Tài liệu Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn

  • Số trang: 209 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài: HỆ THỐNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Sinh viên thực hiện NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG MSSV:1107916 LỚP: HTTT2 K36 TRẦN MỸ XUYÊN MSSV:1107958 LỚP: HTTT2 K36 Cán bộ hướng dẫn ThS.GVC.PHAN TẤN TÀI MSCB: 1070 Cần Thơ, Tháng 5/2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài: HỆ THỐNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Sinh viên thực hiện NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG MSSV:1107916 LỚP: HTTT2 K36 TRẦN MỸ XUYÊN MSSV:1107958 LỚP: HTTT2 K36 Cán bộ hướng dẫn ThS.GVC.PHAN TẤN TÀI MSCB: 1070 Hội đồng phản biện ThS.GVC.PHAN TẤN TÀI TS.NGUYỄN THÁI NGHE ThS.NGUYỄN THANH HẢI Cần Thơ, Tháng 5/2014 Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……….…………………………………………………………..………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………..………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………….………………………..………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………….………………………..………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……….…………………………………………………………..………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………..………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………….………………………..………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………….………………………..………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời qian được học tập và rèn luyện dưới giảng đường Đại học, em đã được quý thầy cô truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Đến hôm nay, em đã hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp của mình. Tuy thời gian làm đề tài không nhiều nhưng giúp em hệ thống lại và hiểu rõ hơn những kiến thức đã được học. Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của bạn bè, sự động viên của gia đình và đặc biệt là sự chỉ dẫn tận tình của quý thầy cô Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông, trường Đại học Cần Thơ. Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS.GVC.Phan Tấn Tài - giảng viên Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông, Bộ môn Hệ Thống Thông Tin, Trường Đại học Cần Thơ, thầy đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành tốt bài luận văn này. Em xin gửi lời cảm ơn tới hội đồng phản biện là TS.Nguyễn Thái Nghe, ThS.Nguyễn Thanh Hải đã nhận lời phản biện cũng như đóng góp ý kiến cho đề tài của em và cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông, Trường Đại học Cần Thơ đã truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập tại trường. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến những người thân, bạn bè đã luôn ủng hộ, giúp đỡ trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện luận văn. Mặc dù đã rất cố gắng để hoàn thành bài luận văn này nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Vì vậy, em mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và các bạn để cho luận văn này hoàn thiện hơn. Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe và công tác tốt. Cần Thơ, Ngày 5 tháng 1 năm 2014 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trần Mỹ Xuyên Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN..................................................................................... - 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ ........................................................................................................... - 1 - 1.2 LỊCH SỬ VẤN ĐỀ.................................................................................................... - 2 - 1.3 MỤC TIÊU ............................................................................................................... - 2 - 1.4 PHẠM VI ĐỀ TÀI ..................................................................................................... - 3 - 1.4.1 Về triển khai ứng dụng ..................................................................................... - 3 - 1.4.2 Về chức năng ................................................................................................... - 3 - 1.4.3 Kết quả mong đợi ............................................................................................. - 4 - 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ................................................................................. - 5 - 1.5.1 Phương pháp khảo sát ..................................................................................... - 5 - 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu tài liệu...................................................................... - 5 - 1.5.3 Phương pháp thực nghiệm ............................................................................... - 5 - 1.6 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ......................................................................................... - 6 - CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ......................................................................... - 7 2.1 CÁC KHÁI NIỆM ...................................................................................................... - 7 - 2.2 NGÔN NGỮ SQL .................................................................................................... - 8 - 2.3 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HTML ........................................................................... - 11 - 2.4 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP............................................................................... - 12 - 2.5 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVASCRIPT ................................................................ - 13 - 2.6 NGÔN NGỮ CSS .................................................................................................. - 15 - 2.7 NGÔN NGỮ XML .................................................................................................. - 16 - CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN .......................................- 18 3.1 MÔ TẢ HỆ THỐNG ............................................................................................... - 18 - 3.2 THIẾT KẾ MÔ HÌNH .............................................................................................. - 24 - 3.2.1 Mô hình dữ liệu mức quan niệm (CDM) .......................................................... - 24 - 3.2.2 Mô hình dữ liệu mức logic (LDM).................................................................... - 25 - 3.2.3 Mô hình dữ liệu vật lý – Cấu trúc các bảng (PDM).......................................... - 30 - 3.2.4 Lưu đồ dòng dữ liệu (DFD) ............................................................................. - 31 - 3.3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ............................................................. - 33 - 3.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH .............................................................................. - 41 - 3.4.1 Trang chủ dành cho người dân....................................................................... - 41 - 3.4.2 Trang chủ dành cho hội viên:.......................................................................... - 48 - 3.4.3 Trang chủ dành cho người viết bài (nhà khoa học): ........................................ - 50 - 3.4.4 Trang chủ dành cho admin (người quản trị hệ thống) ..................................... - 51 - GVHD: ThS.GVC. Phan Tấn Tài SVTH:Trần Mỹ Xuyên SVTH:Nguyễn Thị Hồng Nhung -iv- Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn 3.4.5 Trang chủ dành cho chi hội trưởng: ................................................................ - 53 - 3.4.6 Trang chủ dành cho ban viên tập.................................................................... - 61 - 3.4.7 Trang chủ dành cho quản lý dữ liệu................................................................ - 69 - 3.4.8 Trang chủ dành cho quản lý ........................................................................... - 69 - CHƯƠNG 4: 4.1 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .....................................- 70 - KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC........................................................................................... - 70 - 4.1.1 Lý thuyết ......................................................................................................... - 70 - 4.1.2 Chương trình .................................................................................................. - 70 - 4.1.3 Khả năng ứng dụng ........................................................................................ - 71 - 4.2 HẠN CHẾ VÀ KHÓ KHĂN ..................................................................................... - 71 - 4.2.1 Hạn chế .......................................................................................................... - 71 - 4.2.2 Khó khăn ........................................................................................................ - 71 - 4.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN .......................................................................................... - 71 - TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................- 72 PHỤ LỤC 1: BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC .................................................- 73 PHỤ LỤC 2: MÔ HÌNH DỮ LIỆU VẬT LÝ – CẤUTRÚC BẢNG (PDM) .........- 74 PHỤ LỤC 3: MÔ HÌNH DÒNG DỮ LIỆU DFD ...................................................- 92 PHỤ LỤC 4: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ...............................................................- 106 PHỤ LỤC 5: BIỂU MẪU ......................................................................................- 197 - GVHD: ThS.GVC. Phan Tấn Tài SVTH:Trần Mỹ Xuyên SVTH:Nguyễn Thị Hồng Nhung -v- Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT AJAX Asynchronous JavaScript And XML CDM Conceptual Data Model CSS DFD Cascading Style Sheet Data Flow Diagram DOM Doccument Object Model GIS Geographic Information Systems HTML HyperText Markup Language HTTP HyperText Transport Protocol LDM Logical Data Model PDM Physical Data Model PHP PHP Hypertext Preprocessor URL Uniform Resource Locator W3C World Wide Web Consortium WWW World wide web XHTML Extensible HyperText Markup Language XML Extensible Markup Language GVHD: ThS.GVC. Phan Tấn Tài SVTH:Trần Mỹ Xuyên SVTH:Nguyễn Thị Hồng Nhung -vi- Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn DANH MỤC HÌNH Hình 1 Mô hình trao đổi thông tin ..............................................................................- 22 Hình 2 Mô hình chia sẻ tài nguyên.............................................................................- 23 Hình 3 Giao diện trang chủ dành cho người dân ........................................................- 41 Hình 4 Giao diện các tin tức sự kiện được xuất bản ...................................................- 42 Hình 5 Giao diện của một tin tức sự kiện ...................................................................- 43 Hình 6 Giao diện xem ngân hàng câu hỏi...................................................................- 44 Hình 7 Giao diện xem đáp án cụ thể ..........................................................................- 44 Hình 8 Giao diện tạo câu hỏi .....................................................................................- 45 Hình 9 Giao diện xem văn bản biểu mẫu ...................................................................- 45 Hình 10 Giao diện xem văn bản biểu mẫu cụ thể .......................................................- 46 Hình 11 Giao diện menu chủ đề chuyên mục .............................................................- 46 Hình 12 Giao diện các bài viết được xuất bản ............................................................- 46 Hình 13 Giao diện bài viết cụ thể ...............................................................................- 47 Hình 14 Giao diện bình luận ......................................................................................- 48 Hình 15 Form gửi bình luận của thành viên ...............................................................- 48 Hình 16 Giao diện chức năng thêm bài đăng diễn đàn................................................- 49 Hình 17 Giao diện cập nhật bài đăng cá nhân ............................................................- 49 Hình 18 Giao diện sửa bài đăng .................................................................................- 50 Hình 19 Giao diện dành cho admin ............................................................................- 51 Hình 20 Giao diện chức năng tạo tài khoản................................................................- 52 Hình 21 Giao diện chức năng cập nhật tài khoản .......................................................- 52 Hình 22 Giao diện in thông tin tài khoản ...................................................................- 53 Hình 23 Giao diện trang chủ của chi hội trưởng .........................................................- 53 Hình 24 Giao diện thêm chi tiết trồng trọt ..................................................................- 54 Hình 25 Giao diện cập nhật chi tiết trồng trọt ............................................................- 54 Hình 26 Giao diện in danh sách chi tiết trồng trọt ......................................................- 55 Hình 27 Giao diện cập nhật chi tiết thu hoạch cây trồng ............................................- 55 Hình 28 Giao diện in danh sách chi tiết thu hoạch cây trồng ......................................- 56 Hình 29 Giao diện cập nhật hội viên ..........................................................................- 56 Hình 30 Giao diện in danh sách hội viên....................................................................- 56 GVHD: ThS.GVC. Phan Tấn Tài SVTH:Trần Mỹ Xuyên SVTH:Nguyễn Thị Hồng Nhung -vii- Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn Hình 31 Giao diện thống kê diện tích trồng trọt .........................................................- 57 Hình 32 Tiêu chí thống kê diện tích trồng trọt theo ngày ...........................................- 57 Hình 33 Biểu đồ thống kê diện tích trồng trọt ............................................................- 57 Hình 34 Các tiêu chí thống kê trồng trọt theo cây trồng .............................................- 58 Hình 35 Tiêu chí thống kê diện tích trồng trọt theo cây trồng ....................................- 58 Hình 36 Biểu đồ thống kê diện tích trồng trọt theo cây trồng .....................................- 58 Hình 37 Giao diện thống kê cơ cấu diện tích sản xuất ................................................- 58 Hình 38 Biểu đồ cơ cấu diện tích sản xuất nông nghiệp .............................................- 59 Hình 39 Các tiêu chí thống kê sản lượng cây trồng theo thời gian ..............................- 59 Hình 40 Tiêu chí thống kê sản lượng theo ngày .........................................................- 59 Hình 41 Biều đồ thống kê sản lượng trồng trọt ..........................................................- 60 Hình 42 Giao diện trang chủ của ban biên tập ............................................................- 61 Hình 43 Giao diện duyệt tin tức .................................................................................- 61 Hình 44 Giao diện thêm tin tức ..................................................................................- 62 Hình 45 Bảng danh sách tin tức cần cập nhật .............................................................- 63 Hình 46 Form cập nhật tin tức ...................................................................................- 63 Hình 47 Giao diện duyệt bài viết ...............................................................................- 64 Hình 48 Giao diện gửi phản hồi .................................................................................- 65 Hình 49 Giao diện cập nhật người viết bài .................................................................- 65 Hình 50 Giao diện cập nhật văn bản biểu mẫu ...........................................................- 66 Hình 51Giao diện trả lời câu hỏi ................................................................................- 66 Hình 52 Cửa sổ trả lời câu hỏi ...................................................................................- 67 Hình 53 Giao diện thống kê bài viết theo bài .............................................................- 67 Hình 54 Biểu đồ thống kê bài viết theo bài ................................................................- 68 Hình 55 Giao diện thống kê bài viết theo thời gian ....................................................- 68 Hình 56 Biểu đồ thống kê bài viết theo thời gian .......................................................- 68 Hình 57 Giao diện trang chủ của cán bộ quản lý dữ liệu ............................................- 69 Hình 58 Giao diện trang chủ của cán bộ quản lý ........................................................- 69 - GVHD: ThS.GVC. Phan Tấn Tài SVTH:Trần Mỹ Xuyên SVTH:Nguyễn Thị Hồng Nhung -viii- Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn TÓM TẮT Bước vào thời kì kinh tế hội nhập dẫn đến thị trường không ngừng biến động và những cạnh tranh gay gắt về chất lượng cũng như giá thành của sản phẩm nông nghiệp, cùng với sự biến đổi bất thường của khí hậu và dịch bệnh, do đó việc nắm bắt kịp thời và chính xác thông tin hỗ trợ hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nông thôn là một nhu cầu cần thiết đối với nông dân. Hiện nay, các thông tin chỉ đạo, kiến thức nông nghiệp, tin tức - sự kiện đến với nông dân bị động và chưa được xác thực dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng về kinh tế. Dưới sự chỉ đạo của chính phủ về chương trình xây dựng nông thôn mới nên công tác thu thập, lưu trữ dữ liệu nông nghiệp phát triển nông thôn được tổ chức, quản lý có hệ thống chặc chẽ. Tuy nhiên, công tác trên chủ yếu thực hiện trên giấy tờ nên chưa đáp ứng được kết quả như ý muốn về công tác quản lý cũng như phổ biến thông tin. Từ đó cho thấy, việc xây dựng hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn là hết sức cần thiết nhằm tăng cường trao đổi thông tin của “4 nhà”: nhà Nước nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất địa phương và đưa ra chỉ đạo đúng đắn và kịp thời, nhà khoa học cung cấp thông tin khoa học kỹ thuật trực tiếp đến nông dân, nhà kinh doanh và nhà nông tiếp xúc không phải qua trung gian góp phần làm tăng thu nhập cũng như nâng cao đời sống của người nông dân. Từ đó, tạo nên nền tảng vững chắc để phát triển nền nông nhiệp nông thôn về lâu dài và tăng sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam đối với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới . Từ khoá: nông thôn mới, hỗ trợ nông nghiệp, khuyến nông, hệ thống. GVHD: ThS.GVC. Phan Tấn Tài SVTH:Trần Mỹ Xuyên SVTH:Nguyễn Thị Hồng Nhung -ix- Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn ABSTRACT Economic integration is cause markets fluctuate constantly, phenomenon of climate plant diseases changes extremely , thus capturing promptly and exactly information to support agricultural activities in rural areas is very necessary for farmers. Nowaday, guidance information, agricultural knowledge, news – events are passive getting and reliable information lead to serious consequences. The direction of building new countryside and science programs so collection, data agricultural rural development storage organization, management system closely. However, these works are manual done mainly so the expected outcomes of the management and distribution can be responded. Therefore, building system support of agricultural and rural development is very necessary to exchange of information of “4 house”: government capture promptly about production situation of land and give direction promptly, timely; sciences can support directly information of science and technology to farmer; business and farmer also do not a business by the broker which make increase income for farmer as raising farmer’s lives. They create stabilized base to developing agricultural activities in rural areas and increase strength competition of Viet Nam in agricultural with another country in Asian as in the world. Keys: new rural, support of agricultural, agricultural extension, system. GVHD: ThS.GVC. Phan Tấn Tài SVTH:Trần Mỹ Xuyên SVTH:Nguyễn Thị Hồng Nhung -x- Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đã và đang bước vào nền kinh tế hội nhập từ đó xúc tiến hoạt động các lĩnh vực trong đó có nông nghiệp, mặc khác cũng dẫn đến không ít khó khăn cho lĩnh vực này như biến động không ngừng của cán cân cung cầu cũng như nhu cầu về chất lượng nông sản thế nhưng người nông dân lại hoàn toàn bị động . Bên cạnh đó, những diễn biến phức tạp của khí hậu, các loại sâu bệnh và phương pháp canh tác lạc hậu nên thiệt hại do thiên tai gây ra chưa được khắc phục hiệu quả, nhiều sâu hại và dịch bệnh không được kiểm soát. Hơn nữa là hiện tượng “được mùa mất giá” hay “được giá mất mùa” thường xuyên xảy ra. Nguyên nhân chính là việc nắm bắt và trao đổi thông tin chưa đúng, chưa đủ, chưa kịp thời. Hầu hết thông tin nông dân nắm bắt được là tin truyền miệng, tin đồn thổi hay tin tức chưa được xác thực, nguồn gốc rõ ràng. Những thắc mắc hay quan tâm của nông dân chưa được giải quyết thoả đáng. Những thông tin, hướng dẫn khoa học kỹ thuật bổ ích của các nhà khoa học chỉ nằm trên giấy tờ mà không đến được đúng mục tiêu là hỗ trợ cho nông dân là vì chưa có nơi chia sẻ, trao đổi, phổ biến thông tin này. Các chính sách chiến lược mới về nông nghiệp, nông thôn ít được người nông dân biết đến do hoạt động tuyên truyền phổ biến những thông tin trên không được tổ chức thường xuyên. Các thông tin liên quan về việc nuôi trồng của nông dân không được quản lý chặt chẽ nên việc quy hoạch, kiểm soát và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp gặp nhiều trở ngại. Từ đó dẫn đến nông dân thiếu phương hướng trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp của nông dân cũng chỉ mang tính chất tự phát và không theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp. Qua những khó khăn nêu trên thì việc xây dựng “Hệ thống thông tin hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn” làm cầu nối chặc chẻ hỗ trọ trao đổi thông tin giữa “4 nhà” – nhà nông, nhà khoa học, nhà quản lý và nhà kinh doanh là hêt sức cần thiết. Hệ thống sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân nhờ vào những thông tin trao đổi chia sẻ với nhà khoa học, thông tin về chính sách quy hoạch, phát triển nông nghiệp địa phương từ nhà quản lý, thông tin về giá cả thị trường và dự báo sâu bệnh hại được kiểm duyệt. Bên cạnh đó nhà quản lý sẽ dễ dàng trong việc quy hoạch, phát triển nông nghiệp ở địa phương. GVHD: ThS.GVC. Phan Tấn Tài SVTH:Trần Mỹ Xuyên SVTH:Nguyễn Thị Hồng Nhung -1- Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn 1.2 LỊCH SỬ VẤN ĐỀ Đã có nhiều để tài liên quan đến lĩnh vực này và giải quyết được nhiều vấn đề. Năm 2010, đề tài cấp Nhà nước của khoa CNTT - TT trường đại học Cần Thơ “Nghiên cứu xây dựng các hệ thống thông tin hỗ trợ việc phòng chống dịch bệnh cây trồng và thuỷ sản cho vùng kinh tế trọng điểm”, mã số đề tài: CK.01.15/06-10 do TS. GVC. Lê Quyết Thắng làm chủ nhiệm đề tài. Trong đề tài này có nhiều nội dung quan trọng, trong đó các dữ liệu liên quan đến đề xuất 3 Ontology cho lĩnh vực phòng chống dịch hại trên Lúa, Tôm và Cá. Trên cơ sở các bộ từ vựng đã đề xuất, xây dựng bộ tạo ngữ nghĩa, bộ xử lý và phát sinh ứng dụng dịch vụ hỗ trợ ngữ nghĩa cho nông dân trong việc tìm kiếm thông tin dịch hại. Năm 2012, đề tài luận văn “Quản lý thông tin về dịch bệnh và sâu hại trên ruộng lúa” do 2 sinh viên Nguyễn Thị Loan Hảo và Nguyễn Ngọc Quý thực hiện đã xây dựng được hệ thống quản lý tình hình sâu hại và dịch bệnh, tạo ra mô hình thu thập thông tin hiệu quả về sâu hại và dịch bệnh. 1.3 MỤC TIÊU Xây dựng hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn nhằm cung cấp thông tin phục vụ phát triển sản xuất đến người dân. Từ đó, nâng cao đời sống nông dân và hỗ trợ công tác quản lý của các cấp hội nông dân. - Thu thập thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan đến nông nghiệp, các trang web đăng tải thông tin nông nghiệp hữu ích, các thông tin cây trồng, vật nuôi,thuỷ sản và các thông tin liên quan khác. - Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hỗ trợ phát triển nông thôn mới sao cho dữ liệu được ràng buộc chặt chẽ, toàn vẹn và phù hợp với nhu cầu người dùng - Phân tích, thiết kế chức năng cho hệ thống sao cho thân thiện với người sử dụng và tránh những sai sót. - Cài đặt chương trình tạo máy chủ web Xampp có tích hợp Apache - chương trình máy chủ HTTP thành công. - Cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mysql và kết nối thành công với máy chủ. GVHD: ThS.GVC. Phan Tấn Tài SVTH:Trần Mỹ Xuyên SVTH:Nguyễn Thị Hồng Nhung -2- Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn - Tạo và cài đặt thành công cơ sở dữ liệu thí điểm trên địa bàn thánh phố Cần Thơ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mysql và tổ chức nội dung website trong localhost của máy chủ. 1.4 PHẠM VI ĐỀ TÀI 1.4.1 Về triển khai ứng dụng Hệ thống hướng đến 9 nhóm đối tượng người dùng : + Người dân gồm bất kỳ người dùng nào truy cập vào trang chủ của hệ thống. + Thành viên gồm những người dùng đã đăng ký tài khoản. + Hội viên gồm những người dùng là nông dân thuộc một chi hội và được cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. + Người viết bài gồm những người dùng là nhà khoa học được cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. + Cán bộ quản lý dữ liệu gồm những người dùng là cán bộ thuộc một đơn vị và được cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. + Cán bộ quản lý gồm những người dùng là cán bộ quản lý một đơn vị và được cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. + Chi hội trưởng gồm những người dùng là hội viên quản lý một chi hội và được cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. + Ban biên tập gồm những người dùng là cộng tác viên được cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. + Admin gồm những người dùng là quản trị hệ thống được cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. - Phạm vi triển khai của hệ thống là hội nông dân cấp Tỉnh - Thành phố. 1.4.2 Về chức năng Đề tài “Hệ thống hỗ trợ phát triển nông thôn mới” được chia thành 9 phân hệ. Phân hệ dành cho người dân có những chức năng chính sau: xem tin tức sự kiện, dự báo sâu bệnh, giá cả thị trường, tình hình sản xuất, bài viết, bài đăng diễn đàn, văn bản biểu mẫu, kế hoạch chiến lược, video-hình ảnh, hỏi đáp; tìm kiếm; đăng nhập. GVHD: ThS.GVC. Phan Tấn Tài SVTH:Trần Mỹ Xuyên SVTH:Nguyễn Thị Hồng Nhung -3- Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn Phân hệ dành cho thành viên có những chức năng chính sau: bình luận bài viết và bài đăng diễn đàn, đặt câu hỏi ở mục hỏi đáp. Phân hệ dành cho hội viên có những chức năng chính sau: quản lý bài đăng diễn đàn cá nhân; bình luận bài viết và bài đăng diễn đàn; đặt câu hỏi ở mục hỏi đáp; xem thông tin, tình hình sản xuất cá nhân; nhận thông báo từ chi hội, nhận thông tin phản hồi về bài đăng diễn đàn. Phân hệ dành cho người viết bài có những chức năng chính sau: quản lý bài viết cá nhân, nhận thông tin phản hồi về bài viết. Phân hệ dành cho chi hội trưởng có những chức năng chính sau: quản lý hội viên, thông báo, tình hình sản xuất và tiêu chuẩn của hội viên; thống kê diện tích sản xuất, thống kê sản lượng, thống kê khác trong phạm vi chi hội mà chi hội trưởng trực thuộc. Phân hệ dành cho cán bộ quản lý dữ liệu có những chức năng chính sau: quản lý nông sản, chi hội, đơn vị, học vị, đơn vị hành chính, tiêu chuẩn hội viên, loại nội dung. Phân hệ dành cho cán bộ quản lý có những chức năng chính sau: quản lý cán bộ, thống kê diện tích sản xuất, thống kê sản lượng, thống kê khác trong phạm vi đơn vị trực thuộc tỉnh thành phố. Phân hệ dành cho ban biên tập có những chức năng chính sau: cập nhật tự động tin tức sự kiện, giá cả thị trường, dự báo sâu bệnh; duyệt bài viết, bài đăng diễn đàn, tin tức sự kiện, giá cả thị trường, dự báo sâu bệnh, bình luận; quản lý tin tức sự kiện, giá cả thị trường, dự báo sâu bệnh, người viết bài, văn bản biểu mẫu, kế hoạch chiến lược, hỏi đáp; gửi phản hồi bài viết và bài đăng diễn đàn . Phân hệ dành cho admin có những chức năng chính sau: quản lý tài khoản, giao diện, hệ thống; thống kê thao tác người dùng, số lượng tài khoản người dùng. 1.4.3 Kết quả mong đợi Hệ thống sẽ trở thành nơi trao đổi thông hiệu quả của nhà quản lý, nhà khoa học và đặc biệt là nông dân nhờ vào mô hình trao đồi thông tin. Hỗ trợ cho ban biên tập quản lý nội dung và đưa ra thống kê về lưu lượng trao đổi thông tin, nhằm góp phần cải tiến nội dung thôn tin phù hợp hơn không chỉ với nông dân mà GVHD: ThS.GVC. Phan Tấn Tài SVTH:Trần Mỹ Xuyên SVTH:Nguyễn Thị Hồng Nhung -4- Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn còn tất cả các người dùng mà hệ thống hướng đến. Hệ thống linh hoạt hơn khi hỗ trợ cán bộ gửi mail phản hồi đến người dùng tham gia trao đổi thông tin. Bên cạnh đó, tạo biểu mẫu thu thập thông tin về tình hình sản xuất từ đó tổng hợp được số liệu và đưa ra thống kê về diện tích sản xuất nông nghiệp và sản lượng thu hoạch nhằm hổ trợ công tác quản lý và đưa ra chỉ đạo của cán bộ quản lý, đồng thời tạo ra thông tin để nông dân tham khảo. Ngoài ra, hệ thống giảm nhẹ đi công việc quản lý hệ thống nặng nề cho quản trị hệ thống bằng việc tạo mật khẩu tự động, mọi thao tác thay đổi về tài khoản người dùng sẽ được tự động gửi mail cho người dùng. Hệ thống cũng hổ trợ cho cán bộ quản trị hệ thống thay đổi banner, quảng cáo và các trang web liên kết với hệ thống. Hệ thống sẽ lưu trữ thông tin thao tác của người dùng để dễ cho việc truy cứu trách nhiệm và phát hiện những bất thường đối với hệ thống. 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.5.1 Phương pháp khảo sát Tìm hiểu mô hình tổ chức hội nông dân trong thành phố Cần Thơ Tìm hiểu quy trình quản lý nội dung ở một số trang web tin tức. 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu tài liệu Tìm hiểu tài liệu về chính sách xây dựng nông thôn mới và chương trình khoa học kỹ thuật phục vụ xây dựng nông thôn mới. 1.5.3 Phương pháp thực nghiệm Phân tích yêu cầu - Tìm hiểu quy trình thu thập dữ liệu và nghiệp vụ quản lý tình hình sản xuất nông nhiệp ở nông thôn . - Thu thập biểu mẫu điều tra. - Thu thập thông tin về các trang web cung cấp tin tức liên quan nông nghiệp đáng tin cậy cung cấp thông tin phù hợp từ các Chi cục, trung tâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn như: bảo vệ thực vật, thú y, nước sạch và vệ sinh môi trường, phát triển nông thôn, thủy lợi, thủy sản. - Đặc tả yêu cầu. GVHD: ThS.GVC. Phan Tấn Tài SVTH:Trần Mỹ Xuyên SVTH:Nguyễn Thị Hồng Nhung -5- Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn Thiết kế mô hình và giải thuật - Thiết kế quy trình thu thập dữ liệu. - Thiết kế các mô hình (CDM,DFD). - Thiết kế mô hình trao đổi thông tin. - Thiết kế mô hình chức năng. Cài đặt chương trình - Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị CSDL MySQL để xây dựng website. Nhập liệu và kiểm thử - Cài đặt phần mềm, chạy thử nghiệm và kiễm tra lỗi. Phần mềm công cụ sử dụng Sử dụng các cộng cụ và phần mềm sau: - Phần mềm thiết kế mô hình hệ thống: PowerDesigner 15.2 - Phần mềm phát triển ứng dụng web: Adobe Dreamweaver CS6 - Phần mềm Win Design 6.5 - Gói phần mềm tạo máy chủ Xampp: Xampp 1.8.1 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mysql 5.6 - Hệ điều hành Window 7, Window 8. - Trình duyệt Web (Browser): Mozilla Firefox, Google Chrome, Cốc Cốc 1.6 S T T KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THỰC HIỆN 1 Thu thập thông tin 2 Phân tích yêu cầu Thiết kế mô hình và giải thuật Cài đặt chương trình Nhập liệu và kiểm thử Sửa lỗi chương trình Viết báo cáo 3 4 5 6 7 TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nghỉ tết GVHD: ThS.GVC. Phan Tấn Tài SVTH:Trần Mỹ Xuyên SVTH:Nguyễn Thị Hồng Nhung -6- Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 - CÁC KHÁI NIỆM Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các bảng có quan hệ với nhau. Trong đó, mỗi bảng được dùng để lưu trữ các dữ liệu có liên quan nhau của một đối tượng cần quản lý. - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là công cụ quản lý và tương tác với cơ sở dữ liệu với các chức năng là tạo và duy trì cấu trúc của dữ liệu; cho phép nhiều người dùng truy xuất đồng thời; tăng tính bảo mật và riêng tư; thao tác trên dữ liệu, cung cấp cơ chế chỉ mục; sao lưu và phục hồi. - Hệ thống thông tin là một tập hợp và kết hợp của các phần cứng, phần mềm và các hệ mạng truyền thông được xây dựng và sử dụng để thu thập, tạo, tái tạo, phân phối và chia sẻ các dữ liệu, thông tin và tri thức nhằm phục vụ các mục tiêu của tổ chức. - Công nghệ Web là hình thức tổ chức thông tin phổ biến và tiện lợi nhất hiện nay, một loại tài liệu văn bản được lưu dưới phần mở rộng là .html, .htm,…và cho phép tra cứu tài nguyên thông qua các siêu văn bản (hypertext) thông qua các siêu liên kết (hyperlink). - Webpage: “WebPage hoặc web page là một trang nội dung trên dịch vụ www – world wide web. Mỗi trang nội dung khi được công bố sẽ được xác định bằng 01 đường dẫn URL.” - Website: “website là một tập hợp các webpage được tổ chức theo cấu trúc phân cấp.” - Trình duyệt Web – Web browser : “chương trình duyệt WEB là một phần mềm cho phép tìm kiếm, hiển thị, trao đổi nội dung thông tin trên dịch vụ WWW (World Wide Web). - Web server: “Web server bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm, là đối tượng chuyên cung cấp các nội dung của dịch vụ Web trên mạng nội bộ hoặc mạng Internet”. - Giao thức HTTP (HyperText transfer protocol) dùng để truyền dữ liệu giữa Web Server và Web browser. GVHD: ThS.GVC. Phan Tấn Tài SVTH:Trần Mỹ Xuyên SVTH:Nguyễn Thị Hồng Nhung -7- Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn - URL - uniform resource locator : là một chuỗi ký tự dùng để xác định vị trí của tài nguyên mạng. - DOM là tên gọi tắt của (Document Object Model – tạm dịch Mô hình Đối tượng Tài liệu), là một chuẩn được định nghĩa bởi W3C dùng để truy xuất và thao tác trên các tài liệu có cấu trúc dạng HTML hay XML bằng các ngôn ngữ lập trình thông dịch (scripting language) như Javascript, PHP, Python. Ngoài ra, DOM giúp thao tác dữ liệu theo mô hình hướng đối tượng. Các phần tử bên trong 1 tài liệu có cấu trúc được định nghĩa thành các đối tượng, phương thức và thuộc tính để có thể truy xuất dễ dàng mà vẫn đảm bảo tính cấu trúc: mỗi phần tử là một đối tượng, sở hữu các thuộc tính và các phương thức để làm việc với các thuộc tính đó như thêm, xóa, sửa, cập nhật. - SMTP được viết tắt từ cụm từ Simple Mail Transfer Protocol – Phương thức truyền tải thư điện tử đơn giản. Thông thường, khi soạn thảo email bạn phải đăng nhập vào web mail của nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, với các dịch vụ hỗ trợ SMTP thì họ sẽ cung cấp cho chúng ta các thông số ( Incoming mail và Outgoingmail ) để chúng ta có thể gửi mail ở bất kì đâu (máy tính cá nhân, Laptop, Smartphone, tablet,…) thông qua server SMTP mà họ cung cấp. 2.2 NGÔN NGỮ SQL Giới thiệu SQL (Structured Query Language - ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để thêm, sửa và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Một số lệnh SQL quan trọng : SELECT - chiết xuất dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu UPDATE- cập nhật dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu DELETE - xóa dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu INSERT INTO - thêm dữ liệu mới vào một cơ sở dữ liệu CREATE DATABASE - tạo ra một cơ sở dữ liệu mới ALTER DATABASE - sửa đổi một cơ sở dữ liệu CREATE TABLE - tạo ra một bảng mới GVHD: ThS.GVC. Phan Tấn Tài SVTH:Trần Mỹ Xuyên SVTH:Nguyễn Thị Hồng Nhung -8-
- Xem thêm -