Tài liệu “ giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần carbon việt nam

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 1
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại Học Thương Mại i Khóa luận tốt nghiệp TÓM LƢỢC Trong nền kinh tế thị trường việc các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong sự cạnh tranh gay gắt là điều tất yếu. Cạnh tranh không chỉ đo lường bằng năng lực nội tại của doanh nghiệp mà còn được đo bằng sự so sánh giữa các chủ thể với nhau. Để đạt được vị thế cạnh tranh mạnh của mình là yêu cầu sống còn của mỗi doanh nghiệp đồng nghĩa với nó doanh nghiệp phải nhanh chóng thay đổi một cách cơ bản những suy nghĩ của mình về công việc kinh doanh : Song song với việc kinh doanh hiệu quả còn phải làm thế nào để gia tăng thế mạnh hạn chế điểm yếu nhằm nâng cao vị thế của mình so với các doanh nghiệp khác. Một trong những phương thức để doanh nghiệp có thể làm được điều đó chính là việc nhận thức đúng đắn và tìm ra cho mình những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mình. Năng lực cạnh tranh là sức mạnh của doanh nghiệp được thể hiện trên thương trường. Sự tồn tại và sức sống của một doanh nghiệp thể hiện trước hết ở năng lực cạnh tranh. Để từng bước vươn lên giành thế chủ động trong quá trình hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh chính là tiêu chí phấn đấu của các doanh nghiệp hiện nay. Ngày nay, ngành nhựa đường đang cạnh tranh rất khốc liệt do sự phát triển của nền kinh tế cùng với quá trình đô thị hóa trên cả nước. Chính vì vậy nếu không đứng vững trên thị trường thì công ty có thể bị đánh bật ra khỏi vòng xoáy cạnh tranh đó. Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Carbon Việt Nam, em xin lựa chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp: “ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Carbon Việt Nam”. Dựa trên cơ sở lý luận về nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm của doanh nghiệp, luận văn xây dựng các tiêu chuẩn tạo lập năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp của Công ty CP Carbon Việt Nam như sau:  Năng lực cạnh tranh nguồn bao gồm: Năng lực tài chính, năng lực quản lý và lãnh đạo, năng lực nhân sự, năng lực R&D, quy mô kinh doanh, cơ sở vật chất kỹ thuật…  Năng lực cạnh tranh thị trường bao gồm: Thị phần của sản phẩm, chất lượng sản phẩm, chính sách giá, mạng lưới phân phối, công cụ xúc tiến thương mại, uy tín và thương hiệu… SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại ii Khóa luận tốt nghiệp Trên cơ sở đó luận văn đánh giá thực trạng năng lực canh tranh sản phẩm nhựa đường của công ty trên thị trường khu vực miền bắc so sánh với ba đối thủ cạnh tranh chính là Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Giao thông – TRANSMECO, Công ty TNHH nhựa đường Puma Energy Việt Nam, Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex. Từ đó, rút ra những kết luận về thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm nhựa đường trên thị trường hiện nay: Những thành công và những hạn chế, những vấn đề chưa làm được trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm nhựa đường của công ty, đồng thời tìm ta nguyên nhân của những hạn chế qua đó tìm ra giải pháp để khắc phục, nâng cao năng lực cạnh tranh của những tiêu chí còn yếu. Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu hạn chế của công ty, em xin đề xuất các giải pháp chia thành hai nhóm chính để giải quyết những hạn chế:  Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh phi marketing.  Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh marketing. Do thời gian ngắn đồng thời kiến thức hiểu biết còn nông cạn và hạn chế nên việc giải quyết đề tài : “ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ phần Carbon Việt Nam” khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong Quý thầy cô thông cảm và cho em những lời góp ý để bài luận văn của em được hoàn thiện hơn. SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại iii Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực tập và làm đề tài khóa luận tốt nghiệp với đề tài “ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Carbon Việt Nam” em đã nhận được rất nhiều sự tận tình giúp đỡ. Trước hết, em xin chân thành cảm ơn cô Ths.Nguyễn Phương Linh về những chỉ bảo của cô trong quá trình hoàn thành bài khóa luận này cũng như những chỉnh sửa mang tính thực tế của cô. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo của Trường Đại học Thương Mại, đặc biệt là các thầy cô khoa quản trị doanh nghiệp về những kiến thức các thầy cô đã chỉ bảo em trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại nhà trường. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Bà Trần Thu Hiền- TGD Công ty cùng tập thể cán bộ, nhân viên của Công t đã tạo điều kiện và tận tình chỉ bảo và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành bài khóa luận này. Cuối cùng, cho em gửi lời cảm ơn tới các bạn trong lớp đã giúp đỡ và động viên em rất nhiều trong quá trình học tập và thực hiện tốt bài luận luận văn này. Em xin chân thành cảm ơn! SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại iv Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC TÓM LƢỢC .............................................................................................................. i LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ ...................................................................... vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT................................................................................ viii CHƢƠNG MỞ ĐẦU .................................................................................................1 1.Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................1 2. Xác lập vấn đề nghiên cứu....................................................................................2 3. Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................3 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................3 5. Phƣơng pháp nghiên cứu......................................................................................3 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY KINH DOANH .............................................................5 1.1 CÁC KHÁI NIỆM VÀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP ..................................5 1.1.1 Các khái niệm cơ bản .......................................................................................5 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh ......................................................................................5 1.1.1.2 Khái niệm lợi thế cạnh tranh ..........................................................................5 1.1.1.3 Khái niệm năng lực cạnh tranh .......................................................................6 1.1.2 Một số lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ........................6 1.1.2.1 Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh của M. Porter. ...............................................6 2.2.2 Lý thuyết đánh giá năng lực cạnh tranh tổng thể của DN. ..........................7 1.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ...................................11 1.2.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc .................................................................11 1.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nƣớc .................................................................11 1.2.3 Tình hình nghiên cứu luận văn .....................................................................12 1.3 MÔ HÌNH NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: “ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP CARBON VN”..........12 1.3.1 Mô hình nghiên cứu đề tài: “ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty CP Carbon Việt Nam”..............................................................................12 1.3.2 Phân định nội dung nghiên cứu đề tài: “ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty CP Carbon Việt Nam” ...................................................13 1.3.2.1 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh .....................................13 1.3.2.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty dựa vào tiêu chí đánh giá ........15 SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại v Khóa luận tốt nghiệp 1.3.2.3 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam .....................................................................................................................16 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CARBON VIỆT NAM ................................................................................17 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP CARBON VIỆT NAM .............................17 2.1.1 Khái quát chung .............................................................................................17 2.1.2 Cơ cấu vốn và tình hình lao động tại Công ty .............................................17 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................................18 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu .....................................................................18 2.2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp ...........................................................18 2.2.1.2 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp ........................................................19 2.2.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu....................................................................19 2.3 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỜNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƢỜNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP CARBON VIỆT NAM......19 2.3.1 Ảnh hƣởng của các nhân tố môi trƣờng bên ngoài .....................................19 2.3.1.1 Môi trường vĩ mô .........................................................................................19 2.3.1.2 Môi trường ngành .........................................................................................21 2.3.2 Ảnh hƣởng của các nhân tố môi trƣờng bên trong .....................................22 2.4. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP CARBON VIỆT NAM ...............................................................................23 2.4.1 Thực trạng xác định SBU kinh doanh .........................................................23 2.4.1.1 Mục tiêu của Công ty ....................................................................................23 2.4.1.2 Định vị sản phẩm và thị trường kinh doanh của Công ty .............................23 2.4.1.3 Xác định lợi thế cạnh tranh của Công ty ......................................................24 2.4.2. Thực trạng xây dựng bộ tiêu chí đánh giá ..................................................24 2.4.2.1 Xác định và phân tích đối thủ cạnh tranh của Công ty ................................24 2.4.2.2 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá .....................................................................25 2.4.3. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ Phần Carbon Việt Nam...................................................................................................................32 2.4.3.1 Đánh giá năng lực cạnh tranh tương đối của Công ty Cổ Phần Carbon Việt Nam ...................................................................................................................32 2.4.3.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh tuyệt đối của Công ty Cổ Phần Carbon Việt Nam ...................................................................................................................33 SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại vi Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CARBON VIỆT NAM .....34 3.1 CÁC KẾT LUẬN THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CARBON VIỆT NAM .....................................................34 3.1.1 Những thành công đạt đƣợc ..........................................................................34 3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại ............................................................................35 3.1.3. Nguyên nhân của các hạn chế ......................................................................36 3.1.3.1 Nguyên nhân gián tiếp ..................................................................................36 3.1.3.2 Nguyên nhân trực tiếp ...................................................................................36 3.2. Các dự báo thay đổi môi trƣờng kinh doanh và định hƣớng phát triển của công ty cổ phần carbon Vn .....................................................................................36 3.2.1 Dự báo phát triển của Ngành nhựa đƣờng Việt Nam trong thời gian tới. ...................................................................................................................................36 3.2.2. Định hƣớng phát triển của Công ty CP Carbon VN .................................37 3.3 Một số đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty ................38 3.3.1 Đề xuất nâng cao năng lực cạnh trạnh phi marketing ...............................38 3.3.1.1 Nâng cao vị thế tài chính của công ty. ..........................................................38 3.3.1.2 Nâng cao năng lực quản trị, lãnh đạo ..........................................................38 3.3.1.3 Giải pháp cho phát triển nguồn nhân sự. ....................................................39 3.3.1.4 Chú trọng hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm để đưa ra sản phẩm có tính năng ưu việt hơn sản phẩm trước .................................................................39 3.3.1.5 Tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp, hợp lý hoá quy trình sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. .............................................40 3.3.2 Đề xuất nâng cao năng lực cạnh tranh marketing ......................................40 3.3.2.1 Tăng cường quảng cáo xúc tiến để quảng bá thương hiệu ...........................40 3.3.2.2 Mở rộng mạng lưới phân phối ......................................................................40 3.3.2.3 Các biện pháp xúc tiến bán hàng ..................................................................41 3.3.2.4 Đa dạng hóa chủng loại, mẫu mã sản phẩm.................................................41 KẾT LUẬN ..............................................................................................................42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại vii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU STT 1 2 3 4 5 Tên bảng Bảng 1.1: Các tiêu chuẩn cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Bảng 1.2: Bảng đánh giá tổng hợp NLCT của Công ty và đối thủ cạnh tranh Bảng 2.1: Khái quát về đối thủ cạnh tranh của Công ty Bảng 2.2: Nhận xét về các tiêu chí đánh giá NLCT của Công ty và các ĐTCT Bảng 2.3: Bảng đánh giá tổng hợp NLCT của Công ty và đối thủ cạnh tranh Số trang Trang 7 Trang 16 Trang 24 Trang 30 Trang 31 DANH MỤC HÌNH VẼ STT Tên hình Số trang 1 Biểu đồ 1.1: Mô hình nghiên cứu đề tài Trang 13 2 Biểu đồ 2.1: Độ quan trọng của các tiêu chí đánh giá NLCT của ngành Biểu đồ 2.2: So sánh điểm xếp loại các tiêu chí đánh giá NLCT của Công ty và ĐTCT Trang 29 3 SV: Đỗ Thị Thu Trang Trang 26 Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại viii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CP : Cổ phần NLCT : Năng lực cạnh tranh DN : Doanh nghiệp VN: Việt Nam SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại 1 Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế hiện nay, các thành phần kinh tế cạnh tranh hết sức gay gắt, nhất là trong thời kì Việt Nam đã gia nhập WTO từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp có nhiều cơ hội phát triển lên những tầm cao mới tuy nhiên cũng đang đứng trước rất nhiều thách thức. Việc gia nhập WTO đồng nghĩa với nước ta phải phá bỏ hàng rào bảo hộ, tạo một sân chơi mới công bằng và bình đẳng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực tốt về mọi mặt trong khi doanh nghiệp trong nước lại gặp những khó khăn về quy mô, nguồn vốn…Chính vì vậy nếu mỗi doanh nghiệp không tự nâng cao năng lực cạnh tranh của mình thì rất dễ bị loại khỏi cuộc đua không cân sức này. Nâng cao năng lực cạnh tranh là đáp ứng nhu cầu tất yếu khách quan và cũng phù hợp với quy luật cạnh tranh của thị trường. Để có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường và loại bỏ được đối thủ thì tất yếu doanh nghiệp phải tự nâng cao năng lực cạnh tranh của mình bằng nhiều cách khác nhau. Doanh nghiệp không ngừng điều tra thị trường, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để hạ giá thành sản phẩm, cải tiến công nghệ sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm… phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Mỗi doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh riêng, dựa vào lợi thế cạnh tranh đó sẽ giúp doanh nghiệp phát triển và hạ gục đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên năng lực cạnh tranh của Công ty phải thường xuyên được nâng cao để phù hợp với quy luật của sự cạnh tranh. Quy luật cạnh tranh là động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, sản xuất hàng hóa ngày càng phát triển, hàng hóa càng nhiều thì cạnh tranh càng khốc liệt. Nâng cao năng lực cạnh là cần thiết cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Hiện nay chất lượng đường bộ tại Việt Nam chưa được cao, để đáp ứng nhu cầu của người dân thì đường bộ tại Việt Nam cần phải cải tiến chất lượng. Trong lĩnh vực xây dựng đường giao thông hiện nay trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, chất lượng thi công của hầu hết các vật liệu đang áp dụng đều phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc, tay nghề và kỹ thuật thi công của công nhân, điều kiện thời tiết; đồng thời ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người sản xuất, công nhân thi công và dân cư vùng lân cận do phải sử dụng nhiệt trong quá trình sản xuất và thi công. Các sản phẩm rải đường cũng rất đa dạng và phong phú, bao gồm nhựa đường truyền thống và vật liệu mới Carboncor Asphalt. Các công ty sản xuất và phân phối các sản phẩm nhựa đường truyền thống như Công ty TNHH TM-SX-DV Tín Thịnh, Công Ty TNHH MTV Nhựa Đường Transmeco, Công Ty TNHH Vina Bitumuls…Mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực này được dự đoán là khá cao, bởi vì SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại 2 Khóa luận tốt nghiệp chất lượng đường bộ tại VN đang từng bước cải tiến đòi hỏi các sản phẩm làm áo đường phải có chất lượng tốt đảm bảo sự an toàn khi tham gia giao thông của người dân. Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam được thành lập từ ngày 03/06/2009 đến nay, Carbon Việt Nam đã đưa được 01 nhà máy đi vào sản xuất với công suất 600 tấn sản phẩm/ngày. Hiện sản phẩm của công ty đã có mặt tại hơn 40 tỉnh thành trải dài khắp cả nước. Sản phẩm của công ty đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, và khắc phục được hạn chế trong công tác thi công áo đường. Điều này giúp cho quá trình thi công dễ dàng và tránh được các vấn đề về môi trường. Công ty sản xuất các sản phẩm nhằm cung cấp các sản phẩm phục vụ cho việc thi công, duy tu và sửa chữa kết cấu áo đường ở Việt Nam theo một công nghệ mới hết sức ưu việt " Công nghệ nhựa đường Carboncor Asphalt " do Công ty Carboncor ( Nam Phi ) phát minh và sáng chế nhằm cải thiện chất lượng thi công của các công trình vì phải sử dụng các vật liệu đang áp dụng đều phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc, tay nghề và kỹ thuật thi công của công nhân, điều kiện thời tiết; đồng thời ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người sản xuất, công nhân thi công và dân cư vùng lân cận do phải sử dụng nhiệt trong quá trình sản xuất và thi công. Trong thời kì hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, đối diện với thực tế về trình độ công nghệ mới, kỹ năng quản lý trong hoạt động sản xuất, năng lực tài chính, đội ngũ nhân lực phải có kiến thức sâu rộng về các mặt…đối mặt với sự thay đổi của nền kinh tế, công ty cổ phần carbon đã bộc lộ nhiều hạn chế trong công tác quản lý, khả năng cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh còn thấp, việc phân tích môi trường, đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty còn hạn chế. Để công ty ngày càng phát triển, có thể mang sản phẩm của Công ty tới các con đường trên cả nước thì việc phân tích đánh giá môi trường kinh doanh, các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty là rất cần thiết. Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu: “ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam” với hi vọng đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của Công ty. 2. Xác lập vấn đề nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài này, tác giả tập trung nghiên cứu các nội dung sau:  Làm rõ các khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung. SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại 3 Khóa luận tốt nghiệp  Sản phẩm kinh doanh và thị trường kinh doanh của Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam là gì? Mức độ cạnh tranh trong ngành của Công ty và năng lực cạnh tranh của Công ty.  Thực trạnh xác định và đánh giá năng lực cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Carbon VN để từ đó tìm ra điểm yếu, điểm mạnh của Công ty.  Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty . 3. Mục tiêu nghiên cứu  Tổng quan các lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung  Thực trạng xác định và đánh giá năng lực cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Carbon VN. Để từ đó rút ra hạn chế, thành công và các nguyên nhân trong công tác này  Trên cơ sở phân tích các vấn đề về lý thuyết và thực trạng tại Công ty, từ những hạn chế đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Carbon VN trên thị trường. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chính của bài là các nhân tố ảnh hưởng và các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Carbon VN và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. 4.2 Phạm vi nghiên cứu Nhận thức được rằng để phân tích hay đánh giá một cách triệt để và toàn diện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là vấn đề rất phức tạp, liên quan đến nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh, nhiều cấp độ tổ chức và quản trị. Bên cạnh đó, do giới hạn về thời gian và kiến thức còn nhiều hạn chế, do đó để kết quả nghiên cứu thực sự ứng dụng trong hoạt động kinh doanh của Công ty CP Carbon Việt Nam, em xin giới hạn phạm vi nghiên cứu như sau: Về không gian: Đề tài nghiên cứu tại Công ty với sản phẩm chủ yếu là các sản phẩm phục vụ cho việc thi công, duy tu và sửa chữa kết cấu áo đường trên địa bàn Việt Nam. Về thời gian: Tập trung nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2010-2013. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Trong luận ăn này sử dụng phương pháp nghiên cứu sau:  Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua phiếu trắc nghiệm, phiếu điều tra chuyên sâu khách hàng và nhân viên, phỏng vấn các nhân viên và nhà quản trị. SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại 4 Khóa luận tốt nghiệp  Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ các phòng ban của công ty như kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, doanh thu sản phẩm. Thu thập từ các nguồn khác như báo chí, luận văn, chuyên đề, các văn bản của Nhà nước. Đồng thời sử dụng phương pháp tổng hợp và so sánh để phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty 6. Kết cấu đề tài Ngoài các phần như lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, từ viết tắt, phần mở đầu, phiếu phỏng vấn và điều tra, danh mục tài liệu tham khảo và phần kết luận. Luận văn gồm là 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty CP Carbon VN Chương 3: Các kết luận và đề xuất nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Carbon VN SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại 5 Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY KINH DOANH 1.1 CÁC KHÁI NIỆM VÀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Các khái niệm cơ bản 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Thuât ngữ cạnh tranh được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, luật, chính trị…nên có khá nhiều khái niệm khác nhau về cạnh tranh. Theo từ điển thuật ngữ kinh tế học định nghĩa: “Cạnh tranh là sự đấu tranh đối lập giữa các cá nhân, tập đoàn hay quốc gia. Cạnh tranh nảy sinh khi hai bên hay nhiều bên cô gắng giành lấy thứ mà không phải ai cũng có thể giành được Theo nhà kinh tế học người Mỹ Micheal Porter thì: Cạnh tranh là việc giành giật từ đối thủ về khách hàng, thị phần hay nguồn lực của các doanh nghiệp. Tuy nhiên,bản chất của cạnh tranh không phải là tiêu diệt đối thủ mà là doanh nghiệp phải tạo ra và mang lại cho khách hàng những giá trị gia tăng cao hơn hoặc mới lạ hơn đối thủ cạnh tranh để họ có thể lựa chọn cho mình mà không đến với đối thủ cạnh tranh”. (Micheal Porter, 1996) Trong đại từ điển kinh tế thị trường ( Viện nghiên cứu và phổ biên trí thức Bách Khoa, HN 1998 trang 247) cũng đưa ra định nghĩa nghĩa: “ Cạnh tranh hữu hiệu là một phương thức thíc ứng với thị trường của doanh nghiệp, mà mục đích là giành được hiệu quả hoạt động thị trường làm cho người ta tương đối thỏa mãn nhằm đạt được lợi nhuận bình quân vừa đủ để có lợi cho việc kinh doanh bình thường và thù lao cho những rủi ro trong việc đầu tư, đồng thời hoạt động của đơn vị sản xuất cũng đạt được hiệu suất cao, không có hiện tượng quá dư thừa về khả năng sản xuất trong một thời gian dài, tính chất sản phẩm đạt trình độ hợp lý…”. Trong xu hướng toàn cầu hóa thì các nước đều thừa nhận cạnh tranh và coi cạnh tranh vừa là cơ hội vừa là thách thức để doanh nghiệp khẳng định mình. Do vậy, cạnh tranh kinh tế là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh tế( nhà sản xuất, nhà phân phối, bán lẻ…) nhằm lấy những vị thế tạo nên lợi thế tương đối trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ hay các lợi ịch về kinh tế,thương mại khác để thu được nhiều lợi ích nhất cho mình. 1.1.1.2 Khái niệm lợi thế cạnh tranh Lợi thế cạnh tranh là những thế mạnh đặc biệt của doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp đạt được chất lượng vượt trội, năng suất vượt trội, sự đổi mới vượt SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại 6 Khóa luận tốt nghiệp trội và đáp ứng khách hàng vượt trội so với đối thủ cạnh tranh. (Nguồn: Bài giảng Quản trị chiến lược – Trường Đại học Thương Mại). Theo Michael E. Porter đã viết trong quyển Lợi thế cạnh tranh (Competitive Advantage, 2008) rằng mỗi doanh nghiệp có những lợi thế cạnh tranh khác nhau, để có thể thành công trên thị trường tức là doanh nghiệp phải có khả năng cạnh tranh so với các đối thủ. Mặt khác lợi thế cạnh tranh biểu hiện ở 3 góc độ: hoặc phí tổn thấp hơn, có những khác biệt độc đáo so với đối thủ hoặc tập trung trước tiên vào một phân khúc thị trường nào đó để phát triển.[12] Tóm lại, xây dựng được lợi thế cạnh tranh là phát huy nội lực cảu doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm có tính đặc thù riêng biệt so với đối thủ bằng cách nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển doanh nghiệp. 1.1.1.3 Khái niệm năng lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là những năng lực doanh nghiệp thực hiện đặc biệt tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Đó là những thế mạnh mà các đối thủ cạnh tranh không dễ dàng thích ứng hoặc sao chép. lược (Nguồn: Bài giảng Quản trị chiến lược – Trường Đại học Thương Mại). Theo tác giả Lê Đăng Doanh trong tác phẩm Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thời hội nhập: “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được đo bằng khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận cho doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong nước và ngoài nước”. [5, tr. 28] Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được tạo ra từ thực lực của doanh nghiệp và các yếu tố nội hàm của mỗi doanh nghiệp. NLCT không chỉ được tính bằng các tiêu chí về công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ cức quản lý…mà NLCT của mỗi doanh nghiệp gắn liền với ưu thế của sản phẩm mà doanh nghiệp đưa ra thị trường. NLCT gắn liền với thị phần của sản phẩm trên thị trường. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm năng lực cạnh tranh marketing và năng lực cạnh tranh phi marketing. Năng lực cạnh tranh marketing bao gồm tổ chức marketing, hệ thống thông tin, hoạch định chiến lược marketing… Năng lực cạnh tranh phi marketing gồm vị thế tài chính, nguồn nhân lực, năng lực lãnh đạo… 1.1.2 Một số lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 1.1.2.1 Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh của M. Porter. Một sản phẩm được coi là có sức cạnh tranh và có thể đứng vững khi có mức giá thấp hơn hoặc khi cung cấp các sản phẩm tương tự với chất lượng hay dịch vụ SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại 7 Khóa luận tốt nghiệp ngang bằng. Theo lý thuyết thương mại truyền thống, năng lực cạnh tranh được xem xét qua lợi thế so sánh về chi phí sản xuất và năng suất lao động. Theo M.Porter, NLCT phụ thuộc vào khả năng khai thác các năng lực độc đáo của mình để tạo sản phẩm có giá phí thấp và sự dị biệt của sản phẩm. Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần phải xác định lợi thế của mình để đạt thắng lợi trong cạnh tranh. Có hai nhóm lợi thế cạnh tranh: - Lợi thế về chi phí: Tạo ra sản phẩm có chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh. Các nhân tố sản xuất như đất đai, vốn, lao động thường được xem là nguồn lực để tạo lợi thế cạnh tranh. - Lợi thế về sự khác biệt: Dựa vào sự khác biệt của sản phẩm làm tăng giá trị cho khách hàng, giảm chi phí sử dụng sản phẩm hoặc nâng cao tính hoàn thiện khi sử dụng sản phẩm. Lợi thế này cho phép thị trường chấp nhận mức giá thậm chí cao hơn đối thủ. 2.2.2 Lý thuyết đánh giá năng lực cạnh tranh tổng thể của DN. Theo GS. TS Nguyễn Bách Khoa trình bày trong bài viết: “Phương pháp luận xác định NLCT và hội nhập kinh tế quốc tế của DN” được đăng trên tạp chí khoa học thương mại của trường đại học Thương Mại thì NLCT của DN được hiểu là: tích hợp các khả năng và nguồn nội lực để duy trì và phát triển thị phần, lợi nhuận và định vị những ưu thế cạnh tranh của sản phẩm của DN trong mối quan hệ với đối thủ cạnh tranh trực tiếp và tiềm tàng trên một thị trường mục tiêu xác định. Để đánh giá NLCT của một DN người ta thường sử dụng các tiêu chí có thể được lượng hóa trong tương quan so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Cụ thể gồm các tiêu chuẩn chính sau: Bảng 1.1: Các tiêu chuẩn cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp NLCT nguồn NLCT thị trƣờng Năng lực tài chính Thị phần thị trường Năng lực quản trị lãnh đạo Chính sách sản phẩm Năng lực nguồn nhân lực Chính sách định giá Quy mô sản xuất, kinh doanh Mạng lưới phân phối Cơ sở vật chất kỹ thuật Công cụ xúc tiến thương mại Hiệu suất R&D Uy tín và thương hiệu. Nguồn: GS.TS Nguyễn Bách Khoa SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại 8 Khóa luận tốt nghiệp  Các NLCT nguồn( NLCT phi marketing) gồm: - Năng lực tài chính: Để tiến hành hoạt động kinh doanh thì tài chính là yêu cầu đầu tiên, từ mua thành phẩm về để đầu tư cơ sở hạ tầng, trang trí, chi phí cho nhân công… tất cả đều cần đến tài chính. Đây là một trong những chỉ tiêu không thể thiếu trong các hoạt động kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Thông qua chỉ tiêu này công ty sẽ đánh giá được hoạt động kinh doanh nói chung của một doanh nghiệp và trog việc nâng cao vị thế cạnh tranh của DN trên thị trường. - Năng lực quản trị lãnh đạo: Khi tham gia hoạt động kinh tế thị trường và nhất là trong thời đại kinh tế toàn cầu như hiện nay, doanh nghiệp cần có những vũ khí để tồn tại và phát triển trên thương trường, nơi mà sự cạnh tranh vốn không kém phần khốc liệt. Quản trị và lãnh đạo là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng lại có quan hệ mật thiết với nhau. Bất kỳ một tổ chức nào đều cần có bộ phận quản trị, nếu thiếu bộ phận này thì công việc sẽ không hoạt động hoặc không hữu hiệu. Việc thiếu hữu hiệu sẽ đưa đến những phí phạm về cả phương diện nhân lực và tài lực. Vai trò của quản trị và lãnh đạo đồng thời là một tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của DN. - Năng lực nguồn nhân lực: Bên cạnh nguồn tài chính, nguồn nhân lực cũng là vấn đề không thể thiếu khi nói về hoạt động kinh doanh của bất kỳ DN nào. Trong DN thương mại và dịch vụ con người lại là yếu tố không thể thiếu khi đánh giá NLCT của DN đó. Đánh giá nguồn nhân lực thường qua các tiêu chí như : trình độ lực lượng lao động, số lượng lao động, năng suất công việc, khả năng hiện tại và tương lai của đội ngũ nhân sự. - Quy mô kinh doanh: Một DN có quy mô lớn có thể thu được các khoản lợi tức tăng thêm nhờ sự tiết kiệm do việc sản xuất hàng loạt với khối lượng lớn. Nói cách khác, lợi thế kinh tế theo quy mô bao gồm hiệu quả giảm chi phí do sản xuất đại trà các sản phẩm đã được tiêu chuẩn hoá, do giá chiết khấu với khối lượng lớn vật tư, nguyên phụ liệu ở đầu vào sản xuất hoặc do quảng cáo đại trà giúp hạ thấp chi phí quảng cáo trên từng sản phẩm. Do đó, qui mô sản xuất là một tiêu chí rất quan trọng giúp DN nâng cao NLCT của mình. SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại 9 Khóa luận tốt nghiệp - Cơ sở vật chất kỹ thuật: Trình độ máy móc, thiết bị và công nghệ có ảnh hưởng mạnh mẽ tới khả năng cạnh tranh của DN. Một DN có hệ thống trang thiết bị máy móc, công nghệ hiện đại thì các sản phẩm của DN nhất định sẽ được bảo toàn về chất lượng , thúc đẩy nhanh qua trình tiêu thụ hàng hoá, tăng nhanh vòng quay về vốn, giảm bớt được khâu kiểm tra về chất lượng hàng hoá... - Hiệu suất R&D : Hiệu suất R&D là một chỉ số đáng tin cậy và chính xác nhất thể hiện năng lực R&D của DN. Hiệu suất R&D của DN càng cao càng chứng tỏ hoạt động R&D của DN càng hiệu quả và ngược lại. Hiệu suất R&D bao gồm những thành tựu trong việc triển khai các sản phẩm mới, công tác tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, ngân quỹ dành cho R&D. Hiệu suất R&D cao cho phép sản phẩm có được sức mạnh trong đổi mới công nghệ, có ưu thế vượt trội trong giới thiệu sản phẩm mới thành công, cải tiến và cập nhật liên tục các sản phẩm hữu hiệu. Hiệu suất R&D của sản phẩm gồm tiềm lực nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới.  Các NLCT thị trường ( NLCT marketing) gồm: - Thị phần thị trường: Thị phần được hiểu là phần thị trường mà DN chiếm giữ trong tổng dung lượng thị trường. Do đó thị phần của DN được xác định: Doanh thu của doanh nghiệp Thị phần của DN = Tổng doanh thu toàn ngành Chỉ tiêu này càng lớn nói lên sự chiếm lĩnh thị trường của DN càng rộng. Thông qua sự biến động của chỉ tiêu này ta có thể đánh giá mức động hoạt động của DN có hiệu quả hay không bởi nếu DN có một mảng thị trường lớn thì chỉ số trên đạt mức cao nhất và ấn định cho DN một vị trí ưu thế trên thị trường. Nếu DN có một phạm vi thị trường nhỏ hẹp thì chỉ số trên ở mức thấp, phản ánh tình trạng DN đang bị chèn ép bởi các đối thủ cạnh tranh. Bằng chỉ tiêu thị phần, DN có thể đánh giá sơ bộ khả năng chiếm lĩnh thị trường so với toàn ngành. - Chính sách sản phẩm: Là một trong bốn nhân tố quan trọng của Marketing – mix, mục tiêu chính sách sản phẩm chỉ là nâng cao khả năng bán sản phẩm và tạo điều kiện sinh lời khi tham gia bán. Do vậy, chính sách sản phẩm bao gồm các yếu SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại 10 Khóa luận tốt nghiệp tố về chất lượng sản phẩm, cơ cấu chủng loại sản phẩm, kiểu dáng mẫu mã,…Yếu tố phải nói đến đầu tiên đó là chất lượng sản phẩm, chất lượng là yếu tố cốt lõi và là linh hồn của sản phẩm, là thước đo biểu giá trị sử dụng của sản phẩm và là vũ khí cạnh tranh sắc bén trên thị trường. Do vậy, nâng cao chất lượng sản phẩm cần phải xem xét cả hai khía cạnh trên theo một quy trình nhất định, đòi hỏi về thời gian, ngân sách và phụ thuộc vào nhiều yếu tố nội lực của công ty. - Chính sách định giá: Giá sản phẩm là thước đo tiêu chuẩn giá trị sản phẩm. Giá bán sản phẩm là một vũ khí sắc bén trong cạnh tranh. Vì vậy, việc nâng cao năng lực cạnh tranh không thể bỏ qua giá bán sản phẩm. Có nhiều chiến lược cạnh tranh về giá mà công ty có thể áp dụng như chính sách giá thấp, chính sách ngang giá thị trường, chính sách giá cao, chính sách giá phân biệt. DN phải căn cứ và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, chính sách giá của đối thủ cạnh tranh, nhu cầu thị trường, mục tiêu của công ty, …. Việc quyết định mức giá có ảnh hưởng rất lớn đến vị thế của doanh nghiệp và góp phần tạo nên năng lực cạnh tranh cho sản phẩm. - Mạng lưới phân phối: Mạng lưới phân phối của sản phẩm là vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của DN, nó ảnh hưởng đến các chính sách Marketing của sản phẩm và giúp DN tạo ra lợi thế cạnh tranh. Một mạng lưới phân phối tốt có thể giúp tăng thị phần sản phẩm cho DN đồng thời cũng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ Marketing của mình như cung cấp thông tin đến khách hàng và phản hổi lại thông tin từ phía khách hàng. - Công cụ xúc tiến thương mại: Các hình thức xúc tiến rất đa dạng và phong phú với nhiều hình thức như : quảng cáo, khuyến mại, bán hàng cá nhân, bán hàng trực tuyến, PR, …Khi sử dụng nhiều phương tiện xúc tiến cần quan tâm đến sự nhất quán trong thông điệp, cách thể hiện và cùng hướng mục tiêu doanh nghiệp đề ra. Một chính sách xúc tiến đúng thời điểm là một cú híc quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự thành công của sản phẩm đó trên thị trường. Nhiều doanh nghiệp coi đẩy mạnh các chương trình xúc tiến là biện pháp tối ưu để nâng cao NLCT của mình. - Uy tín, thương hiệu: Uy tín của DN là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá NLCT của DN. DN nào có uy tín sẽ có nhiều bạn hàng, nhiều đối tác làm ăn và nhất là có một lượng khách hàng lớn. Mục tiêu của các DN là doanh thu, thị SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại 11 Khóa luận tốt nghiệp phần và lợi nhuận .v.v. Nhưng để đạt được các mục tiêu đó DN phải tạo được uy tín của mình trên thị trường, phải tạo được vị thế của mình trong con mắt của khách hàng. Cơ sở, tiền đề để tạo được uy tín của DN đó là: nguồn vốn, con người trong DN. 1.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.2.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc - Micheal Porter (2013), Chiến lược cạnh tranh, NXB Trẻ - Micheal Porter (2013), Lợi thế cạnh tranh, NXB Trẻ - “Khái luận quản trị chiến lược” của Tiến sĩ Fred R Daivid, ông tốt nghiệp trường Fracis Marion Uninversity chuyên ngành quản lý tổng hợp chủ yếu quan tâm đến chiến lược quản lý. Cuốn sách tổng hợp được khái luận về chiến lược kinh doanh và quản lý chiến lược 1.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nƣớc - Nguyễn Bách Khoa(2004), Chiến lược kinh doanh quốc tế, NXB Thống kê Cuốn sách trình bày bản chất và vai trò của quản trị chiến lược trong doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, tư duy và các loại hình chiến lược kinh doanh, đánh giá môi trường chiến lược kinh doanh, phân tích tình thế kinh doanh của doanh nghiệp. - Bùi Thị Thanh(2012), Nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, NXB Lao động. Cuốn sách tổng kết và đánh giá các lý thuyết về lợi thế cạnh tranh, khái quát chung về kinh doanh siêu thị, phân tích các đặc điểm kinh tế kỹ thuật của kinh doanh siêu thị. Khái quát hệ thống siêu thị thành phố Hồ Chí Minh, hoạch định các quan điểm và mục tiêu nâng cao lợi thế cạnh tranh của các siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2020. - GS. TS Trần Minh Đạo(2012), Giáo trình Marketing căn bản, NXB Đại Học KTQD - GS. TS Nguyễn Bách Khoa, Phương pháp luận xác định năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Khoa Học Thương Mại Trường Đại học Thương Mại. - Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng Nhà nước ở Việt Nam - luận án Tiến sỹ khoa học kinh tế của Nguyễn Tiến Triển - Tiến sỹ Nguyễn Vĩnh Thanh, Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế , Nxb Lao động Xã Hội, Hà Nội. SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051 Trường Đại Học Thương Mại 12 Khóa luận tốt nghiệp 1.2.3 Tình hình nghiên cứu luận văn - Luận văn: “ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty May 10 trên thị trường Mỹ” , Tác giả: Đoàn Trung Thành, xuất bản: Khoa Thương mại quốc tế, 2007 - Luận văn: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam”, Tác giả: Trần Quốc Toản, Thông tin xuất bản: Khoa Quản trị doanh nghiệp, 2011 - Luận văn: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần máy - thiết bị dầu khí” ,Tác giả: Phạm Hoàng Tùng, xuất bản 2011 - Luận văn : “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Minh Hiền”, tác giả Nguyễn Thị Lan, xuất bản 2011 Như vậy, với đề tài nâng cao nâng cao năng lực cạnh tranh có rất nhiều cách để nghiên cứu, nhưng đều đi đến mục tiêu cuối cùng là giúp DN ngày càng đứng vững trên thị trường kinh doanh. Nhìn chung, những luận văn nghiên cứu cùng đề tài nâng cao năng lực cạnh tranh của những công trình nghiên cứu trước đã đánh giá và đưa ra những giải pháp tốt nhằm giúp doanh nghiệp đứng vững và khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Đề tài này hoàn toàn không phải là đề tài mới, nhưng nghiên cứu đề tài : “ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ phần Carbon Việt Nam” thì cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào. Với việc đi sâu vào tìm hiểu thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm áo đường tại công ty, em tin rằng sẽ đóng góp phần nào tính thực tiễn, khoa học vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh tại doanh nghiệp. 1.3 MÔ HÌNH NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: “ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP CARBON VN” 1.3.1 Mô hình nghiên cứu đề tài: “ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty CP Carbon Việt Nam” SV: Đỗ Thị Thu Trang Mã SV: 10D100051
- Xem thêm -