Tài liệu Hạn chế khi nghiên cứu thị trường trên người dùng internet

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Nhóm 1 – Lớp QT.DEM2 K22 DANH SÁCH NHÓM 2 1. Lương Ngọc Linh 2. Trương Nguyễn Quang Minh 3. Vũ Lê Kim Ngân 4. Trần Thị Thủy Tiên 5. Hoàng Hà Thùy Trang www.themegallery.com NỘI DUNG ĐẶC ĐIỂM NCTT TRỰC TUYẾN HẠN CHẾ NCTT TRỰC TUYẾN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC www.themegallery.com 1 ĐẶC ĐIỂM NCTT TRỰC TUYẾN  Thông tin gần như vô tận  Thiết yếu  Hữu ích  Tiết kiệm thời gian www.themegallery.com 1 ĐẶC ĐIỂM NCTT TRỰC TUYẾN  Đơn giản  Nhanh gọn  Tìm kiếm được nhiều loại thông tin hơn  Thông tin đặc thù cao hơn www.themegallery.com 2 HẠN CHẾ NCTT TRỰC TUYẾN o Không phản ánh chính xác các thành phần của dân số không dùng Internet. o Mẫu không mang tính đại diện (đặc biệt là ở các quốc gia kém phát triển). Ví dụ: Người dùng Internet có xu hướng giàu có hơn và được giáo dục tốt hơn so với người không dùngwww.themegallery.com Internet. 2 HẠN CHẾ NCTT TRỰC TUYẾN o Tính xác thực của câu trả lời không chắc chắn, câu trả lời không đáng tin cậy. o Đưa ra những ý kiến giống nhau. o Có nhận thức rằng thư khảo sát là thư rác. o Tỷ lệ phản hồi thấp (do yếu tố kỹ thuật) o Yếu tố văn hóa khi duyệt web www.themegallery.com 3 BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC  Sử dụng mẫu phân tầng.  Lấy mẫu kết hợp của người dùng và không dùng Internet. Trong tương lai, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, hai đối tượng này có thể không khác nhau, do đó không cần thiết sửa chữa thống kê. www.themegallery.com 3 BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC  Áp dụng công cụ khảo sát và điều tra chuyên nghiệp để thu hút và tăng tỷ lệ phản hồi. o Google Keywords Tool o Google Trends o Google Insight o Google Search o Google Docs o Survey Monkey www.themegallery.com Nhóm 2 – Lớp QT.DEM2 K22 www.themegallery.com
- Xem thêm -