Tài liệu Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại xí nghiệp thoát nước số 2 hà nội

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp Lời mở đầu Trong những năm gần đây, kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể,đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập WTO, từ thời điểm đó Việt Nam đã có sự hội nhập quốc tế mạnh mẽ và sự đầu tư lớn của các tổ chức nước ngoài, nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của những người quan tâm. Đi cùng điều này, nhu cầu và yêu cầu về ngành kiểm toán lớn hơn bao giờ hết và trở thành thiết yếu đối với một nền kinh tế thị trường. Ngành kiểm toán ở Việt Nam từ đầu những năm 90 đã bắt đầu được quan tâm và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Với chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến về các bảng khai tài chính, kiểm toán giúp cho việc minh bạch hóa báo cáo doanh nghiệp đưa ra, tạo niềm tin cho những người quan tâm, góp phần lành mạnh hóa nền kinh tế. Chính vì thế rất nhiều công ty kiểm toán độc lập ra đời, trong đó phải kể đến công ty AASC - công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam. Cùng với Big4, AASC trở thành một trong năm công ty kiểm toán hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam. AASC cũng được coi là một trong hai Công ty kiểm toán độc lập đầu tiên ra đời tại Việt Nam hoạt động với quan điểm vì lợi ích cao nhất của khách hàng, mục tiêu của Công ty là cung cấp các dịch vụ chuyên ngành với các thông tin đáng tin cậy nhằm giúp khách hàng ra các quyết định quản lý, tài chính và kinh tế một cách có hiệu quả hơn. Hơn thế nữa với kinh nghiệm thực tiễn về chuyên ngành, gần gũi với khách hàng, tận tình, thông thạo nghiệp vụ, Công ty AASC am hiểu các yêu cầu và các khó khăn mà khách hàng gặp phải khi tiến hành kinh doanh tại Việt Nam. Dựa trên cơ sở này Công ty sẽ hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề mà ít tổ chức dịch vụ chuyên ngành nào có thể thực hiện được. Là sinh viên năm cuối chuyên ngành kiểm toán, trong thời gian thực tập, em đã có cơ hội được thực tập tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC, được hiểu thêm về ngành nghề kinh doanh cũng như các Lê Thị Thu Trang 1 Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp loại hình dịch vụ do công ty cung cấp cũng như được tham gia cùng các nhóm kiểm toán, có cơ hội học hỏi và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp từ đó hiểu được trên thực tế một quy trình kiểm toán diễn ra như thế nào, các bước công việc thực hiện kiểm toán ra sao, và cả quá trình lên báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán đã giúp em thực hiện bài báo cáo thực tập và báo cáo chuyên đề hoàn thành tốt kỳ thực tập của em. Báo cáo thực tập ngoài phần lời mở đầu và kết luận gồm 3 phần chính như sau: Phần I: khái quát về công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) Phần II: tổ chức công tác kiểm toán tại công ty tnhh dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán AASC Phần III: một số kiến nghị về tổ chức công tác kiểm toán tại công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán và các anh chị phòng kiểm toán 1 đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập tại công ty. Đồng thời em cũng chân thành cảm ơn cô giáo Th.s Tạ Thu Trang đã hướng dẫn em hoàn thành Báo cáo này. Lê Thị Thu Trang 2 Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán: Trước những năm 90 hoạt động kiểm toán ở Việt Nam chủ yếu là do nhà nước tiến hành thông qua công tác kiểm tra kế toán. Chỉ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đặc biệt là từ khi có Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã tạo nên nhu cầu về loại hình kiểm toán độc lập. Trước yêu cầu đó, hoạt động kiểm toán tại Việt Nam bắt đầu hình thành với sự ra đời của nhiều Công ty Kiểm toán Việt Nam. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán cũng ra đời trong giai đoạn này. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) được thành lập ngày 13 tháng 5 năm 1991 theo Quyết định số 164 TC/QĐ/TCCB của Bộ trưởng Bộ Tài chính với tên gọi ban đầu là Công ty Dịch vụ Kế toán (Accounting Service Company – ASC). Ngày 14 tháng 9 năm 1991, Công ty chính thức đi vào hoạt động. Tháng 3 năm 1992, Công ty thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 1993, các chi nhánh công ty tại Vũng Tàu, Đà Nẵng lần lượt ra đời. Khi mới ra đời, Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kế toán với vai trò giúp các doanh nghiệp lập và ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính. Sau này, nhận thức rõ sự cần thiết của kiểm toán độc lập tại Việt Nam, cũng như thấy được sự lớn mạnh về năng lực nghiệp vụ, ngày 14 tháng 9 năm 1993, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 639/TC/QĐ/TCCB, giao cho Công ty Dịch vụ Kế toán triển khai thêm dịch vụ kiểm toán và đổi tên Công Lê Thị Thu Trang 3 Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp ty thành “Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán” – AASC. Từ đó đến nay, Công ty không chỉ cung cấp dịch vụ kế toán mà còn cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn thuế, đào tạo và hỗ trợ tuyển dụng, công nghệ thông tin. Cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu đối với các dịch vụ tư vấn, kế toán, kiểm toán cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Để đáp ứng nhu cầu đó, AASC cũng không ngừng mở rộng. Tháng 3 năm 1995, chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh tách ra thành lập Công ty Tư vấn Tài chính và Kiểm toán Sài Gòn (AFC Sài Gòn). Cũng trong thời gian đó, chi nhánh AASC tại Đà Nẵng kết hợp với chi nhánh Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) tại Đà Nẵng thành lập Công ty Tư vấn và Kiểm toán (A&C). Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động của mình bằng việc thành lập thêm các chi nhánh và văn phòng đại diện ở một số tỉnh, thành phố. Ngày 14 tháng 4 năm 1995, chi nhánh AASC tại Thanh Hóa được thành lập và đi vào hoạt động. Và ngày 2 tháng 2 năm 1996, văn phòng đại diện của Công ty tại Hải Phòng được thành lập. Ngày 13 tháng 3 năm 1997, Công ty thành lập văn phòng đại diện ở Thành phố Hồ Chí Minh thay thế cho chi nhánh cũ đã tách ra. Tháng 5 năm 1998, văn phòng đại diện này được nâng cấp thành chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh lớn nhất của AASC. Cũng trong năm 1998, Công ty mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh. Năm 2003, văn phòng đại diện tại Hải Phòng được nâng cấp thành chi nhánh Hải Phòng. Từ ngày 31 tháng 12 năm 2004, chi nhánh tại Hải Phòng không tiếp tục hoạt động nữa. Hiện nay, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và 2 chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh trong đó chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh là chi nhánh lớn nhất. Lê Thị Thu Trang 4 Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp Tháng 4 năm 2005, AASC chính thức trở thành Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Tháng 7 năm 2005, AASC chính thức gia nhập Tổ chức Kế toán và Kiểm toán quốc tế INPACT và trở thành đại diện của INPACT quốc tế tại Việt Nam. Ngày 02/07/2007 Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán được chuyển đổi thành Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán. Do những thành tích đã đạt được và những đóng góp của AASC đối với ngành tài chính, kế toán và kiểm toán Việt Nam, AASC đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba (năm 2001) và Huân chương lao động Hạng Nhì (năm 2005). Hiện nay, AASC là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được phép tham gia kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán; được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các tổ chức tín dụng; là một trong 4 công ty kiểm toán Việt Nam cùng với 4 công ty kiểm toán quốc tế hoạt động tại Việt Nam được phép tham gia kiểm toán các dự án tài trợ bởi các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và các tổ chức khác. Đạt được những thành tựu đó là do AASC đã luôn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực lớn mạnh. Xem mục tiêu đào tạo và phát triển nhân viên là mục tiêu chiến lược và là sự đầu tư đúng hướng, Công ty đã thành lập Phòng đào tạo và hợp tác quốc tế với chức năng tổ chức đào tạo thường xuyên cho nhân viên. Đội ngũ nhân viên của Công ty được đào tạo một cách có hệ thống, thường xuyên được trang bị và tiếp cận với những kỹ năng và kiến thức mới nhất qua các chương trình đào tạo và bồi dưỡng chuyên ngành nhằm Lê Thị Thu Trang 5 Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp đáp ứng yêu cầu của công việc. Hàng năm, Công ty dành một khoản chi phí tương đối lớn cho công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân viên. Nhờ đó, đội ngũ nhân lực của AASC lớn mạnh không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Nếu tại thời điểm thành lập, Công ty chỉ có 8 cán bộ nhân viên, thì đến nay Công ty đã có hơn 300 cán bộ nhân viên, trong đó có 43 kiểm toán viên Nhà nước, 02 kiểm toán viên có chứng chỉ ACCA của Vương quốc Anh, 04 thẩm định viên về giá và nhiều cộng tác viên với 26 tiến sĩ, thạc sĩ và nhiều cộng tác viên là các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành về tài chính - kế toán kiểm toán. Qua 15 năm phát triển, với những nỗ lực không ngừng của lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán đã gặt hái được những thành tựu đáng tự hào, chiếm được lòng tin của khách hàng bằng việc cung cấp những dịch vụ chuyên môn đảm bảo chất lượng. Đồng thời, với cương vị là công ty đầu ngành, AASC đã có những đóng góp đáng kể trong việc cộng tác với các công ty và tổ chức nước ngoài nhằm phát triển sự nghiệp kiểm toán ở Việt Nam. AASC là Công ty kiểm toán độc lập đầu tiên và duy nhất của Việt Nam liên tục hai lần vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba. Ban Giám đốc Công ty được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. VĂN PHÒNG VÀ CÁC CHI NHÁNH CỦA AASC  Trụ sở chính Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: 84-4-8241990/1 Fax: 84-4-8253973 Email: aasc-ndd@hn.vnn.vn Lê Thị Thu Trang 6 Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp  Chi nhánh AASC tại TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: Số 63 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1- TP HCM ĐT: 84-8- 5265796/7 Fax: 84-8- 8435590  Văn phòng đại diện AASC tại Quảng Ninh Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải- TP Hạ Long- Quảng Ninh ĐT: 84-033-627571 Fax: 84-033-627572 Mạng lưới INPACT  INPACT Quốc tế Địa chỉ: Audrey House- 16/20 Ely Place- London- EC1N 6SN- Anh ĐT: +44 20 7404 7604 Fax: +44 20 7831 5233 Email : inpact@inpactint.com  INPACT Châu Mỹ Địa chỉ: PO Box 495- Frederick- MD 21705-0495- Hoa Kỳ ĐT: +1 301 694 8580 Fax: +1 301 694 5804 Email : inpact@inpactam.com  INPACT Châu Á- Thái Bình Dương Địa chỉ: Rooms A&B- 12/F., Seabright Plaza- 9-23 Shell Street, Hong Kong ĐT: 44 20 7404 7604 Fax: 44 20 7831 5233 Email : inpact@inpactap.com Lê Thị Thu Trang 7 Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. 1.2.1 Đặc điểm trong cung cấp dịch vụ. Mục tiêu hoạt động Mục tiêu hoạt động của Công ty là độc lập, trung thực, minh bạch nhằm cung cấp các dịch vụ chuyên ngành tốt nhất, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cao nhất cho khách hàng trong công tác quản lý kinh tế tài chính và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hơn thế nữa với kinh nghiệm thực tiễn về chuyên ngành, gần gũi với khách hàng, tận tình, thông thạo nghiệp vụ và hiểu biết kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam, chúng tôi nắm bắt nhanh và rõ các yêu cầu trong quản lý, sản xuất kinh doanh, các khó khăn mà khách hàng sẽ gặp phải và trợ giúp khách hàng giải quyết tốt các vấn đề đó mà ít có một tổ chức dịch vụ chuyên ngành nào có thể thực hiện được. Phương châm: Luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong mọi lĩnh vực và phương châm dịch vụ của chúng tôi là: Độc lập, Hiệu quả, và Bảo mật tuân theo các qui định của Nhà nước Việt Nam, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhật tại Việt Nam và tiêu chí hàng đầu là sự hài lòng của khách hàng. Lê Thị Thu Trang 8 Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp Mô hình các dịch vụ của công ty: ( sơ đồ 1) Kiểm toán Dịch vụ kế toán Xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa DN DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH Tư vấn tài chính, thuế Thẩm định giá Lê Thị Thu Trang 9 Đào tạo, hỗ trợ tuyển dụng, Dịch vụ khác Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp a. Dịch vụ kiểm toán Bao gồm: Kiểm toán báo cáo tài chính: Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp là một trong những yếu tố cơ bản làm nên thương hiệu AASC và là một trong những thế mạnh của chúng tôi. Hoạt động này đã có sự phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, trong lĩnh vực kiểm toán Báo cáo tài chính, AASC đã có hơn 200 chuyên gia với kinh nghiệm chuyên sâu về tài chính, kế toán, kiểm toán, tín dụng, thuế... Hàng năm, đội ngũ này đã thực hiện kiểm toán rất nhiều hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp, các dự án tài trợ, vay vốn của các tổ chức quốc tế. Trong đó có nhiều doanh nghiệp Nhà nước hầu hết là các các Tập đoàn kinh tế lớn, các Tổng Công ty 91, Tổng Công ty 90; Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các Ngân hàng thương mại, các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp khác trong phạm vi cả nước. Qua hoạt động kiểm toán, Công ty đã giúp các doanh nghiệp khắc phục những điểm còn tồn tại, hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp.  Kiểm toán Báo cáo Quyết toán vốn đầu tư Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư XDCB, từ năm 1993, AASC đã tuyển chọn và đào tạo được đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm bản lĩnh vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, trong đó có trên 30 kiến trúc sư, kỹ sư Xây dựng, kỹ sư Giao thông.... Lê Thị Thu Trang 10 Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp Hàng năm, Công ty chúng tôi đã thực hiện và hoàn thành rất nhiều các hợp đồng kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, trong đó có nhiều công trình có tính trọng điểm, phức tạp như Công trình đường dây tải điện 500 KW Bắc Nam, Công trình Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, Công trình thủy lợi Dầu Tiếng, Công trình Nhà máy Thuỷ Điện Trị An, Công trình Nhà máy Thuỷ điện Sông Hinh, Công trình Apatit Lào Cai, ... Nhiều công trình đặc biệt quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính như Công trình phòng họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành TW Đảng, Công trình của Chính phủ 37 Hùng Vương, Số 5 Lê Duẩn, trung tâm Hội nghị Quốc gia, Dự án nâng cấp điện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công trình Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, Công trình Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng… Hoạt động kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư của AASC đã góp phần giúp các chủ đầu tư loại bỏ được các chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước và cho chủ đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Đặc biệt, chúng tôi đã góp phần thúc đẩy công tác quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB được kịp thời, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư Dự án hoàn thành đã được kiểm toán bởi công ty chúng tôi đều được văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, các Bộ, Ngành, các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền ghi nhận phê duyệt và đánh giá chất lượng tốt. b.Dịch vụ kế toán. AASC được hình thành và phát triển từ khởi đầu là một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán. Dịch vụ kế toán của AASC đã được Bộ Tài chính và đông đảo khách hàng tín nhiệm và đánh giá cao. Đây cũng là một Lê Thị Thu Trang 11 Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp trong các lĩnh vực mà AASC có các nguồn lực đông đảo và nhiều kinh nghiệm. AASC đã cung cấp cho các khách hàng nhiều loại dịch vụ kế toán bao gồm: - Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập, xây dựng hệ thống thông tin kinh tế nội bộ phục vụ công tác quản trị - kinh doanh; - Rà soát, phân tích, cải tổ, hợp lý hoá bộ máy kế toán - tài chính đã có sẵn; - Tư vấn giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các qui định về việc lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở và ghi sổ kế toán, soát xét, điều chỉnh số liệu kế toán và khoá sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư... theo qui định. Đặc biệt AASC đã cùng cán bộ của Tổng Cục thuế và các Cục thuế ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải phòng, Nam Định, Hưng Yên... giúp đỡ và hướng dẫn hàng vạn doanh nghiệp tư nhân, các hộ kinh doanh tư nhân mở và ghi chép sổ kế toán theo quy định của Nhà nước. Thông qua hoạt động này, AASC đã hỗ trợ cơ quan thuế, cơ quan tài chính nắm bắt được tình hình hoạt động của các hộ kinh doanh từ đó có cơ sở để điều chỉnh mức thu và có căn cứ nghiên cứu chính sách thuế đối với khu vực kinh tế này. c.Dịch vụ tư vấn tài chính, thuế. Với kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, AASC đã thực hiện đa dạng nhiều loại hình dịch vụ tư vấn được khách hàng đánh giá cao như: - Tư vấn lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp; tư vấn lập báo cáo dự án; tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư; tư vấn xây dựng, lựa chọn mô hình kế toán doanh nghiệp; tư vấn lựa chọn hình thức kế toán; tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp; tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký kế toán, tư Lê Thị Thu Trang 12 Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp vấn xây dựng qui chế tài chính, thuế; tư vấn tính và lập bảng kê khai thuế; tư vấn lựa chọn phương án đầu tư; tư vấn thẩm định giá trị tài sản; tư vấn về cổ phần hoá doanh nghiệp; tư vấn soạn thảo hồ sơ mời thầu; tư vấn chấm và lựa chọn hồ sơ dự thầu, tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp. - AASC đã khảo sát, nghiên cứu đưa ra các ý kiến tư vấn hoặc trực tiếp xây dựng giúp các doanh nghiệp sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý, soạn thảo và hướng dẫn thực hiện các qui định về quản trị kinh doanh, phân cấp quản lý, phân cấp tài chính, thực hiện cơ chế khoán phù hợp với từng loại hình hoạt động của các doanh nghiệp. d.Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hoá. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà Nước về việc chuyển đổi hình thức sở hữu các doanh nghiệp Nhà Nước sang công ty cổ phần, từ năm 2003 đến nay AASC đã có những bước phát triển vượt bậc trong hoạt động cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hoá. AASC đã cung cấp dịch vụ cho phần lớn các doanh nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương), Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải,... các thành viên của Tổng Công ty Lương thực Miền nam, Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Vinaconex, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Hàng Hải, TCT Hàng Không, TCT Lắp Máy Việt Nam, TCT Xi Măng Việt Nam, TCT Thủy tinh và gốm XD, TCT Dâu tằm tơ... UBND thành phố Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tiền Giang, Cà Mau... và được đông đảo khách hàng trên khắp cả nước tín nhiệm. Sau khi tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp, hầu hết các đơn vị đã tín nhiệm và yêu cầu AASC cung cấp thêm các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá, Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp giai Lê Thị Thu Trang 13 Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp đoạn 2 để phục vụ bàn giao giữa doanh nghiệp Nhà nước và công ty cổ phần, Kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty cổ phần sau khi đã chuyển đổi. Trong những năm tới, theo yêu cầu của hội nhập và phát triển, AASC sẽ không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp tốt nhất và tư vấn những phương pháp tối ưu nhất giúp khách hàng thực hiện thành công mục tiêu cổ phần hóa của mình. e. Dịch vụ đào tạo, hỗ trợ tuyển dụng AASC đã trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc hợp tác với các trường đại học, các ngành, các địa phương ở trong nước và các tổ chức quốc tế, mở các khoá bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao kiến thức về quản trị kinh doanh, về tài chính kế toán và kiểm toán, về phân tích đầu tư, chứng khoán, về thuế và bảo hiểm... cho hàng trăm kế toán viên, kế toán trưởng và các kiểm toán viên nội bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán, kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp. AASC đã trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức trong lĩnh vực tuyển dụng nhân viên chuyên ngành tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán đáp ứng được yêu cầu công việc chuyên môn được khách hàng đánh giá cao về mặt chất lượng cán bộ. g. Hướng dẫn, cung cấp các thông tin về pháp luật, quản lý kinh tế tài chính kế toán và kiểm toán. AASC đã thực hiện chỉ dẫn, giải thích và cung cấp các văn bản pháp quy về chủ trương, chế độ và các qui định về quản lý kinh tế tài chính kế toán, kiểm toán.... nhằm giúp cho các doanh nghiệp hiểu và áp dụng đúng chế độ, thể lệ tài chính, kế toán phù hợp với hoạt động của mình. AASC luôn duy trì mối quan hệ thường xuyên với khách hàng, thông báo và cung cấp các văn Lê Thị Thu Trang 14 Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp bản về tài chính, kế toán, pháp luật mới nhất, phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và sẵn sàng giải đáp thoả đáng những thắc mắc từ phía khách hàng AASC đã soạn thảo và ban hành Quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý nội bộ cho nhiều doanh nghiệp góp phần thiết thực giúp doanh nghiệp có cơ sở để thực hiện đúng các quy định về tài chính và kế toán 1.2.2 Đặc điểm chung về thị trường và khách hàng của AASC. Mục tiêu hoạt động của AASC là nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán tốt nhất, cung cấp những thông tin với độ tin cậy cao nhất cho công tác quản lý tài chính và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, để thu được hiệu quả kinh tế cao nhất cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Hơn thế nữa, với kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán, với sự tận tình, gần gũi với khách hàng, thông thạo nghiệp vụ và hiểu biết kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam, AASC hiểu rõ các yêu cầu, khó khăn có thể gặp phải trong các hoạt động chuyên môn, nhờ đó sẽ hỗ trợ khách hàng giải quyết tốt các vấn đề mà ít có một tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán nào có thể thực hiện được. AASC luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ của mình trong mọi lĩnh vực. Các KTV của AASC luôn tuân thủ phương châm hoạt động của mình, đó là: “độc lập, trung thực, khách quan và bảo mật, tuân thủ các qui định của Nhà nước Việt Nam cũng như các chuẩn mực kiểm toán, kế toán, kiểm toán quốc tế được chấp nhận chung”. AASC cũng luôn nhận thức được lợi ích hợp pháp của khách hàng và cố gắng giúp khách hàng thực hiện và bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. Hiện nay, có nhiều công ty kiểm toán đang hoạt động ở Việt Nam, trong đó có cả các công ty kiểm toán nước ngoài danh tiếng. Song, AASC được Lê Thị Thu Trang 15 Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp đánh giá là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu ở Việt Nam. Các đối thủ cạnh tranh chính của AASC là KPMG, Ernst & Young, Price Waterhouse & Coopers, Deloitte Viet Nam… Với chiến lược tiếp cận và nắm bắt nhanh chóng nhu cầu của khách hàng, tư vấn và cung cấp tài liệu miễn phí, chủ động liên hệ xây dựng quan hệ với khách hàng, quy mô hoạt động của Công ty ngày càng được mở rộng, khách hàng của Công ty ngày càng đông đảo. Trải qua hơn 15 năm hoạt động, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán đã có khoảng 1500 khách hàng trong đó có khoảng 500 khách hàng thường xuyên trong nhiều lĩnh vực trên khắp cả nước. Các khách hàng tín nhiệm cao của AASC bao gồm: 1. Ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ tài chính; 2. Năng lượng, dầu khí; 3. Viễn thông, điện lực; 4. Công nghiệp, nông nghiệp; 5. Giao thông, thủy lợi; 6. Hàng không, hàng hải; 7. Khách sạn, du lịch, thương mại; 8. Than, thép, xi măng… Lĩnh vực lợi thế của AASC là kiểm toán xây dựng cơ bản. Doanh thu từ kiểm toán xây dựng cơ bản luôn chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng doanh thu hàng năm của AASC. Đồng thời, so với các công ty kiểm toán khác, AASC thực hiện nhiều hợp đồng kiểm toán xây dựng cơ bản hơn cả. Ngoài ra, với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty, AASC còn được phép kiểm toán các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các dự án tài trợ bởi các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và các tổ chức khác. Công ty có một số khách hàng lớn và thường xuyên như: Công ty xi măng Nghi Sơn, Công ty liên doanh Vietsopetro, Công ty liên doanh VINAPIPE, Tổng công ty bưu điện, Tổng công ty xi măng Việt Nam, Công ty xây lắp điện I, Công ty cổ phần thiết bị bưu điện, Viettel, và một vài Ngân Hàng… Lê Thị Thu Trang 16 Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp Sự am hiểu sâu sắc và bề dày kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế giúp AASC phục vụ với chất lượng tốt nhất bất kỳ dịch vụ chuyên ngành nào mà khách hàng yêu cầu. Sau đây là danh sách các khách hàng chọn lọc của công ty:  Các Doanh nghiệp lớn của Việt Nam: gồm các Tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty, các doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty. - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Các Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Các Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Bảo hiểm Việt Nam - Các Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam - Các Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Các Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Kinh tế VINASHIN - Các Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khi Quốc gia Việt Nam - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Tổng công ty Hoá chất Việt Nam - Tổng công ty Thép Việt Nam - Tổng công ty Lương thực miền Nam - Các Doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam - Các Doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Các Doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - Tổng Công ty Viễn thông Quân đội - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam. Lê Thị Thu Trang 17 Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp - Tổng Công ty CP Bảo Minh - Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và thủy lợi - Tổng công ty Dược Việt Nam - Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam - Tổng công ty Mía đường - Tổng công ty Rượu bia nước giải khát - Các Doanh nghiệp thuộc Tổng công ty XNK Xây dựng Vinaconex - Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam - Tổng công ty Vàng bạc đá quí Việt Nam - Tổng công ty Thuỷ tinh và gốm xây dựng - Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam - Tổng công ty 15 - Bộ Quốc Phòng - Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (HUD) và các doanh nghiệ khác......  Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Công ty Xi măng Nghi Sơn. - Công ty Liên doanh Emas Kiara Việt Nam - Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam - Công ty CP Đầu tư Tài chính Findex - Công ty TNHH Nissin Việt Nam - Công ty TNHH Công nghiệp Aalborg - Công ty CP Meinfa - Công ty TNHH Midway Mentals Việt Nam - Công ty TNHH Fujitec Việt Nam - Công ty Liên doanh địa ốc Việt - Hàn. - Công ty Cáp VINADAESUNG. - Công ty Thép ống Vinapipe. Lê Thị Thu Trang 18 Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp - Công ty Đèn hình Orion – Hanel - Công ty liên doanh đá vôi Yên Bái Banpu. - Công ty Thuỷ tinh BOHEMIA - Công ty TNHH Meicorp Việt Nam. - Công ty TNHH Ohara Plastic Việt Nam - Công ty liên doanh khách sạn Hạ Long Dream. - Công ty liên doanh khu chế xuất Hải Phòng 96. - Công ty Bê tông Thăng Long - Mê Kông. - Công ty Vinaconex-Taisei. - Công ty Liên doanh Honda Kwaitexco - Công ty Thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị Bourbon Thăng Long EBT - Công ty TNHH Shin Yong Chemical Việt Nam. - Công ty Đông Tài Việt Nam - Công ty liên doanh Việt Nam Đan Mạch Vidagis - Công ty Haneko - Gold Dino. - Công ty sản xuất bê tông Ngôi sao Việt Nam. - Công ty TNHH Masuoka Việt Nam. - Công ty TNHH xây dựng SeogWoo Việt Nam - Công ty Luks Xi măng Thừa Thiên Huế. - Công ty liên doanh thiết bị tổng đài VKX. - Công ty Bason Fiflex. - Công ty Liên doanh Hà Nội Lakeview Sport. - Công ty Belaz Asia Pacific Vietnam. - Công ty điện tử y tế kỹ thuật cao AMEC. - Công ty Sản xuất bơm tiêm sử dụng một lần. - Công ty TNHH Office Xpress - Công ty TASCO Việt Nam Lê Thị Thu Trang 19 Lớp: Kiểm toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp - Công ty Taewang Việt Nam .......  Các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ - Dự án Hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (EU) - Dự án phát triển ngành lâm nghiệp - Dự án Nâng cấp đô thị Nam Định - Dự án Nâng cấp đô thị Hải Phòng - Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Kiến An-TP. Hải Phòng - Dự án Cấp nước thí điểm thị trấn Minh Đức - Dự án Giới thiệu Chuẩn mực quốc tế về Kế toán công tại Việt Nam - Dự án Tăng cường năng lực phòng chống SARS và các bệnh mới nổi - Dự án Kế hoạch quốc gia của Việt Nam loại trừ hoàn toàn tiêu thụ CFC và Halon - Dự án Chương trình cơ sở hạ tầng và đời sống cho các xã nghèo - Dự án Cải thiện Công tác Quản lý Tài chính và Chi tiêu - Bộ Y tế - Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên (ADB) - Dự án quản lý theo kết quả trong quản lý giáo dục tại Việt Nam - Dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung (Ngân hàng Phát triển châu Á ADB và Quỹ phát triển Pháp AFD tài trợ) - Dự án Phát triển Du lịch Mêkông – Phần của Việt Nam (Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tài trợ) - Dự án Tăng cường năng lực của Hội điều dưỡng Việt Nam (Hội điều dưỡng Canada tài trợ) - Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề (Do ADB, AFD, NDF, JICA tài trợ) - Dự án Biên soạn tài liệu giảng dạy về vệ sinh chi phí thấp và bền vững (Ủy ban Châu âu EC tài trợ) - Dự án Nghiên cứu tỷ lệ mắc viêm gan B và C (Trauma Care Foundation tài trợ) - Dự án Hỗ trợ nạn nhân bom mìn tại tỉnh Quảng Trị -Giai đoạn II (Trauma Lê Thị Thu Trang 20 Lớp: Kiểm toán 47B
- Xem thêm -