Tài liệu Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu của công ty tnhh thực phẩm ân nam hà nội trên thị trường miền bắc

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 1
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TÓM LƯỢC Trong nền kinh tế thị trường hội nhập sâu rộng như hiện nay, số lượng các doanh nghiệp tham gia vào thị trường ngày càng tăng lên nhanh chóng và kéo theo khối lượng, danh mục hàng hóa sản phẩm đưa vào tiêu thụ trên thị trường cũng tăng lên đáng kể trong khi nhu cầu về hàng hóa có xu hướng giảm đi đối với một số ngành trong đó tiêu biểu như trong ngành bánh kẹo nhập khẩu trong thời gian vừa qua. Trong điều kiện như vậy, sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào khả năng phát triển thương mại sản phẩm của doanh nghiệp đó. Do phát triển thương mại sản phẩm có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Trên lĩnh vực kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu cũng gặp không ít khó khăn do sức ép cạnh tranh trên thị trường đang ngày càng gay gắt. Chính vì vậy, phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu đang là vấn đề mà công ty TNHH thực phẩm Ân Nam quan tâm. Qua quá trình thực tập tại công ty em có cơ hội được tìm hiểu về thực trạng phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu vì thế em lựa chọn đề tài: “ Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu của công ty TNHH thực phẩm Ân Nam Hà Nội trên thị trường miền Bắc.” LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo trường Đại học Thương Mại đã trang bị cho em những nền tảng kiến thức cơ bản về các môn học cơ sở và chuyên ngành Kinh tế thương mại cũng như những kiến thức thực tế trong suốt 4 năm qua. Em xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Th.S Vũ Tam Hòa, bộ môn Kinh tế Thương Mại trường Đại học Thương Mại đã hướng dẫn và động viên em rất nhiều trong quá trình làm và hoàn thiện khóa luận này. Đồng thời, cháu xin cảm ơn các cô chú, các anh chị trong Ban lãnh đạo, Phòng Kinh doanh, Phòng kế toán cùng toàn thể nhân viên công ty TNHH thực phẩm Ân Nam đã nhiệt tình giúp đỡ cháu trong quá trình thực tập cũng như thu thập số liệu tại công ty. Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện khóa luận của mình nhưng do hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm nên bài khoá luận tốt nghiệp không thể tránh được những sai sót, rất mong nhận được sự nhận xét, góp ý của thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 4 năm 2013 Sinh viên Phạm Tiến Chung MỤC LỤC Tóm lược Lời cảm ơn Mục lục Danh mục bảng biểu Danh mục từ viết tắt LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài khóa luận.....................................................1 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan....................................................2 3. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu................................................................3 4. Đối tượng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.........................................................4 5. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................5 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp................................................................................7 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM BÁNH KẸO NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÂN NAM.................................................................................................................................. 8 1.1. Một số khái niệm cơ bản về phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu của doanh nghiệp...........................................................................................................8 1.1.1. Mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu..........................................................................8 1.1.2. Thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu......................................................9 1.1.3. Phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu.......................................9 1.2. Một số lý thuyết liên quan đến phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu của DN................................................................................................................. 10 1.2.1. Bản chất của phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu................10 1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu ......................................................................................................................... 11 1.3. Nội dung và nguyên lý giải quyết vấn đề phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu..............................................................................................................13 1.3.1. Nguyên lý đẩy mạnh phát triển thương mại.....................................................13 1.3.2. Các chính sách thúc đẩy phát triển thương mại...............................................15 1.3.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển thương mại bánh kẹo nhập khẩu..........16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG BÁNH KẸO NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÂN NAM...................19 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố mội trường đến phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu của công ty TNHH thực phẩm Ân Nam.......................19 2.1.1. Tổng quan về công ty TNHH thực phẩm Ân Nam............................................19 2.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu của công ty TNHH thực phẩm Ân Nam.......................................22 2.2. Thực trạng phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu của công ty TNHH thực phẩm Ân Nam..........................................................................................25 2.2.1. Về quy mô........................................................................................................25 2.2.2. Về chất lượng thương mại................................................................................28 2.2.3. Hiệu quả thương mại sản phẩm bánh kẹo..........................................................30 2.3. Kết luận và phát hiện về công tác phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu của công ty TNHH thực phẩm Ân Nam..............................................................31 2.3.1. Những thành công đạt được trong công tác phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu của công ty TNHH thực phẩm Ân Nam.......................................31 2.3.2. Những vấn đề còn tồn tại.................................................................................32 2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại.......................................................................32 CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG BÁNH KẸO NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÂN NAM......................................................................................................................... 34 3.1. Định hướng phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu trong giai đoạn 2010 – 2020.................................................................................................................. 34 3.1.1. Quan điểm của công ty TNHH thực phẩm Ân Nam về phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu............................................................................................34 3.1.2. Định hướng của công ty TNHH thực phẩm Ân Nam về phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu trên thị trường miền Bắc....................................................34 3.2. Các đề xuất phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu của công ty TNHH thực phẩm Ân Nam..........................................................................................36 3.2.1. Giải pháp đối với hệ thống DN kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu trên thị trường miền Bắc...................................................................................................................... 36 3.3.2 Giải pháp đối với công ty TNHH thực phẩm Ân Nam.........................................37 3.3. Một số kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước trong phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu trên thị trường miền Bắc.....................................................39 3.3.1. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các văn bản pháp luật liên quan tới nhập khẩu, thuế nhập khẩu mặt hàng bánh kẹo..............................................................................39 3.3.2 Tăng cường công tác quản lý thị trường và chống buôn lậu...............................40 3.3.3 Tăng cường kiểm tra, kiểm định chất lượng bánh kẹo nhập khẩu trên thị trường... ......................................................................................................................... 40 3.3.4 Hỗ trợ vốn, thông tin cho các công ty, DN kinh doanh.......................................40 3.4. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết...........................................................41 Tài liệu tham khảo………………………………………………………………………42 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tỷ trọng các mặt hàng trên thị trường Hà Nội của công ty Ân Nam năm 2012 Bảng 2.2 Kết quả kinh doanh của công ty TNHH thực phẩm Ân Nam từ năm 2009 đến năm 2012 Bảng 2.3 Chỉ tiêu kinh doanh của công ty TNHH Ân Nam trong năm 2012 Bảng 2.4 Cơ cấu tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu của công ty TNHH thực phẩm Ân Nam trong giai đoạn 2009 – 2012 trên thị trường miền Bắc Bảng 2.5 Tỷ suất lợi nhuận của công ty TNHH ô tô VTC giai đoạn 2009-2012 Hình 2.1 Cơ cấu doanh thu các ngành hàng của công ty Ân Nam năm 2012 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CP Chính Phủ DN Doanh nghiệp ĐH Đại học PTTM Phát triển thương mại TNHH Trách nhiệm hữu hạn LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài khóa luận Trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước đầy biến động và xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay làm cho môi trường kinh doanh ngày càng mang tính cạnh tranh: thị trường xuất hiện nhiều nhà bàn lẻ, thị phần của các DN bị thu hẹp. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các DN thương mại nhằm phát triển hoạt động bán, tiêu thụ sản phẩm mà mình kinh doanh đang là một thử thách lớn. Bên cạnh đó, những mối đe dọa từ thiên tai và khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi các DN phải phát triển thương mại một cách ổn định và bền vững. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế và sự gia tăng về quy mô dân số với kết cấu dân số trẻ thì bánh kẹo là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định tại Việt Nam. Trong khi các cơ sở sản xuất bánh kẹo nhỏ lẻ bị thu hẹp dần thì những công ty bánh kẹo lớn đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường với những thay đổi về mẫu mã sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp với tâm lý khách hàng. Không chỉ riêng ngành sản xuất, kinh doanh bánh kẹo trong nước mà đối với kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu cũng đang từng bước thay đổi. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, tác động rất lớn tới ngành kinh doanh bánh kẹo nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung. Đặc biệt là những công ty kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu và những công ty nhập khẩu nguyên liệu đầu vào. Cuối năm 2010, giá bánh kẹo nói chung tăng từ 10-15%. Tuy giá tăng nhưng nhu cầu sử dụng bánh kẹo vẫn tăng do kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi tốt sau khủng hoảng. Hơn nữa, là một nước có dân số đông, kết cấu dân số trẻ nên Việt Nam trở thành một thị trường tiềm năng cho ngành kinh doanh bánh kẹo nói chung và kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu nói riêng. Theo báo cáo của ngành bánh kẹo dự kiến tăng trưởng của năm 2013 là 12% cao hơn so với 5% của năm 2012. Tuy nhiên, hiện nay thị phần của bánh kẹo trong nước ước tính chiếm khoảng 75 – 80%, còn lại bánh kẹo nhập khẩu chỉ chiếm 20 – 25%. Nhằm mục tiêu phát triển thương mại theo hướng mở cửa và hội nhập của nền kinh tế thì rất nhiều các sản phẩm bánh kẹo của các hãng nổi tiếng của nước ngoài đang được tiêu thụ trên thị trường Việt Nam. Qua 1 nghiên cứu thực tiễn ở công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà nội là công ty phân phối bánh kẹo nhập khẩu với rất nhiều các chủng loại khác nhau như bánh Pepperidge Farm, kẹo dẻo Haribo, bánh quy bơ hiệu Walkers, kẹo Ricola, khoai tây chiên Kettle Chips, socola Lindt, kem Haagen-Dazs. Nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu ngày càng cao không chỉ về mẫu mã, chất lượng mà còn đòi hỏi chủng loại thật phong phú. Là công ty phân phối với số lượng lớn trên thị trường miền Bắc đòi hỏi phải đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng, đảm bảo nguồn hàng kinh doanh và chất lượng mặt hàng kinh doanh. Không những thế hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bánh mà không rõ nguồn gốc xuất xứ, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng khiến thị trường kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu trở nên phức tạp và gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, các công ty sản xuất và kinh doanh bánh kẹo trong nước đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường, do đó bánh kẹo nhập khẩu còn chịu sức ép cạnh tranh gay gắt của nguồn hàng bánh kẹo trong nước. Gắn với tình hình chung và điều kiện nghiên cứu thực tiễn tại công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà nội, tác động của điều kiện khách quan cũng như chủ quan và những khó khăn mà công ty đang gặp phải trong phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu. Lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo của công ty TNHH thực phẩm Ân Nam Hà Nội trên thị trường miền Bắc.” là yêu cầu cấp thiết đặt ra và phù hợp với thực tiễn. 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan Dưới đây là một số những công trình nghiên cứu của các năm trước mà em đã tìm hiểu. Nguyễn Thị Thu Thảo, Đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng bánh kẹo trên thị trường Hà nội của công ty TNHH thương mại và sản xuất Hoàng Mai, ĐH Thương mại năm 2009. Luận văn nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ hàng hóa của các DN, từ đó đi vào phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới tiêu thụ mặt hàng bánh kẹo và đánh giá tình hình tiêu thụ bánh kẹo nhập khẩu trên thị trường Hà nội của công ty TNHH thương mại và sản xuất Hoàng Mai. Đề tài đưa ra một số giải pháp cho công ty và kiến nghị với cơ quan Nhà nước để đẩy mạnh tiêu thụ bánh kẹo nhập khẩu trên thị trường Hà nội. Nguyễn Hồng Thao, Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh nguồn lực lao động với mở rộng tiêu thị trường tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo của công ty cổ phần Tràng An trên thị trường nội địa, Luận văn tốt nghiệp – ĐH Thương mại năm 2008. Luận văn nghiên cứu lý 2 luận về nguồn lực lao động và những lý thuyết về thị trường, tác động của nguồn lực lao động tới hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ. Nghiên cứu và phân tích thực trạng tiêu thụ bánh kẹo của công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An trên thị trường nội địa. Từ những nguyên nhân hạn chế đã đề xuất một số giải pháp nâng cao nguồn lực lao động và mở rộng thị trường cho công ty cổ phần Tràng An Đỗ Hữu Cảnh, Giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo tại công ty Siêu thị Hà Nội trên thị trường Hà Nội, Luận văn tốt nghiệp – ĐH kinh tế quốc dân năm 2010. Luận văn nghiên cứu lý luận về phát triển thị trường tác động tới phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo tại công ty siêu thị Hà Nội. Luận văn đưa ra các giải pháp nhằm mở rộng thị trường bánh kẹo của công ty nhằm phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo trên địa bàn Hà Nội. Nhìn chung các luận văn đã làm rõ được các vấn đề trong tiêu thụ hàng hóa. Tuy nhiên, các đề tài mới chỉ tập trung nghiên cứu phương pháp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường mà chưa đi sâu vào phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu. 3. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu Hiện nay tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm, người dân thu hẹp chi tiêu. Ân Nam cũng gặp không ít những khó khăn trong quá trình hoạt động của mình đó là: Lợi nhuận thu chưa được cao, vấn đề hàng tồn kho, thị phần chưa được mở rộng nhiều, nguồn lực tài chính hẹp, quy mô thương mại sản phẩm nội thất còn hạn chế, hệ thống bán hàng chưa thông suốt… Để khắc phục phần nào hạn chế những khó khăn trên và đáp ứng nhu cầu về sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu, đề tài tập trung nghiên cứu những giải pháp phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu. Trong bài khóa luận của mình, em tập trung đi sâu, nghiên cứu tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu bánh kẹo trên đại bàn miền Bắc. Để từ đó phát hiện những tồn tại và đề xuất giải pháp phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu của công ty TNHH thực phẩm Ân Nam trên địa bàn miền Bắc. Đề tài tập trung nghiên cứu nhằm trả lời cho các câu hỏi về mặt lý luận và thực tiễn: - Nội dung của phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu trong DN là gì? - Các nguyên tắc và chính sách phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu? 3 - Các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động phát triển thương mại? - Thực trạng hoạt động phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu của công ty trong giai đoạn 2009-2012? - Những thành công, hạn chế của công ty trong việc phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu? Tại sao lại có những hạn chế nói trên? - DN cần có những giải pháp nào để đẩy mạnh phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu trên thị trường miền Bắc trong giai đoạn 2013-2015? - Nhà nước cần phải là gì để thúc đẩy sự phát triển của thị trường bánh kẹo nhập khẩu cũng như có những biện pháp nào để tháo gỡ khó khăn cho các DN kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu như công ty TNHH thực phẩm Ân Nam. Xuất phát từ vấn đề nghiên cứu và thực tế thực tập tại công ty TNHH thực phẩm Ân Nam, em đã có điều kiện tiếp cân, nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu của công ty. Nhận thấy vấn đề phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu của công ty đang là vấn đề quan tâm hàng đầu hiện nay. 4. Đối tượng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sự phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu của công ty TNHH thực phẩm Ân Nam. 4.2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát của đề tài là giải pháp phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu trên thị trường miền Bắc. Mục tiêu cụ thể của đề tài là: Đi sâu nghiên cứu từng nhóm giải pháp phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu trên thị trường miền Bắc. Từ phía Nhà nước có các nhóm giải pháp như hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các văn bản pháp luật liên quan tới nhập khẩu, thuế nhập khẩu; tăng cường hệ thống kiểm tra, giám sát nguồn hàng bánh kẹo nhập khẩu, chống hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Từ phía công ty có các nhóm giải pháp về chiến lược phát triển nguồn hàng; hoàn thiện chính sách nguồn cung ứng, nâng cao chất lượng và các phương thức bảo quản nguồn hàng. Đề xuất một số giải pháp phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu của công ty và kiến nghị công ty thực hiện các giải pháp đã đề xuất. 4.3. Phạm vi nghiên cứu 4 Do giới hạn về mặt thời gian, không gian và yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp đề tài của em chỉ đi sâu vào nghiên cứu những vấn đề sau: Phạm vi về nội dung: Khóa luận nghiên cứu các chính sách phát triển thương mại, hiệu quả của các chính sách này mang lại cho hoạt động kinh doanh của công ty cũng như phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu trên thị trường miền Bắc, tập trung nghiên cứu tại công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội. Phạm vi về không gian: Nghiên cứu phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu của công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội. Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu tại công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà từ năm 2009 đến nay. Đồng thời đưa ra các dự báo, giải pháp phát triển thương mại mặt hàng này trong giai đoạn 2013-2015. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu. Thu thập dữ liệu là công việc quan trọng cần thiết cho bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào. Đây là nguồn kiến thức quan trọng được tích lũy qua quá trình nghiên cứu mang tính chất lịch sử lâu dài. Phương pháp thu thập dữ liệu áp dụng các phương pháp: Phương pháp điều tra trắc nghiệm, phương pháp phỏng vấn và thu thập dữ liệu qua các nguồn thứ cấp. Dữ liệu gồm hai loại dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp. Trong đề tài em chỉ sử dụng đến dữ liệu thứ cấp. Dữ liệu thứ cấp là những dữ liệu đã qua xử lý nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Có nhiều phương pháp thu thập dữ liệu, khi tiến hành thu thập dữ liệu thường phải sử dụng phối hợp nhiều phương pháp với nhau để đạt mong muốn. Sau đây là các phương pháp thu thập dữ liệu mà em đã dùng: - Phương pháp quan sát: Quan sát là phương pháp ghi lại có kiểm soát các sự kiện hoặc các hành vi ứng xử của con người. Phương pháp này thường được dùng kết hợp với các phương pháp khác để kiểm tra chéo độ chính xác của dữ liệu thu thập được. Có thể chia ra: quan sát trực tiếp là tiến hành quan 5 sát khi sự việc đang diễn ra và quan sát gián tiếp là quan sát kết quả hay tác động của hành vi, chứ không trực tiếp quan sát hành vi. Phương pháp quan sát được em sử dụng nhiều nhất trong quá trình thực tập tại công ty là quan sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính từng giai đoạn, căn cứ vào đó để đưa ra nhận định chung về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, những thành công và những mặt tồn tại trong PTTM sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu. - Phương pháp thu thập dữ liệu qua các nguồn thứ cấp. Mục đích: Nhằm thu thập các số liệu liên quan đến vấn đề PTTM sản phẩm cũng như thu thập ý kiến của các chuyên gia về vấn đề nghiên cứu qua các nguồn từ các đơn vị khảo sát và từ các phương tiện thông tin đại chúng. Em đã tiến hành thu thâp dữ liệu từ các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ở phòng kế toán của doanh nghiệp, và một số luận văn có liên quan đến đề tài, tiếp cận các thông tin liên quan đến sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu trên báo chí, website, em đã chọn lọc và tiến hành nghiên cứu vấn đề phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội một cách kỹ lưỡng để đảm bảo tính xác thực trong bài khóa luận của mình. Trong bài khóa luận em đã sử dụng phương pháp này trong phần phân tích thực trạng thương mại sản phẩm cũng như tổng quan về tình hình phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu trên thị trường Hà Nội. B, Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu - Phương pháp thống kê: Là một phương pháp sau khi thu thập số liệu ta thiết kế các nghiên cứu định lượng, tóm tắt thông tin, đưa ra các kết luận dựa trên các số liệu và cuối cùng là ước lượng kết quả hiện tại hoặc dự báo tương lại. Thông qua nguồn dữ liệu thứ cấp như nhật ký mua hàng, nhật ký bán hàng, nhật ký thu chi, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh … Em đã tiến hành thống kê các số liệu thành dạng bảng để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài. - Phương pháp so sánh đối chiếu: Em áp dụng phương pháp này để so sánh số liệu của năm nay so với năm trước về tình hình tăng giảm doanh thu và lợi nhuận của từng năm, so sánh để thấy sự chênh lệch giữa các năm nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động kinh 6 doanh của công ty. Phương pháp này giúp cho việc so sánh dữ liệu giữa các thời kỳ, giữa các sản phẩm tiêu thụ khác nhau để có thể có những đánh giá khách quan về tình hình phát triển của DN mình nghiên cứu. - Phương pháp biểu đồ, bảng biểu: Dựa trên những thông tin thu thập được, từ đó lập nên các bảng biểu, đồ thị, biểu đồ biểu diễn sự tăng trưởng của công ty. Thông qua các biểu đồ, bảng biểu sẽ giúp ta đánh giá mối tương quan giữa các đại lượng để có thể phân tích dựa trên nguồn dữ liệu thu thập. - Ngoài các phương pháp đã nêu trên, khóa luận còn sử dụng một số phương pháp khác như phương pháp chỉ số, sử dụng phần mềm trong việc vẽ các biểu đồ phục vụ cho việc phân tích các số liệu thứ cấp. Phương pháp xử lý số liệu chủ yếu được áp dụng trong chương 2 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngoài phần tóm lược, danh mục bảng biểu, từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, khóa luận tốt nghiệp được kết cấu như sau: Chương 1: Một số lý luận cơ bản về giải pháp phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu. Chương 2: Thực trạng phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu của công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội. Chương 3: Các đề xuất và kiến nghị để phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu của công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội. 7 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM BÁNH KẸO NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÂN NAM 1.1. Một số khái niệm cơ bản về phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu của doanh nghiệp. 1.1.1. Mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu. a. Sản phẩm bánh kẹo Bánh kẹo là sản phẩm nằm trong nhóm hàng hóa lương thực thực phẩm, phục vụ nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng. Bánh kẹo được sản xuất từ rất nhiều những nguyên liệu khác nhau như bột mì, đường, bơ, trứng, sữa bột, vani, hương liệu tổng hợp… Mỗi loại mang một hương vị đặc trưng và cung cấp một lượng chất dinh dưỡng cho người sử dụng. Hiện nay, bánh kẹo dường như là mặt hàng không thể thiếu trong tiêu dùng của mỗi gia đình, mức tiêu thụ bánh kẹo ngày càng tăng trong những năm gần đây. Mặt hàng này đang được đa dạng về mẫu mã, chủng loại để người tiêu dùng có lựa chọn phong phú. Trong nước đã có rất nhiều các công ty bánh kẹo lớn, uy tín và chất lượng như công ty bánh kẹo Kinh đô, Tràng An, Hải Hà, Hải Châu… Các công ty này đã cung ứng một nguồn hàng lớn thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và đang được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. Sản phẩm bánh kẹo vừa thỏa mãn nhu cầu tăng thêm vừa cung cấp một lượng chất dinh dưỡng cho con người. Như vậy sản phẩm bánh kẹo không những đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của các công ty bánh kẹo trong và ngoài nước mà còn góp phần cung cấp cho người tiêu dùng một sản phẩm bổ dưỡng, thơm ngon, cung cấp dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. b. Mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu Cùng với sự phát triển của nền kinh tế trong nước, thì ngành kinh doanh bánh kẹo ngày càng phát triển không chỉ với ngành sản xuất bánh kẹo trong nước mà còn đối với ngành kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu. Mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu là những sản phẩm bánh kẹo được nhập khẩu từ các quốc gia khác nhau và được tiêu thụ trên thị trường trong nước. Hiện nay, có rất nhiều công ty phân phối bánh kẹo nhập khẩu, thu nhập bình quân tăng lên khuyến khích tiêu dùng các mặt hàng không thuộc diện mặt hàng thiết yếu đẩy lượng tiêu thụ bánh kẹo nhập khẩu tăng dần trên thị trường. Đồng thời việc quảng cáo các nhãn hiệu phương Tây và sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng cũng đẩy mạnh sự tăng 8 trưởng của ngành kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu. Các mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu cũng ngày càng đa dạng, phong phú về mẫu mã cũng như chủng loại. Mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu có thể được nhập khẩu theo hai hình thức là nhập khẩu trực tiếp và nhập khẩu từ khu chế xuất (hay nhập khẩu tại chỗ). Bánh kẹo nhập khẩu trực tiếp từ các quốc gia khác. Đây là hình thức di chuyển mặt hàng bánh kẹo qua biên giới từ quốc gia xuất khẩu sang quốc gia nhập khẩu. Với hình thức nhập khẩu này thì hàng hóa được sản xuất tại quốc gia xuất khẩu và đưa sang thị trường của quốc gia nhập khẩu tiêu thụ. Bánh kẹo nhập khẩu từ khu chế xuất (nhập khẩu tại chỗ) là hình thức mua bán giữa một bên trong nước và một bên nước ngoài nhưng thông qua thể nhân và pháp nhân của nước này đang hiện diện ở nước kia. Trong trường hợp này, hàng hóa không có sự di chuyển qua biên giới của hai nước có trao đổi thương mại. 1.1.2. Thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu. Thương mại hàng hóa là lĩnh vực trao đổi hàng hóa hữu hình, bao gồm tổng thể các hoạt động mua bán hàng hóa giữa những người mua và những người bán và các hoạt động hỗ trợ của cac chủ thể kinh tế như: người môi giới, người đại lý thương mại…nhằm thúc đẩy quá trình trao đổi đó diễn ra theo mục tiêu đã xác định. Thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu là một bộ phận của thương mại hàng hóa, bao gồm các hoạt động mua bán mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu và các hoạt động hỗ trợ trong quá trình mua bán các DN sản xuất, DN thương mại tham gia kinh doanh trong ngành thực phẩm bánh kẹo nhập khẩu nhằm thúc đẩy nhanh quá trình tiêu thụ của mặt hàng bánh kẹo trên thị trường. 1.1.3. Phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu a. Phát triển thương mại Phát triển thương mại là sự phát triển về cả chiều rộng cũng như chiều sâu của các hoạt động thương mại trong nền kinh tế. Cụ thể, phát triển thương mại là sự nỗ lực cải thiện cả về quy mô (chiều rộng) và chất lượng (chiều sâu) của các hoạt động thương mại trên thị trường nhằm tăng khối lượng hàng hóa tiêu thụ, tối đa hóa lợi nhuận và nâng cao hiệu quả thương mại đảm bảo một sự phát triển bền vững. 9 Phát triển thương mại thể hiện sự cải thiện về quy mô tức là sự gia tăng về giá trị thương mại, thị phần của DN trên thị trường, mở rộng quy mô thị trường và khai thác được nhiều khách hàng tiềm năng. Phát triển thương mại phải hướng đến sự hài hòa giữa các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường tức là nhằm đạt tới sự bền vững. Như vậy, bản chất phát triển thương mại là tập trung phát triển về mặt số lượng, cơ cấu, phát triển thương mại tham gia vào quá trình này để đảm bảo về chất lượng, sự ổn định và bền vững cho hoạt động tiêu thụ hàng hóa. Từ đó đưa ra giải pháp một cách tối ưu cho các hoạt động thương mại gắn liền với giai đoạn tổ chức, cung ứng nguồn hàng đến khâu lưu thông đưa hàng hóa đến người tiêu dùng cuối cùng, tiếp cận thị trường mục tiêu nhằm làm gia tăng giá trị trong chuỗi giá trị cung ứng của mặt hàng này trên thị trường mà ta tiếp cận. b. Phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu Là sự nỗ lực, cải thiện về quy mô, chất lượng, cơ cấu mặt sản phẩm kẹo nhập khẩu và các hoạt đông thương mại trên thị trường bánh kẹo nhập khẩu nhằm tối đa hóa tiêu thụ và hiệu quả của các hoạt động thương mại cũng như tối đa hóa lợi ích mà khách hàng mong đợi. PTTM sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu thể hiện sự thay đổi về chất lượng là sự đổi mới, cải tiến hoạt động thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu nhằm nâng cao lòng tin, uy tín của DN đối với khách hàng. Phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu gắn liền với nâng cao hiệu quả thương mại tức là mối quan hệ so sánh giữa kết quả đạt được từ hoạt động king doanh với chi phí bỏ ra. 1.2. Một số lý thuyết liên quan đến phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu của DN. 1.2.1. Bản chất của phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu. Các hoạt động nhằm PTTM thì phải đảm bảo làm cho lĩnh vực này có sự mở rộng về quy mô, sự thay đổi về chất lượng, nâng cao tính hiệu quả kinh tế và đảm bảo phát triển bền vững hoặc cả bốn vấn đề trên. 10 - Sự mở rộng về quy mô thương mại sản phẩm bánh kẹo có sự gia tăng sản lượng tiêu thụ, tăng số lượng khách hàng, tăng doanh thu qua đó gia tăng giá trị thương mại và có sự mở rộng về thị trường tiêu thụ kinh doanh sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu. - Nâng cao chất lượng hoạt động thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu: Nghĩa là phải nâng cao chất lượng sản phẩm bánh kẹo, các dịch vụ sau bán để tạo ra sự hấp dẫn đối với khách hàng. Ngoài ra còn là sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu trong ngành, chuyển dịch cơ cấu thị trường, cơ cấu thành phần kinh tế tham gia phân phối bánh kẹo nhập khẩu. Nâng cao chất lượng hoạt động thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu phải đảm bảo các yếu tố như: chất lượng sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu, cơ cấu sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu ngày càng đa dạng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm không chỉ ở khu vực thành phố lớn mà cả ở nông thôn. - PTTM gắn liền với việc nâng cao hiệu quả kinh tế của thương mại: Nâng cao hiệu quả kinh tế thương mại nói chung và hiệu quả kinh tế của lĩnh vực thương mại sản phẩm nói riêng là việc sử dụng tất cả các biện pháp tác động tới kết quả hoặc chi phí hoặc cả hai đại lượng trên nhằm làm cho hoạt động thương mại sản phẩm có kết quả tăng, chi phí giảm, kết quả tăng mà chi phí không tăng, kết quả tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng chi phí, kết quả không tăng nhưng chi phí giảm hoặc kết quả giảm nhưng chậm hơn so với chi phí của hoạt động thương mại sản phẩm. - PTTM hướng đến mục tiêu phát triển bền vững: PTTM hướng tới phát triển bền vững với mục tiêu tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời bảo vệ môi trường. Có nghĩa là phải biết kết hợp các mục tiêu kinh tế, xã hội với môi trường thì sự PTTM nói chung và lĩnh vực thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu nói riêng mới bền vững và trong lâu dài không ảnh hưởng đến tương lai. 1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu a. Nhóm nhân tố môi trường kinh tế quốc tế Khủng hoảng kinh tế: Khi môi trường kinh tế quốc tế có khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chính xảy ra sẽ làm suy giảm nền kinh tế của các nước, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất trong nước, làm giảm lượng hàng hóa xuất nhập khẩu giữa các quốc gia, ảnh hưởng tới nguồn hàng hóa nhập khẩu lưu thông và tiêu thụ trên thị trường. Từ đó 11 ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn hàng cung ứng ra thị trường của DN, tác động không nhỏ tới PTTM sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu. Tỷ giá hối đoái: Là sự chênh lệch giữa đồng USD và VNĐ, sự biến động của tỷ giá này cao hay thấp đều ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển nguồn hàng bánh kẹo nhập khẩu. Tỷ giá này càng cao tức VNĐ đang bị mất giá, gây khó khăn cho các DN kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu và ngược lại. Có thể thấy rằng khi môi trường kinh tế quốc tế ổn định thì hoạt động xuất nhập khẩu giữa các quốc gia cũng ổn định và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nguồn hàng nhập khẩu nói chung và nguồn hàng bánh kẹo nhập khẩu nói riêng. b. Nhóm nhân tố vĩ mô của nhà nước PTTM sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu ảnh hưởng trực tiếp bởi các chính sách vĩ mô của Nhà nước. Hoạt động nhập khẩu diễn ra phải tuân theo những quy định của pháp luật của nước nhập khẩu và nước xuất khẩu. Những quy định về thuế nhập khẩu, thủ tục nhập khẩu có ảnh hưởng tới sự phát triển nguồn hàng bánh kẹo nhập khẩu. Nếu Nhà nước có những chính sách hỗ trợ phát triển nguồn hàng như giảm thuế nhập khẩu, phát triển hệ thống tài chính ngân hàng để đảm bảo thuận lợi cho hoạt động tài chính của công ty, phát triển hệ thống giao thông vận tải và thông tin liên lạc tốt thì cũng là một động lực thúc đẩy sự phát triển của các công ty kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu. Hệ thống pháp luật của Nhà nước cũng ảnh hưởng rất lớn tới PTTM và kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu. Đây là cơ sở, quy định mà các DN kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu phải chấp hành. Do đó hệ thống pháp luật của Nhà nước phải rõ ràng, cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho có DN kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu dễ dàng áp dụng và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. c. Nhóm nhân tố thuộc về thị trường Thị trường là nơi tiêu thụ nguồn hàng của công ty, quyết định khối lượng tiêu thụ nguồn hàng lớn hay nhỏ, tiêu thụ nhanh hay chậm. Những nhân tố về thì trường bao gồm quy mô, cơ cấu của thị trường và sở thích, thị hiếu của khách hàng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới PTTM của công ty. Quy mô, cơ cấu thị trường lớn hay nhỏ sẽ ảnh hưởng tới quy mô nguồn hàng của công ty. Thị trường có quy mô lớn, mức tiêu thụ cao thì công ty càng dễ tiếp cận, PTTM sản phẩm. Từ yêu cầu đặt ra của thị trường thì công ty sẽ có những chính sách PTTM hợp lí 12 để đảm bảo đủ nguồn hàng cung ứng ra thị trường, nắm bắt cơ hội trên thị trường, cạnh tranh với các đối thủ khác khẳng định vị thế của công ty trên thị trường. Sở thích, thị hiếu của khách hàng hay đó chính là cầu về mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu. Có cầu thì sẽ có cung, cầu càng lớn thì đẩy cung tăng, cung tăng hay chính là tăng nguồn hàng cung ứng của công ty. d. Nhóm nhân tố nội tại của công ty Nhóm nhân tố nội tại của ngành hay của công ty cũng có ảnh hưởng tới sự PTTM sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu. Các nhân tố đó là mục tiêu chiến lược kinh doanh của công ty, là quy mô kinh doanh của công ty, nguồn lực tài chính, con người và cơ sở vật chất của công ty. Mục tiêu kinh doanh của công ty ảnh hưởng tới việc xây dựng chiến lược PTTM. Xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với mục tiêu kinh doanh thì sẽ mang lại hiệu quả trong PTTM và thúc đẩy sự phát triển của công ty. Nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực phục vụ cho PTTM và quá trình kinh doanh của công ty. Nguồn lực tài chính lớn và nguồn nhân lực có trình độ cao là điều kiện tốt và thuận lợi thúc đẩy PTTM cung ứng cho hoạt động thương mại của công ty. Cơ sở vật chất cũng là một yếu tố quan trọng đối với PTTM. Đặc biệt đối với PTTM bánh kẹo nhập khẩu cơ sở vật chất tốt, trang thiết bị hiện đại sẽ tạo điều kiện cho việc tìm hiểu thông tin về sản phẩm, về nhà cung ứng và thị trường một cách dễ dàng hơn, thực hiện những giao dịch một cách nhanh chóng, tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận trong kinh doanh thúc đẩy thương mại hàng hóa phát triển. 1.3. Nội dung và nguyên lý giải quyết vấn đề phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu. 1.3.1. Nguyên lý đẩy mạnh phát triển thương mại a. Đẩy mạnh phát triển thương mại phải dựa trên quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước, thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật về phát triển thương mại Hoạt động SX – KD trong cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đòi hỏi các DN phải tuân thủ chấp hành đúng các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Các hoạt động SX - KD của DN phải thực hiện đúng theo chủ trương công nghiệp hóa 13
- Xem thêm -