Tài liệu Giáo án công nghệ lớp 11 chuẩn ktkn_bộ 10

  • Số trang: 117 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 136 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tiết : 01 Lớp : 11 Ngày soạn : 20/08/2012 Tuần : 01 Phần 1: VẼ KĨ THUẬT CHƯƠNG 1: VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ BÀI 1: TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KĨ THUẬT I./ Mục Tiêu: Hiểu được nội dung cơ bản của các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật. Có ý thức thực hiện các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật. II./ Chuẩn bị: 1 Kiến thức: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật : khổ giấy, nét vẽ đã học ở lớp 8. 2 Nội dung: Nghiên cứu bài trước. Đọc các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), và tiêu chuẩn quốc tế (ISO) về trình bày bản vẽ kĩ thuật 3 Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Tranh vẽ phóng to các Hình 1.3,1.4,1.5 trang 7,8,9 SGK III./ Các hoạt động dạy học: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Đặt vấn đề vào bài mới ( …phút) Ở lớp 8 các em đã biết 1 số các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ. Để hiểu rõ hơn các tiêu chuẩn Việt Nam về bản vẽ kĩ thuật, ta cùng nhau nghiên cứu Bài 1. 4. Giảng bài mới: Hoạt động 1:( ……phút) Tìm hiểu ý nghĩa của tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học + BVKT là phương tiện dùng trong các ngành KT và là “ngôn ngữ” trong KT được xây dựng theo quy tắc thống nhất. + Tại sao BVKT phải được xây dựng theo các quy tắc thống nhất? + GV giới thiệu về TCVN và ISO về BVKT + Nắm được khái niệm BVKT Ý nghĩa của tiêu chuẩn BVKT + Vận dụng kiến thức, Trả lời câu hỏi + Biết TCVN và ISO về BVKT Hoạt động 2:( ……phút) Giới thiệu khổ giấy TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học + Quy định khổ giấy để thống I. KHỔ GIẤY: + Vì sao bản vẽ phải vẽ theo nhất quản lý và tiết kiệm chi phí Có 5 loại kích thước khổ các khổ giấy nhất định? trong sản xuất giấy, kích thước như sau: A0: 1189x841 mm + Việc quy định khổ giấy có A1: 841x594 mm liên quan gì đến các thiết bị + Quan sát Hình 1.1 SGK A2: 549x420 mm sản xuất và in ấn? A3: 420x297 mm A4: 297x210 mm Trang 1 + GV y/c HS quan sát hình 1.1SGK + Cách chia khổ giấy A1,A2,A3,A4 từ khổ A0 như thế nào? Kích thước ra sao? + Y/c HS quan sát hình 1.2 và nêu cách vẽ khung bản vẽ và khung tên TG Hoạt động 3:( ……phút) Giới thiệu tỉ lệ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học + Từ các ứng dụng thực tế về II. TỈ LỆ: + Thế nào là tỉ lệ bản vẽ ? bản đồ địa lí, đồ thị toán học  Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thước dài đo được trên HS trả lời câu hỏi + Các loại tỉ lệ ? hình biểu diễn vật thể và kích thước thực tương ứng + Cho VD minh họa ? đo được trên vật thể đó. Có 3 loại tỉ lệ: + Tỉ lệ x:1 tỉ lệ phóng to + Tỉ lệ 1:1 tỉ lệ nguyên hình + Tỉ lệ 1:x  tỉ lệ thu nhỏ TG Hoạt động 4:( ……phút) Giới thiệu nét vẽ Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV y/c HS xem bảng 1.2 và hình 1.3 rồi trả lời các câu hỏi: + Các nét liền đậm, liền mảnh biểu diễn các đường gì của vật thể? - Nét liền mảnh đường kích thước, đường gióng, đường gạch gạch trên mặt cắt + Hình dạng như thế nào? + Các nét đứt, gạch chấm mảnh, lượn sóng biểu diễn các đường gì của vật thể? + Hình dạng như thế nào? Nội dung bài học III. NÉT VẼ: 1. Các loại nét vẽ: - Nét liền đậm đường bao thấy, cạnh thấy - Nét lượn sóng đường giới hạn 1 phần hình cắt. + Xem SGK và trả lời câu hỏi - Nét đứt mảnh đường bao khuất, cạnh khuất - Nét gạch chấm mảnh Trang 2 + GV kết luận: các nét vẽ được quy định theo TCVN đường tâm,đường trục đối xứng + Việc quy định chiều rộng các nét như thế nào và có liên quan gì đến bút vẽ ? 2. Chiều rộng nét vẽ: Thường lấy: 0,5mmnét liền đậm 0,25mm nét mảnh Hoạt động5:( ……phút) Giao việc về nhà Phân công của giáo viên Tạo khung vẽ và khung tên trên khổ giấy A4 Tìm hiểu TCVN 7284 Nhiệm vụ của học sinh Chuẩn bị khung vẽ và khung tên Làm quen với chữ viết trên bản vẽ kĩ thuật Trang 3 Tiết : 02 Ngày soạn : 26/08/2012 Tuần : 02 Lớp : 11 BÀI 1 (tt): TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KĨ THUẬT I./ Mục Tiêu: Hiểu được nội dung cơ bản của các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật. Có ý thức thực hiện các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật. II./ Chuẩn bị: 4 Kiến thức: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật : khổ giấy, nét vẽ đã học ở lớp 8. 5 Nội dung: Nghiên cứu bài trước. Đọc các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), và tiêu chuẩn quốc tế (ISO) về trình bày bản vẽ kĩ thuật 6 Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Tranh vẽ phóng to các Hình 1.3,1.4,1.5 trang 7,8,9 SGK III./ Các hoạt động dạy học: 5. Ổn định lớp: 6. Kiểm tra bài cũ: 7. Đặt vấn đề vào bài mới ( …phút) Ở lớp 8 các em đã biết 1 số các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ. Để hiểu rõ hơn các tiêu chuẩn Việt Nam về bản vẽ kĩ thuật, ta cùng nhau nghiên cứu Bài 1. 8. Giảng bài mới: TG Hoạt động 1:( ……phút) Giới thiệu chữ viết Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học IV.CHỮ VIẾT: 1. Khổ chữ:(h) + Trên bản vẽ KT, ngoài các + Quan sát hình 1.4 và nêu các Được xác định bằng chiều hình vẽ còn có phần chữ để ghi nhận xét về kiểu dáng, cấu tạo, cao của chữ hoa tính bằng các kích thước, ghi kí hiệu và kích thước các phần chữ. mm các chú thích cần thiết khác. Chiều rộng (d) của nét chữ lấy bằng 1/10h + Chữ viết cần các y/c gì? + Rõ ràng, dễ đọc 2. Kiểu chữ: Thường dùng kiểu chữ đứng Hoạt động 2:( ……phút) Giới thiệu cách ghi kích thước TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học V.GHI KÍCH THƯỚC: + Y/c HS quan sát hình 1.5,1.6 + HS quan sát hình 1.5,1.6 1. Đường gióng kích nhận xét các đường ghi kích nhận xét các đường ghi kích thước: vẽ bằng nét liền thước thước mảnh, vượt qua đường kích thước 1 đọan ngắn. Là hai + Trả lời câu hỏi đường thẳng song song + Nếu ghi kích thước trên bản nhau, giới hạn kích thước vẽ sai hoặc gây nhầm lẫn cho của vật thể. người đọc thì hậu quả như thế Trang 4 nào? 2. Đường kích thước: vẽ bằng nét liền mảnh, thường kẻ vuông góc với đường kích thước. + Trình bày các quy định về ghi kích thước 3.Chữ số kích thước: chỉ trị số kích thước thực 4.Kí hiệu Φ, R + Xem SGK trả lời câu hỏi Hoạt động 3:( ……phút) Giới thiệu lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy vi tính TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học Giúp học sinh biết được các Nắm được khái quát về hệ khái niệm cơ bản về một hệ thống vẽ kĩ thuật bằng máy thống vẽ bằng máy tính. tính Biết khái quát về phần mềm AutoCad Hoạt động 4:( ……phút) Củng cố, tổng kết, đánh giá TG Hoạt động của GV + Y/c HS làm bài hình 1.8 Hoạt động của HS + Vì sao BVKT phải được trình bày theo các tiên chuẩn? + Các tiêu chuẩn trình bày BVKT ? Giao nhiệm vụ về nhà: + Trả lời các câu hỏi SGK + Làm BT SGK + Đọc trước bài tiếp theo + Làm bài hình 1.8 + Trả lời các câu hỏi Ghi nhận nhiệm vụ về nhà Trang 5 Tiết : 03 Ngày soạn : 01/09/2012 Tuần : 03 Lớp : 11B BÀI 2: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC I./ Mục Tiêu: Hiểu được nội dung cơ bản của phương pháp hình chiếu vuông góc Biết được vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ II./ Chuẩn bị: 1.Kiến thức: Các mp chiếu, các hình chiếu và vị trí các hình chiếu trên bản vẽ đã học ở lớp 8. 2.Nội dung: Nghiên cứu bài trước. Đọc các tài liệu liên quan đến bài 3.Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Tranh vẽ phóng to các Hình 2.1,2.2,2.3,2.4 trang 11,12,13 SGK Mô hình vật mẫu III./ Các hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: Tỉ lệ là gì? Có mấy loại ? VD ? Tên gọi, hình dạng và ứng dụng các loại nét vẽ ? Các quy định khi ghi kích thước ? 3.Đặt vấn đề vào bài mới ( …phút) Ở lớp 8 các em đã biết khái niệm hình chiếu, các mặt phẳng hình chiếu và vị trí các hình chiếu trên bản vẽ. Để hiểu rõ hơn về phương pháp chiếu góc, ta cùng nhau nghiên cứu Bài 2. 4.Giảng bài mới: Hoạt động 1:( ……phút) Tìm hiểu Phương pháp chiếu góc thứ nhất TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học + Trong PPCG1, vật thể được + Dựa vào kiến thức đã học ở I. PHƯƠNG PHÁP đặt như thế nào đối với các mp lớp 8 và SGK để trả lời các câu CHIẾU GÓC THỨ I: hình chiếu đứng, hình chiếu hỏi Vật thể được đặt giữa bằng và hình chiếu cạnh ? người quan sát và mp chiếu Vật thể chiếu được đặt + Sau khi chiếu, mphc bằng và trong 1 góc tạo thành bởi mphc cạnh được mở ra như thế các mp hình chiếu đứng, nào ? hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh vuông góc nhau từng đôi một Mp hình chiếu bằng mở Trang 6 + Bố trí các hình chiếu trên bản vẽ như thế nào ? TG xuống dưới, mp hình chiếu cạnh mở sang phải để các hình chiếu cùng nằm trên mp hình chiếu đứng là mp bản vẽ Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng Hoạt động 2:( ……phút) Củng cố, tổng kết, đánh giá Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Y/c HS làm bài hình 1.8 + Làm bài hình 1.8 + Vì sao BVKT phải được trình bày theo các + Trả lời các câu hỏi tiên chuẩn? + Các tiêu chuẩn trình bày BVKT ? Giao nhiệm vụ về nhà: + Trả lời các câu hỏi SGK + Làm BT SGK Ghi nhận nhiệm vụ về nhà + Đọc trước bài tiếp theo Trang 7 Tiết : 04 Lớp : 11B Ngày soạn : 05/09/12 Tuần : 04 BÀI 3 THỰC HÀNH: VẼ CÁC HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ ĐƠN GIẢN I./ Mục Tiêu: Vẽ được 3 hình chiếu đứng, bằng, cạnh của vật thể đơn giản từ hình 3 chiều hoặc vật mẫu. Ghi kích thước của vật thể, bố trí hợp lý và đúng tiêu chuẩn các kích thước Biết cách trình bày bản vẽ theo các tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật II./ Chuẩn bị: 1.Giáo viên:: Nghiên cứu bài 3 SGK Công nghệ 11 Đọc các tài liệu liên quan đến bài thực hành Tranh vẽ mẫu khung tên hình 3.7 trang 19 SGK Vật thể mẫu hoặc tranh vẽ giá chữ L hình 3.1 SGK Tranh vẽ các đề bài 3 2.Học sinh: Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ để vẽ thực hành III./ Các hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: Trình bày PPCG thứ 1? Trình bày PPCG thứ 3? 3.Đặt vấn đề vào bài mới ( …phút) 4.Giảng bài mới: Hoạt động 1:( ……phút) Giới thiệu bài TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS + GV trình bày nội dung và các Các bước như sau: bước thực hành của bài 3 1.Phân tích hình dạng vật thể, chọn hướng chiếu. + GV nêu cách trình bày làm 2.Bố trí các hình chiếu trên khổ giấy A4 như bài mẫu 3.Vẽ từng phần của vật thể hình 3.8 SGK bằng nét mảnh 4.Tô đậm các nét thấy và các + Cách bố trí các hình chiếu? nét đứt + Cách vẽ các đường nét? 5.Ghi kích thước + Cách ghi kích thước? 6.Kẻ khung bản vẽ, khung tên + Kẻ khung vẽ và khung tên? và hòan thiện bản vẽ Hoạt động 2:( ……phút) Tổ chức thực hành TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Giao đề cho HS và nêu các yêu cầu của bài làm Nội dung bài học I.Giới thiệu bài: Lấy giá chữ L làm VD. Các bước như sau: 1.Phân tích hình dạng vật thể, chọn hướng chiếu. 2.Bố trí các hình chiếu 3.Vẽ từng phần của vật thể bằng nét mảnh 4.Tô đậm các nét thấy và các nét đứt 5.Ghi kích thước 6.Kẻ khung bản vẽ, khung tên và hòan thiện bản vẽ Nội dung bài học II.Thực hành: Quan sát, nhắc nhở, uốn nắn khi cần thiết Hoạt động 7:( ……phút) Củng cố, tổng kết, đánh giá Trang 8 TG Hoạt động của GV * GV nhận xét giờ thực hành: + Sự chuẩn bị của HS + Kĩ năng làm bài của HS + Thái độ học tập của HS *GV thu bài chấm điểm * GV nhắc nhở HS về nhà đọc trước bài 4 SGK Hoạt động của HS Nội dung bài học Trang 9 Tiết : 05 Ngày soạn : 10/09/12 Tuần : 05 Lớp : 11B BÀI 4 MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT I./ Mục Tiêu: Hiểu được khái niệm và công dụng của mặt cắt và hình cắt Biết cách vẽ mặt cắt và hình cắt của vật thể đơn giản Nhận biết được các mặt cắt, hình cắt trên bản vẽ kĩ thuật II./ Chuẩn bị: 1.Giáo viên:: Nghiên cứu bài 4 SGK Công nghệ 11 Đọc các tài liệu liên quan đến bài Tranh vẽ hình 4.1,4.2 trang 22,23 SGK Vật mẵu theo hình 4.1 2.Học sinh: Kiến thức hình cắt, mặt cắt đã học ở lớp 8 III./ Các hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Đặt vấn đề vào bài mới ( …phút) Đối với những vật thể có nhiều phần rỗng như trong lỗ, rảnh nếu dùng hình biễu diễn thì có nhiều nét đứt, như thế bản vẽ thiếu rõ ràng, sáng sủa. Vì vậy, trên các bản vẽ kĩ thuật thường dùng mặt cắt, hình cắt để biễu diễn hình dạng cấu tạo bên trong của vật thể 4.Giảng bài mới: Hoạt động 1:( ……phút) Tìm hiểu khái niệm về hình cắt và mặt cắt TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học + Dùng vật mẫu và tranh vẽ I.Khái niệm về mặt cắt, hình 4.1 SGK để giới thiệu vật hình cắt: thể, mặt phẳng chiếu, mặt Hình biểu diễn các đường phẳng cắt, cách tiến hành cắt bao của vật thể nằm trên + GV phân tích, gợi ý, đặt câu mặt phẳng cắt gọi là mặt hỏi để HS phân biệt được mặt cắt phẳng chiếu, mặt phẳng cắt, vị Hình biễu diễn mặt cắt và trí nên đặt mặt phẳng cắt. từ đó các đường bao của vật thể HS có thể đưa ra các khái niệm sau mặt phẳng cắt gọi là thế nào là mắt phẳng cắt, mặt hình cắt cắt, hình cắt? + Mặt cắt được kẻ gạch gạch hoặc vẽ kí hiệu của vật liệu TG Hoạt động 2:( ……phút) Tìm hiểu về mặt cắt Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Mặt cắt dùng để làm gì? + Mặt cắt dùng trong trường hợp nào? + Mặt cắt dùng để biễu diễn tiết diện vuông góc của vật thể. Dùng trong trường hợp vật thể có nhiều phần lỗ, rãnh Nội dung bài học II.Mặt cắt: Mặt cắt dùng để biễu diễn tiết diện vuông góc của vật thể. Dùng trong trường hợp vật thể có nhiều phần lỗ, rãnh Trang 10 + Y/c HS xem hình 4.2, 4.3, 4.4 SGK trả lời các câu hỏi sau đây: + Có 2 loại: mặt cắt chập và mặt cắt rời  Có mấy loại mặt cắt?  Mặt cắt chập và mặt cắt rời khác nhau như thế nào? Qui ước vẽ ra sao? Chúng được dùng trong trường hợp nào? TG Hoạt động 3:( ……phút) Tìm hiểu về hình cắt Hoạt động của GV Hoạt động của HS + GV y/c HS nhắc lại khái niệm + HS nhắc lại khái niệm hình hình cắt ? cắt + Hình cắt dùng để làm gì? + Hình cắt  biểu diễn những phần bị khuất + Hình cắt dùng trong trường + Để biểu diễn hình dạng bên hợp nào? trong của vật thể. + Y/c HS xem hình 4.5, 4.6, 4.7 SGK trả lời các câu hỏi sau đây:  Có mấy loại hình cắt?  Ứng dụng của từng loại hình cắt? Qui ước vẽ + Có 3 loại 1.Mặt cắt chập: Mặt cắt được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt đuợc vẽ bằng nét liền mảnh Mặt cắt chập dùng để biểu diễn vật thể có hình dạng đơn giản. 2.Mặt cắt rời: Mặt cắt được vẽ ở ngoài hình chiếu, đường bao được vẽ bằng nét liền đậm. Mặt cắt được vẽ gần hình chiếu và liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh. Nội dung bài học III.Hình cắt: có 3 loại 1.Hình cắt toàn bộ: Sử dụng một mặt phẳng cắt dùng để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể. 2.Hình cắt 1 nữa: Hình biểu diễn gồm nữa hình cắt ghép với nửa hình chiếu, đường phân cách là đường tâm Ứng dụng: để biểu diễn vật thể đối xứng 3. Hình cắt cục bộ: Biểu diễn 1 phần vật thể dưới dạng hình cắt, đường giới hạn vẽ bằng nét lượn sóng. Hoạt động 4:( ……phút) Củng cố, tổng kết, đánh giá TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học + Thế nào là hình mặt cắt? hình + Trả lời câu hỏi củng cố bài cắt? + Mặt cắt, hình cắt dùng để làm gì? + Mặt cắt gồm những loại nào? Cách vẽ như thế nào? + Hình cắt gồm những loại nào? Chúng được dùng trong những TH nào? + GV giao nhiệm vụ về nhà cho + Ghi nhận nhiệm vụ về nhà HS: * Đọc phần thông tin bổ sung về kí hiệu hình cắt * Làm BT 1, 2, 3 SGK trang 26, 27 * Xem trước bài 5: Hình chiếu Trang 11 trục đo Tiết : 06 Lớp : 11B Ngày soạn : 18/09/12 Tuần : 06 BÀI 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO I./ Mục Tiêu: Hiểu được khái niệm về hình chiếu trục đo Biết cách vẽ HCTĐ của vật thể đơn giản Biết cách vẽ hình chiếu trục đo vuông góc đều và xiên góc cân của vật thể đơn giản II./ Chuẩn bị: 1.Giáo viên:: Các hình khối đa diện, khối tròn xoay đã học ở lớp 8. Nghiên cứu bài trước. Tranh vẽ phóng to các Hình 5.1 SGK 2.Học sinh: III./ Các hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: + Hãy phân biệt hình cắt và mặt cắt? + Có mấy loại hình cắt? Phân biệt các loại hình cắt? 3.Đặt vấn đề vào bài mới ( …phút) Ở lớp 8 các em đã làm quen với khối đa diện,1 số vật thể được hình thành từ các khối đa diện đó là hình chiếu trục đo của vật thể. Để hiểu và biết cách vẽ HCTĐ ta nghiên cứu bài 2 4.Giảng bài mới: Hoạt động 1:( ……phút) Tìm hiểu khái niệm về hình chiếu trục đo TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học - GV y/c HS quan sát hình 3.9 I.Khái niệm: SGK và đặt câu hỏi: 1./Thế nào là HCTĐ? + Trên hình 3.9 có đặc điểm gì? a) Cách xây dựng HCTĐ? GV kết luận đó chính là (SGK) HCTĐ của các vật thể - GV dùng tranh vẽ hình 5.1 để trình bày nội dung phương pháp vẽ HCTĐ từ các gợi ý, dẫn dắt để HS xây dựng bài: b) Khái niệm HCTĐ: là +Một vật thể V gắn vào hệ hình biểu diễn 3 chiều của trục toạ độ vuông góc OXYZ vật thể được xây dựng với các trục tọa độ theo 3 bằng phép chiếu song chiều dài, rộng, cao của vật song thể + Chiếu vật thể cùng hệ trục + Hoạt động nhóm  Trả lời các tọa độ vuông góc lên hình mặt câu hỏi của giáo viên phẳng hình chiếu P’ theo phương chiếu l (l không song song với P’ và hệ trục tọa độ nào) + Kết quả ta thu được V’ trên Trang 12 P’  đó chính là HCTĐ của V + GV đặt câu hỏi: *Hình chiếu trục đo vẽ trên 1 hay nhiều mp chiếu? *Vì sao phương chiếu l không được song song với P’ và với trục tọa độ nào? TG Hoạt động 2:( ……phút) Tìm hiểu các thông số cơ bản của HCTĐ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học 2. Thông số cơ bản của HCTĐ: + GV sử dụng tranh vẽ hình 5.1 + Nêu nhận xét về độ dài O’A’ Góc trục đo: SGK trình bày: với OA? độ dài O’B’ với OB? X’O’Y’;Y’O’Z’; X’O’Z’ * Hãy nhận xét độ dài O’A’ với độ dài O’C’ với OC Hệ số biến dạng: OA? độ dài O’B’ với OB? độ Là tỉ số độ dài hình chiếu dài O’C’ với OC? của 1 đoạn thẳng trên trục tọa độ với độ dài chính đoạn thẳng đó. O ' A'  p  hệ số biến OA + GV nhấn mạnh: góc trục đo và hệ số biến dạng là 2 thông số cơ bản của HCTĐ dạng theo trục O’X’ O' B' q  hệ số biến OB dạng theo trục O’Y’ O' C ' r  hệ số biến OC dạng theo trục O’Z’ Hoạt động 3:( ……phút) Tìm hiểu HCTĐ vuông góc đều TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học + GV nói rõ có nhiều loại II.Hình chiếu trục đo HCTĐ nhưng trong vẽ KT vuông góc đều: thường dùng loại HCTĐ vuông 1. Thông số cơ bản: góc đều và xiên góc cân a)Góc trục đo: + GV giải thích: thế nào là X’O’Y’=Y’O’Z’=X’O’Z’ vuông góc? thế nào là đều? = 1200 + Y/c HS quan sát hình 5.3 và b) Hệ số biến dạng: cho biết cách vẽ HCTĐ vuông +HS quan sát hình 5.3 và cho p = q = r = 1 góc đều của hình tròn biết cách vẽ HCTĐ vuông góc 2.Hình chiếu trục đo của đều của hình tròn hình tròn: sgk Hoạt động 4:( ……phút) Tìm hiểu HCTĐ xiên góc cân TG Hoạt động của GV + GV giải thích: thế nào là xiên góc ? thế nào là cân ? + Mặt phẳng tọa độ XOZ được đặt song song với O’Z’ được Hoạt động của HS Nội dung bài học III.Hình chiếu trục đo xiên góc cân: 1)Góc trục đo: X’O’Y’=Y’O’Z’ = 1350 Trang 13 X’O’Z’ = 900 2) Hệ số biến dạng: p= r=1 q = 0,5 đặt thẳng đứng. + Y/c HS nhận xét về góc giữa các trục đo và hệ số biến dạng qui định khi vẽ HCTĐ xiên góc cân + Tại sao trong hình chiếu trục đo xiên góc cân p= r =1? TG TG Hoạt động 5:( ……phút) Cách vẽ HCTĐ của vật thể Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV hướng dẫn cách vẽ HCTĐ thông qua VD bảng 5.1 SGK - Lưu ý: thường đặt các trục tọa độ theo các chiều dài, rộng, cao của vật thể, sau đó vẽ hình hộp ngoại tiếp, vẽ HCTĐ Hoạt động 3:( ……phút) Vận dụng và củng cố Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Hình chiếu trục đo dùng để + Trả lời các câu hỏi củng cố làm gì? bài + Tại sao trong vẽ KT không lấy HCTĐ làm phương pháp biểu diễn chính ? + Hai thông số cơ bản của HCTĐ là gì? Nội dung bài học III.Cách vẽ HCTĐ: Bảng 5.1 SGK Nội dung bài học Hoạt động 5:( ……phút) Hướng dẫn về nhà TG Hoạt động của GV + Nêu câu hỏi và BT về nhà Bài 1, 2 SGK. + Y/c HS chuẩn bị cho bài sau và chuẩn bị dụng cụ vẽ, vật liệu vẽ Hoạt động của HS + Ghi nhận câu hỏi và BT về nhà. + Nắm những chuẩn bị cho bài sau. Nội dung bài học Trang 14 Tiết : 07 Lớp : 11B Ngày soạn : 25/09/12 Tuần : 07 BÀI 6: THỰC HÀNH: BIỂU DIỄN VẬT THỂ I./ Mục Tiêu: Đọc được bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. Vẽ được hình chiếu thứ 3, hình cắt trên hình chiếu đứng, hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản từ bản vẽ 2 hình chiếu Ghi kích thước của vật thể. Hoàn thành 1 bản vẽ từ 2 hình chiếu cho trước II./ Chuẩn bị: 1.Giáo viên: Đọc các tài liệu liên quan đến bài thực hành. Nghiên cứu bài trước. Tranh vẽ phóng to các Hình 6.3 SGK 2.Học sinh: III./ Các hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Đặt vấn đề vào bài mới ( …phút) GV trình bày nội dung bài thực hành và nêu tóm tắt các bước tiến hành. Lấy 2 hình chiếu của ổ trục làm VD 4.Giảng bài mới: Hoạt động 1:( ……phút) Giới thiệu các bước thực hành TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học + Bước 1: Đọc bản vẽ 2 hình chiếu và phân tích + GV giới thiệu các bước thực + HS nắm các bước thực hành hình dạng của ổ trục hành biểu diễn vật thể biểu diễn vật thể + Bước 2: Vẽ hình chiếu thứ 3 + Bước 3: Vẽ hình cắt + Bước 4: Vẽ hình chiếu trục đo + Bước 5: Hoàn thiện bản vẽ Hoạt động 2:( ……phút) Tổ chức thực hành TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS + GV giao đề cho HS và nêu + HS làm theo sự hướng dẫn các yêu cầu của bài làm của GV Nội dung bài học Trang 15 Hoạt động 3:( ……phút) Tổng kết đánh giá tiết thực hành TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS + GV nhận xét giờ thực hành: + HS tự chấm điểm thực hành *Sự chuẩn bị của HS và rút kinh nghiệm *Kĩ năng làm bài của HS *Thái độ học tập của HS + GV nhắc nhở HS về xem trước bài 7 SGK Nội dung bài học Trang 16 Tiết : 08 Ngày soạn : 01/10/12 Tuần : 08 Lớp : 11B BÀI 7 HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH I./ Mục Tiêu: Biết được khái niệm về HCPC Biết cách vẽ phác HCPC của vật thể đơn giản II./ Chuẩn bị: 1.Giáo viên: Phép chiếu xuyên tâm HS đã học ở lớp 8. Nghiên cứu bài 7 SGK. Tranh vẽ phóng to các Hình 7.1, 7.2, 7.3 SGK 2.Học sinh: III./ Các hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Đặt vấn đề vào bài mới ( …phút) Ở lớp 8 các em đã được biết về phép chiếu xuyên tâm, song song, vuông góc. Để xây dựng HCPC ta dùng phép chiếu xuyên tâm. Vậy, thế nào là HCPC  nghiên cứu bài 7 4.Giảng bài mới: Hoạt động 1:( ……phút) Tìm hiểu khái niệm về hình chiếu phối cảnh TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học -Y/c HS quan sát hình 7.1 SGK I.Khái niệm: và trả lời các câu hỏi: 1.Khái niệm: + Hình biểu diễn nội dung gì? HCPC là hình biểu diễn + Có nhận xét gì về kích thước được xây dựng bằng phép các ngôi nhà trên hình vẽ? chiếu xuyên tâm + HCPC dựa trên phép chiếu gì 2.Đặc điểm, ứng dụng của ? HCPC: -GV giải thích tại sao gọi hình + Phép chiếu xuyên tâm + Đặc điểm: Biểu diễn các vẽ này là HCPC 2 điểm tụ  vật thể có kích thước lớn, vì nó tạo cảm giác xa gần rút ra KL về HCPC của các đối tượng được + GV giải thích khái niệm điểm biểu diễn. tụ: Trong phép chiếu xuyên + Ứng dụng: tâm, hai đường thẳng song song + Các loại HCPC: có thể chiếu thành 2 đường *HCPC 1 điểm tụ: nhận thẳng cắt nhau. Điểm cắt nhau đó chính là điểm tụ + Biểu diễn các vật thể có kích được khi mặt tranh song thước lớn, vì nó tạo cảm giác song với 1 mặt của vật thể. + GV Y/c HS quan sát, tìm xa gần của các đối tượng được *HCPC 2 điểm tụ: nhận được khi mặt tranh không hiểu cách xây dựng HCPC biểu diễn song song với mặt nào của hình 7.2 SGK vật thể. + Trong hình 7.2 đâu là tâm chiếu, mphc, mp vật thể, mp tầm mắt, đường chân trời? + Quan sát hình 7.3, rút ra KL: đặc điểm của HCPC, vị trí của Trang 17 mp chiếu có ảnh hưởng như thế nào đến HCPC nhận được, ứng + Nêu ứng dụng của HCPC dụng của HCPC? + Thế nào là HCPC 1 điểm tụ, 2 điểm tụ ? so sánh hai loại HC đó ? + HCPC 1 điểm tụ: nhận được khi mặt tranh song song với 1 mặt của vật thể. HCPC 2 điểm tụ: nhận được khi mặt tranh không song song với mặt nào của vật thể. Hoạt động 2:( ……phút) Tìm hiểu phương pháp vẽ phác HCPC 1 điểm tụ của vật thể đơn giản TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học II.Phương pháp vẽ phác + Đặt bài toán: Cho vật thể có + Vẽ phác HCPC gồm 7 bước HCPC: dạng chữ L. Hãy vẽ phác  HS đọc và vẽ theo như Các bước vẽ phác HCPC 1 HCPC 1 điểm tụ của vật thể . SGK điểm tụ của vật thể: GV y/c HS đọc kỹ phần “Các B1: Vẽ đường chân trời tt ( bước vẽ phác HCPC 1 điểm tụ tt  chỉ độ cao của điểm trong SGK” nhìn ) + GV thực hiện các bước trên B2: Chọn điểm tụ F’ bảng B3: Vẽ HC đứng của vật + Đặt câu hỏi: Vị trí của HC + HC đứng đặt vuông góc với thể đứng được đặt như thế nào so tt B4: Nối điểm tụ với 1 số với đường chân trời tt ? Có cần điểm trên HC đứng đặt vật thể sao cho tt song song B5: Xác định I’ chiều với 1 cạnh nào đó của vật thể rộng của vật thể hay không? Việc vạch đường B6: dựng các cạnh còn lại chân trời tt chính là chỉ độ cao của vật thể của điểm nhìn. B7. Tô đậm, hoàn thiện + Độ dài AI so với AI trên vật Tùy theo vị trí tương đối thật ? giữa F’ và HC đứng của + Muốn thể hiện mặt bên nào vật thể mà ta sẽ có các thì chọn điểm tụ về phía bên ấy HCPC khác nhau của vật của HC đứng thể Hoạt động 3:( ……phút) Vận dụng và củng cố TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Hướng dẫn HS tự nghiên cứu PP vẽ phác HCPC 2 điểm tụ của vật thể + Y/c HS giải BT ở hình 7.4 trang 40 SGK Hoạt động 5:( ……phút) Hướng dẫn về nhà TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Nêu câu hỏi và BT về nhà + Ghi nhận câu hỏi và BT về Bài 7 SGK. nhà. + Y/c HS chuẩn bị cho bài sau + Nắm những chuẩn bị cho bài Nội dung bài học Nội dung bài học Trang 18 sau. Tiết : 09 Lớp : 11B Ngày soạn : 10/10/12 Tuần : 09 KIỂM TRA 1 TIẾT I. Mục tiêu kiểm tra 1. Kiến thức: Đánh giá quá trình nhận thức học sinh qua nội dung các bài học 2. Kĩ năng: Biết được các TCVN, cách lập bản vẽ, khung vẽ và khung tên, nắm được các hình chiếu và mặt chiếu, … 3. Thái độ: Ôn tập nghiêm túc, cố gắng làm bài đạt kết quả cao, trung thực khi làm bài II. Chuẩn bị 1. Giáo viên: Làm ma trận đề kiểm tra, làm đề và đáp án. 2. Học sinh: Ôn tập các nội dung đã học theo đề cương ôn tập kiểm tra III. Nội dung đề và đáp án Câu 1 : MÃ ĐỀ 105 Hình chiếu trục đo nào có hệ số biến dạng theo phương O´Y´ là 0,5 ? A. Xiên góc cân. Câu 2 : A. C. Câu 4 : A. C. Câu 5 : C. Xiên góc đều. D. Vuông góc cân. TCVN 5705 : 1993 quy định về quy tắc ghi kích D. chữ viết. thước. Trong các khối hình học, khối nào có hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh giống nhau? Khồi lập phương. B. Khối lăng trụ đáy là tam giác. Khối hình nón. D. Khối hình trụ. Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất vật thể được đặt ở vị trí nào? Trên mặt phẳng hình chiếu bằng. B. Dưới mặt phẳng hình chiếu bằng. Sau mặt phẳng hình chiếu đứng. D. Bên phải mặt phẳng hình chiếu cạnh. Cách ghi kích thước nào sau đây là đúng? A. nét vẽ. Câu 3 : B. Vuông góc đều. A. B. tỉ lệ. C. B. C. D. C.1200.D. 1350. 1800.A.Tr ong hình chiếu trục đo xiên góc cân thì góc X΄O΄Z΄ bằng Câu 6 : Câu 7 : Cho đường tròn R B.900. = 5cm thì trong hình chiếu trục đo Trang 19 vuông góc đều, elip đó có độ dài của trục dài và trục ngắn là A. 61 cm và 35,5 cm. C.B. 6,1 cm và 3,55 cm. 12,2 cm và 7,1 cm. Câu 8 : Nét đứt có ứng dụng để vẽ đường bao thấy. A. C.B.vẽ vẽ đường gióng kích thước. đường bao khuất. Câu 9 : Trong vẽ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ việc vạch ra đường chân trời là để chỉ định A. độ cao của điểm nhìn. C.B.độ độ xa của vật thể. rộng của vật thể. Câu 10 : Khi ghi kích thước, đường gióng kích thước vượt quá đường kích thước một đoạn là C.2mm 2mm đến 5mm. đến 4mm.D.1 mm đến 3mm.A. Câu 11 : B.3mm TCVN 7285 : 2003 đến quy định về 4mm. C.khổ chữ viết. giấy.D.tỉ lệ.A. Câu 12 : TCVN 8 - 20 : B.nét vẽ. 2002 quy định về C.tỉ quy tắc ghi kích thước. lệ.D.nét vẽ.A. Trong phép chiếu Câu 13 : vuông góc các tia B.chữ chiếu có đặc điểm viết. gì? A. Các tia chiếu vuông góc với nhau. C.B.Các Các tia chiếu song song với nhau. tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu. Câu 14 : Hình cắt riêng phần (hình cắt cục bộ) A. biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể. D. 122 cm và 71 cm. D. vẽ đường kích thước. D. độ cao của vật thể. D. Các tia chiếu đều đồng quy tại một điểm. Trang 20
- Xem thêm -