Tài liệu Giáo án thể dục lớp 11 chuẩn ktkn_bộ 1

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 610 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa KẾ HOẠCH GIẢNG DÁY TD 11 Học kỳ II: 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết Tuần Tiết 39 20 40 41 21 42 43 22 44 45 23 46 47 24 48 49 25 50 51 26 27 52 53 Nội Dung Bài Dạy - Đá cầu: Kĩ thuật di chuyển bước lướt; Tâng giật cầu. - Nhảy xa: Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm. - Đá cầu: Kĩ thuật di chuyển bước lướt; Tâng giật cầu. - Nhảy xa: + Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm. + Phối hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Đá cầu: + Ôn tâng giật cầu. + Học: Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. - Nhảy xa: Phối hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất. - Đá cầu: + Ôn: Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. + Học: Kĩ thuật đánh đầu tấn công. - Nhảy xa: Phối hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Đá cầu: + Ôn: Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. Kĩ thuật đánh đầu tấn công. - Nhảy xa: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ. - Đá cầu: Ôn: Kĩ thuật đánh đầu tấn công. Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. - Nhảy xa: + Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ. + Học: Một số điểm trong luật điền kinh (phần nhảy xa). - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Đá cầu: + Ôn: Kĩ thuật đánh đầu tấn công. Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. + Học: Một số điểm trong luật đá cầu. - Nhảy xa: + Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ. + Học: Một số điểm trong luật điền kinh (phần nhảy xa). - Đá cầu: + Ôn những nội dung học sinh thực hiện còn yếu. Đấu tập. + Học: Một số điểm trong luật đá cầu. - Nhảy xa: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Đá cầu: Ôn các kĩ thuật đã học. Đấu tập. - Nhảy xa: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ. - Đá cầu: Ôn các kĩ thuật đã học. Đấu tập. - Nhảy xa: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. KIỂM TRA: ĐÁ CẦU. - Nhảy xa: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. KIỂM TRA: NHẢY XA. - Cầu lông: + Ôn:Di chuyển đơn bước, đa bước; Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. + Học: Đánh cầu cao thuận tay. - TTTC (Bóng chuyền): Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm bóng - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Cầu lông: Ôn:Di chuyển đơn bước, đa bước; Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. Đánh cầu cao thuận tay. - Bóng chuyền: Ôn: Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm bóng. -1- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa 54 55 28 56 57 29 58 59 30 60 31 61 - Cầu lông: Ôn:Di chuyển đơn bước, đa bước; Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. Đánh cầu cao thuận tay. - Bóng chuyền: Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm bóng - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Cầu lông: + Ôn: Đánh cầu cao thuận tay. + Học: Kĩ thuật đập cầu chính diện. - Bóng chuyền: Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm bóng - Cầu lông: + Ôn: Kĩ thuật đập cầu chính diện. Phát cầu thuận tay. + Học: Một số điểm trong luật cầu lông. - Bóng chuyền: Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm bóng - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Cầu lông: + Ôn: Kĩ thuật đập cầu chính diện. Phát cầu thuận tay. + Học: Một số điểm trong luật cầu lông. - Bóng chuyền: Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm bóng. - Cầu lông: + Ôn: Kĩ thuật đập cầu chính diện. Đấu tập. + Học: Một số chiến thuật. - Bóng chuyền: Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm bóng - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Cầu lông: Kĩ thuật đập cầu chính diện. Một số chiến thuật. Đấu tập. - Bóng chuyền: Ôn: như tiết 58. Học: Một số điểm trong luật bóng chuyền. - Cầu lông: Đánh cầu cao thuận tay. Đập cầu chính diện. Đấu tập. - Bóng chuyền: Ôn: như tiết 58. Học: Một số điểm trong luật bóng chuyền. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Cầu lông: Đánh cầu cao thuận tay. Đập cầu chính diện. Đấu tập. - Bóng chuyền: Ôn: như tiết 58. -2- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa 62 Cầu lông : Đán h cầu cao thuậ n tay. Đập cầu chín h diện. Đấu tập. Bón g chuy ền: Ôn: như tiết 58. Chạ y bền trên địa hình tự nhiê n. 63 32 64 65 33 66 34 67 - Cầu lông: Một số kĩ năng học sinh thực hiện còn yếu. Đấu tập. - Bóng chuyền: Phối hợp dẫn bóng-đá bóng bằng mu bàn chân. - Cầu lông: Một số kĩ năng học sinh thực hiện còn yếu. Đấu tập. - Bóng chuyền: Ôn: như tiết 58. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. KIỂM TRA: CẦU LÔNG. - Bóng chuyền: Ôn: như tiết 58 - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Bóng chuyền: Ôn: như tiết 58 - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. -3- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa 35 36 37 68 69 70 71 72 73 74 KIỂM TRA: BÓNG CHUYềN. ÔN TẬP HỌC KỲ II KIỂM TRA HỌC KỲ II KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT -4- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa Tuần:20. Tiết: 39. ĐÁ CẦU - NHẢY XA. I. MỤC TIÊU: - Đá cầu: + Ôn: Kĩ thuật di chuyển ngang. + Học: Kĩ thuật di chuyển bước lướt; Tâng giật cầu. - Nhảy xa: + Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm. (kiểu ưỡn thân). + Bài tập bổ trợ: Nhảy giây cá nhân. * Yêu cầu: - Học sinh nghiêm túc trong tập luyện và thực hiện các bài tập theo yêu cầu của giáo viên. - Học sinh hiểu và thực hiện tương đối đúng các bài tập nói trên. II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Trên sân trường: Vệ sinh nơi tập an toàn, sạch sẻ. - Chuẩn bị còi, tranh thể dục nếu có, học sinh chuẩn bị cầu. III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG Định PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC lượng PHẦN MỞ ĐẦU: 8-10 - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng 1. Nhận lớp: phút ngang, dóng hàng, điểm số, lên báo cáo. - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận 1-2 phút - Giáo viên nhận lớp. lớp.  - Giáo viên phổ biến nội dung và yêu  cầu tiết học.     GV * Cán sự lớp cho lớp giàn hàng, hướng dẫn lớp thực hiện các động tác khởi động chung. - Chuyển thành đội hình dưới đây để khởi động chuyên môn. 2. Khởi động: - Xoay; cổ tay, cổ chân, gối, hông, cánh 6 - 8 tay, khuỷu tay,…. phút - Động tác tay hông. 2lần x - Động tác chân hông. 8nhịp - Đứng đá lăng chân tại chỗ.      - Chạy bước nhỏ. 2lần x      - Chạy nâng cao đùi. 8nhịp      - Chạy đạp sau. 2lần x      - Xuất phát cao - chạy nhanh. 8nhịp      2lần x 8nhịp      10m x 2      PHẦN CƠ BẢN: lần  1. Đá cầu: 10m x 2 * Ôn: Kĩ thuật di chuyển ngang. lần - Di chuyển bằng bước chéo. 10m x 2 * Giáo viên nhắc lại kĩ thuật động tác. - Học sinh thực hiện theo đội hình hàng lần 30m x 2 ngang cự ly cách nhau một giang tay. lần    -5-      Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa - Di chuyển bằng bước trượt. 30 -32 phút 20 -21 phút 5 phút * Học: - Kĩ thuật di chuyển bước lướt.         * Giáo viên thị phạm động tác kết hợp với phân tích kĩ thuật một số lần cho học sinh hiểu. - Học sinh tập theo sự chỉ dẩn của giáo viên.     - Tâng “giật” cầu. 15-16 phút 4 -5 phút * Củng cố: Tâng “giật” cầu. 10 -11 phút             * Giáo viên thị phạm động tác kết hợp với phân tích kĩ thuật một số lần cho học sinh hiểu. - Học sinh tập theo sự chỉ dẩn của giáo viên. - Học sinh tập mô phỏng động tác. - Chia học sinh thành nhiều nhóm để tập. - Giáo viên đi quan sát và sữa sai cho học sinh. 2. Nhảy xa: - Tập mô phỏng động tác chân lăng. * Giáo viên gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật động tác, những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét. Giáo viên nhận xét chung. * Giáo viên cho học sinh xem hình ảnh, kết hợp với phân tich kĩ thuật động tác. 1-2 phút - Giáo viên thị phạm động tác một vài -6-  Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa - Tập mô phỏng động tác chân giậm. 11-12 phút 5 phút lần. - Học sinh tập theo đội hình hàng ngang dưới sự hướng dẩn của giáo viên. - Chia học sinh thành nhiều nhóm tổ để tập. - Giáo viên đi quan sát và sữa kĩ thuật cho học sinh.    * Củng cố: Tập mô phỏng động tác chân giậm kết hợp với chân lăng và tay.  5 -6 phút            PHẦN KẾT THÚC: - Thả lõng: Rũ tay, chân thả lõng; cúi người thả lõng toàn thân,… . * Giáo viên gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật động tác, những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét. Giáo viên nhận xét chung. - Nhận xét: Giáo viên nhận xét về tinh thần thái độ học tập của học sinh trong giờ học. Hướng dẩn học sinh tập luyện thêm ở nhà. - Kết thúc tiết học.  1-2 phút * Học sinh tập hợp lại 4 hàng ngang, giàn hàng, thực hiện các động tác thả lõng theo yêu cầu giáo viên. - Giáo viên nhận xét chung về tiết học. 5 phút 2-3 phút 2-3 phút -7-       GV  Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa - Xuống lớp: Giáo viên hô giải tán học sinh đồng thanh hô to “khỏe”. -8- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa Tuần:20. Tiết: 40. ĐÁ CẦU - NHẢY XA - CHẠY BỀN. I. MỤC TIÊU: - Đá cầu: Ôn:Kĩ thuật di chuyển bước lướt; Tâng giật cầu. - Nhảy xa: + Ôn: Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm. + Bài tập phối hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không. (kiểu ưỡn thân). - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. * Yêu cầu: - Học sinh nghiêm túc trong tập luyện và thực hiện các bài tập theo yêu cầu của giáo viên. - Học sinh hiểu và thực hiện tương đối đúng các bài tập nói trên. II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Trên sân trường: Vệ sinh nơi tập an toàn, sạch sẻ; Hố nhảy xa, leng. - Chuẩn bị còi, tranh thể dục nếu có, học sinh chuẩn bị cầu. III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 8-10 phút 1. Nhận lớp: 1-2 phút - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp. - Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu tiết học. 2. Kiểm tra bài cũ: 1-2 học sinh. - Kĩ thuật tâng giật cầu. 3. Khởi động: - Xoay; cổ tay, cổ chân, gối, hông, cánh tay, khuỷu tay,…. - Động tác tay hông. - Động tác chân hông. - Đứng đá lăng chân tại chỗ. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - Xuất phát cao - chạy nhanh. PHẦN CƠ BẢN: 1. Đá cầu: * Ôn: - Kĩ thuật di chuyển bước lướt. 1-2 phút 6 - 7 phút 2lần x 8nhịp 2lần x 8nhịp 2lần x 8nhịp 2lần x 8nhịp 10m x 2 lần 10m x 2 lần 10m x 2 lần 30m x 2 lần 30-32 phút 10 -12 phút 2 - 3 phút -9- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa - Tâng “giật” cầu. 6 - 8 phút * Củng cố: Tâng “giật” cầu. 1-2 phút 2. Nhảy xa: - Tập mô phỏng động tác chân lăng, chân giậm. - Tập mô phỏng giai đoạn trên 15 -16 phút 10 lần 5 - 6 phút không. - Phối hợp chạy đà - giậm nhảy trên không. (đà 3 -5 bước). 4 -5 lần -10- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa * Củng cố: Phối hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không. 1-2 phút 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên sân trường. 5 - 6 phút Nữ 600 m Nam 800 m PHẦN KẾT THÚC: - Thả lõng: Đi hít thở sâu thả lõng; Rũ tay, chân thả lõng; cúi người thả lõng toàn thân,… . 5 phút 2-3 phút - Nhận xét: Giáo viên nhận xét về tinh thần thái độ học tập của học sinh trong giờ học. Hướng dẩn học sinh tập luyện thêm ở nhà. 2-3 phút - Kết thúc tiết học. Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, dóng hàng, điểm số, lên báo cáo. - Giáo viên nhận lớp.  -11- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa          GV * Giáo viên gọi học sinh lên thực hiện động tác, có nhận xét và cho điểm từng em. * Cán sự lớp cho lớp giàn hàng, hướng dẫn lớp thực hiện các động tác khởi động chung. Chuyển thành đội hình dưới đây để khởi động chuyên môn.               -12- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa  Nội dung đá cầu và nhảy xa giáo viên có thể chia học sinh thành hai nhóm nam, nữ học riêng từng nội dung sau đó đổi ngược lại. * Giáo viên nhắc lại kĩ thuật động tác. - Học sinh thực hiện theo đội hình hàng ngang cự ly cách nhau một giang tay. - Học sinh tập theo sự chỉ dẩn của giáo viên.      - Chia học sinh thành nhiều nhóm để tập. - Giáo viên đi quan sát -13- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa và sữa sai cho học sinh. * Giáo viên gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật động tác, những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét. Giáo viên nhận xét chung. * Giáo viên cho học sinh xem hình ảnh, kết hợp với phân tich kĩ thuật động tác. - Giáo viên thị phạm động tác một vài lần. - Học sinh tập theo đội hình hàng ngang dưới sự hướng dẩn của giáo viên hoặc cán sự lớp. - Chia học sinh thành nhiều nhóm tổ để tập. - Giáo viên đi quan sát và sữa kĩ thuật cho học sinh.  -14- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa     * Giáo viên phân tích kết hợp với thi phạm động tác một số lần. - Lần lượt cho học sinh thực hiện nhảy vào hố cát.   * Giáo viên gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật động tác, những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét. Giáo viên nhận xét chung. -15- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa * Giáo viên kiểm tra sức khỏe chung của học sinh, hướng dẩn bài tập, tiến hành cho học sinh chạy vòng quanh sân trường theo một hàng dọc. - Học sinh thực hiện bài tập theo yêu cầu của giáo viên. * Sau khi chạy bền xong, học sinh đi thành một vòng tròn trên sân, thực hiện một số động tác hồi tĩnh.  - Học sinh tập hợp lại 4 hàng ngang. - Giáo viên nhận xét chung về tiết học. -16- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa           GV - Xuống lớp: Giáo viên hô giải tán học sinh đồng thanh hô to “khỏe”. -17- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa Tuần:21. Tiết: 41. ĐÁ CẦU - NHẢY XA. I. MỤC TIÊU: - Đá cầu: + Ôn: Tâng giật cầu. + Học: Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. - Nhảy xa: + Bài tập phối hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất. + Bài tập bổ trợ: Tập mô phỏng động tác trên không. * Yêu cầu: - Học sinh nghiêm túc trong tập luyện và thực hiện các bài tập theo yêu cầu của giáo viên. - Học sinh hiểu và thực hiện tương đối đúng các bài tập nói trên. II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Trên sân trường: Vệ sinh nơi tập an toàn, sạch sẻ; Hố nhảy xa; Sân , lưới đá cầu. - Chuẩn bị còi, tranh thể dục nếu có, leng, học sinh chuẩn bị cầu. III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 8-10 phút - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng 1. Nhận lớp: 1-2 phút ngang, dóng hàng, điểm số, lên báo cáo. - Giáo viên và học sinh làm thủ tục - Giáo viên nhận lớp. nhận lớp.  - Giáo viên phổ biến nội dung và yêu  cầu tiết học.    2. Khởi động: 6 - 7 phút - Xoay; cổ tay, cổ chân, gối, hông, cánh 2lần x 8nhịp tay, khuỷu tay,…. - Động tác tay hông. 2lần x 8nhịp - Động tác chân hông. 2lần x 8nhịp - Đứng đá lăng chân tại chỗ. 2lần x 8nhịp - Chạy bước nhỏ. 10m x 2 lần - Chạy nâng cao đùi. 10m x 2 lần - Chạy đạp sau. 10m x 2 lần - Xuất phát cao - chạy nhanh. 30m x 2 lần 3. Kiểm tra bài cũ: 1-2 học sinh. - Kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không (nhảy xa ưỡn thân). PHẦN CƠ BẢN: 1. Đá cầu: * Ôn: Tâng giật cầu. 1- 2 phút 30-32 phút 15 -16 phút 6 -7 phút -18-  GV * Cán sự lớp cho lớp giàn hàng, hướng dẫn lớp thực hiện các động tác khởi động chung. - Chuyển thành đội hình dưới đây để khởi động chuyên môn.         * Giáo viên gọi học sinh lên thực hiện động tác, có nhận xét và cho điểm từng em.                             Nội dung đá cầu và nhảy xa giáo viên có thể chia học sinh thành hai nhóm nam, nữ học riêng từng nội dung sau đó đổi ngược lại. * Giáo viên nhắc lại kĩ thuật động tác. Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa - Chia học sinh thành các nhóm tổ để tập. * Học: Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. 6 -7 phút * Giáo viên phân tích, thị phạm động tác một số lần. - Học sinh quan sát và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. - Hai học sinh một cặp, một em phục vụ tung cầu cho em kia tập, sau đó đổi lại. - Giáo viên quan sát và sữa sai cho học sinh.     * Củng cố: - Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. 2. Nhảy xa: - Phối hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất. 1-2 phút 15 -16 phút                 * Giáo viên gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật động tác, những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét. Giáo viên nhận xét chung. * Giáo viên cho học sinh xem hình ảnh, kết hợp với phân tich kĩ thuật động tác. - Giáo viên thị phạm động tác hoặc chọn ra một học sinh lên thực hiện động tác.  - Tập mô phỏng động tác trên không. * Củng cố: Kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất. 1-2 phút PHẦN KẾT THÚC: - Thả lõng: Rũ tay, chân thả lõng; cúi người thả lõng toàn thân,… . 5 phút 2 -3 phút - Nhận xét: Giáo viên nhận xét về tinh thần thái độ học tập của học sinh trong giờ học. Hướng dẩn học sinh tập luyện thêm ở nhà. 2 -3 phút - Kết thúc tiết học. - Giáo viên chọn ra những học sinh thực hiện chưa đúng kĩ thuật nhảy ưỡn thân tập thêm bài tập này ở ngoài. * Giáo viên gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật động tác, những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét. Giáo viên nhận xét chung. - Học sinh tập hợp lại 4 hàng ngang, giàn hàng thực hiện các động tác thả lõng. - Giáo viên nhận xét chung về tiết học.       GV -19- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa - Xuống lớp: Giáo viên hô giải tán học sinh đồng thanh hô to “khỏe”. -20-
- Xem thêm -