Tài liệu Giáo trình tin học văn phòng

  • Số trang: 241 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 187 |
  • Lượt tải: 5
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

giáo trình tin học văn phòng
GIÁO TRÌNH TIN HỌC Ọ VĂN PHÒNG TRÌNH ĐỘ A BIÊN SOẠN – TỔNG HỢP: NGÔ LÊ MẠNH HIẾU Tài liệu lưu hành nội bộ CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ TIN HỌC VÀ CÁC KHÁI NIỆM Ệ VỀ CÔNG NGHỆ Ệ THÔNG TIN *** BIÊN SOẠN – TỔNG HỢP: NGÔ LÊ MẠNH HIẾU I. Máy tính điện tử? II. Hệ đếm và đơn vị đo lường thông tin 1 Dữ liệu và thông tin 1. ƒ Những sự kiện rời rạc và không có cấu trúc và ý nghĩa rõ ràng ƒ Phải được đ xử ử lý trở ở thành hà h thông hô tin i có ó cấu ấ trúc ú và à ý nghĩa hĩ 2 Xử lý dữ kiện: Máy tính xử lý dữ kiện 2. ƒ Dữ kiện vào (Nhập liệu) ƒ Dữ kiện ra (Xuất liệu) 3. Khái niệm về chương trình được lưu trữ Máy y tính điện ệ tử là thiết bịị xử lý ý dữ kiện ệ thành thông g tin dưới dạng điều khiển của một chương trình lưu trữ bên trong g nó a) Các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính Primary Memory Input Device Processor (CPU) Secondary memory Output ev ce Device Phần cứng: Phầ ứ Là toàn t à bộ các á mạch h điện, điệ linh li h kiện,… kiệ các thành phần cấu tạo nên máy tính bao gồm: • CPU (Central Processing Unit): trung tâm xử lý, nó quyết định đến tốc độ hoạt động của máy tính. tính • Mainboard: Là bảng mạch chính trong máy tính, là cầu ầ nối ố giữa các thiết ế bị thành một thể ể thống ố nhất. • - - Bộ nhớ: có 2 loại bộ nhớ Bộ nhớ chính (BNC): là nơi chứa chương trình và dữ liệu khi máy tính hoạt động + Rom chứa các thông số vế máy tính + Ram tương tự như BNC nhưng khi máy ngưng hoạt động thì dữ liệu trong nó sẽ mất ấ đi. Bộ nhớ phụ: là các thiết bị lưu trữ như Flopply Disk, Hard Disk, CD ROM,…) Một vài linh kiện • Thiết bị nhập: - Bàn phím (Keyboard)là thiết bị nhập xuất cơ bản chứa các á ký tự t a->z, A->Z, A Z 0->9, 0 9 … - Chuột (Mouse) các thao tác trên chuột: Click, Double click, Right Click, Drag (ấn ấ phím và giữ trái đồng ồ thời di chuyển chuột một đoạn). - Máy quét hình (Scanner) hoạt động như máy photocopy • Thiết bị xuất: - Màn hình (Monitor): xuất dữ liệu ra màn hình - Máy in (Printer): dùng in văn bản ra giấy. ấ b. Phần Mềm - Là các thành phần trừu tượng như thuật toán, toán các lệnh chi tiết để thực hiện một công việc nào đó - Thuật toán được thể ể hiện trên máy tính gọi là chương trình. - Các chương trình game, ứng dụng văn phòng, … * Các phần mền này được cài đặt vào máy trên hệ điều hành WINDOWS hoặc DOS, … . - Hệ ệ đếm là các dạng ạ g số liệu ệ mà khi người g sử dụng ụ g đưa vào máy, máy nhận và xử lý theo 1 yêu cầu nào đó, máy lưu trữ dữ liệu ệ ở 1 dạng ạ g cố định ị nào đó theo y yêu cầu của người sử dụng (thông thường là theo mã nhị phân). - Bảng đơn vị đo lường ta sử dụng bảng mã ASCII theo tiêu chuẩn quốc tế của hãng Microsoft Windows. 1. Heä Caùc Baûng Maõ Cuûa Maùy Tính • • • • • • • • a. Bảng Bả mã ã thậ thập phân hâ (D (Decimal) i l) - Gồm từ : 0, 1, …, 9 . b. Bảng mã nhị phân (Binary) 1. - Gồm từ : 0 và 1 c. Bảng mã Bát phân (Octal) - Gồm Gồ từ : 0, 0 1 1, …, 7 7. d. Bảng mã thập lục phân (Hexadecimal) - Gồm từ : 0, 1, …, 9, A, B, C, D, E, F. Chuyển đổi từ thập phân sang nhị phân Lấy y số Thập pp phân chia lần lược cho 2 ((luôn cập p nhật kết quả phép chia), chia cho đến khi nào kết quả = 0 thì dừng. Viết ngược dãy số dư là số nhị phân cần tìm. ((X))10 => ((ai)2 với các ai là các bít nhị phân. Tương tự cho các hệ bát phân và thập lục phân. Ví dụ: Số 12(10) = ?(2). Dùng phép chia cho 2 liên tiếp, ta có một loạt các số dư như sau: Chuyển đổi từ nhị phân sang thập phân Lấy từng bít nhị phân từ thấp đến cao (từ phải sang traí) nhân lần lược với 2 lũy thừa tăng dần từ 0 -> n. Tổng tất cả các tích đó là số thập phân cần tìm. a0*2 20 + a1*2 21 + … + an*2 2n => kết quả Ví dụ: Th víí dụ Theo d trên t ê và à công ô thức thứ ta t có: ó 1*20 + 0*21 + 1*22 + 1*23 = 13 Đơn Vịị Đo Lường g - 1 byte = 8 bit 1 bit lưu trữ 2 giá trị 0 hoặc 1 1 byte lưu trữ được 28 = 256 trạng thái 1 KB = 210 byte = 1024 byte 1 MB = 210 KB = 1024 KB 1 GB = 210 MB = 1024 MB CHƯƠNG 2 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 7 BIÊN SOẠN – TỔNG HỢP: NGÔ LÊ MẠNH HIẾU I. GiỚI THIỆU: Ệ • Là thế hệ ệ hệ ệ điều hành kế tiếp p của dòng g họ ọ hệ ệ điều hành Microsoft Windows • Được phát triển bởi hãng phần mềm Microsoft dành cho các loại máy tính cá nhân, bao gồm máy tính để bàn, y Tablet PC, netbook và các máyy tính trung g tâm xách tay, phương tiện (media center PC) cho gia đình hoặc doanh nghiệp, • Được phát hành trên toàn thế giới vào ngày 22/10/2009 g hỗ trợ ợ tiếp p xúc đa điểm • Có khả năng Màn Hình Windows 7
- Xem thêm -