợng tính giá thành đều là các sản loại sản phẩm hoàn thành ở giai đoạn cuối cùng. Công nghệ chính của Công ty CP nhựa Hà Nội hiện nay bao gồm 2 Công nghệ chính: Công nghệ chế tạo khuôn mẫu và Công nghệ tạo hạt nhựa, ép phun sản phẩm nhựa trên máy ép phun(Công nghệ ép phun). Ngoài ra công ty còn sử dụng công nghệ hút chân không và công nghệ thổi các sản phẩm rỗng.  Công nghệ chế tạo khuôn: Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu là khâu quan trọng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm nhựa. Công nghệ chế tạo khuôn nhựa tạo ra các sản phẩm là các bộ khuôn nhựa- tiền đề để Công nghệ ép phun tạo ra các sản phẩm nhựa cuối cùng. Việc chế tạo khuôn mẫu giúp cho Công ty cung cấp các sản phẩm khác nhau của khách hàng một cách chủ động hơn. Để chế tạo khuôn, Công ty có 3 trung tâm gia Công đứng kèm các thiết bị phụ trợ xuất xứ từ các nƣớc Anh, Mỹ, 1 máy phay CNC và máy xung điện , các máy Công cụ: phay thƣờng, mài tròn, mài phẳng… Năm 2002 Công ty đã đƣa các phần mềm chế tạo khuôn CAD/CAM …Phục vụ chế tạo các bộ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khuôn hiện đại Công nghệ cao. Nâng tổng số khuôn thiết kế và chế tạo trong một năm của Công ty từ: 80-100 bộ.  Công nghệ tạo hạt nhựa và Công nghệ ép phun SP nhựa Đây là Công nghệ sản xuất chính của Công ty để trực tiếp sản xuất ra sản phẩm nhựa. Từ những năm mới thành lập Công ty chỉ có thiết bị ép phun cỡ nhỏ và trung bình của các nƣớc nhƣ Trung Quốc, CHND Đức … thì đến nay thiết bị của Công ty đƣợc đánh giá là tƣơng đối hiện đại nhập từ Nhật Bản, Hàn Quốc  Thiết bị tạo màu: Công ty có 2 máy đùn tạo hạt và các thiết bị phụ trợ đồng bộ đủ khả năng tạo hạt màu theo yêu cầu của khách hàng.  Thiết bị ép phun: Hệ thống ép phun gồm 35 máy từ 60T đến 1300T và 1 máy thổi tự động. Với thiết bị hiện đại mày Công ty có thể đáp ứng đƣợc Công suất 2000 tấn/năm. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đồ 1.1: Sơ đồ quy trình sản xuất Thiết kế khuôn Chế tạo khuôn (1) Bột màu + Hạt nhựa + Đề xê (3) Máy ép phun (4) Thành phẩm Hạt nhự a (3) (5) (5) Nhập kho Máy khuấy trộn đều màu (2) Bán thành phẩm Sửa via và hoàn thiện sản phẩm Chú thích: ( 1 ) : Phòng kỹ thuật cơ điện thiết kế khuôn, sau đó sẽ chuyển xuống phân xƣởng cơ khí chế tạo khuôn. ( 2 ) : Hạt nhựa đƣợc tạo màu trên máy tạo màu và máy trộn ( 3 ) : Lắp khuôn lên máy ép phun và đƣa hạt màu vào phễu hạt và tiến hành ép phun sản phẩm ( 4 ) : Nếu sản phẩm là thành phẩm thì nhập kho thành phẩm ( 5 ): Nếu sản phẩm là bán thành phẩm thì chuyển xuống xƣởng lắp ráp hoàn thiện sửa via và hoàn thiện sản phẩm, cuối cùng nhập kho 1.2.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất Dựa theo quy trình sản xuất mà Công ty đã tổ chức sản xuất thành 2 phân xƣởng sản xuất là : Phân xƣởng cở khí và phân xƣởng công nghệ đƣợc đặt trong phạm vi công ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phân xƣởng cơ khí : gồm có các bộ phận lập trình CNC và bộ phận gia công chế tạo. Phân xƣởng có chức năng chế tạo, sửa chữa các bộ phận theo yêu cầu kĩ thuật, chế tạo các bộ phận liên quan đến thiết bị đảm bảo cho thiết bị, và khuôn mẫu hoạt động có hiệu quả. Phân xƣởng công nghệ: gồm có các các bộ phận sản xuất sản phẩm nhựa, hoàn thiện lắp ráp sản phẩm, xử lí nguyên vật liệu. Phân xƣởng là đơn vị sản xuất các sản phẩm nhựa chính của Công ty có chức năng sản xuất các sản phẩm và các bán sản phẩm nhựa theo kế hoạch của phòng kế hoạch sản xuất khai thác và bảo quản tốt các thiết bị đƣợc quản lí. Thực công nghệ sản xuất cắt tạo hạt nguyên liệu, lệnh cân màu, thực hiện công nghệ đề xê nguyên vật liệu, quản lí phân loại đề xê …. 1.3 Quản lí chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội Để tổ chức quản lí sản xuất ngày càng tốt hơn, Công ty đã từng bƣớc hoàn thiện bộ máy quản lí cuả mình,thích ứng với nhu cầu sản xuất trong cơ chế thị trƣờng ngày nay. Các cán bộ trong Công ty có chức năng, quyền hạn trong việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch, dự toán, định mức, cung cấp thông tin chi phí, kiểm soát chi phí...nhƣ sau: - Tổng giám đốc : là ngƣời có trực tiếp điều hành chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, là ngƣời kí các quyết định sản xuất, phê duyệt các kế hoạch định mức chi phí, ra các quyết định trong việc kiểm soát chi phí sản xuất nhƣ thiết lập cơ chế kiểm soát chi phí( định mức, phân cấp, phân quyền) - Phó tổng giám đốc tài chính : là ngƣời hỗ trợ giám đốc trong việc kí, phê duyệt các kế hoạch ,dự toán, định mức sản xuất. Tham mƣu cho Tổng giám đốc trong việc kiểm soát chi phí sản xuất. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phòng kế hoạch sản xuất: tiếp nhận các đơn đặt hàng sản xuất , cung ứng các loại vật tƣ cần thiết trong quá trình sản xuất kinh doanh, giao và điều độ sản xuất tới các đơn vị sản xuất, lập các kế hoạch sản xuất, dự trù các kế hoạch mua các nguyên vật liệu đầu vào - Phòng kế toán : lập các báo cáo về mức chi phí sản xuất cho ban giám đốc, tham mƣu cho ban giám đốc trong việc kí kết các hợp đồng kinh tế, xây dựng các báo cáo dự trù chi phí sản xuất, giá cả sản phẩm. - Phòng kĩ thuật: thực hiện xây dựng các định mức chi phí. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội là một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nên công việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn đƣợc Công ty đặt lên hàng đầu vì nó ảnh hƣởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của Công ty. Trong điều kiện nền kinh tế thị trƣờng gặp phải nhiều khó khăn do tác động của quy luật cạnh tranh, để phù hợp với tính chất sản xuất Công ty đã áp dụng hình thức Nhật kí- Chứng từ để ghi sổ và áp dụng hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. 2.1 Kế toán chi phí sản xuất tại công ty Chi phí sản xuất của quy trình sản xuất tại 2 phân xƣởng bao gồm: - Chi phí nguyên vật liệu trực tập: chi phí nguyên vật liệu chính mua về đƣợc trực tiếp chế tạo sản phẩm, từ khâu trộn nguyên liệu đến khâu ép phun - Chi phí nhân công trực tiếp: đƣợc phát sinh từ khâu trộn màu cho đến ép phun hoàn thiện sản phẩm - Chi phí sản xuất chung: là những chi phí phát sinh từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng của quá trình sản xuất Do đó đối tƣợng tập hợp chi phí là toàn bộ quy trình sản xuất. Các chủng loại sản phẩm của Công ty đƣợc sản xuất qua nhiều bƣớc công nghệ khác nhau nhƣ : thiết kế → trộn hạt màu →cắt hạt→ tạo hạt→ép phun→sửa via→lắp ráp→hoàn thiện đóng gói sản phẩm→ nhập kho, nên đối Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tƣợng tính giá thành là các loại sản phẩm hoàn thành ở bƣớc công nghệ cuối cùng. Vào ngày cuối tháng, sau khi đã hoàn thành việc ghi chép sổ sách kế toán về tập hợp phân bổ chi phí sản xuất , kế toán chi phí sản xuất sử dụng phƣơng pháp tính giá thành đã lựa chọn để tính tổng giá thành và giá thành cho từng đơn vị sản phẩm. Từ đó cung cấp kịp thời thông tin cho lãnh đạo Công ty phục vụ cho công tác quản lí chi phí và tính giá thành sản phẩm để có thể giúp cho lãnh đạo công ty đƣa ra quyết định có nên hạ giá thành hay không để tăng sức cạnh tranh trên thị trƣờng nhựa hết sức khó khăn hiện nay. 2.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.1.1.1 Nội dung: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là toàn bộ chi phí nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu….đƣợc sử dụng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm và sản xuất trong Công ty. Đối với những vật liệu khi xuất dùng có liên quan trực tiếp đến từng đối tƣợng tập hợp chi phí riêng biệt nhƣ chi phí xe ôtô Ford, đuôi xe Honda, chi tiết xe máy GBG…thì hạch toán trực tiếp cho đối tƣợng đó. Trong trƣờng hợp vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tƣợng tập hợp chi phí, không thể tổ chức hạch toán riêng biệt thì phải áp dụng phƣơng pháp phân bổ gián tiếp để phân bổ chi phí cho các đối tƣợng liên quan. Tại công ty áp dụng phƣơng pháp FIFO để tính giá nguyên vật liệu xuất kho vì giá cả nguyên vật liệu công ty sử dụng trên thị trƣờng ít có biến động. Công ty dùng Phƣơng pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết NVL. Chi phí NVLTT tại công ty chiếm tỷ trọng lớn là chi phí về NVL chính và NVL phụ. NVL chính là những vật liệu tham gia vào quá trình sản xuất cấu thành sản phẩm. Cụ thể với từng loại sản phẩm : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Loại sản phẩm Chắn bùn Ford : Bột PVC chiếm 75% nguyên vật liệu sản xuất - Loại sản phẩm phụ tùng GBM : Hạt nhựa PA chiếm 65% nguyên vật liệu sản xuất - Loại sản phẩm Vỏ máy điều hòa : Hạt nhựa PE chiếm 76% nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm - ................................ Giá trị nguyên vật liệu chính chiếm từ 65%-80% giá thành sản phẩm Vật liệu phụ mà công ty sử dụng là các loại bột màu, bột ổn định Nhiên liệu : điện Phụ tùng : bánh răng, vòng bi, dầu mỡ bôi trơn. Thông qua việc xác định số lƣợng các sản phẩm đƣợc yêu cầu từ đơn đặt hàng và việc dự báo nhu cầu của thị trƣờng, Công ty sẽ lên kế hoạch về khối lƣợng sản phẩm sản xuất cần thiết. Với mỗi loại sản phẩm sản xuất lại có một định mức sử dụng nguyên vật liệu khác nhau do phòng kỹ thuật thiết kế. Sau khi nắm bắt đƣợc các thông tin cần thiết, phân xƣởng sẽ tiến hành xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu sử dụng trong kỳ. Việc xây dựng định mức sẽ giúp công ty tránh tình trạng lãng phí nguyên vật liệu, hạn chế tối đa chi phí sản xuất, tạo điều kiện cạnh tranh về giá thành sản phẩm. 2.1.1.2. Các tài khoản sử dụng Để theo dõi các khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng phục vụ cho sản xuất sản Công ty sử dụng TK 621-“Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”. Đây là những chi phí liên quan đến nguyên vật liệu trực tiếp cấu thành nên thực thể chính của sản phẩm. Cụ thể với từng dòng sản phẩm:  TK 6211 : chi phí vật liệu chính gồm các loại hạt nhựa PA, PE, hạt đen 80010A, PMMA, bột nhựa PVC, dầu hóa dẻo DOP, đề xê sử dụng lại. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  TK 6212 : chi phí nguyên vật liệu phụ gồm bột màu các loại,bột ổn định(cadmi, bari)  TK 6213: chi phí các vật liệu khác nhƣ dầu máy APP- H46, vòng bi, bánh răng. Kết cấu TK 621: Bên Nợ : Trị giá nguyên vật liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho sản xuất, chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện lao vụ, dịch vụ trong kì. Bên Có : Trị giá vốn nguyên vật liệu sử dụng không hết nhập lại kho, trị giá phế liệu thu hồi(nếu có), kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để tính igiá thành sản phẩm sản xuất. TK này không có số dƣ cuối kì. 2.1.1.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết : Dựa vào nhu cầu sản phẩm cần sản xuất từ phòng kế hoạch tiêu thụ và định mức tiêu hao nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm từ phòng kỹ thuật ( Biểu số 2.1- Định mức nguyên vật liệu cho Chắn bùn Ford) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Biểu số 2.1 Định mức nguyên vật liệu cho Chắn bùn Ford BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ ĐỘC LÂP- TỰ DO- HẠNH PHÖC NỘI Hà nội, ngày 4 tháng 5 năm SỐ / KTSX 2009 ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU CHO CHẮN BÙN FORD - Căn cứ vào yêu cầu sản xuất - Căn cứ vào quá trình khảo sát thực tế GIÁM ĐỐC QUYẾT ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU Nguyên Tên sản phẩm ĐVT vật liệu cấp Chính phẩm Phế liệu +PP KG % KG 2001 90,4 112,7 Cục cháy Phí hao (%) % KG % KG % phát Bột PVC KG/1000m2 2214,4 100 5,1 83,4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3,8 17,3 0,7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Dầu hóa dẻo KG/1000m2 45,3 100 43.2 95,3 2,1 4,7 KG/1000m2 56,7 100 55,9 98,6 0,8 1.4 Bột ổn định KG/1000m2 34.5 100 33.8 98 0,7 2 7,5 100 7.3 97,3 0,2 2,7 DOP Bột màu Bari Dầu máy APP- l/1000m2 H46 - Các phòng chức năng quyết định thi hành - Quyết định có hiệu lực từ ngày ký Nơi nhận P.KTSX DUYỆT - Phó GĐ - P. KTSX, P.KHTT, PXCN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngày 4 tháng 5 năm 2009 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PXCN tiến hành lập bản dự trù nguyên vật liệu cần sử dụng và chờ duyệt từ phòng kế hoạch sản xuất. Căn cứ vào số lƣợng hợp lí vật tƣ yêu cầu, phòng kế hoạch sản xuất lập phiếu xuất kho thành 3 liên, trong đó phòng kế hoạch sản xuất giữ một liên, phòng kế toán giữ một liên(Biểu số 2.2). Nhƣ vậy vật tƣ xuất kho để sản xuất sản phẩm đƣợc dựa trên định mức tiêu thụ và định mức này là sát so với thực tế, do đó ít xảy ra trƣờng hợp thừa thiếu vật tƣ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Biểu số 2.2 Phiếu xuất vật tƣ Đơn vị PHIẾU XUẤT VẬT TƢ Số Mẫu số 02- VT 62 QĐ số 15/2006/QĐ- Ngày 13 tháng 2 năm 2010 BTC CTCPNBP Bộ phận kho - Họ, tên ngƣời nhận hàng: A hoàng NỢ CÓ 6211 15211 Địa chỉ(bộ phận) : PXCN - Lý do xuất kho : dùng cho sản xuất - Xuất tại kho(ngăn lô): A Tên nhãn hiệu, quy cách, Số phẩm chất vật tƣ công cụ TT dụng cụ, sản phẩm hàng hóa A B 1 Bột nhựa PVC Địa điểm……… M Đơn ã vị số tính C Số lƣợng Đơn Thành tiền Yêu Thực cầu xuất D 1 2 3 4 Kg 1000 1000 25.200 25.200.00 giá 0 Cộng 25.200.00 0 Xuất, ngày 13 tháng 2 năm 2010 Thủ trƣởng đơn vị (kí, họ tên) Kế toán trƣởng (ký,họ tên) Phụ trách cung tiêu (ký, họ tên) Ngƣời giao hàng (ký,họ tên) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thủ kho (ký, họ tên)
- Xem thêm -