Tài liệu Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing xuất khẩu sang thị trường châu âu tại công ty tnhh hoàn vũ

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí LỜI NÓI ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài: Xu thế phát triển mạnh mẽ của hoạt động thương mại quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt trên thị trường thế giới. Trong những năm vừa qua, xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Châu Âu tăng mạnh. Một trong số các mặt hàng xuất khẩu lớn vào thị trường Châu Âu phải kể đến là mặt hàng đồ gỗ. Đồ gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Châu Âu được đánh giá là có chất lượng tốt, kiểu dáng sáng tạo, giá cả khá cạnh tranh, vì thế tạo được độ tín nhiệm cao đối với người tiêu dùng. Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam vào thị trường này những năm vừa qua không ngừng tăng. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ vào thị trường này đạt 902,5 triệu USD vào năm 2006. Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu đã tăng lên 3.5 tỷ USD (tăng gấp 3.7 lần so với kim ngạch năm 2006) (nguồn: http://vneconomy.vn). Mặc dù đồ gỗ của Việt Nam có nhiều lợi thế xuất khẩu như vậy nhưng thực tế kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của chúng ta còn quá nhỏ bé so với nhu cầu trên thị trường thế giới và chỉ chiếm 0,2% tổng kim ngạch xuất khẩu thế giới. Nguyên nhân do thị phần xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam còn nhỏ bé, hầu như các doanh nghiệp mới chỉ chú ý đến mở rộng thị trường xuất khẩu mà chưa đẩy mạnh xuất khẩu theo chiều sâu. Trước tình hình đó việc hoàn thiện chiến lược marketing xuất khẩu nhằm quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường luôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, thị phần càng lớn thì khối lượng sản phẩm tiêu thụ của doanh nghiệp càng lớn sẽ làm tăng lợi nhuận và vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT CUNG CẤP TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO MIỄN PHÍ www.thuvienluanvan.org Trang 1 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - Nghiên cứu khoa học - Luận án tiến sĩ - Luận văn thạc sĩ - Luận văn đại học - Thực tập tốt nghiệp - Đồ án môn học - Tiểu luận CUNG CẤP SỐ LIỆU - Cung cấp số liệu doanh nghiệp : số liệu kế toán, hoạt động kinh doanh, nhân sự. marketing, xuất nhập khẩu. - Cung cấp số liệu viết luận văn, báo cáo tốt nghiệp,,, nhiều lĩnh vực TƯ VẤN VIẾT LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP...(TIẾNG ANH & TIẾNG VIỆT) - Tư vấn lập đề cương luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... - Tư vấn viết báo cáo, luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... trọn gói hoặc từng phần, có xác nhận của cơ quan thực tập - Chỉnh sửa luận văn, báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu TƢ VẤN VIẾT ASSIGNMENT CÁC MÔN 1. Human Resource Management, 2. Strategic Management, 3. Operation Management, 4. Principles of Management/Corporate Finance/Economic, 5. Global Organizational Environment, 6. Global Business Strategy, 7. Organizational behavior, www.thuvienluanvan.org Trang 2 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 8. Risk Management, 9. Business/Investment/Trade/Law, 10. Marketing and other subjects relating to 11. Management Project, … NHẬN CHECK TURNITIN Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT Trụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM Chi nhánh: 241 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội Ms. Phương Thảo - 0932.636.887 Email: Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Trong thời gian thực tập đã giúp em nhận thức rõ tầm quan trọng của marketing xuất khẩu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu. Chính vì vậy em đã chọn đề tài: "Giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc marketing xuất khẩu sang thị trƣờng Châu Âu tại Công ty TNHH Hoàn Vũ" cho bài chuyên đề tốt nghiệp này. 2 Mục đích nghiên cứu của đề tài: Đánh giá một cách tổng quát về thực trạng xuất khẩu sản phẩm gỗ ngoài trời của công ty TNHH Hoàn Vũ sang thị trường Châu Âu trong thời gian qua, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của công ty. Rút ra được những giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing xuất khẩu, đưa ra các chiến lược và giải pháp để khắc phục khó khăn, hướng tới việc đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ ngoài trời của công ty TNHH Hoàn Vũ sang thị trường Châu Âu. 3 Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài: www.thuvienluanvan.org Trang 3 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Đối tượng nghiên cứu: Sản phẩm gỗ ngoài trời xuất khẩu của công ty TNHH Hoàn Vũ trên thị trường Châu Âu. 4 Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Đề tài được nghiên cứu dựa trên tình hình xuất nhập khẩu của công ty TNHH Hoàn Vũ chuyên sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gỗ ngoài trời sang thị trường Châu Âu từ năm 2008 đến năm 2010. Đưa ra chiến lược và các giải pháp mang tính vĩ mô, để từ đó công ty có thể vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tiễn, phù hợp với khả năng, thế mạnh, thuận lợi riêng của công ty. 5 Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài: Với phương pháp duy vật biện chứng, so sánh, tổng hợp phân tích, kết hợp những kết quả thống kê, phân tích các yếu tố ảnh hưởng thông qua mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Mc. Porter. cùng với sự vận dụng lí luận của marketing xuất khẩu để đưa những giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing xuất khẩu dựa trên sự phân tích 4P nhằm làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu. Hơn nữa báo cáo còn vận dụng các quan điểm, đường lối phát triển, các chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước để khái quát, hệ thống và khẳng định các kết quả nghiên cứu. 6 Kết cấu nghiên cứu của đề tài: Ngoài phần Mở đầu và phần Kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các bảng, sơ đồ, hình, ký hiệu các cụm từ viết tắt, báo cáo gồm 3 phần chính: Chƣơng 1 Cơ sở lý luận về việc phát triển thị trường đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu. Chƣơng 2 Thực trạng hoạt động xuất khẩu và công tác phát triển thị trường xuất khẩu đồ gỗ của Công ty TNHH Hoàn Vũ. Chƣơng 3 Phương hướng và biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu của công ty TNHH Hoàn Vũ www.thuvienluanvan.org Trang 4 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHIẾN LƢỢC MARKETING XUẤT KHẨU 1.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 1.1.1 Thị trƣờng xuất khẩu hàng hóa Theo MC CARTHY: Thị trường có thể hiểu là một nhóm khách hàng tiềm năng với những nhu cầu tương tự (giống nhau) và những người bán đưa ra sản phẩm khác nhau với cách thức khác nhau để thoả mãn nhu cầu đó. Khái niệm này không những nói lên được bản chất của thị trường mà còn giúp cho doanh nghiệp xác định được mục tiêu, phương hướng kinh doanh của mình: Đó là hướng tới khách hàng, mục tiêu tìm mọi cách thoả mãn nhu cầu của khách hàng để đạt được lợi nhuận tối đa. Trên cơ sở khái niệm MC Carthy thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp được định nghĩa như sau: Thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp là tập hợp những khách hàng nước ngoài tiềm năng của doanh nghiệp tức là những khách hàng nước ngoài đang mua hoặc sẽ mua sản phẩm của doanh nghiệp ấy. Qua khái niệm này doanh nghiệp không chỉ xác định được mục tiêu của doanh nghiệp là hướng tới khách hàng với nhu cầu đặc trưng của họ mà còn xác định rõ nhu cầu, cơ cấu nhu cầu đó mang đặc tính cơ bản của thị trường quốc tế, bị chi phối bởi tập quán văn hoá, ngôn ngữ lối sống, điều kiện tự nhiên của các nước đó... 1.1.2 Phân loại www.thuvienluanvan.org Trang 5 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Việc phân loại thị trường xuất khẩu giúp cho các doanh nghiệp có thể lựa chọn tốt hơn các phương thức kinh doanh đối với từng thị trường cụ thể. Có một số tiêu thức giúp cho phân loại thị trường xuất khẩu như sau: * Căn cứ vào mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp với khách hàng: - Thị trường xuất khẩu trực tiếp - Thị trường xuất khẩu gián tiếp * Căn cứ vào thời gian thiết lập mối quan hệ với khách hàng: - Thị trường xuất khẩu truyền thống - Thị trường mới * Căn cứ vào mặt hàng xuất khẩu có: thị trường xuất khẩu hàng may mặc, thị trường xuất khẩu hàng nông sản, thị trường xuất khẩu hàng lâm sản,... Ngoài ra còn có thể phân loại thị trường theo tính cạnh tranh của doanh nghiệp có thị trường độc quyền, thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo. Hoặc có thể phân loại thị trường thành thị trường đầu ra, thị trường đầu vào... 1.2 NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƢỢC MARKETING XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU 1.2.1 Khái niệm về marketing xuất khẩu: Marketing xuất khẩu là việc thực hiện các hoạt động nhằm định hướng, nắm bắt nhu cầu thị trường nước ngoài để xác lập các biện pháp thỏa mãn tối đa nhu cầu đó, qua đó mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp. Như vậy ta thấy thực chất Marketing xuất khẩu chỉ là sự vận dụng nguyên lý, nguyên tắc các phương pháp và kỹ thuật tiến hành của Mareking trong điều kiện thị trường nước ngoài. Sự khác biệt của Marketing xuất khẩu và Marketing nói chung chỉ ở chỗ là hàng hoá và dịch vụ được tiêu thụ không phải trên thị trường nội địa mà là ở thị trường nước ngoài. Sự khác biệt này chỉ là thứ yếu và càng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Marketing trong những điều kiện mới. 1.2.2 Sự cần thiết của marketing xuất khẩu đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu www.thuvienluanvan.org Trang 6 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Với vai trò làm thích ứng các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với điều kiện của môi trường quốc tế, xuất phát từ sự khác biệt to lớn giữa thị trường nước ngoài với thị trường nội địa và giữa thị trường nước ngoài với nhau, để đảm bảo lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp, Marketing xuất khẩu thực hiện được những chức năng cơ bản: - Thiết lập một hệ thống quan sát hữu hiệu tập hợp các thị trường để nhận biết một cách nhanh chóng các biến động thị trường và nếu có thể thì dự báo trước các biến động đó. - Xác lập khả năng phản ứng nhanh đối với các điều kiện đặc biệt và đồng thời với nó là khả năng thích nghi nhanh chóng từ phía dịch vụ hành chính. - Thiết lập một hệ thống theo dõi kết quả và kiểm tra hiệu quả của các hoạt động đã cam kết bất chấp những khó khăn sinh ra do sự khác biệt về môi trường kế toán, sự biến động về tiền tệ và sự khác biệt về “văn hoá” trong quản lý doanh nghiệp. - Hình thành khả năng sáng tạo và áp dụng những thay đổi trong kỹ thuật thu nhập thông tin và kỹ thuật hoạt động trên thị trường để bao quát được mọi trường hợp riêng biệt. Thực hiện được những chức năng trên là điều kiện cần thiết cho sự phát triển quốc tế lâu dài và có hiệu quả của doanh nghiệp. 1.2.3 Nội dung chính của hoạt động marketing xuất khẩu 1.2.3.1 Nghiên cứu marketing xuất khẩu Muốn kinh doanh thành công trên thi trường nước ngoài thì trước khi xuất khẩu hàng hoá sang thi trường nước ngoài, với bất kỳ một công ty kinh doanh nào thì việc đầu tiên là phải tiến hành nghiên cứu marketing xuất khẩu. Do đó nghiên cứu thói quen, tập quán sử dụng và thị hiếu của người tiêu dùng nước ngoài đối với loại sản phẩm mà công ty muốn xâm nhập vào. Không những thế nghiên cứu marketing ở đây ngoài việc nghiên cứu tất cả các yếu tố giống như nghiên cứu marketing nội địa mà còn phải nghiên cứu yếu tố chính trị, luật pháp và văn www.thuvienluanvan.org Trang 7 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí hoá của một quốc gia. Làm tốt công việc này chính là đã là tạo tiền đề hay làm điểm tựa để phát triển các bước tiếp theo. 1.2.3.2 Lựa chọn thị trường xuất khẩu: Sau khi đã nghiên cứu marketing xuất khẩu một cách kỹ càng, bước tiếp theo phải làm trong mô hình marketing xuất khẩu là lựa chọn thị trường xuất khẩu. Dựa vào các yếu tố đã nghiên cứu ở trên, lúc này công ty sẽ tiến hành phân loại, gạn lọc và lựa chọn thị trường xuất khẩu. Việc lựa chọn thị trường xuất khẩu như thế nào là tuỳ thuộc từng công ty, từng mặt hàng mà công ty sẽ xâm nhập vào thi trường nước ngoài, việc lựa chọn thị trường xuất khẩu ở đây liên quan đến một số vấn đề mà công ty phải quan tâm như nhu cầu của thị trường đó, dung lượng thị trường, tình hình cạnh tranh trên thị trường...vv. Thông qua tất cả các yếu tố này, các công ty sẽ tiến hành lựa chọn thị trường xuất khẩu mà công ty đó cảm thấy có ưu thế nhất và có khả năng thành công nhất. 1.2.3.3 Xác định hình thức xuất khẩu: Đây là một công việc rất quan trọng và là một khâu không thể thiếu trong mô hình marketing xuất khẩu, bởi vì nó chỉ ra hình thức xuất khẩu nào mà các công ty kinh doanh xuất khẩu có thể sử dụng. Trên thực tế có hai hình thức xuất khẩu cơ bản mà các công ty có thể lựa chọn sử dụng đó là: Xuất khẩu gián tiếp và xuất khẩu trực tiếp. - Trong xuất khẩu gián tiếp thì có thể thông qua: o Hãng buôn xuất khẩu đặt cơ sở trong nước. o Đại lý xuất khẩu đặt cơ sở trong nước. o Các tổ chức phối hợp. - Trong xuất khẩu trực tiếp thì có thể thông qua: o o o o Các cơ sở bán hàng trong nước. Đại diện bán hàng xuất khẩu. Chi nhánh bán hàng tại nước ngoài. Các đại lý và các nhà phân phối đặt ở nước ngoài. www.thuvienluanvan.org Trang 8 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 1.2.3.4 Chiến lược về sản phẩm xuất khẩu: Sản phẩm chính là yếu tố cốt lõi trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường. doanh nghiệp có thể sử dụng các chính sách về sản phẩm để đạt mục tiêu phát triển thị trường theo chiều rộng hay chiều sâu. Các chính sách như: - Chính sách về chất lượng sản phẩm (phát triển sản phẩm) - Chính sách về chủng loại sản phẩm (đa dạng hoá sản phẩm) - Chính sách về bao gói nhãn hiệu sản phẩm - Chính sách về dịch vụ - hàng hoá bổ sung của sản phẩm - Chính sách về sản phẩm mới: doanh nghiệp sử dụng chính sách sản phẩm mới khi sản phẩm cũ đã vào giai đoạn bão hoà. Khi đó nâng cao doanh số bán sản phẩm của mình doanh nghiệp tạo sản phẩm mới. Sản phẩm mới ở đây được nói đến là đứng ở vị trí khách hàng vì vậy có thể hiểu theo 3 cách: + Sản phẩm cũ nhưng lần đầu tiên đưa đến thị trường mới này + Sản phẩm được cải tiến về mẫu mã, nhãn hiệu, chất lượng, dịch vụ .. + Sản phẩm được chế tạo hoàn toàn mới Đây là một trong các chính sách sử dụng để phát triển thị trường bằng cách giữ, chiếm lĩnh khách hàng nhiều hơn ở thị trường hiện tại hoặc thị trường mới 1.2.3.5 Chiến lược về giá cả xuất khẩu: Giữa nhu cầu và nhu cầu có khả năng thanh toán là khác nhau. Một sản phẩm hoàn hảo khi cung cấp cho khách hàng ngoài chất lượng sản phẩm thì yếu tố giá cả cũng rất quan trọng nó quyết định đến sự chấp nhận của khách hàng. Do vậy chính sách giá cũng là một công cụ quan trọng để doanh nghiệp thu hút khách hàng về phía mình, là một yếu tố trực tiếp quyết định đến sự tăng trưởng của lượng bán và lợi nhuận của doanh nghiệp. Nguyên lý của chính sách giá ở thị trường xuất khẩu và thị trường nội đại về cơ bản là không khác nhau: Tức là phải làm được cho khách hàng thấy được họ đã nhận được giá trị tương ứng với số tiền họ bỏ ra và đồng thời doanh nghiệp phải thu được lợi nhuận ngắn hạn hoặc dài hạn. Tuy nhiên chính sách giá trên thị trường xuất khẩu phức tạp hơn nhiều vì bị chi phối nhiều yếu tố hơn. www.thuvienluanvan.org Trang 9 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Đối với hoạt động xuất nhập khẩu thì chính sách giá theo chi phí vận chuyển hay được áp dụng nhiều nhất. Thông thường có hai loại giá, đó là giá FOB (giá không có chi phí vận chuyển), đối với loại giá này người bán có thể giao hàng tại kho, tại biên giới, hoặc tại một địa điểm do hai bên quy định nhưng thuộc địa phận bên người bán. Giá CIF (giá có chi phí vận chuyển) thường được giao hàng tại bên nước người bán. Ở Việt Nam do giao thông vận tải còn kém phát triển, đặc biệt giao thông vận tải đường biển, nghiệp vụ xuất khẩu theo giá CIF cũng yếu do vậy chủ yếu là sử dụng bán hàng theo giá FOB điều đó gây nhiều hạn chế trong hoạt động xuất khẩu. Thứ nhất làm mất lợi nhuận trong hoạt đông vận chuyển, thứ hai gây khó khăn trong hoạt động bán hàng nếu đối tác cũng kiếm trong hoạt động vận chuyển, thứ ba thiếu sự chủ động trong khâu giao hàng đối với người bán. 1.2.3.6 Chiến lược phân phối xuất khẩu: Phương cách chuyển hàng hoá tới tay người tiêu dùng là cả một nghệ thuật kinh doanh của doanh nghiệp để tiêu thụ được sản phẩm: Đặc biệt trong nền kinh tế với xu hướng quốc tế hoá toàn cầu như hiện nay thì công tác chuyển hàng hoá tới khách hàng là một công việc không thể thiếu đối với tiêu thụ sản phẩm - đó chính là hoạt động phân phối sản phẩm của doanh nghiệp. Có hai loại kênh phân phối : Kênh phân phối gián tiếp và kênh phân phối trực tiếp. - Kênh phân phối trực tiếp: + Từ người sản xuất đến người tiêu dùng - Kênh gián tiếp: + Từ người sản xuất -> bán lẻ -> người tiêu dùng + Từ người sản xuất -> bán buôn -> bán lẻ -> người tiêu dùng + Từ người sản xuất -> môi giới trung gian -> bán buôn -> bán lẻ -> người tiêu dùng Kênh phân phối gián tiếp trong hoạt động xuất khẩu là hình thức phân phối thông qua các phần tử trung gian để xuất khẩu ra nước ngoài. Đây là loại kênh mà các doanh nghiệp khi mới tham gia vào thị trường quốc tế thường xuyên sử dụng www.thuvienluanvan.org Trang 10 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí hoặc thị trường quốc tế này có các rào cản lớn mà không cho phép doanh nghiệp tiếp cận được. Ưu điểm kênh này ít phải đầu tư, không phải triển khai một lực lượng bán hàng tại nước nhập khẩu hạn chế rủi ro có thể xảy ra ở nước nhập khẩu. Hạn chế lớn ở hình thức phân phối này là: giảm lợi nhuận do phải chia sẻ với các tổ chức tiêu thụ, không trực tiếp liên hệ buôn bán với thị trường nước khác nên việc nắm bắt thông tin về thị trường nước khác bị hạn chế, không thích ứng nhanh với biến động của thị trường. Kênh phân phối trực tiếp là sự buôn bán trực tiếp diễn ra giữa người xuất khẩu và người tiêu dùng hoặc người sản xuất. Kênh này thường được áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp phát triển đủ mạnh tiến tới tổ chức bán hàng trực tiếp để có cơ hội nắm và kiểm soát được thị trường và cũng không bị chia sẻ lợi nhuận cho trung gian. Tuỳ từng thị trường và khả năng nguồn lực của mình mà doanh nghiệp chọn loại kênh phân phối nào cho phù hợp và đạt hiệu quả tiêu thụ cao. 1.2.3.7 Chiến lược xúc tiến xuất khẩu: Xúc tiến là các hoạt động chủ đích trong lĩnh vực Marketting của các doanh nghiệp nhằm tìm kiến thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ thương mại. Xúc tiến bao gồm các hoạt động: Quảng cáo, khuyến mại, hội chợ triển lãm, bán hàng trực tiếp, quan hệ công chúng và các hoạt động khuyếch trương khác.. Chính sách xúc tiến giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm và có quan hệ bạn hàng nắm được các thông tin về khách hàng cũng như đối thủ cạnh tranh, nó là một công cụ trong việc chiếm lĩnh thị trường bằng cách tăng tính cạnh tranh của hàng hoá dịch vụ của doanh nghiệp trên thị trường. Sử dụng chính sách xúc tiến không những doanh nghiệp chiếm lĩnh được khách hàng nhiều hơn và còn góp phần thay đổi cơ cấu tiêu dùng và hướng dẫn thị hiếu khách hàng. Tóm lại: Việc sử dụng một cách nhịp nhàng 4 công cụ chính sách trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các mục tiêu để phát triển thị trường của doanh nghiệp biến thành hiện thực một cách hiệu quả nhất. www.thuvienluanvan.org Trang 11 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 1.4 NGHIÊN CỨU MÔI TRƢỜNG CỦA THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU Doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh trên thị thường chịu tác động của nhiều yếu tố, thông thường các yếu tố này bao gồm: yếu tố kinh tế, chính trị, pháp luật, yếu tố cạnh tranh trong nghành… Hình 1.1: Sơ đồ các môi trƣờng tác động Nguồn: tài liệu từ Internet 1.4.1 Nghiên cứu chi tiết thị trƣờng xuất khẩu Là nghiên cứu tìm hiểu các vấn đề, các thông tin về một thị trường cụ thể, nhằm tìm hiểu sâu hơn về tình hình thị trường của quốc gia xuất khẩu. Từ đó hiểu được những đặc trưng của thị trường để đưa ra các chiến lược marketing phù hợp. Cụ thể cần nghiên cứu những thông tin như: - Thị trường mục tiêu là thị trường nào? - Tốc độ phát triển trung bình hàng năm. - Ngôn ngữ . www.thuvienluanvan.org Trang 12 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - Ðịa lý và khí hậu. - Truyền thống, tập quán. - Đặc điểm của hành vi tiêu dùng - Lợi thế cạnh tranh ở đây. 1.4.2 Môi trƣờng vĩ mô: 1.4.2.1 Môi trường kinh tế: Trạng thái môi trường kinh tế vĩ mô xác định sự lành mạnh, thịnh vượng nền kinh tế nó luôn gây ra những tác động đến doanh nghiệp và các ngành Các ảnh hưởng của nền kinh tế có thể làm thay đổi tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Có 4 nhân tố quan trọng trong môi trường kinh tế: + Tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế (GDP) + Lãi suất + Tỷ suất hối đoái + Tỷ lệ lạm phát 1.4.2.2 Môi trường văn hóa- xã hội: Bao gồm nhiều yếu tố như: lối sống, quan niệm sản phẩm – dịch vụ, văn hóa đặc thù, áp lực nhân khẩu, tỷ lệ tăng dân số, giới tính… Tất cả các yếu tố trên tác động đến nhu cầu của thị trường, thị hiếu và xu hướng của người tiêu dùng. 1.4.2.3 Môi trường chính trị – pháp luật: Bao gồm diễn biến chính trị trong khu vực và thế giới. Các chính sách, quy định hiện hành của nhà nước tác động lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Pháp luật mà chặt chẽ và chính trị ổn định là một điều kiện cần để các nhà đầu tư yên tâm vào đầu tư để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. www.thuvienluanvan.org Trang 13 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 1.4.3 Yếu tố cạnh tranh trong nghành Yếu tố cạnh tranh trong nghành sử dụng mô hình năm lực lượng cạnh tranh của MC Porter như sau: Hình 1.2: Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của M. Porter 1.4.3.1 Áp lực cạnh tranh của nhà c ung cấp Số lượng và quy mô nhà cung cấp: Số lượng nhà cung cấp sẽ quyết định đến áp lực cạnh tranh, quyền lực đàm phán của họ đối với ngành, doanh nghiệp. Nếu trên thị trường chỉ có một vài nhà cung cấp có quy mô lớn sẽ tạo áp lực cạnh tranh, ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành. www.thuvienluanvan.org Trang 14 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Khả năng thay thế sản phẩm của nhà cung cấp: trong vấn đề này ta nghiên cứu khả năng thay thế những nguyên liệu đầu vào do các nhà cung cấp và chi phí chuyển đổi nhà cung cấp (Switching Cost). Thông tin về nhà cung cấp: Trong thời đại hiện tại thông tin luôn là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của thương mại, thông tin về nhà cung cấp có ảnh hưởng lớn việc lựa chọn nhà cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp. 1.4.3.2 Áp lực cạnh tranh từ khách hàng Khách hàng là một áp lực cạnh tranh có thể ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành. Khách hàng được phân chia làm 2 nhóm: + Khách hàng + Nhà phân phối Cả hai nhóm đều gây áp lực với doanh nghiệp về giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ đi kèm và chính họ là người điều khiển cạnh tranh trong ngành thông qua quyết định mua hàng. Tương tự như áp lực từ phía nhà cung cấp ta xem xét các tác động đến áp lực cạnh tranh từ khách hàng đối với ngành: + Quy mô + Tầm quan trọng + Chi p hí c huyển đổ i k hách hà ng + Thông tin khách hàng Đặc biệt, doanh nghiệp nên để ý tới phân tích áp lực cạnh tranh của các nhà phân phối. Nhất là các nhà phân phối có quy mô lớn trên thị trường bởi vì quyền lực đàm phán của họ thực sự rất lớn, ảnh hưởng lớn tới quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành. Họ có thể trực tiếp đi sâu vào can thiệp vào nội bộ của các doanh nghiệp. 1.4.3.3 Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn: www.thuvienluanvan.org Trang 15 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Theo M-Porter, đối thủ tiềm ẩn là các doanh nghiệp hiện chưa có mặt trên trong ngành nhưng có thể ảnh hưởng tới ngành trong tương lai đối thủ tiềm ẩn nhiều hay ít, áp lực của họ tới ngành mạnh hay yếu sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau: + Sức hấp dẫn của ngành: Yếu tố này được thể hiện qua các chỉ tiêu như tỷ suất sinh lợi, số lượng khách hàng, số lượng doanh nghiệp trong ngành. + Những rào cản gia nhập ngành: là những yếu tố l à m c ho việc gia nhập vào một ngành k hó khă n và tố n ké m hơn:  Kỹ thuậ t  Vốn  Các yếu tố thương mại: Hệ thống phân phối, thương hiệu, hệ thống khách hàng…  Các nguồn lực đặc thù: Nguyên vật liệu đầu vào (bị kiểm soát), bằng cấp, phát minh sáng chế, nguồn nhân lực, sự bảo hộ của chính phủ… 1.4.3.4 Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế Các sản phẩm, dịch vụ thay thế là những sản phẩm và dịch vụ có thể thỏa mãn nhu cầu tương đương của các sản phẩm dịch vụ trong cùng ngành. Áp lực cạnh tranh của các sản phẩm thay thế phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó bao gồm chi phí chuyển đổi trong sử dụng sản phẩm, xu hưởng sử dụng sản phẩm thay thế của khách hàng, tương quan giữa giá cả và chất lượng của sản phẩm thay thế. Áp lực cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ khi khả năng bị thay thế của sản phẩm, dịch vụ ngày càng gia tăng. Tính chất khác biết của sản phẩm càng lớn thì tạo nên sức mạnh cạnh tranh so với các sản phẩm thay thế càng cao. Tuy nhiên, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển nhanh chóng và các sản phẩm mới với giá cả và chất lượng, cũng như những tính năng ngày càng đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Các sản phẩm thay thế ngày càng có chiều hướng gia tăng, tạo nên sức ép cạnh tranh về sản phẩm thay thế càng trở nên mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp trong ngành. 1.4.3.5 Áp lực cạnh tranh nội bộ ngành www.thuvienluanvan.org Trang 16 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Các doanh nghiệp năng kinh doanh trong ngành sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhau tạo ra sức ép trở lại lên ngành tạo nên một cường độ cạnh tranh. Trong một ngành các yếu tố sau sẽ làm gia tăng sức ép cạnh tranh trên các đối thủ + Tình trạng ngành: Nhu cầu, tốc độ tăng trưởng, số lượng đối thủ cạnh tranh.. + Cấu trúc của ngành: Ngành tập trung hay phân tán Tóm tắt chƣơng 1 Chương này đã trình bày những cơ sở lý luận về thị trường xuất khẩu hàng hóa; sự cần thiết của marketing xuất khẩu; chính sách marketing xuất khẩu; các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển thị trường xuất khẩu bao gồm: yếu tố kinh tế chính trị - pháp luật, các yếu tố cạnh tranh trong nghành dựa trên mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Mc.Porter. Như vậy trong chương này báo cáo đã làm rõ hệ thống cơ sở để đánh giá hoạt động marketing xuất khẩu. Đây là tiền đề để phân tích rõ chính sách marketing được áp dụng ở công ty TNHH Hoàn Vũ trong chương 2. www.thuvienluanvan.org Trang 17 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƢỜNG CHÂU ÂU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN VŨ 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH HOÀN VŨ 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty TNHH Hoàn Vũ là một doanh nghiệp ngoài quốc doanh và được sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3402000007 ngày 18/04/2000 và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2000. Hoạt động chủ yếu của công ty là sản xuất, chế biến, thu mua, cung ứng các mặt hàng xuất khẩu. Công ty được hình thành từ tiền thân của nhà máy chế biến gỗ (CBG) xuất khẩu Hoàn Vũ và công ty TNHH Hoàn Vũ được ban quản lý KCN Quảng Ngãi cấp phép đầu tư số: 03/2000GP – KCN - QN ngày 27/09/2000. Với tổng số vốn điều lệ của công ty khi mới thành lập là 10.000.000.000 đồng. Trải qua hơn 10 năm thành lập và phát triển, công ty đã thiết lập được mạng lưới kinh doanh trên thị trường quốc tế, trải đều trên khắp các thị trường Châu Âu. Với một nguồn năng lực năng động có trình độ, kết hợp với những kinh nghiệm kinh doanh trong thời gian qua, công ty đang có nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa. Hiện nay với số vốn kinh doanh từng bước được tăng lên, tổ chức sản xuất kinh doanh hợp lý, đội ngũ cán bộ, công nhân có trình độ chuyên môn tương đối cao. Nên lợi nhuận của công ty ngày càng cao, đóng góp vào ngân sách của tỉnh nhà tăng dần, cùng với đó thu nhập của cán bộ công nhân viên cũng được nâng cao, hệ thống nhà xưởng, máy móc, kho bãi đã được xây dựng nâng cấp và mở rộng khá hoàn chỉnh để đáp ứng với công suất ngày càng tăng của nhà máy. Từ công suất ban www.thuvienluanvan.org Trang 18 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí đầu là 10 container 40’/tháng đến nay công ty đã nâng dần lên thành 30 container 40’/tháng và sắp tới là 40 container 40’/tháng. Đây là nhân tố tích cực thúc đẩy công ty ngày càng phát triển. 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty Công ty có nhiệm vụ và chức năng kinh doanh như sau: - Tổ chức sản xuất, chế biến các mặt hàng nông - lâm - sản tạo ra thành phẩm, hàng hóa có giá trị kinh tế cao, phong phú để phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngoài nước. - Trực tiếp nhập khẩu và ủy thác xuất khẩu các nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa, trang thiết bị phục vụ sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của địa phương. - Mở rộng liên doanh, liên kết và hợp tác với các nước, tạo nguồn hàng xuất khẩu nhằm đưa công ty ngày càng phát triển và phát huy tiềm năng của địa phương. - Lập và thực hiện các dự án đầu tư. - Thực hiện cơ chế kế toán kinh doanh thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, làm tròn nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn. - Thực hiện tốt các chế độ quản lý kinh tế, chế độ phân phối theo lao động, đảm bảo cân bằng xã hội, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân, không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ mà còn nâng cao đời sống cho cán bộ công viên trong công ty. 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức: Hội đồng thành viên Giám đốc Phó giám đốc Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận www.thuvienluanvan.org Trang 19 Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng kế toán xuất tổ chức kỹ thuật quản đốc COC tài vụ nhập phân khẩu xưởng Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Ghi chú: Quan hệ chỉ đạo Nguồn: Phòng kế toán tài vụ Quan hệ phối hợp - Hội đồng thành viên: là cơ quan tối cao của công ty. Đây là những người cùng nhau góp vốn thành lập công ty. Có nhiệm vụ lập kế hoạch, phương hướng hoạt động, bổ sung, sửa đổi mọi quy định quản lý của công ty. - Giám đốc: là người đại diện cho công ty trước pháp luật và là người điều hành mọi hoạt động của công ty, đề xuất phương án kinh doanh và thông báo tình hình kinh doanh cho hội đồng thành viên biết. - Phó giám đốc: là người tham mưu cho giám đốc trong việc đàm phán, ký kết các hợp đồng trong hoạt động kinh doanh. - Phòng kế toán tài vụ: có nhiệm vụ tổ chức hệ thống sổ kế toán phù hợp với hoạt động của công ty và theo dõi các số liệu kế toán. www.thuvienluanvan.org Trang 20 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
- Xem thêm -