Tài liệu Hình thức thâm nhập thị trường quốc tế

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

GVHD: NCS Nguyễn Thanh Trung SVTH : Nhóm 2_QTKD Đêm2_K22 1 DANH SÁCH NHÓM 2 ______________________________________________________________ 1. Trần Nhật Ánh 2. Trần Duy Hiến 3. Nguyễn Thị Bích Liên 4. Ngô Thị Huỳnh Nga 5. Đỗ Ngọc Hiền Phi 6. Nguyễn Anh Thư 7. Nguyễn Anh Tuấn 2 NỘI DUNG I. CĂN CỨ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG II. CÁC HÌNH THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ III. THỰC TẾ ÁP DỤNG 3 Khi doanh nghiệp đã quyết định thâm nhập vào một thị trường cần phải lựa chọn thời điểm, hình thức và quy mô thâm nhập hợp lý 4 Căn cứ để thâm nhập thị trường Các đối thủ tiềm năng Khách hàng Nhà cung cấp Đối thủ hiện tại Các sản phầm, dịch vụ thay thế 5 Xuất khẩu Đầu tư tực tiếp CÁC HÌNH THỨC XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ Thiết lập liên minh chiến lược Chuyển nhượng thương hiệu Liên doanh 6 1. XUẤT KHẨU Xuất khẩu là hoạt động đưa các hàng hóa và dịch vụ từ quốc gia này sang quốc gia khác. 7 1. XUẤT KHẨU Xuất khẩu trực tiếp • Đại diện bán hàng • Đại lý phân phối Xuất khẩu gián tiếp • Đại lý • Công ty quản lý xuất khẩu • Công ty kinh doanh xuất khẩu • Đại lý vận tải 8 1. XUẤT KHẨU 9 2. CHUYỂN NHƯỢNG THƯƠNG HIỆU Nhượng quyền thương hiệu là cách thức mà một doanh nghiệp cho phép một doanh nghiệp khác nào đó được sử dụng tài sản vô hình của mình như quy trình sản xuất, thương hiệu, sáng chế, bí mật kinh doanh… để thu về khoản phí sử dụng những tài sản vô hình đó 10 2. CHUYỂN NHƯỢNG THƯƠNG HIỆU FRANCHISING LICENSING 11 2. CHUYỂN NHƯỢNG THƯƠNG HIỆU 12 3. LIÊN DOANH Doanh nghiệp liên doanh do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại nước sở tại trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ các nước 13 3. LIÊN DOANH Liên doanh hội nhập phía trước Liên doanh hội nhập phía sau Liên doanh mua lại Liên doanh đa giai đoạn 14 4. THIẾT LẬP LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC Mối quan hệ từ hai pháp nhân trở lên (nhưng không thành lập ra thêm một pháp nhân riêng biệt) để đạt được những mục tiêu của mỗi bên được gọi là liên minh chiến lược 15 4. THIẾT LẬP LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC Hợp tác phi chính thức Hợp tác theo hợp đồng Mua cổ phần 16 5. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP Đầu tư trực tiếp là hình thức sở hữu trực tiếp đối với nhà xưởng máy móc thiết bị đầu tư tại một nước nào đó. 17 18
- Xem thêm -