Tài liệu Giáo án sinh học 10 bài 12: thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 8224 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí GIÁO ÁN SINH HỌC 10 BÀI 12: THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH I. MỤC TIÊU - Sau khi học xong bài này học sinh phải: 1. Kiến thức: - Biết cách điều khiển sự đóng mở của các tế bào khí khổng thông qua điều khiển mức độ thẩm thấu ra vào tế bào. - Biết được sự khác nhau ở các giai đoạn co nguyên sinh. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng sử dụng kính hiển vi và làm tiêu bản hiển vi. - Quan sát và vẽ được tế bào đang ở các giai đoạn co nguyên sinh khác nhau. - Tự mình thực hiện được thí nghiệm. 3. Thái độ - Có ý thức làm thực tốt. II. CHUẨN BỊ 1. Chuẩn bị của GV: - Kính hiển vi: 7 chiếc - Lưỡi dao lam, phiến kính, lá kính. - Ống hút, nước cất, dung dịch muối hay đường loãng. - Giấy thấm. 2. Chuẩn bị của HS: - Ôn lại kiến thức về tế bào đặt biệt là vận chuyển các chất qua màng. - Lá thài lài tía hay lá huyết dụ hoặc một số lá cây khác. - Đọc trước bài để nắm cách tiến hành thí nghiệm. III. PHƯƠNG PHÁP - Giảng giải + biểu diễn thí nghiệm VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Bắt đầu Để giúp các em tận mắt quan sát TB , thấy rõ sự vận chuyển các chất qua màng TB , hôm nay ta sẽ tiến hành 1 số thí nghiệm. 2. Phát triển bài Hoạt động 1: QUAN SÁT HIỆN TƯỢNG CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH Ở TẾ BÀO BIỂU BÌ LÁ CÂY. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - GV chia nhóm cho HS. - Đại diện các nhóm nhận - Giao dụng cụ và yêu cầu các dụng cụ. nhóm bảo quản. - Phân công thư kí ghi chép. - GV yêu cầu HS trình bày cách tiến hành thí nghiệm co nguyên sinh. - Hướng dẫn HS làm theo các bước như trong SGK - GV làm mẫu 1 lần sau đó yêu cầu HS. + Tiến hành làm và quan sát vẽ được tế bào bình thường và tế bào khí khổng trước khi nhỏ dung dịch. + Quan sát vẽ các tế bào sau khi dùng dung dịch muối với các nồng độ khác nhau. - GV đến từng nhóm theo dõi và hướng dẫn thao tác tách lớp tế bào biểu bì. Nếu tế bào nhìn rõ Các nhóm thực hiện yêu cầu của GV. + Quan sát tế bào. + Vẽ hình tế bào quan sát được. + Khí khổng lúc này đóng. + Dung dịch nước muối ưu trương hơn nên hút nước của tế bào làm cho màng tế bào tách khỏi thành tế bào và co dần lại đó là hiện tượng co nguyên sinh. + Nếu nồng độ dung dịch muối đậm hơn thì tốc độ co nguyên sinh rất nhanh và ngược lại. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Sau khi các nhóm làm xong GV đến từng nhóm và hỏi: - Các nhóm thảo luận để trả lời các câu hỏi trên sau đó GV + Nhìn vào KHV và cho biết tổng kết như cột nội dung. khí khổng lúc này đóng hay mở? + Tế bào có gì khác so với tế bào lúc bình thường? + Nếu thay đổi nồng độ dung dịch muối thì tốc độ co nguyên sinh sẽ như thế nào? Hoạt động 2: THÍ NGHIỆM PHẢN CO NGUYÊN SINH VÀ VIỆC ĐIỀU KHIỂN SỰ ĐÓNG MỞ KHÍ KHỔNG. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GV hướng dẫn cách quan sát hiện tượng - Các nhóm bầu thư kí ghi chép lại hiện tượng quan sát + Sử dụng tiêu bản co nguyên được. sinh ở tế bào trong thí nghiệm trước + Nhỏ 1 giọt nước cất vào rìa của lá - Yêu cầu quan sát dưới kính hiển vi - GV đến từng nhóm và đăt câu hỏi + Tế bào lúc này có gì khác so với tế bào khi co nguyên - Các nhóm thảo luận và trả lời. NỘI DUNG VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí sinh? + Lỗ khí đóng hay mở? + Tại sao lỗ khí lại đóng mở được? + Nếu lấy tế bào của cành củi khô lâu ngày để làm thí nghiệm thì có hiện tượng gì? - Các nhóm thảo luận dựa trên hình ảnh quan sát được để trả lời. + Màng tế bào giãn dẫn ra đến khi tới thành tế bào trở về trạng thái lúc đầu. + Lỗ khí mở. GV hướng dẫn - Lỗ khí đóng mở được là do thành tế bào ở 2 phía của tế bào lỗ khí khác nhau phía trong dày hơn phía ngoài nên khi trương nước thành tế bào phía ngoài giãn nhiều hơn phía trong. Tại sao lỗ khí mở có thể HS ko trả lời được. HS quan sát và vẽ hình quan sát được vào vở. Điều này thể hiện cấu tạo phù hợp với chức năng của tế bào lỗ khí. - Tế bào cành củi khô chỉ có hiện tượng trương nước chứ không có hiện tượng co nguyên sinh vì đây là đặc tính của tế bào sống. V. CỦNG CỐ - GV nhận xét và đánh giá giờ học. - GV yêu cầu HS các nhóm viết báo cáo thu hoạch. VI. DẶN DÒ VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Hoàn thành báo cáo thu hoạch. - Ôn tập kiến thức về chuyển hoá các chất. - Nhắc nhở HS vệ sinh dụng cụ và lớp học. VII. RÚT KINH NGHIỆM
- Xem thêm -