Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 3 vnen cực hay

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 7466 |
  • Lượt tải: 22
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 1 Học hát : Bài Quốc ca Việt Nam (HCM) Nhạc và lời: văn cao I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và lời 1. - Kĩ năng: Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết khi chào cờ có hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang. Biết hát đúng giai giai điệu và thuộc lời ca. Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Văn Cao - Thái độ: Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ. * HCM : ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người (Liên hệ). II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn và hát chuẩn xác bài “Quốc ca”. - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên 1. Hoạt động cơ bản: 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ dùng cho nhóm. - Giáo viên giới thiệu bài. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại một số bài hát đã học ở lớp Hai. - Giáo viên yêu cầu học sinh kể tên tác giả của các bài hát đã học ở lớp Hai. 1.c. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên giới thiệu bài hát “Quốc ca”, lời 1. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét về giai điệu, nội dung bài hát. 2. Hoạt động thực hành: 2.a. Hoạt động cả lớp: - Treo tranh vẽ cho HS nhận xét, giới thiệu tên, tác giả, nội dung bài hát. Hoạt động của học sinh - Cả lớp hát đầu tiết. - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập cho nhóm mình. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Học sinh nhắc lại một số bài hát đã học ở lớp Hai. - Học sinh kể tên tác giả của các bài hát đã học ở lớp Hai. - Học sinh nhận xét về giai điệu, nội dung bài hát. - Theo dõi nhận xét, lắng nghe Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - - Đệm đàn trình bày mẫu bài hát - Đặt câu hỏi về tính chất bài hát. - Hường dẫn học sinh tập đọc lời ca từng câu kết hợp gõ đệm thao tiết tấu. - Đàn cao độ hướng dẫn học sinh khởi động giọng bằng các âm o, a, u, i. - Đàn giai điệu hướng dẫn học sinh tập hát từng câu theo lối móc xích và song hành. 2.b. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập hát cả bài theo dãy, nhóm. - Giáo viên giúp đỡ các nhóm. - Giáo viên nhận xét, liên hệ giáo dục học sinh về ý nghĩa của bài hát: ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Bài hát Quốc ca được hát khi nào? + Ai là tác giả của bài hát Quốc ca Việt Nam? + Khi chào cờ và hát Quốc ca, chúng ta phải có thái độ như thế nào? + Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của mình trong tiết học này? 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, nhóm học tập tích cực. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh - Lắng nghe cảm nhận. - Trả lời theo cảm nhận. - Đọc đồng thanh kết hợp gõ tiết tấu. - Luyện giọng. - Tập hát theo đàn và hướng dẫn của giáo viên. - Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu. - Học sinh nêu. - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, kém. - Học sinh lắng nghe, thực hiện. - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Học sinh lắng nghe.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 2 Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và lời 2. - Kĩ năng: Biết tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca, hát đúng giai điệu. - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu quê hương, đất nước. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn và hát chuẩn xác bài Quốc ca (lời 2). - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động cơ bản: 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết. nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm. cho nhóm mình. - Giáo viên giới thiệu bài hát mới. - Học sinh lắng nghe. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Học sinh đọc mục tiêu của tiết học. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời 2 của bài - Học sinh đọc lời của bài hát. hát Quốc ca. 1.c. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời của bài hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu các câu hát. theo tiết tấu lời ca. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét về giai - Học sinh nhận xét về giai điệu, nội dung bài điệu, nội dung bài hát. hát. - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản và - Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. giáo dục học sinh biết cảm nhận cái hay của bài hát, qua đó bồi đắp tình yêu quê hương đất nước. Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - 2. Hoạt động thực hành: 2.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát từng câu. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát cả bài. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát. - Giáo viên chú ý giúp đỡ những em còn yếu, chưa hát chuẩn. 2.b. Hoạt động theo nhóm: - Đàn giai điệu cho 1 nhóm hát giai điệu lời 1 bằng âm “La” nhóm khác tập hát lời 2 theo giai điệu lời 1. - Tổ chức cho học sinh luyện tập hát lời 2 theo nhóm. - Tổ chức cho học sinh luyện tập hát cả bài lời 1 và 2. - Tổ chức cho bạn lớp trưởng điều khiển cả lớp đứng dậy chào cờ và hát Quốc ca. Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh - Học sinh tập hát từng câu. - Cả lớp tập hát cả bài. - Tập hát lời 2 theo giai điệu lời 1 - Luyện tập hát lời 2 - Luyện tập hát cả bài - Thực hiện - Học sinh nêu. - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, kém. - Giáo viên nhận xét. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu những từ chưa - Học sinh lắng nghe và thực hiện. hiểu trong lời 2 bài hát. - Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của mình trong tiết học này? 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập học tập của bạn trong tổ. của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh - Học sinh lắng nghe. giá sự tiến bộ của học sinh.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 3 Học hát: Bài ca đi học Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và lời 1. - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Biết gõ đệm theo phách. - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu quý các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn và hát chuẩn xác bài “Bài ca đi học”. - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động cơ bản: 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết. nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm. cho nhóm mình. - Giáo viên giới thiệu bài hát mới. - Học sinh lắng nghe. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Học sinh đọc mục tiêu của tiết học. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời 1 của bài - Học sinh đọc lời của bài hát. hát Bài ca đi học 1.c. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời của bài hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu các câu hát. theo tiết tấu lời ca. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét về giai - Học sinh nhận xét về giai điệu, nội dung bài điệu, nội dung bài hát. hát. - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản. - Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. 2. Hoạt động thực hành: 2.a. Hoạt động cả lớp: Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát từng câu. - Học sinh tập hát từng câu. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát cả bài lời 1. - Cả lớp tập hát cả bài. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát. - Giáo viên chú ý giúp đỡ những em còn yếu, chưa hát chuẩn. 2.b. Hoạt động theo nhóm: - Tập hát và vỗ tay đệm theo phách, theo nhịp - Học sinh tập hát và vỗ tay đệm theo phách, trong nhóm. theo nhịp trong nhóm. - Tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca trong nhóm. - Học sinh tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca. - Tập đứng hát và chuyển động nhẹ nhàng trong - Học sinh tập đứng hát và chuyển động nhẹ nhóm. nhàng trong nhóm. - Học sinh trong nhóm nhận xét nhau. - Giáo viên nhận xét. - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Nêu tên tác giả của bài hát “Bài ca đi học”? - Học sinh nêu. + Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt mình trong tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, kém. 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Học sinh lắng nghe và thực hiện. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập học tập của bạn trong tổ. của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh - Học sinh lắng nghe. giá sự tiến bộ của học sinh.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 4 Học hát: Bài Bài ca đi học (tiếp) I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Biết hát đúng giai điệu. Biết hát kết hợp vận động phụ họa. - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu quý các dân tộc anh em đang sống trên đất nước ta. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn... - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động cơ bản: 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết. nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm. cho nhóm mình. - Giáo viên giới thiệu bài hát mới. - Học sinh lắng nghe. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Học sinh nêu mục tiêu của tiết học. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời 2 của bài - Học sinh đọc lời của bài hát. hát Bài ca đi học 1.c. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời của bài hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu các câu hát. theo tiết tấu lời ca. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét về giai - Học sinh nhận xét về giai điệu, nội dung bài điệu, nội dung bài hát. hát. - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản và - Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. giáo dục học sinh biết đoàn kết với mọi người. Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh 2. Hoạt động thực hành: 2.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát từng câu. - Học sinh tập hát từng câu. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát cả bài. - Cả lớp tập hát cả bài. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát. - Giáo viên chú ý giúp đỡ những em còn yếu, chưa hát chuẩn. 2.b. Hoạt động theo nhóm: - Tập hát và vỗ tay đệm theo phách, theo nhịp - Học sinh tập hát và vỗ tay đệm theo phách, trong nhóm. theo nhịp trong nhóm. - Tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca trong nhóm. - Học sinh tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca. - Tập đứng hát và chuyển động nhẹ nhàng trong - Học sinh tập đứng hát và chuyển động nhẹ nhóm. nhàng trong nhóm. - Học sinh trong nhóm nhận xét nhau. - Giáo viên nhận xét. - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh tự đánh giá về việc - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt học hát của mình trong tiết học này. Khá - Trung bình - Yếu, kém. 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Học sinh lắng nghe và thực hiện. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập học tập của bạn trong tổ. của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh - Học sinh lắng nghe. giá sự tiến bộ của học sinh.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 5 Học hát: Bài Đếm sao Nhạc và lời: Văn Chung I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Biết gõ đệm theo phách. - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu thiên nhiên. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn và hát chuẩn xác bài “Đếm sao”. - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động cơ bản: 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết. nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm. cho nhóm mình. - Giáo viên giới thiệu bài hát mới. - Học sinh lắng nghe. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Học sinh nêu mục tiêu của tiết học. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời của bài hát - Học sinh đọc lời của bài hát. Bài ca đi học 1.c. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời của bài hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu các câu hát. theo tiết tấu lời ca. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét về giai - Học sinh nhận xét về giai điệu, nội dung bài điệu, nội dung bài hát. hát. - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản và - Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. giáo dục học sinh biết yêu thiên nhiên. Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh 2. Hoạt động thực hành: 2.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát từng câu. - Học sinh tập hát từng câu. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát cả bài. - Cả lớp tập hát cả bài. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát. - Giáo viên chú ý giúp đỡ những em còn yếu, chưa hát chuẩn. 2.b. Hoạt động theo nhóm: - Tập hát và vỗ tay đệm theo phách, theo nhịp - Học sinh tập hát và vỗ tay đệm theo phách, trong nhóm. theo nhịp trong nhóm. - Tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca trong nhóm. - Học sinh tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca. - Tập đứng hát và chuyển động nhẹ nhàng trong - Học sinh tập đứng hát và chuyển động nhẹ nhóm. nhàng trong nhóm. - Học sinh trong nhóm nhận xét nhau. - Giáo viên nhận xét. - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh tự đánh giá về việc - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt học hát của mình trong tiết học này. Khá - Trung bình - Yếu, kém. 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Học sinh lắng nghe và thực hiện. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập học tập của bạn trong tổ. của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh - Học sinh lắng nghe. giá sự tiến bộ của học sinh.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 6 Ôn tập bài hát: Đếm sao Trò chơi âm nhạc I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Thuộc lời ca của bài hát. - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Biết hát kết hợp vận động phụ họa. Biết gõ đệm theo nhịp. Biết chơi trò chơi âm nhạc. - Thái độ: Giúp học sinh yêu thích âm nhạc. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn. - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên 1. Hoạt động cơ bản: 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ dùng cho nhóm. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Giáo viên yêu cầu học sinh cùng nhau ôn tập bài hát Đếm sao. + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. - Thể hiện sắc thái của bài hát. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên dùng đàn và thanh phách để thể hiện các âm thanh cao, thấp, dài, ngắn để cho học sinh tập phân biệt. - Cho học sinh tự trình bày các âm thanh cao, thấp, dài, ngắn. - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản. 2. Hoạt động thực hành: 2.a. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối tiếp theo Hoạt động của học sinh - Cả lớp hát đầu tiết. - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập cho nhóm mình. - Học sinh nêu mục tiêu của tiết học. - Học sinh cùng thực hiện: + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. - Học sinh tập thể hiện sắc thái của bài hát. - Học sinh cùng theo dõi. - Học sinh tự trình bày các âm thanh cao, thấp, dài, ngắn. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh tập hát nối tiếp theo câu hát trong Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh câu hát trong nhóm của cả bài hát. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp giữa các nhóm. 2.b. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc. 2.c. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu các nhóm tập biểu diễn bài hát theo nhóm. - Giáo viên giúp đỡ những nhóm có khó khăn trong học tập. - Giáo viên nhận xét. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Hướng dẫn HS trò chơi nói theo tiết tấu đếm từ 1 đến 10 ông sao. nhóm. - Học sinh tập hát đối đáp giữa các nhóm. - Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi âm nhạc. - Tổ chức hướng dẫn cho HS chơi trò chơi hát theo giai điệu bài hát Đếm sao bằng các nguyên âm a, u, i. - Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của mình trong tiết học này? 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho 3 bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh. - Tích cực tham gia chơi trò chơi - Chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên - Học sinh tập hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách cùng giáo viên. - Học sinh tập hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc. - Học sinh tập biểu diễn trong nhóm. - Các nhóm biểu diễn trước lớp. - Lắng nghe, tập gõ đệm theo âm hình tiết tấu. - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, kém. - Học sinh lắng nghe và thực hiện. - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Học sinh lắng nghe.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 7 Học hát: Bài Gà gáy Dân ca Cống (Lai Châu) (MT) Lời mới: Huy Trân I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết đây là bài dân ca. Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Biết đây là bài dân ca của dân tộc Cống ở tỉnh Lai Châu. Biết gõ đệm theo nhịp, phách. - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu quý các bài hát dân ca của dân tộc. * MT : Giúp HS thương yêu loài vật, qua đó có những việc làm góp phần bảo vệ môi trường sống (liên hệ). II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, ... - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động cơ bản: 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết. nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm. cho nhóm mình. - Giáo viên giới thiệu bài hát mới. - Học sinh lắng nghe. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Học sinh nêu mục tiêu của tiết học. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời của bài hát. - Học sinh đọc lời của bài hát. 1.c. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời của bài hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu các câu hát. theo tiết tấu lời ca. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét về giai - Học sinh nhận xét về giai điệu, nội dung bài điệu, nội dung bài hát. hát. - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản và - Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. giáo dục học sinh biết thương yêu loài vật, qua Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh đó có những việc làm góp phần bảo vệ môi trường sống. 2. Hoạt động thực hành: 2.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát từng câu. - Học sinh tập hát từng câu. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát cả bài. - Cả lớp tập hát cả bài. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát. - Giáo viên chú ý giúp đỡ những em còn yếu, chưa hát chuẩn. 2.b. Hoạt động theo nhóm: - Tập hát và vỗ tay đệm theo phách, theo nhịp - Học sinh tập hát và vỗ tay đệm theo phách, trong nhóm. theo nhịp trong nhóm. - Tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca trong nhóm. - Học sinh tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca. - Tập đứng hát và chuyển động nhẹ nhàng trong - Học sinh tập đứng hát và chuyển động nhẹ nhóm. nhàng trong nhóm. - Học sinh trong nhóm nhận xét nhau. - Giáo viên nhận xét. - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Nêu xuất xứ và tác giả của bài hát “Gà gáy”? - Học sinh nêu. + Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt mình trong tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, kém. 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Học sinh lắng nghe và thực hiện. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập học tập của bạn trong tổ. của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh - Học sinh lắng nghe. giá sự tiến bộ của học sinh.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 8 Ôn tập bài hát: Gà gáy I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết đây là bài dân ca. - Kĩ năng: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Tập biểu diễn bài hát. - Thái độ: Giúp học sinh biết thương yêu loài vật, qua đó có những việc làm góp phần bảo vệ môi trường sống. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, ... - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên 1. Hoạt động cơ bản: 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ dùng cho nhóm. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Giáo viên yêu cầu học sinh cùng nhau ôn tập bài hát “Gà gáy”: + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. - Thể hiện sắc thái của bài hát “Gà gái”: + Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi ở đầu và giữa các câu hát. + Giáo viên yêu cầu học sinh tập diễn tả sắc thái khi trình bày bài hát. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Xuất xứ của bài hát “Gà gáy”? Hoạt động của học sinh - Cả lớp hát đầu tiết. - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập cho nhóm mình. - Học sinh nêu mục tiêu của tiết học. - Học sinh cùng thực hiện: + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. - Học sinh tập thể hiện sắc thái của bài hát. - Học sinh cùng thực hiện. - Học sinh tập diễn tả sắc thái của bài hát. - Học sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên. - Bạn nhận xét, bổ sung. Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản. 2. Hoạt động thực hành: 2.a. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối tiếp theo câu hát trong nhóm. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp giữa các nhóm. 2.b. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc. 2.c. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu các nhóm tập biểu diễn bài hát theo nhóm. - Giáo viên giúp đỡ những nhóm có khó khăn trong học tập. - Giáo viên nhận xét. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Cảm nhận của em về bài hát “Gà gáy”? + Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của mình trong tiết học này? 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh - Học sinh lắng nghe. - Học sinh tập hát nối tiếp theo câu hát trong nhóm. - Học sinh tập hát đối đáp giữa các nhóm. - Học sinh tập hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách cùng giáo viên. - Học sinh tập hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc. - Học sinh tập biểu diễn trong nhóm. - Các nhóm biểu diễn trước lớp. - Học sinh nêu. - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, kém. - Học sinh lắng nghe và thực hiện. - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Học sinh lắng nghe.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 9 Ôn tập 3 bài hát Bài ca đi học - Đếm sao - Gà gáy I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát. - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Tập biểu diễn bài hát. Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của 3 bài hát. Biết gõ đệm theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca. - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu thích âm nhạc. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, ... - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 3. Hoạt động của giáo viên 1. Hoạt động cơ bản: 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ dùng cho nhóm. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Giáo viên yêu cầu học sinh cùng nhau ôn tập 3 bài hát Bài ca đi học - Đếm sao - Gà gáy: + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. - Thể hiện sắc thái của 3 bài hát Bài ca đi học Đếm sao - Gà gáy: + Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi ở đầu và giữa các câu hát. + Giáo viên yêu cầu học sinh tập diễn tả sắc thái khi trình bày bài hát. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Tác giả của mỗi bài hát? Hoạt động của học sinh - Cả lớp hát đầu tiết. - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập cho nhóm mình. - Học sinh nêu mục tiêu của tiết học. - Học sinh cùng thực hiện: + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. - Học sinh tập thể hiện sắc thái của bài hát. - Học sinh cùng thực hiện. - Học sinh tập diễn tả sắc thái của bài hát. - Học sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên. - Bạn nhận xét, bổ sung. Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - + Em hiểu biết gì về các tác giả đó? - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản. 2. Hoạt động thực hành: 2.a. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối tiếp theo câu hát trong nhóm. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp giữa các nhóm. 2.b. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc. 2.c. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu các nhóm tập biểu diễn bài hát theo nhóm. - Giáo viên giúp đỡ những nhóm có khó khăn trong học tập. - Giáo viên nhận xét. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Cảm nhận của em về các bài hát? + Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của mình trong tiết học này? 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh - Học sinh lắng nghe. - Học sinh tập hát nối tiếp theo câu hát trong nhóm. - Học sinh tập hát đối đáp giữa các nhóm. - Học sinh tập hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách cùng giáo viên. - Học sinh tập hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc. - Học sinh tập biểu diễn trong nhóm. - Các nhóm biểu diễn trước lớp. - Học sinh nêu. - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, kém. - Học sinh lắng nghe và thực hiện. - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Học sinh lắng nghe.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 10 Học hát: Bài Lớp chúng ta đoàn kết Nhạc và lời: Mộng Lân (HCM) I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Biết gõ đệm theo nhịp và tiết tấu lời ca. - Thái độ: Giúp học sinh rèn luyện tinh thần đoàn kết. * HCM : ca ngợi tình đoàn kết thân ái giữa bạn bè (liên hệ). II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn và hát chuẩn xác bài “Lớp chúng ta đoàn kết”. - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động cơ bản: 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết. nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm. cho nhóm mình. - Giáo viên giới thiệu bài hát mới. - Học sinh lắng nghe. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Học sinh nêu mục tiêu của tiết học. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời của bài hát. - Học sinh đọc lời của bài hát. 1.c. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời của bài hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu các câu hát. theo tiết tấu lời ca. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét về giai - Học sinh nhận xét về giai điệu, nội dung bài điệu, nội dung bài hát. hát. - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản và - Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. giáo dục học sinh về tình đoàn kết thân ái giữa bạn bè. Trường Tiểu học Trung Lập Thượng - Khối 3 - Giáo viên: Nguyễn Thị Dánh 2. Hoạt động thực hành: 2.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát từng câu. - Học sinh tập hát từng câu. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát cả bài. - Cả lớp tập hát cả bài. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát. - Giáo viên chú ý giúp đỡ những em còn yếu, chưa hát chuẩn. 2.b. Hoạt động theo nhóm: - Tập hát và vỗ tay đệm theo phách, theo nhịp - Học sinh tập hát và vỗ tay đệm theo phách, trong nhóm. theo nhịp trong nhóm. - Tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca trong nhóm. - Học sinh tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca. - Tập đứng hát và chuyển động nhẹ nhàng trong - Học sinh tập đứng hát và chuyển động nhẹ nhóm. nhàng trong nhóm. - Học sinh trong nhóm nhận xét nhau. - Giáo viên nhận xét. - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Nêu xuất xứ của bài hát “Lớp chúng ta đoàn - Học sinh nêu. kết”? + Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt mình trong tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, kém. 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Học sinh lắng nghe và thực hiện. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập học tập của bạn trong tổ. của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh - Học sinh lắng nghe. giá sự tiến bộ của học sinh.  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
- Xem thêm -